Tổng Bí thư Trường Chinh với tự phê bình và phê bình
(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư Trường Chinh không chỉ là nhà chính trị, nhà chiến lược lớn mà còn là một nhà lãnh đạo mẫu mực, biết tự phê bình và phê bình, tìm ra những chỗ yếu của mình...
bd12xdd0ax107efx13a21xdd1cx1270bx10608x10108xX6xf2a3xceafxX1x110b4x125b8x132ffxf1a2xX9xdfafxX0x10954x10fa5xX10xX0xX6xd9e2xc757xXcx11b59x132a2xX10xcae7xc33cxX2xX1axe5f8xef94xX13xX2x1388exX25xdaecxX2xX1ax13964xX13xX2xX1axX1bxc29fxXexX2xX6xX21xX1ax12731xX2xef20xXbxX37xX2xX37xX18xc4fbx10966xX1axX1bxX2xdac6xX35xX21xX1axX35xX2x12217xef2dxe92cx11050xX4axX25xX49xX27x1294bxX2x115d3xX2xX49xX4axX4bxX4axX4bxX27xX25xX50xf3e8xX0xX4axX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX4axX12xX13xX10xX0xX4axX1xX10xX0xX35xX25xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX37xX21xX17xX4xX12xX9xX10xX37x1020dxX1axX1bxX2xXbxf3adxX2xX17xX35xX3dxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2x10d3bx1327dxX21xX2xX17x13bd0xX2xX1xX35x125d7xX2xf576xc538xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX0xX4axX35xX25xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12578xX12xX5xXdxX9xX10xX37xX83xX1axX1bxX2xXbxX88xX2xX17xX35xX3dxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2xfbf0xX35xf81fxX1axX1bxX2xX3xX35xd1eexX2xX4xX2fxX2xX1axX35xX2fxX2xX3xX35xX88xX1axX35xX2xX17xX18xdf4fx102f5xX2xX1axX35xX2fxX2xX3xX35xX21xdee7xX1axX2xX4xX3dxf4f1xX3xX2xX4xX9cxX1axX2xX13xX2fxX2xX3x116e1xX1axX2xX4xX2fxX2xX13xf74cxX17xX2xX1axX35xX2fxX2xX4xe9f6xX1axX35xX2x1397axeac4xXcxX2xX13x1349fx119ccxX2xX13xXa0xX3xXffxX2xXa6xX21xX108xX17xX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xXffxX2xX17xXa7xX13xX2xX18xX5xX2xX1axX35x1011fxX1axX1bxX2xX3xX35x10afexX2xXexX108xX131xX2xX3x11d8axX5xX2xX13xXa7xX1axX35x12256xX173xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xX17xX12x12fa3xX17xc9cbxX5xX4xX21xX1bxX1ax10903xX2xX3xX12xX1axX17xX12xX18x102a8xX9xX10xX0xX21xX13xX1bxX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xd373xX21xXdxX17xX35xX19cx124adxX27xX27xX1xX194xX1a4xX35xX12xX21xX1bxX35xX17xX19cxca21xX1c6xX1c6xX1xX194xX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX17xXcxX1axX1bxX2xXa6xX21xX2xX17xX35xX131xX2xX17xX18xX131xXcxX1axX1bxX2xX3xX35xX21xX1axX35xX2xX9bxXcxX21xX2xX17xX131xX2xX1xX35xX12xX2xXa6xX21xX1axX35xX2xX9bxX5xX2xX1xX35xX12xX2xXa6xX21xX1axX35xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX35xX17xX17xX1xX19cxX4axX4axX21xX173xXa6xX5xXcxX35xX5xX17xX21xX1axX35xX173xX9bxX1axX4axX1axX12xX1b3xX6xX4axX25xX50xX27x11015xX4axX25xX27xX22bxXdxe459xX27xX22bxX17xX1c6xX231xX1c6xX49xX4xX27xX173x10e49xX1xX1bxX9xX2xX4axX10xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX42xX5xX1xX17xX21xXcxX1axX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xX17xX12xX194xX17xX196xX5xX4xX21xX1bxX1axX19cxX2xX23cxX131xX6xX17xX21x130b0xXexX1a4xX9xX10x10046xX1axX1bxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xXe7xX1axX1bxX2x11768xX1bxX131xXexde4cxX1axX2xf6f7xX2axX1axX2xd356xX21xX1axX35xX2xX17xX18xX118xX2xX3xX35