Hà Tĩnh công bố điểm thi vào lớp 10 THPT khi nào, xem ở đâu?
(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, trước ngày 29/7, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ thông báo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.
f863x1a6fdx1bb61x1c12dx14cf1x1bda2x1ae8dx14facx18487xX7x1c64cx16013x124f9x1a0dfx13be9x18390xX5xf887xXax1b58fx16d6bx17bedxX3xXcx15253x14569xX1xX3xX4x1bfe8xX18x156abxX3x1808bx155f5xX3x12720xXdx1c301x1bbd9xX3xXexX1xXdxX3x186ccxX14x1141axX3xX5x1ba8cxXbxX3xX2x16e93xX3xXcxX13x17287xXcxX3x1295exX1xXdxX3xX18xX14xX2ex15985xX3x19cd2xX10xX26xX3x18328xX3xX23x149fcx10747x135ffxX0xf9c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19facxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX3cx194a2xX3xX1xX2ex14d2exX4xX1xX43xX3xXex1afdax17553xX31xX4xX3xX18xX1exX14x11d3axX3x16cd0x13c7fxX50x15ccfxX43xX3x10691xX49xX3x1bc28x1ba01x15785x1ac45xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7x19392xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20x13961xX2exX3xX3cxX6bxXexX3x13b18xX4dx170c8xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX18x17d17xX26xX3xX1x14c33xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xX3x1391fxX3xX7fxX35xX7fxX2x18c0fxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX75xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdx1c250xX18xX3xXa7xX4dxX6xX18x18b46xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXccxXexX1xX4dxX26xX20xXccxX6xX18xX62xXccxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX75xX6xX3xX4x102f2xX4dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xX3xXccxX3xX7fxX35xX7fxX2xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX75xX10x1ad52xX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xXexX75xX6xXccxX4xX4dxX4dxXccxX62xXdxX10xX26xXccxXexX1xXdxXccxX2cxX6xX2exXccxX5xX2exXbxXccxX2xX35xXccxXexX1xXbxXexXccxX18xX6xX26xXccxX1xX2exX4xXccxX7fxX35xX7fxX35xXccxX7fxX35xX7fxX2xXccxX2exXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xX50xX2xX80x10809xX35x14741xX35xXd2xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX75xX4xX9xXaxX50xX26xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX7fxX35xX50xX18xX10x10912xX7xX50xX7fxX35x1144exX35xX50xX2xX1f0xX82xX62xX7fxX35xX1ccx187e6xX7fxX2xX35xXexX1ccxX7fxX35xX82xX5xX2xX35xXccxXexX75xX6xXccxX4xX4dxX4dxXccxX62xXdxX10xX26xXccxXexX1xXdxXccxX5xX2exXbxXd2x19dd0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX14xX2exX43xX3xX45xX10xX26xX3xX49xX3xX23xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX75xX6xX3xX4xX140xX4dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xX3xXccxX3xX7fxX35xX7fxX2xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xXexX75xX6xXccxX4xX4dxX4dxXccxX62xXdxX10xX26xXccxXexX1xXdxXccxX2cxX6xX2exXccxX5xX2exXbxXccxX2xX35xXccxXexX1xXbxXexXccxX18xX6xX26xXccxX1xX2exX4xXccxX7fxX35xX7fxX35xXccxX7fxX35xX7fxX2xXccxX2exXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xX50xX2xX80xX1caxX35xX1ccxX35xXd2xX1xXexX26xXaxX12xXcxX75xX6xX3xX4xX140xX4dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xX3xXccxX3xX7fxX35xX7fxX2xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xXa0xX2exX3xXexX75xXfbxX18xX3x10f9ex1512axX18xX1exX3xXcxX1xX1cxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX23xXdx1139bxX18xX3xXex1a882xX3xX4x14ccdxX6xX3xX85xX49xX3xX88xX89xX8axX8bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xXexX1x15ca4xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xXexX75xX6xX3xX4xX140xX4dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX20x18a6exXexX3xX23x177a7xX4dxX3xXex10da9xX3xX80xX3xX1exXdxX3b8xX3xX7xXa0xX18xX1exX3xX18xX6xX7dxX3x13b4fxX7fxX1ccxX50xX82x1963fxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX4dxX5xX12xX0xX62xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX75xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f5bxX2exX62xX7dxXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX389xX10xX18xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1ebxXdxX62xXexX1xX102xX3xX1caxX2x155b7xXbxX45xfa01xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX102xX3xX1faxX2xX35xXbxX45xX45cxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX50xX50xXdxXd2xX20xX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXd2xX2cxX18xX50xX18xX10xX1ebxX7xX50xX7fxX35xX7fxX80xX50xX2xX35xX1caxX62xX7fxX7fxX7fxX1faxX1ccxX7fxX1ccxXexX82xX80xX459xX82xX80xX5xX35xXd2xX21cxXbxX1exX4exX75xX9xX459xX82xX459xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX14xX2exX43xX3xX45xX10xX26xX3xX49xX3xX23xX4cxX4dxX4exXaxX3xX1ebxXdxX62xXexX1xX9xXaxX1caxX2xX459xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1faxX2xX35xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX8bxXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX7xX97xX3xX23xX76x19be6xX4xX3xX18xXdxXfbxX26xX3xX7dxX6bxXexX3xXexX6fxXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1x150dexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xXc0xX18xX1exX3xX3cx15bb5xX3xX62x1aac3xX3xXexX1xXdxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX8bxXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX7xX97xX3xX23xX76xX536xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX20x12498xX18xX1exX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX18xXdxXfbxX26xX3xX7dxX6bxXexX3xXexX6fxXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xXc0xX18xX1exX3xX3cxX55exX3xX62xX561xX3xXexX1xXdxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xXcxX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4x100d6xX18xX1exX3xX4x175adxX3xXexX1xX25xX3xXexX75xX6xX3xX4xX140xX4dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xXexX6fxXdxX3xXexX75xX6xX18xX1exX3xX1ebxX10xX20xX7xXdxXexX10xX3xX4xX3a1xX6xX3xX85xX49xX3xX88xX89xX8axX8bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xX49xX3xX26x14d9fxX4xX3xfb2cx1834axX1xXa9xX2exX3xXexX1xX551xX3xX2cxX14xX3xX3cxXdxX25xX26xX3xX23x15df6xX18xX1xX3xX4xX1x1580exXexX3xX5xX76xX536xX18xX1exX3xX1exXdxXa0xX2exX3xX62xX633xX4x1a3faxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xfe24xX1exX6xX7dxX3xX7xX6xX4dxX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX43xX3xX85xX49xX3xX88xX89xX8axX8bxXcxX3xX4xX5ecxX18xX1exX3xX7xX97xX3xXexXdxX6bxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX75xX14xX3xX7xX2exXa0xXexX43xX3xX4xXc0xX18xX3xX4xX140xX3xX4xX1x18457xX3xXexXdxXfbxX4dxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX25xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX1xX4dx172c8xX18xX3xX2cxX14xX2exX3xX4xXa0xX4xX3xXexX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX5x15016xXbxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX26xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1exX9xXaxX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX62xX62xXdxX18xX1exX9xXaxX459xXaxX12xX0xXexX20xX2exX62xX7dxX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX8bxXdxX25xX26xX3xX45x16edexXexX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX2cxX14xX2exX3xX4xXa0xX4xX3xXexX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX5xX705xXbxX3xX9xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX26xX1cxX18xX3xX677xX1ex105fdxX3x123ecxXc0xX18xX3x13fe3xX3xXcxX2exXa0xX18xX3xX3ebxX1xX39axX3xX7xX21xX3xX7fxX3f0xX3xX7aexX3xX23xXdxX25xX26xX3xXcxXdxX6bxX