Hà Tĩnh thu hơn 14 tỷ đồng từ thuế, phí khai thác khoáng sản
(Baohatinh.vn) - Quá trình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh, các đơn vị đã đóng nộp vào ngân sách số tiền 14,234 tỷ đồng.
e6f5x1bb04x159cfx13170x15684x15dcex147c1x190ffx166e7xX7x178c3x10737x19714x171d3x136adx11092xX5x11386xXax170bcx14399xe7d5xX3xXcxee24x11b97xX1xX3xXexX1x140c3xX3xX1x106b4xX18xX3xX2x167a9xX3xXex1b99fxX3x16e8cx116d9xX18x155caxX3xXex13a14xX3xXexX1xX1dx1b15fx18dc7xX3xXbxX1x1a39dxX3x19e16xX1xX6xXdxX3xXexX1x16250xX4xX3xX3bxX1x11794xX42xX18xX2cxX3xX7x19022xX18xX0x194d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf86axXaxX12x150afxX1dxX42xX3xXex1b433x13c35xX18xX1xX3xX1xX47x162f3xXexX3xX29x16830xX18xX2cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX35xX3xX4xX1xX34xX3x1b928xXdxX34xX18xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXexX6ax1281fxX18xX3xX29xf3aexX6xX3xX88xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX35xX3xX4xX42xX4xX3xX29xX20xX18xX3x177fbxX9exX3xX29x15747xX3xX29x13535xX18xX2cxX3xX18xX75xXbxX3xXb6xX14xX47xX3xX18xX2cxffefxX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX7x19050xX3xXexXdx11fd0xX18xX3xX2xX24xX35x16dadx169aaxX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cx11753xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx192e2xX47xX62x19e24xXaxX12xX0xXdxfa75xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12b7cxX10xX18xXexX10xX6axXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXax154d9xXdxX62xXexX1x166aexX3x14185xX2x19ee1xXbx158dexf841xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX120xX3xX24xX2x18eccxXbxX126xX127xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX50xX50xXdxXe9xX88xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xXb6xX18xX50xX18xX10xX11bxX7xX50xXdexX133xXdfxX124xX50xX2xX124xXdexX62xX124xXdexX2xXdfxX133xX124xX122xXexX2xXdfx1acf1xX122xXdexX5xX133xXe9x16de5xXbxX2cx19be8xX6axX9xX124xXdfxf63cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xX18xX3xX2xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX3xXexX1xX1dxX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xXaxX3xX11bxXdxX62xXexX1xX9xXaxX122xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX24xX2xX133xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX10cx1b3b4xX18xX2cxX3xXexXfcxX3xX10cx14fadxX3x1b510x10cc9x13701xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xXb6xX14xX3x10153xX1dxX3xX5xX9exX4xX1xX3x163c4xX20xX18xX3x1a6ffxXdxX101xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX18xX2cxX1dxX2axX18xX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xf7c6xX3xX1xX1dxXfcx10bc2xX18xX3xX13xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX215xX20xX18xXe9xX3xX0xX10xX101xX12x12cbexX18xX1xX3xXexX1ffxX3xX5xXdxX23exX1dxX0xX50xX10xX101xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xXexX1xXd4xX18xX2cxX3xX3bxX9axX3xX4x18c62xX6xX3x191f4xXf9xX1fexX20dxX3xXexfab3xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX35xX3xXexX6axX9axX18xX3xX29xX9exX6xX3xX88xX14xX18xX3xX4xXbdxX3xX24xX3xX