xX131xXexX22xX1axX2xX9bxX9cxX21xX2xX3x134ecxX3xX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX9bxX21xXa4xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXa6xX5xX1axX2xX6xXcxX12cxX1axX2xX17xX35xcf04xXcxX2xX9bxX2axX1axX2xXe5xX21xX22xX1axX2x1132fxX12cxX21xX2xX35xX11fxX21xX2xX297xf8bcxXffxX2xX17xX35xX2b0xX1axX1bxX2xX25xX25xX196xX25xX49x11cbfxX22bxX2xX196xX2x124a4xX1axX35xX19cxX2x12e3fxX131xe0f5xX1axX2xX29bxX2fexX13xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX37xX18xXcxX1axX1bxX2xXa6xX2fxX21xX2xX1xX35xX2b0xX17xX2xXa6xX21x100f9xX131xX2xX17xX12cxX21xX2xX35xX11fxX21xX2xX1axX1bxX35xXfexX2xX3xX2b0xX1axX2xXa6xX11fxX2xX1axX1bxX35xX21xXa4xX1axX2xX3xf61cxX131xX2xXdxXa0xX2xX17xX35xX2cfxXcxX2xXbxX2b0xXcxX2xX3xX2b0xXcxX2xX3xX35xX88xX1axX35xX2xX17xX18xXfexX2xX1axX1bxX2fxXexX2xX25xX27xX4axX50xX4axX25xX49xX2f2xX22bxXffxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2xX12bxX127xX2xX1axXa4xX131xX2xX18xX5xX2xX1c6xX2xXa6xX2fxX21xX2xX35x133f0xX3xX2xX4xX9cxX1axXffxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX12bxca04xXffxX2xX9bx113b5xX1axX2xX12bx131ecxX2xX12bxX83xX21xX2xX13xX9cxX21xX2xX9bxX2fxX2xX3xX35xXedxX1axX35xX2xX12bxd5aaxX1axX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX1axX35x13758xX13xX2xX1bxX21xX15fxX2xX9bxX15fxX1axX1bxX2xX9bxX2fxX2xX17xX2axX1axX1bxX2xX3xX3dxX3exX1axX1bxX2xX9bxX5xX21xX2xX17xX18xX118xX2xX4xX127xX1axX35xX2xX12bxX12cxXcxX2xX3xX16cxX5xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX12bxX3dxX10dxX3xX2xXe7xX1axX1bxX2xX3xXcxX21xX2xX4xX2fxX2xXa6xX2fxX21xX2xX35xX394xX3xX2x12f63xX131xX5xX1axX2xX17xX18xX394xX1axX1bxX2xX1axX35xX3a7xX17xX2xX196xX2xXa6xX2fxX21xX2xX35xX394xX3xX2xX3xX16cxX5xX2xX13xX394xX21xX2xXa6xX2fxX21xX2xX35xX394xX3xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX37xX35xX12xXcxX2xXe7xX1axX1bxXffxX2xX1axX35xX3exX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX13xX2fxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX12bxX127xX2xX9bxX3dxX10dxX17xX2xX415xX131xX5xX2xX1axX35xX21xX3abxX131xX2xX6xX3a3xX1axX1bxX2xX1bxX21xX3a3xXffxX2xX17xX18xX3dxccd9xX1axX1bxX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX9bxX3dxX10dxX17xX2xXa6xbf80xX3xXffxX2xX17xX18xX4a1xX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xXdxX131xXexX2xX1axX35xX3a7xX17xX2xX4xX127xX1axX35xX2xX12bxX12cxXcxX2xX3xX2b0xX3xX35xX2xX13xX12cxX1axX1bxX2xX297xX21xX22xX17xX2xX290xX5xX13xX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX3xXe7xX1axX1bxX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2dbxX3bfxX21xX2xX9bxX9cxX21xX2xX1axX1bxX131xXexXa4xX1axX2xX17xefaexX3xX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xXffxX2xXe7xX1axX1bxX2xXe5xX35xd7adxX1axX1bxX2xX12bxXfexX1axX35xX19cxX2xX37xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX4xX2fxX2xX415xX131xXexX2xX4xX131xX4b1xX17xX2xX17x13ab9xX1axX2xX17xX12cxX21xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xX2b0xX17xX2xX17xX18xX21xX32axX1axX2xX3xX16cxX5xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxXffxX2xX4xX2fxX2xX1axX1bxX131xXexXa4xX1axX2xX17xX