Bắt 6 đối tượng dùng kích điện đánh bắt hải sản trên biển
(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Kỳ Khang (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6 thuyền đánh cá có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trên biển.
b2dfx11e53x12599xdd7bx13316x10f78x10cc8xea5cxcec5xX7x11a82x10465x10ce8xe66ax110fdxfa10xX5xcd1bxXax12c54xbe90x102b5xXexX3xe1f4xX3x1011dxc9bbxXdxX3xXexbf54xcfacxf65dxc7edxX3x1364ax11f02xX20xX21xX3xb4b7xd781xX4xX1xX3xX19xXdx108b8xX20xX3xX19xdc4axX20xX1xX3xf160xX14xXexX3xX1xfe99xXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXex12f59xb509xX20xX3xX37xXdxf0b2xX20xX0xde9cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb73xX10xX6xX23xXaxX12x11c5dx12b61xX20xX3xX13xXdxX45xX20xX3xXbxX1xd8dcxX20xX21xX3xbd33x11800xX3xX71xX1xX6xX20xX21xX3xdf9bxX13xX62xX13xba8cxX3xX5cxecedxX3xXcxb5c7xX20xX1xf587xX3xd890xe40exX6xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX89xfeebxXdxX3xX4xX33xX4xX3xX5x105fdxX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xd5d0xX4xX3xX20x126acxX20xX21xX3xX37xX14xXexX3xX21xXdx1176fxX3xX17xX3xXexX1xe716x11af0x12e60xX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX4xX33xX3xX4x11abfxX3xX1xX81xX20xX1xX3xX89xXdxX3xX7xe2cexX3xX23xff59xX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xd770xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xda85xX23xXbfxX3xXbxb9aexX10xX20xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdx12060xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX20xXexX10xX44xXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXax1008dxXdxX23xXexX1x11414xX3xX17xX2x130baxXbx1161dxe508xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX141xX3x119b2xX2x11b03xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX4dxX4dxXdxX102xX37xX6xX113xX1xX6xXexXdxX20xX1xX102xX89xX20xX4dxX20xX10xX13cxX7xX4dx118acxX154xX2xX17axX4dxX2xX154xX145xX23xX2xX2xX145xX145xX2xX2xX17axXexX2x1305dxf41exX18dxbc7exX5xX154xX102xb536xXbxX21xc7cfxX44xX9xX18fxX17xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX113xX20xXaxX12xf2fdxX9fxX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX20xXaexX20xX21xX3xX19xX1exX6xX3xX4xX33xX4xX3xXbxX1xX1ex10d5bxX20xX21xX3xXexXdxX2fxX20xX3xX89xXdxX3xXbxX1xbfd5xX122xX3xX89xX81xX113xX3xX37x1173fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX113xX23xXbfxXaxX12xX71xX1xX113xX3cxX20xX21xX3xX2xX17axX3xX21xXdxX22dxX3xX20xX21xX81xXbfxX3xX17axX18cxX4dxX18cxeefexX3xXexX225xXdxX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX4xX33xX4xX3xX147xc3b8xX3xX71xX72xX3xX7exX1xc177xX25axX3xX71xX72xX3xX71xX1xX6xX20xX21xX3xX7axX1xXbexXbfxX2fxX20xX3xX71xX72xX3xfa23xX20xX1xX87xX25axX3xX62xX63xX20xX3xX13xXdxX45xX20xX3xXbxX1xX6dxX20xX21xX3xX71xX72xX3xX71xX1xX6xX20xX21xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX89xX97xXdxX3xX118xb543xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX1xXbexXbfxX2fxX20xX3xX89xX81xX3xX13xX6xX20xX3xX118xX5cx1173axd8a7xX3xX1xXbexXbfxX2fxX20xX3xX71xX72xX3xX28cxX20xX1xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxX2fxX20xX25axX3xX37xX14xXexX3xX21xXdxXb8xX3xX17xX3xX4xX1x1080dxX3xXexX1xXbexXbfxXc0xX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX4xX33xX3xX21xX63xX122xX141xX3x10546xX1exX217xX20xX21xX3x1061exXaexX20xX3xX13xX29xX4xX1xX3xX7axX2cfx12b52xX3xX2xX18dx10d83xX18cxX87xX148xX3xX31cxX21xXbexXbfx112b3xX20xX3xX311xXaexX20xX3xX13xX6xX20xX21xX3xX7axX2cfxX31cxX3xX2xX