Ông Nguyễn Như Dũng tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025
(Baohatinh.vn) - Tại phiên làm việc chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khóa XXXVI đã bầu ông Nguyễn Như Dũng giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
b451xedc2xb53bxcdeex14458x11b9dxe328xee1ex15983xX7x14621x1742ax11b13xdbb8x14320xfabcxX5xd383xXaxd56ex12a2fxc4edx16f8exX3x11514xX15x14121x15c63xef54xX14xX3xX17xX1xbb33xX3x16607xcc4bxX14xX15xX3xXex17a12xXdxX3xX4xda5bxX3xX4xX1xf7afxX4xX3x1117bx17522xX3xbc8cxcf62xX3xXexX1xX20xX3x1509axX19xX1axbd11xX14xX3x17127xX1axX3xf73cxX6xX14xX3x150e3xda4dxX4xX3xX14xX1xXdxX40x1414fxX3xb5e0x1716cxX3x16d7bx10ac4xX57xX58x15e4axX57xX58xX57x10edexX0xec90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6x17aeaxXaxX12xXcx109d7xXdxX3xXbxX1xXdx14028xX14xX3xX5x11dd6xX52xX3xX33xXdxX40xX4xX3xX4xX1xXdx13ec6xX19xX3xX14xX6xX1ax16df2xX3xc58dxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3x14094xX77xXdxX3x16695xXdx10d03xX19xX3xX94xfe15xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xcc44xX3dxX81xX3xXcx10311xX14xX1xf224xX3xX54xX1x1452bxX6xX3xbbffxXcaxXcax132dfx15d29xX3xX9cx11c71xX3xXa0x10450xX19xX3x1358dxX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xX15xXdx17763xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxcbccxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xfa6axX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10x12e32xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax163cfxXdxX73xXexX1x174d7xX3xb8b2xX57xX58xXbxc5b4x14c17xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fx17865xbc27xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xd0b6xX194xX73xX167xX2xX167xX167xX58xX5fxX5fxXexX157x143dexX1a0xX157xX168xX5xX58xX116xbfa3xXbxX15xee9cxX131xX9xX157xX157xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX5bxX6xX5xXdxX15xX14xX155xX3xX1a7xX19xX7xXexXdxb517xX1axX15cxXaxX12xX46xX1xXdxX8cxX19xX3xX14xX6xX1axX3xXbbxX57xX157xX61xX5fxXc3xX92xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX92xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX3xXexXdxf01bxXbxX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xX5xX81xX52xX3xX33xXdxX40xX4xX3xX33xcd1cxXdxX3xX14xX1xXdxX8cxX19xX3xX14xX4bxXdxX3xX73xX19xX14xX15xX3x175c6xX19xX6xX14xX3xXexX131xbc10xX14xX15xX116xX3xXcxX1xX6xX52xX3xX73x1736exX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX4xXc7xX3x168ffxX1xXc7xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xXcxX1xX20x13506xX14xX15xX3xXexX131xX2cfxX4xX3xXcx13638xX14xX1xX3xX43xX1axX3xX3dxX127xX81xX14xX15xX3xXcxX131xX19xX14xX15xX3xX22xX23xX14xX15xX92xX3xXcxX131xX20x112c0xX14xX15xX3xXa0xX6xX14xX3xXcxbea8xX3xX4xX1xX30xX4xX3xXcxX2f4xX14xX1xX3xX43xX1axX3xXcxX131xXd4xX14xX3xXcxX1xX294xX3xX22xX23xX14xX15xX92xX3xXcxX131xX20xX310xX14xX15xX3xXa0xX6xX14xX3xXcxX19xX1axX7dxX14xX3xX15xXdxX28xX127xX3xXcxX2f4xX14xX1xX3xX43xX1axX3xXcdx13586xX3xX3dx17433xX14xX15xX3xX3dxXa6xXdxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX194xX194xX73xX167xX2xX167xX167xX2xX2xX157xXexX2xX57xX168x109abxX57xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX2xX1a0xX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX5bxX6xX5xXdxX15xX14xX155xX3xX5xX10xX235xXexX15cxXaxX12xf405xX310xX3xX9cxXd4xX19xX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xX5xX81xX52xX3xX5xX81xX52xX3xX33xXdxX40xX4xX3xX4xX1xXdxX8cxX19xX3xX14xX6xX1axX92xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX3xX9cxXd1xX3xXexXdxX294xX14xX3xX1xX81xX14xX1xX3xXa0xXd4xX19xX3xXexX131xX2cfxX4xX3xXexXdxX294xXbxX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX5bxX6xX5xXdxX15xX14xX155xX3xX5xX10xX235xXexX15cxXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxX3xX73xXdxX7xXbxX5xX6xX1axX155xX3xXa0xX5xX127xX4xX54xX15cxX3xX52xX6xX131xX15xXdxX14xX5bxX5xX10xX235xXexX155xX3xX6xX19xXexX127xX15cxX3xX52xX6xX131xX15xXdxX14xX5bxX131xXdxX15xX1xXexX155xX3xX6xX19xXexX127xX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX58xX157xX73xX167xX2xX3ecxX58xX2xX167xX3ecxXexX194xX194xX157xX168xX194xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX5fxX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX194xX194xX73xX167xX2xX5fxX58xX168xX194xX2xXexX5fxX2xX157xX167xX157xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX57xX157xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX127xX14xXaxX12xX46xX28xX4xX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xXa0x12496xX3xXbxX1xXdxX294xX19xX3xXa0xXd4xX19xX3xXexX131xX2cfxX4xX3xXexXdxX294xXbxX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xXcdxX2abxXdxX3xXexXdxX14xX1xX3xXexX1xXd4xX14xX3xX73x17a13xX14xX3xX4xX1xX43xX92xX3xXexX131xX28xX4xX1xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX4xX6xX127xX92xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXd1xX3xXexX37xX14xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xXa0xXd4xX19xX3xXd7xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xX5bxX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX2xX5fxX3xX5bxX3xX57xX58xX57xX58xX3xX15xXdxXedxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX3xX33xX2abxXdxX3xXex1052bxX3xX5xX40xX3xXbxX1xXdxX294xX19xX3xXa0xXd4xX19xX3xX9cxX77xXexX3xX1a0xX1a0xX92xX5fxX57xcd11xX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX194xX194xX73xX167xX2xX194xX57xX194xX2xX57xXexX3ecxX2xX3ecxX168xX157xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX167xX2xX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX127xX14xXaxX12xX46xX28xX4xX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xXexX1xX6xX52xX3xX73xX2cfxX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX5bxX6xX5xXdxX15xX14xX155xX3xX1a7xX19xX7xXexXdxX235xX1axX15cxXaxX12xXcxX77xXdxX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX92xX3xXexX1xX6xX1axX3xX52xc5e2xXexX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xc760xXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX92xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX92xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xX54xX1x16daexX14xX15xX3xX9cx113e5xX14xX1xX155xX3xXaxX46xX1xc216xX14xX15xX3xXexXd7xXdxX3xea9exX3xXexX1xX30xX4xX3xX7xX7caxX19xX3xX7x168baxX4xX3xX9cxX20x15287xX4xX3xX131x1611exX14xX15xX3xX9cxX7caxX1axX3xX33xea93xX6xX3xX5xX81xX3xX14xXdxX8cxX52xX3xX33xXdxX14xX1xX3xX73xX2cfxX3xXexX127xX3xX5xX2abxX14xX3xX7xX127xX14xX15xX3xX4xX23xX14xX15xX3xX5xX81xX3xXexX131xX28xX4xX1xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX14xXa05xX14xX15xX3xX14xX8cxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxX3xX73xXdxX7xXbxX5xX6xX1axX155xX3xXa0xX5xX127xX4xX54xX15cxX3xX52xX6xX131xX15xXdxX14xX5bxX5xX10xX235xXexX155xX3xX6xX19xXexX127xX15cxX3xX52xX6xX131xX15xXdxX14xX5bxX131xXdxX15xX1xXexX155xX3xX6xX19xXexX127xX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX58xX157xX73xX167xX2xX3ecxX58xX194xX167xX58xXexX3ecxX1a0xX57xX57xX5xX2xX58xX5bxX2xX57xX168xX73xX167xX58xX1a0xX57xX5fxX194xX157xXexX167xX3ecxX194xX3ecxX5xX194xX5bxX2xX116xX1a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX127xX14xXaxX12xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX155xX3xX0xX10xX52xX12xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX52xX2abxXdxX3xX7x16de9xX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX34xX4xX3xX15xXdxXedxX3xX15x16ee6xX14xX3xX7xX2cfxX3xX9cxX127xX81xX14xX3xX54xX294xXexX3xXexX1xcd7cxX14xX15xX3xX14xX1xXa0exXexX3xXexX131xX7dxX14xX3xXexXdxX14xX1xX3xXexX1xXd4xX14xX3xXex16a0cxXbxX3xXexX131xX19xX14xX15xX3xX73xX7caxX14xX3xX4xX1xX43xX3xX33xXc7cxX3xX7xX2cfxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX131xXdxXa2xX14xX3xX4xX43xX6xX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX14xX1xX81xX116xX0xX61xX10xX52xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15bxXexX5bxX6xX5xXdxX15xX14xX155xX3xX1a7xX19xX7xXexXdxX235xX1axX15cxXaxX12xXcxX1xX6xX1axX3xX52xXa05xXexX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX54xX1xXc7xX6xX3xX52xX2abxXdxX92xX3xX15bxXdxX14xX3xXa0xX81xX1axX3xXexX76dxX3xX5xX2eaxXdxX3xX4xXa6xX52xX3xd357xX14xX3xXexX131xX20xX2abxX4xX3xX7xX2cfxX3xXexXdxX14xX3xXexX20xX310xX14xX15xX3xX4xX43xX6xX3xXexX127xX81xX14xX3xXexX1xXa2xX3xX4xX28xX14xX3xXa0xX4bxX92xX3xX9cxXa6xX14xX15xX3xX33xXdxX7dxX14xX3xX33xX81xX3xX17xX1xX7caxX14xX3xX73xX7caxX14xX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX14xX1xX81xX3xX73xX81xX14xX1xX3xX4xX1xX127xX3xX4xX28xX4xX3xX9cxX359xX14xX15xX3xX4xX1xX37xX3xXexX131xX127xX14xX15xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xXexX1xX19xX52xXa0xX3xXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX194xX194xX73xX167xX2xX5fxX57xX3ecxX58xX57xXexX5fxX1a0xX3ecxX2xX57xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX57xX194xX57xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX127xX14xXaxX12xX2dcxX1xXc7xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xXcxX1xX20xX2eaxX14xX15xX3xXexX131xX2cfxX4xX3xXcxX2f4xX14xX1xX3xX43xX1axX3xX3dxX127xX81xX14xX15xX3xXcxX131xX19xX14xX15xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexXa05xX14xX15xX3xX1xX127xX6xX3xX4xX1xXa73xX4xX3xX52xXa99xX14xX15xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX52xX2abxXdxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xX94xXa2xX3xX15bxX30xX14xX15xX3xX9cxX28xX14xX15xX3xX33xX2abxXdxX3xX14xXdxX8cxX52xX3xXexXdxX14xX3xX9cxXc7xX92xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX52xX2abxXdxX3xX7xXc6cxX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX34xX4xX3xX15xXdxXedxX3xX15xXc7cxX14xX3xX7xX2cfxX3xX9cxX127xX81xX14xX3xX54xX294xXexX3xXexX1xXc8dxX14xX15xX3xX14xX1xXa0exXexX3xXexX131xX7dxX14xX3xXexXdxX14xX1xX3xXexX1xXd4xX14xX3xXexXca6xXbxX3xXexX131xX19xX14xX15xX3xX73xX7caxX14xX3xX4xX1xX43xX3xX33xXc7cxX3xX7xX2cfxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX131xXdxXa2xX14xX3xX4xX43xX6xX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX14xX1xX81xX116xX3xX489x144d1xXdxX3xX9cxX359xX14xX15xX3xX4xX1xX37xX3x169c9xX1axX3xX33xXdxX7dxX14xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX7xXc6cxX3xX5xX19xXd7xX14xX3xXexX131xX6xX19xX3xX73xX359xXdxX3xXbxX1xc095xX52xX3xX4xX1xXa0exXexX3xX9cxX77xX127xX3xX9cxX30xX4xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX52xX77xX14xX15xX92xX3xX4xXc7xX3xX5xXc8dxXdxX3xX7xXc8dxX14xX15xX3xX5xXdxX7dxX52xX3xX54xX1xXdxX294xXexX92xX3xX4xX1xX37xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xX33xXd7xX3xXexX20xX92xX3xX14xXc7xXdxX3xX9cxXdxX3xX9cxXd7xXdxX3xX33xX2abxXdxX3xX5xX81xX52xX92xX3xX7xX7caxX19xX3xX7xX28xXexX3xX33xX2abxXdxX3xX4xXd51xX3xX7xX310xX92xX3xX15xXa87xX14xX3xXa0xXc7xX3xX52xXca6xXexX3xXexX1xXdxX294xXexX3xX33xX2abxXdxX3xX17xX1xX7caxX14xX3xX73xX7caxX14xX92xX3xX9cxXa0exX19xX3xXexX131xX6xX14xX1xX3xXbxX1x14dc5xX14xX15xX3xX4xX1xXc8dxX14xX15xX3xXexX1xX6xX52xX3xXd7xX92xX3xXexX1xX6xX52xX3xX14xX1xX23xX14xX15xX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX52xX2abxXdxX3xX52xX127xX14xX15xX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX34xX4xX3xX14xX1xXca6xX14xX3xX9cxX20xXa8cxX4xX3xX7xX2cfxX3xX15xXdxXa73xXbxX3xX9cxfde8xX92xX3xXexX1xX10xX127xX3xX73xX356xXdxX3xX4xX43xX6xX3xXexX127xX81xX14xX3xXexX1xXa2xX3xX4xX28xX14xX3xXa0xX4bxX92xX3xX9cxXa6xX14xX15xX3xX33xXdxX7dxX14xX3xX33xX81xX3xX17xX1xX7caxX14xX3xX73xX7caxX14xX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX14xX1xX81xX