Bữa cơm nhiều món đặc sắc, giá chỉ 80.000 đồng
Thực đơn hôm nay gồm 5 món ngon, dễ làm, cả nhà đều thích.
b0cax1221cxc58axdff1xde0cx109aexe2efxdf1bxdcbaxb6dcxX8xcf0cx1017axc6d3x127d7x12fd6xXcxXdxXbx133bdxX0x126cex11c17xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxea86x133a3xX2xXdxX6xXexXbxX4xXdxX2xXdxX6xXexXaxXbxe196xf2d7xX7xX4xX5xc402x128fexX4xbbc3xX14xX2x12799xd873xX4xX33xf4d6xX35xX4xd047xc8b8xX5xX4xX8xee6dxX5xc299xX4xcc69xX2x10163xX4xX5xX14x1078fxX4xcdb1x10160x11391xX51xX51xX51xX4xX3fx12475xX35xX48xXbxX12xX2dxX2exX7xX4xX5xX32xX33xX4xX35xX14xX2xX38xX39xX4xX33xX3cxX35xX4xX3fxX40xX5xX4xX8xX44xX5xX46xX4xX48xX2xX4axX4xX5xX14xX4exX4xX50xX51xX52xX51xX51xX51xX4xX3fxX58xX35xX48xX0x1178cxX14xX15xX12xX0xX8cxX1xX2xX3xX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1ex10e8exXexX7xX1xXbxX12xX1fxX14x11456xX5xX4xX3fxX32xX35xX4xX14xd763xX33xX4xX35xX7x10c7cxX4xX48xX58xX33xX4x117d1xX4xX33xX3cxX35xX4xX35xX48xc900xX35xX46xX4xX1xe270xX4xX6x1065axX33xX46xX4xX5x136a2xX4xX35xX14xXccxX4xX3fxX38xX39xX4xXdxX14xc65exX5xX14xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxf789xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xeaafxX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exd3a7xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexc71exX8xX8cxX15x12a1fx135acxXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xf0f2xX15xX158xXdxX158xX50xX51xX50xX6xX51xX52xe539xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xXexX33xX12xX1fxX14xXa9xX5xX4xX3fxX32xX35xX4xX14xXb1xX33xX4xX35xX7xXb6xX4xX48xX58xX33xX4xX35xX14xX2exX35xX48xX4xX33xX3cxX35xX4xX35xX48xXc4xX35xX4xX35xX14x10cc8xX4xX8xX7xX39xX138xX0xX8cxXexX33xX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX15xX52xX4xX2dxXddxX4xXcxX7xX35xX14xX4xXcxXccxXc4xX4xXdxXb1xX33xX4xXdxX1a9xX32xX2xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX151xX52xX4xfeb4xX7xX35xX14xX4xX5xX4axX4xX35x105cdxX5xX4xX35xf460xX39xX4xX6xX4axX4xX33xXexX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xc78exX52xX4x1238axf0a3xX39xX4xX14x10840xX4xX5xX14xX2xdde8xX35xX4xX8xd664xXdxX4xXcx107a8xX4xX1x131eaxX39xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX158xX52xX4xX1f8xXccxX4xXdxXddxX33xX4xX35xX1a9x1356cxX35xX48xX4xX33x131adxX4xX14xXccxX35xX14xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xXbcxX52xX4x107c1xX1a9xX7xX4xX14xX205xX39xX4xXdxX130xX4axX35xX48xX4xX33xX2xc520xX35xX48xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX15xX52xX4xX2dxXddxX4xXcxX7xX35xX14xX4xXcxXccxXc4xX4xXdxXb1xX33xX4xXdxX1a9xX32xX2xX4xf1efxXbcxX51xX51xX48xX4xX100xXddxX4xXcxX7xX35xX14xX4xd9abxX4xX151xX51xX51xX48xX4xXdxXb1xX33xX4xXdxX1a9xX32xX2xX4xX2d6xX4xX48xX2xX7xX4xX3xf40cxX4xXaxX4xX222xX51xd0e2xd8a1xX0xX8cxX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX100xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xX130xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX138xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexX14cxX8xX8cxX15xX150xX151xXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xX158xX15xX158xXdxX158x111abxX50xX150xX6xX15xX52xX163xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xcb9exX4xX1fxXb1xX33xX4xXdxX1a9xX32xX2xX4xX130xc18exX7xX4xX8xbbd1xX5xX14xX46xX4xX5xX44xXdxX4xX100xb391xX4xX130x10f28xX39xX4xX3xXccxX4xX5xX14xX3b9xX35xX46xX4xX100xX3b6xX4xX5xX14xX4exX4xX3fxXexX35xX4xXdxX130xX22fxX35xX4xX6xX1a9xX35xX48xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX2dxXddxX4xXcxX7xX35xX14xX4xX130xX3a8xX7xX4xX8xX3acxX5xX14xX46xX4xXdxX14xX4axX2xX4xX33xX2x12f48xX35xX48xX4xX3xe87bxX7xX4xX48xX44xX1exX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xdb73xX25dxX1exX4xXdxXb1xX33xX4xX3xX25dxX2xX4xX14xX3acxXdxX4xX35xX22fxX33xX46xX4xXdxX2xX22fxX39xX4xXcxX7xXb6xX4xX3xXccxX4xX14xXccxX35xX14xX4xXdxXddxX33xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX225xX40xXdxX4xX5xX14xXd1xXc4xX4xX6xX22fxX35xX4xX100xX40axX1exX46xX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX32xX33xX4xX3fxX23axX39xX4xX14xXccxX35xX14xX46xX4xX5xX14xXc4xX4xXdxXb1xX33xX4xX3xXccxXc4xX4xXcxXccxXc4xX4xX5xX14xXddxX35xX4xX130xX58xX2xX4xX3fx126f4xX4xX130xX2xX22fxX35xX48xX4xX33x122a8xXdxX4xX100xX22fxX35xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xc87cxfeacxX35xX4xX8xX3a8xX4xX1xX201xX35xX48xX4xX5xX4axX2xX4xX5xX14xXd1xXc4xX4xX3fxX3cxX46xX4xX5xX14xXc4xX4xX100xXddxX4xXcxX7xX35xX14xX4xX3xXccxXc4xX4xXcxXccxXc4xX4xX5xf1e1xX35xX48xX4xX3xX25dxX2xX4xX33xX4b6xXdxX4xXddxXdxX4xX100xX4b6xXdxX4xX35xX22fxX33xX46xX4xX2f3xX14xX2xX4xX100xXddxX4xX5xX14xXddxX35xX4xXdxX14xX237xX4xX5xX14xXc4xX4xXdxXb1xX33xX4xX3xXccxXc4xX4xX3fxXd1xXc4xX4xX3fxX38xX39xX46xX4xX35xX22fxX33xX4xX35xX40axX33xX4xX6xX3acxX2xX4xX48xX2xX7xX4xX3xX2edxX4xX5xX14xXc4xX4xX3xX40fxX7xX4xc976xX35xX4xX130xX58xX2xX4xXdxX44xXdxX4xX100xX40axX1exX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xc3b4x123fexX5xX4xX130xX7xX4xX3fxd927xX7xX4xX1xX502xX35xX48xX4xX35xX3cxX35xX48xX4xX3xX25dxX2xX4xX5xX32xX33xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX151xX52xX4xX1f8xX7xX35xX14xX4xX5xX4axX4xX35xX201xX5xX4xX35xX205xX39xX4xX6xX4axX4xX33xXexX4xX2c8xX222xX51xX51xX48xX4xX5xX4axX4xX35xX201xX5xX4xX2d6xX4xX15xXbcxX51xX48xX4xX6xX4axX4xX33xXexX4xX2d6xX4xX48xX2xX7xX4xX3xX2edxX4xXaxX4xX151xX51xX2f3xX2f4xX0xX8