Bài cúng lễ tất niên cho mọi gia đình
(Baohatinh.vn) - Lễ cúng (khấn) Tất niên là một phần không thể thiếu trong nghi thức của Tết Nguyên Đán. Ngoài những vật phẩm hương hoa dâng lên tổ tiên, các bà nội trợ cũng quan tâm đến bài cúng (khấn) Tất niên cho lễ Tất niên được trọn vẹn.
aab3xbd67xe294x11c1fx13711xbea3xbd7fxcb54x137d1xaea2x10454x140ccx1019axcbb8x1328ex14280xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd642xb7fexea20xXexX0xfd52xXaxX17xX18xX19xXexX0x12764xe050xX19xc5d4xXexX0xXax11024xX9xdac6xXdxX18xb76axX2fx11b8bx11188xe34dxX5xc54bxXbxXdxX17xX32xXex111b7x11fc2xX35xX9xX2cxfdb4x133a5x1008fxX9xXdxb861xX9xXbx1266fxXbxX9xX41xX35xe4f1xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxfe46xX35xX9xX42xX35xX18xX9xd687xbaabxX41xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11e99xX17xX18xX19xX32xXex14818xX45xX9xX2cxX40xX41xX42xX9x128dax1183bxXaxX48xX41x10bf7xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xXdxX3cxX9xXcxca17xXbxX9xX33xXaxcf03xX41xX9xX7fxXaxe1c1xX41xX42xX9xXbxXaxc0a2xX9xXbxXaxX35x134caxd714xX9xXbxcedcxX24xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX9xXbxXaxc262xX2cxX9xX2cx128e5xX18xX9xX5xXa7xXbxX9x10d1cxX42xXa8xX26xX4dxX41xX9xd64fx13795xX41xf056xX9xXc2xX42xX24xX3cxX35xX9xX41xXaxdbe2xX41xX42xX9xdd01xdbbbxXbxX9xX33xXax10bdcxXcxX9xXaxd28dxaf59xX41xX42xX9xXaxX24xX18xX9xX19xbcc7xX41xX42xX9xXdxX4dxX41xX9xXbx12fd9xX9xXbxX35xX4dxX41xfad4xX9xX2cxXcaxX2cxX9xX23xX3cxX9xX41xX92xX35xX9xXbxXabx1386dxX9xX2cx11446xX41xX42xX9x1044exXa8xX18xX41xX9xXbxXeexXcxX9xX5cxXa7xX41xX9xX23xX3cxX35xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX7exX7fxXaxX48xX41xX83xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX45xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX5cxXe4xX10cxX2cxX9xXbxXabxX55xX41xX9xXdax122b1xX41xXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX2cx13f35xX41xX9xX2cxacf6xX9xX2cxXcaxX2cxXaxX9xX42xX55xX35xX9xX7fxXaxXcaxX2cxX9xXdxX3cxX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX7exX7fxXaxX48xX41xX83xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xXfdxX9xX76xX45xX9xXbxX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xXfdxX9xXbxX35xf7dcxX2cxX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xXdxX3cxX9xXcxX92xXbxX9xX41xX42xXaxX35xX9xXbxXaxXb7xX2cxX9xX41xXax105e7xXcxX9xX42xXaxX35xX9xX41xXaxXdbxX41xX9xXdaxX35xX1b2xX2cxX9xX7fxXa7xXbxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXcxX92xXbxX9xX41x10a37xXcxX9xXdaxX3cxX9xX2cxXaxXa8xXe0xX41xX9xX23xda79xX9xX23xXe4xc1d8xX2cxX9xX2fxX18xX41xX42xX9xX41xX1f0xXcxX9xXcxX201xX35xXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX35xX9xX2cxXa8xX41xX42xX9xXdxX17xX9xXbxX18xXbxX9xX41xX35xX17xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX24xX35xX9xX42xX35xX18xX9xX19xX35xX41xXaxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xe7a0xX35xX19xXbxXaxb85ex114a8xX264x12cd5xX33xf914xbb4dxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX263x10a39xd6c1xc044xX33xX268xX