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xXcxX77xXdxX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xX5xX81xX52xX3xX33xXdxX40xX4xX3xX4xX1xXdxX8cxX19xX3xX14xX6xX1axX92xX3xX4x1045exX14xX15xX3xX33xX2abxXdxX3xXexX1xX2cfxX4xX3xX1xXdxX40xX14xX3xX4xX28xX4xX3xX14xX4bxXdxX3xX73xX19xX14xX15xX3xXa0xXd4xX19xX3xX4xX2cxX92xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX34xX4xX3xXexXca6xXbxX3xXexX131xX19xX14xX15xX3xXexX1xXa6xX127xX3xX5xX19xXca6xX14xX3xX33xX8cxX3xX4xX28xX4xX3xX52xX34xX4xX3xXexXdxX7dxX19xX92xX3xX4xX1xX2f4xX3xXexXdxX7dxX19xX92xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX4xX43xX6xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xXexX2abxXdxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX58xX157xX73xX167xX2xX3ecxX57xX194xX2xX157xXexX2xX157xX2xX5fxX5fxX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX167xX5fxX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX127xX14xXaxX12xX94xX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xXcxX1xXa6bxX3xX3dxX20xX2eaxX14xX15xX3xX5bxX3xXcxX131xX20xX310xX14xX15xX3xXbxX1xX10cfxX14xX15xX3x12cdexX22xbff5xX94xXcxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xXexX1xX6xX52xX3xX5xX19xXca6xX14xX3xX33xX8cxX3xX4xX28xX4xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX14xX7caxX14xX15xX3xX4xX6xX127xX3xX4xX1xXa0exXexX3xX5xX20xXa8cxX14xX15xX3xX15xXdxX28xX127xX3xX73xX34xX4xX3xX5bxX3xX9cxX81xX127xX3xXexX77xX127xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axX3xXbxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX14xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX150xXdxX73xXexX1xX155xX3xX157xX57xX58xXbxX15bxX15cxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3xX5fxX167xX168xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX61xX61xXdxX116xXa0xX6xX127xX1xX6xXexXdxX14xX1xX116xX33xX14xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX58xX157xX73xX167xX2xX3ecxX57xX167xX2xX5fxXexX157xX167xX3ecxX194xX167xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xX1aaxX131xX9xX157xX157xX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX127xX14xXaxX12xX94xX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX36xX11c0xXdxX3xX3dxX19xX1axX3xX3dxX11c0xX14xX15xX3xX5bxX3xX46xX1xX43xX3xXexXa6bxX4xX1xX3xbdd2xX36xX17xX22xX3xXexX1xXa6bxX3xXexX131xXa0exX14xX3xX17xX15xX1x11ffdxX14xX3xXexX131xXc7cxX14xX1xX3xXa0xX81xX1axX3xXexX1xX6xX52xX3xX5xX19xXca6xX14xX3xX33xX8cxX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xXexX1xX2cfxX4xX3xX1xXdxX40xX14xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xXexX28xX4xX3xXexX1xX19xX3xX14xX15xX7caxX14xX3xX7xX28xX4xX1xX92xX3xX9cxX28xXbxX3xX30xX14xX15xX3xX1axX7dxX19xX3xX4xXd4xX19xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX33xX34xX3xX4xX1xXdxX92xX3xX14xX1xXa0exXexX3xX5xX81xX3xX4xX7caxX14xX3xX9cxXc8dxXdxX3xX14xX15xX19xX359xX14xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xX127xX3xX9cxXd4xX19xX3xXexX20xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX131xXdxXa2xX14xX116xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxX33xX3xX73xXdxX131xX9xXaxX6xX19xXexX127xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX127xX3xX9cxXc7xX92xX3xX4xX28xX4xX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xXexXca6xXbxX3xXexX131xX19xX14xX15xX3xXbxX1xX7caxX14xX3xXexX37xX4xX1xX3xX4xX28xX4xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX1xX19xX1axX3xX9cxX4bxX14xX15xX3xX14xX15xX19xX359xX14xX3xX5xX2cfxX4xX3xX15bxX7caxX1axX3xX73xX2cfxX14xX15xX3xX9cxXd7xX3xXexX1xXa6bxX3xX33x10359xX14xX3xX52xXdxX14xX1xX15cxX3xX15bxX7caxX1axX3xX73xX2cfxX14xX15xX3xX33xX81xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX131xXdxXa2xX14xX3xXexX1xX20xXd51xX14xX15xX3xX1xXdxX40xX19xX3xX7xXa6xX14xX3xXbxX1xX103axX52xX3xXexX1xX10xX