519xX3xX2xX3xdcdfxX2xXa6xX2cfxX1axX2xX3xX16cxX5xX2xX6xX21xX1axX35xX2xX35xXcxX12cxX17xX2xXdxX2fexX1axX2xX3xX35xX16cxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX173xX2xX290xX3a3xX2xX1bxX21xcbc6xX1xX2xX3xX35xXcxX2xX13xX165xX21xX2xX17xX83xX2xX3xX35xX349xX3xX2xX12bxX2cfxX1axX1bxXffxX2xX13xX165xX21xX2xX12bxX2cfxX1axX1bxX2xX9bxX21xXa4xX1axX2xXe5xX21xX32axX13xX2xX17xX18xX5xX2xX4xX12cxX21xX2xX3xXe7xX1axX1bxX2xX9bxX21xX22xX3xX2xX3xX16cxX5xX2xX13xXa7xX1axX35xXffxX2xXe5xX21xX32axX13xX2xX12bxX21xX32axX13xX2xX4xX12cxX21xX2xX17xX3dxX2xX3xX2b0xX3xX35xXffxX2xX1xX35xe77cxX13xX2xX3xX35xX3a7xX17xX2xX9bxX2fxX2xX1axX2axX1axX1bxX2xX4xXa0xX3xX2xX4xX2fxX13xX2xX9bxX21xX22xX3xX2xX3xX16cxX5xX2xX13xXa7xX1axX35xXffxX2xX17xX21xX108xX1xX2xX3xX4b1xX1axX2xX3xX2b0xX21xX2xX12bxX5c5xX1axX1bxXffxX2xX1bxX12cxX17xX2xXa6x11b08xX2xX3xX2b0xX21xX2xX6xX5xX21xX173xX2xX2dbxX21xX3abxX131xX2xX415xX131xX5xX1axX2xX17xX18xX394xX1axX1bxX2xX1axX35xX3a7xX17xX2xX4xX2fxX2xXe5xX35xX21xX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xXffxX2xX17xX3a7xX13xX2xX4xX118xX1axX1bxX2xX1xX35xX2cfxX21xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX6xX2b0xX1axX1bxXffxX2xX17xX18xX131xX1axX1bxX2xX17xX35xXa0xX3xXffxX2xX17xX35xX53bxX1axX1bxX2xX17xX35xX519xX1axXffxX2xX3xX35xX2fexX1axX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX194xX2fexXexX2xXdxXa0xX1axX1bxXffxX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xX13xX5xX1axX1bxX2xX1axdfe5xX1axX1bxX2xX3xX35xX16cxX2xX1axX1bxX35xd7d2xX5xX2xX3xX2b0xX2xX1axX35xX2fexX1axXffxX2xX3xX35xX12xX2xX1bxX21xX3a7xX131xX2xXe5xX35xX131xXexX108xX17xX2xX12bxX21xX32axX13xXffxX2xX17xX2fexX1axX1bxX2xXa6xX3bfxX3xX2xXa6xX2cfxX1axX2xX17xX35xX2fexX1axX2xX13xXa7xX1axX35xX1a4xX2xX35xXcxX6f8xX3xX2xX13xX3dxX10dxX1axX2xXdxXfexX1xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX12bxX32axX2xX1axXfexX1axX35xX2xXa6xX10dxX2xX3xX3a7xX1xX2xX17xX18xXa4xX1axXffxX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX17xX35xX3exX21xX2xX12bxX2cfxX2xXe5xX88xX3xX35xXffxX2xX1axX3a3xX21xX2xX194xX3a7xX131xX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX3xX35xX88xXffxX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX1axX1bxX35xX21xX22xX1xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX278xX1axX1bxX2xX3xX2cfxX1axX35xX2xXa6xX2b0xXcxX19cxX2xX37xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX3bfxX1axX2xX4xX2fxX2xX13xX11fxX17xX2xX9bxdc99xX2xXe5xX35xX88xX2xX12bxX32axX2xX1bxX21xX5c5xX1xX2xX1axX35xX5xX131xX2xX17xX21xX108xX1axX2xXa6xX11fxXffxX2xX1axX35xX3dxX1axX1bxX2xX1axX108xX131xX2xX194xX12xX1axX2xX9bxX2fxXcxX2xX12bxX3a3xX2xX3xX35xX16cxX2xX1axX1bxX35xX703xX5xX2xX3xX2b0xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xX17xX35xXa7xX2xX1axX3a3xX2xX6xf175xX2xX4xX2fxX2xX3xXe7xX1axX1bxX2xX3x131e7xX2xX4xX10dxX21xX2xX35xX12cxX21xX2xX1bxX2fexXexX2xX17xX83xX1axX2xX17xX35xX3dxX598xX1axX1bxX2xX3xX35xXcxX2xXa6xX12cxX1axX2xXa6x11dccxXffxX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX3xX35xX88xX2xX9bxX2fxX2xX17xX12cxXcxX2xX18xX5xX2xX1axX35xX21xX3abxX131xX2xX35xX22xX2xX4xX837xXexX173xX2xX1dxX35xXe7xX1axX1bxX2xX88xX17xX2xX17xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX35xX10dxX1xXffxX2xX12bxX32axX2xX4xXcxX12cxX21xX2xXa6xX665xX2xX9bxX2fxX2xX17xX18xX21xX22xX17xX2xX35xX12cxX2xX1axX35xX5xX131xXffxX2xX12bxX127xX2xX3xX3a3xX2xX4xX5c5xX3xX2xXdx13bccxX1axX1bxX2xX9bxX7e1xX2xXe5xX35xX88xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX12bxX32axX2xX12bxX2b0xX1axX35xX2xX6xX4b1xX1xX2xX131xXexX2xX17xX88xX1axX2xX3xX16cxX5xX2xX1axX35xX5xX131xX173xX2xX42xX35xXcxX2xX1axXa4xX1axXffxX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX13xX2fxX2xX17xX2fexX13xX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xX6xX2b0xX1axX1bxXffxX2xX4xX118xX1axX1bxX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xXa6xX5xXcxX2xXdxX131xX1axX1bxX2xX17xX35xXa7xX2xX3xX35xX131xXexX22xX1axX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xX3xX7e1xX1axX1bxX2xXa6xX21xX108xX1axX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX3xX3a3xXffxX2xX3xX35xX131xXexX22xX1axX2xX1axX35xX665xX2xXa6xX21xX108xX1axX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX4xX9cxX1axX2xX9bxX2fxX2xX3xX349xX2xX17xX35xX108xX2xX13xX2fxX2xXa6xXfexX5xX2xX12bxX6f8xX17xXffxX2xXdxXa0xX1axX1bxX2xX3xX35xX131xXexX22xX1axX2xX12bxX32axX2xXa6xXa4xX131xX2xX194xX3a7xX131xX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX3xX35xX88xXffxX2xX5xX1axX35xX2xX12xX13xX2xX3xX16cxX5xX2xX13xXa7xX1axX35xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX37xX35xX12xXcxX2xX37xX83xX1axX1bxX2xXbxX88xX2xX17xX35xX3dxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xXffxX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xX3xX35xXedxX2xX17xX21xX108xX1axX2xX35xX2fxX1axX35xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX6xX21xX1axX35xX2xX35xXcxX12cxX17xX2xX1axX11fxX21xX2xXa6xX11fxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX13xX2fxX2xX415xX131xX5xX1axX2xX17xX18xX394xX1axX1bxX2xX35xX598xX1axX2xX4xX2fxX2xX1xX35xX2cfxX21xX2xX1bxX519xX1axX2xX3xX35xX6f8xX17xX2xX9bxX9cxX21xX2xX9bxX21xX22xX3xX2xX1bxX21xX2b0xX13xX2xX6xX2b0xX17xXffxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX3xX16cxX5xX2xXdxX2fexX1axX173xX2xX29bxX2fxX2xX12bxX2cfxX1axX1bxX2xX3xc826xX13xX2xX415xX131xXexX3abxX1axXffxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX17xX5xX2xX1xX35xX2cfxX21xX2xX3xX35xXfexX131xX2xX17xX18xX2b0xX3xX35xX2xX1axX35xX21xX22xX13xX2xX18xX3a7xX17xX2xX4xX9cxX1axX2xX17xX18xX3dxX9cxX3xX2xXdxX2fexX1axX173xX2xc721xX2fexX1axX2xX1bxX519xX1axX2xXa6xX3a3xX2xX9bxX9cxX21xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxXffxX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX17xX35xX3exX21xX2xXexXa4xX131xX2xX3xXa86xX131xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX1xX35xX2cfxX21xX2xX12bxX3dxX10dxX3xX2xX194xX2fexXexX2xXdxXa0xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX6xX12cxX3xX35xXffxX2xX9bxX15fxX1axX1bxX2xX13xX12cxX1axX35xXffxX2xX194xX349xX1axX1bxX2xX12bxX2b0xX1axX1bxX2xX9bxX9cxX21xX2xX6xXa0xX2xX17xX21xX1axX2xX3xX4b1xXexX2xX3xX16cxX5xX2xXdxX2fexX1axX173xX2xX37xX2axX1axX1