62xX47xX6xX18xX1xX3xX18xX2cxX1xXdxX23exXbxX3xX29xX6xX18xX2cxX3xX1xX47xX71xXexX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXexXdxXexX6xX18xX35xX3xX7xX10xX6axXdxX4xXdxXexX35xX3xX7x18c2axXexX35xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX6xX18xX1xX35xX3xXexX1xXdxX34xX4xX35xX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX50xX18xX1ffxX200xX4xX3xX18xXbdxX18xX2cxX3xXexX1xXdxX9axX18xX3xX18xX1xXdxX9axX18xX3x1b0e6xX4xX42xX4xX3xX5xX47xX71xXdxX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXexX1xX1dxX75xX4xX3xXbxX1xX71xX101xX3xXb6xXdxX3x19311xX1dxX4dxX18xX3xX5x1acb6xX3xX4xX284xX6xX3xXf9xX75xX3xX10cxX1f4xX18xX2cxX3xXexX1xX1ffxX20xX18xX2cx1ace3xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xX65xX1dxX6xX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX29xXdxXd8xX1dxX3xXexX6axX6xX35xX3xX29xX42xX18xX1xX3xX2cxXdxX42xX35xX3xX126xX42xX4xX3xX29xX9exX18xX1xX3xXexX6axf2d1xX3xX5xX1ffx12f01xX18xX2cxX3xXexX14xXdxX3xX18xX2cxX1dxXfcxX9axX18xX3xX62x12f0fxX3xX88xX42xX47xX3xX239xX3xX4xX42xX4xX3xX101x18644xX3xX5xX14xX3xX33fxX1dx1852bxX18xX2cxX3xX7xX10xX6axXdxX4xXdxXexX3xX215xX20xX18xX3xXf9xX6bxX18xX1xX3xX31cxX13xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX215xX20xX18xX359xX3xX29xX71xXexX3xX3bxX1xX47xX4dxX18xX2cxX3xXdexX3xXexX6axXdxX23exX1dxX3xXexef84xX18xX127xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX219x19678xX3x151a0xX18xX1xX3xX29xX71xXexX3xX3bxX1xX47xX4dxX18xX2cxX3xXdfxX35xXdfxX3xXexX6axXdxX23exX1dxX3xXexX3faxX18xX127xX3xX4xX6xX47xX3xX5xX6xX18xX1xX3xX219xX40exX3xX410xX18xX1xX35xX3xX10cx1ac44xX101xX3x12c92xX1dxXfcxX9axX18xX3xX29xX71xXexX3xX1xX20xX18xX3xXdexX3xXexX6axXdxX23exX1dxX3xXexX3faxX18xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xX13xXdxX23exX18xX35xX3xX4xXbdxX3xX124xX3xX29xX20xX18xX3xXb6xX9exX3xX29xX1ffxX3a1xX4xX3xX4xX3faxXbxX3xX2cxXdxX3faxXfcxX3xXbxX1x1a69cxXbxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXexX71xXdxX3xX16cxX3xX101xX3bexX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xX239xX3xX29xX9exX6xX3xX88xX14xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX1dxXfcxX23exX18xX120xX3xX219xX40exX3xX410xX18xX1xX35xX3xX1fexX2cxX1xXdxX3xX443xX1dxXcbxX18xX35xX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX13xX14xX35xX3xX13xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX215xX20xX18xX3xXb6xX14xX3xXexX1xX9exX3xX126xXbaxX3xX219xX40exX3xX410xX18xX1xXe9xX3xX215xX4dxX18xX3xX5xX1ffxX3a1xX18xX2cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXexX2fxX3xX18x14555xX101xX3xXdexX133xX2xX122xX3xX29xX34xX18xX3xX18xX6xXfcxX3xX5xX14xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xXdexX24xXe9xX16cxX16cx1c006xX3xXexX3faxX18xX35xX3xX7xX10xX6axXdxX4xXdxXexX3xX24xX54fxXe9xX24xX16cxX124xX3xXexX3faxX18xX35xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX2xX122xXe9xXdexX24xX54fxX3xXexX3faxX18xX35xX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xXdfxX17axXe9xX24xX16cxXdfxX101x120e1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xX65xX1dxX42xX3xXexX6axX6bxX18xX1xX3xX1xX