127xX3xX4xX1xX20xXd51xX14xX15xX3xXexX131xXc7cxX14xX1xX3xb983xX46xX1666xX2dcxX15cxX3xX4xX28xX4xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xXexX1xX19xX3xX14xX15xX7caxX14xX3xX7xX28xX4xX1xX92xX3xX1xX19xX1axX3xX9cxX4bxX14xX15xX3xX14xX15xX19xX359xX14xX3xX5xX2cfxX4xX3xX9cxXa6xX52xX3xXa0xXa6xX127xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xXexX28xX4xX3xX6xX14xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX15bxXd1xX3xX1xX4bxXdxX116xX3xX94xX7caxX1axX3xX9cxX8cxX19xX3xX5xX81xX3xX14xX1xXedxX14xX15xX3xX14xX4bxXdxX3xX73xX19xX14xX15xX92xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX2bdxX19xX6xX14xX3xXexX131xX2c4xX14xX15xX3xX9cxXa2xX3xXexX1xX2cfxX4xX3xX1xXdxX40xX14xX3xX52xX34xX4xX3xXexXdxX7dxX19xX3xX15bxX7caxX1axX3xX73xX2cfxX14xX15xX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX9cxX77xXexX3xX4xX1xX19xX103axX14xX3xX17xXcxX489xX3xX14xX7caxX14xX15xX3xX4xX6xX127xX3xXexX131xX20xX2abxX4xX3xX14xX161fxX52xX3xX57xX58xX57xX5fxX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xX17xX15xX127xX81xXdxX3xX131xX6xX92xX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX4xX10cfxX14xX3xXexX1xXa6xX127xX3xX5xX19xXca6xX14xX3xX33xX8cxX3xX4xX28xX4xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX14xX7caxX14xX15xX3xX4xX6xX127xX3xX4xX1xXa0exXexX3xX5xX20xXa8cxX14xX15xX3xX15xXdxX28xX127xX3xX73xX34xX4xX3xX5bxX3xX9cxX81xX127xX3xXexX77xX127xX15cxX3xXexX161fxX14xX15xX3xX4xX20xX2eaxX14xX15xX3xX54xXdxXa2xX52xX3xXexX131xX6xX92xX3xX15xXdxX28xX52xX3xX7xX28xXexX3xXexX131xX127xX14xX15xX3xX94xXa6xX14xX15xX92xX3xX4xX28xX4xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX9cxXa6xX52xX3xXa0xXa6xX127xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xXexX131xXca6xXexX3xXexX2cfxX116xX116xX116xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xX46xX19xXc8dxXdxX3xXa0xX19xX319xXdxX3xX4xX1xXdxX8cxX19xX92xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX92xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX3xX1xX2c4xXbxX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xXexX1xX30xX3xX14xX1xXa0exXexX3xX9cxXa2xX3xXa0xXd4xX19xX3xX36xX6xX14xX3xXcxX1xX20xX2eaxX14xX15xX3xX33xX34xX92xX3xX4xX28xX4xX3xX2dcxX1xXc7xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX92xX3xX1011xX1axX3xX33xXdxX7dxX14xX3xX1011xX1axX3xXa0xX6xX14xX3xe835xXdxXa2xX52xX3xXexX131xX6xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX92xX3xX46xX1xX43xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX1011xX1axX3xXa0xX6xX14xX3xX18a2xXdxXa2xX52xX3xXexX131xX6xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX116xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xXa0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15bxX6xX14xX1xX14xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX15xX9xXaxX58xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX73xX73xXdxX14xX15xX9xXaxX5fxXaxX12xX0xXexXa0xX127xX73xX1axX12xX0xXexX131xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX127xX73xX1axXaxX12xX17xX15xX81xX1axX3xX52xX6xXdxX3xXbbxX57xX1a0xX61xX5fxXc3xX92xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX3xXa0xX20xX2abxX4xX3xX33xX81xX127xX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xXa0xX294xX3xX52xX77xX4xX3xX33xX2abxXdxX3xX4xX28xX4xX3xX14xX4bxXdxX3xX73xX19xX14xX15xX3xX2bdxX19xX6xX14xX3xXexX131xX2c4xX14xX15xX3xX14xX1xX20xX155xX3xXa0xX28xX127xX3xX4xX28xX127xX3xX54xX294xXexX3xX2bdxX19xXa6xX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xX1xX2c4xXbxX3xXexX1xX30xX3xXcexX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX15cxX3xXa0xXd4xX19xX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX9cxXdxX3xX73xX2cfxX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX94xX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xXexX2f4xX14