9 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cả nước có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy gồm Hà Nam, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thái Nguyên, An Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Lai Châu.
62e5x724dxb3c2x8dd1x896cxafd1x7b7bx88eaxd91cxX7xb11fx70b6x8e4fx8487xe3b1xa604xX5xbfe8xXaxa9ecxa0d9xX3xd0a4xe9ccxX3xb2d5xe849xX3xXexX1xd0cexX3xXcxb00cxX15xX1xX3x84c7x7e06xX3xX15xX1xXdxbfb7x68b7xX3xb886x73bdxX3xd45axd55exX30xX31xX3xa012xX3xX30xX31xX30x8639xX0x833dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74b6xX10xX6x6627xXaxX12xbf89xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX35xX3xX30xX31xX30xX3axc455xX3xX4xec20xX3xX15xX1dx97b6xX4xX3xX4xab37xX3xX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX3xcf02xd54dxX2bxX3xX4bx88d4xX3xX51xX6xX2bxX65xX3x6ac3xc07bxX15xX1xX3x8d1bxX1xd7b1xX4xX65xX3x83d5xeed1xX15xX86xX3x9171xe400xX15xX65xX3xXcxX1xbcadxXdxX3xX51xX86xc4d9xX25xdf13xX15xX65xX3x8f3dxX15xX3xddebxXdxX6xX15xX86xX65xX3xX18x9bacxX4xX3xX51xXdxX15xX1xX65xX3xX51xXdxX15xX1xX3xX18xe714xX15xX1xX65xX3x80c5xXaexX68xX15xX86xX3xX51xX86x7e5exXdxX65xX3xX9dxX6xXdxX3xa0dexX1xc5bfxXaexbb7dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18x96dcxX4exX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe3xX10xX15xXexX10xd488xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax8645xXdxX4exXexX1xc648xX3xX2xX2x8c05xX31xXbxe114xa912xX3xX1xX10xXdxX86xX1xXexX11exX3xX30xX3axX122x6ac5xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXe7xe069xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xa755xX15xX3cxX15xX10xX119xX7xX3cxX30xX31xX122xX133xX3cxX2xX31xX133xX4exX133xX2xX133xX2xX122xX3axX122xXexX13xe8caxab05xX166xX5xX30xX35xX119xX10xX142xX35xX2xX133xX31xX3axa936xX167xX31xX31xX122xX174xXe7x95c7xXbxX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX3xX15xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX35xX3xX30xX31xX30xX3axXaxX3xX119xXdxX4exXexX1xX9xXaxX2xX2xX122xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX86xX1xXexX9xXaxX30xX3axX122xX133xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xXf8xX4exX25xXaxX12xX0xXdxX2bxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xXaexX2bxX142xX3xX4exX1xXdxX4exX10xX3xXdxXe3xX10xX15xXexX10xX10fxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX119xXdxX4exXexX1xX11exX3xX2xX31xX31xX31xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX86xX1xXexX11exX3xX133xX31xX31xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXe7xX142xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14cxX15xX3cxX15xX10xX119xX7xX3cxX30xX31xX122xX133xX3cxX2xX31xX133xX4exX133xX2xX133xX2xX133xX3axX133xXexX133xX31xX167xX174xX5xX2xX31xX35xX13xX35xX15xXaexX35xX142xXdxX35xXexX1xXaexX35xX7xX10xXexXexXf8xXbxX35xX31xXe7xX17bxXbxX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX3xX15xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX31xX30xX31xX3xX35xX3xX30xX31xX30xX3axXaxX3xX119xXdxX4exXexX1xX9xXaxX2xX31xX31xX31xXaxX3xX1xX10xXdxX86xX1xXexX9xXaxX133xX31xX31xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXf8xXaexX10fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf8xX3xX92xX15x95cfxX125xXbxX10fxX10xX7xX7xX0xX3cxXbxX12