Khối doanh nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
(Baohatinh.vn) - Chiều 24/2, BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
f31fx1552bx159b0x114ccxf763x17348x12e0dx16c04x11891xX7x10afbx17b7cx14e63x12e60xf63ax18119xX5x1278bxXax135fex15c6axX1x1279dxXdxX3x159fdx15030xX6x10f99xX1xX3xX1bx13ebbxX1xXdx106dfxXbxX3xXexXdx13202xXbxX3xXex16908xX4xX3x15802x1740bxXdxX3x124f1x183cdxXdxX3xXbxX1x162fdxf834xX1bxX1fxX3xXexX1x135b2xX4xX3xX5x1098exX1bxX1xX3xX2ex163ecxX19xX3xX4xfeb7xX6xX3x11eb3x1382bxX1bxX1fxX0x10193xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12044xX10xX6xX18xXaxX12x113b0xX1xXdx14996x111e2xX3x13e78x155d2xX54xX6fx10e3cxX3x14993xXcx12acbxX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX4cx15861xX3x18354xX1xX15xXdxX3x17452xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX1x16ebdxXdxX3xX1bxX1fxX1x148d3xX3xXexX2fxX1bxX1fxX3xX81xX27xXexX3x15fecxXdxX22xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX39xX1bxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX5xX43xX1bxX1xX3xX2exX48xX19xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX50xX1bxX1fx10ee1xX3x167f1x17099xX7fxX3xX18x13755xX1bxX1fxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3x11c0dxX9cxX3xX32x17b11xX7fxX3xX4xX4cxX6xX3xX1xX22xX3xXexX1xX15xX1bxX1fxX3xX4xX1x12f98xX1bxX1xX3xXexf39axXa2xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX1fx11bfdxX1bxX73xX3xX1xX19xX48xXexX3xX2exX9cxX1bxX1fxX3xX1xXdxX22xX6dxX3xX5xXdexX4xX73xX3xX1xXdxX22xX6dxX3x10cc0xX6dxX50x11c5dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX19xX1bxXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX81xX1xX19xXdxX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX10xXbxX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX6dxX4xX3xX18xX19xXdxX3xX32xX19xXdxX3xXbxX1xX6dxX19xX1bxX1fxX3xXexX1xX6dxX4xX3xX5xX6xX1bxX1xX3xX18xX6xX19xX3xX4xX6dxX6xX3xX18xX6xX1bxX1fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax155f6xXdxX18xXexX1x132ebx168b9xX1a0x12ca0xXbxXd9xXd7xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19fx12ec8x173bcx136dexXbxXd9xXd7xX18xXdxX7xXbxX5xX6xX7fxX19fxXeaxX5xX19xX4xX81xXd7xX32xX6xX105xX1fxXdxX1bx10f72xX5xX10x100f1xXexX19fxX6xX6dxXexX19xXd7xX32xX6xX105xX1fxXdxX1bxX1c7xX105xXdxX1fxX1xXexX19fxX6xX6dxXexX19xXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX54xX54xXdxX12exXeaxX6xX19xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX12exXadxX1bxX54xX1bxX10xX19axX7xX54xX2xX1afxX1a2x153baxX54xX1afxX1afxX18xX1a0xX6fxX6fxXexX208xX1a2xX6fxX1a2xX5xX1a2xX12ex12f0dxXbxX1fxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX19xX1bxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX1c7xX6xX5xXdxX1fxX1bxX19fxX3xX218xX6dxX7xXexXdxX1caxX7fxXd7xXaxX12x14126xX43xX1bxX1xX3xX2exX48xX19xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX4cxX7fxX3xX81xX1xX15xXdxX3xXeaxXeexX19xX3xX4xXeexX19xX3xX81xX27xXexX3xX12bxX6dxX50xX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xXadxXdxX22xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX39xX1bxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX5xX43xX1bxX1xX3xX2exX48xX19xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX50xX1bxX1fxXd7xX3xXd9xXdaxX7fxX3xX18xXdexX1bxX1fxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXeaxX9cxX3xX32xXeexX7fxX3xX4xX4cxX6xX3xX1xX22xX3xXexX1xX15xX1bxX1fxX3xX4xX1xX100xX1bxX1xX3xXexX105xXa2xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX1fxX10exX1bxX73xX3xX1xX19xX48xXexX3xX2exX9cxX1bxX1fxX3xX1xXdxX22xX6dxX3xX5xXdexX4xX73xX3xX1xXdxX22xX6dxX3xX12bxX6dxX50xX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX18xX7fxXaxX12xXcxX1x13a6fxXdxX3xX1fxXdxX6xX1bxX3xX12bxX6dxX6xX73xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX4cxX7fxX3xX81xX1xX15xXdxX3xXadx13cc7xX3xX4xXeexX4xX3xX2exX50xX1bxX1fxX3xXeaxX9cxX73xX3xX4xX1xXdxX3xXeaxX9cxX3xX4xX39xX3xX7x13e68xX3xX2exX43xX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX1bxX1fxX1xXdx18419xX32xX3xXex10063xX4xX3xXadxXdxX22xX4xX3xX1bxX1fxX1xXdxX365xX1bxX3xX4xX3fxX6dxX73xX3xX1xX10exX4xX3xXex15339xXbxX73xX3xX12bxX6dxXeexX1bxX3xXexX105xXdxX22xXexX73xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX4xX1x105b5xX3xXexX1xXa2xX73xX3xX1bxX1fxX1xXa2xX3xX12bxX6dxX7fxX27xXexX73xX3xX81xX27xXexX3xX5xX6dxX382xX1bxX3xX4xX4cxX6xX3xX4x16932xXbxX3xXexX105xX365xX1bxX12exX3xX69x12bcdxX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xXexX6dxX7fxX365xX1bxX3xXexX105xX6dxX7fxX6cxX1bxX73xX3xX1fxXdxXeexX19xX3xX18xX2bxX4xX3xX4xX1xX100xX1bxX1xX3xXexX105xXa2xX3xXexX38xX3xXexX38xX352xX1bxX1fxX3xX2exX38x14925xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX38xX33xX1bxX1fxX3xXexX1xXdxX27xXexX3xXexX1xXdexX4xXd7xX3xXexX1xX38xX31dxX1bxX1fxX3xXd9xX6dxX7fxX365xX1bxX3xX105xX338xX3xX7xX19xXeexXexX73xX3xXeaxX2fxX3xX7xX6dxX1bxX1fxX73xX3xX1xX19xX338xX1bxX3xXexX1xXdxX22xX1bxX3xX12bxX6dxX7fxX3xX4xX1xX27xXd7xX3xX2exX3d1xX1bxX3xX2exX15xX4xX3xX4xX1xX3a6xX3xX2exX48xX19xX3xXadxX338xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX4xXeexX4xX3xX1fxXdxX50xXdxX3xXbxX1xXeexXbxX3xX1bxXdaxX1bxX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX1bx15459xX1bxX1fxX3xX5xXdexX4xX3xX5xX43xX1bxX1xX3xX2exX48xX19xX73xX3xX7xX3fxX4xX3xX4xX1xXdxX27xX1bxX3xX2exX3c7xX6dxX3xX4xX4cxX6xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4xX39xX3xX7xX352xX3xX2exX50xX1bxX1fxX3xXadxX338xX3xX4xX1xX3c7xXexX3xX5xX38xX405xX1bxX1fxX3xX2exX9cxXdxX3xX1bxX1fx107b5xX3xX4xXeexX1bxX3xXeaxX9cxX73xX3xX2exX50xX1bxX1fxX3xXadxXdxX365xX1bxX12exX3xX69xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX81xXdx10127xX32xX3xXexX105xX6xX73xX3xX1fxXdxXeexX32xX3xX7xXeexXexX3xX4xXeexX4xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX73xX3xX2exX50xX1bxX1fxX3xXadxXdxX365xX1bxX3xXexX105xX19xX1bxX1fxX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX69xX38xX39xX1bxX1fxX3xX5x178f0xX1bxX1xX73xX3xX4fxXdxX6cxX6dxX3xX5xX22xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX2exX38xX405xX4xX3xX4xX1xX369xX3xXexX105xX10exX1bxX1fxX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX18xX7fxXaxX12xX75xXcxX77xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX4cxX7fxX3xX81xX1xX15xXdxX3xX1xX27xXexX3xX7xX3fxX4xX3xX12bxX6dxX6xX1bxX3xXexXdaxX32xX73xX3xX4xX1xX369xX3xXexX105xX10exX1bxX1fxX3xXadxX338xX3xX4x130edxX3xX1bxX1xXdxX6cxX6dxX3xX4xXeexX4xX1xX3xX5xX338xX32xX3xX32xX33xXdxX73xX3xXbxX1x17279xX3xX1xX405xXbxX3xX2exX502xX3xXex10eeexX1bxX1fxX3xXeaxX38xX33xX4xX3xX1bxXdaxX1bxX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX3c7xXexX3xX5xX38xX405xX1bxX1fxX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX7x12a9bxXbxX3xXd9xX27xXbxX73xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXeaxX9cxX3xX32xXeexX7fxXd7xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX105xX338xX3xX7xX19xXeexXexX3xX1bxX1xXdaxX1bxX3xX7xXdexX3xX2exX502xX3xXeaxX2fxX3xX1bxX1xXdxX22xX32xX3xX4xXeexX4xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX18xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX1xX15xXexX73xX3xXd9xXdaxX7fxX3xX18xXdexX1bxX1fxX3xX12bxX6dxX7fxX3xX4xX1xX27xX3xX2exXeexX1bxX1xX3xX1fxXdxXeexX73xX3xXeaxX2fxX3xX1bxX1xXdxX22xX32xX73xX3xX5xX6dxXdaxX1bxX3xX4xX1xX6dxX7fxX502xX1bxX3xX7xX6xX6dxX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX22xXbxX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX18xX7fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX1c7xX6xX5xXdxX1fxX1bxX19fxX3xX4xX10xX1bxXexX10xX105xXd7xXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX81xX1xX19xXdxX3xX18xX19xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1xXdxX10xXbxX3xXexXdxX10xXbxX3xXexX6dxX4xX3xX18xX19xXdxX3xX32xX19xXdxX3xXbxX1xX6dxX19xX1bxX1fxX3xXexX1xX6dxX4xX3xX5xX6xX1bxX1xX3xX18xX6xX19xX3xX4xX6dxX6xX3xX18xX6xX1bxX1fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX19axXdxX18xXexX1xX19fxX1a0xX1a0xX1a2xXbxXd9xXd7xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX19fxX1adxX1aexX1afxXbxXd9xXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX54xX54xXdxX12exXeaxX6xX19xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX12exXadxX1bxX54xX1bxX10xX19axX7xX54xX2xX1afxX1a2xX208xX54xX1afxX1afxX18xX1a0xX6fxX6fxXexX1aexX208xX70xX70xX5xX2xX12exX218xXbxX1fxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX18xX7fxXaxX12xX69xXeexX4xX3xX2exX48xXdxX3xXeaxXdxX502xX6dxX3xX18xXdexX3xX1xX9cxXdxX3xX1bxX1fxX1xXa2xX3xX4xX4e2xX1bxX1fxX3xX2exX43xX3xX5xX338xX32xX3xX105x13cf6xX3xX1bxX1x17b06xX1bxX1fxX3xX1xX48xX1bxX3xX4xX1xX27xX3xX1bxX1xX38xX19fxX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX1fxXdxXeexX19xX3xX18xX2bxX4xX3xX4xX1xX100xX1bxX1xX3xXexX105xXa2xX73xX3xXexX38xX3xXexX38xX352xX1bxX1fxX73xX3xX1xX10exX4xX3xXexX382xXbxX3xX4xX1xX3a6xX3xXexX1xXa2xX73xX3xX1bxX1fxX1xXa2xX3xX12bxX6dxX7fxX27xXexX3xX4xX1xX38xX6xX3xX2exXeexXbxX3xX3fxX1bxX1fxX3xX7fxX365xX6dxX3xX4x12a80xX6dxXd7xX3xXadxXdxX22xX4xX3xXd9xXdaxX7fxX3xX18xXdexX1bxX1fxX3xX12bxX6dxX7fxX3xX4xX1xX27xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX405xXbxX3xXadxX33xXdxX3xX4xXeexX4xX3xXexX382xXbxX3xX2exX19xX338xX1bxX3xX81xXdxX1bxX1xX3xXexX27xX73xX3xXexX2fxX1bxX1fxX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexX7fxX3xX4xf7a7xX1bxX3xX100xXexXd7xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xXexX105xX19xX1bxX1fxX3xX81xX1xXdaxX6dxX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX4xXeexX1bxX3xXeaxX9cxX3xX4xX866xX1bxX3xX4xX1xX382xX32xXd7xX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX81xXdxX502xX32xX3xXexX105xX6xX73xX3xX1fxXdxXeexX32xX3xX7xXeexXexX3xXadxX338xX3xXexX1xXdxX3xX1xX338xX1bxX1xX3xX81x102b2xX3xX5xX6dxX382xXexX3xX2exX50xX1bxX1fxX3xX4xX1xX38xX6xX3xX1bxX1fxX1xXdxX365xX32xXd7xX3xX32xX9cxXexX3xXeaxX9cxX3xXbxX1xX382xX1bxX3xX4xXeexX1bxX3xXeaxX9cxX73xX3xX2exX50xX1bxX1fxX3xXadxXdxX365xX1bxX73xX3xX2exX19xX338xX1bxX3xXadxXdxX365xX1bxX73xX3xX1xX9cxXdxX3xXadxXdxX365xX1bxX3xX1bxX1xX382xX1bxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX7xXdaxX6dxX3xX7xX5f6xX4