Băn khoăn đầu ra cho gần 40.000 tỉ đồng nợ xấu
Gần 40 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) mua từ các ngân hàng trong khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, đầu ra của các khoản nợ mà VAMC đã thu gom sẽ được giải quyết ra sao.
e72cx11f1bx104dcx10aa2x18e06x11b48x13c0cx13b7ax14b64xX7xeafcx11af0x12559x12220x17bcdxf803xX5x13638xXax13696x10f77x11893x173baxX3x1779cxX1x10d11xX14xX15xX3x11c2cx16ae7x153daxX3x101faxX6xX3xX4xX1xX19xX3x18939xX1exX15xX3x108b8x1308fxf5c3xX2dxX2dxX2dxX3xXex1310dxX3xX1dx10783xX15xX28xX3xX15x1774cxX3xffb8x159c3xX1fxX0xfd40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex17667xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXex16b7dxX6xX5xXdxX28xX15x1970axX3x18a52xX1fxX7xXexXdx18283xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174e4xX10xX6x139dbxXaxX12x11bcexX1exX15xX3xX2cxX2dxX3xX15xX28xX1x16277xX15xX3xXexe7b4xX3xX1dxX37xX15xX28xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX1dxfd33xX3xX1dx17c8bxX3cxX4xX3x10a50x16523xX15xX28xX3xXexX4bxX3x19314xX1fx191c7xX15xX3xX5x1501dxX3xXex111b8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX4x134d4xX6xX3xX4x13cc8xX4xX3xXex15afcxX3xX4xX1x162edxX4xX3xXex15135xX15xX3xX70x177bexX15xX28xX3x17c4dx131a1x13b3cx11acfxX97x17e0fxX3xedefxX1fxX6xX3xXex13ca9xX3xX4xXb4xX4xX3xX15xX28x14ef5xX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX28xX3xXexX1x18d96xXdxX3xX28xXdxX6xX15xX3xX21xX3fxXexX3xX15xX28x17ee2xX15xX2exX3xXcxX1fxX4bxX3xX15xX1xXdx15a10xX15x117b3xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX6xX3xX4xXb0xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xXcfxXa8xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX1dxX90xX3xXexX1xX1fxX3xX28xX19xXcfxX3xX7x1655bxX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX28xXdxXa1xXdxX3xX9fxX1fxX4bx16744xXexX3xX21xX6xX3xX7xX6xX19xX2exX0xX42xXbxX12xX0xXexX6x1242fxX5xX10xX3x122fexXdxX70xXexX1xX9xXax17ec2xX2dxX2dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX28xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX70xX70xXdxX15xX28xX9xXaxX2xXaxX3xX15cxX19xX21xX70xX10xX21xX9xXaxX2dxXaxX3xX6xX5xXdxX28xX15xX9xXaxX21xXdxX28xX1xXexXaxX12xX0xXexX15cxX19xX70xX4bxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX70xX12xX0xXdxXcfxX28xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX2exX15cxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX2ex10379xX15xX42xX15xX10xX160xX7xX42xX2xX2cxX2dx1486dxX42xX2xX2dx115bdxX70xX2cxX2xf57fxX2dxX2xX2dxX2dxXexX2cx10f79xX2cx120a3xX167xX5xX2dxX2exX5cxXbxX28xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX70xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXcbxXdxX15xX1xX3xX1x16751xX6xX3xXexXd4xX3xXdxX15xXexX10xX21xX15xX10xXexX0xX42xXexX70xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexX15cxX19xX70