18dxX320xX145xX87xX148xX3xX30bxX1exX217xX20xX21xX3xX311xXaexX20xX3xX62xX113xX81xX20xX3xX7axX2cfxX31cxX3xX2xX18dxX320xX2xX87xX148xX3xX30bxX1exX217xX20xX21xX3xX311xXaexX20xX3xX62xX81xX20xX3xX7axX2cfxX31cxX3xX2xX18dxX320xX154xX87xX148xX3xX31cxX21xXbexXbfxX329xX20xX3xX62xcc16xX20xX1xX3xX118xX1xXbexXbfxX45xX20xX3xX7axX2cfxX31cxX3xX2xX18dxX320xX154xX87xX148xX3xX30bxX1exX217xX20xX21xX3xX1f8xXdaxX4xX3xX7axX2cfxX31cxX3xX2xX18dxX18fxX145xX87xX25axX3xX19xXc0xXbexX3xXexX44xX276xX3xXexX225xXdxX3xXex12385xX3xX23x108e1xX20xX3xXbxX1xX1axX3xXcxX3b6xXbfxX3xf31exX45xX20xX25axX3xXbxX1xX1exX22dxX20xX21xX3xX71xX72xX3xXcxX44xXdxX20xX1xX3xX7axXexX1xc9f3xX3xX147xX26fxX3xX71xX72xX3xX28cxX20xX1xX87xX3xX4xXccxX3xX1xX81xX20xX1xX3xX89xXdxX3xX19xXdxXc0xXbexX3xX28xX1xXdxX4axX20xX3xX17xX3xXexX1xXbexXbfxXc0xX20xX3xX4xX33xX3xX7xXd7xX3xX23xXdaxX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX102xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX113xX23xXbfxX3xXbxX118xX10xX20xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX122xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX20xXexX10xX44xX3xX23xXexX1xXbexX122xX37xXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX23xXexX1xX141xX3xX17xX2xX145xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX141xX3xX152xX2xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX4dxX4dxXdxX102xX37xX6xX113xX1xX6xXexXdxX20xX1xX102xX89xX20xX4dxX20xX10xX13cxX7xX4dxX17axX154xX2xX17axX4dxX2xX154xX145xX23xX2xX2xX145xX145xX2xX2xX18dxXexX152xX145xX145xX2xX18fxX5xX154xX102xX193xXbxX21xX196xX44xX9xX18fxX145xX17axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX113xX20xXaxX12xX118xX33xX4xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX24xX20xX21xX3xXexX6xX20xX21xX3xX89x11ae2xXexX3xX37xX3d9xX3xX5xX9fxX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX20xXaexX20xX21xX3xX37xX14xXexX3xX21xXdxXb8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX113xX23xXbfxX3xXbxX118xX10xX20xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX122xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX20xXexX10xX44xXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX23xXexX1xX141xX3xX17xX2xX145xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX141xX3xX152xX2xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX4dxX4dxXdxX102xX37xX6xX113xX1xX6xXexXdxX20xX1xX102xX89xX20xX4dxX20xX10xX13cxX7xX4dxX17axX154xX2xX17axX4dxX2xX154xX145xX23xX2xX2xX145xX145xX2xX17axX18fxXexX18dxX18fxX17xX18fxX320xX5xX154xX102xX193xXbxX21xX196xX44xX9xX152xX145xX320xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX113xX20xXaxX12xX2cfxX1axX3xX23xX3b6xXbfxX3xX23xXdxX2fxX20xX3xX89xX81xX3xX37xX37bxX20xX1xX3xX14xX4xe8efx11a48xXbexXbfxX3xX4xX33xX4xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX20xX21xX3xX19xX4axX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX33xXdxX3xXbxX1x119a2xXbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX113xX23xXbfxXaxX12xXcxX225xXdxX3xX1xXdxX2fxX20xX3xXexX44xX1exX22dxX20xX21xX3xX5xX9fxX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX20xXaexX20xX21xX3xXexX1xXbexX3xX21xXdxXb8xX3xX17xX3xX37x11790xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX89xX81xX3xX1xX81xX20xX21xX3xXexX44xXaexX122xX3xX122xX69fxXexX3xX23xX3b6xXbfxX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX4axX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX102xX3xX5cxXdxX2fxX20xX25axX3xX62xX63xX20xX3xX13xXdxX45