47xX71xXexX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX35xX3xX4xX42xX4xX3xX29xX20xX18xX3xXb6xX9exX3xX29xXbaxX3xXexX1xX3b1xX4xX3xX1xXdxX23exX18xX3xX18xX2cxX1xXdxX9axX101xX3xXex1b6bdxX4xX3xX18xX2cxX1xX17xX6xX3xXb6x1784cxX3xX29xXbdxX18xX2cxX3xX18xX75xXbxX3xX4xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX4dxX18xX3xXexX1xX1dxX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3xXexX1xX10xX47xX3xX33fxX1dxXfcxX3xX29xX9exX18xX1xXe9xX3xXcx14b0fxX18xX2cxX3xX7xXd4xX3xXexXdxXd8xX18xX3xX29xXbaxX3xX18xX75xXbxX3xX18xX2cxXcbxX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX29xX47xX71xX18xX3xXexX2fxX3xXdexX133xX2xX122xX3xX29xX34xX18xX3xX18xX6xXfcxX3xX5xX14xX3xX2xX24xX35xXdexXdfxX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cxX3xX31cxX29xX71xXexX3xX2xX133xX133x10e41xX359xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xX0xXdxX101xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX18xXexX10xX6axXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX62xXexX1xX120xX3xX122xX2xX124xXbxX126xX127xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX120xX3xX24xX2xX133xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX50xX50xXdxXe9xX88xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xXb6xX18xX50xX18xX10xX11bxX7xX50xXdexX133xXdfxX124xX50xX2xX124xXdexX62xX124xXdexX2xXdfxXdexX2xX133xXexX54fxX124xX2xX54fxXdexX5xX133xXe9xX172xXbxX2cxX175xX6axX9xXdfxX124xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xX18xX3xX2xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX3xXexX1xX1dxX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xXaxX3xX11bxXdxX62xXexX1xX9xXaxX122xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX24xX2xX133xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX29xX6xX18xX2cxX3xX29xXd8xX3xX18xX2cxX1xX9exX3xXcxX6axX1dxX18xX2cxX3xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX62xX2fxX18xX2cxX3xX62xX3b1xX3xX42xX18xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX101xX3bexX3xX7xX2e4xXexX3xXcxX1xX71xX4xX1xX3xX219xX1xX9axXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX29xX42xX18xX1xX3xX2cxXdxX42xX3xX4xX284xX6xX3xX18xX2cxX14xX18xX1xX3xX4xX1x1663exX4xX3xX18xX531xX18xX2cxX35xX3xX4xX42xX4xX3xX29xX20xX18xX3xXb6xX9exX3xX1xX47xX71xXexX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xX31cxXexXdxXexX6xX18xX35xX3xX7xX10xX6axXdxX4xXdxXexX35xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xX6xX18xX1xXe9xXe9xXe9xX359xX3xXb6xXd8xX3xX4xX20xX3xX88xX4dxX18xX3xX29xXbaxX3xX4xX1xX3faxXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexXd4xXexX3xX4xX42xX4xX3xX33fxX1dxXfcxX3xX29xX9exX18xX1xX3xX4xX284xX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX1dx1ad49xXexX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX1xX47xX71xXexX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xXb6xX14xX3xX4xX1xX34xX3xX88xXdxX34xX18xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX35xX3xX33fxX1dxX6xX18xX3xXexXcbxX101xX3xX4xX1f4xX18xX2cxX3xXexX42xX4xX3xX88xX4dxX47xX3xXb6xX23exX3xX101xX1f4xXdxX3xXexX6axX1ffx11deaxX18xX2cxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12x1136exX3c5xXexX3xX3bxX1xX42xX4xX35xX3xXb6xXd8xX3xX3bx16f57xX3xXexX1xX1dxX87fxXexX3xX29x114c7xX3xXexX1xX3b1xX4xX3xX1xXdxX23exX18xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX4xX42xX4xX3xX5xX47xX71xXdxX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xX18xX14xXfcxX3xXexX1ffxX20xX18xX2cxX3xX29xXd4xXdxX3xX29xX20xX18xX3xX2cxXdxX4dxX18xX35xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX33fxX1dxX42xX3xXexX6axX6bxX18xX1xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX39xXexX3xX4xXbdxX3xX18xX2cxX1dxXfcxX3xX4xX20xX3xX62x135d0xX18xX3xX29xX34xX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX71xX18xX3xX5xX6xX47xX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX18xX3c5xX18xX2cxX3xX18xX9axX18xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX18xX1xX39dxX18xX2cxX3xX18xX531xX101xX3xX33fxX1dxX6xX35xX3xX4xX42xX4xX3xX29xX20xX18xX3xXb6xX9exX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX18xX9axX1dxX3xXexX6axX9axX18xX3xX4xX1xX1ffxX6xX3xX29xX904xX3xX126xX4dxXfcxX3xX6axX6xX3xX4xX42xX4xX3xXb6xX5f3xX3xXexX6xXdxX3xX18xX71xX18xX3xX5xX6xX47xX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX4xXbdxX3xXexX39xX18xX1xX3xX4xX1xX3faxXexX3xX18xX2cxX1xXdxX9axX101xX3xXexX6ax16e2axX18xX2cxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xXcxX1dxXfcxX3xXb6xX87fxXfcxX35xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX33fxX1dxX42xX3xXexX6axX6bxX18xX1xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX4xX42xX4xX3xX5xX47xX71xXdxX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXb6xX96fxX18xX3xX4x11312xX18xX3xX101xX75xXexX3xX7xXd4xX3xXexX2axX18xX3xXexX71xXdxX35xX3xX1xX71xX18xX3xX4xX1xX34xX3xX18xX1xX1ffxX120xX3xX4xX1xX1ffxX6xX3xXexX1xX3b1xX4xX3xX1xXdxX23exX18xX3xX29x146ddxXfcxX3xX29xX284xX3xX4xX42xX4xX3xX18xX75xXdxX3xX62xX1dxX18xX2cxX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX88xX4dxX18xX3xX4xX6xX101xX3xX3bxX34xXexX3xX88xX4dxX47xX3xXb6xX23exX3xX101xX1f4xXdxX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xX1xX47xX3c5xX4xX3xX88xX42xX47xX3xX4xX42xX47xX3xX29xX42xX18xX1xX3xX2cxXdxX42xX3xXexX42xX4xX3xX29xX75xX18xX2cxX3xX101xX1f4xXdxX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX127xX3xXexX27xX3xX5xX23exX3xXexX6axX2axX18xX2cxX3xX4xXcbxXfcxX3xX126xX6xX18xX1xX3xX126xX1dxX18xX2cxX3xX33fxX1dxX6xX18xX1xX3xX3bxX1xX1dxX3xXb6xX3b1xX4xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX35xX3xX29xX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXb6xX87fxX18xX3xX4xX1xX1dxXfcxX904xX18xX35xX3xX3bxX1xX1dxX1f4xX18xX3xXb6xXdxX9axX18xX3xXb6xX531xX18xX3xXbxX1xXa55xX18xX2cxX3xX4xXa55xX18xX3xXexX1xX3faxXbxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xf85cxXdxX23exX4xX3xX29xXa85xX1dxX3xXexX1ffxX3xXexX1xXdxX34xXexX3xX88xX9exX3xX4xX1xX34xX3xX88xXdxX34xX18xX3xX7xXcbxX1dxX3xX4xX284xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX101xX3bexX35xX3xX18xX1xX3faxXexX3xX5xX14xX3xX4xX42xX4xX3xX101xX3bexX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