xX4bxX12xX0xX42xXexX6xX15cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXexX54xX6xX5xXdxX28xX15xX5axX3xX5cxX1fxX7xXexXdxX61xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX70xX4bxXaxX12xX73xX1exX15xX3xX2cxX2dxX3xX15xX28xX1xX7dxX15xX3xXexX81xX3xX1dxX37xX15xX28xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX1dxX90xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX97xX98xX15xX28xX3xXexX4bxX3xX9fxX1fxXa1xX15xX3xX5xXa5xX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexXc0xX15xX3xX70xXc4xX15xX28xX3xXc8xXc9xXcaxXcbxX97xXcdxX3xXcfxX1fxX6xX3xXexXd4xX3xX4xXb4xX4xX3xX15xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX28xX3xXexX1xXf3xXdxX3xX28xXdxX6xX15xX3xX21xX3fxXexX3xX15xX28xX101xX15xX2exX3x15992xXdcxX4bxX3xX4x157aaxX15xX28xX3xX5xXa8xX3xX4xX19xX15xX3xX7x104d5xX3xX1ccxX93xX3cxXexX3xX7xX19xX3xX1ccx1758fxXdxX3xXcfxXc4xX4xX3xXexXdxX10cxX1fxX3xXcfxX1fxX6xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX28xX3xX1e8xX2dxX3xX54xX3xX1e8x12b39xX3xX15xX28xX1xX7dxX15xX3xXexX81xX3xX1dxX37xX15xX28xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX4xXb0xX6xX3xX97xX98xX15xX28xX3xXexX4bxX3xX15xXa8xX4bxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX28xXdxX6xX15xX3xX9fxX1fxX6xX2exX3xXcxX1fxX4bxX3xX15xX1xXdxX10cxX15xX10exX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX6xX3xX4xXb0xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xXcfxXa8xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX1dxX90xX3xXexX1xX1fxX3xX28xX19xXcfxX3xX15x10089xXdxX3xXexX21xX10cxX15xX3xX7xX13cxX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX28xXdxXa1xXdxX3xX9fxX1fxX4bxX14bxXexX3xX21xX6xX3xX7xX6xX19xX3xX1ccxe80bxX15xX3xX1dxX6xX15xX28xX3xX5xXa8xX3xX4xXdcxX1fxX3xX1x13d60xXdxX3xX5xX320xX15xX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3x1553exX15xX28xX3x16d46xX28xX1fxX4bx1129axX15xX3x13be9xX1fxX315xX4xX3xX6dxf1a2xX15xX28xX10exX3x105c7xX1xX3aaxX3xX97xX1xXb0xX3xXex15c93xX4xX1xX3xX6dx19509xXdxX3xX1dxX37xX15xX28xX3xX9fxX1fxXa1xX15xX3xXexX21xX410xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX17xX1x177a6xX15xX28xX3xX1dxX410xX15xX1xX10exX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX7xX13cxX3xX17xX1xX98xX15xX28xX3xXcfxX1fxX6xX3xX15xX3cxX3xX1ccx181d5xX3xX21xX37xXdxX3xX4xX1xX3fxXexX3xX1dxX315xX15xX28xX3xX1dxff65xX3xX1dxX3aaxX2exX3x16fc1xX97xX1x15e03xX15xX28xX3xXexX98xXdxX3xX1dxX6xX15xX28xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX1dxX19x15f0dxX15xX3xXbxX1xXdcxX15xX3xX5xX19xX481xXdxX10exX3xX4xfceexX3xX4xX3fxX1fxX3xX5xX481xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX10exX3xX4xX402xX15xX28xX3xX15xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xX1xffd3xX3xXexX21xX3cxX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdx181d8xXbxX3xX1ccxX93xX3cxXexX3xX9fxX1fxX6xX3xX17xX1xX3aaxX3xX17xX1xX14xX15xX3xX1ccxXa8xX3xX1ccx13d6bxX4xX3xX70x14724xX4bxX3xX7xXa1xX15xX3xX3exX1fxX3fxXexX3xX17xXdxX15xX1xX3xX70xX19xX6xX15xX1xX2exX3xX3f5xX1xXdxX4c8xXcfxX3xX1ccxXc4xX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX1dxX14bxX15xX3xX15xX6xX4bxX3xX1ccxX3cdxX15xX3xX1dxX6xX15xX28xX3xXexX1xX4e1xX4xX3xX1xXdxX4c8xX15xX3xX1dxX467xX15xX28xX3xX5xX415xX3xXexX21xX7dxX15xX1xX2exX3xX97xX3aaxX3xX1dxXdxX44dxX1fxX3xX1ccxX320xXdxX3xX15xX1x10b82xX15xX28xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xXbxX1xXbcxX4xX3xXexX481xXbxX3xX1ccxXa8xX3xX1ccxX320xXdxX3xX15xX1xX547xX15xX28xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xX1dxX90xX3xXcfxX1fxX6xX3xXexXd4xX3xX15xX14xXcfxX3xX15xX28xX19xXb4xXdxX3xX1dxX14bxX15xX3xX15xX6xX4bxX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX4xX1exX15xX3xX4xX3aaxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX28xXdxX6xX15xX3xX1dxXb4xX15xX1xX3xX28xXdxXb4xX3xX5xX481xXdxX3xX1dxX45exX3xX21xX467xXexX3xX17xXdxX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXcfx17c21xX54xX3xX407xX1xX3aaxX3xX97xX1xXb0xX3xXexX410xX4xX1xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX5xXa5xX3xX28xXdxXa1xXdxX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xXcxX1xX10xX19xX3xX98xX15xX28xX3xX6dxX402xX15xX28xX10exX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX17xX1xX98xX15xX28xX3xX1xX44dxX3xX4xX1xX4e5xXcfxX3xXexX21xX3f9xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xXbxX1xXdcxX15xX3xX5xX19xX481xXdxX10exX3xXcfxX1fxX6xX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX2exX3xX6dxXdxX4c8xX15xX3xXexX481xXdxX10exX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX1ccxX3cdxX15xX3xX1dxX6xX15xX28xX3xX1dxXb4xX15xX1xX3xX28xXdxXb4xX3xX4xXb4xX4xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX1ccxXa8xX3xX1dxX93xX6xX3xX1ccxX44dxX3xXcfxXbcxX4xX3xX5xX90xXdxX3xX7xX1fxX3fxXexX3xX1xX3cxXbxX3xX5xXa5xX3xX1dxX45exX3xX1dxXa1xXcfxX3xX15cxXa1xX19xX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX3xX4xX3aaxX3xXexX1xX10cxXcfxX3xX1ccxX315xX15xX10exX3xXexX21xXa1xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX15xX3cxX3xX15xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX2exX3xX3f5xX28xX19xXa8xXdxX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xXexX1xff18xXcfxX3xX1dxX410xX15xX1xX10exX3xXcfxX1fxX6xX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX3xX4xXb0xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xXcxX97xXcx18544xX10exX3xXcfxXc4xX4xX3xXexXdxX10cxX1fxX3xXexX21xX21dxX15xX28xX3xXexXdcxXcfxX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX15xX14xXcfxX3xX167xX2dxX2xX2cxX3xX5xXa8xX3xXexX1xXa8xX15xX1xX3xX5xX4e5xXbxX3xX13xX6xX15xX3xX3ex18f29xX3xX5xXa5xX3xX4xX490xX3xX4xX3fxX1fxX3xX15xX3cxX2exX3xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xX3f5xX28xX19xXa