Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi
(Baohatinh.vn) - Mô hình thí điểm nuôi cá lồng trên hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả mặt nước lòng hồ vào phát triển nuôi trồng thủy sản.
b912x1337bx12f16xf639x12856x1205bxd103xfc15x102f7xX7xcfa3x11871x119f6x132d4xd824xe335xX5xe91bxXax12658x10ce6xd5ccxX3xc854xc6dcxX6x10891xdf2exX3xX19xX17xea28xXdxX3xXexX1x101b1xX3x10a34xXdx1027cx10320xX3xX1x109d2xX19xX3xX2x10cabx1115cxbf0dxc256xX32xX3xX4x10f83xX19xX3xX4x12224xX3xX1axXdx100efxX19xX1axX3xXexff8dxX36xX19xX1axX3xX5xe224xX19xX1axX3xX1xde6dxX3xc8aaxX1axd499xX19xX3xXcxX43x12a0axX2bxXdxX0x10974xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc188xX10xX6x13ae6xXaxX12xd513xX1exX3xX1xc253xX19xX1xX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX19xX17xX1exXdxX3xX4xX3axX3xX5xX4exX19xX1axX3xXexX43x12d82xX19xX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxX3xd043xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xc3d1xX3xX6axX52xX3xXcx1024cxX19xX1x12409xX3xX19xX1x132ddxX28xX3x10803xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3axX4xX3xXexXdxe2f7xX28xX3xX19x1366exX19xX1ax112e6xX3xX5x1217exXdxX3xXexX1xd878xXcexX3xX7x13a69xX3xX6dxe208xX19xX1axX3xX1xXdx1033fxX17xX3x1083bxX17xce57xX3xX28xdb7dxXexX3xX19xX57x13ae8xX4xX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xc790xX52xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX27xX19xX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX43xX4exX19xX1axX3xXexX1xd04exe31fxX3xX7xXe8xX19xX30xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10eedxX36xX6dxX118xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1303dxX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxf3c2xXdxX6dxXexX1x12341xX3xX31xX2x10208xXbx12d80xdd12xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX154xX3x12547xX2xX32xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5bxX5bxXdxX30x112b2xX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX30xXfbxX19xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxc018xX32xX165xX2xX5bxX2xX165xbcbbxX6dxX18dxX2xX2xX158xf42cxX2xc0ffxXexX194xX158xX19cxX19cxX19cxX5xX32xX30xfa17xXbxX1axc4c6xX43xX9xX2xX194xX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX14fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX31xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX165xX2xX32xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexXabxX6xX5xXdxX1axX19xX154xX3xX1a6xX17xX7xXexXdx13b17xX118xX15bxXaxX12xfda5xX3axX19xX1axX3xX19xX6xX118xX3xXa1xX2xX2fxX5bxX2xX32xXb4xXcexX3x1299fxX12dxX50xde64xX3xX1xX17xX118xXe3xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xXexd209xX3xX4xX1x11a9exX4xX3xX5x11991xX3xXexX1xXe8xX3xX4xX3axX3xXexX1x10f55xX4xX3xX1xXdxXe3xX19xX3xX28xX1exX3xX1xX74xX19xX1xX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX19xX17xX1exXdxX3xX4xX3axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX17bxe55dxX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxX30xX3xX264xX289xX3xX17bxX17xX276xXdxX3xX5xX27exX3xX4xdda7xX3xX140xX1xX117xX3xXexe75axX4xX1xX3x12022xX118xX3xX17bxX6xX19xX3xX70xXcxXcxX16xX3xXex124d1xX19xX1xX3xX6axX52xX3xX13xXcbxX19xX3xX6axd7e6xX19xX1axXcexX3xbaabxX1xX2d8xX3xX140xX1xX117xX3xXexX2dfxX4xX1xX3xX261xX12dxX50xX264xX3xXexX2f0xX19