cxX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX100xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xX130xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX138xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexX14cxX8xX8cxX15xX150xX151xXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xX158xX15xX158xXdxX37axX222xX50xX150xX6xX151xX52xX163xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX1f8xX4axX4xX35xX201xX5xX4xX6xXccxX33xX4xX8xX3acxX5xX14xX46xX4xX3fxX4adxX4xX130xX4axXc4xX46xX4xX8xX7xX39xX4xX3fxX3cxX4xX1a9xX25dxX1exX4xX5xX4axX4xX3xX25dxX2xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX33xX44xX33xX4xX2d6xX4xX15xX8cxX151xX4xX33xX39x11772xX35xX48xX4xX5xXccxX4xX1exX14xX22fxX4xX25dxXdxX4xX5xX44xXdxX4xX2f3xX14xXc4xX7xX35xX14xX4xX2d6xX4xX3fxX23axX39xX4xX14xXccxX35xX14xX4xX6xX4axX4xX100xX55axX33xX4xX35xX14xX39xXb6xXc9xX35xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4x1088axX4axX4xX33xXexX4xX35xXc4xX35xX4xX130xX3a8xX7xX4xX8xX3acxX5xX14xX46xX4xX3fxX4adxX4xX130xX4axXc4xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4x127dexX205xX39xX4xX8xXb1xX2xX4xX15xX4xX6xXddxXdxX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX130xX58xX2xX4xX5xX14xXc4xX4xX5xX4axX4xX6xX3cxX5xX4xX3xXccxXc4xX4xX35xX205xX39xX4xXbcxX4xX1exX14xX581xXdxX46xX4xXdxX14xX22fxX33xX4xX33xX39xX233xX2xX4xX2d6xX4xX3fxX1a9x10ab8xX35xX48xX4xX3xXccxXc4xX46xX4xX2f3xX14xX2xX4xX35xX58xX2xX4xX5xX7xX35xX14xX4xX8xXb1xX2xX4xX6xX3acxX2xX4xXdxX14xX237xX4xX5xX14xXc4xX4xX6xX4axX4xX33xXexX4xX35xXc4xX35xX4xX3xXccxXc4xX4xX3xXccxX2xX4xX1exX14xX581xXdxX4xX130xX58xX2xX4xXdxX44xXdxX4xX100xX40axX1exX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX580xX581xX5xX4xX5xX7xX35xX14xX4xX5xX4axX4xX3xXccxXc4xX4xXdxXb1xX46xX4xX5xX14xXc4xX4xXdxX14xX22fxX33xX4xX25dxXdxX4xX5xX44xXdxX4xX2f3xX14xXc4xX7xX35xX14xX4xX3xXccxXc4xX46xX4xX1xX502xX35xX48xX4xX35xX3cxX35xX48xX4xX130xX205xXdxX4xX35xX48xXc4xX35xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX222xX52xX4xX225xX226xX39xX4xX14xX22axX4xX5xX14xX2xX22fxX35xX4xX8xX233xXdxX4xXcxX237xX4xX1xX23axX39xX4xX2c8xX158xX4xX33xX2xX40axX35xX48xX4xX3fxX226xX39xX4xX14xX22axX4xXdxX130xX44xX35xX48xX4xX2d6xX4xXcxX237xX4xX1xX23axX39xX4xX2d6xX4xX48xX2xX7xX4xX3xX2edxX4xXaxX4xX15xXbcxX2f3xX2f4xX0xX8cxX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX100xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xX130xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX138xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexX14cxX8xX8cxX15xX150xX151xXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xX158xX15xX158xXdxX222xX151xX150