xX3bxXdxX101xX3xX5xX47xX71xXdxX35xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX4xX1xX3faxXexX3xX4xX1f4xX18xX2cxX3xX18xX2cxX1xXdxX23exXbxX3xX4xXa55xX18xX3xX1xX71xX18xX3xX4xX1xX34xX35xX3xX4xX1f4xX18xX2cxX3xX18xX2cxX1xX23exX3xX29xX20xX18xX3xX2cxXdxX4dxX18xX3xX18xX9axX18xX3xX4xX1xX3faxXexX3xX5xX1ffxX3a1xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXbxX1xX440xX101xX3xX4xX1xX1ffxX6xX3xX29xX42xXbxX3xX7faxX18xX2cxX3xXfcxX9axX1dxX3xX4xXa85xX1dxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX47xX62xXfcxXaxX12xX13xXa85xX1dxX3xX1xX34xXexX3xX4xX42xX4xX3xX29xX20xX18xX3xXb6xX9exX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX29xXd8xX1dxX3xX7x1b591xX3xX62xX5f3xX18xX2cxX3xX1xX71xX3xXexXa85xX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xX47xX3xXexX1xX1f4xX18xX2cxX3xX4xX284xX6xX3xX29xX9exX6xX3xXbxX1xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX18xX1xX1ffxX18xX2cxX3xX4xX1xX1ffxX6xX3xX1x114dbxX3xXexX6axX3a1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX39xX3xX29xXa85xX1dxX3xXexX1ffxX3xX18xXcbxX18xX2cxX3xX4xX3faxXbxX35xX3xX62xX1dxXfcxX3xXexX1dxX35xX3xX88xX4dxX47xX3xX62xX1ffx116e7xX18xX2cxX3xX29xX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xX47xX3xXexX1xX1f4xX18xX2cxX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xX3xXb6xX14xX3xX126xXcbxXfcxX3xX62xX3b1xX18xX2cxX3xX4xX1f4xX18xX2cxX3xXexX6axX6bxX18xX1xX3xXbxX1xX5e9xX4xX3xX5xX3a1xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX29xX9exX6xX3xXbxX1xX1ffxX20xX18xX2cxX127xX3xXexX1xXdxX34xX1dxX3xXexX6axX42xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX23exX101xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xXb6xXdxX23exX4xX3xX7xXc4dxX6xX3xX4xX1xX39dxX6xX35xX3xX62xX1dxXfcxX3xXexX1dxX35xX3xX126xXcbxXfcxX3xX62xX3b1xX18xX2cxX3xX101xX200xXdxX3xX1xX47xX3c5xX4xX3xX88xX2axXdxX3xXexX1xX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexX1xX10xX47xX3xX33fxX1dxXfcxX3xX29xX9exX18xX1xX3xX4xX284xX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX1dxX87fxXexXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX6axX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX9axX18xX3xX33fxX1dxX6xX18xX120xX0xX50xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x13d78xXexX1xX1dxX101xX88xXdc0xX6xX18xX62xXdc0xX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10cxX1xX1dxXfcxX9axX18xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xXb6xX14xX3xX18xX2cxX47xX14xXdxX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX18xXbdxXdxX3xXb6xXd8xX3xX7xXc4dxX3xX62xX5f3xX18xX2cxX3xXexX6axX47xX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX3xX5xX14xX101xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX34xXaxX3xX1xX6axX10x11084xX9xXaxX50xX4xX47xX18xX2cxXdc0xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxX50xX4xX1xX1dxXfcxX10xX18xXdc0xX2cxXdxX6xXdc0xXexX6axX47xX18xX2cxXdc0xXb6xX6xXdc0xX18xX2cxX47xX6xXdxXdc0xX18xX1dxX47xX4xXdc0xX18xX47xXdxXdc0xXb6xX10xXdc0xX7xX1dxXdc0xX62xX1dxX18xX2cxXdc0xXexX6axX47xXdc0xX126xXdxXdc0xXexX1xX6xX18xXdc0xX5xX6xX101