Cuối tuần làm tim heo xào nấm chỉ mất vài phút nhưng cả nhà đều thích
Tim heo xào nấm là món ăn vừa ngon, vừa bổ, lại cực kỳ kích thích vị giác.
6cd6x7c3exbdb3x97c2x935dxb9c2x856cx92dbxe30dxX7xbb10x7aa7x9840x8e78xeda2xaff5xX5xc9d9xXaxb3ddxaacfxcecax8f12xXdxX3xXexX14xa90dxda95xX3xX5x92c5x72a8xX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xa0cdxX3xeb05xX1exX27xX3xX1bxba6axX1fxX3xX4xX1xb9fdxX3xX1fxX2exXexX3xb146xX1exXdxX3xXbxX1xe1a2xXexX3xX1bxX1xdabfxX1bxd8f3xX3xX4xf611xX3xX1bxX1xX1exX3xeb16xda72xX14xX3xXexX1xf23axX4xX1xX0x8d2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ea7xX10xX6x7018xXaxX12xXcxXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX5xX1exX3xX1fxb528xX1bxX3xfa82xX1bxX3xX39xb959xX6xX3xX1bxX46xX27xX1bxce46xX3xX39xX89xX6xX3xea5axa482xX90xX3xX5xf8c2xXdxX3xX4xc0cdxX4xX3xc277x7daexX3xXa2xX55xX4xX1xX3xXexX1xX55xX4xX1xX3xX39xfa92xX3xX46xXdxc69exX4xc56exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcc6xX27xX6bx87f7xXaxX12xXcxXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xXexX89xX3xX5xcfb0xX14xX3xX4fx884fxX3xX5xX1exX3xX5xX27xX9bxXdxX3xXexX1xX9fxX4xX3xXbxX1xdf4exX1fxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX4xX82xX3xXexXb5xX4xX3xX6bxf9baxX1bxX46xX3xX96xdf3exXdxX3xX96xX97xX3xX7xd12cxX4xX3xXa2xX1xaba7xX10xXb7xX3xX13xX1xX3fxX1bxX46xX3xXexX6xX3xX4xX82xX3xXexX1xa709xX3xX4xX1x967exX3xX96xXdxX125xX1bxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX50xX14xX3xX1fxX82xX1bxX3xXa2xX1xXb5xX4xX3xX1bxX1xX6xX14xXb7xX3xXcxXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX5xX1exX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX4xX9fxX4xX3xX6bxc3dfxX3xX5xX1exX1fxX3xX39xa1a7xXdxX3xX4xXb5xX4xX3xX1bxX46xX14xXcaxe904xX1bxX3xX5xXdxc9a8xX14xX3xX4fxedf1xX1bxX3xX46xXdxX49xX1bxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xde79xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXax9036xXdxX6bxXexX1xd039xX3x74b6xX2x902axXbxX29xb303xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX1c9xX3xb327xb4f6xaacaxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xde4bxdf4fxf2bbx95f6xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1cbxX1cdxX1dbxX1fdxX1daxXexX1ffxX1dcxX1fdxX1fdxX5xX1fexaa03xXdxX1fxX46xX7xX214xX10xX1fxX6bxX10xXbxX214xX39xX1bxX214xX7xX1xX6xX1baxX10xXb7x9fb8xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1daxX1dbxX1dcxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX1c9xX3xX1daxX1dbxX1dcxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1cbxX1cdxX1dbxX1ffxX1daxXexX200xX1dbxX1ffxX1cdxX5xX2xX214xXdxX1fxX46xX7xX214xX10xX1fxX6bxX10xXbxX214xX39xX1bxX214xX7xX1xX6xX1baxX10xXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX1daxX1dbxX1dcxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xc97axX46xX14xXcaxX182xX1bxX3xX5xXdxX187xX14xX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX1xX14xXeexX1bxX3xX96xXb1xX1c9xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX2xX3xXexX1baxXb5xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX2xX3xX4xXb5xXdxX3xX1bxX2exX1fxX3xa4cfx7908xX1bxX46xX3xX13xX42exX3xc932xX1bxX125xX14xX3xX4xXb5xXdxX3xXexX27xX90xX3xX96xX9bxX1bxX3xX4xX82xX3xXexX1xX121xX3xX6bx85aaxX1bxX46xX3xX1bxa35cxX6xX3xX4xXb5xXdxbccbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX1fdxX3xXexX1baxXb5xXdxX3xX177xXexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX2xX3xX4x8eb8xX3xX46xX89xX1bxX46xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xccafxcefdxXexX3xX4xX1xX3fxXexX3xX96xX4b2xXexX3xX96xa59dxXbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX4b1xX4b2xXexX3xX4xX1xX3fxXexX3xX1fxX14xX15xXdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX3c5xX44xX177xX4xX3xXexX44xX18bxX1bxX46xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3x919bxX1axX14xX3xX85xX1bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX4b1xX4b2xXexX3xX4xX1xX3fxXexX3xX1baxX44xefd9xX14xX3xX1bxX2exX14xX3xX85xX1bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX6bxXdxX7xXbxX5xX6xXcaxX1c9xX3xX96xX5xX27xX4xXa2xX1d0xX3xX1fxX6xX1baxX46xXdxX1bxX214xX5xX10x8729xXexX1c9xX3xX6xX14xXexX27xX1d0xX3xX1fxX6xX1baxX46xXdxX1bxX214xX1baxXdxX46xX1xXexX1c9xX3xX6xX14xXexX27xX1d0xX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1fdxX1daxX1ffxX2xX5xX2xXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX13xXb5xX4xX1xX3xX5xX1exX1fxX1c9xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX3c5xX46xXd9xX1fxX3xX1bxX2exX1fxX3xX39xX177xXdxX3xX1bxX44xX177xX4xX3xX2exX1fxX90xX3xX1baxXddxX3xX4fxX42exX1bxX46xX3xX39xX1exX3xX5xX1exX1fxX3xX7xX9bxX4xX1xX3xXexXdxX1fxX3xX5xX545xX1bxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1fdxX1cdxX1dcxX2xX5xX1fdxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1fdxX1fexX1dcxX2xX5xX1ffxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xXcxX1xXb5xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX5xX545xX1bxX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xXexX89xX1bxX46xX3xX5xXb5xXexX3xX1fxX10fxX1bxX46xX3xX39xX89xX6xX3xX85xX1bxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1dcxX1cdxX1cdxX1cbxX5xX200xXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xXcxX1xX182xX1fxX3xX4xX1xX3fxXexX3xX1fxX14xX15xXdxX90xX3xX96xX4b2xXexX3xX96xX4bfxXbxX90xX3xX1baxX44xX545xX14xX3xX1bxX2exX14xX3xX85xX1bxX3xX39xX1exX27xX3xX44xX177xXbxX3xX39xX177xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1dbxX2xX1fdxX2xX5xX1cdxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xXcxX1xXb5xXdxX3xX1bxX2exX1fxX3xX42dxX42exX1bxX46xX3xX13xX42exX3xX4fxXddxX3xX1bxX46xXd9xX1fxX3xX1bxaf3fxX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xXexX89xX1bxX46xX3xX5xXb5xXexX3xX1fxX10fxX1bxX46xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX6bxXdxX7xXbxX5xX6xXcaxX1c9xX3xX96xX5xX27xX4xXa2xX1d0xX3xX1fxX6xX1baxX46xXdxX1bxX214xX5xX10xX598xXexX1c9xX3xX6xX14xXexX27xX1d0xX3xX1fxX6xX1baxX46xXdxX1bxX214xX1baxXdxX46xX1xXexX1c9xX3xX6xX14xXexX27xX1d0xX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1cdxX1cdxX1dbxX1ffxX5xX1cbxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xXcxX1xXb5xXdxX3xX177xXexX90xX3xX46xX89xX1bxX46xX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xXexX89xX1bxX46xX3xX5xXb5xXexX3xX1fxX10fxX1bxX46xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX6bxXdxX7xXbxX5xX6xXcaxX1c9xX3xX96xX5xX27xX4xXa2xX1d0xX3xX1fxX6xX1baxX46xXdxX1bxX214xX5xX10xX598xXexX1c9xX3xX6xX14xXexX27xX1d0xX3xX1fxX6xX1baxX46xXdxX1bxX214xX1baxXdxX46xX1xXexX1c9xX3xX6xX14xXexX27xX1d0xX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1dcxX1dbxX1cbxX1fdxX5xX1dbxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3x8dc6xX1exX1fxX3xX1bxX82xX1bxX46xX3xX4xX1xX49xX27xX90xX3xXexX1xX182xX1fxX3xX1fxX4b2xXexX3xX5xX44xX545xX1bxX46xX3xX6bxX1axX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xX3xX1xX545xXbxX90xX3xX4fxX97xX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX39xX1exX27xX3xX29xX1exX27xX90xX3xX4xX1xX27xX3xX46xX89xX1bxX46xX3xX39xX1exX3xX177xXexX3xX39xX1exX27xX3xX4fxX49xX27xX3xX4fxX50xX14xX90xX3xX39xX177xXexX3xXexXdxX1fxX3xX1baxX6xX3xX1bxX46xX27xX1exXdxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1fxX46xX214xX1fxX27xX6bxXaxX3xX6xX5xXdxX46xX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1daxX1cdxX1dcxX1cdxX5xX1daxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xX13xX44exX1bxX46xX3xXexX1baxX27xX1bxX46xX3xX4xX1xXdxX125xX4xX3xX4xX1xX49xX27xX3xX4fxX82xX90xX3xXexX1xX182xX1fxX3xX1bxX2exX1fxX3xX42dxX42exX1bxX46xX3xX13xX42exX3xX39xX1exX27xX3xX4fxX49xX27xX3xX4fxX50xX14xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1daxX1dbxX200xX1dcxX5xX1dcxXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX214xX3xXcxX1xX182xX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX39xX1exX27xX3xX29xX1exX27xX3xX4xX1xX14xX1bxX46xX3xX4fxX125xX1bxX3xXa2xX1xXdxX3xX4xX1xX55xX1bxX3xXexX177xXdxX3xXexX1xf105xX3xXexX4bfxXexX3xX96xX125xXbxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1dcxX1ffxX1cdxX1fexX5xX2xX1fexXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX4b1xX82xX1bxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX39xX177xXdxX3xX1xX44xX18bxX1bxX46xX3xX39xXb1xX3xX4xX9fxX4xX3xXa2xXa3xX3xX1xX2exXbxX3xX6bxf430xX1bxX3xX4fxX44xX545xX4xX3xX1xX27xX1exX1bxX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xXexX1baxX27xX1bxX46xX3xXexX1xad41xXdxX3xX46xXdxX6xX1bxX3xX1baxX2exXexX3xX1bxX46xX4bfxX1bxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6bxXexX1xX14xX1fxX96xX3xXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX1c9xX3xX200xX2xX1fexXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX2xX1fdxXexX1daxX1dbxX1daxX1daxX1fexX5xX1fexXb7xX229xXbxX46xa4a8xX1baxX9xX1dcxX1fexX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX9xXaxX200xX2xX1fexXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX13xX1xX3fxX3xead8xX1c9xX3xXc7xX9bxX1bxX3xX1bxX182xX1bxX3xX29xX1exX27xX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX4xX1xX55xX1bxX3xXexX177xXdxX3xX39xX1018xX