xX1xX3xX5xXd4xX14xX3xXexX1xX30xX3xXcaxXcexXcaxX92xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX3xX5bxX3xX57xX58xX57xX5fxX15cxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX2bdxX19xX1axX294xXexX3xXexX1xXd7xX14xX15xX3xX2bdxX19xX6xX3xXa0xX28xX127xX3xX4xX28xX127xX3xXexX319xX14xX15xX3xX1xXa8cxXbxX3xXa7bxX3xX54xXdxX294xX14xX3xX15xXc7xXbxX3xXa7bxX3xX33xX81xX127xX3xX73xX2cfxX3xXexX1xXa6xX127xX3xX33xX161fxX14xX3xX54xXdxX40xX14xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xXexX2f4xX14xX1xX3xX5xXd4xX14xX3xXexX1xX30xX3xXcaxXcexXcaxX92xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX94xX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xXexX127xX81xX14xX3xX2bdxX19xXc8dxX4xX3xX5xXd4xX14xX3xXexX1xX30xX3xXcaxXcexXcexXcexX3xX4xX43xX6xX3xX94xXa6xX14xX15xX15cxX3xXexX1xXd7xX14xX15xX3xX2bdxX19xX6xX3xX73xX2cfxX3xXexX1xXa6xX127xX3xX14xX15xX1xXa6bxX3xX2bdxX19xX1axX294xXexX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX92xX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX2bdxX19xX1axX294xXexX3xXexX1xXd7xX14xX15xX3xX2bdxX19xX6xX3xX14xX15xX1xXa6bxX3xX2bdxX19xX1axX294xXexX116xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX4xX23xX14xX15xX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX34xX4xX3xXexX1xXa6xX127xX3xX5xX19xXca6xX14xX3xX4xX28xX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX33xX34xX92xX3xX15xXdxXa6xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX4xX1xX127xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xXexX2abxXdxX116xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX131xX12xX0xX61xXexXa0xX127xX73xX1axX12xX0xX61xXexX6xXa0xX5xX10xX12xX0xX73xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX131xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5bxXexX1xX19xX52xXa0xX5bxX6xX14xX73xX5bxX7xX6xXbxX127xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX194xX157xX3xX9cxX359xX14xX15xX3xX4xX1xX37xX3xX9cxX20xXa8cxX4xX3xXa0xXd4xX19xX3xX33xX81xX127xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexXaxX3xX1xX131xX10xX235xX9xXaxX61xX15bxX6xX1axX5bxX73xX19xX14xX15xX5bxX73xX6xX14xX15xX61xX194xX157xX5bxX73xX127xX14xX15xX5bxX4xX1xXdxX5bxX73xX19xX127xX4xX5bxXa0xX6xX19xX5bxX33xX6xX127xX5bxXa0xX6xX14xX5bxX4xX1xX6xXbxX5bxX1xX6xX14xX1xX5bxX73xX6xX14xX15xX5bxXa0xX127xX5bxX1xX19xX1axX10xX14xX5bxX14xXa0xX7xXbxX5bxX4xX6xX14xX5bxX5xX127xX4xX5bxX54xX1xX127xX6xX5bxX15bxX15bxX15bxX33xXdxX61xX2xX1a0xX57xX157xX3ecxX57xX116xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX7xX131xX4xX9xXaxX61xX52xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX57xX58xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX57xX2xX61xX2xX57xX168xX73xX167xX2xX2xX2xX58xX194xX57xXexX3ecxX3ecxX157xX168xX5xX2xX58xX5bxX2xX58xX157xX73xX167xX2xX58xX194xX157xX2xX5fxXexX194xX1a0xX1a0xX167xX157xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX33xX12xX0xX7xXexX131xX127xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX194xX157xX3xX9cxX359xX14xX15xX3xX4xX1xX37xX3xX9cxX20xXa8cxX4xX3xXa0xXd4xX19xX3xX33xX81xX127xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexXaxX3xX1xX131xX10xX235xX9xXaxX61xX15bxX6xX1axX5bxX73xX19xX14xX15xX5bxX73xX6xX14xX15xX61xX194xX157xX5bxX73xX127xX14xX15xX5bxX4xX1xXdxX5bxX73xX19xX127xX4xX5bxXa0xX6xX19xX5bxX33xX6xX127xX5bxXa0xX6xX14xX5bxX4xX1xX6xXbxX5bxX1xX6xX14xX1xX5bxX73xX6xX14xX15xX5bxXa0xX127xX5bxX1xX19xX1axX10xX14xX5bxX14xXa0xX7xXbxX5bxX4xX6xX14xX5bxX5xX127xX4xX5bxX54xX1xX127xX6xX5bxX15bxX15bxX15bxX33xXdxX61xX2xX1a0xX57xX157xX3ecxX57xX116xX1xXexX52xXaxX12xX194xX157xX3xX9cxX359xX14xX15xX3xX4xX1xX37xX3xX9cxX20xXa8cxX4xX3xXa0xXd4xX19xX3xX33xX81xX127xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX131xX127xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX77xXdxX