Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra Văn phòng Chính phủ
Ngày 22/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho bộ, cơ quan, địa phương việc cập nhật nhiệm vụ lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ.
e087xe465x16e62x191ccx10987x11c24x165e9x13b4cx172c4xX7x153d8x10a5exf756xf5ccx12947x155edxX5x15644xXaxe0acxXcx18359xX3xX4x18534xfb07x11cd6xX3xXexe56axX4xX3xX4x120e8xX6xX3xXcxX1xX20xX3xXex10d53xf2baxX18xX19xX3xf9fdxXdx1892cx146c8xX3xXex14fb1xX6xX3xe938x116d5xX18xX3xXbxX1x1076axX18xX19xX3x1446axX1x1312bxX18xX1xX3xXbxX1xX20xX0x155c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f24xX10xX6xee80xXaxX12x16734xX19x15b5bx12757xX3x15b0dxX64xX4axef80xeb6cxX3xXcxX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xX4xX20xX6xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3x14467x151b8xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3x1821axXdx11423xX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28x13897xX3xX4xX1x11205xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9ax16bc5xX3xX4xX1xXaaxX3x15abfx147a0xX68xX3xX4xe387xX3x10143xXa6xX6xX18xX68xX3xX8ex12342xX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xX4x1956fxXbxX3xX18xX1xXfbxXexX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX5x11b98xX18xX3xX1xX9cxX3xXexX1x11f9cxX18xX19xX3xXe4xXa6x1038exX18xX3xX5x186ecxX3xX4xXe2xX3xX7xf3f5xX3xX5cxf0bexX3xX5xXdxX9cxXa6xX3xXexX1xX10xXaaxX3xX5cx19822xXdxX3xXex13394xXdxX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xfe9axX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4x145e5xXaaxe58dxXaxX3xX6xX5xXdxX19xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX33xXaxX12xX0xXexXddxXaaxX5cxX62xX12xX0xXexX33xX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXex11d2dxX3xX64x1213cxe3bbxX14fx138fax19418xXbxX167x17e12xXaxX12xX0xXexX5cxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexX191xX3xX64xX194xX195xX14fxX197xX198xXbxX167xX19bxXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXaaxX3xX4xXaaxX18xX19xX3xXexX6xX4xX3xX4xXa6xX6xX3xXexX1xXa6xX3xXexXa6xXaaxX18xX19xX3xX2dxXdxX10xX30xX3xXexX33xX6xX3xX9axX6xX18xX3xXbxX1xXaaxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXa6xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX14fxXddxX6xXaaxX1xX6xXexXdxX18xX1xX14fxX9axX18xX4axX18xX10x166cfxX7xX4axX2xf8e3xe6abxX197xX4axX2xX195xX21axX5cx10169xX2xX64xXexX2xX198xX64xX64xX5xX195xX14fx12a7dxXbxX19xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xXexX33xX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexX191xX3xX2xX198xXbxX167xX19bxXaxX12xX0xXexX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX10xX7xX4xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX19xX1xXexX191xX3xX2xX198xXbxX167xX19bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxXaaxX18xXaxX12xXcxX1x12731xX3xXexX33xX28xX125xX18xX19xX3xX165xXdexX3xX5fxXdexXdxX3xX9axXd7xX3xX5fxX19xXa6xX62xe451xX18xX3xXcxX33xe354xX18xX19xX3xXcxX1x170a0xX6xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXddxXdxX2fxXa6xX3xXexX139xXdxX3xXddxXa6xX14xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX14fxX3x1713axX18xX1xX191xX3xX36xf7d2x16a59xX4axX5fxX1xXfbxXexX3xX165xf364xX4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexXddxXaaxX5cxX62xX12xX0xX4axXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xXcxX1xX295xX3xXexX33xX28xX125xX18xX19xX3xX165xXdexX3xX5fxXdexXdxX3xX9axXd7xX3xX5fxX19xXa6xX62xX2acxX18xX3xXcxX33xX2b1xX18xX19xX3xXcxX1xX2b7xX6xX68xX3xXcxX14xX3xXbxX1x11c7cxX3xXcxX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX68xX3xXcxX33xX28xX125xX18xX19xX3xX8exXaaxX61xX18xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX68xX3xX18xX19xX6xX62xX3xX7xX6xXa6xX3xX2dxX1xXdxX3xX8exX28x18cc0xX4xX3xXexX1xX61xX18xX1xX3xX5xXfbxXbxX68xX3xXcxX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xX4xX20xX6xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX8exX8fxX3xXexXdx12070xX18xX3xX1xX61xX18xX1xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xXexX139xXdxX3xX165xXdexX3x162b8xX3aaxX3xX1xXaaxX139xX4xX1xX3xX9axX61xX3x1240ax1790exXa6xX3xXexX28xX68xX3xX165xXdexX3xXcxX61xXdxX3xX4xX1xX42xX18xX1xX68xX3xXcxXfbxXbxX3xX8exXaaxX61xX18xX3xX3cexXdxX9cxX18xX3xX5xe212xX4xX3xX36xXdxX9cxXexX3xX5fxX6xX30xX68xX3xXddxX1cxXaaxX3xX4xX1cxXaaxX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX2dxX3aaxXexX3xXe4xXa6xX11bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX14fxX3x14f54xXcxX33xXaaxX18xX19xX3xXexX1x12e22xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX33xf469xXexX3xX18xX19xX2e6xX18xX3xX18xX1xX28xX18xX19xX3xX8exX8fxX3xXexX139xXaaxX3xX4xX1xXa6xX62xX2fxX18xX3xX8exXdexX18xX19xX3xX30xX139xX18xX1xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX7xXa6xX62xX3xX18xX19xX1xe519xX68xX3xX5xX61xX30xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xXddxXdexX68xX3xX18xX19xX61xX18xX1xX68xX3xX8exXebxX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19x1458fxX68xX3xXcxX1xX295xX3xXexX33xX28xX125xX18xX19xX3xX18xX349xXdxX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXcxX139xXdxX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xX8exXaaxX61xX18xX3xX7x15b7bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX3xX4xX1xXaaxX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX68xX3xX4xX1x15a30xX3xX8exX139xXaaxX68xX3xX8exXdx1660axXa6xX3xX1xX61xX18xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xXddxXdexX68xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX68xX3xX8exXebxX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19xX19bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXbxX1x14fbexX18xX3xX5xXaaxX139xXdxX3xX9axX37xX18xX3xXddxX11bxX18xX3xX4xX1xX525xX3xX8exX139xXaaxX68xX3xX8exXdxX52exXa6xX3xX1xX61xX18xX1xX3xX4xX20xX6xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX9axX61xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xX4xXfbxXbxX3xX18xX1xXfbxXexX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX68xX3xX2dxX3aaxXexX3xX5xXa6xXfbxX18xX68xX3xX4xX1xX525xX3xX8exX139xXaaxX3xX4xX20xX6xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xXddxXdexX68xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX68xX3xX8exXebxX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19xX3xXexX33xX10dxX18xX3xX1xX9cxX3xXexX1xX115xX18xX19xX3xXe4xXa6xX11bxX18xX3xX5xX11fxX3xX4xXe2xX3xX7xX125xX3xX5cxX128xX3xX5xXdxX9cxXa6xX3xXexX1xX10xXaaxX3xX5cxX135xXdxX19bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX115xX18xX19xX3xX2dxX10dxX68xX3xXexX14xX18xX19xX3xX1xX37dxXbxX3xXex134e8xX18xX1xX3xX1xX66axX18xX1xX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX5cxXaaxX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX9axX37xX18xX3xXddxX11bxX18xX3xXe4xXa6xX62xX3xXbxX1xX139xX30xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX5xXa6xXfbxXexX68xX3xX9axX37xX18xX3xXddxX11bxX18xX3xX30xXfbxXexX68xX3xXexX115xXdxX3xX30xXfbxXexX68xX3xXexXa6xX62xX9cxXexX3xX30xXfbxXexX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXcxX33xX28xX125xX18xX19xX3xX8exXaaxX61xX18xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX436xX18xX3xX30xX139xX18xX1xX68xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX5xX61xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xX18xX19xX6xX18xX19xX3xXddxXdexX68xX3xX4xX349xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX1xX3aaxXexX3xX7xX295xX4xX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xXexX33xX2b1xX18xX19xX14fxX3xX40xX1cxX4xX3xXddxXdexX68xX3xX18xX19xX61xX18xX1xX68xX3xX8exXebxX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19xX3xX8exX1cxX18xX1xX3xX19xXdxX1cxX3xX33xX436xXexX3xX4xX6xXaaxX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX68xX3xX19xXdx18bb9xXbxX3xX9axXdxX9cxX4xX68xX3xXbxX1xXd