NASA tiếp cận thành công “kẻ thù số 1” của Trái đất
Ngày 21/10, sau gần 2 năm quay quanh tiểu hành tinh Bennu có khả năng gây họa cho Trái đất, tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA đã “hạ cánh” thành công xuống bề mặt hành tinh và tiến hành thu thập mẫu vật.
e6e1x11be3x141c1xede9x130b1x13971x172aex11696x1482cxX7x167e6x14a6ax126a5x12ca9x17c90xfe2fxX5x12213xXax1034cx1292fx134c0x1864axX14xX3xXexXdx114b4xXbxX3xX4x10d18xebd2xX3xXexX1x15e5exX1fxX1xX3xX4x170fexX1fx16e4fxX3x10f6fx138bbx15f7dxX3xXexX1x1370cxX3xX7x17789xX3xX2x18c06xX3xX4x13562xX6xX3xXcx14bbfx18b29xXdxX3xfa4ex17094xXexX0x11214xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b03xX10xX6x16831xXaxX12xX13xX2axX23x157afxX3x1296bxX2xX47xX2x13838x17d60xX3xX7xX6x129aexX3xX2ax146d5xX1fxX3xX61xX3xX1fxe8efx11b3bxX3x16373xX6axX6xX5fxX3xX76xX6axX6xX1fxX1xX3xXexXdx16fe4xX6axX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3x16311xX10xX1fxX1fxX6axX3xX4xf92bxX3xX2dxX1x11e51xX3xX1fxX73xX1fxX2axX3xX2ax136ecxX5fxX3xX1x12f1dxX6xX3xX4xX1x19159xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexX66xX3xXexX23xX6axX3x158bex15f83xX3xXexX3fxfed3xX3x189e1xX15xf68axf45dxXc5xX15xfc6exXc6x18f45x13abcxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX43x1725fxX3xX2cxX1x16c0axX3xX4xX40xX1fxX1xX38xX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xXccxX6axX35xX1fxX2axX3x17904x16c03xX3xX74xf502xXexX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXbcxX23xX3xXexXdxX1axX1fxX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexX1xX6axX3xXexX1xX1exXbxX3xX74x14b61xX6axX3xXbcxX1exXex192c9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xX0xXdxX74xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14b69xX10xX1fxXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXax17e20xXdxX59xXexX1x168bcxX3x12e20xX2x188b6xXbxXccx13f99xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX15axX3x133edxX2xX16bxXbxXccxX161xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX47xX47xXdxX123xXf5xX6xXacxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX123xXbcxX1fxX47xX1fxX10xX155xX7xX47xX61xX65x15ed3xX61xX47xX2xX61xX195xX59xX195xX2xX65xX61xeb42xX15exX65xXexfa6fxX61xX15cxX16bxX5xX15exXc9xX2xX1fxX6xX7xX6xXc9xXexXdxX10xXbxXc9xX4xX6xX1fxXc9xXexXdxX10xX6axX123xXbxX1fxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xX7xX35xX3xX2xX38xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexXaxX3xX155xXdxX59xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX16bxX2xX16bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxXacxX1fxXaxX12xXcxX23xX6axX3xXbcxXbdxX3xXexX3fxXc1xX3xXc3xX15xXc5xXc6xXc5xX15xXc9xXc6xXcbxXccxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX7x11a12xX1fxX3xX7xX23xX1fxX2axX3xX4xX1xXdcxX74xX3xXbcxX23xXacxX3xXf5xXf6xX3xX74xXf9xXexX3xXexXdxX83xX6axX