xX3xXexX81bxX32xX3xX12bxX6dxX6xX1bxX3xXexX105xX10exX1bxX1fxX3xX4xX4cxX6xX3xX1bxX1fxX1xXa2xX3xX12bxX6dxX7fxX27xXexX73xX3xX1bxX365xX1bxX3xX1xXdxX22xX6dxX3xX12bxX6dxX50xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX4xX6xX19xX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX18xX7fxXaxX12xX4fxX502xX3xXexX105xXdxX502xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXdxX22xX32xX3xXadxX2bxX3xX4xX5adxX3xX1xXdxX22xX6dxX3xX12bxX6dxX50xX73xX3xX75xXcxX77xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX4cxX7fxX3xX81xX1xX15xXdxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX1xX19xX338xX1bxX3xXexX1xXdxX22xX1bxX3xX12bxX6dxX7fxX3xX4xX1xX27xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX405xXbxX3xXadxX33xXdxX3xX4xXeexX4xX3xXexX382xXbxX3xX2exX19xX338xX1bxX73xX3xXexX2fxX1bxX1fxX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexX7fxXd7xX3xXexX497xX1bxX1fxX3xX4xX38xX31dxX1bxX1fxX3xXexX6dxX7fxX365xX1bxX3xXexX105xX6dxX7fxX6cxX1bxX3xX1fxX38xX39xX1bxX1fxX3xX1bxX1fxX38xX31dxXdxX3xXexX15xXexX73xX3xXadxXdxX22xX4xX3xXexX15xXexXd7xX3xX1bxXdaxX1bxX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX3c7xXexX3xX5xX38xX405xX1bxX1fxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xX19xX48xXexX3xX4xX3c7xXbxX3xX4cxX7fxX73xX3xX4xX1xXdxX3xXeaxX9cxXd7xX3xX1bxXdaxX1bxX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX1bxX1xX382xX1bxX3xXexX1xX3fxX4xX3xXadxX6cxX3xXadxXa2xX3xXexX105xX100xX73xX3xXadxX6xXdxX3xXexX105xX866xX73xX3xXexX81bxX32xX3xX12bxX6dxX6xX1bxX3xXexX105xX10exX1bxX1fxX3xX4xX4cxX6xX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX4xXeexX1bxX3xXeaxX9cxX3xXadxX338xX3xXexX1xXdexX4xX3xX7xXdexX3xX4xX19xXdxX3xX4xX3d1xX1bxX1fxX3xXexXeexX4xX3xX4xXeexX1bxX3xXeaxX9cxX3xX5xX338xX3xX81xX1xXdaxX6dxX3xX12bxX6dxX7fxX27xXexX3xX2exXa2xX1bxX1xX73xX3xX12bxX6dxX6xX1bxX3xXexX105xX10exX1bxX1fxXd7xX3xXd9xXdaxX7fxX3xX18xXdexX1bxX1fxX3xXexXdxX365xX6dxX3xX4xX1xX6dx1553exX1bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX18xX6xX1bxX1xX3xX2exX15xXdxX3xXadxX33xXdxX3xX4xXeexX1bxX3xXeaxX9cxX3xX5xX43xX1bxX1xX3xX2exX48xX19xX73xX3xX12bxX6dxX50xX1bxX3xX5x17184xX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX18xX7fxXaxX12xX4fx13415xX4xX3xXeaxXdxX22xXexX73xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xXexX6dxX7fxX365xX1bxX3xXexX105xX6dxX7fxX6cxX1bxX73xX3xXbxX1xX2fxX3xXeaxXdxX27xX1bxX73xX3xX12bxX6dxXeexX1bxX3xXexX105xXdxX22xXexX3xXadxX338xX3xXexX1xXdexX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX1xXdxX22xX6dxX3xX12bxX6dxX50xX3xfbadxX1fxX1xXa2xX3xX12bxX6dxX7fxX27xXexX3xX7xX15xX3xX2xX1a0xX1c7xXb74x1370exX54xXcx139e8xX3xX4xX4cxX6xX3xX75xX69xX63xX3xXcxXb89xX3xXadxX338xX3xX4xX1xX38xX39xX1bxX1fxX3xXexX105x13fd0xX1bxX1xX3xX1xX338xX1bxX1xX3xX2exX9cxX1bxX1fxX3xX4xX4cxX6xX3xXexX3a6xX1bxX1xX3xXadxX6cxX3x11efcxXcxXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xXbxX1xX38xX39xX1bxX1fxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX5xX43xX1bxX1xX3xX2exX48xX19xX3xX4xX4cxX6xX3xX4fxX50xX1bxX1fxX3xX2exX15xXdxX3xXadxX33xXdxX3xX1xX19xX48xXexX3xX2exX9cxX1bxX1fxX3xX4xX4cxX6xX3xX1xX22xX3xXexX1xX15xX1bxX1fxX3xX4xX1xX100xX1bxX1xX3xXexX105xXa2x10b34xfa76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17c18xX6dxXexX1xX19xX105xXaxX12xXcxX1xX5c5xX7fxX3xX86xX38xX39xX1bxX1fxX0xX54xXbxX12
Thùy Dương