xX1xX3xf814xXebxX19xX1axX3xX50xX1ax109a9xX4xX3xX24fxX2bxX19xX3xXfbxX52xX3xX4xX3axX4xX3xX7xeb50xXcexX3xX17bxX6xX19xXcexX3xX19xX1axX52xX19xX1xX30xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX6dxX118xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX19xXexX10xX43xX3xX6dxXexX1xX17xX28xX17bxXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6dxXexX1xX154xX3xX31xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX154xX3xX165xX2xX32xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5bxX5bxXdxX30xX17bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX30xXfbxX19xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxX18dxX32xX165xX2xX5bxX2xX165xX194xX6dxX18dxX2xX2fxX32xX32xX158xX32xXexX194xX18dxX19axX31xX19axX5xX32xX30xX1a6xXbxX1axX1a9xX43xX9xX165xX2fxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX14fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX31xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX165xX2xX32xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexXabxX6xX5xXdxX1axX19xX154xX3xX1a6xX17xX7xXexXdxX24axX118xX15bxXaxX12xX70xX1exX3xX1xX74xX19xX1xX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX19xX17xX1exXdxX3xX4xX3axX3xX5xX4exX19xX1axX3xX17bxX2b0xX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxX3xX4xX2d8xX3xXfbxX2dfxX3xXexX43xX23xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX25xd5f5xXbxX3xX4xX1xX23xX19xX1xX3xXbbxX1xX36xXe8xX19xX1axX3xX18dxX3xXbbxX28xXcexX3xX19xXb8xX28xX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xXfbxX2dfxX19xX1xX3xX19xX1x10adcxXcexX3xX4xX2d8xX3xXe6xX17xX118xX3xX28xX1exX3xX165xX3xX1xX6xX3xXfbxXf0xXdxX3xX2xX165xX3xX5xX4exX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXa1xX2fxX3xX5xX4exX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xX4xX3axX3xX5xXcbxX19xX1axXcexX3xX2fxX3xX5xX4exX19xX1axX3xX4xX3axX3xX5xX10xX36xXcexX3xX18dxX3xX5xX4exX19xX1axX3xX4xX3axX3xXexX43x10298xX28xX3xX1axXdxX49xX19xXcexX3xX18dxX3xX5xX4exX19xX1axX3xX4xX3axX3xX4xX1x12cd4xXbxX3xX1axXdxX49xX19xXcexX3xX165xX3xX5xX4exX19xX1axX3xX4xX3axX3xX6dxXdxX90xX17xX3xX1xX4exX19xX1axXb4xX3xX6dxX36xX3xX6axXcxd6dbxX3xX264xX2dfxX4xX1xX3xXfbxXddxX3xX50xX1exX19xX1axX3xX5x11a3cxX28xX3xXexX1xX117xX118xX3xX7xXe8xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xXexX1xX289xX4xX3xX1xXdxXe3xX19xX30xX3xXcxX276xX19xX1axX3xXbbxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX23xX3xX25xe597xX17xX3xXexX57xX3xX28xX1exX3xX1xX74xX19xX1xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xXcexX2fxX3xXexc28dxX3xX25xX4exX19xX1axXcexX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX25xX2d8xX3xX1xX17xX118xXe3xX19xX3xX1x116a3xX3xXexX43xXd1xX3xX1axX5b0xX19xX3xX2fxX32xX32xX3xXexX43xXdxXe3xX17xX3xX25xX4exX19xX1axXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX6dxX118xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6dxXexX1xX154xX3xX31xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX154xX3xX165xX2xX32xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5bxX5bxXdxX30xX17bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX30xXfbxX19xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxX18dxX32xX165xX2xX5bxX31xX194xX6dxX18dxX2xX2fxX18dxX2xX2fxX194xXexX18dxX165xX32xX31xX18dxX5xX32xX30xX1a6xXbxX1axX1a9xX43xX9xX18