Khởi tố 2 cha con chặt hạ hàng trăm cây keo tràm của người cùng xóm ở Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Vì mâu thuẫn đất đai với người cùng xóm, hai cha con Trần Quyết Thắng ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chặt hạ 130 cây keo và chặt, bóc vỏ phần gốc 125 cây keo lá tràm từ 1-8 năm tuổi; nhổ 300 cây keo con mới trồng khoảng 2 tháng tuổi.
9a49xfa7dxc15axc1ecx11d02x9b89xf33excf99x109aexX7x127bcxe29dx1100bxbc9fxe5a6x1116dxX5xbc66xXaxX3xb474xXdx10518xX9xXaxX6x11452xXexba5bxXaxc0c2x10337xX1xe577xXdxX3xXexdb1cxX3x10dd7xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxf2a2xX3xX4xX1xe5bexXexX3xX1x12437xX3xX1xb709xX2ex10d79xX3xXexX15xbad0x9fd9xX3xX4xcc86x11d34xX3xb73bxX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4x11e9cxX6xX3xX2exX3bx11c73x11c28xXdxX3xX4x100d1xX2exX3bxX3xac60xe270xX40xX3xX20xX3xed58xX55xa1a4xX2exX3bxX3xX1exX1x12202xX0xdf9dxX1xX2xX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX6xX13xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dx110bcxececxX3xX40xX43xX19xX3xXexX1xX19xb77dxX2exX3xfb8cxbeb8xXexX3xX9bxX6xXdxX3x11d5fxa129xXdxX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX5exX5fxX40xab47xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xXcxX15xdd72xX2exX3xc709xX19xX44x1085dxXexX3xXcxX1x127f9xX2exX3bxX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xc155xX64xX39xX3xXcx10763xX2exX1xa330xX3xX9bx109bcxX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX2xbb6exf9d3xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXa3xX39xX3xX4xX1xX32xXexXb5xX3xc6faxX5fxX4xX3xXa3x110a7xX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX3bxX24xX4xX3xX2xX26x1216dxX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xX5x10dcdxX3xXexX15xX39xX40xX3xXexdcdbxX3xX2x11028x1026axX3xX2exX3fxX40xX3xXexX19xb0dcxXdx9e84xX3xX2exX1xX13bxX3xXf6xXf7xXf7xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xX4xX1bxX2exX3xX40xXa4xXdxX3xXexX15xa13cxX2exX3bxX3xX46xX1xX1bxf273xX2exX3bxX3xX26xX3xXexX1xX127xX2exX3bxX3xXexX19xX13bxXdxbaf9xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd795xX1bxX13xX44xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxX8exXdx11ee8xX2exX3xX1exXdxebd2xX40xX3xX7xX127xXexX3xX2exX1xX43xX2exX3xX13xX43xX2exX3xX1xX19xX44xX193xX2exX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xXe0xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xXe8xX3xXa3xX12fxX6xX3xX1xX1bxX39xX2exX3xXexX9cxXexX3xX1xX159xX3xX7xX66xX3xXbxX1xX6cxX3xX4xX1xX19x1079dxX2exX3xbda2xX19xX44xXcbxXexX3xX9bxe15fxX2exX1xX3xX46xX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX10axX1e6xX3xX4xX6xX2exX3xX9bxX24xXdxX3xXa3xXa4xXdxX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXc8xX19xX44xXcbxXexX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xXe0xc378xa2a7xX3xX2xa24axdc45xa218xXe8xX3xXa3xX39xX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXcxX1xX3fxX2exX3bxX3x1168fxX1bxX2exX3bxX3xXe0xX213xX214xX3xX2xX217xX133xX218xXe8xXb5xX3xX9bxb902xX19xX3xXexX15xade9xX3xXexX36xXdxX3xX5exX5fxX40xX3xX2xXb5xX3xX5exXebxX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xa44ex10c70xX3xXa3xX23bxX3xXexc389xXdxX3xX4xX24xX3xd12exX3xX1xX50xX44xX3xX1xX1bxX36xXdxX3xXexX39xXdxX3xX7xX160xX2exX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX1dxX0xXdxX40xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9adexX10xX2exXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXax9d08xXdxX13xXexX1xa627xX3xX219xX2xX11cxXbxX5exX13dxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX2acxX3xX218xX2xXf7xXbxX5exX13dxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2acxX6exX6exXdxX170xX10axX6xX1bxX1xX6xXexXdxX2exX1xX170xXa3xX2exX6exX2exX10xX2a7xX7xX6exX26xXf7xXf6x1155bxX6exX2xXf7xX133xX13xX26xXf7xX219xX11cxX218xX11cxX11cxXexX2xXf7xX218xX133xXf7xX5xXf7xX170xd1f4xXbxX3bx10531xX15xX9xX218xX133xXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX26xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX1xX39xX2exX3bxX3xXexX15xX3fxX40xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4xX50xX6xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX5exX5fxX40xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXaxX3xX2a7xXdxX13xXexX1xX9xXaxX219xX2xX11cxXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX218xX2xXf7xXaxX3xX6exX1dxX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX6xXbxXexXdxX1bxX2exXaxX1dxbb8exX2exX3bxX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXc8xX19xX44xXcbxXexX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xXa3xX39xX3xX4xX1bxX2exX3xXexX15xX6xXdxX3xX5xX39xX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXcxX1xX3fxX2exX3bxX3xX22axX1bxX2exX3bxX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX1dxXcxX1xX10xX1bxX3xX1xX159xX3xX7xX66xX3xXa3x10012xX3xX127xX2exXb5xX3xX13xX1bxX3xX4xX5fxX3xX40xX43xX19xX3xXexX1xX19xX98xX2exX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xXa3xXdxX193xX4xX3xXexX15xX6xX2exX1xX3xX4xX1xX9cxXbxX3xX9bxX9cxXexX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xX2exX6cxX2exX3xXa3xX39xX1bxX3xX46xX1xX1bxX160xX2exX3bxX3xX2e8xX1xX3xX2exX3bxX39xX44xX3xX26xX2xX6exX218xX6exX26xXf7xX26xXf7xXb5xX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXc8xX19xX44xXcbxXexX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xX3bxfb2axXdxX3xX9bxXdxX193xX2exX3xXexX1xX1bxX36xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1bxX2exX3xXexX15xX6xXdxX3xX5xX39xX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXcxX1xX3fxX2exX3bxX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX2exX5fxXdxX3xX9bxXdxX3xX5xX6cxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xX4xX50xX6xX3xX10axX39xX3xX214xX3bxX19xX44xd791xX2exX3xXcxX1xX1e6xX3xX64xX55xX56xX2exX3bxX3xXe0xX20xX3xX5exX5fxX40xX3xX2xXb5xX3xX5exXebxX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX256xX257xXe8xX3xX9bxX198xX3xX44xX6cxX19xX3xX4xXc5xX19xX3xXexX15xX160xX3xX5xX36xXdxX3xX9bxX9cxXexX170xX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX9bxX159xX2exX3bxX3xX263xX3xX15xX159xXdxX3xX1x1086dxX2exX3xX257xX2exX3bxX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xX3bxX32xXbxX3xX2exX1xX6xX19xX3xXexX15xX55xXa4xX4xX3xX4xX13bxX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX10axX39xX3xX214xX3bxX19xX44xX4a1xX2exX3xXcxX1xX1e6xX3xX64xX55xX56xX2exX3bxX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxX213xX6xX19xX3xX9bxX5fxXb5xX3xX257xX2exX3bxX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xX5xX9cxX44xX3xX5exX10xX3xX40xX127xX44xX3xXa3xX39xX3xX40xX6xX2exX3bxX3xXexX1xX10xX1bxX3xX26xX3xX4xX1xXdxXcbxX4xX3xX15xb438xX6xX3xX40xX159xX2exX3bxX3xX4xX1xX36xX44xX3xX9bxXcbxX2exX3xX3bxX32xXbxX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX9bxX6xX2exX3bxX3xX9bx11458xX2exX3bxX3xX4xX1xX56xX170xX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xX5xX9cxX44xX3xX2xX3xX4xX1xXdxXcbxX4xX3xX15xX57bxX6xX3xX40xX159xX2exX3bxX3xX9bxX55xX6xX3xX4xX1xX1bxX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX15xX159xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX9bxXdxX3xX5xX6cxX2exX3xX46xX1xX19xX3xXa3xX57bxX4xX3xX9bxX9cxXexX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xX4xX50xX6xX3xX10axX39xX3xX64xX55xX56xX2exX3bxX170xX3xX1exX1xXdxX3xX9bxXcbxX2exX3xX2exX66xXdxXb5xX3xX257xX2exX3bxX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xX2exX5fxXdxX3xXa3xXa4xXdxX3xX22axX1bxX2exX3bxX2acxX3x119a3xX298xX43xX44xX3xX2exX39xX1bxX3xX9bxX50xX3xX9bxXdxX23bxX19xX3xX46xXdxX193xX2exX3xXexX1xX19xX3xX1xX1bxX36xX4xX1xX3xXexX1xX8fxX3xXexX6xX3xX4xX36xX1bxX3xXa3xX10fxXb5xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXa3xX12fxX6xX3xX4xX1xX55xX6xX3xXexX1xX19xX3xX1xX1bxX36xX4xX1xX3xXexX1xX8fxX3xXexX6xX3xX4xX1xX32xXexXb5xX3xX2exX1x9bb1xX2exX3bxX3xX4xX43xX44xX3xX40xXa4xXdxX3xXexX15xX159xX2exX3bxX3xXexX1xX8fxX3xXexX6xX3xX2exX1xX13bxe1b3xX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxX0xXdxX40xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX298xX10xX2exXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX2a7xXdxX13xXexX1xX2acxX3xX219xX2xX11cxXbxX5exX13dxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX2acxX3xX11cxXf6xXf6xXbxX5exX13dxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2acxX6exX6exXdxX170xX10axX6xX1bxX1xX6xXexXdxX2exX1xX170xXa3xX2exX6exX2exX10xX2a7xX7xX6exX26xXf7xXf6xX2e8xX6exX2xXf7xX133xX13xX26xXf7xX219xX11cxX11cxX218xX133xXexX11cxX217xX219xXf6xX217xX5xXf7xX170xX2fexXbxX3bxX301xX15xX9xX2xX133xX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX26xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX1xX39xX2exX3bxX3xXexX15xX3fxX40xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4xX50xX6xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX5exX5fxX40xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXaxX3xX2a7xXdxX13xXexX1xX9xXaxX219xX2xX11cxXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX11cxXf6xXf6xXaxX3xX6exX1dxX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX6xXbxXexXdxX1bxX2exXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxX298xX127xX4xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xX257xX2exX3bxX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xX9bxX24xX2exX3xX1xX36xX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxXcxXdxXcbxXbxX3xX9bxX5fxXb5xX3xX257xX2exX3bxX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xXa3xX39xX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX9bxXdxX3xXa3xX39xX1bxX3xX46xX1xX1bxX160xX2exX1xX3xX2e8xXb5xX3xXexXdxX198xX19xX3xX46xX1xX19xX3xX26xXf6xX218xX3xXexX1xX19xX25dxX4xX3xX9bxX1e6xX6xX3xXbxX1xbdb8xX2exX3xX5exX5fxX40xX3xX2xXb5xX3xX5exXebxX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX256xX257xX3xXa3xX39xX3xX46xX1xX1bxX160xX2exX1xX3xX2xXb5xX3xXexXdxX198xX19xX3xX46xX1xX19xX3xX26xXf6xX2e8xX3xXexX1xX19xX25dxX4xX3xX5exXebxX3xe642xX1xX240xX4xX3xXcxX15xX36xX4xX1xXb5xX3xX1xX19xX44xX193xX2exX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXb5xX3xX13xX5axX2exX3bxX3xX15xX57bxX6xX3xX40xX159xX2exX3bxX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX2xXf6xXf7xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXa3xX39xX3xX4xX1xX32xXexXb5xX3xX10axX5fxX4xX3xXa3xX10fxX3xXbxX1xXc5xX2exX3xX3bxX24xX4xX3xX2xX26xX11cxX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xX5xX127xX3xXexX15xX39xX40xX3xXexX12fxX3xX2xX3xX2exX3fxX40xX3xX9bxXcbxX2exX3xX133xX3xX2exX3fxX40xX3xXexX19xX13bxXdxX13dxX3xX2exX1xX13bxX3xXf6xXf7xXf7xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xX4xX1bxX2exX3xX40xXa4xXdxX3xXexX15xX159xX2exX3bxX3xX46xX1xX1bxX160xX2exX3bxX3xX26xX3xXexX1xX127xX2exX3bxX3xXexX19xX13bxXdxXb5xX3xX3bxX43xX44xX3xXexX13bxX2exX3bxX3xXexX1xXdxX193xXexX3xX1xX36xXdxX3xX2e8xX170xX2xX133xX217xX170xXf7xXf7xXf7xX3xX9bxX159xX2exX3bxX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxX256xXcbxX2exX3xX46xX1xX1bxX160xX2exX3bxX3xX2xXf7xX1xX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX2exX3bxX39xX44xXb5xX3xX10axX39xX3xX64xX55xX56xX2exX3bxX3xX9bxXdxX3xXa3xX39xX1bxX3xXexX15xX6xX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX4xX50xX6xX3xX40xX8fxX2exX1xX3xX9bxX198xX3xX4xX1xX1bxX3xX5xded9xX2exX3xX3fxX2exX3xXexX1xX8fxX3xX2exX3bxX1xX10xX3xXexXdxXcbxX2exX3bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXbxX1xX127xX3xXexX15xX6cxX2exX3xX9bxX159xXdxX3xX2exX6cxX2exX3xX5xX6cxX2exX3xX46xXdxX198xX40xX3xXexX15xX6xX170xX3xX1exX1xXdxX3xX9bxXcbxX2exX3xX2exX66xXdxXb5xX3xXexX1xX9cxX44xX3xX257xX2exX3bxX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXc8xX19xX44xXcbxXexX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xXa3xX39xX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXcxX1xX3fxX2exX3bxX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX9bxX6xX2exX3bxX3xX13xX5axX2exX3bxX3xX15xX57bxX6xX3xX40xX159xX2exX3bxX3xX4xX1xX32xXexX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xXexX15xX6xX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX4xX50xX6xX3xX3bxXdxX6xX3xX9bxX8fxX2exX1xX3xX40xX8fxX2exX1xX3xX2exX6cxX2exX3xX1dfxX19xX6xX44xX3xXa3xX23bxX3xe03cxX180xX214x12269xX3xX5exXebxX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX256xX257xX3xX9bxX198xX3xXexX15xX8fxX2exX1xX3xX10axX127xX1bxX3xX7xX57bxX3xXa3xXdxX193xX4xX170xX0xX6exXbxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX1bxX13xX44xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxX64xXdxX193xX2exXb5xX3xX4xX66xX3xX1dfxX19xX6xX2exX3xX298xX257xX2exX3bxX3xX6xX2exX3xX1xX19xX44xX193xX2exX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xX9bxX6xX2exX3bxX3xX127xXbxX3xX13xX3e7xX2exX3bxX3xX10axXdxX193xX2exX3