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX4xX1xX55xX1bxX3xb5f5xX14xXb5xX3xX7xd821xX3xX6bxX6xXdxX3xX39xX1exX3xX1fxX2exXexX3xX1bxX46xX27xX1bxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX27xX6bxXcaxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX1bxXexX10xX1baxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX6bxXexX1xX1c9xX3xX1cbxX2xX1cdxXbxX29xX1d0xXaxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXb7xX96xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXb7xX39xX1bxX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX1dbxX1fexX1fexX1cdxX1fdxXexX1fdxX1fexX1dbxX1ffxX5xX2xX2xXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX1c4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1cbxX2xX1cdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX39xX12xX0xX6bxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX1baxX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX182xX1bxX3xX12adxX14xX6xX1bxX1c9xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX214xXexX1xX14xX1fxX96xX214xX6xX1bxX6bxX214xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b1xXb5xX4xX1xX3xX1bxX1xX10fxX3xX1bxX1exX1bxX46xX3xX4fxX49xX1fxX3xX1dbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX1baxbd5bxX3xX4xX1xX27xX3xX1fxXd9xX1fxX3xX4xX18bxX1fxX3xXexXdxX125xXexX3xXa2xXdxX187xX1fxXaxX3xX1xX1baxX10xX598xX9xXaxX59xX1fxX10xX214xX96xX10xX59xX1fxX6xX4xX1xX214xX1bxX1xX27xX214xX1bxX6xX1bxX46xX214xX6bxX6xX1fxX214xX1dbxX214xX1fxX27xX1bxX214xX1bxX46xX27xX1bxX214xX1baxX10xX214xX4xX1xX27xX214xX1fxX6xX1fxX214xX4xX27xX1fxX214xXexXdxX10xXexX214xXa2xXdxX10xX1fxX59xX2xX1dcxX1cbxX1dbxX1fexX1cbxXb7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX1fxX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1fdxX1fexX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX2xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1cdxX2xX2xX200xX1dcxX1cdxX1daxXexX1dcxX1cbxX1daxX1daxX5xX200xX214xXdxX1fxX46xX7xX214xX10xX1fxX6bxX10xXbxX214xX39xX1bxX214xX7xX1xX6xX1baxX10xXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b1xXb5xX4xX1xX3xX1bxX1xX10fxX3xX1bxX1exX1bxX46xX3xX4fxX49xX1fxX3xX1dbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX1baxX1424xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxXd9xX1fxX3xX4xX18bxX1fxX3xXexXdxX125xXexX3xXa2xXdxX187xX1fxXaxX3xX1xX1baxX10xX598xX9xXaxX59xX1fxX10xX214xX96xX10xX59xX1fxX6xX4xX1xX214xX1bxX1xX27xX214xX1bxX6xX1bxX46xX214xX6bxX6xX1fxX214xX1dbxX214xX1fxX27xX1bxX214xX1bxX46xX27xX1bxX214xX1baxX10xX214xX4xX1xX27xX214xX1fxX6xX1fxX214xX4xX27xX1fxX214xXexXdxX10xXexX214xXa2xXdxX10xX1fxX59xX2xX1dcxX1cbxX1dbxX1fexX1cbxXb7xX1xXexX1fxXaxX12xX4b1xXb5xX4xX1xX3xX1bxX1xX10fxX3xX1bxX1exX1bxX46xX3xX4fxX49xX1fxX3xX1dbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX1baxX1424xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxXd9xX1fxX3xX4xX18bxX1fxX3xXexXdxX125xXexX3xXa2xXdxX187xX1fxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX51dxX44exX3xX4xX1axX1bxX3xXexXdxX125xXexX3xXa2xXdxX187xX1fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX182xX14xX3xXa2xX1xXdxX3xX6bxXb1xX4xX1xX3xX13xX27xX39xXdxX6bxX214xX2xX1dcxX3xX4xf847xX1bxX3xXa2x7f9fxX27xX3xX6bxX1exXdxX90xX3xX4xX49xX3xX46xXdxX6xX3xX4fxX1018xX1bxX1xX3xX96xX9bxX1bxX3xX39xX1137xX1bxX3xX4xX82xX3xXexX1xX121xX3xXexX1xX44xXad7xX1bxX46xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1bxX1xf3bdxX1bxX46xX3xX1fxX82xX1bxX3xX85xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX90xX3xX46xXdxX1exX14xX3xX6bxXdxX1bxX1xX3xX6bxX44xa6c4xX1bxX46xX3xX4xX1xX33xX3xX39xX177xXdxX3xX1fxX10axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX55xX3xX1baxX1424xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX39xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xXexX89xX3xX1fxX9fxX4xX3xXa2xX1xX42exX1bxX46xX3xXexX1xX121xX3xX96xX10fxX3xX12adxX14xX6xXaxX3xX1xX1baxX10xX598xX9xXaxX59xX1fxX10xX214xX96xX10xX59xX1cbxX214xX1fxX27xX1bxX214xX1bxX46xX27xX1bxX214xXexX14xX214xX1fxX14xX4xX214xXa2xX1xX27xX1bxX46xX214xXexX1xX10xX214xX96xX27xX214xX12adxX14xX6xX59xX2xX1dcxX1cbxX200xX2xX1dcxXb7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX1fxX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1fdxX1fexX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1ffxX1fexX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX2xX200xX200xX200xX200xX1dcxXexX1fdxX1dbxX1fexX1cdxX2xX5xX1fexXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xXexX89xX3xX1fxX9fxX4xX3xXa2xX1xX42exX1bxX46xX3xXexX1xX121xX3xX96xX10fxX3xX12adxX14xX6xXaxX3xX1xX1baxX10xX598xX9xXaxX59xX1fxX10xX214xX96xX10xX59xX1cbxX214xX1fxX27xX1bxX214xX1bxX46xX27xX1bxX214xXexX14xX214xX1fxX14xX4xX214xXa2xX1xX27xX1bxX46xX214xXexX1xX10xX214xX96xX27xX214xX12adxX14xX6xX59xX2xX1dcxX1cbxX200xX2xX1dcxXb7xX1xXexX1fxXaxX12xX1cbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xXexX89xX3xX1fxX9fxX4xX3xXa2xX1xX42exX1bxX46xX3xXexX1xX121xX3xX96xX10fxX3xX12adxX14xX6xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX4b1xX9fxX4xX3xX5xX1exX3xX1bxX46xX14xXcaxX182xX1bxX3xX5xXdxX187xX14xX3xX12adxX14xX10xX1bxX3xXexX1xX14xX4b2xX4xX3xX4fxX121xX3xX96xXdxX125xX1bxX3xXexX2exX14xX3xXexX1xX1exX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX50xX14xX3xX1fxX82xX1bxX3xX85xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxXb7xX3x74b4xX1exX3xX1cbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX85xX1bxX3xX6bxX44xX177xXdxX3xX4fxXd9xXcaxX3xX4xX1xX55xX1bxX1xX3xX5xX1exX3xX39xX55xX3xX6bxXfexX3xX4fxXdxX121xX1bxX3xX1xX1018xX1bxX1xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX39xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX42exX1fxX3xX7xX15xXexX3xX1bxX2exX1fxX3xXexX10fxXdxX3xX4fxa895xX1fxX3xX39xXb1xX90xX3xX1fxX82xX1bxX3xX85xX1bxX3xXexX14xXcaxX187xXexX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX4fxX121xX3xX96xX9bxX1bxX3xX4fxX97xXdxX3xX96xX167axX6xX3xXexX1baxX27xX1bxX46xX3xX1bxX46xX1exXcaxX3xX1xe5b2xXaxX3xX1xX1baxX10xX598xX9xXaxX59xX1fxX10xX214xX96xX10xX59xXexX27xX1fxX214xX7xX27xXexX214xX1bxX6xX1fxX214xXexX27xXdxX214xX6bxX6xX1fxX214xX39xXdxX214xX1fxX27xX1bxX214xX6xX1bxX214xXexX14xXcaxX10xXexX214xX1bxX46xX27xX1bxX214xX6bxX10xX214xX96xX6xX1bxX214xX6bxX27xXdxX214xX96xX14xX6xX214xXexX1baxX27xX1bxX46xX214xX1bxX46xX6xXcaxX214xX1xX10xX59xX2xX1dcxX200xX1fexX1dbxX2xXb7xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX46xX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX59xX1fxX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1fdxX1fexX59xX1bxX10xX1c4xX7xX59xX1fdxX1fexX1fdxX200xX59xX2xX1fexX1daxX6bxX1fexX1fexX1daxX1cdxX1fdxX1fdxX200xXexX1daxX1cdxX1cbxX1dcxX1daxX5xX1fexXb7xX229xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX14xX1axX1bxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX1xX10xX27xX3xX29xX1exX27xX3xX1bxX2exX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX2exXexX3xX39xX1exXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1bxX1xX44xX1bxX46xX3xX4xX49xX3xX1bxX1xX1exX3xX4fxX50xX14xX3xXexX1xX55xX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX42exX1fxX3xX7xX15xXexX3xX1bxX2exX1fxX3xXexX10fxXdxX3xX4fxX190exX1fxX3xX39xXb1xX90xX3xX1fxX82xX1bxX3xX85xX1bxX3xXexX14xXcaxX187xXexX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX4fxX121xX3xX96xX9bxX1bxX3xX4fxX97xXdxX3xX96xX167axX6xX3xXexX1baxX27xX1bxX46xX3xX1bxX46xX1exXcaxX3xX1xX1942xXaxX3xX1xX1baxX10xX598xX9xXaxX59xX1fxX10xX214xX96xX10xX59xXexX27xX1fxX214xX7xX27xXexX214xX1bxX6xX1fxX214xXexX27xXdxX214xX6bxX6xX1fxX214xX39xXdxX214xX1fxX27xX1bxX214xX6xX1bxX214xXexX14xXcaxX10xXexX214xX1bxX46xX27xX1bxX214xX6bxX10xX214xX96xX6xX1bxX214xX6bxX27xXdxX214xX96xX14xX6xX214xXexX1baxX27xX1bxX46xX214xX1bxX46xX6xXcaxX214xX1xX10xX59xX2xX1dcxX200xX1fexX1dbxX2xXb7xX1xXexX1fxXaxX12xXcxX42exX1fxX3xX7xX15xXexX3xX1bxX2exX1fxX3xXexX10fxXdxX3xX4fxX190exX1fxX3xX39xXb1xX90xX3xX1fxX82xX1bxX3xX85xX1bxX3xXexX14xXcaxX187xXexX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX4fxX121xX3xX96xX9bxX1bxX3xX4fxX97xXdxX3xX96xX167axX6xX3xXexX1baxX27xX1bxX46xX3xX1bxX46xX1exXcaxX3xX1xX1942xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1baxX27xX1bxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX13xX82xX3xXexX1xX121xX3xX96xX9bxX1bxX3xX4xX1xX44xX6xX3xX96xXdxX125xXexX90xX3xX1bxX2exX1fxX3xXexX1baxX4bfxX1bxX46xX3xX4fxX44xX545xX4xX3xX4xX1xX27xX3xX5xX1exX3xef6bxX96xXb5xX14xX3xX39xX190exXex7661xX3xX46xXdxX3fxXbxX3xX1fxX82xX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX4xX494xX6xX3xX96xX9bxX1bxX3xX1bxX46xX27xX1bxX3xX29xX14xX2exXexX3xX7xX4bfxX4xX3xX1xX18bxX1bxX3xX1x9ae8xX1bxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX39xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX14xX5xX12xX0xX6bxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1baxXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX39xX12xX0xX59xX6bxXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b62xX27xX14xX1baxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3x9fc0xX1fxX6bxX10xXbxXb7xX39xX1bxX0xX59xXbxX12