dxX194xX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX14fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX31xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX165xX2xX32xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX12xXcxe65cxXdxX3xX17bxX17xX276xXdxX3xX5xX27exXcexX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX57xX2bxX19xX1axX3xX25xX57xX2bxX19xX1axX3xXfbxXf0xXdxX3xX18dxXcexX158xX3xXexeeacxX19xX3xX25x1158bxX3xX25xX57xXd1xX4xX3xXexX1xXe8xX3xX15axX17xX3exX19xX1axX3xX4xX3axX4xX3xX5xX4exX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX30xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX6dxX118xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6dxXexX1xX154xX3xX31xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX154xX3xX165xX2xX32xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5bxX5bxXdxX30xX17bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX30xXfbxX19xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxX18dxX32xX165xX2xX5bxX2xX165xX194xX6dxX18dxX2xX18dxX2xX158xX32xX19cxXexX158xX194xX194xX19axX19axX5xX32xX30xX1a6xXbxX1axX1a9xX43xX9xX18dxX2xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX14fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX31xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX165xX2xX32xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX12xX13xXf0xXdxX3xXbxX1xX57xX2bxX19xX1axX3xX4xX1xX581xX28xX3xX1axXdxXe8xX28xX3xXexX3exXdxX3xX25xX6xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX23xX3xX19xX17xX1exXdxX3xXfbxX52xX3xX17bxXe8xX36xX3xXfbxXe3xX3xX28xX1exXdxX3xXexX43xX57x13e5axX19xX1axX3xX19xX57xXf0xX4xX3xX19xX90xX19xX3xX19xX1axX17xX4exX19xX3xXexX1xX27axX4xX3xXcbxX19xX3xX4xX1xX117xX3xX118xXd6xX17xX3xX5xX52xX3xXexX4bexX19xX3xX6dxXddxX19xX1axX3xX19xX1axX17xX4exX19xX3xX4xX3axX3xXexX70cxXbxX3xXexX70cxXdxX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xXfbxX52xX3xX2xX3xXbxX1xX5b0xX19xX3xXexX1xX27axX4xX3xXcbxX19xX3xXfbxXdxX90xX19xX3xXexX276xX19xX1axX3xX1xXd1xXbxXcexX3xX25xX4bexX17xX3xXexXb8xX28xX3xXa1xX6dxX52xX19xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX3axX3xX4xX1xX54exXbxX3xX1axXdxX49xX19xXcexX3xXexX43xX539xX28xX3xX1axXdxX49xX19xXb4xX30xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX6dxX118xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX6dxXexX1xX154xX3xX31xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX154xX3xX165xX2xX32xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX5bxX5bxXdxX30xX17bxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX30xXfbxX19xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxX18dxX32xX165xX2xX5bxX2xX165xX194xX6dxX18dxX2xX18dxX2xX165xX2fxX18dxXexX19axX19cxX194xX31xX31xX5xX32xX30xX1a6xXbxX1axX1a9xX43xX9xX18dxX2xX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX14fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX31xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX165xX2xX32xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX12xX318xX57xXd1xX4xX3xX17bxXdxXd6xXexXcexX3xX25xX581xX118xX3xX5xX52xX3xX28xX1exX3xX1xX74xX19xX1xX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xX5b0xX17xX3xXexXdxX90xX19xX3xXexX43xX90xX19xX3xX25xX2dfxX6xX3xX17bxX52xX19xX3xX1xX17xX118xXe3xX19xXcexX3xX5xXd1xXdxX3xX19xX