xX151xX6xX222xX52xX163xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX225xX226xX39xX4xX14xX22axX4xX130xX3a8xX7xX4xf410xX39xX7xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX5xX14xXc4xX4xX8xX3acxX5xX14xX46xX4xX3fxX4adxX4xX130xX4axXc4xX4xX130xX58xX2xX4xXdxX14xX4axX2xX4xXdxX14xXccxX35xX14xX4xX35xX14xX2exX35xX48xX4xX33xX2xX40axX35xX48xX4xX35xX14xX3b6xX4xXdxX14xXexXc4xX4xX8x11f2axX4xXdxX14xXddxX5xX14xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX72axXccxX33xX4xX35xX3cxX35xX48xX4xX1xX23axX39xX4xX55axX35xX4xXdxX130xXc4xX35xX48xX4xX5xX14xXd1xXc4xX46xX4xX5xX14xXc4xX4xX3fxX226xX39xX4xX3xXccxXc4xX4xX130xX4axX35xX4xX3xXccxX35xX48xX4xX14xX7xX2xX4xX33xX40xXdxX46xX4xX48xX44xX1exX4xX3fxX226xX39xX4xX130xX7xX4xX33xX4b6xXdxX4xX5xX4axX2xX4xX3fxX588xX7xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xdc57xX14xX7xX4xX14xX6e1xX35xX4xX14x13747xX1exX4xX48xX58xX33xX4xX222xX4xXdxX14xX237xX7xX4xX55axX35xX4xXcxX237xX4xX1xX23axX39xX46xX4xX15xX4xXdxX14xX237xX7xX4xX1xX23axX39xX4xX14xXccxXc4xX46xX4xX15xX4xXdxX14xX237xX7xX4xX1xX205xX33xX46xX4xX15xX4xXdxX14xX237xX7xX4xX3fxX1a9xX79cxX35xX48xX46xX4xXdxX3b6xX2xX4xXdxX3b9xXb6xX46xX4xX25dxXdxX4xX3xX25dxX2xX4xX2f3xX14xXc4xXd1xX35xX48xX4xX151xX8cxX222xX4xX100xX4axXdxX4xX35xX1a9xX25dxX5xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xXa1fxX14xX2xX4xXdxX14xX32xX33xX4xX14xXccxX35xX14xX46xX4xXdxX3b6xX2xX4xXdxX130xXc4xX35xX48xX4xX5xX14xXd1xXc4xX4xX1xX23axX39xX4xX3xX40fxX7xX4xX130xX4axX35xX4xX3fxX226xX39xX4xX2c8xX35xX40axX39xX4xX5xX14xXd1xXc4xX4xX5x10b81xX35xX4xX35xX14xX2xX38xX39xX4xX1xX23axX39xX4xX55axX35xX4xXdxX14xX237xX4xX35xX22fxX35xX4xX48xX3acxX35xX4xX100xX25dxXdxX4xX1xX23axX39xX4xX130xX7xX4xX33xX4b6xXdxX4xX5xX4axX2xX4xX100xX4axXdxX2f4xX52xX4xX1f8xX14xXc4xX4xX3fxX226xX39xX4xX35xX48xX1a9xXa28xX5xX4xXdxX130xX998xX4xX6xX3acxX2xX4xX5xX14xXd1xXc4xX4xX130xX58xX2xX4xX3fxcbdaxX4xX100xX4axXdxX4xX14xX6e1xX35xX4xX14xXa28xX1exX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xXcxX237xX4xX1xX23axX39xX4xX3xX40fxX7xX4xX1exX14xX7xX4xX3xXccxXc4xX46xX4xX3fxX39xX35xX4xX6xX2xX39xX4xX130xX2xX39xX4xXdxX130xXc4xX35xX48xX4xX3xXccxX2xX4xX1exX14xX581xXdxX4xX5xX14xXc4xX4xX3fxX226xX39xX4xX35xX48xX205xX33xX4xX48xX2xX7xX4xX3xX2edxX4xX2c8xX5xX3cxX4xXdxX14xX4adxX4xX5xX14xXc4xX4xX2f3xX14xXc4xXd1xX35xX48xX4xX35xX3a8xX7xX4xXdxX14xX237xX7xX4xX5xXccxX4xX1exX14xX22fxX4xX100xX4b6xXdxX4xX35xX55axX35xX48xX4xX1exX14xX7xX4xX3xX25dxX2xX4xX15xX8cxX222xX4xX100xX4axXdxX4xX55axX35xX4xX5xX32xX33xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX3xXccxXc4xX4xX3fxX4adxX4xX6xXccxX33xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX8xX233