bxX2xX3xX3dxX3exX1axX1bxX2xXdxX2fexX1axX2xX3xX35xX16cxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX11fxX21xX2xXa6xX11fxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxXffxX2xX12bxX56axX1axX1bxX2xX17xX35xX3exX21xX2xX1xX35xX2b0xX17xX2xX35xX131xXexX2xX415xX131xXexX3abxX1axX2xX4xX2fxX13xX2xX3xX35xX16cxX2xX3xX16cxX5xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axXffxX2xX17xX12cxXcxX2xX13xX394xX21xX2xX12bxX21xX3abxX131xX2xXe5xX21xX22xX1axX2xX12bxX32axX2xXdxX2fexX1axX2xX3xX3a3xX2xX17xX35xX32axX2xX1bxX21xX2b0xX13xX2xX6xX2b0xX17xXffxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xXffxX2xX1bxX3a3xX1xX2x118fdxX2xX9bxX9cxX21xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX9bxX2fxX2xX290xX35xX2fxX2xX1axX3dxX9cxX3xX173xX2xXbxX3c9xX1axX1bxX2xX1axX35xX21xX3abxX131xX2xX35xXa7xX1axX35xX2xX17xX35xX349xX3xX2xX17xX83xX2xX3xX35xX349xX3xX2xX17xX35xX4b1xX17xX2xX17xX3bfxX17xX2xX3xX35xXcxX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX1bxX3a3xX1xX2xXbc6xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX3xX2b0xX1axX2xXa6xX11fxXffxX2xX12bxX2cfxX1axX1bxX2xX9bxX21xXa4xX1axX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX17xX83xX2xX3xX35xX349xX3xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX1a4xX2xX3xX35xX3bfxX1axX1bxX2xX17xX35xX2b0xX21xX2xX12bxX11fxX2xX3xXcxX21xX2xX17xX35xX3dxX3exX1axX1bxX2xXbc6xX2xXe5xX21xX108xX1axX2xX12bxX3a3xX1axX1bxX2xX1bxX3a3xX1xX2xX3xX16cxX5xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX9bxX2fxX2xX6xXa0xX2xX17xX18xX8baxX2xXdxX4b1xX1xX2xX1axX1bxX3dxX3exX21xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xXffxX2xX1bxX3a3xX1xX2xXbc6xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xX17xX12xX194xX17xX196xX5xX4xX21xX1bxX1axX19cxX2xX3xX12xX1axX17xX12xX18xX1a4xX9xX10xX0xX21xX13xX1bxX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xX1b3xX21xXdxX17xX35xX19cxX1b9xX1b9xX27xX1xX194xX1a4xX35xX12xX21xX1bxX35xX17xX19cxX1c6xX22bxX50xX1xX194xX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX17xXcxX1axX1bxX2xXa6xX21xX2xX17xX35xX131xX2xX17xX18xX131xXcxX1axX1bxX2xX3xX35xX21xX1axX35xX2xX9bxXcxX21xX2xX17xX131xX2xX1xX35xX12xX2xXa6xX21xX1axX35xX2xX9bxX5xX2xX1xX35xX12xX2xXa6xX21xX1axX35xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX35xX17xX17xX1xX19cxX4axX4axX21xX173xXa6xX5xXcxX35xX5xX17xX21xX1axX35xX173xX9bxX1axX4axX1axX12xX1b3xX6xX4axX25xX50xX27xX22bxX4axX25xX27xX22bxXdxX231xX27xX22bxX17xX22bxX1c6xX2f2xX1b9xX4xX25xX173xX23cxX1xX1bxX9xX2xX4axX10xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX42xX5xX1xX17xX21xXcxX1axX9xX10xX42xXbxX42xc722xX2xX2dbxX56axX1axX2xXbxX21xXa4xX1axX2xX1xX35xX118xX1axX1bxX2xX42x11fcaxX5xX2xXd8exX3a3xX17xX2xX48xX29bxX11fxX3xX2xXc6xX2fxX5cxX2xX17xXa7xX13xX2xX35xX21xX32axX131xX2xX9bxX3abxX2xX42xX35xX16cxX2xX17xXfexX3xX35xX2xXc6xX56axX2xX42xX35xX88xX2x120bexX21xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX3xX2b0xX3xX2xX4xX127xX1axX35xX2xX17xX837xX2xX3xX16cxX5xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX278xX1axX1bxX2xX3xX7e1xX1axX1bxX2xXexXa4xX131xX2xX3xXa86xX131xX2xX3xX3a3xX2xX35xXa7xX1axX35xX2xX17xX35xX349xX3xX2xX17xX3bfxX17xX2xX3xX35xXcxX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX17xX35xXa0xX3xX2xX35xX21xX22xX1axX2xX1bxX21xX2b0xX13xX2xX6xX2b0xX17xX2xX6xXa0xX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX3xX16cxX5xX2xX3xX2b0xX1axX2xXa6xX11fxXffxX2xX12bxX2cfxX1axX1bxX2xX9bxX21xXa4xX1axX2xX9bxX2fxX2xX3xX16cxX5xX2xX17xX83xX2xX3xX35xX349xX3xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX173xX2xXd8exXa0xX2xX1bxX21xX2b0xX13xX2xX6xX2b0xX17xX2xX3xX16cxX5xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX4xX2fxX2xX18xX3a7xX17xX2xX415xX131xX5xX1axX2xX17xX18xX394xX1axX1bxXffxX2xX9bxXa7xX2xX13xX394xX21xX2xX3xX2b0xX1axX2xXa6xX11fxXffxX2xX12bxX2cfxX1axX1bxX2xX9bxX21xXa4xX1axX2xX12bxX3abxX131xX2xX6xX3bfxX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX4xX118xX1axX1bxX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axXffxX2xX13xX394xX21xX2xX35xX2fxX1axX35xX2xX12bxX11fxX1axX1bxX2xX6xX5xX21xX2xX17xX18xX2b0xX21xXffxX2xX17xX21xXa4xX131xX2xX3xXa0xX3xX2xX12bxX3abxX131xX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xX17xX35xX32axX2xX3xX35xX12xX2xX12bxX3dxX10dxX3xX2xX13xX519xX17xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX173xX2xX37xX35xXa0xX3xX2xX17xX108xXffxX2xX1xX35xXa86xX1axX2xX4xX9cxX1axX2xX3xX2b0xX3xX2xX9bxX837xX2xX17xX21xXa4xX131xX2xX3xXa0xX3xXffxX2xX9bxX21xX2xX1xX35xX12cxX13xX2xX1xX35xX2b0xX1xX2xX4xX131xX4b1xX17xX2xX3xX16cxX5xX2xX3xX2b0xX1axX2xXa6xX11fxXffxX2xX12bxX2cfxX1axX1bxX2xX9bxX21xXa4xX1axX2xX12bxX3abxX131xX2xXdxXcxX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX1xX35xX2b0xX17xX2xX35xX21xX22xX1axX2xX3xX35xXcxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxXffxX2xX3xX35xXcxX2xX3xX2b0xX3xX2xX3xX598xX2xX415xX131xX5xX1axX2xX1axX35xX2fxX2xX1axX3dxX9cxX3xX173xX2xX2dbxX56axX1axX1bxX2xX17xX35xX3exX21xXffxX2xX3xX35xX3bfxX1axX1bxX2xX4xX10dxX21xX2xXdxX837xX1axX1bxX2xX6xXa0xX2xX1bxX21xX2b0xX13xX2xX6xX2b0xX17xX2xX1axX2fxXexX2xX9bxX2fxXcxX2xX13xX837xX3xX2xX12bxX88xX3xX35xX2xX3xX2b0xX2xX1axX35xX2fexX1axXffxX2xX3xX598xX2xX35xX11fxX21xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x128cdxXa86xX1axX2xX1c6xX27xX2xX1axX2axX13xX2xXe5xX32axX2xX17x13616xX2xX1axX1bxX2fxXexX2xX37xX83xX1axX1bxX2xXbxX88xX2xX17xX35xX3dxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2xX9bxX3abxX2xX9bxX9cxX21xX2xd09exX17xX35xX108xX2xX1bxX21xX9cxX21xX2xX1axX1bxX3dxX3exX21xX2xX35xX21xX3abxX1ax117f5xX2xX1axX35xX3dxX1axX1bxX2xX415xX131xX5xX1axX2xX12bxX21xX32axX13xX2xX3xX16cxX5xX2xXe7xX1axX1bxX2xX104axX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX4xX2fxX2xX415xX131xXexX2xX4xX131xX4b1xX17xX2xX17xX56axX1axX2xX17xX12cxX21xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xX2b0xX17xX2xX17xX18xX21xX32axX1axX2xX3xX16cxX5xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX105exX2xX9bxX130xX1axX2xX3xX118xX1axX2xX1axX1bxX131xXexXa4xX1axX2xX1bxX21xX2b0xX2xX17xX18xXfexXffxX2xX1axX35xX3a7xX17xX2xX4xX2fxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX4xX5c5xX3xX