xX20xX3xXbxX1xX6dxX20xX21xX3xX71xX72xX3xX71xX1xX6xX20xX21xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX1xX113xX81xX20xX3xXexX1xXdxX2fxX20xX3xX1xX63xX3xX7xX217xX3xX147xXd7xX3xX5xf420xX3xX4xX33xX4xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xX10xX113xX3xX66dxXbexXbfxX3xX19xX3d9xX20xX1xX3xX4xX2f5xX6xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX5xXbexX540xXexX102xX0xX4dxXbxX12xX0xX23xXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX44xX10xX5xX6xXexX10xX23xXaxX12xX0xX7xXexX44xX113xX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX45xX20xX3xX66dxXbexX6xX20xX141xX0xX4dxX7xXexX44xX113xX20xX21xX12xX0xXbexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX66cxXexX1xXbexX122xX37xX66cxX6xX20xX23xX66cxX7xX6xXbxX113xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17axX3xXexX81xXbexX3xX4xX33xX3xX31cxX21xX1xX2fxX3xX28cxX20xX3xX89xX81xX113xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX66dxXbexXbfxX3xX19xX3d9xX20xX1xXaxX3xX1xX44xX10xd6dfxX9xXaxX4dxX20xX113xX20xX21xX66cxX20xX21xX1xXdxX10xXbxX4dxX37xX6xXexX66cxX17axX66cxXexX6xXbexX66cxX4xX6xX66cxX20xX21xX1xX10xX66cxX6xX20xX66cxX89xX6xX113xX66cxX89xXbexX20xX21xX66cxX37xXdxX10xX20xX66cxX1xX6xX66cxXexXdxX20xX1xX66cxX28xX1xX6xXdxX66cxXexX1xX6xX4xX66cxX7xX6xXdxX66cxX66dxXbexXbfxX66cxX23xXdxX20xX1xX4dxX2xX320xX18dxX2xX17xX17axX102xX1xXexX122xXaxX12xX0xXdxX122xX21xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4dxX122xX10xX23xXdxX6xX4dxX2xX17axX154xX4dxX20xX10xX13cxX7xX4dxX17axX154xX2xX17axX4dxX2xX152xX2xX23xX2xX154xX18dxX145xX18fxX2xX152xXexX152xX152xX18cxX18dxX17xX5xX154xX102xX193xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX23xXdxX89xX12xX0xX7xXexX44xX113xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17axX3xXexX81xXbexX3xX4xX33xX3xX31cxX21xX1xX2fxX3xX28cxX20xX3xX89xX81xX113xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX66dxXbexXbfxX3xX19xX3d9xX20xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX82dxX9xXaxX4dxX20xX113xX20xX21xX66cxX20xX21xX1xXdxX10xXbxX4dxX37xX6xXexX66cxX17axX66cxXexX6xXbexX66cxX4xX6xX66cxX20xX21xX1xX10xX66cxX6xX20xX66cxX89xX6xX113xX66cxX89xXbexX20xX21xX66cxX37xXdxX10xX20xX66cxX1xX6xX66cxXexXdxX20xX1xX66cxX28xX1xX6xXdxX66cxXexX1xX6xX4xX66cxX7xX6xXdxX66cxX66dxXbexXbfxX66cxX23xXdxX20xX1xX4dxX2xX320xX18dxX2xX17xX17axX102xX1xXexX122xXaxX12xX13xX14xXexX3xX17axX3xXexX81xXbexX3xX4xX33xX3xX31cxX21xX1xX2fxX3xX28cxX20xX3xX89xX81xX113xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX66dxXbexXbfxX3xX19xX3d9xX20xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX44xX113xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX311xX81xX113xX3xX5xX276xX4xX3xX154xX3xX21xXdxX22dxX3xX20xX21xX81xXbfxX3xX17axX18cxX4dxX18cxX25axX3xX5xX9fxX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX62xX63xX20xX3xX13xXdxX45xX20xX3xXbxX1xX6dxX20xX21xX3xXcxX1xXdxX45xX20xX3xX118xe4fbxX122xX3xX7axX13xX62xX13xX7exX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xX87xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX89xX97xXdxX3xX7exX1xX6dxX20xX21xX3xX31cxX31cxc980xX7exXcxX31cxXcxX3xX1xXbexXbfxX2fxX20xX3xX118xXa5bxX122xX3x100d4xXbexXbfxX45xX20xX3xXexX3b3xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xXexXbexXa5bxX20xX3xXexX44xX6xX25axX3xX28xXdxX4axX122xX3xX7xX113xX33xXexX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xX25axX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxX2fxX20xX3xX89xX81xX3xX37xX14xXexX3xX21xXdxXb8xX3xX17axX3xXexX81xXbexX3xX23xX225xX3xX28xX69fxX113xX3xX19xX2b8xXdxX3xX4xX2f5xX6xX3xX31cxX21xX1xX2fxX3xX28cxX20xX3xX89xX81xX113xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX118x115dcxX122xX3xXa92xXbexXbfxX45xX20xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxXdxX3xX7xX6xXdxX3xX66dxXbexXbfxX3xX19xX3d9xX20xX1xX102xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX23xXdxX89xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX66dxXbexX3cxX3xXexX6xX20xX21xX3xXexX81xXbexX3xX4xX33xX3xX7xXd7xX3xX23xXdaxX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX82dxX9xXaxX4dxXbxX1xX6xXbxX66cxX5xXbexX6xXexX66cxX23xX113xXdxX66cxX7xX113xX20xX21xX4dxX37xX6xXexX66cxX66dxXbexX6xX66cxXexX6xX20xX21xX66cxXexX6xXbexX66cxX4xX6xX66cxX7xXbexX66cxX23xXbexX20xX21xX66cxX28xXdxX4xX1xX66cxX23xXdxX10xX20xX66cxXexX44xX10xX20xX66cxX89xXbexX20xX21xX66cxX37xXdxX10xX20xX66cxX1xX6xX66cxXexXdxX20xX1xX4dxX2xX320xX18dxX154xX18fxX152xX102xX1xXexX122xXaxX12xX0xXdxX122xX21xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4dxX122xX10xX23xXdxX6xX4dxX2xX17axX154xX4dxX20xX10xX13cxX7xX4dxX17axX154xX2xX2xX4dxX18dxX17xX23xX17xX2xX17xX2xX17axX145xX152xXexX320xX18dxX2xX152xX145xX5xX154xX102xX193xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX37xXdxX4axX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX23xXdxX89xX12xX0xX7xXexX44xX113xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX66dxXbexX3cxX3xXexX6xX20xX21xX3xXexX81xXbexX3xX4xX33xX3xX7xXd7xX3xX23xXdaxX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX82dxX9xXaxX4dxXbxX1xX6xXbxX66cxX5xXbexX6xXexX66cxX23xX113xXdxX66cxX7xX113xX20xX21xX4dxX37xX6xXexX66cxX66dxXbexX6xX66cxXexX6xX20xX21xX66cxXexX6xXbexX66cxX4xX6xX66cxX7xXbexX66cxX23xXbexX20xX21xX66cxX28xXdxX4xX1xX66cxX23xXdxX10xX20xX66cxXexX44xX10xX20xX66cxX89xXbexX20xX21xX66cxX37xXdxX10xX20xX66cxX1xX6xX66cxXexXdxX20xX1xX4dxX2xX320xX18dxX154xX18fxX152xX102xX1xXexX122xXaxX12xX13xX14xXexX3xX66dxXbexX3cxX3xXexX6xX20xX21xX3xXexX81xXbexX3xX4xX33xX3xX7xXd7xX3xX23xXdaxX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xXexX44xX45xX20xX3xX89xX24xX20xX21xX3xX37xXdxX4axX20xX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX44xX113xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX62xX63xX20xX3xX13xXdxX45xX20xX3xXbxX1xX6dxX20xX21xX3xX118xXd7xX6xX3xX2cfxXccxXexX3xX7axX3xX13xX62xX13xX7exX3xX5cxX81xX3xXcxX84xX20xX1xX87xX3xX89xX8axX6xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxX2fxX20xX25axX3xX37xX14xXexX3xX66dxXbexX3cxX3xXexX6xX20xX21xX3xX122xX6e5xXexX3xXexX81xXbexX3xX19xX33xX20xX1xX3xX4xX33xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX4xXccxX3xX1xX81xX20xX1xX3xX89xXdxX3xX7xXd7xX3xX23xXdaxX20xX21xX3xX28xX29xX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX20xX3xX19xX4axX3xX19xX33xX20xX1xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xX3xXexX44xX33xXdxX3xXbxX1xX69fxXbxX3xXexX44xX45xX20xX3xX19xX3d9xX6xX3xX37xX81xX20xX102xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX23xXdxX89xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXbexX5xX12xX0xX23xXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX44xXaxX12xX0xX4dxX23xXdxX89xX12xX0xX4dxX23xXdxX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28cxXbexXexX1xX113xX44xXaxX12xXcxX1x11fdbxX3xc14axX225xX20xX1xX3x11382xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xc29exXdxX6xX20xX21xX0xX4dxXbxX12
Thế Mạnh – Thanh Giang