18xX1exX3x17717xX18xX1xX3xX3ebxX1xX39axX3xX7xX21xX3xX2xX3f0xXd2xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX75xX12xX0xX50xXexX20xX2exX62xX7dxX12xX0xX50xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX389xX10xX18xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1ebxXdxX62xXexX1xX102xX3xX1caxX2xX459xXbxX45xX45cxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX102xX3xX1faxX2xX35xXbxX45xX45cxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX50xX50xXdxXd2xX20xX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXd2xX2cxX18xX50xX18xX10xX1ebxX7xX50xX7fxX35xX7fxX80xX50xX2xX35xX1caxX62xX7fxX7fxX7fxX1faxX1ccxX1f0xX1caxXexX1ccxX82xX1ccxX459xX1faxX5xX35xXd2xX21cxXbxX1exX4exX75xX9xX82xX1ccxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX14xX2exX43xX3xX45xX10xX26xX3xX49xX3xX23xX4cxX4dxX4exXaxX3xX1ebxXdxX62xXexX1xX9xXaxX1caxX2xX459xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1faxX2xX35xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX677xXc0xX26xX3xX18xX6xX7dxX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX45xX771xXexX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xXcxX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX5f1xX3xXexX1xXfbxX26xX3xX7dxXfbxX4dxX3xX4xX3d6xX4dxX3xX26xX31xXdxX3xX5xX14xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xXexX64fxXexX3xX4xXa9xX3xX4xXa0xX4xX3xX26xX1cxX18xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX23xX6fxXexX3xXexX3daxX3xX459xX3xXexX75xX49xX3xX5xXfbxX18xXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12x1213axXdxXfbxX18xX1exX3xXcxX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xX23xXdx168fexX4dxX3xX3cxXdxX39axX18xX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXc0xX26xX3xX18xX6xX7dxX3xX4xX5f1xX3xX7xX561xX3xX23xX38axXdxX3xX26xX31xXdxX3xX2cxX31xXdxX3xX7dxXfbxX4dxX3xX4xX3d6xX4dxX3xX4xX6xX2exX3xX1x16d80xX18xXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX677xX1xX7a8xX18xX1exX3xX18xXc0xX26xX3xXexX75xX76xX31xX4xX43xX3xX7dxXfbxX4dxX3xX4xX3d6xX4dxX3xX23xXdxX25xX26xX3xX26xX1cxX18xX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX23xX6fxXexX3xXexX3daxX3xX459xX3xXexX75xX49xX3xX5xXfbxX18xX3xX2cxX14xX3xX4xXa0xX4xX3xX26xX1cxX18xX3xX3cxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX23xX6fxXexX3xXexX3daxX3xX7fxX3xXexX75xX49xX3xX5xXfbxX18xX43xX3xX4x11ca9xX18xX3xX18xXc0xX26xX3xX18xX6xX7dxX3xXexX64fxXexX3xX4xXa9xX3xX4xXa0xX4xX3xX26xX1cxX18xX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX2cxX14xX3xX3cxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX23xX9baxX4dxX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX23xX6fxXexX3xXexX3daxX3xX459xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX75xX49xX3xX5xXfbxX18xXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX26xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1exX9xXaxX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX62xX62xXdxX18xX1exX9xXaxX459xXaxX12xX0xXexX20xX2exX62xX7dxX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX8bxXdxX25xX26xX3xX45xX771xXexX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX26xX1cxX18xX3xX677xX1exX7a8xX3xX7aaxXc0xX18xX3xX7aexX3xXcxX2exXa0xX18xX3xX7aexX3xXcxXdxX6bxX18xX1exX3xX7ccxX18xX1xX3xX3ebxX1xX39axX3xX7xX21xX3xX2xX3f0xX3xX7aexX3xX26xX1cxX18xX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX3ebxX1xX39axX3xX7xX21xX3xX1f0xX3f0xXd2xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX75xX12xX0xX50xXexX20xX2exX62xX7dxX12xX0xX50xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX85xX49xX3xX88xX89xX8axX8bxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xX7xX6xX4dxX