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX17xX5xX2xX12bxX5xX1axX1bxX2xX17xX18xX21xX32axX1axX2xXe5xX35xX5xX21xX2xX17xX35xXa0xX3xX2xX35xX21xX22xX1axX2xX290xX1bxX35xXfexX2xX415xX131xXexX108xX17xX2xX37xX18xX131xX1axX1bxX2xX3dxX598xX1axX1bxX2xX231xX2xX48xXe5xX35xX3a3xX5xX2xX2fcxX2e4xX2e4xX5cxX2xX104axX9bxX3abxX2xX17xX2axX1axX1bxX2xX3xX3dxX3exX1axX1bxX2xX194xX2fexXexX2xXdxXa0xX1axX1bxXffxX2xX3xX35xXedxX1axX35xX2xX12bxX3bfxX1axX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX1a4xX2xX1axX1bxX2axX1axX2xX3xX35xX6f8xX1axXffxX2xX12bxX626xXexX2xX4xX8baxX21xX2xX6xXa0xX2xX6xX131xXexX2xX17xX35xXcxX2b0xX21xX2xX9bxX3abxX2xX17xX3dxX2xX17xX3dxX4a1xX1axX1bxX2xX3xX35xX88xX1axX35xX2xX17xX18xXfexXffxX2xX12bxX12cxXcxX2xX12bxX349xX3xXffxX2xX4xX3bfxX21xX2xX6xX3bfxX1axX1bxXffxX2xX1axX35xX15fxX1axX1bxX2xXa6xX21xX32axX131xX2xX35xX21xX22xX1axX2xX104axX17xXa0xX2xXdxX21xX294xX1axX2xXa6xX21xX108xX1axX105exXffxX2xX104axX17xXa0xX2xX3xX35xX131xXexX32axX1axX2xX35xX3a3xX5xX105exX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX11fxX21xX2xXa6xX11fxX105exX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX37xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX2b0xX3xX2xX1bxX21xX2cfxX21xX2xX1xX35xX2b0xX1xX2xX17xX35xXa0xX3xX2xX35xX21xX22xX1axX2xX290xX1bxX35xXfexX2xX415xX131xXexX108xX17xX2xX37xX18xX131xX1axX1bxX2xX3dxX598xX1axX1bxX2xX12bxX3abxX2xX18xX5xX2xX17xX35xXa7xX2xX12bxXa86xX131xX2xX17xX21xXa4xX1axX2xX4xX2fxX2xX17xX4b1xX1xX2xX17xX18xX131xX1axX1bxX2xX9bxX2fxXcxX2xX1bxX21xX2b0xXcxX2xXdxX837xX3xX2xX3xX35xX88xX1axX35xX2xX17xX18xXfexX2xX17xX3dxX2xX17xX3dxX4a1xX1axX1bxXffxX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX173xX2xX37xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX4xX2fxX2xX13xX11fxX17xX2xX17xX35xX349xX2xX9bxX7e1xX2xXe5xX35xX88xX2xX6xX519xX3xX2xXa6x12362xX1axXffxX2xX1axX3a3xX2xX1bxX21xX5c5xX1xX2xX3xX35xXcxX2xX2dbxX2cfxX1axX1bxX2xX17xX5xX2xX1axX1bxX2fxXexX2xX3xX2fxX1axX1bxX2xX13xX12cxX1axX35xX2xX17xX35xXa4xX13xX173xX2xX297xXa7xX2xX17xX35xX108xXffxX2xX17xXa0xX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX9bxX2fxX2xX1xX35xXa4xX2xXa6xXa7xX1axX35xX2xX1xX35xX2cfxX21xX2xX12bxX3dxX10dxX3xX2xX17xX21xX108xX1axX2xX35xX2fxX1axX35xX2xX17xX35xX3dxX3exX1axX1bxX2xX194xX131xXexXa4xX1axXffxX2xX17xX35xX21xX108xX17xX2xX17xX35xXa0xX3xXffxX2xXdxX2fexX1axX2xX3xX35xX16cxXffxX2xX17xX1023xX2xX17xX18xXa4xX1axX2xX194xX131xX3bfxX1axX1bxX2xXdxX3dxX9cxX21xX2xX9bxX2fxX2xX17xX1023xX2xXdxX3dxX9cxX21xX2xX4xXa4xX1axX2xX12bxX5c5xX1axX1bxX2xX1axX35xX3dxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2xX12bxX127xX2xX17xX1023xX1axX1bxX2xX3xX35xXedxX2xXdxX130xX1axX2xX9bxX2fxX2xX1bxX3dxX598xX1axX1bxX2xX13xX130xX131xX2xX17xX35xXa0xX3xX2xX35xX21xX22xX1axX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX29bxX2fxX2xX35xX394xX3xX2xX17xX18xX118xX2xX194xX131xX3a7xX17xX2xX6xX519xX3xX2xX3xX16cxX5xX2xX42xX35xX16cxX2xX17xXfexX3xX35xX2xXc6xX56axX2xX42xX35xX88xX2xXdccxX21xX1axX35xXffxX2xX12bxX3dxX10dxX3xX2xX18xX859xX1axX2xX4xX131xXexX22xX1axXffxX2xX17xX35xXda0xX2xX17xX35xX2b0xX3xX35xX2xX9bxX2fxX2xX17xX18xX3dxX4a1xX1axX1bxX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX131xX11fxX3xX2xX12bxX3a7xX131xX2xX17xX18xX5xX1axX35xX2xX4xX2fexX131xX2xXdxX2fxX21xXffxX2xX1bxX21xX5xX1axX2xXe5xX35xX83xX2xX3xX16cxX5xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX17xX5xXffxX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX2xX12bxX127xX2xX17xX18xX4a1xX2xX17xX35xX2fxX1axX35xX2xX1axX35xX2fxX2xX4xX127xX1axX35xX2xX12bxX12cxXcxX2xX17xX2fxX21xX2xX1axX2axX1axX1bxXffxX2xX3xX3a3xX2xX131xXexX2xX17xX88xX1axX2xX4xX9cxX1axXffxX2xX12bxX3dxX10dxX3xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axX2xX17xX5xX2xX9bxX2fxX2xXa6xX12cxX1axX2xXa6xX859xX2xX17xX35xX108xX2xX1bxX21xX9cxX21xX2xX17xX21xX1axX2xXexXa4xX131xXffxX2xX13xX108xX1axX2xX1xX35xX837xX3xX173xX2xX278xX1axX1bxX2xX12bxX127xX2xX12bxX32axX2xX4xX12cxX21xX2xX3xX35xXcxX2xX3xX35xX5c5xX1axX1bxX2xX17xX5xX2xX13xX11fxX17xX2xXdxX21xX2xX6xX2cfxX1axX2xX17xX3dxX2xX17xX3dxX4a1xX1axX1bxX2xX1xX35xXcxX1axX1bxX2xX1xX35xX5c5xX2xX9bxX2fxX2xX6xX2fexX131xX2xX6xX519xX3xX173xX2xXac1xX21xX2xX6xX2cfxX1axX2xX17xX3dxX2xX17xX3dxX4a1xX1axX1bxX2xX3a7xXexX2xX12bxX127xX2xX17xX18xX2cfxX21xX2xX18xX11fxX1axX1bxX2xX18xX5xX2xX17xX18xXa4xX1axX2xX3xX2b0xX3xX2xX4xX703xX1axX35xX2xX9bxXa0xX3xX2xX3xX35xX88xX1axX35xX2xX17xX18xXfexXffxX2xXe5xX21xX1axX35xX2xX17xX108xXffxX2xX9bxX2axX1axX2xX35xX3a3xX5xXffxX2xX17xX3dxX2xX17xX3dxX4a1xX1axX1bxX2xX9bxX2fxX2xX3xX35xX12cxXexX2xXdxX2fxX21xX2xX17xX35xX12xXcxX2xX6xXa0xX2xX1xX35xX2b0xX17xX2xX17xX18xX21xX32axX1axX2xX3xX16cxX5xX2xX3xX2b0xX3xX35xX2xX13xX12cxX1axX1bxX2xX297xX21xX22xX17xX2xX290xX5xX13xX173xX2xX29bxX2fxX2xX13xX11fxX17xX2xX3xXcxX1axX2xX1axX1bxX3dxX3exX21xX2xX4xX131xXe7xX1axX2xX4xX131xXe7xX1axX2xX1axX1bxX35xX21xXa4xX13xX2xX17xX5c5xX3xXffxX2xX3xX626xX1axX2xX17xX18xX394xX1axX1bxXffxX2xX12bxXe7xX1axX2xX35xX4b1xX131xXffxX2xX4xX519xX1axX1bxX2xX1axX1bxX35xX12xX2xXbc6xX2xXe5xX21xX108xX1axX2xX3xX16cxX5xX2xX3xX3a7xX1xX2xXdxX3dxX9cxX21xX2xX9bxX2fxX2xX3xX16cxX5xX2xX415xX131xXa86xX1axX2xX3xX35xX5c5xX1axX1bxX2xX1axX35xX2fexX1axX2xXdxX2fexX1axXffxX2xXa6xX21xX108xX17xX2xX1bxX12cxX1axX2xX4xX394xX3xX2xX9bxX2fxX2xX18xX5c5xX17xX2xX18xX5xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX9bxXe7xX2xX6xX3bfxX2xXbc6xX2xXe5xX21xX108xX1axX2xX12bxX3a3xX2xX3xX2b0xX21xX2xXa6xX2cfxX1axX2xX3xX35xX3a7xX17xX2xX3xX16cxX5xX2xX6xXa0xX2xX9bxX4b1xX17xfe1bxX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX278xX1axX1bxX2xXe5xX35xXe7xX1axX1bxX2xX3xX35xXedxX2xX12bxX32axX2xX4xX12cxX21xX2xX13xX11fxX17xX2xXdxX21xX2xX6xX2cfxX1axX2xX17xX3dxX2xX17xX3dxX4a1xX1axX1bxX2xX415xX131xXbc6xX2xX1bxX21xX2b0xX2xX13xX2fxX2xX3xX118xX1axX2xX12bxX32axX2xX4xX12cxX21xX2xX3xX35xXcxX2xX3xX35xX5c5xX1axX1bxX2xX17xX5xX2xX13xX11fxX17xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xX3xX2b0xX3xX35xX2xX4xX9cxX1axX2xX196xX2xX1axX35xX2fexX1axX2xX3xX2b0xX3xX35xX2xX37xX18xX3dxX3exX1axX1bxX2xX42xX35xX21xX1axX35xX173xX0xX4axX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xe3bdxX131xX17xX35xXcxX18xX9xX10xX37xX131xX3a7xX1axX2xXc6xX21xX32axX1axX0xX4axX1xX10
Tuấn Hiển