Thế giới ngày qua: Các lực lượng Iraq sắp hoàn thành tái chiếm Mosul
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 1/5.
9a0ax148a4x15d08x162d4xee98xdd90x14153x167f3x101baxX5x12537xX4xX9xX7xX3x15f49x15034xf153x1262exX11xX6xX7xc6a0x14286xX4xX9xXfx9a2exX7xX3xX11xX9xbee1xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax13e79xX9xdac6xX10xXfxX4xf852xe710x12cedxX3x13f77xa8eexX11xX9xX4x14ef9xX1fx9ba8xX7x15736xX16xX1x13649xX3xX2cxX4x15c33xX4xX3xX2dxX2cx11d94xX1fxX3xdcbfxX31xX10xX2exX3xb145xdb08xXexX3xXfx14c6axXexX3xXfx116fax13d8dxX2dxX2cxX3x11ba7x15181xX10xX48xX3xX11x12c15xX15xX3xX1xb5c1xX45xX2dxX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX9xX4exX4xX3xXexX1xX4xX3cx15d80xX3x16270xX65xX11xX31xXfxX0x9b6cxX1xX2xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x10f12xX1axX10xX5xX7xX39xb102xX4exX65xX3xX8exX45xX3xX16xf3faxX2dxX1xX3xc8c7xX4xb542xX2dxX3xX9x14a29xX3xX9xf2d1xX2dxX2cxX3xX1xX57xX15xX3xXexX4exXexX3xX9xX4xX2dxX3xX9xa499xXexX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxXa9xX4xX3x12232xf1bdxX9xX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX7fxf75ex12db6xX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX39xX0xX4xX77xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX65xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXexX10xXexX3xXfxX31xXexX3xXfxX31xX65xX2dxX2cxX3xX4xX5cxX10xX48xX3xX11xX10xX15xX3xX1xX65xX10xX2dxX3xX9xX1xX10xX2dxX1xX3xX9xX10xX4xX3xXexX1xX4xX1axX77xX3xX77xX65xX11xX31xXfxX7xX3xX11xX5cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX7fxX7fxX4xXdcxXcaxX10xX65xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdcx12873xX2dxX7fxX2dxX1axaab9xX11xX7fxX2xfe76xX2xe8e8xX7fxX165xX165xX5xb5f5x1103axXdbxX9xXdbxX165xX165xde26xXfxX16dxXdcxX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exa9b0xX16dxX16dxX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX16cxX189xX16dxX15xX26xX37xX5xX4xX11xX15xXfxX10xX1fxX2exXcaxXfxX65xXexcb05xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xXfxX1axX35xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xX5cxX4xX2cxX1xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX7xX3xX7fxX39xX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39x11d48xX4x163f7xX2dxX3xX77xX4xX2dxX1xX3xX48xX31xf79cxXexX3xX9xX3cxX3xXfxX45xX77xX3xX1x10f27xX2dxX3xX16cxXdbxX16dxX3xX5xeba3xX2dxX3xX9xX1xX56xfe4bxX2dxX2cxX3xXexX1xX3cxX9xX3xX1a8xX1xX4xX3xX1a8xX1x1618fxX2dxX2cxX3xX1a8xf285xXexX1xX3xX5bxa838xX2exX3xX94xX4exX65xX3xXexX4exX65xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX16cxX16dxX7fx1298dxX3xXexee74xX10xX3xX205x1194exX31xX3x9fcbx11ebexX77xX3x15dcfx11754xXexX3xXexX1xX65xX3xXcaxX4xX3cxX9xX3xX23exX9xX3xX2dxX1xf9b5xX9xX3xX16cxXdbx10e77xX3xX5xX224xX2dxX3xX9xX1xX56xX22axX2dxX2cxX3xXa0x1350bxX3xX9xX1xX4xXa2xX9xX3xX77xeed5xX2dxX2cxX