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xX54xX1xX6xXdxX3xX52xX77xX4xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xXbbxX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xXc3xX3xX54xX1xXc7xX6xX3xXcaxXcaxXcaxXcdxXcexX92xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxX3xX73xXdxX1bxX14xX3xX131xX6xX3xX7xX28xX14xX15xX3xX14xX6xX1axX92xX3xX4xX28xX4xX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX9cxXd1xX3xXexXdxX294xX14xX3xX1xX81xX14xX1xX3xXa0xX76dxX3xXbxX1xXdxX294xX19xX3xXa0xXd4xX19xX3xX194xX157xX3xX9cxX359xX14xX15xX3xX4xX1xX37xX3xX33xX81xX127xX3xX36xX6xX14xX3xX46xX1xXa0exXbxX3xX1xX81xX14xX1xX116xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX33xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11032xe567xX14xX3xX7xX81xX14xX15xX3xX52xX310xX3xX52xX81xX14xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX3xX4xXa0exXbxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX310xX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xXaxX3xX1xX131xX10xX235xX9xXaxX61xX15bxX6xX1axX5bxX73xX19xX14xX15xX5bxX73xX6xX14xX15xX61xX7xX6xX14xX5bxX7xX6xX14xX15xX5bxX52xX127xX5bxX52xX6xX14xX5bxX73xX6xXdxX5bxX1xX127xXdxX5bxX73xXdxX10xX52xX5bxX4xX6xXbxX5bxX1xX19xX1axX10xX14xX5bxX127xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX14xX1xX61xX2xX1a0xX57xX58xX2xX2xX116xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX7xX131xX4xX9xXaxX61xX52xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX57xX58xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX2xX1a0xX61xX2xX58xX3ecxX73xX194xX58xX1a0xX58xX3ecxX194xX2xXexX2xX194xX58xX58xX194xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX33xX12xX0xX7xXexX131xX127xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f3exX1f3fxX14xX3xX7xX81xX14xX15xX3xX52xX310xX3xX52xX81xX14xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX3xX4xXa0exXbxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX310xX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xXaxX3xX1xX131xX10xX235xX9xXaxX61xX15bxX6xX1axX5bxX73xX19xX14xX15xX5bxX73xX6xX14xX15xX61xX7xX6xX14xX5bxX7xX6xX14xX15xX5bxX52xX127xX5bxX52xX6xX14xX5bxX73xX6xXdxX5bxX1xX127xXdxX5bxX73xXdxX10xX52xX5bxX4xX6xXbxX5bxX1xX19xX1axX10xX14xX5bxX127xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX14xX1xX61xX2xX1a0xX57xX58xX2xX2xX116xX1xXexX52xXaxX12xX1f3exX1f3fxX14xX3xX7xX81xX14xX15xX3xX52xX310xX3xX52xX81xX14xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX3xX4xXa0exXbxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xX310xX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX131xX127xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX94xX20xXa8cxX4xX3xXcxX2f4xX14xX1xX3xX43xX1axX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xX3xX4xX1xX2c4xX14xX3xXexX319xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX92xX3xX4xX28xX4xX3xX9cxXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX3xXcxX1xX77xX4xX1xX3xX3dxX81xX92xX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX9cxX6xX14xX15xX3xX9cxX103axX1axX3xX14xX1xX6xX14xX1xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xXexX28xX4xX3xX4xX1xX19xX103axX14xX3xXa0xXa6bxX92xX3xX7xX1f3fxX14xX3xX7xX81xX14xX15xX3xX52xX310xX3xX52xX81xX14xX3xXexX1xX81xX14xX1xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xX4xX1xX127xX3xX54xX55xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX94xXa6xX14xX15xX3xX4xXa0exXbxX3xX1xX19xX1axX40xX14xX116xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX33xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX15bxXd1xX3xXcxX1xX20xXa8cxX14xX15xX3xX4axX4bxX4xX3xXexX319xX3xX4xX1xX30xX4xX3xXexX1xX81xX14xX1xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX3xX9cxXd4xX19xX3xXexXdxX7dxX14xX3xX4xX43xX6xX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