xXdxX4xX8xX290xXdxX4xX6xX3acxX2xX2f4xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX1f8xX14xXc4xX4xX3fxX226xX39xX4xX1exX14xX201xX4xX8xX233xXdxX4xXcxX237xX4xX1xX23axX39xX4xX130xX7xX4xX3fxX588xX7xX4xX3xXccxX4xX5xX502xX35xX48xX4xX5xXd1xX4xX35xX14xXccxX4xXdxX14xX1a9xX998xX35xX48xX4xXdxX14xf92axX5xX4xX35xX14xc574xe4f0xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX158xX52xX4xX1f8xXccxX4xXdxXddxX33xX4xX35xX1a9xX25dxX35xX48xX4xX33xX262xX4xX14xXccxX35xX14xX4xX2c8xX151xX51xX51xX48xX4xX5xXccxX4xXdxXddxX33xX4xX1xXccxX2xX4xX2d6xX4xX33xX262xX46xX4xX14xXccxX35xX14xX46xX4xX48xX2xX7xX4xX3xX2edxX4xXaxX4xX15xX51xX2f3xX2f4xX0xX8cxX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX100xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xX130xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX138xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexX14cxX8xX8cxX15xX150xX151xXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xX158xX15xX158xXdxX15xX158xX51xX51xX6xX158xX52xX163xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX1f8xXccxX4xXdxXddxX33xX4xX100xX3b6xX4xX5xX39xX233xX35xX48xX46xX4xX35xX48xX3b9xX33xX4xX3xXccxXc4xX4xX5xX14xX226xX39xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX33xX39xX233xX2xX4xX1exX14xX7xX4xX6xXc4xd985xX35xX48xX4xX2f3xX14xXc4xXd1xX35xX48xX4xX222xX51xX4xX1exX14xX581xXdxX4xX3fxX4adxX4xX5xXccxX4xX100xX25dxXdxX4xX3xX2edxX4xX3fxX44xX35xX48xX4xX5xX14xX4axXdxX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xX72axX205xXb6xX4xX3xX4exX4xX8xX44xXdxX4xX3fxX40xXdxX4xX6xX22fxX35xX4xXdxX130xX22fxX35xX4xX100xX40axX1exX46xX4xXcxX40axX1exX4xX5xXccxX4xXdxXddxX33xX4xX6xX22fxX35xX4xX3xX4exX46xX4xX35xX1a9xX25dxX35xX48xX4xX5xXccxX4xX5xX14xXddxX35xX4xX3fxX38xX39xX52xX4xbcd4xX14xX2xX4xXdxX14xX205xXb6xX4xX5xXccxX4xX5xX3cxX4xX33xXccxX39xX4xXdxXddxX33xX4xX3fxXexX35xX4xX3xXccxX4xX5xX3cxX4xX33xX502xX2xX4xXdxX14xX32xX33xX4xX6xXccxX4xX3fxX1a9xXa28xX5xX46xX4xX3fxX4adxX4xX5xXccxX4xX35xX48xX39xX4b6xX2xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4xXa1xXccxX35xX14xX4xX6xX4axX4xX3xXccxX4xX25dxXdxX4xX3fxX3b6xX4xX100xX55axX33xX4xX35xX14xX39xXb6xXc9xX35xX46xX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX32xX33xX4xX6xX22fxX35xX4xX3xX25dxX2xX4xX1xX23axX39xX4xX35xX3cxX35xX48xX46xX4xX3xX25dxXdxX4xX130xX7xX4xX3fxX4adxX4xX130xX4axXc4xX4xX3xXccxX4xX35xX48xX39xX4b6xX2xX52xX4xXa1xXadfxX7xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX33xX44xX33xX46xX4xX3fxX1a9xX79cxX35xX48xX46xX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX6xdb9fxX5xX4xXdxX14xXexXc4xX4xXdx115dexX4xX6xX290xX4xX15xX138xX15xX4xX130xX58xX2xX4xX5xX