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xXexX4exXexX3xXexX31x14278xXexX3xX65xX10xX2dxX1xX3xX1a8xX23exXexX1xX3xXexX259xX10xX3xXfxX4xX207xX2dxX3xX48xX31xX224xX2dxX3xX5xX65xX3xX79x9a88xX3xX5x13053xX2dxX3xXa0xX25dxX31xX3xXexX1xX211xX2dxX2cxX3xX9xXa9xX3xXexX1xXbaxXexX3xX260xX1xX45xX3xX2dxX56xX40xXexX3xX8ex12644xX4xX3xX2cxX4xX4exX65xX3xX9xX52xX3xX26xX56xX2dxX2cxX3xdcf6xX5bxX243x137e6xX3x124cfxX3xX5bxX5cxX10xX48xX3xX15cxX45xX3xX243xX1fxX5cxX4xX10xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX1xX56xX21cxX2dxX2cxX3xX15cxX65xX2dxX2cxX3xX9xX5cxX207xX2dxX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xXcaxX10xX65xX3xX2cxX2e3xX77xX3xX15cxef46xX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xX1a8xX23exXexX1xX3xXexX1xX3cxX9xX3xXexX1xX265xXexX3xX2f8xX3xX9xX224xX1fxX3xX79xX65xX11xX31xXfxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX165xX7fxX16cxX3xX77xX45xX3xX79xX2c1xX3xXa0xX289xX3xX77xX2f8xX3xXexX31xX2a2xXexX3xXa0xX4x10aa5xX31xX3xX9xX5cxX10xXdcxX3xefc3xX10xX11xX1xX4xX2dxX2cxX9xX65xX2dxX3xXexbe50xX2dxX3xXa0xX10xX2dxX2cxX3xX26xX1axX77xX3xX26x11085xX9xX3xX256xX27bxX3xXcaxX4exX65xX3xXexX4exX65xX3xX9xX1xX56xX21cxX2dxX2cxX3xX15cxX65xX2dxX2cxX3xX5xX224xX2dxX3xX9xX1xX56xX22axX2dxX2cxXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX7xX4dxX1xd240xX2dxX2cxX3xX9xX239xX4xX3xX1xX211xX4xX3xX9xX4xX3cxXexX3xX15cx15990xX3xX2dxX1xa7a4xX2dxX2cxX3xX9xXa9xX2dxX3xX9xX1xX276xX9xX3xX11xX4xX2dxX1xX3xX77xX292xX2dxX2cxX3xX5xX224xX2dxX3xX9xX1xX56xX22axX2dxX2cxX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xXa0xX4exX2dxX2cxX3xXexX265xXdcxXdcxXdcxX3xX15cxX45xX3xXa0xX2e3xX2dxX2cxX3xXex1126fxX77xX3xX11xX224xX31xX3xX11xX61xXexX3xX15cxX40xX4xX3xX2dxX1xX431xX2dxX2cxX3xX2cxX4xX10xX3xXa0xX42dxX2dxX1xfb2cxX3xX2dxX1xX431xX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX56xX22axX4xX3xX1a8xX1xX4exXexX3xXcaxff9dxX3xX46dxX2dxX1xX3xX1xX56xX2f8xX2dxX2cxX3xXcaxX2f8xX4xX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xX1a8xX23exXexX1xX7xX48axX3xXa0xX292xX4xX3xX5xX4xXa2xX2dxX3xX205xX25dxX31xX3xX260xX261xX77xX3xX264xX265xXexX3xX2dxX265xX4xXdcxX3xX2f3x12207xX2dxX1xX2exX3xX205xX4xX207xX2dxX3xX77xX4xX2dxX1xX3xX48xX31xX211xXexX3xX9xX3cxX3xXcaxX61xX9xX3xXa0xX25dxX31xX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xX1a8xX23exXexX1xX3xX260xX1xX45xX3xX2dxX56xX40xXexX3xX8exX2e3xX4xX3xX2cxX4xX4exX65xX3xX9xaf50xX3xX2dxX261xX77xX3xX27bxX16dxX2xX256xXdcxX3xX260xX2cxX31xX2e3xX2dxX2exX3x118bex1454cx1142exX2f6xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX39xX0xX4xX77xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX65xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXexX10xXexX3xXfxX31xXexX3xXfxX31xX65xX2dxX2cxX3xX4xX5cxX10xX48xX3xX11xX10xX15xX3xX1xX65xX10xX2dxX3xX9xX1xX10xX2dxX1xX3xX9xX10xX4xX3xXexX1xX4xX1axX77xX3xX77xX65xX11xX31