Không cấp, đổi GPLX trong thời gian bị “tước bằng” 23 tháng với 1 trường hợp ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo để sở GTVT các tỉnh, thành biết và phối hợp quản lý không cấp, đổi giấy phép lái xe cho ông Nguyễn Văn Chung trong thời gian bị tước bằng.
cabfxce9dx1589ax17c04xf3bfx1065cx15021x12584x15cfcxX7x13e10xf496xe18exe004x1137fx14025xX5x1407cxXaxX3xX7xXex1118fxX5xX10xX9xXaxXexX10xcfc5xXex115efxX6xX5xXdx1070exe53fx10765xX3x114b5x122cfxX7xXexXdx148cdxX15x1684axXaxcae4x14cf0xX1x16f6cxX23xX22xX3xX4xdea1xXbxd5a4xX3x12e9fx16d91xXdxX3xe20ax15491x177cdx16a15xX3xXex139e9xfc3dxX23xX22xX3xXexX1x1185axXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3x144f7x10d7axX3x1398cxXexf78bxdcf2xX4xX3xX54x171c7xX23xX22x12fc7xX3x14545xd0e3xX3xXexX1xcfa2xX23xX22xX3x16c52xX5axXdxX3xX2xX3xXexX45xX59xX4cxX23xX22xX3xX1x176f8xXbxX3xde2dxX3x1495cx14593xX3xXcxcf51xX23xX1xX0x13ffcxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX10xX6xd8b8xXaxX2fx15820x1301dx1516cx159d7xX3xXex14468xX23xX1xX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX6cx15ad8xX6xX3xX4x106b4xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX54xX68xX46xX3xX3bx17364xX3xX7xX7dxX3xX3fxXcxd370xXcxX3xX4xX68xX4xX3xXexXa2xX23xX1xX39xX3xXexX1xX80xX23xX1xX3xX54xXdx10aa8xXexX3xX6cxX80xX3xXbxX1x109d4xXdxX3xX1xX7axXbxX3xeb7bxX27xedc6xX23xX3xX5x17124xX3xe435xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xXbxX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1x113eexXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX46xX3xX32xX23xX22xX3xX9exX22xX27xX15xce89xX23xX3xXc7x1010dxX23xX3x12ea2xX1xX27xX23xX22xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX55xX3xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xe8d2xX0xX87xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX46xX99xX15xXaxX2fxX9exX22xX80xX15xX3x10b74xX87x12332xX87xX63xcdf3xX63xX168xX39xX3xX9cxX9dxX9exX9fxX3xXexXa2xX23xX1xX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX3bx13bf0xX3xX4xXb3xX3xd823xX27xX15xXdcxXexX3xX3bxX55xX23xX1xX3xX63x17e50xX64xX63xX87xX185x10e42xX1exX9cxX9dxX9exX9fxX3xX6cx15042xX3xX1cxf834xX3xXbxX1x11dccxXexX3xX6cxXdxX3xXbxX1xX1a5x13100xX3xX1xX80xX23xX1xX3xX4xX1x11b63xX23xX1xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xX5xX83xX23xX1xX3xX6cxcc4axX4xX3xX22xXdxX6xX46xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX3bxX59xX4cxX23xX22xX3xX54x131d8xX3xX3bxXe4xXdxX3xX6cxX5axXdxX3xX32xX23xX22xX3xX9exX22xX27xX15xX11fxX23xX3xXc7xX123xX23xX3xX126xX1xX27xX23xX22xX3xfc3fxX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX80xX15xX3xX2xd9b8xX87xe31bxX87xX2xX207xX165xX207xX2dxX3xX4xXb3xX3xX3bxX55xX6xX3xX4xX1xXa2xX3xX7dxX3xX1cxX180xX3xX126x11d12xX1aexX3xX41xX83xX23xX1xX39xX3xX1xX27xX15xfe5bxX23xX3xX126xX222xX1aexX3xX42xX27xX15x105d0xX23xX39xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1x1141cxX148xX0xX87xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX46xX99xX15xXaxX2fxXcxX45xX59xX5axX4xX3xX3bxXb3xX39xX3xX6cxX80xX46xX3xX1x17feaxXdxX3xX63xX2xX3xX22xXdxX4cxX3xeba1xX165xX3xXbxX1x175f1xXexX39xX3xX23xX22xX80xX15xX3xX64xX2xX87xX163xX87xX63xX168xX63xX168xX39xX3xXexX1a5xXdxX3xX3bxX59xX4cxX23xX22xX3xX5xXdxX238xX23xX3xX1cxX180xX3xX126xX222xX1aexX3xX41xX83xX23xX1xX39xX3xX1xX27xX15