xXaxX3xX1xX131xX10xX235xX9xXaxX61xX15bxX6xX1axX5bxX73xX19xX14xX15xX5bxX73xX6xX14xX15xX61xX73xX6xX14xX15xX5bxXa0xX127xX5bxX15bxX6xX5bxXexX1xX19xX127xX14xX15xX5bxX5xX127xX4xX5bxXexX127xX5bxX4xX1xX19xX4xX5bxXexX1xX6xX14xX1xX5bxX4xX127xX14xX15xX5bxX73xX6xXdxX5bxX1xX127xXdxX5bxX73xXdxX10xX52xX5bxX73xX6xX19xX5bxXexXdxX10xX14xX5bxX4xX19xX6xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX14xX1xX61xX2xX157xX157xX57xX157xX157xX116xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX15xX3xX7xX131xX4xX9xXaxX61xX52xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX57xX58xX61xX14xX10xX150xX7xX61xX57xX58xX58xX1a0xX61xX2xX58xX3ecxX73xX5fxX2xX3ecxX167xX5fxX167xX57xXexX2xX1a0xX3ecxX3ecxX1a0xX5xX58xX116xX1a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX14xX3xX17xX1xX20xX3xX22xX23xX14xX15xX3xXexX28xXdxX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xX3dxX19xX1axX40xX14xX3xX43xX1axX3xX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX5bxX57xX58xX57xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX33xX12xX0xX7xXexX131xX127xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX15bxXd1xX3xXcxX1xX20xXa8cxX14xX15xX3xX4axX4bxX4xX3xXexX319xX3xX4xX1xX30xX4xX3xXexX1xX81xX14xX1xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX3xX9cxXd4xX19xX3xXexXdxX7dxX14xX3xX4xX43xX6xX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xXaxX3xX1xX131xX10xX235xX9xXaxX61xX15bxX6xX1axX5bxX73xX19xX14xX15xX5bxX73xX6xX14xX15xX61xX73xX6xX14xX15xX5bxXa0xX127xX5bxX15bxX6xX5bxXexX1xX19xX127xX14xX15xX5bxX5xX127xX4xX5bxXexX127xX5bxX4xX1xX19xX4xX5bxXexX1xX6xX14xX1xX5bxX4xX127xX14xX15xX5bxX73xX6xXdxX5bxX1xX127xXdxX5bxX73xXdxX10xX52xX5bxX73xX6xX19xX5bxXexXdxX10xX14xX5bxX4xX19xX6xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX14xX1xX61xX2xX157xX157xX57xX157xX157xX116xX1xXexX52xXaxX12xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX15bxXd1xX3xXcxX1xX20xXa8cxX14xX15xX3xX4axX4bxX4xX3xXexX319xX3xX4xX1xX30xX4xX3xXexX1xX81xX14xX1xX3xX4xXd7xX14xX15xX3xX9cxX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxXdxXa2xX52xX3xX9cxXd4xX19xX3xXexXdxX7dxX14xX3xX4xX43xX6xX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX131xX127xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX1f3exX6xX19xX3xX52xX4bxXexX3xX14xX15xX81xX1axX3xX131xX20xX114bxXdxX3xX5xX81xX52xX3xX33xXdxX40xX4xX3xX54xX1xX103axX14xX3xXexX131xX20xXd51xX14xX15xX92xX3xX14xX15xX1xXdxX7dxX52xX3xXexXa73xX4xX92xX3xX4xX1xXdxX8cxX19xX3xX3ecxX61xX194xX92xX3xX94xX77xXdxX3xX1xX4bxXdxX3xX9cxX77xXdxX3xXa0xXdxXa2xX19xX3xX94xXa6xX14xX15xX3xXa0xX4bxX3xX15bxXd1xX3xXcxX1xX20xXa8cxX14xX15xX3xX4axX4bxX4xX3xXbbxX46xX6xX14xX3xX4axX4bxX4xXc3xX3xX5xXd4xX14xX3xXexX1xX30xX3xXcaxXcaxX92xX3xX14xX1xXdxX40xX52xX3xX54xX55xX3xX57xX58xX57xX58xX3xX5bxX3xX57xX58xX57xX5fxX3xX9cxXd1xX3xXexXdxX294xX14xX3xX1xX81xX14xX1xX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xXa0xX294xX3xX52xX77xX4xX116xX3xX36xX37xX3xXexX1xX20xX3xXcxX2f4xX14xX1xX3xX43xX1axX3xX3dxX81xX3xXcxXc0xX14xX1xX3xX4axX7dxX3xX94xXc7cxX14xX1xX3xX1f3exXd51xX14xX3xX33xX81xX3xXcxX131xX20xX310xX14xX15xX3xXa0xX6xX14xX3xXcxX19xX1axX7dxX14xX3xX15xXdxX28xX127xX3xXcxX2f4xX14xX1xX3xX43xX1axX3xXcdxX356xX3xX3dxX359xX14xX15xX3xX3dxXa6xXdxX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX34xX4xX3xX73xX2cfxX3xXbxX1xXdxX7dxX14xX3xXa0xX294xX3xX52xX77xX4xX116xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX33xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX19xX5xX12xX0xX73xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX131xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX33xX12xX0xX61xX73xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14afcxX19xXexX1xX127xX131xXaxX12xX17xX1xXc7xX52xX3xX2dcxXcdxX0xX61xXbxX12
Nhóm PV