1xX17xX4bexX19xX3xX6dxX289xX3xXbbxXdxXd6xX19xX3xXexX1xX17xX3xX25xX57xXd1xX4xX3xX5xX27axX6xX3xX19xX17xX1exXdxX3xX25xX5b0xX17xX3xXexXdxX90xX19xX3xX25xX70cxXexX3xXbbxX1xX36xXe8xX19xX1axX3xX165xX31xX32xX3xXexX43xXdxXe3xX17xX3xX25xX4exX19xX1axX30xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX17bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15axX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX32xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6dxX6dxXdxX19xX1axX9xXaxX158xXaxX12xX0xXexX17bxX36xX6dxX118xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX6dxX118xXaxX12xXcxX70cxXdxX3xX5xX27exX3xXexX1xXe8xX3xX4xX3axXcexX3xX301xX1xX2d8xX3xX140xX1xX117xX3xXexX2dfxX4xX1xX3xX261xX12dxX50xX264xX3xXexX2f0xX19xX1xX3xX318xXebxX19xX1axX3xX50xX1axX31fxX4xX3xX24fxX2bxX19xX3xX118xX90xX17xX3xX4xX5b0xX17xX3xX6axXcxX571xX3xX4xX6xX28xX3xXbbxXd6xXexX3xXexX1xX289xX4xX3xX1xXdxXe3xX19xX3xX25xeb3fxX19xX1axX3xXbxX1xX57xX2bxX19xX1axX3xX3axX19xX3xX28xX1exX3xX1xX74xX19xX1xX3xXa1xXfbxXc7xX3xXe6xX17xX118xX3xX28xX1exXcexX3xX4xX1xX117xX19xX1axX3xX5xX36xX70cxXdxX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xX4xX3axX3xX19xX17xX1exXdxXcexX3xXexX1xX27axX4xX3xXcbxX19xX30xX30xX30xXb4xX15bxX3xXexX1xX289xX4xX3xX1xXdxXe3xX19xX3xXexX3exXexX3xXbbxXd6xX3xX1xX36xX70cxX4xX1xX3xX17bxXe8xX36xX3xXfbxXe3xX3xX28xX1exXdxX3xXexX43xX57xX8b6xX19xX1axXcexX3xXexX1xX57xX8b6xX19xX1axX3xX15axX17xX118xX90xX19xX3xXexX1xX10xX36xX3xX6dx10470xXdxX3xXfbxX52xX3xX17bxX3axX36xX3xX4xX3axX36xX3xXbbxX2dfxXbxX3xXexX1xX8b6xXdxX3xXfbxXc7xX3xX261xX12dxX50xX264xX3xX1xX17xX118xXe3xX19xX3xXbbxX1xXdxX3xX4xX2d8xX3xX6dxXdxX27exX19xX3xX17bxXdxXd6xX19xX3xX17bxX745xXexX3xXexX1xX57xX8b6xX19xX1axX3xXfbxXc7xX3xX28xX1exXdxX3xXexX43xX57xX8b6xX19xX1axX3xX19xX57xXf0xX4xX3xXfbxX52xX3xX4xX3axX4xX3xX25xXdxXc7xX17xX3xXbbxXdxXe3xX19xX3xX17bxX745xXexX3xXexX1xX57xX8b6xX19xX1axX3xXbbxX1xX3axX4xX30xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX36xX6dxX118xXaxX12xX301xX1xX49xX19xX1axX3xX50xX50xdd24xX301xXcxX50xXcxXcexX3xXcxX43xX17xX19xX1axX3xXexX581xX28xX3xbde2xX19xX1axX3xX6dxXddxX19xX1axX3x13017xX6axXccbxXcxX3xXfbxX52xX3xX12dxXe8xX36xX3xXfbxXe3xX3xX4xX581xX118xX3xXexX43xX4exX19xX1axXcexX3xXfbxX4bexXexX3xX19xX17xX1exXdxX3xX1xX17xX118xXe3xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX2dfxX17xX3xXexX43xX3axX4xX1xX3xX19xX1xXdxXe3xX28xX3xXe6xX17xXe8xX19xX3xX5xc55axXcexX3xXexX1xX10xX36xX3xX6dxXc1fxXdxX3xXe6xX17xX118xX3xXexX43xX74xX19xX1xXcexX3xXbbxd1c9xX3xXexX1xX17xX4bexXexXcexX3xX1xX57xXf0xX19xX1axX3xX6dx12937xX19xX3xX1axXdxXb99xXbxX3xX25x11001xX3xX6axXcxX571xX3xXexX1xX289xX4xX3xX1xXdxXe3xX19xX3xX25xXb99xX19xX1axX3xXbxX1xX57xX2bxX19xX1axX3xX3axX19xX3xXfbxX52xX3xXe6xX17xX118xX3xXexX43xX74xX19xX1xX3xXbbxXd2cxX3xXexX1xX17xX4bexXexX15bxX3xXexX276xX3xX4xX1xX27axX4xX3xX1x1047bxXdxX3xXexX1xXe8xX36xX3xX25xX3axX19xX1xX3xX1axXdxX3axX3xXbbxXd6xXexX3xXe6xX17xXe8xX3xX28xX1exX3xX1xX74xX19xX1xXcexX3xX43xXb99xXexX3xXbbxXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXe3xX28xX3xXfbxX52xX3xX19xX1xX581xX19xX3xX43xXd84xX19xX1axX3xX28xX1exX3xX1xX74xX19xX1xX3xXbbxX1xXdxX3xXexX1xX52xX19xX1xX3xX4xX1exX19xX1axX30xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX43xX12xX0xX5bxXexX17bxX36xX6dxX118xX12xX0xX5bxXexX6xX17bxX5xX10xX12xX0xX6dxXdxXfbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX43xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXabxXexX1xX17xX28xX17bxXabxX6xX19xX6dxXabxX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX36xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX3xXexX43xX90xX19xX3xX19cxX32xbf05xX3xX1xX70cxX19xX1axX3xX28xXddxX4xX3xX15axX581xX118xX3xX6dxX289xX19xX1axX3xXexX70cxXdxX3xX50xX1xX52xX3xX28xX3axX118xX3xXcxX1xX117xX118xX3xX25xXdxXe3xX19xX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX1xX43xX10xX24axX9xXaxX5bxX6dxX6xX17xXabxXexX17xX5bxX1xX36xX6xX19xXabxXexX1xX6xX19xX1xXabxXexX43xX10xX19xXabxX19cxX32xXabxX1xX6xX19xX1axXabxX28xX17xX4xXabxX15axX6xX118xXabxX6dxX17xX19xX1axXabxXexX6xXdxXabxX19xX1xX6xXabxX28xX6xX118xXabxXexX1xX17xX118xXabxX6dxXdxX10xX19xXabxX19xX1axX6xX19xXabxXexX43xX17xX36xXdxX5bxX2xX194xX31xX194xX2fxX194xX30xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX5bxX28xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX18dxX32xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxX18dxX32xX2fxX18dxX5bxX19axX18dxX6dxX2fxX32xX19cxX18dxX165xX18dxX32xXexX2xX2fxX2xX194xX18dxX5xX32xX30xX1a6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxXfbxX12xX0xX7xXexX43xX36xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX36xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX3xXexX43xX90xX19xX3xX19cxX32xXe4fxX3xX1xX70cxX19xX1axX3xX28xXddxX4xX3xX15axX581xX118xX3xX6dxX289xX19xX1axX3xXexX70cxXdxX3xX50xX1xX52xX3xX28xX3axX118xX3xXcxX1xX117xX118xX3xX25xXdxXe3xX19xX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX1xX43xX10xX24axX9xXaxX5bxX6dxX6xX17xXabxXexX17xX5bxX1xX36xX6xX19xXabxXexX1xX6xX19xX1xXabxXexX43xX10xX19xXabxX19cxX32xXabxX1xX6xX19xX1axXabxX28xX17xX4xXabxX15axX6xX118xXabxX6dxX17xX19xX1axXabxXexX6xXdxXabxX19xX1xX6xXabxX28xX6xX118xXabxXexX1xX17xX118xXabxX6dxXdxX10xX19xXabxX19xX1axX6xX19xXabxXexX43xX17xX36xXdxX5bxX2xX194xX31xX194xX2fxX194xX30xX1xXexX28xXaxX12xX6axX36xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX3xXexX43xX90xX19xX3xX19cxX32xXe4fxX3xX1xX70cxX19xX1axX3xX28xXddxX4xX3xX15axX581xX118xX3xX6dxX289xX19xX1axX3xXexX70cxXdxX3xX50xX1xX52xX3xX28xX3axX118xX3xXcxX1xX117xX118xX3xX25xXdxXe3xX19xX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX43xX36xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX264xX289xX3xXbbxXdxXd6xX19xX3xX25xXd6xX19xX3xXexX1xX3axX19xX1axX3xX2xX2xX5bxX18dxX32xX18dxX32xXcexX3xX2fxX3xXexX276xX3xX28xX3axX118xX3xX4xX117xX6xX3xX50xX1xX52xX3xX28xX3axX118xX3xXcxX1xX117xX118xX3xX25xXdxXe3xX19xX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxX3xXa1xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axXcexX3xX6axX52xX3xXcxXb1xX19xX1xXb4xX3xX7x10c25xX3xX5xX5b0xX19xX3xX5xX57xXd1xXexX3xX5xX539xXbxX3xX25xXebxXexX3xX15axX36xX19xX1axX3xXfbxX52xX3xX25xX5b0xX17xX3xX19xXcbxX28xX3xX18dxX32xX18dxX2xX3xX7xX10ecxX3xX4xX1xX36xX3xXfbxX4bexX19xX3xX1xX52xX19xX1xXcexX3xXbxX1xX3axXexX3xX25xXdxXe3xX19xX3xX5xX90xX19xX3xX5xX57xXf0xXdxX30xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxXfbxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxca33xXd14xX3xX1axXdxXe8xXdxX3xX19xX1axX17xX118xX90xX19xX3xX19xX1xX581xX19xX3xX19xX57xXf0xX4xX3xX7xX1exX19xX1axX3xX1155xX6xX3xX32exX3xX6axX52xX3xXcxXb1xX19xX1xX3xX4xX1xX17xX118xX27