Siêu vi khuẩn cứ 3 giây lại giết chết một người
Đến năm 2050, một loại siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể xuất hiện, gây đại họa cho loài người khi cứ 3 giây lại cướp đi sinh mạng của một người.
f3fbx1737bx14a9dxf40bx15d45x183aax127c4x1101cx108f0xX7x122e3x1623bx18c31x14e7cx194ecx1105dxX5x15ae2xXax17f6bx17001xXdx16f56x13e08xX3x15963xXdxX3x15a18xX1xX16xf65bx110f4xX3xX4x151b9xX3x124fbxX3x132c3xXdx17e65x18d37xX3xX5x14562xXdxX3xX26xXdx166fexXexX3xX4xX1xX31xXexX3x18791x11505xXexX3xX1fxX26x170bax174b0xXdxX0x18ff5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19117xX10xX6xf9b6xXaxX12x136abxX31xX1fxX3xX1fx148c8xX39xX3xf7d1x110bcx185c1xX61x137bfxX3xX39xX3axXexX3xX5x124a6xX2cxXdxX3xX7xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX1bxX1x13d47xX1fxX26xX3xXexX1xX16x139a8xX4xX3xX4x16a75xX3xXexX1x1439cxX3x17ce1xX16x108b0xXexX3xX1xXdx126c4xX1fxX64xX3xX26xX28xX29xX3x13610xX2cxXdxX3xX1x15dcfxX6xX3xX4xX1xX6bxX3xX5xX6bx12574xXdxX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX22xX3xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX3fx172faxXbxX3xX9fxXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX39xX2cxX1fxX26xX3xX4x17ce4xX6xX3xX39xX3axXexX3xX1fxX26xX3fxX40xXdx1849fxX0xX43xXbxX12xX0xXexX6x1225fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXefxX6bxX90xX55xX6bxXdxXexX16xX6bxX1fxX26xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX39xX6x1391cxX26xXdxX1fx11641xX3xX62xXbxX90xf838xXaxX3x1430axXdxX55xXexX1xX9xXaxX2xX62xX61xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX55xX55xXdxX1fxX26xX9xXaxX2xX61xXaxX12xX0xXexXefxX6bxX55xX29xX12xX0xXexX110xX12xX0xXexX55xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX18xX10xX110xXexXdxX4xX6xX5x107f2xX6xX5xXdxX26xX1fxX114xX3xXexX6bxXbxX119xX3xXexX10xX90xXexX157xX6xX5xXdxX26xX1fxX114xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX110xX119xX3xXbxX6xX55xX55xXdxX1fxX26xX157xX5xX10x1957axXexX114xX3xX2xXbxX90xX119xX3xXbxX6xX55xX55xXdxX1fxX26xX157xX110xXdxX26xX1xXexX114xX3xX2xXbxX90xX119xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c4exX6bxX55xX29xXaxX12xX0xXdxX39xX26xX3xX7xX110xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXe7xXefxX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXe7xX18xX1fxX43xX1fxX10xX11cxX7xX43xX2x10ab1xX60xX61xX43xX2xX61xX62xX55x107adxX2xX1daxXexX60xX62xX62xX1daxX5xX61xXe7x1825axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX6xX1fxX3xX4xX16xX3xX24xX3xX26xXdxX6xX29xX3xX5xX6xXdxX3xX26xXdxX10xXexX3xX4xX1xX10xXexX3xX39xX6bxXexX3xX1fxX26xX16xX6bxXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14aaexX6xXbxXexXdxX6bxX1fxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX9fxX6xX1fxX26xX3xX5xXadxX3xX39xX86xXdxX3xX9fxX10xX3xX55xXa4xX6xX3xX5xXcaxX1fxX3xX18xXcaxXdxX3xX5xX6bxXadxXdxX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxXe7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX110xX12xX0xX43xXexXefxX6bxX55xX29xX12xX0xX43xXexX6xXefxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX58xX8axX3xX5xXadxX3xX55xf659xX3xX9fxX6bxX7fxX1fxX3xX4xXdbxX6xX3xX1fxX1xfa4exX1fxX26xX3xX4xX1xX16xX29xX15xX1fxX3xX26xXdxX6xX3xXexX1xX6xX39xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX16xX3axX4xX3xX1fxX26xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX22xX16xX3xX9fxX3fx11aaexX4xX3xX231xX1x1449fxX1fxX1xX3xXbxX1xXdbxX3x16170xX1fxX1xX3xXexXadxXdxX3xXexX110xX2e7xX3xXefx119cdxXexX3xX9fx123d5xX16xX3xXex10e37xX3xX26xXdxX2bdxX6xX3xX1fxX5dxX39xX3xX60xX61xX2xX1daxX3xX18xff82xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xXe7xX3xXcxX1xX10xX6bxX3xX9fxX8axX64xX3xX2xX61xX3xXexX110xXdxX97xX16xX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xX4xX8axX3xXexX1xX8exX3xXex1014bxX3xX18xX6bxX1fxX26xX3xX18xXadxX6bxX3xX1fxX5dxX39xX3xX60xX61xX62xX61xX3xX1fxX31xX16xX3xX1fxX26xX6xX29xX3xXexX309xX3xXefxX28xX29xX3xX26xXdxX40xX3xX4xX7fxX4xX3xX1fxX1xXadxX3xX1bxX1xX6bxX6xX3xX1xXa4xX4xX3xX18xXadxX3xX4xX1xX2ecxX1fxX1xX3xXbxX1xXdbxX3xX1bxX1x12125xX1fxX26xX3xX4xX8axX3xX1xXadxX1fxX1xX3xX9fxX3axX1fxX26xX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX8axX1fxX26xX3xX26xXdx15eb7xXdxX3x11e9bxX16xX29xX31xXexX3xXex14ef4xX1fxX1xX3xXexX110xX2cxX1fxX26xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12x1511fxX1fxX26xX3x138e4xXdxX39xX3x138a4xXax120d1xX10xXdxX5xX5xX64xX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xX9fxX22xX1fxX26xX3xX9fxX305xX16xX3xX4xX16xX3axX4xX3xX1fxX26xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX22xX16xX3xX9fx11a2bxX3xX1bxX15xX16xX3xX26xXa4xXdxX3xX9fxX305xX16xX3xXexX3fxX3xX1xXadxX1fxX26xX3xXexf89axX3x10760xX13x19462xX3xX4xX1xX6bxX3xX1bxX31xX3xX1xX6bxX2cxX4xX1xX3xX1fxX26xX5dxX1fxX3xX4xX1x170b2xX1fxX3xX18xXdx17d4bxX1fxX3xX4xX3b0xX1fxX1xX3x15d03xXcxX110xX7fxXdxX3xX58xX92xXexX3xXefx14c24xX3xX3b3xX16xX6xX29xX3xXexX110x17016xX3xX5xX2cxXdxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1bx14796xX3xX9fxX10xX1fxX3xXexX86xXdxX3xX1fxXadxX29x167d9xXe7xX3xX58x16a82xX1fxX26xX3xXexX1xX40xXdxX3xX391xX1fxX26xX3xX4x174a2xX1fxX26xX3xX9fxX31axX3xX90xX16xX92xXexX3xX4xX3b0xXdxX3xX4xX7fxX4xX1xX3xXbxX1xX3fx16f51xX1fxX26xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1bxX15xX3xX9fxX4b4xX1fxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1xXdxX97xX1fxX3xX1fxX6xX29xX3xX4xX49cxX1fxX26xX3xX1fxX1xX3fxX3xX18x1308dxX1fxX3xX9fxX3axX1fxX26xX3xX4xX7fxX4xX3xX4xX1xXdxX31xX1fxX3xX55xX468xX4xX1xX3xXexX1xX391xX1fxX26xX3xXexXdxX1fxX3xX3b3xX16xX29xX3xX39xX391xX3xX5xXcaxX1fxX3xX9fxX8exX3xX4xX391xX1fxX26xX3xX4xX1x14d94xX1fxX26xX3xX1xXdxX8exX16xX3xX110x1295cxX3xX1xX4b4xX1fxX3xX18xX31axX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12x15337xX92xX1fxX3xX9fxX31axX3xX9fxX3fxX2e7xX4xX3xX9fxX3fxX6xX3xX110xX6xX3xX5xXadxX3xX4xX1xX51exX1fxX26xX3xXexX6xX3xX9fxX4b4xX1fxX3xX26xXdxX3b0xX1fxX3xX1bxX1xX391xX1fxX26xX3xXexX1xX8exX3xXbxX1xX7fxXexX3xXexX110xXdxX8exX1fxX3xX9fxXdbxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX39xXcaxXdxX3xX18xXadxX3xX9fxX6xX1fxX26xX3xXbxX1xX2ecxX3xX1xX6bxXadxXdxX3xX5xX6bxX2cxXdxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX4xX1xX51exX1fxX26xX3xXexX6xX3xX9fxX6xX1fxX26xX3xX4xX8axXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX231xX7fxX4xX3xXefxX7fxX4xX3xX7x1899dxX3xXbxX1xX7fxXexX3xX1xXdxX97xX1fxX3xX110xX6xX3xX110x15d32xX1fxX26xX3xX39xX3axXexX3xX7xX86xX3xX5xX6bxXadxXdxX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX4xX8axX3xX1bxX1xX3b0xX3xX1fxX5dxX1fxX26xX3xX3b3xX16xX6xX3xX39xX450xXexX3xX9fxX3fxX2e7xX4xX3xX5xX6bxX2cxXdxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX39xX2cxX1fxX1xX3xX1fxX1xX92xXexX157xX3xX4xX6bxX5xXdxX7xXexXdxX1fxX3xX55x13892xX1fxX3xX9fxX31xX1fxX3xX4xX3b0xX1fxX1xX3xXefxX7fxX6bxX3xX110xX607xX1fxX26xX3xXexX1xX31xX3xX26xXdxXcaxXdxX3xX9fxX6xX1fxX26xX3xX9fxXdxX3xX18xXadxX6bxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1bxX47dxX3xXaxX1xX4e8xX16xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX48axX3xX1bxX1xXdxX3xX1xXadxX1fxX26xX3xXexX110xXdxX97xX16xX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xXexX349xX3xX18xX6bxX1fxX26xX3xX55xX6bxX3xX1fxX1xXdxX455xX39xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xXexX110xX3fxXcaxX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX5xX6bxX2cxXdxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX9fxX450xX4xX3xXexX110xX468xX3xX9fxX3fxX2e7xX4xX3xX7xX7fxX1fxX26xX3xX4xX1xX31xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX557xX31axX3xX55xXadxXdxX3xX1xX2cxX1fxX64xX3xX4xX7fxX4xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX39xXcaxXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX7xX391xXdxX3xX7x19406xX3xX4xX8axX3xX1bxX1xX3b0xX3xX1fxX5dxX1fxX26xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX39xXa4xXdxX3xX5xX6bxX2cxXdxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX64xX3xX4xXadxX1fxX26xX3xXexX1xX15xX39xX3xX1fxX1xXdxX31axX16xX3xX4xX6bxX5xXdxX7xXexXdxX1fxX3xXefxX468xX3xX5xX2cxX39xX3xX55x189f0xX1fxX26xX3xXexX1xX3baxX3xX3b3xX16xX7fxX3xXexX110xX3baxX1fxX1xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xXexX2cxX6bxX3xX1bxX1xX3b0xX3xX1fxX5dxX1fxX26xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX7xX73dxX3xX4xXadxX1fxX26xX3xXefxX468xX3xX9fxX1exX29xX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX231xX16xX3axX4xX3xX1fxX26xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX22xX16xX3xX4xX1xX6bxX3xXexX1xX92xX29xX3xXexX3baxX1fxX1xX3xX1xX3baxX1fxX1xX3xX7xX73dxX3xX4xX1xX436xX3xXexX48exXdxX3xXexX97xX3xX1xX4b4xX1fxX3xX1bxX1xXdxX3xXexX2ecxX1fxX1xX3xX9fxX31xX1fxX3xX60xX61xX62xX61xX64xX3xX2xX