xXfxX7xX3xX11xX5cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX7fxX7fxX4xXdcxXcaxX10xX65xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdcxX15cxX2dxX7fxX2dxX1axX161xX11xX7fxX2xX165xX2xX167xX7fxX165xX165xX5xX16cxX16dxXdbxX9xX256xX173xX167xX167xXfxX2xXdcxX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exX189xX16dxX16dxX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX16cxX16cxX165xX15xX26xX37xX5xX4xX11xX15xXfxX10xX1fxX2exXcaxXfxX65xXexX1a8xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xXfxX1axX35xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xX5cxX4xX2cxX1xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX7xX3xX7fxX39xX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX264xX4xX4exX77xX3xXa0xX211xXexX3xX4dxX5bxX526xX3xXcaxX276xX9xX3xX2dxX2cxX22axX3xX9xX1xX261xX77xX3xX8exX45xX2dxX3x13110xX31xX211xXexX2exX3xX526xX528xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX7fxXdbxX3xXa0xX56xX10xX3xX9xX4xX2dxX48axX3xX264xX4xX4exX77xX3xXa0xX211xXexX3xX4dxX21cxX3xX48xX31xX10xX2dxX3xX16xX42dxX2dxX1xX3xXcaxX4exX65xX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX56xX21cxX2dxX2cxX3xX79xX2c1xX3xX2f3xX4dxX5bxX526xX2f6xX3xX79xX4xX1a8xX1axX3xX528xX65xX77xX15xX1axX65xX3xX15cxX45xX3xX15cxX57xX3xX1xX239xX77xX3xX2dxX10xX1fxX3xXa0xX289xX3xXexX265xX3xX77x9a95xX9xX3xX2f8xX3xX9xX1xX259xX3xXa0xX239xX3xX8exX45xX2dxX3xX671xX31xX211xXexX3xX2dxX1xX56xX2dxX2cxX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xXexX1xX65xX3xXcaxX4xX3cxX9xX3xX239xX2dxX2cxX3xX11x13539xX3xX2f8xX3xXa0xX224xX1fxX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xXcaxX10xX65xX3xXfxX224xX31xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX5cxX31xX1fxX39dxX2dxX3xX9xX1xX239xX2dxX2cxX3xX8exX45xX2dxX3xX671xX31xX211xXexX3xXa0xX56xX10xX3xX9xX4xX2dxX3xX5cxc63fxX2dxX2cxX3xX239xX2dxX2cxX3xX528xX65xX77xX15xX1axX65xX3xXa0xX289xX3xX9xX40xX4xX3xX8exX45xX2dxX3xX671xX31xX211xXexX3xX15cxX45xX65xX3xXexX31xX211xX4xX3xX9xX31xX25dxX2dxX3xX48xX31xX10xX3xXa0x164a8xX3xX2cxX6dbxX15xX3xXexX4exXexX3xXfxX289xX2dxX1xX3xXa0xX292xX65xX3xXexX259xX10xX3xX4dxX21cxX3xX48xX31xX10xX2dxX3xX16xX42dxX2dxX1xX3xXcaxX4exX65xX3xX671xX31xX211xXexX3xX2cxX4xX10xX3xX8exX45xX2dxX3xX671xX31xX211xXexX3xX15cxX45xX3xXexX4exXexX3xX48xX31xX10xX2dxX3xXexX1xXbaxXexX3xXexX10xX65xX3xXexX276xX15xX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xX15cxX261xX2dxX3xX15xX1xX3b1xX2dxX2cxX3xX9xXa9xX2dxX2cxX3xX9xX1xX211xX2dxX2cxXdcxX3xX16xX31xX1fxX3xX2dxX1xX4xX207xX2dxX48axX3xX48xX31xX10xX2dxX3xXexX1xXbaxXexX3xX79xX2c1xX3xXexX1xX56xX10xX3xX26xX4exXexX3xX2dxX1xXcbxX2dxX3xX9xX1xX239xX2dxX2cxX3xX9xX4xX2dxX3xX2dxX45xX1fxXdcxX3xX2f3xX4d6xX2dxX1xX2exX3xX264xX4xX4exX77xX3xXa0xX211xXexX3xX4dxX5bxX526xX3xX79xX4xX1a8xX1axX3xX528xX65xX77xX15xX1axX65xXdcxX3xX260xX2cxX31xX2e3xX2dxX2exX3xc2e1xX