Hà Tĩnh đầu tuần có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 11 - 17/3, Bắc Bộ đầu tuần có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm trời rét, cuối tuần mưa rào và dông rải rác.
f2ebxf6b3x1a3e0x15323xfe35x11d06x12677x18445x15273xX7x175abxfa40x18c83x110e8x1948ex140dexX5x117c3xXax1922ex134d4xf5d3xX3xXcx1356ex1a664xX1xX3x12f29x152ebx12fb6xX3xXexX1dxX1cxX18xX3xX4x16696xX3x19681x108ddxX6xX3x1188axX14xXdxX3xX18x195bdxXdx1a04fxX3xXexfdb6xX28xX6xX3xX4xX1xXdx15b7cxX1dxX3xXexX35x11a31xXdxX3xX18x1a663xX18x1a3cdxX0x15b2dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdx133d6xX9xXaxXbxX5xX1x1a2a6xX6xXdxX18x18d94x17865xX10x12625xX7xf769xX10xXexX6xXdxX5xX2xX5bxX51xXdxX2bx13bf8xX6xXbx1317cx147f1xXdxX2bxX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xXcxX35xX1dxX18xX47xX3xXex18a8cxX27xX3xX60x14b6bxX3x18cb5x156c4xX6exX3x138b2xX1x1767bxX3xXexX28x18999xX18xX47xX3xXcxX1x12740x1a285xX3xX2bx1497bxX18xX3x1190bxX1dx14eedxX4xX3xX47xXdxX6xX32xX3xXex14ed5xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX2xX3x12becxX3xX2x10bb3xX49x15e64xX32xX3x12674xX45xX4xX3xXc9x139daxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1dxX1cxX18xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xXexX35xX28xX6xX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexX35xX41xXdxX3xX18xX45xX18xX47xX32xX3xX1bx1118exX27xX3xXexX35xX41xXdxX3xX35x18e38xXexX32xX3xX4xX1dxXaexXdxX3xXexX1dxX1cxX18xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51x15243xX18xX47xX3xX35x15bc0xXdxX3xX35xX96xX4x18b5fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xXcxX35xX1dxX18xX47xX3xXc9xXcexX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexXaexXdxX3xX2bxX14xX3xX1bxX100xX27xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX18xX45xX18xX47xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xX3xXbxfc69xX10xX18xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdxX27xX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX199xX10xX18xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX5exXdxX51xXexX1x13dc4xX3x151afx1395dxX1c5xXbx16818x10503xX3xX1xX10xXdxX47xX1xXexX1c2xX3x16518xX1c5xX1c5xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX49xX49xXdxX12exX95xX6xX6exX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX2bxX18xX49xX18xX10xX5exX7xX49xX2x16eb3xX2xX1c5xX49xX2xX1c5xX1c4xX51xX2xX1c5xX1c4xXc6x10b1axX208xXc4xXexX2xXc4xX208xX5xXc6xXc1xX2xXc1xX208x1338cxX215xX12ex11020xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1dxX1cxX18xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xXexX35xX28xX6xX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexX35xX41xXdxX3xX18xX45xX18xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX199xX6xXbxXexXdxX6exX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1dxX1cxX18xX3x1817cxX2xX2xX3xXc1xX3xX2xXc4xX49xXc6x11cf9xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xfd53xXdx14f60xX6xX3xXexX1xX96xX18xX47xX3xXc9xX6xX32xX3xX18xX1xXdxf6f6xXexX3xX1bxXcexX3xXex13a52xXdxX3xX4xX96xX4xX3x191b1xX1xX1dxX3xX2bxX93xX4xX3xXexX35xX100xX18xX3xXbxX1xX2ccxX27xX3xX2bxXdxX3xX4xX128xX3xX18xX28x19acexX4xX3xXbxX1x17d4axX3xX95xXdx1527bxX18xX3xX4xX6xX6exX3xX1xX30xX18xX3xX7xX6exX3xX2bxX2edxXdxX3xXexX35xX1dxX18xX47xX3xX95x13b97xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3cxX1dxX3xX18xXa9xX27xX3xX4x13115xX