7xX4xX3xX9axXd7xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX68xX3xX1xXaaxX61xX18xX3xXexX1xX61xX18xX1xX3xX167xXa6xX436xXexX3xX7xX2e6xX4xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX8exX28xX37dxX4xX3xX19xXdxX6xXaaxX14fxX3xX3cexXaaxX61xX18xX3xX7xX4d8xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xXexX33xX10dxX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX3cfxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX10dxX30xX3xXexX7c7xX4xX68xX3xXexX33xX1cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX68xX3xX18xX10dxXa6xX3xX33xX135xX3xX18xX1xX128xX18xX19xX3xX18xXdexXdxX3xX5cxXa6xX18xX19xX68xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xX8exX8fxX3xX5xX61xX30xX3xXexX115xXexX3xX8exX2fxX3xXexXdxX3aaxXbxX3xXexXd7xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXa6xX62xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xX3cex195b2xX18xX19xX3xXexX1xX42dxXdxX68xX3xX18xX3aaxXa6xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX2dxX1xX563xXa6xX3xX18xX61xXaaxX68xX3xX18xXdexXdxX3xX5cxXa6xX18xX19xX3xX18xX61xXaaxX68xX3xX5xX469xX18xX1xX3xX9axX3f3xX4xX3xX18xX61xXaaxX68xX3xX8exXe2xX18xX3xX9axXebxX3xX18xX61xXaaxX68xX3xX4xX1xXa6xX62xX10dxX18xX3xX9axXdxX10dxX18xX3xX18xX61xXaaxX3xX4xX3cxX18xX3xX4xX349xX3xX9axX28xX29xX18xX19xX3xX30xX2e6xX4xX68xX3xXexX8a6xX18xX3xXexX139xXdxX68xX3xX1xX139xX18xX3xX4xX1xX3aaxX3xXexX1xX66axX3xX4x17fadxX18xX19xX3xX5xX61xX3xX5cxXebxXbxX3xX18xX1xX66axX18xX3xX5xX139xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX10dxX30xX3xXexX7c7xX4xX68xX3xXexX1xX436xXa6xX3xX8exX1cxXaaxX3xX8exX2fxX3xX5xX61xX30xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX115xXexX3xX1xXe2xX18xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXcxX33xX28xX125xX18xX19xX3xX8exXaaxX61xX18xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX4xX928xX18xX19xX3xX18xX1xX2e6xX4xX3xX5xX139xXdxX3xX2dxX1xXdxX3xXcxX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xXexX139xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xXddxXdexX68xX3xX30xXdexXexX3xX7xX115xX3xXddxXdexX3xXbxX1xX1cxXexX3xXddxXdxX2fxXa6xX3xXexX1xfe1dxX18xX19xX3xXexX1xX2e6xX18xX3xX9axX52exX3xX18xX1xX128xX18xX19xX3xXexX8a6xX18xX3xXexX139xXdxX68xX3xX1xX139xX18xX3xX4xX1xX3aaxX3xX4xX20xX6xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xX9axX61xX3xX165xXdexX3xXexX33xX28xX125xX18xX19xX68xX3xX40xX1xX20xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3x130b7xX6xXdxX3xXcxXdxX3aaxX18xX3x16f9fxX928xX18xX19xX3xX8exX8fxX3xX18xX1xXfbxX18xX3xX18xX19xX6xX62xX3xXexX33xX1cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xX424xX3cexX2fxX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX18xX1xX128xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xXexX1xX66axX3xXexX33xX28xX29xX4xX3xX1xX3aaxXexX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX4xX349xX3xX7xX1cxXexX3xX2dxX1xX17xX18xX19xX68xX3xX4xX349xX3xX2dxX1xX11bxX3xXexX1xXdxX3xX2dxX1xX17xX18xX19xX68xX3xX167xXa6xX115xX18xX19xX3xXddxXdexX68xX3xX18xX19xX61xX18xX1xX68xX3xX8exXebxX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19xX3xX4xX349xX3xXddxXebxX3xX4xX1xX8a6xX18xX19xX3xX4xX1x129b6xXaaxX3xX2dxX1xX17xX18xX19xX14fxX3xX36xX6xXdxX3xXexX33xX3cxX3xX4xX20xX6xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX33xX436xXexX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xXexX33xX2b1xX18xX19xX492xX68xX3xX17xX18xX19xX3xX5fxX19xXa6xX62xX2acxX18xX3xXcxX33xX2b1xX18xX19xX3xXcxX1xX2b7xX6xX3xX2dxX1xX9d8xX18xX19xX3xX8exXebxX18xX1xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xX165xX1cxXaaxX3xX4xX1cxXaaxX3xX8exXaaxX61xX18xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX68xX3xX2dexX1xX349xX3xX40xX1xX20xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX5fxX19xXa6xX62xX2acxX18xX3xX36xX37xX18xX3xXcx12437xX18xX19xX3xX4xX1xXaaxX3xXddxXdxX3aaxXexX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xXexX1xX42dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXe4xXa6xX6xX68xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX8exX8fxX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xXexX115xXexX3xX4xX1xX295xX4xX3xX18xX37xX18xX19xX68xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX33xX436xXexX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xXexX33xX2b1xX18xX19xX3xX5xX61xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX3xXexX14xX18xX19xX3xX1xX37dxXbxX68xX3xX19xXdxX7c7xXbxX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX4xX1xX525xX3xX8exX139xXaaxX68xX3xX8exXdxX52exXa6xX3xX1xX61xX18xX1xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xX928xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX5xX61xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xX4xX1xX20xX3xX8exXdexX18xX19xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX3xX9axX61xX3xXexX33xX66axX18xX1xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xXddxX6xX18xX3xX1xX61xX18xX1xX3xedebxXa6xX62xX3aaxXexX3xX8exXebxX18xX1xX3xX222xX64xX3xX18xX37xX30xX3xX64xX195xX2xX222xX3xX4xX20xX6xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX9axX52exX3xXd03xXa6xX62xX3xX4xX1xX3aaxX3xXexX1xX10xXaaxX3xX5cxX135xXdxX68xX3xX8exX17xX18xX3xX8exX115xX4xX68xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX5cxXaaxX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX19xXdxX6xXaaxX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXcxX2b7xX3xX8exX3cfxXa6xX3xX18xX37xX30xX3xXexX29xXdxX3xX18xX19xX61xX62xX3xX21bxX2xX4axX197xX68xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX8exX8fxX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX68xX3xXexX33xX66axX18xX1xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xXddxX6xX18xX3xX1xX61xX18xX1xX3xX2xX21bxX14fxX194xX21bxX21bxX3xX9axX37xX18xX3xXddxX11bxX18xX3x11207xX2dxX1xX17xX18xX19xX3xX2dxX2fxX3xX9axX37xX18xX3xXddxX11bxX18xX3xX30xXfbxXex129e4xX68xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX8exX349xX3xX4xX349xX3xX2xX14fxX2xX198xX222xX3xX9axX37xX18xX3xXddxX11bxX18xX3xX4xX349xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX4xXd7xX3xXexX1xX2fxX68xX3xX9axX29xXdxX3xX21axX14fxX64xX194xX64xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX30xX61xX3xX4xX1cxX4xX3xXddxXdexX68xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX68xX3xX8exXebxX6xX3xXbxX1xX28xXe2xX18xX19xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXd03xXa6xX6xX3xXexX1xX10xXaaxX3xX5cxX135xXdxX68xX3xX8exX17xX18xX3xX8exX115xX4xX68xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xX1xXaaxX3xXddxXdxX3aaxXexX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX7xX115xX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX18xX349xXdxX3xXexX33xX10dxX18xX68xX3xX8exX3aaxX18xX3xX21bxX2xX4axX197xX3xX8exX8fxX3xX4xX349xX3xX64xX14fxX194xX64xX21bxX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX8exX3aaxX18xX3xX1xX139xX18xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xX1xXaaxX61xX18xX3xXexX1xX61xX18xX1xX68xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX8exX349xX3xX4xX349xX3xX64xX14fxX198xX195xX2xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX8exX8fxX3xX1xXaaxX61xX18xX3xXexX1xX61xX18xX1xX3xXe11xX4xX1xXdxX3aaxX30xX3xX67xX2xX68xX197xee90xXe26xX68xX3xX4xX3cxX18xX3xX64xX64xX64xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xXe4xXa6xX1cxX3xX1xX139xX18xX3xX18xX1xX28xX18xX19xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX167xXaaxX18xX19xX14fxX3xX3cexX115xXdxX3xX4xX1xXdxX3aaxXa6xX3xX9axX29xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX37xX30xX3xXexX33xX28xX29xX4xX68xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX8exX8fxX3xX4xX349xX3xX4xX1xXa6xX62xX2fxX18xX3xXddxXdxX3aaxX18xX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX3f3xX4xX68xX3xX7xX115xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xXe4xXa6xX1cxX3xX1xX139xX18xX3xX19xXdxX11bxX30xX3xX5cxX3cfxX18xX3xXe4xXa6xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX37xX30xX3xXe11xX18xX37xX30xX3xX64xX195xX2xX21bxX3xX5xX61xX3xX222xX21bxX68xX67xXf71xX68xX3xX18xX37xX30xX3xX64xX195xX2xX222xX3xX5xX61xX3xX222xX195xXf71xX68xX3xX18xX37xX30xX3xX64xX195xX2xX198xX3xX5xX61xX3xX64xX2xXf71xX68xX3xX197xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX8exX3cfxXa6xX3xX18xX37xX30xX3xX5xX61xX3xX197xX68xX64xXf71xXe26xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xXcxXa6xX62xX3xX18xX1xXdxX10dxX18xX68xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xXexX1xX42dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX8exX3cfxXa6xX3xXexX33xXdxX2fxX18xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xXd03xXa6xX62xX3xX4xX1xX3aaxX3xX222xX64xX68xX3xX9ax1286axX18xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX8exX1cxX18xX1xX3xX19xXdxX1cxX3xXexXaaxX61xX18xX3xX5cxXdxX9cxX18xX68xX3xX8exX3cfxX62xX3xX8exX20xX3xX9axX52exX3xX4xX1xX436xXexX3xX5xX28xX37dxX18xX19xX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX68xX3xX30xX29xXdxX3xX5cxX2b7xX18xX19xX3xX5xX139xXdxX3xX125xX3xX30xX295xX4xX3xXexX1xX115xX18xX19xX3xX2dxX10dxX3xX7xX115xX3xX5xXdxX9cxXa6xX14fxX3xXa49xXaaxX3xX8exX349xX68xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX8exX8fxX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX68xX3xX8exX52exX3xX167xXa6xX436xXexX68xX3xXexX33xX66axX18xX1xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX1xX61xX18xX1xX3xX5xXfbxXbxX3xXcxX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xX4xX20xX6xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX33xX6xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX68xX3xX2dxX3aaxXexX3xX5xXa6xXfbxX18xX68xX3xX4xX1xX525xX3xX8exX139xXaaxX3xX4xX20xX6xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXaaxX5cxX62xXaxX12xX165xX10dxX18xX3xX4xX139xX18xX1xX3xX8exX349xX68xX3xXddxX1cxXaaxX3xX4xX1cxXaaxX3xX4xX20xX6xX3xX36xX37xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX19xX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xX928xX18xX19xX3xX4xX1xX525xX3xX33xX135xX3xX18xX1xX128xX18xX19xX3xXexX8a6xX18xX3xXexX139xXdxX68xX3xX1xX139xX18xX3xX4xX1xX3aaxX3xX9axX61xX3xX18xX19xXa6xX62xX10dxX18xX3xX18xX1xX563xX18xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xXexX33xX10dxX18xX68xX3xX18xX1xX28xX3xX9axXdxX9cxX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX28xXa6xX3xX4xX1xXaaxX3xX40xX1xX42xX18xX1xX3xXbxX1xX20xX68xX3xXcxX1xX20xX3xXexX28xX29xX18xX19xX3xX8exX17xXdxX3xX5xX7c7xX4xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX5cxX3f3xX3xXddxX1cxXaaxX3xX8exX28xX37dxX4xX3xX1xX3aaxXexX3xX2dxX1xX349xX3xX2dxX1xX37xX18xX68xX3xX4xX1cxX4xX3xX8exXdxX52exXa6xX3xX2dxXdxX9cxX18xX3xX4xX3cfxX18xX3xXexX1xXdxX3aaxXexX3xX9axX52exX3xX18xX19xXa6xX8a6xX18xX3xX5xX3f3xX4xX68xX3xX9axX52exX3xXexX42xX18xX1xX3xXbxX1xX295xX4xX3xXexX139xXbxX3xX4xX20xX6xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX68xX3xX2dxX1xXaaxX11bxX18xX19xX3xXexX1xX42dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX9axXd7xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX1xX37dxXbxX3xX5xX11fxX3xX1xXaax146fdxX4xX3xX19xXdxX6xXaaxX3xX2dxX1xX17xX18xX19xX3xX33xX135xX3xXexX33xX1cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX9cxX30xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xX4xX1xX20xX3xXexX33xX66axX3xX9axX61xX3xX4xXe2xX3xXe4xXa6xX6xX18xX3xXbxX1xX115xXdxX3xX1xX37dxXbx14c81xX3xX19xX563xX62xX3xX9axX28xX29xX18xX19xX3xX30xX2e6xX4xX3xXexX33xXaaxX18xX19xX3xXexX33xXdxX2fxX18xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX3f3xX4xX3xX1xXdxX9cxX18xX14fxX14fxX14fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17cb2xXaaxXa6xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xX4xX1xXdxX18xX1xXbxX1xXa6xX14fxX9axX18xX0xX4axXbxX12