xXbxX1xX127xXbxX3xX4xX9cxX40xX3xX9bxXdxX3xX46xX1xX10fxXdxX3xX2exX66xXdxX3xX4xX55xX3xXexX15xX240xX3xX9bxX24xXdxX3xXa3xXa4xXdxX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXc8xX19xX44xXcbxXexX3xXcxX1xXd0xX2exX3bxX3xXa3xX39xX3xXcxX15xXc5xX2exX3xXcxX1xX3fxX2exX3bxX3xX22axX1bxX2exX3bxX3xX9bxX198xX3xXexXdxXcbxXbxX3xXexX3e7xX4xX3xX9bxXdxX23bxX19xX3xXexX15xX6xXb5xX3xX5ex9c30xX3xX5xX263xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX1dfxX19xX44xX3xX9bxX1e6xX2exX1xX3xX4xX50xX6xX3xXbxX1xX127xXbxX3xX5xX19xX865xXexX170xX0xX6exXbxX1dxX0xX13xXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xX15xX10xX5xX6xXexX10xX13xXaxX1dxX0xX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxXcxXdxX2exX3xX5xXdxX6cxX2exX3xX1dfxX19xX6xX2exX2acxX0xX6exX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX132xXexX1xX19xX40xX10axX132xX6xX2exX13xX132xX7xX6xXbxX1bxXaxX1dxX0xX5xXdxX1dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11f7dxX5fxXexX3xX5exX6xX3xX3bxXc5xX2exX3xX217xX26xX170xXf7xXf7xXf7xX40xX0xX7xX19xXbxX1dxX26xX0xX6exX7xX19xXbxX1dxX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX57bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xX20xX3xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xb867xX2exX1xX3xX4xX1xX50xX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX15xXdxX193xXexX3xX1xX36xXaxX3xX1xX15xX10xc9f1xX9xXaxX6exX2exX1bxX2exX3bxX132xX2exX3bxX1xXdxX10xXbxX6exX5exX1bxXexX132xX5exX6xX132xX3bxX6xX2exX132xX217xX26xX132xXf7xXf7xXf7xX40xX132xX7xX19xXbxX132xX26xX132xX7xX19xXbxX132xX15xX19xX2exX3bxX132xXexX19xX132xX2exX1xXdxX10xX2exX132xX1bxX132xX1xX6xX132xXexXdxX2exX1xX132xX10axXdxX132xX4xX1xXdxX2exX1xX132xX4xX1xX19xX132xX15xX19xX2exX3bxX132xXexX15xXdxX10xXexX132xX1xX6xX6exX2xX217xX11cxX11cxX219xXf6xX170xX1xXexX40xXaxX1dxX0xXdxX40xX3bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX6exX40xX10xX13xXdxX6xX6exX2xX26xXf7xX6exX2exX10xX2a7xX7xX6exX26xXf7xX26xX133xX6exX2xXf6xX11cxX13xXf7xX2xXf7xXf7xX218xXf7xX26xXexX2xX219xXf7xX11cxX11cxX5xXf7xX170xX2fexXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX26xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX1xX39xX2exX3bxX3xXexX15xX3fxX40xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4xX50xX6xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX5exX5fxX40xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXaxX3xX6exX1dxX0xX6exX6xX1dxX0xX13xXdxXa3xX1dxX0xX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc06xX5fxXexX3xX5exX6xX3xX3bxXc5xX2exX3xX217xX26xX170xXf7xXf7xXf7xX40xX0xX7xX19xXbxX1dxX26xX0xX6exX7xX19xXbxX1dxX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX57bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xX20xX3xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xXc42xX2exX1xX3xX4xX1xX50xX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX15xXdxX193xXexX3xX1xX36xXaxX3xX1xX15xX10xXc5cxX9xXaxX6exX2exX1bxX2exX3bxX132xX2exX3bxX1xXdxX10xXbxX6exX5exX1bxXexX132xX5exX6xX132xX3bxX6xX2exX132xX217xX26xX132xXf7xXf7xXf7xX40xX132xX7xX19xXbxX132xX26xX132xX7xX19xXbxX132xX15xX19xX2exX3bxX132xXexX19xX132xX2exX1xXdxX10xX2exX132xX1bxX132xX1xX6xX132xXexXdxX2exX1xX132xX10axXdxX132xX4xX1xXdxX2exX1xX132xX4xX1xX19xX132xX15xX19xX2exX3bxX132xXexX15xXdxX10xXexX132xX1xX6xX6exX2xX217xX11cxX11cxX219xXf6xX170xX1xXexX40xXaxX1dxXc06xX5fxXexX3xX5exX6xX3xX3bxXc5xX2exX3xX217xX26xX170xXf7xXf7xXf7xX40xX0xX7xX19xXbxX1dxX26xX0xX6exX7xX19xXbxX1dxX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX57bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xX20xX3xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xXc42xX2exX1xX3xX4xX1xX50xX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX15xXdxX193xXexX3xX1xX36xX0xX6exX6xX1dxX0xX6exX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX1dxXcxX12fxX3xX9bxXc5xX19xX3xX2exX3fxX40xX3xX9bxXcbxX2exX3xX2exX6xX44xXb5xX3xX5xX57bxX4xX3xX5xX55xX9dexX2exX3bxX3xX4xX1xX59bxX4xX3xX2exX3fxX2exX3bxX3xX1xX19xX44xX193xX2exX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xXe0xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xXe8xX3xXbxX1xX127xXexX3xX1xXdxX193xX2exXb5xX3xX5exXb7dxX3xX5xX263xX3xX1xX66xX2exX3xX217xX26xX170xXf7xXf7xXf7xX3xX40xX3xX26xX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xXexX57bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xX32xXexX3xXbxX1xX127xX3xX4xX1xd53axX3xX10axX20xXdxX3xX40xX3e7xX4xX3xX9bxXc42xX4xX1xX3xXexX15xX159xX2exX3bxX3xX46xX10xX1bxX170xX3xX256xXdxX23bxX19xX3xX9bxX127xX2exX3bxX3xX2exX5fxXdxXb5xX3xX9bxX24xXdxX3xXexX55xX9dexX2exX3bxX3xXbxX1xX127xX3xX15xX12fxX2exX3bxX3xX5xX36xXdxX3xX4xX1xXc42xX2exX1xX3xX5xX39xX3xX4xX127xX4xX3xX4xX1xX50xX3xX15xX12fxX2exX3bxX170xX170xX170xX0xX6exXbxX1dxX0xX6exX13xXdxXa3xX1dxX0xX6exX5xXdxX1dxX0xX5xXdxX1dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX39xX1bxX3xX4xX19xX25dxX4xX3xX9bxXdxX23bxX19xX3xXexX15xX6xX3xX7xX57bxX3xXa3xXdxX193xX4xX3xXexX15xX6xX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX218xXb5xX11cxX1xX6xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xX127xX44xX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xX9bxX6cxX40xX3xX20xX3xX1exc3a6xX3xd18fxX2exX1xXaxX3xX1xX15xX10xXc5cxX9xXaxX6exX6xX2exX132xX2exXdxX2exX1xX132xXexX15xX6xXexX132xXexX19xX6exXa3xX6xX1bxX132xX4xX19xX1bxX4xX132xX13xXdxX10xX19xX132xXexX15xX6xX132xX7xX19xX132xXa3xXdxX10xX4xX132xXexX15xX6xX2exX3bxX132xXexX15xX6xXdxX132xX218xX132xX11cxX1xX6xX132xX46xX10xX1bxX132xXexX15xX6xX40xX132xX10axXdxX132xX4xX1xX6xX44xX132xXexX15xX1bxX2exX3bxX132xX13xX10xX40xX132xX1bxX132xX46xX44xX132xX6xX2exX1xX6exX2xX217xX218xX26xX219xX11cxX170xX1xXexX40xXaxX1dxX0xXdxX40xX3bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX6exX40xX10xX13xXdxX6xX6exX2xX26xXf7xX6exX2exX10xX2a7xX7xX6exX26xXf7xX26xX11cxX6exX2xXf6xX11cxX13xXf6xX2xX11cxXf6xX133xXf7xX11cxXexXf6xX11cxX219xX11cxX2e8xX5xXf7xX170xX2fexXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX26xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX1xX39xX2exX3bxX3xXexX15xX3fxX40xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4xX50xX6xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX5exX5fxX40xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXaxX3xX6exX1dxX0xX6exX6xX1dxX0xX13xXdxXa3xX1dxX0xX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX39xX1bxX3xX4xX19xX25dxX4xX3xX9bxXdxX23bxX19xX3xXexX15xX6xX3xX7xX57bxX3xXa3xXdxX193xX4xX3xXexX15xX6xX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX218xXb5xX11cxX1xX6xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xX127xX44xX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xX9bxX6cxX40xX3xX20xX3xX1exXfdfxX3xXfe1xX2exX1xXaxX3xX1xX15xX10xXc5cxX9xXaxX6exX6xX2exX132xX2exXdxX2exX1xX132xXexX15xX6xXexX132xXexX19xX6exXa3xX6xX1bxX132xX4xX19xX1bxX4xX132xX13xXdxX10xX19xX132xXexX15xX6xX132xX7xX19xX132xXa3xXdxX10xX4xX132xXexX15xX6xX2exX3bxX132xXexX15xX6xXdxX132xX218xX132xX11cxX1xX6xX132xX46xX10xX1bxX132xXexX15xX6xX40xX132xX10axXdxX132xX4xX1xX6xX44xX132xXexX15xX1bxX2exX3bxX132xX13xX10xX40xX132xX1bxX132xX46xX44xX132xX6xX2exX1xX6exX2xX217xX218xX26xX219xX11cxX170xX1xXexX40xXaxX1dxX8exX39xX1bxX3xX4xX19xX25dxX4xX3xX9bxXdxX23bxX19xX3xXexX15xX6xX3xX7xX57bxX3xXa3xXdxX193xX4xX3xXexX15xX6xX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX218xXb5xX11cxX1xX6xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xX127xX44xX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xX9bxX6cxX40xX3xX20xX3xX1exXfdfxX3xXfe1xX2exX1xX0xX6exX6xX1dxX0xX6exX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX1dxX298xX257xX2exX3bxX3xX6xX2exX3xX5exXebxX3xX1exXfdfxX3xXcxX43xX2exXb5xX3xX1xX19xX44xX193xX2exX3xX1exXfdfxX3xXfe1xX2exX1xX3xXe0xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xXe8xX3xX4xX1xX1bxX3xX10axXdxXcbxXexX3xX9bxX6xX2exX3bxX3xXexXc42xX4xX1xX3xX4xX57bxX4xX3xX9bxXdxX23bxX19xX3xXexX15xX6xX3xX7xX57bxX3xXa3xXdxX193xX4xX3xXexX15xX6xX2exX3bxX3xXexX15xX36xXdxX3xX218xXb5xX11cxX3xX1xX6xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4xX50xX6xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX13xX43xX2exX3xXexX15xX6cxX2exX3xX9bxX1e6xX6xX3xX10axX39xX2exX3xX10axX1e6xX3xX4xX1xX127xX44xX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xX9bxX6cxX40xXb5xX3xX55xXa4xX4xX3xXexX1xXdxX193xXexX3xX1xX36xXdxX3xX46xX1xX1bxX160xX2exX3bxX3xX2xXf7xXf7xX3xXexX15xXdxX193xX19xX3xX9bxX159xX2exX3bxX170xX0xX6exXbxX1dxX0xX6exX13xXdxXa3xX1dxX0xX6exX5xXdxX1dxX0xX5xXdxX1dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX214xX3bxX6xX2exX3bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xXexX15xXdxX193xXexX3xX1xX36xX3xX219xXf7xXf7xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxXb5xX3xXbxX1xX127xX3xX1xX1bxX36xXdxX3xX3bxXdxX6xX3xX7xX160xX2exX3xX4xX50xX6xX3xX2xX3xX3bxXdxX6xX3xX9bxX8fxX2exX1xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xXaxX3xX1xX15xX10xXc5cxX9xXaxX6exX6xX2exX132xX2exXdxX2exX1xX132xXexX15xX6xXexX132xXexX19xX6exX2exX3bxX6xX2exX3bxX132xX2exX1xXdxX10xX2exX132xXexX15xXdxX10xXexX132xX1xX6xX132xX219xXf7xXf7xX132xX4xX6xX44xX132xX46xX10xX1bxX132xXbxX1xX6xX132xX1xX1bxX6xXdxX132xX3bxXdxX6xX132xX7xX6xX2exX132xX4xX19xX6xX132xX2xX132xX3bxXdxX6xX132xX13xXdxX2exX1xX132xX1bxX132xX1xX19xX1bxX2exX3bxX132xX46xX1xX10xX132xX2exX10axX7xXbxX6exX2xX217xX2xX2xX2e8xX26xX170xX1xXexX40xXaxX1dxX0xXdxX40xX3bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX6exX40xX10xX13xXdxX6xX6exX2xX26xXf7xX6exX2exX10xX2a7xX7xX6exX26xXf7xX2xX2e8xX6exX2xXf6xX11cxX13xX2xXf7xX11cxXf6xX219xXf7xX133xXexX2xX11cxX2e8xX5xX11cxX132xX2xX26xX26xX13xXf7xX26xX26xX26xX2e8xX2xX219xXexX218xX133xX2e8xX218xX217xX5xXf7xX170xX2fexXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX26xX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX36xX3xX1xX39xX2exX3bxX3xXexX15xX3fxX40xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xXexX15xX39xX40xX3xX4xX50xX6xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xX5exX5fxX40xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXaxX3xX6exX1dxX0xX6exX6xX1dxX0xX13xXdxXa3xX1dxX0xX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX214xX3bxX6xX2exX3bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xXexX15xXdxX193xXexX3xX1xX36xX3xX219xXf7xXf7xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxXb5xX3xXbxX1xX127xX3xX1xX1bxX36xXdxX3xX3bxXdxX6xX3xX7xX160xX2exX3xX4xX50xX6xX3xX2xX3xX3bxXdxX6xX3xX9bxX8fxX2exX1xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xXaxX3xX1xX15xX10xXc5cxX9xXaxX6exX6xX2exX132xX2exXdxX2exX1xX132xXexX15xX6xXexX132xXexX19xX6exX2exX3bxX6xX2exX3bxX132xX2exX1xXdxX10xX2exX132xXexX15xXdxX10xXexX132xX1xX6xX132xX219xXf7xXf7xX132xX4xX6xX44xX132xX46xX10xX1bxX132xXbxX1xX6xX132xX1xX1bxX6xXdxX132xX3bxXdxX6xX132xX7xX6xX2exX132xX4xX19xX6xX132xX2xX132xX3bxXdxX6xX132xX13xXdxX2exX1xX132xX1bxX132xX1xX19xX1bxX2exX3bxX132xX46xX1xX10xX132xX2exX10axX7xXbxX6exX2xX217xX2xX2xX2e8xX26xX170xX1xXexX40xXaxX1dxX214xX3bxX6xX2exX3bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xXexX15xXdxX193xXexX3xX1xX36xX3xX219xXf7xXf7xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxXb5xX3xXbxX1xX127xX3xX1xX1bxX36xXdxX3xX3bxXdxX6xX3xX7xX160xX2exX3xX4xX50xX6xX3xX2xX3xX3bxXdxX6xX3xX9bxX8fxX2exX1xX3xX20xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxX3xX0xX6exX6xX1dxX0xX6exX7xXexX15xX1bxX2exX3bxX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX1dxX64xX39xX2exX3bxX3xXexX15xX3fxX40xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX10xX1bxX3xX5xX127xX3xXexX15xX39xX40xX3xX13xX1bxX3xX3bxXdxX6xX3xX9bxX8fxX2exX1xX3xX10axX39xX3xX214xX3bxX19xX44xX4a1xX2exX3xXcxX1xX1e6xX3xX64xX55xX56xX2exX3bxX3xXe0xX5exX5fxX40xX3xX2xX3xX5exXebxX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX256xX257xXb5xX3xX64xX55xX66xX2exX3bxX3xX1exX1xX6cxXb5xX3xX64xX39xX3xXcxXe5xX2exX1xXe8xX3xXexX15xX159xX2exX3bxX3xXa3xX39xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX7xX5fxX4xX3xXexX15xX1bxX2exX3bxX3xX133xX3xX2exX3fxX40xX3xX1dfxX19xX6xX3xX10axX1e6xX3xX2xX3xX2exX3bxX55xX56xXdxX3xX4xX5axX2exX3bxX3xXexX1xX257xX2exX3xX2exX3bxX6xX2exX3bxX3xX2exX1xXdxX6cxX2exX3xX4xX1xX32xXexX3xX3bxX24xX4xXb5xX3xXbxX1xX127xX3xX1xX1bxX36xXdxXb5xX3xXexX1xXdxX193xXexX3xX1xX36xXdxX3xX55xXa4xX4xX3xXexXc42xX2exX1xX3xX1xX39xX2exX3bxX3xX4xX1xX3e7xX4xX3xXexX15xXdxX193xX19xX3xX9bxX159xX2exX3bxX170xX0xX6exXbxX1dxX0xX6exX13xXdxXa3xX1dxX0xX6exX5xXdxX1dxX0xX6exX19xX5xX1dxX0xX13xXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX1dxX0xX6exX13xXdxXa3xX1dxX0xX6exX13xXdxXa3xX1dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfe1xX19xXexX1xX1bxX15xXaxX3xX13xXdxX15xX9xXaxX6xX19xXexX1bxXaxX1dxXfe1xX2exX1xX3xX180xXd0xX4xX0xX6exXbxX1d
Anh Bắc