xX19xX3xX28xX52xX17xX3xX25xX4e5xX3xX25xXddxX4xXaxX3xX1xX43xX10xX24axX9xXaxX5bxX19xX36xX19xX1axXabxX19xX1axX1xXdxX10xXbxX5bxX5xX118xXabxX1axXdxX6xXdxXabxX19xX1axX17xX118xX10xX19xXabxX19xX1xX6xX19xXabxX19xX17xX36xX4xXabxX7xX36xX19xX1axXabxX5xX6xXabxX36xXabxX1xX6xXabxXexXdxX19xX1xXabxX4xX1xX17xX118xX10xX19xXabxX28xX6xX17xXabxX6dxX36xXabxX6dxX17xX4xX5bxX2xX194xX158xX18dxX18dxX32xX30xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xX43xX4xX9xXaxX5bxX28xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX18dxX32xX5bxX19xX10xX14fxX7xX5bxX18dxX32xX18dxX19cxX5bxX2xX158xX18dxX6dxX2xX32xX19cxX32xX19cxX18dxX2xXexX19axX31xX2fxX19cxX19axX5xX32xX30xX1a6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX19xX17xX1exXdxX3xXexX1xX23xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxX19xX3xX2xX2fxX30xX31xX32xX32xX3xX4xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX1axXdxX3exX19xX1axX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX5xX49xX19xX1axX3xX1xX4exX3xX50xX1axX52xX19xX3xXcxX43xX57xX2bxXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxXfbxX12xX0xX7xXexX43xX36xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1155xXd14xX3xX1axXdxXe8xXdxX3xX19xX1axX17xX118xX90xX19xX3xX19xX1xX581xX19xX3xX19xX57xXf0xX4xX3xX7xX1exX19xX1axX3xX1155xX6xX3xX32exX3xX6axX52xX3xXcxXb1xX19xX1xX3xX4xX1xX17xX118xX27xX19xX3xX28xX52xX17xX3xX25xX4e5xX3xX25xXddxX4xXaxX3xX1xX43xX10xX24axX9xXaxX5bxX19xX36xX19xX1axXabxX19xX1axX1xXdxX10xXbxX5bxX5xX118xXabxX1axXdxX6xXdxXabxX19xX1axX17xX118xX10xX19xXabxX19xX1xX6xX19xXabxX19xX17xX36xX4xXabxX7xX36xX19xX1axXabxX5xX6xXabxX36xXabxX1xX6xXabxXexXdxX19xX1xXabxX4xX1xX17xX118xX10xX19xXabxX28xX6xX17xXabxX6dxX36xXabxX6dxX17xX4xX5bxX2xX194xX158xX18dxX18dxX32xX30xX1xXexX28xXaxX12xX1155xXd14xX3xX1axXdxXe8xXdxX3xX19xX1axX17xX118xX90xX19xX3xX19xX1xX581xX19xX3xX19xX57xXf0xX4xX3xX7xX1exX19xX1axX3xX1155xX6xX3xX32exX3xX6axX52xX3xXcxXb1xX19xX1xX3xX4xX1xX17xX118xX27xX19xX3xX28xX52xX17xX3xX25xX4e5xX3xX25xXddxX4xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX43xX36xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX50xX57xXf0xX4xX3xXexX43xX90xX19xX3xX7xX1exX19xX1axX3xX1155xX6xX3xXa1xX318xX27axX4xX3xXcxX1xX31fxXcexX3xX6axX52xX3xXcxXb1xX19xX1xXb4xX3xXexX1xX8b6xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1axX5b0xX19xX3xX25xX581xX118xX3xX4xX1xX17xX118xX27xX19xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX28xX52xX17xX3xX25xX4e5xX3xX25xXddxX4xX30xX3xXcxX17xX118xX3xX19xX1xXdxX90xX19xXcexX3xXbbxXd6xXexX3xXe6xX17xXe8xX3xXe6xX17xX6xX19xX3xXexX43xX539xX4xX3xX4xX117xX6xX3xX4xX2bxX3xXe6xX17xX6xX19xX3xX4xX1xX27axX4xX3xX19xXcbxX19xX1axX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX745xX118xXcexX3xX4xX2bxX3xX17bxXe8xX19xX3xX4xX3axX4xX3xXexX1xX1exX19xX1axX3xX7xX3exX3xX19xXb8xX28xX3xXexX43xX36xX19xX1axX3xX1axXdxXf0xXdxX3xX1xX70cxX19xX3xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX54exXbxX30xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxXfbxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX17xX5xX12xX0xX6dxXdxXfbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxXfbxX12xX0xX5bxX6dxXdxXfbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10088xX17xXexX1xX36xX43xXaxX12xX13xXcbxX19xX3xX140xX1xX17xX19xX1axX0xX5bxXbxX12
Văn Chung