Cận cảnh con mực dài hơn 3m, nặng 70kg dạt vào bờ biển
Một con mực khổng lồ, dài hơn 3m, nặng 70kg đã dạt vào bờ biển Ugu ở TP Obama, tỉnh Fukui, Nhật Bản vào sáng 20-4. Lúc đầu con mực vẫn còn sống và liên tục di chuyển, nhưng sau đó yếu dần rồi chết.
fd6fx10845x1263ex10932x14e81x10c9fx132adx176b1x16181xX7x10061x17a07x1135fx10f38x10f4ex15616xX5x12921xXax10fdfx14c6ax14e2ax12a3axX3xX4x133a0xX15xX1xX3xX4x11847xX15xX3x16f03x158b3xX4xX3x14328x14162xXdxX3xX1x13216xX15xX3x175b0xX20x17616xX3xX15xfdfaxX15x12aefxX3x16399x114acx12aeexX33xX3xX24x13c73xXexX3x176f0xX25xX1dxX3x10f1fx12baexX3xX42xXdx12c20xX15xX0x13a0dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a65xX10xX6xX24xXaxX12x14d9fx10595xXexX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX4xX3xX37xX1x152baxX15xX33xX3xX5x16a4dxX2exX3xX24xX25xXdxX3xX1xX29xX15xX3xX2cxX20xX2exX3xX15xX31xX15xX33xX3xX35xX36xX37xX33xX3x10b12x17677xX3xX24xX3bxXexX3xX3exX25xX1dxX3xX42xX43xX3xX42xXdxX47xX15xX3x139cdxX33x16d04xX3xfe92xX3xXcx12077xX3x14b56xX42xX6xX20xX6xX2exX3xXex104fbxX15xX1xX3x13d8cxXa0xX37xXa0xXdxX2exX3x1754dxX1xX14xXexX3x175f7xX18xX15xX3xX3exX25xX1dxX3xX7x13f4cxX15xX33xX3x1112bxX36x1137cx1748ex1753bxX3x15440x13684xX4xX3xX8bx10b75xXa0xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX4xX3xX3ex11aa3xX15xX3xX4x12fa5xX15xX3xX7x15864xX15xX33xX3xX3exX25xX3xX5xXdx17d51xX15xX3xXex15eddxX4xX3xX24xXdxX3xX4xX1xXa0x12167xX47xX15xX2exX3xX15xX1x13ac8xX15xX33xX3xX7xX6xXa0xX3xX8bx144b7xX3xX101x14c27xXa0xX3xX24xXd7xX15xX3x10be8xX72xXdxX3xX4xX1xX114xXexXd0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX1dxX24xX101xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX4xX10xXcexX1dxX42x15555xX10xX4xXexX3xX24xX33xX20xX10xX24xXdxX6xX3xX3exXdxX24xX10xX1dxX3xX20xXbxXcfxX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXax14262xXdxX24xXexX1x16addxX3xX2xX36xX36x15abdx11850xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX177xX3xX2cxXccxX36xXbx121d1xX17dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX4axX6xXbxXbxX7xX4axX1dxXbxX10xX15xX4axX20xX10xX24xXdxX6xX4axXexX1xXa0xX20xX42x11bafxXbxX9xX15xX10xX172xX7xX4axXccxXccxX2x10b57xX4axX2xX36xX1b5xX24xX36xX2x11111xX2cx12ca3xXccxX1b5xXexXccxX2xX36xX5xX2xXcexX10x15546xX33xXdx1340fxXcexX2cxXcexX2cxX24xX42xX35xXcfxX42xXcfxX2cxX2cxX1b5xXcexX2xXd0xX33xXdxX1cdxXaxX3xX24xX6xXexX6xXcexXexX101xXbxX10xX9xXaxX3exXdxX24xX10xX1dxX4axX20xXbxXcfxXaxX3xX24xX6xXexX6xXcexX10xX15xX4xX1dxX24xX10xX9xXaxX3exXa5xX35xX36x16dbbxX9exX14bxX1x13076x14e8fxX1cdx13409xX6x1209axX10xX5fxX20exX20exX20xX20exXbax135c9x1036exX5fxX20exX11bxXccxX1caxX213xX9exfe8cxX18bxXbfxX1bdxXbax17861xX36xX35xX20axXcfxXbaxX10xX20exX14bxX2xX3exXccx148b4x16ff2xX4axX1b5xX20ax1522axX211xX229xX15xX42xXd2xXa0xX235xX21cxX1cdxX1bfxX4axXa5xX13xX20xX59xX2xXdxX1dxXcfxX5fxX21cxX172xXexX7xXdxXcfxX3exX15xX18bxX1caxX20axXa5xX17cxXccxXbfxX235xX59x10c04xX6xX20exX20xX42xX21cxXexX33xX17cxXccxXbfxX20exX59x158b8xX13xX236xXa7xX35xX1bfxX3exXexX1caxXdxXccxX4axX24xX1dxX37xX229xX20axX7xXbfxX7xX2xX235xXcxX101xX33xX4xX1b5x11b44xX1b5xX20axX20fxXexX26dxX5fx13acexX36xX229x16f87xX101xXb3xX1bfxXd2xX11bxXbfxX10xX172xX4xX17cxXccxXbfxX3exX11bxX5fxXa7xX20axX13xXdxX1caxX1xX21bxX101xX21bxX37xX35xX20xXexX1bfxXd2xXb3xX1bdxX28fxX17cxXccxXbfxX4xX213xX17cxX2cxX23axXaxX3xX24xX6xXexX6xXcexXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX24xX6xXexX6xXcexX6xX11bxX33xX7xX9xXaxX1b5xX2cxX177xX36xX177xX2xX1b5xX1bfxX177xX36xX177xX2xX177xX2xX177xX2xX36xX36xX17cxX177xX36xX177xX2xX1bfxXccxX36xX177xX2xX36xX1bdxX36xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX1dxX24xX101xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xXexX1xXa0xX20xX42xX3xX24xX1xXdxX24xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX24xXexX1xX177xX3xX229xX2xX1bfxXbxX18bxX17dxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX177xX3xX2cxXcfxX1b5xXbxX18bxX17dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXd0xX42xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd0xX3exX15xX4axX15xX10xX172xX7xX4axXccxXccxX2xX1b5xX4axX2xX36xX1b5xX24xX36xX2xX1bdxX2cxX1bfxXcfxX1bfxXexXccxX35xX2cxX2cxXccxX5xX36xXd0xX33xXdxX1cdxX1aaxX11bxX9xXcfxX2cxX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX1xX29xX15xX3xX2cxX20xX2exX3xX15xX31xX15xX33xX3xX35xX36xX37xX33xX3xX24xX3bxXexX3xX3exX25xX1dxX3xX42xX43xX3xX42xXdxX47xX15xXaxX3xX172xXdxX24xXexX1xX9xXaxX229xX2xX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX2cxXcfxX1b5xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX224xX1dxXa0xX11bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXexXa0xX1dxXdxXexX11bxX10xXd0xX3exX15xX0xX4axXbxX12