32xX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX263xX1cxX1cxX35xXccxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXccxXdaxX41xX1cxX41xX17xX25exX2fxX1cxX2ax132f4xX266xd7a0xX1cxX2axX266xefa6xX19xX271xX266xX264xX271xb201xX271xX29bxXbxX273xX29bxX272xX273xXdxX266xXccx12be2xX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xXexf3b1xX41xXaxX9xXcxX35xX41xXaxX9xXaxX55xX18xX9xXbx13361xX9xX35xX41xXbxX17xXabxX41xX17xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXabxX24xX41xX42xX9xX33xXaxX24xX41xX42xX9xXbxd9a1xX2cxX9xX2cxXbbxX18xX9xX41xX42xXe4xb65exX35xX9x12f06xX35xX1b2xXbxXfdxX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX19xX35xX45xX41xX9xXabxX18xX9xXdaxX3cxX24xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX2cxXa8x10774xX35xX9xX2cx12250xX41xX42xX9xX2cxXbbxX18xX9xX41xX1f0xXcxX9x11819xXcxX9xXdxX1fdxX2cxXaxXccxX9xXc2xXa7xXa8xX9xX41xX1f0xXcxX9xX5cxXbbxX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX2fxb3e9xX9xX19xX35xX45xX41xX9xXabxX18xX9xXdaxX3cxX24xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX272xX266xX9xXbxXaxXcaxX41xX42xX9xX4xXax13007xX33xX9xX41xXa7xXa8xX9xXdxX3cxX9xX41xX1f0xXcxX9xXbxXaxX35xXa7xXa8xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX2fxX370xX9xX5cxXe4xX10cxX2cxX9xXbxXf7xX9xX2cxXaxXb7xX2cxX9xXdaxX3cxX24xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX29fxX273xX9xXbxXaxXcaxX41xX42xX9xX4xXaxX38exX33xXccxX9xXc9xXeexX26xX9xXdxX3cxX9xXcxX92xXbxX9xXbxXabxX24xX41xX42xX9xX41xXaxXd6xX41xX42xX9xXdxX45xX9xX2cxXbbxX18xX9xX5xXa7xXbxX9xXc2xX42xXa8xX26xX4dxX41xX9xXc9xXcaxX41xX9xX2cxXf7xX9xXbxXabxXa8xX26xeafaxX41xX9xX2cxXbbxX18xX9xX19xXeexX41xX9xXbxX92xX2cxXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexdd5exX18xXa8xX9xX7fxXaxX35xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX268xX24xX41xX42xX9xX2cxXcaxX2cxX9xXbxXaxX3cxX41xXaxX9xXdaxX35xX4dxX41xX9xX42xX35xX18xX9xX5cxX5dxX41xXaxX9xX2fxX370xX9xX113xXa8xXeexX26xX9xX113xXa8xX97xX41xX9xX23xX4dxX41xX9xX41xXaxX18xXa8xX9xX2cxX341xX41xX42xX9xX1f0xX41xX9xX23xXd6xX18xX9xX2cxXe5xXcxXccxX9xX316xX3cxX24xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX41xX3cxX26xX9xX42xX35xX18xX9xX2cxXaxXbbxX9xX2cxX10fxX41xX42xX9xX2cxX17axX9xXbxXaxXa2xX9xXcxX313xX35xX9xXbxXaxX4dxXcxX9xX23xX38exX41xX9xX23xc812xX9xXdaxX3cxX9xX41xXaxXd6xX41xX42xX9xX41xX42xXe4xX313xX35xX9xXbxXaxXeexX41xX9xXbxXaxX35xXa7xXbxX9xX5cxXa7xX41xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xd7edxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXd6xX18xX9xXbxX35xX1b2xX2cxX9xXbxXaxX4dxXcxX9xX5cxX9cxX41xX42xX9xXdaxXa8xX35xXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX2xXe4xX201xX35xX9xX5cxXeexX26xX9xXdxX3cxX9xX23xX3cxX35xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xXdxX45xX9xX5xX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX5cxX92xX2cxX9xX42xX35xe9c0xX9xX2cxX17axX9xXbxXaxXa2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX7fxXaxX533xX24xXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXc2xX18xXcxX9xXcxX9cxX9x147f6xX9xX19xX35xX9xXc9xX3cxX9xX7xXaxXdbxXbxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXc2xX18xXcxX9xXcxX9cxX9xX566xX9xX19xX35xX9xXc9xX3cxX9xX7xXaxXdbxXbxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXc2xX18xXcxX9xXcxX9cxX9xX566xX9xX19xX35xX9xXc9xX3cxX9xX7xXaxXdbxXbxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX24xX41xX9xXdxX38exX26xX9xX2cxXaxbe59xX41xX9xX33xXaxXe4xXe5xX41xX42xX9xXbxXabxX313xX35xXfdxX9xXcxXe4xX313xX35xX9xX33xXaxXe4xXe5xX41xX42xX9xX4xXaxXe4xX9xX7xXaxXdbxXbxXfdxX9xX4xXaxXe4xX9xX7xXaxXdbxXbxX9xXcxXe4xX313xX35xX9xX33xXaxXe4xXe5xX41xX42xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX24xX41xX9xX7fxX5fcxX41xXaxX9xXdxX38exX26xX9xX70xX24xX3cxX41xX42xX9xX5xXaxX35xX4dxX41xX9xX70xXdbxXa8xX9xX5xXaxXf7xX9xX2cxXaxXe4xX9xXdaxX1fdxX9xX5xX9cxX41xX9xXbxXaxX97xX41xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX24xX41xX9xX7fxX5fcxX41xXaxX9xXdxX38exX26xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xb707xX35xXcxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xXc9xXe4xXe5xX41xX42xX9xX2cxX18xX35xX9xX5xXaxXcaxX35xX9xXbxXa8xXa7xX9xX4xXaxX5fcxX9xX5cxXb7xX2cxX9xX5xX9cxX41xX9xXbxXaxX97xX41xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX24xX41xX9xX7fxX5fcxX41xXaxX9xXdxX38exX26xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX3bxX533xX41xX9xX2cxX533xX41xXaxX9xX5xXaxX3cxX41xXaxX9xX70xX24xX3cxX41xX42xX9xX4xXaxXe4xX9xXdaxX1fdxX9xXc9xX38exX35xX9xX316xXe4xXe5xX41xX42xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX24xX41xX9xX7fxX5fcxX41xXaxX9xXdxX38exX26xX9xX2cxXcaxX2cxX9xX41xX42xX3cxX35xX9xXc2xX42xX10fxX9xX33xXaxXe4xXe5xX41xX42xXfdxX9xXc2xX42xX10fxX9xXbxXaxXf7xX9xX76xX24xX41xX42xX9xXcxX38exX2cxXaxXfdxX9xX5xX3cxX35xX9xXbxXaxX97xX41xXfdxX9xX23xX533xX41xX9xX42xX35xX18xX9xX5xXcaxX24xX9xX113xXa8xXeexX41xX9xX2cxX341xX41xX42xX9xXbxX48xXbxX9xX2cxX533xX9xX2cxXcaxX2cxX9xXdaxX1fdxX9xXbxXaxX97xX41xX9xXdxX35xX41xXaxX9xX2cxX18xX35xX9xX113xXa8xX533xX41xX9x126cexX9xX7fxXaxXa8xX9xXdaxX4daxX2cxX9xX41xX3cxX26xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX24xX41xX9xX7fxX5fcxX41xXaxX9xXdxX38exX26xX9xX4xXaxXe4xX9xX42xX35xX18xX9xX4xX18xX24xX9xX5xX1d1xX41xX42xX9xX5xXf7xX9xX6b6xXaxX533xX24xXfdxX9xX4xX18xX24xX9xX5xX1d1xX41xX42xX9xX5xXf7xX9xX5x12596xX9xX5xX35xX4dxX41xX9xXdxX35xX41xXaxX9xX41xX92xX35xX9xX41xX42xX24xX38exX35xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX70xX9cxXcxX9xX41xX18xX26xX9xXdxX3cxX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX272xX266xX9xXbxXaxXcaxX41xX42xX9xX4xXaxX38exX33xX9xX41xX1f0xXcxX263xXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX5xX5fcxX41xX9xX2cxXaxXbbxX9xX2cxXaxX40xX41xX42xX9xX2cxX24xX41xX9xXdxX3cxX263xXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXc2xX42xX309xX9xXbxX38exX35xX263xXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX5xXabxXe4xX201xX2cxX9xXcaxX41xX9xXbxX55xX18xX9xX7fxX5fcxX41xXaxX9xX2cxXe0xX41xX9xXbxXaxXe4xX18xX9xXbxXabxX5dxX41xXaxX263xX9xXc9xX9cxX41xX42xX9xXbxX3cxX41xX9xX2fx10e56xX33xX9xXaxXa7xXbxXfdxX9xX41xX1f0xXcxX9xXbxXdbxX41xX9xXbxXaxXcaxX41xX42xX9xX2cxX341xX41xX42xXfdxX9xX268xXa8xXeexX41xX9xXbxX35xXa7xXbxX9xX2cxXdbxX41xX9xX7fxX407xXfdxX9xXcxX35xX41xXaxX9xX41xX35xX4dxX41xX9xX2fxX95exX33xX9xXbxX201xX35xXccxX9xXc2xX18xX26xX9xXdxX3cxX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX272xX266xX9xX5xXa7xXbxXfdxX9xX2cxXaxX40xX41xX42xX9xX2cxX24xX41xX9xX2cxX341xX41xX42xX9xXbxX24xX3cxX41xX9xXbxXaxXa2xX9xX42xX35xX18xX9xX113xXa8xX26xXa7xX41xX9xX2fxX95exXcxX9xX2fxX18xX41xXaxX9xXdaxXdbxXbxX9xX33xXaxXe0xXcxX9xXaxXe4xXe5xX41xX42xX9xXaxX24xX18xXfdxX9xX2cxXe5xXcxX9xX2cxX18xX41xXaxX9xX2cxX309xX9xX2fxX24xX38exX41xXfdxX9xX2fxcbcbxX18xX9xXdxX45xX9xXbxX48xXbxX9xX41xX35xX4dxX41xXfdxX9xX19xXeexX41xX42xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX5xXaxX35xX4dxX41xX9xX5cxX1fdxX18xX9xX5xX9cxX41xX9xXbxXaxX97xX41xXfdxX9xX33xXaxX309xX41xX42xX9xXaxX35xXa7xX41xX9xX5xXf7xX9xXbxX35xX4dxX41xXfdxX9xXbxXabxXa8xX26xX9xX41xX35xX1b2xXcxX9xX2cxXaxXe4xX9xXdxX35xX41xXaxXccxX9xX5xXaxX17xX24xX9xX41xXaxXe4xX9xXbxXaxXe4xX313xX41xX42xX9xXdxX1b2xX9xXbxXa8xXa7xX9xXbxXabxX2ddxX9xX2cxXcaxX24xX9xXbxXa7xXfdxX9xX2cxX40xX35xX9xX268xX35xX41xX9xX2cxXaxXe4xX9xXdaxX1fdxX9xX5xX9cxX41xX9xXbxXaxX97xX41xXfdxX9xXdxX35xX1b2xXbxX9xXdaxX1fdxX9x11e4exX35xX18xX9xXbxX35xX4dxX41xXfdxX9xX3bxX533xX41xX9xX268xXb7xX9xXbxX35xX407xX41xX9xXaxXdbxXa8xX9xX2cxXaxXbbxX9xXaxXe4xXe5xX41xX42xX9xXdxX35xX41xXaxX9xX42xX35xXcaxX41xX42xX9xXdxXeexXcxX9xXcaxX41xX9xXbxX55xX18xXfdxX9xX33xXaxXbbxX9xXbxXaxX341xX26xX9xX2cxXaxXb7xX41xX42xX9xX42xX35xXcaxXcxXfdxX9xXbxXaxX309xX9xXaxXe4xX7cdxX41xX42xX9xXdxX45xX9xXdaxXdbxXbxXfdxX9xX33xXaxX341xX9xXaxX92xX9xX5cxX92xX9xXbxXabxX5dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX24xX3cxX41xX9xX42xX35xX18xX9xXdxX201xX41xX9xX23x13359xX9xXbxXabxdbe6xX9xX42xX35xX3cxX9xX23xX5dxX41xXaxX9xX18xX41xXfdxX9xXdxXa8xX9cxX41xX9xXdxXa8xX9cxX41xX9xXcxX38exX41xXaxX9xX7fxXaxdd27xX17xXfdxX9xXdaxXa8xX35xX9xXbxXe4xXe5xX35xXfdxX9xXdxX92xX2cxX9xXbxX3cxX35xX9xXdaxXe4xX10cxX41xX42xX9xXbxX35xXa7xX41xXfdxX9xX42xX35xX18xX9xX5cxX38exX24xX9xXaxXe4xX41xX42xX9xXdxX24xX41xX42xX9xX113xXa8xXa7xX9xXaxX176xX18xX9xXbxXe4xXe5xX35xX9xXbxX33dxXbxXfdxX9xXcxX55xX35xX9xXdaxX35xX1b2xX2cxX9xXaxX18xX41xXaxX9xXbxXaxX9cxX41xX42xXfdxX9xXdaxX38exX41xX9xX2fxX4daxX9xX41xXaxXe4xX9x13512xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX2xfe38xX35xX9xXbxX48xXcxX9xXdxX176xX41xX42xX9xXbxXaxX3cxX41xXaxX9xX2cxX40xX35xX9xX268xX35xX41xX9xX2cxXaxXb7xX41xX42xX9xX42xX35xXcaxXcxXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXe0xX41xX9xX2cxXcaxX24xXccxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexdc0exX5xXaxX9cxX41xX42xX9xXbxX35xX41xX9xXcxX18xX41xX42xX9xXbxX5fcxX41xXaxX9xX2cxXaxX48xXbxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX7fxXaxX533xX24xXccxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX42bxX24xXa8xXabxX2cxX17xX32xXexX5xX1cxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe