Phạt nặng Kia, Hyundai vì khai khống tiết kiệm nhiên liệu
Ngày 4/11, chính phủ Mỹ thông báo hai tập đoàn Hàn Quốc Kia và Hyundai phải nộp phạt 350 triệu USD vì tội khai khống khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe hơi hai công ty này.
d634x17433x18e18x1053fx17ba9x103cex14482x12e80x11040xX7x16e9cx1607ax10690xe9d3x13535x129cfxX5x11f6fxXax12a6bx12e92xX1x14128xXexX3x17a59x15e75xX18x12159xX3xfce8xXdxX6x12cedxX3x155a4x15d4ex16dbbxX18xf64fxX6xXdxX3xff71x161cexX3xf715xX1xX6xXdxX3xX2dxX1x18e72xX18xX1bxX3xXexXdx100afxXexX3xX2dxXdx16be5xdcd9xX3xX18xX1xXdx1365cxX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX0x16d3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX26xXaxX12x174c8xX1bxe85bxX23xX3x184daxX4dxX2xX2xX20xX3xX4xX1xf3bexX18xX1xX3xXbxX1x16ec6xX3x14b7bx13a46xX3xXexX1xeec3xX18xX1bxX3xdf81x1882dx12bf6xX3xX1xX6xXdxX3xXex187d0xXbxX3x1561axX82xX64xX18xX3xX22xX64xX18xX3x16359xX24xX34xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX2axX64xX3xX22xX23xX24xX18xX26xX6xXdxX3xXbxX1x11d7fxXdxX3xX18xff7cxXbxX3xXbxX1xX15xXexX3x132e3x14a4ex17f13xX3xXex150e8xXdxX3fxX24xX3x15173xec06x118a5xX3xX2axX2bxX3xXexXafxXdxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX2dxX1xX34xX18xX1bxX3xX2dxX1xXabxX3xX18x10863xX18xX1bxX3xXexXdxX3axXexX3xX2dxXdxX3fxX40xX3xX18xX1xXdxX45xX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX3xX4xX75xX6xX3x17bf3xX10xX3xX1xe8ddxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX7cxX18xX1bxX3xXexX23xX3xX18xX64xX23x11399xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3x171eaxXdxX26xXexX1xX9xXax183d4xXb9xXb9xXaxX3xX80xX82xXbcxX26xX10xXbcxX9xXaxXb9xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXbcxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX18xX1bxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX80xX82xX26xX23xX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX26xX12xX0xX6xX3xX1xXbcxX10x12055xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX40xX1bxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX10fxX80xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX2axX18xX4dxX18xX10xX11bxX7xX4dxX2xX67xX67xX67xX4dxX2xXb9xXb8xX26xX122xX2xX122xXb8xX67xXb9xXb9xXex15c2fxX67xXb9xX1acxXb7xX5xXb9xX10fxeeb6xXbxX1bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxXexX26xX12xX0xX4dxXexXbcxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116a6xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xXcxX1xX81xX18xX1bxX3xX2xX2x17ce1xX122xXb9xX2xX122xX20xX3xX22xX23xX24xX18xX26xX6xXdxX3xX2axX64xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX1x143afxX6xX3xX18xX1xX89xX18xX3xX8cx17dcbxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX2dxX1xX34xX18xX1bxX3xX2dxX1xXabxX3xX18xXdcxX18xX1bxX3xXexXdxX45xX24xX3xXexX1x12474xX3xX18xX1xXdxX45xX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX3xX4xX75xX6xX3xXf9xX10xX3xX1xXfdxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX21fxX18xX1bxX3xXexX1xX45xX40xX3xX6fxXexX3xX18xX1x17215xXexX3xX2xX20xX1acxX3xX2dxX40xX4dxX1bxX6xX5xX5xX82xX18xX3xXf9xXdcxX18xX1bxX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX26xX12xX0xX4dxXexXbcxX12xX0xX4dxXexX80xX82xX26xX23xX12xX0xX4dxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xe166xX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xdceaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18347xX82xX26xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3x10746xX10xX24xXexX10xXbcxX7xX20xX3xX1d9xXfdxX3xeeb2xX24xX6xX18xX3xX2c3xXabxX82xX3xX2axX3fxX3xX40xX7cxXdxX3xXexXbcx15a5ex1047dxX18xX1bxX3xX77xX78xX3x17553x13d0bxX13x1447cx12629xX20xX3xX2c3xXafxX3xXcxX2ecxX3xXbxX1xX81xXbxX3xX2axX64xX3x17a5dxX23xX3xX80xX6xX18xX3xX62xX1bxX24xe0c2xX18xX3xX5x11244xX4xX3xX2dxX1xX7cxX18xX1bxX3xX2dxX1xX6fxX3xX1d9xX6xX5xXdxX176xX82xXbcxX18xXdxX6xX3xX2axX64xX3xX1dxXdxX6xX3xX4x14174xX18xX1bxX3xX22xX23xX24xX18xX26xX6xXdxX3xX8cxX21fxX3xX8cxX15xXexX3xXexX1x131dexX6xX3xXexX1xX24xX89xX18xX3xX26xX64xX18xX3xXf9xX3axXbxX3xX4xX24xXafxX4xX3xX8cxXdxde6fxX24xX3xXexXbcxX6xX3xX2dxX1xXabxX3xX18xXdcxX18xX1bxX3xXexXdxX3axXexX3xX2dxXdxX3fxX40xX3xX18xX1xXdxX45xX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX3xX4xX75xX6xX3xXf9xX10xX3xX1xXfdxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX21fxX18xX1bxX3xXexX216xX3xX18xXdcxX40xX3xX122xXb9xX2xX122xX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12x179c1x10449x184e2xX23xX3xX5xX64xX3xXexX1xX7cxX18xX1bxX3xX8cxXdxX3fxXbxX3xX2daxX24xX6xX18xX3xXexXbcxe8aaxX18xX1bxX3xXexfd02xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX18xX1xX64xX3xX7xXabxX18xX3xXf9xX24xX267xXexX3xXf9xX10xX3xX1xXfdxXdxX3xX2dxX1x18f8fxXbxX3xXexX1xX3axX3xX1bxXdxX3faxXdxX3xXbcxfff4xX18xX1bxX3xX1xX3f5xX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX24xX3ddxX18xX3xXexX1xX75xX3xX5xX24xX89xXexX3xXbxX1xX81xXbxX3xX77xX78x12282xX3xX1fexX3xX2c3xXafxX3xXexXbcxX2ecx18077xX18xX1bxX3xXcxX2ecxX3xXbxX1xX81xXbxX3xX2f5xXbcxXdxX4xX3xX22xX82xX5xX26xX10xXbcxX3xX18xX1xX267xX18xX3xX40xX15xX18xX1xX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12xX1d9xX81xX4xX3xX18xX1xX64xX3xXbxX1xX3ddxX18xX3xXexX6fxX4xX1xX3xX4x17d98xX18xX1bxX3xX4xX1xX82xX3xXbcxX424xX18xX1bxX3xX40xX3f5xXdxX3xX1xX21fxX18xX1bxX3xXf9xX10xX3xX1xXfdxXdxX3xX1bxXdxX2edxX3xX7x12db7xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX2dxXdxe099xX40xX3xXexXbcxX6xX3xX2dxX78xX3xX4xX64xX18xX1bxX3xX7xXabxX18xX3xXbxX1xf07bxX40xX3xX8cxX4e1xX3xXexX24xX3ddxX18xX3xXexX1xX75xX3xX5xX24xX89xXexX3xX40xX7cxXdxX3xXexXbcxX2ecxX2edxX18xX1bxX3xX4xX75xX6xX3xX77xX78xX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12xXcxX1xX81xX18xX1bxX3xX2xX2xX1fexX122xXb9xX2xX122xX20xX3xX22xX23xX24xX18xX26xX6xXdxX3xX2axX64xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX1xX216xX6xX3xX18xX1xX89xX18xX3xX8cxX21fxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX2dxX1xX34xX18xX1bxX3xX2dxX1xXabxX3xX18xXdcxX18xX1bxX3xXexXdxX45xX24xX3xXexX1xX23cxX3xX18xX1xXdxX45xX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX3xX4xX75xX6xX3xXf9xX10xX3xX1xXfdxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX21fxX18xX1bxX3xXexX1xX45xX40xX3xX6fxXexX3xX18xX1xX267xXexX3xX2xX20xX1acxX3xX2dxX40xX4dxX1bxX6xX5xX5xX82xX18xX3xXf9xXdcxX18xX1bxX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12xXcxX1xX81xX18xX1bxX3xX2xX122xX1fexX122xXb9xX2xXb7xX20xX3xX22xX23xX24xX18xX26xX6xXdxX3xX2axX64xX3xX1dxXdxX6xX3xX8cxX21fxX3xX4xX6xX40xX3xX2dxX3axXexX3xX80xX313xXdxX3xXexX1xX2ecxX2edxX18xX1bxX3xX4xX1xX82xX3xX18xX1bxX2ecxX2edxXdxX3xX40xX24xX6xX3xXf9xX10xX3xX2dxX1xX82xXabxX18xX1bxX3xXb7x151f9xXb8xX3xXexXbcxXdxX3fxX24xX3xXc1xXc2xXc3xX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12x12421xXdxX3fxX4xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX2dxX1xX34xX18xX1bxX3xX2dxX1xXabxX3xX18xXdcxX18xX1bxX3xXexXdxX3axXexX3xX2dxXdxX3fxX40xX3xX18xX1xXdxX45xX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX3xX2dxX1xXdxX3axX18xX3xX7xX81xX24xX3xXexXbcxXdxX3fxX24xX3xXf9xX10xX3xX4xX75xX6xX3xX22xX23xX24xX18xX26xX6xXdxX3xX2axX64xX3xX1dxXdxX6xX3xXf9xXabxX3xXbcxX6xX3xX40xX7cxXdxX3xXexXbcxX2ecxX2edxX18xX1bxX3xX67xX20xe994xXb8xX3xXexXbcxXdxX3fxX24xX3xXexX267xX18xX3xX2dxX1xX6fxX3xXexX1xXabxXdxX3xX18xX1xX64xX3xX2dxX6fxX18xX1xX20xX3xX2axX2ecx1680dxXexX3xXf9xX6xX3xX40x15aafxX4xX3xX40xX64xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX21fxX18xX1bxX3xX8cxXdcxX18xX1bxX3xX2dx10862xX3xX2axX3faxXdxX3xX2f5xX13xX2f7xX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12xX22xX6xXdxX3xX1xX21fxX18xX1bxX3xXf9xX10xX3xX22xX64xX18xX3xX95xX24xX34xX4xX3xX4xX6xX40xX3xX2dxX3axXexX3xX7xX4d8xX3xX18xX1xX2edxX3xX4xX81xX4xX3xX4xXfdxX3xX2daxX24xX6xX18xX3xX2dxXdxX4e1xX40xX3xXexXbcxX6xX3xX8cxXafxX4xX3xX5xX89xXbxX3xX8cxX4e1xX3xX2dxXdxX4e1xX40xX3xXexXbcxX6xX3xX2axX64xX3xXf9xX81xX4xX3xX8cx14a63xX18xX1xX3xX40xX723xX4xX3xXexXdxX3axXexX3xX2dxXdxX3fxX40xX3xX18xX1xXdxX45xX18xX3xX5xXdxX3fxX24xX3xX4xX75xX6xX3xX7xXabxX18xX3xXbxX1xX4f6xX40xX3xXexXbcxX82xX18xX1bxX3xXexX1xX2edxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXexX3faxXdxX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX1fexX6xX5xXdxX1bxX18xX2afxX3xX1b4xX24xX7xXexXdxX176xX23xX2b8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX82xX26xX23xXaxX12xXc2xX34xX3xXexXdxX364xX18xX3xXb7xXb8xXb9xX3xXexXbcxXdxX3fxX24xX3xXc1xXc2xXc3xX3xX40xX64xX3xX40xX723xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX26xX3ddxX18xX3xX7xX317xX3xX5xX3faxX18xX3xX18xX1xX267xXexX3xX40xX64xX3xX2c3xXafxX3xXcxX2ecxX3xXbxX1xX81xXbxX3xX77xX78xX3xX8cxX2ecxX6xX3xXbcxX6xX3xXexX1xX10xX82xX3xX2daxX24xX23xX3xX8cxX7c9xX18xX1xX3xX4xX75xX6xX3x14717xX24xX89xXexX3xX2dxX1xX7cxX18xX1bxX3xX2dxX1xX6fxX3xX7xX15xX4xX1xX3xX77xX78xX10fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX82xX24xXbcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xXcxX24xf380xXdxX3xXexXbcxe815xX0xX4dxXbxX12
sydong