1axX31xX9xX1axX5cxX11xX2f6xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX39xX0xX4xX77xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX65xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXexX10xXexX3xXfxX31xXexX3xXfxX31xX65xX2dxX2cxX3xX4xX5cxX10xX48xX3xX11xX10xX15xX3xX1xX65xX10xX2dxX3xX9xX1xX10xX2dxX1xX3xX9xX10xX4xX3xXexX1xX4xX1axX77xX3xX77xX65xX11xX31xXfxX7xX3xX11xX5cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX7fxX7fxX4xXdcxXcaxX10xX65xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdcxX15cxX2dxX7fxX2dxX1axX161xX11xX7fxX2xX165xX2xX167xX7fxX165xX165xX5xX16cxX16dxXdbxX9xX27bxX165xX2xX256xXfxX27bxXdcxX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exX189xX16dxX16dxX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX256xX16dxX165xX15xX26xX37xX5xX4xX11xX15xXfxX10xX1fxX2exXcaxXfxX65xXexX1a8xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xXfxX1axX35xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xX5cxX4xX2cxX1xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX7xX3xX7fxX39xX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX1xX259xX3xX9xX56xX40xX2dxX2cxX3x14decxXbaxXexX3xX526xX2dxX2cxX1axXfxX10xX3xX79xX1axX5cxX1a8xX1axXfxX3xX259xX2dxX2cxX3xX1xX2a2xX3xX239xX2dxX2cxX3xX79xX10xXexX5cxX65xX2dxX2exX3xX79xX2a2xX9xX3xX9xX31xX25dxX2dxX3xX9xX5cxX56xX40xXexX3xX1a8xX1xX4xX3xX5xX4xa3edxX2dxX3xX5cxX10xX3xX15cxX3b1xX2dxX2cxX3xX27bxX3xXcaxX25dxX31xX3xXexXa6xX3xX9xXa9xX2dxX2cxX3xX9xX1xX211xX2dxX2cxX3xX528xX1xX4exX15xX3xX165xX7fxXdbxX48axX3xX16xX1xX259xX3xX9xX56xX40xX2dxX2cxX3xX9acxXbaxXexX3xX526xX2dxX2cxX1axXfxX10xX3xX79xX1axX5cxX1a8xX1axXfxX3xXexX1xX23exX2dxX1xX3xX9xX1xXbaxXexX3xXfxX207xX2dxX3xX9xX4xX3cxX2dxX2cxX3xX259xX2dxX2cxX3xX1xX2a2xX3xXbaxX2dxX2cxX3xX15cxX4xX207xX2dxX3xX15xX1xX65xX2dxX2cxX3xX9xX5cxX45xX65xX3xX16xX4xX3cxX2dxX3xXfxX207xX2dxX3xX2f3x113b7xX79xX2f6xX3xXa65xX77xX77xX10xX2dxX31xX1axXfxX3xX79xX10xXexX5cxX65xX2dxXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39x9cd3xX16xX239xX4xX3xX1a8xX1xX239xX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX1xX4xX3xX2dxX2cxX22axX3xX15cxX39dxX3xX15cxX4xXa2xXexX3xX239xX2dxX2cxX3xXa65xX77xX77xX10xX2dxX31xX1axXfxX3xX79xX10xXexX5cxX65xX2dxX3xX2dxX3cxX31xX3xXa0xX61xXexX3xXexXa6xX3xX11xX70axX3xXfxX45xX3xX77xX2a2xX9xX3xX9xXa9xX2dxX2cxX3xX9xX1xX211xX2dxX2cxX3xX2cxX4xe698xX4x145a1xX48axX3xXcaxX45xX3xX79xX1axX5cxX1a8xX1axXfxX3xX2dxX265xX4xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xX23exX2dxX1xX3xXa0xX3cxX2dxX3xX1xX239xX77xX3xX48xX31xX10xX48axX3xXexX4exXexX3xX9xX1xX261xX77xX3xX5xX3b1xX3xXa0xX261xX2dxX2cxX3xX9xX5cxX207xX2dxX3xX9acxX45xX4xX3xX9xX5cxX31xX1fxX39dxX2dxX3xX1xX42dxX2dxX1xX3xX79xX189xX48axX3xXcaxX4exX65xX3xX528xX10xX5cxX4xX11xX3xX79xX10xX9xXexX1xX48axX3xXcaxX4exX65xX3xX205xX1axX3xX79xX65xX2dxX5xX1axXdcxXdcxXdcxX3xXa0xX