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xX90xX10xX1fxX1fxX6axX3xXc9xX3xX0xX10xX74xX12x13d4dxX1fxX1xX15axX3xX13xX14xX15xX14xX0xX47xX10xX74xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3x17c4fxX23xXdxX3xX146xX13xX13xX66xX3xX7xee6bxX3xX74x13ccexX1fxX1xX3xX5x167f5xX4xX1xX3xX7x139fdxX3xX1fxX23xX5fxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX2axXa7xXdxX3xX5xX23xX3xX7x105d2xX3xX2dxXdxX2b9xX1fxX3xXexX1xX6axX3xXexX1xX1exXbxX3xX2cxX4xX1xXdcxX74xXc9xXbcxX23xXc9xX43xXdxX38xX3x131d3xXcxXacxX6axX4xX1xXc9xX6xX1fxX59xXc9x10915xXacx17fcexX123xX3xX146xXacxX1fxX3xXexX23xX6axX3xX74xX6xX1fxX2axX3xX2dx1495bxX4xX1xX3xXexX1x151f3x14996xX4xX3xXexX31bx178c1xX1fxX2axX3xX43xX31bxX321xX1fxX2axX3xX74x16e9cxXexX3xXccxX10xX3xXexX9bxXdxX66xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX3xX74xX32cxXexX3xXbcxX2bexX3xXexX3fxX315xX3xXexX3fx104ebxX1fxX3xXexXdxX83xX6axX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xX90xX10xX1fxX1fxX6axX66xX3xX4x1084cxX1fxX3xX43xX31bx171e4xX4xX3xX2axXa7xXdxX3xX5xX23xX3xX13xXdxX2axX1xXexXdxX1fxX2axX6xX5xX10xX3xX2f7xX146xX1xXdxX74xX3xX7xX321xX1fxX3xX4xX6xX304xX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xX15xX6xX6axX3xX43xX97xX66xX3xX74xX32cxXexX3xX4xX40xX1fxX1xX3xXexX6xX5fxX3xX3fxXacxXf5xXacxXexX3xXbcxX31bxX321xX1fxX3xX3fxX6xX3xXbcxX23xX3xXexX1xX6axX3xXexX1xX1exXbxX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX15cxX65xX2axX3xX43xX1axX1fxX3xX61xX2dxX2axX3xX74xX11dxX6axX3xXbcxX1exXexX3xXexX3fxX34dxX1fxX3xXf5xXf6xX3xX74xXf9xXexX3xX90xX10xX1fxX1fxX6axX3xX3fx13a21xXdxX3xXexXdxX1axXbxX3xXexXc1xX4xX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexX3fx10fc2xX1fxX1xX3xXbcxXf6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexX123xX3x18240xX11dxX6axX3xXbcxX1exXexX3xX59xX2daxX3xX2dxXdxX1axX1fxX3xX7xf942xX3xX43xX31bxX36cxX4xX3xX2axX2c3xXdxX3xXbcxXf6xX3xXbcxX23xXacxX3xX1fxX73xX74xX3xX61xX65xX61xX16bxX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xXcxXdxX83xX6axX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXbcxX31cxXdxX3xXexX6ax123dexXdxX3xX43xf930xXdxX3xXccxX44xXbxX3xXccx10ee8xX3xX56xX2b9xX3xX426xXf9xXexX3xXexX3fxX480xXdxX3xX43xXd8xX3xX1fxX1xXdxXf6xX6axX3xX5xX6dxX1fxX3xX7xX31bxX36cxXexX3xX1fxX2axX6xX1fxX2axX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexX66xX3xX43xX31bxX36cxX4xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX43xX40xX1fxX1xX3xX2axXdxX40xX3xX5xX23xX3xX4xX97xX3xXccxX40xX4xX3xX7xX6axX44xXexX3xXbcxX6xX3xX4xX1xXdcxX74xX3xXexX31bxX321xX1fxX2axX3xX43xX35xXdxX3xX4xX6xXacxX66xX3xX4xX97xX3xXexX1xX83xX3xX2axXa3xX5fxX3xXexX1xX9bxX74xX3xX1xXa7xX6xX3xX4xX1xXacxX3xX1fxX1xXa3xX1fxX3xX5xXacxXdcxXdxX3xXbcxX23xXacxX3xXexX1xX1axX3xX2dxecf7xX3xX61xX61xX123xX3x10c43xX31cxX4xX3xXexX315xX1fxX1xX66xX3xX7xX2b6xX4xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xXbxX1xX40xX3xX4xX3bxX6xX3xXexXdxX83xX6axX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXbcxX23xXacxX3xX4x1785axX3xX1xX23xX1fxX2axX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX1fxX2axX1xX415xX1fxX3xX76xX6axX9bxX3xXf5xXacxX74xX3xX1fxX2axX6axX5fxX34dxX1fxX3xXexX2c3xX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xX56xX28xX74xX3x15838xXc9xX2xX65xX66xX3xX1fxX1xX97xX74xX3xX1fxX2axX1xXdxX34dxX1fxX3xX4xX2b6xX6axX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX43xXd8xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xXf5xX35xX3xXexX3fxX34dxX1fxX3xXexXdcxXbxX3xX4xX1xX315xX3xX0xXdxX12xX15xX4xXdxX10xX1fxX4xX10xX3xX6xX1fxX59xX3xX15xX4xXdxX10xX1fxX4xX10xX3xX14xX59xXbcxX6xX1fxX4xX10xX7xX0xX47xXdxX12xX3xX3fx129b9xX1fxX2axX3xX1xXa7xX3xX76xX6axX6xX1fxX3xX7xX40xXexX3xX43xX31bxX36cxX4xX3xXbcxX1exXexX3xX5xXdxX2b9xX6axX3xX3fxX44xXexX3xX4xX97xX3xXexX1xX83xX3xX5xX23xX3xX4xX6xX3fxXf5xXacxX1fxXdxXexX10xX66xX3xX4xX32xX1fxX2axX3xXbcxX31cxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX36cxXbxX3xX4xX1xX44xXexX3xX1x126abxX6axX3xX4xX321xX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX13xX14xX15xX14xX66xX3xXf5xX5eexX1fxX2axX3xX4xX1xX2b6xX1fxX2axX3xX1fxX23xX5fxX3xX4xX3bxX1fxX2axX3xX4xX35xX3xX4xX1xXacxX3xX2axXdxX9bxX3xXexX1xX6axX5fxX1axXexX3xX7xX2daxX3xX7xX35xX1fxX2axX3xXexX3fxX34dxX1fxX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexX3xX43xX31bxX36cxX4xX3xX1xX415xX1fxX1xX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xXexf81fxX3xXbcxX1exXexX3xX4xX1xX44xXexX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX40xX4xX3xXexXdxX83xX6axX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXbcxX23xX3xX7xX6xXacxX3xX4xX1xX47cxXdxX123xX3x1803fxX415xX3xX5xX437xX3xX43xX97xX66xX3xX7xX2b6xX3xX74xX2b9xX1fxX1xX3xX5xX6dxX1fxX3xX1fxX23xX5fxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX2dxX1xX28xX1fxX2axX3xX4xX1xX488xX3xX1fxX1xX5eexX74xX3xX1fxX2axX1xXdxX34dxX1fxX3xX4xX2b6xX6axX3xXbxX1xX31bxX321xX1fxX2axX3xX40xX1fxX3xXbxX1xX367xX1fxX2axX3xXexX1xX3bxX3xXbcxX31cxXdxX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xX7xX35xX3xX2xX38xX3xX74xX23xX3xX4xX367xX1fxX3xX2dx14a17xX3xXbcxXa7xX1fxX2axX3xX74x14329xX3xX3fxX6xX3xX2dxX1xX40xX74xX3xXbxX1xX40xX3xXbcxXf6xX3xX1fxX2axX6axX402xX1fxX3xX2axX35xX4xX3xX7xX2daxX3xX7xX35xX1fxX2axX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xX2cxX2acxXa3xX5fxX3xX5xX23xX3xX74xX32cxXexX3xX2dxX749xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xX2dxX1xX97xX3xXexXdxX1fxX123xX3xX426xX32cxXexX3xX74x172dbxX6axX3xX43xX40xX3xX1fxX2axX6axX5fxX34dxX1fxX3xXexX1xX3bxX5fxX3xXexX6afxX1fxX2axX3xX4xX1xX2b6xX1fxX2axX3xX2dxXdxX1axX1fxX3xXexXacxX23xX1fxX3xXf5xX32cxX3xX5xX2bexX4xX1xX3xX7xX2c3xX3xX4xX3bxX6xX3xX56xX2b9xX3xX426xXf9xXexX3xXexX3fxX480xXdxX3xX2axXdxX480xX3xX43xXa3xX5fxX3xX43xXd8xX3xX7xX251xX1fxX3xX7xX23