8xXdxX3xX21xX6xX10exX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX4xX309xX15xX28xX3xX3exX467xX4xX3xXexXdxX14bxX15xX3xX4xX402xX15xX28xX3xXcxX97xXcxX6f2xX3xX1ccxXa8xX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX3xXexXb4xXdxX3xX4xX3fxX1fxX3xXexX21xX467xX4xX3xX5xX481xXdxX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX10exX3xX1xXdxX4c8xX15xX3xX15xX6xX4bxX3xX1dxX90xX3xXexXdxX14bxX15xX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xXexXb4xXdxX3xX4xX3fxX1fxX3xXexX21xX467xX4xX3xX2xX3xX7xX315xX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX2exX3xX97xX402xX15xX28xX3xX1ccxX320xXdxX3xX1dxX3aaxX10exX3xX4xXb4xX4xX3xXcxX97xXcxX6f2xX3xX70xX402xX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX3xX4xX1xX19xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX15xX1xX93xX15xX28xX3xX1ccxX3cdxX15xX3xX4xX3aaxX3xXexX21xXb4xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX4c8xXcfxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX37xXdxX3xX15xX3cxX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX2exX3xXcxX1xX10xX19xX3xX15cxXb4xX19xX3xX4xXb4xX19xX3xX4xX4e5xXbxX3xX15xX1xX4e5xXexX3xX1xXa8xX15xX28xX3xXexX1fxX1exX15xX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xXexX1xX7dxX3xXexX320xXdxX3xX15xX6xX4bxX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX37xXdxX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xXexXd4xX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX28xX3xXexX21xX10cxX15xX3xX167xX2dxX2dxX3xXexX81xX3xX1dxX37xX15xX28xX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3x144cbxX1xX42dxX15xX28xX3xX1dxX410xX15xX1xX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xX3exX732xX3xX5xXa5xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX1dxX90xX3xXcfxX1fxX6xX3xX17xX1xX98xX15xX28xX3xXbxX1xXa1xXdxX3xX1dxX490xX15xX3xX28xXdxXa1xX15xX10exX3xX98xX15xX28xX3xX3f5xX28xX1fxX4bxX3f9xX15xX3xX3fcxX1fxX315xX4xX3xX6dxX402xX15xX28xX3xX4xX309xX15xX28xX3xX4xX1xX19xX3xX15cxXdxX14bxXexX10exX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xXcfxX6xX15xX28xX3xX15xX3cxX3xX1dxXdxX3xX15cxXb4xX15xX3xX21x15410xX3xX15cx18641xX15xX28xX3xXcfxX21dxXdxX3xX28xXdxXb4xX3xX17xX1xX98xX15xX28xX3xXbxX1xXa1xXdxX3xX5xXa8xX3xXcfxX415xXexX3xX28xXdxXa1xXdxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xXexX315xXexX2exX3xX6dxXdxX4c8xX15xX3xX4xX309xX15xX28xX3xX4xX3aaxX3xX15xX1xXdxX44dxX1fxX3xX15xX1xXa8xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX93xX3xX4xXa1xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX1ccxXa8xX3xX15xX28xX19xXa8xXdxX3xX15xX93xX320xX4xX3xX4xX3aaxX3xXa5xX3xX1dxX410xX15xX1xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX28xXdxX6xX3xXcfxX1fxX6xX3xX5xX481xXdxX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX2exX3xXcxX1fxX4bxX3xX15xX1xXdxX10cxX15xX10exX3xX1ccxX3cdxX15xX3xX4x138b3xX15xX3xX15xX1xXdxX44dxX1fxX3xX21xXa8xX19xX3xX4xXa1xX15xX3xX1ccxX44dxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xXa5xX3xX4xX1exX15xX3xXbxX1xXa1xXdxX3xXexX1xXb4xX19xX3xX28x19748xX3xX15xX1xX93xX3xX1ccxX3fxX15xX3xX1dxX44dxX3xX7x190aexX3xX1xX547xX1fxX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX10exX3xX1dxff14xX4xX3xX15cxXdxX4c8xXexX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX5xXa8xX3xX15cxX3fxXexX3xX1dxX415xX15xX28xX3xX7xXa1xX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX15xX1xXa8xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX93xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX15xX28xX19xXa8xXdxX3xX1xX6xX4bxX3xX1ccxX3fxX15xX3xX1dxX44dxX3xXexX81xX3xX5xX4c8xX3xX7xXa0cxX3xX1xX547xX1fxX3xX4xXb8xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX15xX1xXa8xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX93xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX15xX28xX19xXa8xXdxX3xXexX481xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX2exX2exX2exX3xXexX21xX93xX320xX4xX3xX17xX1xXdxX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xX464xX304xXdxX44dxX1fxX3xXcfxXa8xX3xX4xX1xX467xX15xX28xX3xXexX98xXdxX3xX15cxX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1xXdxX4c8xX15xX3xX15xX6xX4bxX3xX5xXa8xX3xX4xX9d3xX15xX3xX15xX1xXdxX44dxX1fxX3xX21xXa8xX19xX3xX4xXa1xX15xX3xX1ccxX44dxX3xX4bxX14bxX1fxX3xXexX315xX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xXa5xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xXcfxX1fxX6xX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX10exX3xX1dxXa1cxX4xX3xX15cxXdxX4c8xXexX3xX5xXa8xX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xXexX1xX14bxX3xX4xX1xX3fxXbxX3xX5xXa8xX3xX15cxX3fxXexX3xX1dxX415xX15xX28xX3xX7xXa1xX15xX2exX3xX3f5xX14bxX1fxX3xX70xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX28xX1xXdxX4c8xXbxX3xX17xX1xX98xX15xX28xX3xX4xX3aaxX3xX17xX1xXa1xX3xX15xX14xX15xX28xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xX1xX37xXdxX3xXexX1xX7dxX3xX4xX1xX467xX15xX28xX3xXexX98xXdxX3xX7xX13cxX3xXbxX1xXa1xXdxX3xX3exX732xX3xX5xXa5xX3xX15cxX935xX15xX28xX3xX4xXb4xX4xX1xX3xXbxX1xXb4xXexX3xXcfxX481xXdxX10exX3xX1xX3aaxX6xX3xX28xXdxXb4xX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX1dxX3aaxX3xX21xX6xX3xX7xX6xX19x11017xX3xX97xX1xX467xX15xX28xX3xXexX98xXdxX3xX7xX13cxX3xX4xX315xX3xX28xX101xX15xX28xX3xX1xX14bxXexX3xXcfxX7dxX15xX1xX3xX15xX1xX93xX15xX28xX3xX4xX309xX15xX28xX3xX4xX1exX15xX3xXbxX1xXa1xXdxX3xX4xX3aaxX3xX7xX4e1xX3xX1xX4b8xX3xXexX21xX3cxX3xX4xXb0xX6xX3xX97xX1xXc0xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX10exX3xX4xXb4xX4xX3xX15cxX415xX10exX3xX15xX28xXa8xX15xX1xX3xX1dxX45exX3xX1xX19xXa8xX15xX3xXexX1xXdxX4c8xX15xX3xXexX1xXb0xX3xXexXc4xX4xX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