xX22exX23xX3xX126xX222xX1aexX3xX42xX27xX15xX238xX23xX39xX3xX32xX23xX22xX3xX9exX22xX27xX15xX11fxX23xX3xXc7xX123xX23xX3xX126xX1xX27xX23xX22xX3xX3bxXdxX19exX27xX3xXf3xX1xXdxXc0xX23xX3xX1cxX10xX3xX32xXexX32xX3xX1aexX6xX23xX22xX3xX54xXdxXc0xX23xX3xXf3xXdxXc0xX1aexX3xX7xX46xX68xXexX3xX191xX2xX3fxX1exX207xX168xX278xX148xX165xX63xX3xX1aexX80xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xX1xcdbfxXdxX3xXexX1xX7dxX3xX4xXb3xX3xX23xX26exX23xX22xX3xX3bxX1dcxX3xX4xX26exX23xX3xX6cxX59xX7axXexX3xXebxX27xX68xX3xX168xX39xX278xX1aexXdxX5xXdxX22xX6xX1aexX87xX5xX1b7xXexX3xXf3xX1xX1b7xX3xXexX1xX7dxX3xX1fbxX168xX39xX207xX209xX2xX1aexX22xX87xX5xX1b7xXexX3xXf3xX1xX1b7xX3xXexX1xX7dxX248xX3xXebxX27xX15xX3xX3bxX55xX23xX1xX3xXexX1a5xXdxX3xX3bxXdxXc0xX1aexX3xX6xX39xX3xXf3xX1xX46xXedxX23xX3xX2xX168xX39xX3xX3bxXdxX19exX27xX3xX191xX3xX1exX3xX9exX22xX1xX55xX3xX3bxX55xX23xX1xX3xX7xXe4xX3xX2xX168xX168xX87xX63xX168xX2xX207xX87xX9exX196xX1exX126xX40xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX64xX168xX87xX2xX63xX87xX63xX168xX2xX207xX3xX4x10b20xX6xX3xX126xX1xX1b7xX23xX1xX3xXbxX1xX3afxX148xX0xX87xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX46xX99xX15xXaxX2fxXc7xX5axXdxX3xX1xX80xX23xX1xX3xX6cxX55xX3xXexX45xX238xX23xX39xX3xX32xX23xX22xX3xX126xX1xX27xX23xX22xX3xX54xX55xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xXexXdxX19exX23xX3xX64xX191xX148xX168xX168xX168xX148xX168xX168xX168xX3xX3bxX26exX23xX22xX3xX6cxX80xX3xXexX59xX5axX4xX3xXebxX27xX15xX19exX23xX3xX7xX1a1xX3xX99x155fdxX23xX22xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1fbxX7xXe4xX3xX163xX207xX168xX2xX165xX191xX63xX64xX64xX64xX64xX209xX39xX3xX1xX1a5xX23xX22xX3xX9dxX63xX39xX3xX99xX46xX3x166eaxX7dxX3xX3fxXcxXc7xXcxX3xXexX1xX80xX23xX1xX3xXbxX1xXe4xX3xX7fxX26exX3xX126xX1xX1b7xX3x11aefxXdxX23xX1xX3xX4xX37xXbxX3xX23xX22xX80xX15xX3xX63xX207xX87xX191xX87xX63xX168xX2xX207xX39xX3xX4xXb3xX3xX22xXdxX68xX3xXexX45xX55xX3xX3bxXdcxX23xX3xX23xX22xX80xX15xX3xX63xX207xX87xX191xX87xX63xX168xX63xX207xX248xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX1xX1a5xX23xX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX3xXf3xXc0xX3xXexXafxX3xX23xX22xX80xX15xX3xX163xX87xX165xX87xX63xX168xX63xX168xX148xX0xX87xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX46xX99xX15xXaxX2fxXc7x11f20xX3xX6cx17fa7xX15xX39xX3xX9cxX9dxX9exX9fxX3xXexXa2xX23xX1xX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX54xX68xX46xX3xX3bxXc0xX3xX7xX7dxX3xX3fxXcxXc7xXcxX3xX4xX68xX4xX3xXexXa2xX23xX1xX39xX3xXexX1xX80xX23xX1xX3xXbxX1xXe4xX3xXexX45xX1c7xX4xX3xXexX1xX27xX1dcxX4xX3xXcxX45xX27xX23xX22xX3xX59xX30exX23xX22xX3xX54xXdxXdcxXexX39xX3xXbxX1xXe4xXdxX3xX1xX7axXbxX3xXebxX27xXedxX23xX3xX5xXf1xX39xX3xXf3xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xXbxX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX46xX3xX32xX23xX22xX3xX9exX22xX27xX15xX11fxX23xX3xXc7xX123xX23xX3xX126xX1xX27xX23xX22xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX55xX3xXexX59xX5axX4xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX148xX0xX87xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX46xX99xX15xXaxX2fxX0xXdxX1aexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX99xXexX1xX27xX1aexX54xX3xX99xX1xXdxX99xX10xX3xXdxX126xX10xX23xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15107xXdxX99xXexX1xX24xX3xX191xX278xX168xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX64xX209xX168xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX87xX87xXdxX148xX54xX6xX46xX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX6cxX23xX87xX23xX10xX5efxX7xX87xX63xX168xX64xX64xX87xX2xX168xX209xX99xX278xX2xX63xX278xX209xX63xX165xXexX2xX168xX163xX207xX207xX5xX168xX148xX26xXbxX22xf8adxX45xX9xX165xX207xX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xXbxX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX55xX3xX57xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xX61xX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX3xX6cxX5axXdxX3xX2xX3xXexX45xX59xX4cxX23xX22xX3xX1xX7axXbxX3xX7dxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xXaxX3xX5efxXdxX99xXexX1xX9xXaxX191xX278xX168xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX64xX209xX168xXaxX3xX87xX2fxX0xX87xXbxX2fxX0xX99xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX99xX45xX10xX5xX6xXexX10xX99xXaxX2fxX0xX7xXexX45xX46xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX238xX23xX3xXebxX27xX6xX23xX24xX0xX87xX7xXexX45xX46xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX1aexX54xX1exX6xX23xX99xX1exX7xX6xXbxX46xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX59xX5axX4xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX3bxXdxX19exX27xX3xXf3xX1xXdxXc0xX23xX3xXbxX1xX59xX30exX23xX22xX3xXexXdxX22exX23xX3xXexX1xX27xX3xX22xX46xX1aexX3xX45xX68xX4xX3xX3bxXc0xX3xX278xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX23xX1x139f6xX23xX3xX3bxX27xX3xX54xX68xX1aexX3xX7xX6xX27xX3xX1cxX10xXaxX3xX1xX45xX10xX2bxX9xXaxX87xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX99xX46xXdxX1exX7xX46xX23xX22xX87xXexX27xX46xX4xX1exX22xXdxX6xX15xX1exXbxX1xX10xXbxX1exX5xX6xXdxX1exX1cxX10xX1exXexX6xXdxX1exX1cxX10xX1exX99xXdxX10xX27xX1exXf3xX1xXdxX10xX23xX1exXbxX1xX27xX46xX23xX22xX1exXexXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX1exX22xX46xX1aexX1exX45xX6xX4xX1exX99xX10xX1exX278xX1exX4xX46xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX99xX27xX1exX54xX6xX1aexX1exX7xX6xX27xX1exX1cxX10xX87xX2xX207xX209xX165xX2xX165xX148xX1xXexX1aexXaxX2fxX0xXdxX1aexX22xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX87xX1aexX10xX99xXdxX6xX87xX2xX63xX168xX87xX23xX10xX5efxX7xX87xX63xX168xX64xX2xX87xX2xX168xX165xX99xX168xX2xX207xX278xX207xX278xX207xXexX165xX207xX163xX168xX5xX278xX1exX2xX168xX165xX99xX168xX2xX63xX191xX209xX191xX163xXexX63xX163xX191xX191xX165xX5xX168xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xXbxX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX55xX3xX57xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xX61xX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX3xX6cxX5axXdxX3xX2xX3xXexX45xX59xX4cxX23xX22xX3xX1xX7axXbxX3xX7dxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xXaxX3xX87xX2fxX0xX87xX6xX2fxX0xX99xXdxX6cxX2fxX0xX7xXexX45xX46xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX59xX5axX4xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX3bxXdxX19exX27xX3xXf3xX1xXdxXc0xX23xX3xXbxX1xX59xX30exX23xX22xX3xXexXdxX22exX23xX3xXexX1xX27xX3xX22xX46xX1aexX3xX45xX68xX4xX3xX3bxXc0xX3xX278xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX778xX23xX3xX3bxX27xX3xX54xX68xX1aexX3xX7xX6xX27xX3xX1cxX10xXaxX3xX1xX45xX10xX2bxX9xXaxX87xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX99xX46xXdxX1exX7xX46xX23xX22xX87xXexX27xX46xX4xX1exX22xXdxX6xX15xX1exXbxX1xX10xXbxX1exX5xX6xXdxX1exX1cxX10xX1exXexX6xXdxX1exX1cxX10xX1exX99xXdxX10xX27xX1exXf3xX1xXdxX10xX23xX1exXbxX1xX27xX46xX23xX22xX1exXexXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX1exX22xX46xX1aexX1exX45xX6xX4xX1exX99xX10xX1exX278xX1exX4xX46xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX99xX27xX1exX54xX6xX1aexX1exX7xX6xX27xX1exX1cxX10xX87xX2xX207xX209xX165xX2xX165xX148xX1xXexX1aexXaxX2fxXcxX59xX5axX4xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX3bxXdxX19exX27xX3xXf3xX1xXdxXc0xX23xX3xXbxX1xX59xX30exX23xX22xX3xXexXdxX22exX23xX3xXexX1xX27xX3xX22xX46xX1aexX3xX45xX68xX4xX3xX3bxXc0xX3xX278xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX778xX23xX3xX3bxX27xX3xX54xX68xX1aexX3xX7xX6xX27xX3xX1cxX10xX0xX87xX6xX2fxX0xX87xX7xXexX45xX46xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX99xXaxX2fxX126xX1xXdxX19exX27xX3xX207xX87xX165xX39xX3xX196xX1dcxXdxX3xX126xX44cxX3fxXcxX3xXbxX1xX1b7xX6xX3xX9exX6xX1aexX3xXexX1xX27xX1dcxX4xX3xX40xX1xf1a2xX23xX22xX3xX126xX44cxX3fxXcxX3xX126xX32xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX3bxX180xX3xX5xX4e2xXbxX3xX54xXdxX238xX23xX3xX54xXedxX23xX3xX1cxX1a1xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xX6cxXdxX3xXbxX1xX1a5xX1aexX3xX1xX80xX23xX1xX3xX4xX1xX1b7xX23xX1xX3xX6cxX80xX3xXexX59xX5axX4xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xX2xX1exX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX3xX3bxXe4xXdxX3xX6cxX5axXdxX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX1cxX10xX3xXexX1xX27xX3xX22xX46xX1aexX3xX45xX68xX4xX3xX3bxXc0xX3xX278xX3xX23xdaf6xX3xX4xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX778xX23xX3xX3bxX27xX3xX54xX68xX1aexX3xX7xX6xX27xX3xX1cxX10xX3xXf3xX1xXdxX3xX5xX59xX27xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xXexX45xX238xX23xX3xX185xX41xX3xX2x10d58xX148xX0xX87xXbxX2fxX0xX87xX99xXdxX6cxX2fxX0xX87xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX126xX1xXe4xX23xX22xX3xX3bxXe4xXdxX3xXf3xXdxXc0xX1aexX3xXexX45xX6xX3xX23xX26exX23xX22xX3xX3bxX1dcxX3xX4xX26exX23xX39xX3xX1aexX1dcxXexX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX54xX55xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xX64xX191xX3xXexX45xXdxX22exX27xX3xX3bxX26exX23xX22xX39xX3xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xX3xX5xX68xXdxX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xXaxX3xX1xX45xX10xX2bxX9xXaxX87xX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX45xX6xXexX1exXexX27xX87xX4xX1xX46xX23xX22xX1exX99xX46xXdxX1exXf3xXdxX10xX1aexX1exXexX45xX6xX1exX23xX46xX23xX22xX1exX99xX46xX1exX4xX46xX23xX1exX1aexX46xXexX1exXexX6xXdxX1exX1cxX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX54xXdxX1exXbxX1xX6xXexX1exX64xX191xX1exXexX45xXdxX10xX27xX1exX99xX46xX23xX22xX1exXexX27xX46xX4xX1exX54xX6xX23xX22xX1exX5xX6xXdxX1exX63xX64xX1exXexX1xX6xX23xX22xX87xX2xX207xX278xX163xX278xX63xX148xX1xXexX1aexXaxX2fxX0xXdxX1aexX22xX3xX7xX45xX4xX9xXaxX87xX1aexX10xX99xXdxX6xX87xX2xX63xX168xX87xX23xX10xX5efxX7xX87xX63xX168xX63xX209xX87xX2xX168xX209xX99xX209xX168xX191xX2xX64xX64xX207xXexX191xX64xX163xX163xX5xX168xX1exX2xX191xX63xX99xX191xX63xX64xX168xX63xX64xX2xXexX278xX2xX63xX278xX207xX5xX168xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX4xX37xXbxX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX55xX3xX57xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xX61xX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX3xX6cxX5axXdxX3xX2xX3xXexX45xX59xX4cxX23xX22xX3xX1xX7axXbxX3xX7dxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xXaxX3xX87xX2fxX0xX87xX6xX2fxX0xX99xXdxX6cxX2fxX0xX7xXexX45xX46xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX126xX1xXe4xX23xX22xX3xX3bxXe4xXdxX3xXf3xXdxXc0xX1aexX3xXexX45xX6xX3xX23xX26exX23xX22xX3xX3bxX1dcxX3xX4xX26exX23xX39xX3xX1aexX1dcxXexX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX54xX55xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xX64xX191xX3xXexX45xXdxX22exX27xX3xX3bxX26exX23xX22xX39xX3xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xX3xX5xX68xXdxX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xXaxX3xX1xX45xX10xX2bxX9xXaxX87xX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX45xX6xXexX1exXexX27xX87xX4xX1xX46xX23xX22xX1exX99xX46xXdxX1exXf3xXdxX10xX1aexX1exXexX45xX6xX1exX23xX46xX23xX22xX1exX99xX46xX1exX4xX46xX23xX1exX1aexX46xXexX1exXexX6xXdxX1exX1cxX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX54xXdxX1exXbxX1xX6xXexX1exX64xX191xX1exXexX45xXdxX10xX27xX1exX99xX46xX23xX22xX1exXexX27xX46xX4xX1exX54xX6xX23xX22xX1exX5xX6xXdxX1exX63xX64xX1exXexX1xX6xX23xX22xX87xX2xX207xX278xX163xX278xX63xX148xX1xXexX1aexXaxX2fxX126xX1xXe4xX23xX22xX3xX3bxXe4xXdxX3xXf3xXdxXc0xX1aexX3xXexX45xX6xX3xX23xX26exX23xX22xX3xX3bxX1dcxX3xX4xX26exX23xX39xX3xX1aexX1dcxXexX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX54xX55xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xX64xX191xX3xXexX45xXdxX22exX27xX3xX3bxX26exX23xX22xX39xX3xXexX59xX5axX4xX3xX54xX5exX23xX22xX3xX5xX68xXdxX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX0xX87xX6xX2fxX0xX87xX7xXexX45xX46xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX99xXaxX2fxX9exX22xX46xX80xXdxX3xX4xX1xX55xX27xX3xX1xX4dfxX23xX1xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xX4xX1xX1b7xX23xX1xX3xX54xX5exX23xX22xX3xXexXdxX19exX23xX3xX64xX191xX3xXexX45xXdxX22exX27xX3xX3bxX26exX23xX22xX39xX3xXexX80xXdxX3xX1cxXdcxX3xX23xX80xX15xX3xX4xXa51xX23xX3xX4xX1xX55xX27xX3xXexX1xX238xX1aexX3xX1xX4dfxX23xX1xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xX54xX3cxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX5xX80xX3xXexX59xX5axX4xX3xX22xXdxX37xX15xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX68xXdxX3xX1cxX10xX3xX1fbxX1xX1a5xX23xX22xX3xX9dxX63xX39xX3xX99xX46xX3xX44cxX7dxX3xX3fxXcxXc7xXcxX3xX7fxX80xX3xXcxX83xX23xX1xX3xX4xX37xXbxX248xX3xXexX45xX46xX23xX22xX3xX6cxXa51xX23xX22xX3xX63xX64xX3xXexX1xX68xX23xX22xX148xX0xX87xXbxX2fxX0xX87xX99xXdxX6cxX2fxX0xX87xX5xXdxX2fxX0xX87xX27xX5xX2fxX0xX99xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX45xXaxX2fxX0xX87xX99xXdxX6cxX2fxX0xX87xX99xXdxX6cxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb12xX27xXexX1xX46xX45xXaxX2fxXcxX1x10e6fxX15xX3xX9exX1xX59xX0xX87xXbxX2f
Thùy Như