14xXc4xX4xX14xXccxX35xX14xX46xX4xX25dxXdxX4xX3xXccxXc4xX4xX2f3xX14xX39xX205xXb6xX4xX3fxX38xX39xX4xX5xX14xXc4xX4xX3fxX1a9xX79cxX35xX48xX4xXdxX7xX35xX46xX4xXdxX7xX4xX5xX3cxX4xX14xX6e1xX35xX4xX14xXa28xX1exX4xX8xX233xXdxX4xX14xXccxX35xX14xX4xX25dxXdxX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX39cxX4x12a81xX7xX39xX4xX3fxX3cxX4xX100xX3acxX35xX4xX6xX4b6xXdxX4xX3xX3b6xX4xX5xXccxX46xX4xX130xX58xX2xX4xXdxX1a9xX25dxX5xX4xX5xXccxX4xX130xX7xX4xXdxX14xXccxX35xX14xX4xXdxX40fxX35xX48xX4xX33xX2xX40axX35xX48xX4xX35xX14xX3b6xX4xX1xXccxX2xX46xX4xXcxX40axX1exX4xX6xX22fxX35xX4xX3fxX588xX7xX52xX4xX1f8xX14xX7xX35xX4xX14xX6e1xX35xX4xX14xXa28xX1exX4xX35xX1a9xX25dxX5xX4xX8xX233xXdxX4xX14xXccxX35xX14xX4xX25dxXdxX4xX6xX22fxX35xX4xX5xXccxX4xXdxXddxX33xX4xX3xXccxX4xX1xX502xX35xX48xX4xX3xX25dxX2xX4xX5xX32xX33xX4xX5xXa9xX5xX4xX2f3xX237xX4xX35xX48xXc4xX35xX52xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xXbcxX52xX4xX280xX1a9xX7xX4xX14xX205xX39xX4xXdxX130xX4axX35xX48xX4xX33xX2xX290xX35xX48xX4xX2c8xXbcxX51xX51xX48xX4xX1xX1a9xX7xX4xX14xX205xX39xX4xXaxX4xXbcxX2f3xX2f4xX0xX8cxX8xXdxX130xXc4xX35xX48xX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX100xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xX130xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX138xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexX14cxX8xX8cxX15xX150xX151xXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xX158xX15xX158xXdxX222xX15xd1d1xX37axX6xXbcxX52xX163xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xXa1xXd7axXb6xX4xX5xX502xX35xX48xX4xX35xX14xX237xX35xX4xX6xX3acxX2xX4xX33xX3b9xX33xX4xX5xX32xX33xX4xX5x11224xX7xX4xX5xX14xX581xX35xX48xX4xXdxX7xX4xX35xX14xXc41xXc42xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX0xX2xX33xX48xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX100xX39xX7xX4xX5xXc4xX33xX4xX35xX14xX2xXexX39xX4xX33xXc4xX35xX4xX1xX7xX5xX4xX8xX7xX5xX4xX48xX2xX7xX4xX5xX14xX2xX4xX50xX51xX4xX51xX51xX51xX4xX1xXc4xX35xX48xXbxX4xX8xX130xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX138xX8cxX8cxX2xX52xX100xX7xXc4xX14xX7xXdxX2xX35xX14xX52xX3xX35xX8cxX35xXexX14cxX8xX8cxX15xX150xX151xXbcxX8cxX15xX51xX151xX1xX158xX15xX158xXdxX108exX15xX151xX108exX6xX37axX52xX163xX1exX48xXbxX4xX8cxX12xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX2dxXc4xX1xXb6xXbxX12xX1f8xX14xX581xX5xX4xX100xX3acxX35xX4xXdxX14xXccxX35xX14xX4xX5xXb1xX35xX48xX4xX3xXccxX4xX35xX48xXc4xX35xX4xX33xX2xX290xX35xX48xXc42xX0xX8cxX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXf30xXc4xX39xX130xX5xXexXbxX12xX1fxX14xXexXc4xX4x13741xX33xX1xXexX1exX52xX3xX35xX0xX8cxX1exX12