xXa5xX2exX3xX97xX3aaxX3xX15xX1xX93xX3xX1ccxX4e5xX4bxX10exX3xX4xXb4xX4xX3xX15xX1xXa8xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX93xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX15xX28xX19xXa8xXdxX3xX17xX1xXdxX3xXexX1xX6xXcfxX3xX28xXdxX6xX3xX1ccxXa8xX19xX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xXcfxX1fxX6xX3xX15cxXb4xX15xX10exX3xX3exX732xX3xX5xXa5xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX7xX13cxX3xX4bxX10cxX15xX3xXexXdcxXcfxX3xX1xX490xX15xX5c4xX10exX3xX407xX1xX3aaxX3xX97xX1xXb0xX3xXexX410xX4xX1xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX15xX3aaxXdxX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xXcx11952xX2exX3x17a0exX10cxX3x164c5xX1fxXdcxX15xX3xX3f5xX28xX1x13db4xX6xX10exX3xX15xX28xX1fxX4bxX10cxX15xX3xX407xX1xX3aaxX3xX4xX1xXb0xX3xXexX410xX4xX1xX3x17aa2xX4bxX3xX15cxX6xX15xX3xX73xXdxXb4xXcfxX3xX7xXb4xXexX3xXexXa8xXdxX3xX4xX1xXc0xX15xX1xX3xX9fxX1fxX315xX4xX3xX28xXdxX6xX10exX3xXcfxX415xXexX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX15xX1xX547xX15xX28xX3xX15xX28xX93xXf3xXdxX3xX464xX1dxX9fexX3xX1dxX1exX1fxX5c4xX3xX4xX1xX19xX3xX1dxX44dxX3xXb4xX15xX3xXexX1xXa8xX15xX1xX3xX5xX4e5xXbxX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX4xX309xX15xX28xX3xX4xX1xX19xX3xX15cxXdxX14bxXexX10exX3xX15xX1xXdxX44dxX1fxX3xX9fxX1fx14c0bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX93xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX15xX28xX19xXa8xXdxX3xX1dxX6xX15xX28xX3xXexX1xX14xXcfxX3xX70xX9d3xX3xXexX1xX410xX3xXexX21xX93xXf3xX15xX28xX3xX15xX3cxX3xXc9xXdxX4c8xXexX3xX3f5xX6xXcfxX3xX1ccxXa8xX3xXcfxX1fxX315xX15xX3xXcfxX1fxX6xX3xX15xX3cxX3xXexXd4xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX15xX1xX93xX15xX28xX3xX70xX19xX3xX4xX490xX3xX4xX1xX14bxX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX4xX1xX93xX6xX3xX1xX19xXa8xX15xX3xXexX1xXdxX4c8xX15xX3xX15xX10cxX15xX3xX4xXb4xX4xX3xX15xX1xXa8xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX93xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX15xX28xX19xXa8xXdxX3xXcfxX320xXdxX3xX70xXd4xX15xX28xX3xX5xX481xXdxX3xXa0cxX3xX28xXdxX6xXdxX3xX1dxX19xX481xX15xX3xXexX1xX14xXcfxX3xX70xX9d3xX10exX3xXexX7dxXcfxX3xX1xXdxX45exX1fxX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xX304xX45exX3xXexXdxX14bxXbxX3xXexXc4xX4xX3xX5xXa8xXcfxX3xXexX6xX15xX3xX464xX4xXc4xX4xX3xXcfxXb4xX1fxX3xX1dxX98xX15xX28xX5c4xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX10exX3xXcfxX415xXexX3xX1ccxX14xX15xX3xX15cxXa1xX15xX3xX1xX93xX320xX15xX28xX3xX70xX3cdxX15xX3xX1dxXa1xXcfxX3xX15cxXa1xX19xX3xX4xX490xX3xX7xXa0cxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xXa5xX3xX4xX1xX19xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX4xX3aaxX3xXexX1xX45exX3xX15cxXb4xX15xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX15cxXa1xX19xX3xX1dxXa1xXcfxX3xX1dxX45exX3xXexX1xX1fxX3xX1xX37xXdxX3xX15xX3cxX3xX1dxX6xX15xX28xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX13xX415xX3xXcxX93xX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX4xX1xXb0xX3xXexX21xX7dxX3xX7xX19xX481xX15xX3xXexX1xXa1xX19xX2exX3xXcbxXc4xX4xX3xX1dxXc0xX4xX1xX3xX4xXb0xX6xX3xX1ccxX14xX15xX3xX15cxXa1xX15xX3xX5xXa8xX3xX15xX1xX935xXcfxX3xXexX481xX19xX3xX4xX490xX3xX7xXa0cxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xXa5xX10exX3xX1dxXb4xXbxX3xXbcxX15xX28xX3xX1dxXa1cxX4xX3xXexX1xX402xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xX15cxXb4xX15xX3xX1dxX3fxX1fxX3xX28xXdxXb4xX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX15cxXa1xX19xX3xX1dxXa1xXcfxX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX10exX3xX1dxX37xX15xX28xX3xXexX1xXf3xXdxX3xXexX481xX19xX3xX1dxXdxX44dxX1fxX3xX17xXdxX4c8xX15xX3xX4xX1xX19xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX15cxXb4xX15xX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX3aaxX15xX28xX10exX3xXexX1xX1fxX4e5xX15xX3xXexXdxX4c8xX15xX3xX1ccxX320xXdxX3xX28xXdxXb4xX3xXexX315xXexX3xX15xX1xX3fxXexX3xX4xX3aaxX3xXexX1xX45exX2exX3xXc9xX320xXdxX3xXcfxXc4xX4xX3xXexXdxX10cxX1fxX3xX1dxX3aaxX10exX3xX70xX4e1xX3xXexX1xXa1xX19xX3xX9fxX1fxX4bxX3xX1dxX410xX15xX1xX10exX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX15cxXa1xX19xX3xX1dxXa1xXcfxX3xX4xXb0xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX17xX1xX19xXa1xX15xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX1dxX90xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xXcfxX1fxX6xX3xX7xX13cxX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX3exX732xX3xX5xXa5xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX1xX3ddxX6xX3xXexX1xX1fxX4e5xX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX15cxX10cxX15xX2exX3xX3f5xX14bxX1fxX3xX17xX1xX98xX15xX28xX3xX4xX3aaxX3xXexX1xX3ddxX6xX3xXexX1xX1fxX4e5xX15xX3xXexX1xX7dxX3xXexXa8xXdxX3xX7xXa1xX15xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX15cxXb4xX15xX3xX1dxX3fxX1fxX3xX28xXdxXb4xX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xX3f5xX14xXcfxX3xX167xX2dxX2xX2cxX3xXexXdxX14bxXbxX3xXexXc4xX4xX3xX5xXa8xX3xX15xX14xXcfxX3xX1dxX1exX4bxX3xXb4xXbxX3xX5xX4e1xX4xX3xX1dxX315xXdxX3xX1ccxX320xXdxX3xXc9xXcaxXcbxX97xX2exX3xXcxX1fxX4bxX3xX15xX1xXdxX10cxX15xX10exX3xX1ccxX320xXdxX3xXcfxXc4xX4xX3xXexXdxX10cxX1fxX3xXcfxX1fxX6xX3xX15xX3cxX3xXexXd4xX3xX1dfxX2dxX3xX15xX28xX1xX7dxX15xX3xX1dxX14bxX15xX3xX2xX2dxX2dxX3xX15xX28xX1xX7dxX15xX3xXexX81xX3xX1dxX37xX15xX28xX3xX15cxX935xX15xX28xX3xXexX21xXb4xXdxX3xXbxX1xXdxX14bxX1fxX3xX1dxXa1cxX4xX3xX15cxXdxX4c8xXexX10exX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX7xX13cxX3xXexXdxX14bxXbxX3xXexXc4xX4xX3xX1xX19xXa8xX15xX3xXexX1xXdxX4c8xX15xX3xX304xX44dxX3xXb4xX15xX3xXcfxX1