61xX3xXexX110xXdxX97xX16xX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xX4xX8axX3xXexX1xX8exX3xXexX1xXdxX97xXexX3xX39xX2cxX1fxX26xX3xX39x11f1axXdxX3xX1fxX5dxX39xX3xX55xX6bxX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xXe7xX3xX231xX7fxXdxX3xX26xXdxX7fxX3xXbxX1xX3b0xXdxX3xXexX110xX3b0xX3xX18xXcaxXdxX3xX1fxX31axX1fxX3xX1bxXdxX1fxX1xX3xXexX31xX3xX18xX3baxX3xXexX3baxX1fxX1xX3xXexX110xX2cxX1fxX26xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX7xX73dxX3xXexX5dxX1fxX26xX3xX5xX15xX1fxX3xX9fxX31xX1fxX3xX2xX61xX61xXe7xX61xX61xX61xX3xXexX436xX3xX438xX13xX43axX3xX18xXadxX6bxX3xX26xXdxX2bdxX6xX3xXexX1xX31xX3xX1bx16edexX3xX1fxXadxX29xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX3eexX1fxX26xX3xX3f6xXaxX3f8xX10xXdxX5xX5xX3xXexX110xX6bxX1fxX26xX3xX4xX16xX3axX4xX3xX1xXa4xXbxX3xXefxX7fxX6bxX3xXexX2cxXdxX3x115bexX6bxX1fxX55xX6bxX1fxX3xX1fxX1xX92xX1fxX3xX39xX2cxX1fxX1xX114xX3xX45dxX3f8xX31xX16xX3xX4xX1xX51exX1fxX26xX3xXexX6xX3xX1bxX1xX391xX1fxX26xX3xX1xXadxX1fxX1xX3xX9fxX3axX1fxX26xX64xX3xX4xX1xX51exX1fxX26xX3xXexX6xX3xX7xX73dxX3xX110xX4b4xXdxX3xX18xXadxX6bxX3xXexX1xX31xX3xX26xXdxXcaxXdxX3xX1fxX4b4xXdxX3xX1bxX1xX391xX1fxX26xX3xX4xX8axX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXbxX1x14aa0xX3xX1xX2e7xXbxX3xX55xXadxX1fxX1xX3xX4xX1xX6bxX3xX1fxX1xX2bdxX1fxX26xX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xXefxX97xX1fxX1xX48axXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xXefxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXefxX6bxX90xX55xX6bxXdxXexX16xX6bxX1fxX26xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX110xX26xXdxX1fxX114xX3xX62xXbxX90xX119xX3xXefxX6bxX110xX55xX10xX110xX114xX3xX2xXbxX90xX3xX7xX6bxX5xXdxX55xX3x105c0x10dabxX61xX9f9xX61xX9f9xX61xX119xX3xXefxX6xX4xX1bxX26xX110xX6bxX16xX1fxX55xX157xX4xX6bxX5xX6bxX110xX114xX3xX9f8xX182xX182xX182xX182xX4xX4xX119xXaxX3xX11cxXdxX55xXexX1xX9xXaxX62xX61x145d6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX55xX55xXdxX1fxX26xX9xXaxX60xXaxX12xX0xXexXefxX6bxX55xX29xX12xX0xXexX110xX12xX0xXexX55xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX18xX10xX110xXexXdxX4xX6xX5xX157xX6xX5xXdxX26xX1fxX114xX3xXexX6bxXbxX119xX3xXexX10xX90xXexX157xX6xX5xXdxX26xX1fxX114xX3xX5xX10xX182xXexX119xX3xXbxX6xX55xX55xXdxX1fxX26xX157xX5xX10xX182xXexX114xX3xX2xXbxX90xX119xX3xXbxX6xX55xX55xXdxX1fxX26xX157xX110xXdxX26xX1xXexX114xX3xX2xXbxX90xX119xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xXcxX309xX3xX1fxX26xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX22xX16xX3xXexX110xX15xX1fxX64xX3xX391xX1fxX26xX3xX3f2xXdxX39xX3xX3f6xXaxX3f8xX10xXdxX5xX5xX3xX9fxX41fxX3xX9fxX3fxX6xX3xX110xX6xX3xX4xX7fxX4xX3xX9fxX31axX3xX90xX16xX92xXexX114xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xXcxX1xX2b0xX4xX3xX1xXdxX97xX1fxX3xX4xX1xXdxX31xX1fxX3xX55xX468xX4xX1xX3xX1fxX28xX1fxX26xX3xX4xX6xX6bxX3xX1fxX1xX4e8xX1fxX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX6bxXadxX1fxX3xX4xX305xX16xX3xX1bxX1xXdxX3xX1xX305xX16xX3xX1xX31xXexX3xX39xXa4xXdxX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xX9fxX6xX1fxX26xX3xX4xX1xXdbxX3xX3b3xX16xX6xX1fxX3xX18xXcaxXdxX3xX39xX86xXdxX3xX1fxX26xX16xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xX1fxXadxX29xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX924xX4e8xXbxX3xX3b3xX16xfbbdxX3xXbxX1xX7fxXexX3xXexX110xXdxX8exX1fxX3xXexX6bxXadxX1fxX3xX4xX305xX16xX3xXexX110xX468xX3xX26xXdxX7fxX3xX60xX3xXexX436xX3xX438xX13xX43axX3xX4xX1xX6bxX3xX1fxX1xX2bdxX1fxX26xX3xX1fxX26xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX22xX16xX3xXefxX3fxXcaxX4xX3xX9fxX305xX16xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12x12f8axXdxX51exXbxX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxX3xX55xX28xX1fxX3xX9fxX3fxX2e7xX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xX4xX4e8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX31axX16xX3xX1xX4b4xX1fxX3xX18xXcaxXdxX3xX1fxX3fxXcaxX4xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX18xXadxX3xXefxX97xX1fxX1xX3xX18xXdxX97xX1fxX3xX9fxX8exX3xX1fxX26xX5dxX1fxX3xX1fxX26xX309xX6xX3xX18xXdxX97xX4xX3xX5xX28xX29xX3xX1fxX1xXdxX455xX39xX3xX18xXdxX3xX1bxX1xX16xX1exX1fxX3xX5xX6xX1fxX3xX110xX3axX1fxX26xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xXbddxXdxX3b0xX39xX3xX18xXdxX97xX4xX3xX7xX349xX3xX55xX78dxX1fxX26xX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxX1xX391xX1fxX26xX3xX4xX305xX1fxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX9fxX3fxX2e7xX4xX3xX7xX349xX3xX55xX78dxX1fxX26xX3xXexX110xX6bxX1fxX26xX3xX1fxX391xX1fxX26xX3xX1fxX26xX1xXdxX97xXbxX3xXefxX6xX6bxX3xX26xX48exX39xX3xX1fxX1xX2bdxX1fxX26xX3xXexX1xX22xX3xX4xX8axX3xXexX1xX8exX3xX26xX28xX29xX3xX1fxX26xX16xX29xX3xX1xXdxX8exX39xX3xXexXcaxXdxX3xX7xX22xX4xX3xX1bxX1x18884xX10xX3xX4xX6bxX1fxX3xX1fxX26xX3fxX40xXdxXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xXcxX1xX3fxX471xX1fxX26xX3xX4xX7fxX4xX3xX4xX391xX1fxX26xX3xXexX29xX3xX55xX3fxX2e7xX4xX3xX2xX3xXexX436xX3xX438xX13xX43axX3xX4xX1xX6bxX3xX39xX855xXdxX3xXbxX1xX7fxXexX3xX1xXdxX97xX1fxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX39xXcaxXdxXe7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6bxX55xX29xXaxX12xX58xX1exX29xX3xX39xX2cxX1fxX1xX3xX7xX349xX3xX55xX78dxX1fxX26xX3xX18xX6xX4xX4xXdxX1fxX10xX3xX18xXadxX3xX4xX7fxX4xX3xX5xX6bxX2cxXdxX3xXexX1xX16xX86xX4xX3xX1bxX1xX7fxX4xX3xXexX1xX6xX29xX3xXexX1xX31xX3xX1bxX1xX7fxX1fxX26xX3xX7xXdxX1fxX1xXe7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX110xX12xX0xX43xXexXefxX6bxX55xX29xX12xX0xX43xXexX6xXefxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6bxX16xX110xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xX1abxX7fxX6bxX3xXcxXdxX1fxX3xXexX22xX4xX0xX43xXbxX12