39dxX31xX3xXexX1xX65xX3xX1a8xX3cxX9xX3xX48xX31xX46dxX3xX239xX2dxX2cxX3xX79xX10xXexX5cxX65xX2dxX3xX11xX70axX3xXa0xX61xXexX3xXexXa6xX3xX15cxX40xX4xX3xX11xX211xX3xX15xX1xX4xX3cxX31xX3xXexX1xX4xX3cxX77xX3xX9x1042cxX3xXfxXa2xX3xX9xX513xX3xXdbxX173xX3xX28xX3xX189xX256x11259xXdcxX3xX2f3xX4d6xX2dxX1xX2exX3xec1fxX2dxX2cxX3xX15cxX4xX207xX2dxX3xX16xXa9xX2dxX2cxX3xX9xX1xX211xX2dxX2cxX3xX528xX1xX4exX15xX3xXa65xX77xX77xX10xX2dxX31xX1axXfxX3xX79xX10xXexX5cxX65xX2dxX3xX2dxX1xXcbxX2dxX3xXa0xX56xX57xXexX3xX11xX52xX3xX259xX2dxX2cxX3xX1xX2a2xX3xXexX259xX10xX3xX9acxXbaxXexXdcxX3xX260xX2cxX31xX2e3xX2dxX2exX3xX871xX1axX31xX9xX1axX5cxX11xX2f6xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX39xX0xX4xX77xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX65xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXexX10xXexX3xXfxX31xXexX3xXfxX31xX65xX2dxX2cxX3xX4xX5cxX10xX48xX3xX11xX10xX15xX3xX1xX65xX10xX2dxX3xX9xX1xX10xX2dxX1xX3xX9xX10xX4xX3xXexX1xX4xX1axX77xX3xX77xX65xX11xX31xXfxX7xX3xX11xX5cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX7fxX7fxX4xXdcxXcaxX10xX65xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdcxX15cxX2dxX7fxX2dxX1axX161xX11xX7fxX2xX165xX2xX167xX7fxX165xX165xX5xX16cxX16dxXdbxX9xX16cxX256xX167xX27bxXfxX16cxXdcxX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exX189xX16dxX16dxX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX16cxXdbxX167xX15xX26xX37xX5xX4xX11xX15xXfxX10xX1fxX2exXcaxXfxX65xXexX1a8xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xXfxX1axX35xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xX5cxX4xX2cxX1xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX7xX3xX7fxX39xX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16cxX3xX9xX45xX31xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX211xXexX3xXfxX25dxX2dxX3xXa0xX25dxX31xX3xXexXcbxX15xX3xXexX46dxX2dxX2cxX3xX528xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX11xX10xX31xX3xX165xX3xX2dxX261xX77xX2exX3xX16cxX3xX9xX45xX31xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX211xXexX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX16cxX16dxX7fxX256xX3xXa0xX289xX3xXexXcbxX15xX3xXexX46dxX2dxX2cxX3xX243xX10xX11xX10xX3xX9xX292xX4xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX211xX3x15ba8xX10xX15cxX10xX65xX48axX3xXcaxX61xX9xX3xXa0xX25dxX31xX3xXaaexXexX1xX31xX1fxX3cxX2dxX3xX9xX1xX261xX77xX3xX1xX431xX31xX3xX2dxX2cxX1xX49exXb02xX3xX1a8xX3bexX65xX3xX5xX45xX4xX3xX16cxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX9xX40xX4xX3xX48xX31xX207xX3xX1xX56xX21cxX2dxX2cxX3xXexX259xX10xX3xX16xXa9xX2dxX2cxX3xX9xX1xX211xX2dxX2cxX3xX528xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX871xX65xX5xX5cxX4xX2cxX65xX3xXdf3xX31xX9xX1axX5cxX9xX1axX48axX3xX11xX10xX31xX3xX165xX3xX2dxX261xX77xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