fxX6xX3xX15xX3cxX3xXexX1xX10xX19xX3xX28xXdxXb4xX3xXexX1xX410xX3xXexX21xX93xXf3xX15xX28xX3xXc8xX17x15b71xXcfxX3xXexX1xX10xX19xX3xX1dxX44dxX3xXb4xX15xX3xX15xXa8xX4bxX3xX5xXa8xX3xXcfxX1fxX6xX3xX1dxXbcxXexX10exX3xX15cxXb4xX15xX3xX1dxX19xX481xX15xXcdxX2exX3xXcbxXc4xX4xX3xXexXdxX10cxX1fxX3xX4xXb0xX6xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xXexX21xX19xX15xX28xX3xX9fxX1fxXa5xX3x18e03xX42xX167xX2dxX2xX2cxX3xX5xXa8xX3xXcfxX1fxX6xX3xX2xX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX81xX3xX1dxX37xX15xX28xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX1ccxXa8xX3xX1xXdxX4c8xX15xX3xX4xX490xX3xX9fxX1fxX6xX15xX3xX15xXa8xX4bxX3xX1dxX6xX15xX28xX3xX3exX10xXcfxX3xX3ex12195xXexX3xXcfxX1fxX6xX3xX1dfxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX81xX3xX1dxX37xX15xX28xX2exX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX3xXcd8xX90xX15xX1xX3xX1dxX481xX19xX3xX3f5xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xX3f5xX1xXa8xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX4xX309xX15xX28xX3xX4xX1xX19xX3xX15cxXdxX14bxXexX10exX3xX1xXdxX4c8xX15xX3xX4xX3aaxX3xXcfxX415xXexX3xX7xX315xX3xX15xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xX1dxX44dxX3xX15xX28xX1xX410xX3xX4xX1xX19xX3xX1ccxX6xX4bxX3xXexXb4xXdxX3xX4xX3fxXbxX3xX1ccxX315xX15xX3xXexX21xX10cxX15xX3xX4xX490xX3xX7xXa0cxX3xXexX21xXb4xXdxX3xXbxX1xXdxX14bxX1fxX3xX1dxXa1cxX4xX3xX15cxXdxX4c8xXexX3xXcfxXa8xX3xX4xXb4xX4xX3xX15xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xX1dxX90xX3xX15cxXb4xX15xX3xX15xX3cxX3xX3exX3fxX1fxX3xX4xX1xX19xX3xXc9xXcaxXcbxX97xX3xX1ccxXa8xX3xX3f5xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xX3f5xX1xXa8xX3xX15xX93xX320xX4xX3xX7xX13cxX3xX1dxXb4xX15xX1xX3xX28xXdxXb4xX3xX21xXa8xX3xX7xX19xXb4xXexX3xX1dxX45exX3xX9fxX1fxX4bxX14bxXexX3xX1dxX410xX15xX1xX3xXexX81xX3xX5xX4c8xX3xX4xX1xXdxX14bxXexX3xX17xX1xX3fxX1fxX2exX3xXcxX1fxX4bxX3xX15xX1xXdxX10cxX15xX10exX3xXexX320xXdxX3xXexX1xXf3xXdxX3xX1dxXdxX45exXcfxX3xX15xXa8xX4bxX3xX1ccxX3cdxX15xX3xX4xX1xX93xX6xX3xX4xX3aaxX3xX15xX28xXdcxX15xX3xX1xXa8xX15xX28xX3xX15xXa8xX19xX3xX1dxX93xX3cxX4xX3xX4xX1xX19xX3xX1ccxX6xX4bxX3xXexXb4xXdxX3xX4xX3fxXbxX3xX1ccxX315xX15xX3xXexXd4xX3xX1ccxXdxX4c8xX4xX3xX4xX1xXdxX14bxXexX3xX17xX1xX3fxX1fxX3xXexX21xXb4xXdxX3xXbxX1xXdxX14bxX1fxX3xX1dxXa1cxX4xX3xX15cxXdxX4c8xXexX2exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXexX54xX6xX5xXdxX28xX15xX5axX3xX21xXdxX28xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX70xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX21xX19xX15xX28xX12xX304xX4b8xX3xX6dxX1fxX4bxX44dxX15xX0xX15cxX21xX3xX42xX12xX0xX42xX7xXexX21xX19xX15xX28xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcd5xX19xX1fxX21xX4xX10xXaxX12xX3f5xX28xX1fxX37xX15xX5axX3xX15cxX6xX19xXexXdxX15xXexX1fxX4xX2exX1ccxX15xX0xX42xXbxX12
congthanh