18xX47xX3xXexX1xX41xXdxX3xX2d3x1687axX3xXexXb7xX3xX1c5xX32x16f5cxXc1xX2xX32xX32fxX3xX1bxXcexX3xX199xX12exX3xX6fxX28xX9fxX18xX47xX3xX27xX28xX6xX3x116fcxX3xXc9xX45xX4xX3xXc9xXcexX3xX1c8x159c3xXbxX3xX1c8x1a111xX3xX7xX6exX3xX2bxX2edxXdxX3xXexX35xX1dxX18xX47xX3xX95xX30fxX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3cxX1dxX3xX18xXa9xX27xX32xX3xXcxX35xX1dxX18xX47xX3xXc9xXcexX3xX345xX3xX27x1464axX4xX3xXexX1xX34fxXbxX3xX1xX30xX18xX3xX7xX6exX3xX2bxX2edxXdxX3xXexX35xX1dxX18xX47xX3xX95xX30fxX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3cxX1dxX3xX18xXa9xX27xX3xX4xX31exX18xX47xX3xXexX1xX41xXdxX3xX2d3xX328xX32xX3xX35xXdxX100xX18xX47xX3xX2d3xX1xX1dxX3xX2bxX93xX4xX3xX5cxX6xX27xX3xXcxX35xX1dxX18xX47xX3xXc9xXcexX32xX3xXcxX8fxXa6xX3xX5cxX47xX1dxXa6xX100xX18xX3xX2bxX14xX3xX5cxX6xX27xX3xXc9xXcexX3xX2bx149b2xX18xX3xXbxX1xX2f2xX3xX95xXdxX2f6xX18xX3xX9bxXexX3xX27xX28xX6xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xX0xX10xX27xX12xX0xX7xXexX35xX6exX18xX47xX12xX60xXdx11938xX18xX3xX95xXdxX2f6xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2f6xXexX3xX4xX1xX6exX3xX4xX96xX4xX3xX2d3xX1xX1dxX3xX2bxX93xX4xX3xXexX35xX6exX18xX47xX3xXexX1dxX1cxX18xX3xX18xX1xX28xX3xX7xX6xX1dxX1c2xX0xX49xX7xXexX35xX6exX18xX47xX12xX0xX49xX10xX27xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12x105adxX1xX9bxX6xX3xXcxX8fxXa6xX3xXc9xX45xX4xX3xXc9xXcexX1c2xX3xXc9xX6xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1dxX1cxX18xX3xX284xXexXb7xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX2xXc1xX3xX2xXc6xX49xXc6xX28exX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xXexX35xX28xX6xX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexX35xX41xXdxX3xX18xX45xX18xX47xX12exX3x1342axX100xX27xX3xXexX35xX41xXdxX3xX35xX109xXexX12exX3xXcxXb7xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX1d3xX3xXc1xX2xXc4xX49xXc6xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xX35xXdxX100xX18xX47xX3xXbxX1xX9bxX6xX3xX4cexX123xX18xX47xX3xX5cxX6xX27xX3xXexXb7xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX1d3xX3xXc1xX2xX32fxX49xXc6xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX35xX128xXdxX3xX35xX96xX4xX3xX2bxX14xX3xX4xX25xX3xX18xX30xXdxX3xX4xX25xX3xX51xX123xX18xX47xX12exX3xXcxX35xX6exX18xX47xX3xX4xX30xX18xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX4xX25xX3xX2d3xX1xX128xX3xX18xXa9xX18xX47xX3xX1c8xX128xXa6xX3xX35xX6xX3xX5xXaexX4xX32xX3xX7xX109xXexX32xX3xX27xX28xX6xX3xX1bxX96xX3xX2bxX14xX3xX47xXdxX25xX3xX47xXdx10023xXexX3xX27xX2ccxX18xX1xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xX473xX1xX9bxX6xX3xX4cexX123xX18xX47xX3xXc9xX45xX4xX3xXc9xXcexX1c2xX3xXcxXb7xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX2xX3xXc1xX2xXc4xX49xXc6xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX1c9xX3xX35xXdxX100xX18xX47xX3xXexXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xXc6xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX32fxX49xXc6xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX35xX128xXdxX3xX35xX96xX4xX12exX3xX4cexX100xX27xX3xX2bxX14xX3xX7xX96xX18xX47xX3xXexX35xX41xXdxX3xX5xX2ccxX18xX1xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xXcxX1xXa5xX3xX1bxX123xX3xX13xX14xX3xX5cxXcexXdxX1c2xX3xXcxXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xX2xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xXc4xX49xXc6xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX1c9xX3xX35xXdxX100xX18xX47xX3xXexXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xXc6xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX32fxX49xXc6xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX35xX128xXdxX3xX35xX96xX4xX12exX3xX4cexX100xX27xX3xX2bxX14xX3xX7xX96xX18xX47xX3xXexX35xX41xXdxX3xX5xX2ccxX18xX1xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xX199xX96xX4xX3xXexX353xX18xX1xX3xXexXb7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX25xX6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xXcxX1xXb7xX6xX3xXcxX1xXdxX100xX18xX3xX13xX1dxX2f6xX1c2xX3xXcxXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xX2xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xXc6xX49xXc6xX32xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xX35xXdxX100xX18xX47xX3xXbxX1xX9bxX6xX3xXc9xX45xX4xX3xX7xX96xX18xX47xX3xX7xX2edxX27xX3xX4xX25xX3xX7xX28xX30xX18xX47xX3xX27xX31exX3xX2bxX14xX3xX7xX28xX30xX18xX47xX3xX27xX31exX3xX18xX1x194b1xX3xX35xX128xXdxX3xX35xX96xX4xX32xX3xXexX35xX28xX6xX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexX35xX41xXdxX3xX18xX45xX18xX47xX12exX3xXcxXb7xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX1d3xXc1xX3xX2xX215xX49xXc6xX32xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX35xX128xXdxX3xX35xX96xX4xX3xX345xX3xXbxX1xX9bxX6xX3xXc9xX45xX4xX3xXexX35xX6exX18xX47xX3xX208xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xX1d3xX49xXc6xX3xX2bxX14xX3xX2xX32fxX49xXc6xX32xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xX199xX96xX4xX3xXexX353xX18xX1xX32xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXaexX3xXexXb7xX3xX4cexX14xX3xX5cx157c8xX18xX47xX3xXc1xX3xXc9xX30fxX18xX1xX3xXcxX1xX1dxX584xX18xX1c2xX3xXcxXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xX2xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xXc4xX49xXc6xX32xX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexXaexXdxX3xX2bxX14xX3xX1bxX100xX27xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX18xX45xX18xX47xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xX99xX1xX1dxX3xX2bxX93xX4xX3xXcxX8fxXa6xX3xX5cxX47xX1dxXa6xX100xX18xX1c2xX3xXcxXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xX2xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xXc4xX49xXc6xX32xX3xX4xX1xXdxX3cxX1dxX3xXexXaexXdxX3xX2bxX14xX3xX1bxX100xX27xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX3xX35xX14xX6exX3xX2bxX14xX3xX51xX123xX18xX47xX3xX2bxX14xXdxX3xX18xX30xXdxX32xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX18xX45xX18xX47xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6exX51xXa6xXaxX12xX99xX1xX1dxX3xX2bxX93xX4xX3xX5cxX6xX27xX3xXc9xXcexX1c2xX3xXcxXb7xX3xX1bxX100xX27xX3xX2xX2xX49xXc6xX3xX1bxX2f6xX18xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX2xXc4xX49xXc6xX32xX3xX1bxX100xX27xX3xX2d3xX1xX123xX18xX47xX3xX27xX28xX6xX32xX3xX18xX47xX14xXa6xX3xX18xX45xX18xX47xX1c9xX3xX35xXdxX100xX18xX47xX3xX27xXdxX3cxX18xX3xX4cexX123xX18xX47xX3xX4xX25xX3xX18xX30xXdxX3xX4xX25xX3xX18xX45xX18xX47xX3xX18xX25xX18xX47xX12exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx168a3xX1dxXexX1xX6exX35xXaxX12xX473xX12ex19812xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6exX1dxX35xX4xX10xXaxX12xX284xXexX2f2xX18xX47xX3xX1xX9fxXbxX28exX0xX49xXbxX12
P.V