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX43xX3xX2cxXdxX39axX4xX3xXexX38axX3xX4xX1xX140xX4xX3xXbxX1x13099xX4xX3xX3cxX1xXa9xX2exX3xX4xX1xX2exX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX97xX3xX23xX76xX536xX4xX3xXexXdxX6bxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2cxX14xX2exX3xX23xX3d6xX4dxX3xXexX1xXa0xX18xX1exX3xX1ccxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1exX9xXaxX35xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX62xX62xXdxX18xX1exX9xXaxX459xXaxX12xX0xXexX20xX2exX62xX7dxX12xX0xXexX75xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX0xX10xX26xX12xXcxX75xX76xX31xX4xX3xX23xX5f1xX43xX3xX18xX1exX14xX7dxX3xX2xX1caxX50xX82xX43xX3xX1exX3d6xX18xX3xX2xX1caxXd2xX459xX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX6fxXdxX3xX4xXa0xX4xX3xXexX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX389xX85xX3xXexX75xXfbxX18xX3xX23xX649xX6xX3xX20xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX23x19364xX3xXexX1xXdxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xX3xXccxX3xX7fxX35xX7fxX2xXd2xX3xXcxX75xX2exX18xX1exX3xX7xX21xX3xX23xX5f1xX43xX3xX1xX9f4xX18xX3xX2xX459xXd2xX1caxX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xXc0xX18xX1exX3xX3cxX55exX3xX62xX561xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xX3cxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xXd2xX3xX389xX1xX6c3xX3xXexXdxXfbxX4dxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2cxX14xX2exX3xX4xXa0xX4xX3xXexX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX5xX705xXbxX3xX1exX3d6xX18xX3xX82xX1f0x170b2xX3xX7xX21xX3xX1xXc4xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX62xX561xX3xXexX1xXdxXd2xX0xX50xX10xX26xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42exX2exX62xX7dxXaxX12xX0xX10xX26xX12xX389xX5f1xX3xX1xX9f4xX18xX3xX1ccxX1caxX1faxX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xXc0xX18xX1exX3xX3cxX55exX3xX62xX561xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xXd2xX3xX389xX1xX6c3xX3xXexXdxXfbxX4dxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xXccxX7fxX35xX7fxX2xX3xX4xX3a1xX6xX3xXcxX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX1f0xX459xX459xX43xX3xX2cxX31xXdxX3xX2xX2xX3xX5xX31xXbxX43xX3xXexX75xX2exX18xX1exX3xX23xX5f1xX102xX3xXcxX2exXa0xX18xX3xX2cxX14xX3xX7ccxX18xX1xX3xX7fxX3xX5xX31xXbxX45cxX3xX4xXa0xX4xX3xX26xX1cxX18xX3x17ba1xX55exX43xX3xX13xX2exXa0xX43xX3xX85xXdxX18xX1xX43xX3xX7aaxXc0xX18xX43xX3xX85xX39exX3xXccxX3xX8bxX649xX6xX43xX3xX39xX1xXa0xXbxX43xX3xXcxXdxX18xX43xX3xX26x1c691xXdxX3xX20x1a0d1xX3xX26xX1cxX18xX3xX2xX3xX5xX31xXbxX45cxX3xX26xXec4xXdxX3xX5xX31xXbxX3xX3cxX1xX1cxX18xX1exX3xXa7xX4dxXa0xX3xX1f0xX459xX3xX10xX26xX43xX3xX75xXdxXfbxX18xX1exX3xX4xXa0xX4xX3xX26xX1cxX18xX3xX677xX1exX2exX6fxXdxX3xX18xX1exX7a8xX3xX3cxX1xX1cxX18xX1exX3xXa7xX4dxXa0xX3xX7fxX459xX3xX10xX26xXd2xX0xX50xX10xX26xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX75xX12xX0xX50xXexX20xX2exX62xX7dxX12xX0xX50xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xX62xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX75xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXccxXexX1xX4dxX26xX20xXccxX6xX18xX62xXccxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX637x14c6fxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX102xX3xX677xX1exX1xXdxXfbxX26xX3xXexXc0fxX4xX43xX3xX6xX18xX3xXexX2exX14xX18xX43xX3xXexX6fxX2exX3xXexX1xX4dxX705xX18xX3xX5xX536xXdxX3xXexX21xXdxX3xX23xX6xX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xX3cxX7dxXccxXexX1xXdxXccxX2cxX6xX2exXccxX5xX2exXbxXccxX2xX35xXccxXexX1xXbxXexXccxX2exXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xXccxX18xX1exX1xXdxX10xX26xXccxXexX4dxX4xXccxX6xX18xXccxXexX2exX6xX18xXccxXexX6xX2exXccxXexX1xX4dxX6xX18xXccxX5xX2exXdxXccxXexX2exXdxXccxX62xX6xXccxX4xX1xX2exXccxXexX1xXdxXccxX7xXdxX18xX1xX50xX2xX80xX459xX459xX2xX459xXd2xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX75xX4xX9xXaxX50xX26xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX7fxX35xX50xX18xX10xX1ebxX7xX50xX7fxX35xX7fxX1ccxX50xX2xX35xX459xX62xX459xX35xX82xX1faxX35xX459xX35xXexX1ccxX1ccxX1ccxX2xX1ccxX5xX35xXd2xX21cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX14xX2exX43xX3xX45xX10xX26xX3xX49xX3xX23xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX637xXf7fxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX102xX3xX677xX1exX1xXdxXfbxX26xX3xXexXc0fxX4xX43xX3xX6xX18xX3xXexX2exX14xX18xX43xX3xXexX6fxX2exX3xXexX1xX4dxX705xX18xX3xX5xX536xXdxX3xXexX21xXdxX3xX23xX6xX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xX3cxX7dxXccxXexX1xXdxXccxX2cxX6xX2exXccxX5xX2exXbxXccxX2xX35xXccxXexX1xXbxXexXccxX2exXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xXccxX18xX1exX1xXdxX10xX26xXccxXexX4dxX4xXccxX6xX18xXccxXexX2exX6xX18xXccxXexX6xX2exXccxXexX1xX4dxX6xX18xXccxX5xX2exXdxXccxXexX2exXdxXccxX62xX6xXccxX4xX1xX2exXccxXexX1xXdxXccxX7xXdxX18xX1xX50xX2xX80xX459xX459xX2xX459xXd2xX1xXexX26xXaxX12xX637xXf7fxX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX102xX3xX677xX1exX1xXdxXfbxX26xX3xXexXc0fxX4xX43xX3xX6xX18xX3xXexX2exX14xX18xX43xX3xXexX6fxX2exX3xXexX1xX4dxX705xX18xX3xX5xX536xXdxX3xXexX21xXdxX3xX23xX6xX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX7ccxX18xX3xXexX2exX14xX18xX43xX3xX18xX1exX1xXdxXfbxX26xX3xXexXc0fxX4xX3xX2cxX14xX3xXexX6fxX2exX3xXexX1xX4dxX705xX18xX3xX5xX536xXdxX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXccxX3xX3cxXf7fxX3xXexX1xXdxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX5xX705xXbxX3xX2cxX14xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xXccxX3xX7fxX35xX7fxX2xX3xXexX6fxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX23xXcfdxX3xXexX1xX561xX4xX3xX1xXdxX39axX18xX3xXexX75xXc4xX18xX3xX2cx17714xX18xX3xX26xX633xX4xX3xXexXdxXfbxX4dxX3xX23xX9baxX3xX75xX6xXd2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ccxX1caxX1faxX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX2exX3xXexX14xXdxX43xX3xX1exXdxX14xX18xX1xX3xX1f0xX459xX459xX3xX636xXexX64fxX26xX3xX2cxX771xX660xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xX1ccxX1caxX1faxXccxXexX1xXdxXccxX7xXdxX18xX1xXccxX7xX2exXccxXexX6xXdxXccxX1exXdxX6xX18xX1xXccxX1f0xX459xX459xXccxXexX6xX26xXccxX2cxX10xXccxX2cxX6xX2exXccxXexX1xXbxXexXccxX4xX1xX4dxX7dxX10xX18xXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xX50xX2xX80xX459xX1faxX1faxX82xXd2xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX75xX4xX9xXaxX50xX26xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX7fxX35xX50xX18xX10xX1ebxX7xX50xX7fxX35xX7fxX1ccxX50xX2xX35xX459xX62xX459xX35xX82xX1faxX2xX35xX7fxXexX1faxX2xX459xX7fxX1caxX5xX35xXd2xX21cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX14xX2exX43xX3xX45xX10xX26xX3xX49xX3xX23xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ccxX1caxX1faxX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX2exX3xXexX14xXdxX43xX3xX1exXdxX14xX18xX1xX3xX1f0xX459xX459xX3xX636xXexX64fxX26xX3xX2cxX771xX660xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xX1ccxX1caxX1faxXccxXexX1xXdxXccxX7xXdxX18xX1xXccxX7xX2exXccxXexX6xXdxXccxX1exXdxX6xX18xX1xXccxX1f0xX459xX459xXccxXexX6xX26xXccxX2cxX10xXccxX2cxX6xX2exXccxXexX1xXbxXexXccxX4xX1xX4dxX7dxX10xX18xXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xX50xX2xX80xX459xX1faxX1faxX82xXd2xX1xXexX26xXaxX12xX1ccxX1caxX1faxX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX2exX3xXexX14xXdxX43xX3xX1exXdxX14xX18xX1xX3xX1f0xX459xX459xX3xX636xXexX64fxX26xX3xX2cxX771xX660xX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX85xXa0xX18xX1exX3xX18xX6xX7dxX3xX3ebxX2xX82xX50xX82xX3f0xX43xX3xX1ccxX1caxX1faxX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX5f1xX3xX18xX1exX4dxX7dxX39axX18xX3xX2cxXc4xX18xX1exX3xX2cxX14xX2exX3xXcxX75xX76xX3b8xX18xX1exX3xXcxX13xX39xXcxX3xX389xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX633xX4xX3xX18xX1exX14xX7dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dxX21xXdxX3xX4x18b58xX18xX1exX3xX23xX25xX3xX4xX1xXc4xX18xX3xX1f0xX459xX459xX3xX4xX1xX6c3xX3xXexXdxXfbxX4dxX3xX18xXc0xX26xX3xX1xXc4xX4xX3xX7fxX35xX7fxX35xX3xXccxX3xX7fxX35xX7fxX2xXd2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9f4xX18xX3xX2xX459xXd2xX1caxX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX637xXf7fxX3xXexX1xXdxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xX1xX2exX18xXccxX2xX459xXccxX1caxX35xX35xXccxXexX1xXdxXccxX7xXdxX18xX1xXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xXccxX1xX2exX6xX18xXccxXexX1xX6xX18xX1xXccxX3cxX7dxXccxXexX1xXdxXccxXexX4dxX7dxX10xX18xXccxX7xXdxX18xX1xXccxX5xX2exXbxXccxX2xX35xX50xX2xX80xX459xX1faxX7fxX1faxXd2xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1exX3xX7xX75xX4xX9xXaxX50xX26xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX7fxX35xX50xX18xX10xX1ebxX7xX50xX7fxX35xX7fxX1ccxX50xX2xX7fxX1ccxX62xX1faxX2xX82xX1f0xX1f0xX35xX1f0xXexX1faxX82xX35xX1caxX82xX5xX35xXd2xX21cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX14xX2exX43xX3xX45xX10xX26xX3xX49xX3xX23xX4cxX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9f4xX18xX3xX2xX459xXd2xX1caxX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX637xXf7fxX3xXexX1xXdxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xXaxX3xX1xX75xX10xX17exX9xXaxX50xX1exXdxX6xX2exXccxX62xX4dxX4xX50xX1xX2exX18xXccxX2xX459xXccxX1caxX35xX35xXccxXexX1xXdxXccxX7xXdxX18xX1xXccxX1xX6xXccxXexXdxX18xX1xXccxX1xX2exX6xX18xXccxXexX1xX6xX18xX1xXccxX3cxX7dxXccxXexX1xXdxXccxXexX4dxX7dxX10xX18xXccxX7xXdxX18xX1xXccxX5xX2exXbxXccxX2xX35xX50xX2xX80xX459xX1faxX7fxX1faxXd2xX1xXexX26xXaxX12xX13xX9f4xX18xX3xX2xX459xXd2xX1caxX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX637xXf7fxX3xXexX1xXdxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX75xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX389xX1xXdxX9baxX4dxX3xX18xX6xX7dxX3xX3ebxX2xX1caxX50xX82xX3f0xX43xX3xX1exX3d6xX18xX3xX2xX1caxXd2xX459xX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xXexX4dxX7dxX25xX18xX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX6bxXexX3xXexX1xXc0fxX4xX3xX18xX1exX14xX7dxX3xXexX1xXdxX3xX23xX3d6xX4dxX3xXexXdxXfbxX18xX3xX2cxX31xXdxX3xX1f0xX3xX26xX1cxX18xX3xXexX1xXdxXd2xX3xXcxX75xX2exX18xX1exX3xX23xX5f1xX43xX3xX1xX9f4xX18xX3xX2xX459xXd2xX1caxX35xX35xX3xXexX1xX551xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX5f1xX3xX18xX1exX4dxX7dxX39axX18xX3xX2cxXc4xX18xX1exX3xX2cxX14xX2exX3xX5xX31xXbxX3xX2xX35xX3xXcxX13xX39xXcxX3xX3cxX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX4dxX7dxXfbxX18xX3xX23xXcfdxX3xX4xX1xX551xX18xX1xX3xXexX1xX140xX4xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3cxXf7fxX3xXexX1xXdxXd2xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX4dxX5xX12xX0xX62xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX75xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xX50xX62xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7ccxX4dxXexX1xX2exX75xXaxX12xXcxXd2xX677xX0xX50xXbxX12
T.N