xX1fxX2axX3xXexX3fxX751xX3xXbcxXf6xX3xX1fxX1xX23xX38xX66xX3xX28xX1fxX2axX3xXcxX1xXacxX74xX6xX7xX3x11e30xX6axX3fxXf5xX6axX4xX1xX10xX1fxX66xX3xXbxX1xX97xX3xX2axXdxX40xX74xX3xX43xX35xX4xX3xX15xX2b6xX3xX74xX2b9xX1fxX1xX3xX2dxX1xXacxX6xX3xX1xXa7xX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX66xX3xX1fxX1xX1exX1fxX3xX43xX2bexX1fxX1xX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX12xX15xX2b6xX3xX74xX2b9xX1fxX1xX3xXc3xX15xXc5xXc6xXc5xX15xXc9xXc6xXcbxXccxX3xXf5x18a4bxXexX3xX43xX6dxX6axX3xXexX6afxX3xXexX1xX40xX1fxX2axX3xX1a0xXc9xX61xX65xX2xX15cxX123xX3xX6dexX23xXacxX3xXexX1xX480xXdxX3xX43xXdxX83xX74xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX66xX3xX90xX10xX1fxX1fxX6axX3xX43xX6xX1fxX2axX3xX751xX3xX4xX40xX4xX1xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexX3xX1xX321xX1fxX3xX16bxX65xX65xX3xXexX3fxXdxX2b9xX6axX3xX2dxX74xX123xX3xX13xX1axX6axX3xX74xX11dxX6axX3xXbcxX1exXexX3xX43xXdcxXexX3xX5fxX34dxX6axX3xX4xX6dxX6axX3xXbcxXf6xX3xX2dxX1xX35xXdxX3xX5xX31bxX36cxX1fxX2axX66xX3xX59xX2daxX3xX2dxXdxX1axX1fxX3xX4xXacxX1fxX3xXexX23xX6axX3xX76xX6axX6xX5fxX3xX43xX6dxX6axX3xXbcxX23xXacxX3xXexX1xX40xX1fxX2axX3xX16bxXc9xX61xX65xX61xX2xX66xX3xX1fxX2axX31bxX36cxX4xX3xX5xXdcxXdxX66xX3xX1xXa7xX3xX7xX437xX3xXexX1xX2daxX4xX3xX1xXdxX2b9xX1fxX3xXexX1xX6axX3xXexX1xX1exXbxX3xX74xX32cxXexX3xX5xX6dxX1fxX3xX1fxX63cxX6xX3xXbcxX23xXacxX3xXexX1xX40xX1fxX2axX3xX2xXc9xX61xX65xX61xX2xX3xX1fxX1axX6axX3xX4xX6dxX1fxX3xXexX1xXdxX1axXexX123xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xXacxX59xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexXc9xX6xX5xXdxX2axX1fxX15axX3xX4xX10xX1fxXexX10xX3fxX161xXaxX12xX0xXdxX74xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX6axX74xXf5xX3xX59xX1xXdxX59xX10xX3xXdxX146xX10xX1fxXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX155xXdxX59xXexX1xX15axX3xX15cxX2xX15exXbxXccxX161xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX15axX3xX195xX2xX65xXbxXccxX161xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX47xX47xXdxX123xXf5xX6xXacxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX123xXbcxX1fxX47xX1fxX10xX155xX7xX47xX61xX65xX195xX61xX47xX2xX61xX195xX59xX195xX2xX65xX16bxX65xX15exX65xXexX15exX2xX61xX15exX15cxX5xX65xX123xXbxX1fxX2ax15463xX3fxX9xX15cxX15cxX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xX7xX35xX3xX2xX38xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexXaxX3xX155xXdxX59xXexX1xX9xXaxX15cxX2xX15exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX195xX2xX65xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxXbcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX3fxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX34dxX1fxX3xX76xX6axX6xX1fxX15axX0xX47xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xX6axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc9xXexX1xX6axX74xXf5xXc9xX6xX1fxX59xXc9xX7xX6xXbxXacxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1273axX44xX6axX3xXexX315xX4xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX1fxX1xX63cxX1fxX2axX3xXbcxXc1xX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xXbcxX6xX3xXbcxX23xXacxX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexXaxX3xX1xX3fxX10x174acxX9xXaxX47xXbcxX6xX1fxXc9xX1xXacxX6xXc9xX1xX6xXc9xXexXdxX1fxX1xX47xX59xX6xX6axXc9xXexXdxX4xX1xXc9xX4xX6axX6xXc9xX1fxX1xX6axX1fxX2axXc9xXbcxX6axXc9xXexX1xXdxX10xX1fxXc9xXexX1xX6xX4xX1xXc9xXbcxX6xXc9xXbcxX6xXacxXc9xXexX3fxX6xXdxXc9xX59xX6xXexX47xX2xX1a0xX1a0xX61xX195xX1a0xX123xX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX2axX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX47xX74xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX61xX65xX47xX1fxX10xX155xX7xX47xX61xX65xX16bxX1a0xX47xX2xX65xX592xX59xX2xX2xX195xX15exX592xX15exX592xXexX15cxX592xX16bxX1a4xX15cxX5xX65xX123x12ca7xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xX7xX35xX3xX2xX38xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaf6xX44xX6axX3xXexX315xX4xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX1fxX1xX63cxX1fxX2axX3xXbcxXc1xX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xXbcxX6xX3xXbcxX23xXacxX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexXaxX3xX1xX3fxX10xXb2cxX9xXaxX47xXbcxX6xX1fxXc9xX1xXacxX6xXc9xX1xX6xXc9xXexXdxX1fxX1xX47xX59xX6xX6axXc9xXexXdxX4xX1xXc9xX4xX6axX6xXc9xX1fxX1xX6axX1fxX2axXc9xXbcxX6axXc9xXexX1xXdxX10xX1fxXc9xXexX1xX6xX4xX1xXc9xXbcxX6xXc9xXbcxX6xXacxXc9xXexX3fxX6xXdxXc9xX59xX6xXexX47xX2xX1a0xX1a0xX61xX195xX1a0xX123xX1xXexX74xXaxX12xXaf6xX44xX6axX3xXexX315xX4xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX1fxX1xX63cxX1fxX2axX3xXbcxXc1xX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xXbcxX6xX3xXbcxX23xXacxX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX3fxX34dxX1fxX3xXexX1xX1axX3xX2axXdxX31cxXdxX66xX3xX1fxX1xXdxXf6xX6axX3xX43xXdxX83xX74xX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xX3fxX321xXdxX3xX43xXd8xX3xXexX3fxX751xX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX1fxX321xXdxX3xX59xX6axX3xX5xX2bexX4xX1xX3xX1fxX47cxXdxX3xXexXdxX1axX1fxX2axX66xX3xX1x11a00xXexX3xX2dxX1xX40xX4xX1xX3xXexX1xX6xX74xX3xX76xX6axX6xX1fxX123xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXbcxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xX15axX3xX426xX32cxXexX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xX7xX437xX3xXf5xX6xX5fxX3xX1fxX2axX6xX1fxX2axX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xXbcxX23xXacxX3xX1fxX2axX23xX5fxX3xX2xX47xX1a0xX3xXexX31cxXdxXaxX3xX1xX3fxX10xXb2cxX9xXaxX47xX2dxX1xXacxX6xXc9xX1xXacxX4xX47xX1fxX6xX7xX6xXc9xX74xXacxXexXc9xXexX1xXdxX10xX1fxXc9xXexX1xX6xX4xX1xXc9xX7xX10xXc9xXf5xX6xX5fxXc9xX1fxX2axX6xX1fxX2axXc9xX76xX6axX6xXc9xXexX3fxX6xXdxXc9xX59xX6xXexXc9xXbcxX6xXacxXc9xX1fxX2axX6xX5fxXc9xX2xXc9xX1a0xXc9xXexXacxXdxX47xX2xX1a0xX1a4xX592xX15exX15cxX123xX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX2axX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX47xX74xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX61xX65xX47xX1fxX10xX155xX7xX47xX61xX65xX16bxX195xX47xX2xX65xX592xX59xX65xX61xX2xX15exX65xX16bxX61xXexX1a0xX16bxX1a0xX2xX5xX592xXc9xXexXexXccxXbcxX1fxXc9xX1fxX6xX7xX6xX123xXbb1xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xX7xX35xX3xX2xX38xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xX15axX3xX426xX32cxXexX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xX7xX437xX3xXf5xX6xX5fxX3xX1fxX2axX6xX1fxX2axX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xXbcxX23xXacxX3xX1fxX2axX23xX5fxX3xX2xX47xX1a0xX3xXexX31cxXdxXaxX3xX1xX3fxX10xXb2cxX9xXaxX47xX2dxX1xXacxX6xXc9xX1xXacxX4xX47xX1fxX6xX7xX6xXc9xX74xXacxXexXc9xXexX1xXdxX10xX1fxXc9xXexX1xX6xX4xX1xXc9xX7xX10xXc9xXf5xX6xX5fxXc9xX1fxX2axX6xX1fxX2axXc9xX76xX6axX6xXc9xXexX3fxX6xXdxXc9xX59xX6xXexXc9xXbcxX6xXacxXc9xX1fxX2axX6xX5fxXc9xX2xXc9xX1a0xXc9xXexXacxXdxX47xX2xX1a0xX1a4xX592xX15exX15cxX123xX1xXexX74xXaxX12xX13xX14xX15xX14xX15axX3xX426xX32cxXexX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xX7xX437xX3xXf5xX6xX5fxX3xX1fxX2axX6xX1fxX2axX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xXbcxX23xXacxX3xX1fxX2axX23xX5fxX3xX2xX47xX1a0xX3xXexX31cxXdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xXexX315xX1fxX1xX3xXexXacxX40xX1fxX3xX4xX3bxX6xX3xX13xX14xX15xX14xX66xX3xXbcxX31cxXdxX3xXexX35xX4xX3xX43xX32cxX3xX592xX66xX15cxX3xX2dxX74xX47xX7xX66xX3xXexX1xXdxX34dxX1fxX3xXexX1xXdcxX4xX1xX3xX61xX65xX2xX2xX3xXcbxX15xX195xX3xX7xX437xX3xXf5xX6xX5fxX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xX751xX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX4xX40xX4xX1xX3xX6xX1fxX3xXexXacxX23xX1fxX3xXbcxX23xX3xX2dxX1xX28xX1fxX2axX3xX2axXa3xX5fxX3xX1fxX2axX6axX5fxX3xX1xXdxX83xX74xX3xX59xXacxX3xXbcxX11dxX1fxX3xX4xX367xX1fxX3xX4xX40xX4xX1xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xX1xXacxX1fxX3xX1a4xX61xX123xX65xX65xX65xX3xX2dxX74xX123xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXbcxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13053xX6axX6xX1fxX3xX7xX40xXexX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXf5xX6xX5fxX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xX751xX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX4xX40xX4xX1xX3xX2axX6dxX1fxX3xX1fxX1xX44xXexXaxX3xX1xX3fxX10xXb2cxX9xXaxX47xX2dxX1xXacxX6xXc9xX1xXacxX4xX47xX76xX6axX6xX1fxXc9xX7xX6xXexXc9xX1xX6xX1fxX1xXc9xXexXdxX1fxX1xXc9xXf5xX6xX5fxXc9xX76xX6axX6xXc9xXexX3fxX6xXdxXc9xX59xX6xXexXc9xXacxXc9xX2dxX1xXacxX6xX1fxX2axXc9xX4xX6xX4xX1xXc9xX2axX6xX1fxXc9xX1fxX1xX6xXexX47xX2xX1a0xX1a4xX16bxX16bxX2xX123xX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX2axX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX47xX74xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX61xX65xX47xX1fxX10xX155xX7xX47xX61xX65xX16bxX16bxX47xX2xX65xX592xX59xX16bxX61xX65xX15exX65xX15exX15cxXexX16bxX65xX15exX15cxX5xX1a0xXc9xXbxXdxX6xX61xX195xX65xX16bxX592xXc9xX2xX15cxXc9xX2xX123xXbb1xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexXdxX1axXbxX3xX4xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX1xX3xX4xX28xX1fxX2axX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xX7xX35xX3xX2xX38xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xXexXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX105cxX6axX6xX1fxX3xX7xX40xXexX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXf5xX6xX5fxX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xX751xX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX4xX40xX4xX1xX3xX2axX6dxX1fxX3xX1fxX1xX44xXexXaxX3xX1xX3fxX10xXb2cxX9xXaxX47xX2dxX1xXacxX6xXc9xX1xXacxX4xX47xX76xX6axX6xX1fxXc9xX7xX6xXexXc9xX1xX6xX1fxX1xXc9xXexXdxX1fxX1xXc9xXf5xX6xX5fxXc9xX76xX6axX6xXc9xXexX3fxX6xXdxXc9xX59xX6xXexXc9xXacxXc9xX2dxX1xXacxX6xX1fxX2axXc9xX4xX6xX4xX1xXc9xX2axX6xX1fxXc9xX1fxX1xX6xXexX47xX2xX1a0xX1a4xX16bxX16bxX2xX123xX1xXexX74xXaxX12xX105cxX6axX6xX1fxX3xX7xX40xXexX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXf5xX6xX5fxX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xX751xX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX4xX40xX4xX1xX3xX2axX6dxX1fxX3xX1fxX1xX44xXexX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX3fxXacxX1fxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX14xX15xX14xX3xX4xX1xXacxX3xXf5xXdxX1axXexX3xX74xX32cxXexX3xX1xX23xX1fxX1xX3xXexXdxX1fxX1xX3xX1fxX1xff85xX3xX4xX97xX3xX2dxX315xX4xX1xX3xX4xX555xX3xXexX31bxX321xX1fxX2axX3xX43xX31bxX321xX1fxX2axX3xX74xX32cxXexX3xX4xX1xXdxX1axX4xX3xX15xea52xX6dexX3xX43xXd8xX3xXf5xX6xX5fxX3xX7xX31bxX36cxXexX3xX76xX6axX6xX3xXcxX3fxX40xXdxX3xX2acxX44xXexX3xX751xX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX4xX40xX4xX1xX3xX61xX123xX1a0xX15exX65xX2dxX74xX3xXbcxX23xX3xX43xXa3xX5fxX3xX5xX23xX3xX2dxX1xXacxX9bxX1fxX2axX3xX4xX40xX4xX1xX3xX2axX6dxX1fxX3xX1fxX1xX44xXexX3xXexX6afxX1fxX2axX3xX43xX31bxX36cxX4xX3xX2axX1xXdxX3xX1fxX1xX1exX1fxX3xX4xX1xXacxX3xXexX31cxXdxX3xX1fxX6xX5fxX123xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXbcxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX6axX5xX12xX0xX59xXdxXbcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fxXaxX12xX0xX47xX59xXdxXbcxX12xX0xX47xX59xXdxXbcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xXacxX6axX3fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xXcxX6axX47cxXdxX3xXexX3fxX2exX0xX47xXbxX12