16cxX3xX9xX45xX31xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xXexX259xX10xX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX211xXexX3xX2cxX2e3xX77xX3xX9xX45xX31xX3xX1a8xX1xX31xX3xX9xX5cxX35dxXexX3xX4dxX1xX10xX2dxX2cxX3xX4dxX1xX31xX2dxX48axX3xX9xX45xX31xX3xX1xX2a2xX3xX9xX211xX2dxX2cxX3x15669xX4xX2dxX3xb921xX1xX65xX31xX3xX15cxX45xX3xX9xX45xX31xX3xX1xXcbxX31xX3xXexX25dxX2dxX3xX4dxX1xX10xX65xX3xX8exX31xXdcxX3xX4dxX1x125fexX3xX1xX31xX1fxX3xX15xX1xX4exX4xX3xXa0xX65xX45xX2dxX3xXexX259xX10xX3xX1xX46dxX4xX3xX48xX31xX224xX2dxX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX211xXexX3xX9xX40xX4xX3xX528xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xXfxX25dxX2dxX3xX2dxX45xX1fxX3xXfxX45xX3xX4dxX1xX31x1146fxX2dxX3xX9acxX239xX3xXa0xX211xXexX3xX243xX1xX1axX2dxX3xX8exX10xX65xX3xX28xX3xX528xX1xX265xX3xX16xX56xX3xXfxXa2xX2dxX1xX3xX8exX292xX77xX3xXa0xX2a2xX4xX3xX9acxX239xX2dxX2cxX3xX8exX46dxX4xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX16xXa9xX2dxX2cxX3xX9xX1xX211xX2dxX2cxX3xX528xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX871xX65xX5xX5cxX4xX2cxX65xX3xXdf3xX31xX9xX1axX5cxX9xX1axX3xXa0xX289xX3xX9xX40xX4xX3xX9xX1xX261xX77xX3xXexX4exXexX3xX9xX45xX31xX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX211xXexX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX7fxXdbxXdcxX3xX2f3xX4d6xX2dxX1xX2exX3xX16cxX3xX11xX9cxX3xX48xX31xX10xX2dxX3xX1xX46dxX4xX3xX48xX31xX224xX2dxX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX671xX31xX211xXexX3xX15cxX45xX3xX77xX2a2xX9xX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xX11xX211xX3xX16cxX3xX9xX45xX31xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xXexXcbxX15xX3xXexX46dxX2dxX2cxX3xX528xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX1xX239xX77xX3xX16cxX16dxX7fxX256xXdcxX3xX260xX2cxX31xX2e3xX2dxX2exX3xX871xX1axX31xX9xX1axX5cxX11xX2f6xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX39xX0xX4xX77xX2cxX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX31xX77xXcaxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX65xX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXexX10xXexX3xXfxX31xXexX3xXfxX31xX65xX2dxX2cxX3xX4xX5cxX10xX48xX3xX11xX10xX15xX3xX1xX65xX10xX2dxX3xX9xX1xX10xX2dxX1xX3xX9xX10xX4xX3xXexX1xX4xX1axX77xX3xX77xX65xX11xX31xXfxX7xX3xX11xX5cxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX2exX7fxX7fxX4xXdcxXcaxX10xX65xX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdcxX15cxX2dxX7fxX2dxX1axX161xX11xX7fxX2xX165xX2xX167xX7fxX165xX165xX5xX16cxX16dxXdbxX9xX16cxX27bxX16cxX189xXfxX256xXdcxX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exX189xX16dxX16dxX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX16cxX165xXdbxX15xX26xX37xX5xX4xX11xX15xXfxX10xX1fxX2exXcaxXfxX65xXexX1a8xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xXfxX1axX35xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX37xX77xX10xX5cxX2cxX4xX2dxX28xX5cxX4xX2cxX1xX9xX2exX10xX31xX9xX65xX7xX3xX7fxX39xX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX4dxX4exXexX3xXfxX52xXexX3xXfxX56xX57xX2dxX2cxX3xX5bxX5cxX10xX48xX3xX11xX61xX15xX3xX1xX65xX45xX2dxX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX49exXexX1xX3xX9xX4exX4xX3xXexX1xX4xX3cxX77xX3xX79xX65xX11xX31xXfxX2exX3xX671xX31xX224xX2dxX3xXa0xX2a2xX4xX3xX5bxX5cxX10xX48xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX7fxXdbxX3xXexX1xX65xX3xXcaxX4xX3cxX9xX3xXa0xX289xX3xXa0xX292xX9xX3xXa0xX56xX57xXexX3xXcaxX56xX40xXexX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX9xX292xX4xX3xX15xX1xX23exX10xX3xX260xX10xX77xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX211xX3xX79xX65xX11xX31xXfxX3xX15cxX45xX3xX2cxX4xX46dxX4xX3xX15xX1xX265xX2dxX2cxX3xXdbxX3xX2dxX2cxX239xX4xX3xXfxX45xX2dxX2cxX3xX1a8xX1xXb00xX4xX3xX9xXa9xX3xXexX1xXbaxXexX3xX260xX1xX45xX3xX2dxX56xX40xXexX3xX8exX2e3xX4xX3xX2cxX4xX4exX65xX3xX9xX52xX3xX26xX56xX2dxX2cxXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX10xX15xX9xX4xX65xX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX4dxX1xXf08xX3xX1xX31xX1fxX3xXexX259xX10xX3xXfxX52xXexX3xXfxX56xX57xX2dxX2cxX3xXexX46dxX2dxX1xX3xX11xX4exX9xX3xXfxX4xX207xX2dxX3xXcaxX10xX2dxX2cxX3xX9xX1xX10xX77xX3xX2cxX4xX10xX3xX2cxX4xX46dxX4xX3xX15xX1xX265xX2dxX2cxX3xX79xX65xX11xX31xXfxX3xX16xX5cxX31xX2dxX2cxX3xX9xX4exX3xX8exX31xX11xX11xX1axX4xX2dxX3xXee9xX2cxX1xX10xX1fxX1axX5cxX3xXexX1xX65xX3xXcaxX4xX3cxX9xX48axX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX49exXexX1xX3xX2cxX4xX46dxX4xX3xX15xX1xX265xX2dxX2cxX3xX79xX65xX11xX31xXfxX3xX1a8xX1xXb00xX4xX3xX9xX10xX1fxX3xX2dxX1xX265xX77xX3xX2dxX1xX45xX3xX2dxX56xX40xXexX3xX8exX2e3xX4xX3xX2cxX4xX4exX65xX3xX9xX52xX3xX26xX56xX2dxX2cxX3xX5bxX243xX3xX11xX70axX3xX2cxX4xX45xX2dxX1xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX9xX1xX61xX2dxX2cxX3xX9xX5cxX65xX2dxX2cxX3xX9xX1xX4exX2dxX2cxX3xXdbxX3xX2dxX45xX1fxX48axX3xXcaxX276xX9xX3xXexX1xX276xX15xX3xX11xX52xX3xX1a8xX1xX4exX2dxX2cxX3xXexX52xX3xXexX259xX10xX3xXexX1xX41bxX2dxX2cxX3xX9xX292xX4xX3xX1a8xX1xX31xX3xX15cxX52xXexX3xX16xX1xX45xX2dxX1xX3xXexXa9xX3xXa0xX239xX2dxX2cxX3xX5xX224xX2dxX3xXexX56xXdcxX3xX2f3xX94xX4xX2dxX1xX3xX11xX9cxX3xX5bxX5cxX10xX48xX3xX2dxX289xX3xX15xX1xX4exX65xX3xX15cxX45xX65xX3xX5bxX243xX3xX9xX292xX4xX3xX79xX65xX11xX31xXfxXdcxX3xX260xX2cxX31xX2e3xX2dxX2exX3xX871xX1axX31xX9xX1axX5cxX11xX2f6xXdcxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX526xX31xX9xX1xX65xX5cxX7xX39xX528xX1xX56xX21cxX2dxX2cxX3xX9acxX6dbxX2dxX2cxX0xX7fxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX243xX65xX31xX5cxXexX1axX7xX39xX2f3xX16xXa9xX2dxX2cxX3xX1xX57xX15xX2f6xX0xX7fxX15xX39
Phương Đặng