xXdc0xXb6xX6xXexXdc0xX5xXdxX10xX1dxXdc0xXexX6xXdxXdc0xX4xX1xX10xX50xX2xX54fxX16cxXdexX17axX133xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX2cxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX50xX101xX10xX62xXdxX6xX50xX2xXdexX133xX50xX18xX10xX11bxX7xX50xXdexX133xXdfxXdfxX50xX2xX24xX122xX62xXdexXdexX133xXdfxX122xXdfxX133xXexX54fxX2xXdfxX133xXdfxX5xX133xXe9xX172xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xX18xX3xX2xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX3xXexX1xX1dxX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXb6xX12xX0xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10cxX1xX1dxXfcxX9axX18xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xXb6xX14xX3xX18xX2cxX47xX14xXdxX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX18xXbdxXdxX3xXb6xXd8xX3xX7xXc4dxX3xX62xX5f3xX18xX2cxX3xXexX6axX47xX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX3xX5xX14xX101xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX34xXaxX3xX1xX6axX10xXe33xX9xXaxX50xX4xX47xX18xX2cxXdc0xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxX50xX4xX1xX1dxXfcxX10xX18xXdc0xX2cxXdxX6xXdc0xXexX6axX47xX18xX2cxXdc0xXb6xX6xXdc0xX18xX2cxX47xX6xXdxXdc0xX18xX1dxX47xX4xXdc0xX18xX47xXdxXdc0xXb6xX10xXdc0xX7xX1dxXdc0xX62xX1dxX18xX2cxXdc0xXexX6axX47xXdc0xX126xXdxXdc0xXexX1xX6xX18xXdc0xX5xX6xX101xXdc0xXb6xX6xXexXdc0xX5xXdxX10xX1dxXdc0xXexX6xXdxXdc0xX4xX1xX10xX50xX2xX54fxX16cxXdexX17axX133xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX10cxX1xX1dxXfcxX9axX18xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xXb6xX14xX3xX18xX2cxX47xX14xXdxX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX18xXbdxXdxX3xXb6xXd8xX3xX7xXc4dxX3xX62xX5f3xX18xX2cxX3xXexX6axX47xX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX3xX5xX14xX101xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX34xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX2fxX3xXexX1xX3b1xX4xX3xXexX34xX3xX7xXc4dxX3xX62xX5f3xX18xX2cxX3xXexX6axX47xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX3xX239xX3xX219xX219xXcxX3xXb5fx11d93xX18xX2cxX3x102d1xX18xX2cxX3xX5xX14xX101xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX34xX35xX3xX1fcxXb5fxX3xXf9xX42xX47xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX29xXbaxX3xX3bxX34xXexX3xX18xXd4xXdxX35xX3xXexX6axX6xX47xX3xX29xX622xXdxX3xXb6xX200xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX1dxXfcxX9axX18xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xXb6xX14xX3xX18xX2cxX47xX14xXdxX3xX18xX1ffxX200xX4xX3xX29xX904xX3xX2cxX1xXdxX3xX5xX71xXdxX3xX18xX1xX39dxX18xX2cxX3xX18xX1xX87fxX18xX3xX29xX9exX18xX1xX3xX3bxX1xX47xX6xX3xX1xXa00xX4xX3xXb6xXd8xX3xX18xX2cxX1dxX2axX18xX3xX18xX2cxX1dxXfcxX9axX18xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xX18xX14xXfcxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXb6xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8edxX239xX3xX6axX75xX18xX2cxX3xXexX1xX9exX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexXdxX9axX1dxX3xXexX1xX5f3xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX494xXbxX3xX239xX3xX219xX1xX1dxX3xX3bxXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb5fxX1087xX18xX2cxX3xX108bxX18xX2cxXaxX3xX1xX6axX10xXe33xX9xXaxX50xX4xX47xX18xX2cxXdc0xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxX50xX101xX47xXdc0xX6axX47xX18xX2cxXdc0xXexX1xXdxXdc0xXexX6axX1dxX47xX18xX2cxXdc0xXexXdxX10xX1dxXdc0xXexX1xX1dxXdc0xX126xXdxXdc0xXexX1xX6xX18xXdc0xX126xXdxXdc0xXexX1xX10xXbxXdc0xX47xXdc0xX3bxX1xX1dxXdc0xX3bxXdxX18xX1xXdc0xXexX10xXdc0xXb6xX1dxX18xX2cxXdc0xX6xX18xX2cxX50xX2xX54fxX16cxX133xX24xX2xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX2cxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX50xX101xX10xX62xXdxX6xX50xX2xXdexX133xX50xX18xX10xX11bxX7xX50xXdexX133xXdfxXdexX50xX2xX124xXdexX62xX124xX2xX54fxX133xXdfxX124xX133xXexX122xX122xX2xXdfxX133xX5xX133xXe9xX172xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xX18xX3xX2xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX3xXexX1xX1dxX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXb6xX12xX0xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8edxX239xX3xX6axX75xX18xX2cxX3xXexX1xX9exX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexXdxX9axX1dxX3xXexX1xX5f3xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX494xXbxX3xX239xX3xX219xX1xX1dxX3xX3bxXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb5fxX1087xX18xX2cxX3xX108bxX18xX2cxXaxX3xX1xX6axX10xXe33xX9xXaxX50xX4xX47xX18xX2cxXdc0xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxX50xX101xX47xXdc0xX6axX47xX18xX2cxXdc0xXexX1xXdxXdc0xXexX6axX1dxX47xX18xX2cxXdc0xXexXdxX10xX1dxXdc0xXexX1xX1dxXdc0xX126xXdxXdc0xXexX1xX6xX18xXdc0xX126xXdxXdc0xXexX1xX10xXbxXdc0xX47xXdc0xX3bxX1xX1dxXdc0xX3bxXdxX18xX1xXdc0xXexX10xXdc0xXb6xX1dxX18xX2cxXdc0xX6xX18xX2cxX50xX2xX54fxX16cxX133xX24xX2xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX8edxX239xX3xX6axX75xX18xX2cxX3xXexX1xX9exX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexXdxX9axX1dxX3xXexX1xX5f3xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX494xXbxX3xX239xX3xX219xX1xX1dxX3xX3bxXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXb5fxX1087xX18xX2cxX3xX108bxX18xX2cxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12x1324fxX1ffxX3a1xX4xX3xX4xX1xX7faxX18xX2cxX3xX18xX1xX87fxX18xX3xX1xX3a1xXbxX3xX33fxX1dxXfcxX35xX3xX1xX3a1xXbxX3xX4xX1xX1dxX440xX18xX3xX29xX904xX3xX62x1343axX18xX2cxX3xX5xX14xX101xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xX126xXcbxXfcxX3xX62xX3b1xX18xX2cxX35xX3xXbxX1xX5f3xX3xX2cxXdxX6xX3xX126xXdxX3xX101xX531xX18xX2cxXe9xXe9xXe9xX35xX3xX4xX42xX4xX3xX7xX4dxX18xX3xXbxX1xX440xX101xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX494xXbxX35xX3xX126xX28dxX3xXexX1xX6xX18xX3xX239xX3xX219xX219xXcxX3xXb5fxX1087xX18xX2cxX3xX108bxX18xX2cxX3xX31cxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX359xX3xX18xX2cxX14xXfcxX3xX4xX14xX18xX2cxX3xX29xX1ffxX3a1xX4xX3xX7xXc4dxX3xX62xX5f3xX18xX2cxX3xX6axX75xX18xX2cxX3xX6axXbaxXdxX35xX3xXexX1xX6xXfcxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX47xX3xXb6xX87fxXexX3xX5xXdxX23exX1dxX3xX126xXcbxXfcxX3xX62xX3b1xX18xX2cxX3xXexX6axX1dxXfcxXd8xX18xX3xXexX1xXd4xX18xX2cxXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXb6xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20dxX47xX6xX18xX1xX3xX18xX2cxX1xXdxX23exXbxX3xX4xX6xX101xX3xX3bxX34xXexX3xX3bxX1xX2e4xX4xX3xXbxX1xX5f3xX4xX3xX1f4xX3xX18xX1xXdx16216xX101xX3xX101xX1f4xXdxX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexX71xXdxX3xX101xX3bexX3xX29xX42xX3xX10cxX440xX101xX3xXcxX1xX9exX18xX1xXaxX3xX1xX6axX10xXe33xX9xXaxX50xXbxX1xX6xX18xXdc0xX1xX47xXdxXdc0xX88xX6xX18xXdc0xX62xX47xX4xX50xX62xX47xX6xX18xX1xXdc0xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxXdc0xX4xX6xX101xXdc0xX3bxX10xXexXdc0xX3bxX1xX6xX4xXdc0xXbxX1xX1dxX4xXdc0xX47xXdc0xX18xX1xXdxX10xX101xXdc0xX101xX47xXdxXdc0xXexX6axX1dxX47xX18xX2cxXdc0xXexX6xXdxXdc0xX101xX47xXdc0xX62xX6xXdc0xX4xX6xX101xXdc0xXexX1xXdxX18xX1xX50xX2xX54fxX122xX54fxXdexX2xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX2cxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX50xX101xX10xX62xXdxX6xX50xX2xXdexX133xX50xX18xX10xX11bxX7xX50xXdexX133xXdfxXdexX50xX2xX133xX124xX62xXdfxX133xX17axXdfxX17axX124xX124xXexX54fxXdexX16cxX54fxX5xX2xXdc0xX122xX17axX62xXdexX2xX54fxX24xX16cxX133xX124xXexX124xX16cxX122xX24xX133xX5xX133xXe9xX172xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xX18xX3xX2xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX3xXexX1xX1dxX34xX35xX3xXbxX1xX39xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX3bxX1xX47xX42xX18xX2cxX3xX7xX4dxX18xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXb6xX12xX0xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20dxX47xX6xX18xX1xX3xX18xX2cxX1xXdxX23exXbxX3xX4xX6xX101xX3xX3bxX34xXexX3xX3bxX1xX2e4xX4xX3xXbxX1xX5f3xX4xX3xX1f4xX3xX18xX1xXdxX14afxX101xX3xX101xX1f4xXdxX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexX71xXdxX3xX101xX3bexX3xX29xX42xX3xX10cxX440xX101xX3xXcxX1xX9exX18xX1xXaxX3xX1xX6axX10xXe33xX9xXaxX50xXbxX1xX6xX18xXdc0xX1xX47xXdxXdc0xX88xX6xX18xXdc0xX62xX47xX4xX50xX62xX47xX6xX18xX1xXdc0xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxXdc0xX4xX6xX101xXdc0xX3bxX10xXexXdc0xX3bxX1xX6xX4xXdc0xXbxX1xX1dxX4xXdc0xX47xXdc0xX18xX1xXdxX10xX101xXdc0xX101xX47xXdxXdc0xXexX6axX1dxX47xX18xX2cxXdc0xXexX6xXdxXdc0xX101xX47xXdc0xX62xX6xXdc0xX4xX6xX101xXdc0xXexX1xXdxX18xX1xX50xX2xX54fxX122xX54fxXdexX2xXe9xX1xXexX101xXaxX12xX20dxX47xX6xX18xX1xX3xX18xX2cxX1xXdxX23exXbxX3xX4xX6xX101xX3xX3bxX34xXexX3xX3bxX1xX2e4xX4xX3xXbxX1xX5f3xX4xX3xX1f4xX3xX18xX1xXdxX14afxX101xX3xX101xX1f4xXdxX3xXexX6axX1ffxX8d4xX18xX2cxX3xXexX71xXdxX3xX101xX3bexX3xX29xX42xX3xX10cxX440xX101xX3xXcxX1xX9exX18xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX6axX47xX18xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX215xX6xX1dxX3xX3bxX1xXdxX3xXf9xX42xX47xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX18xX3xX42xX18xX1xX3xXexX6bxX18xX1xX3xXexX6axX71xX18xX2cxX3xX2cxXa85xX18xX3xXdfxX133xX133xX3xX1xX75xX3xX62xXcbxX18xX3xX239xX3xXexX1xX1f4xX18xX3xXcxXdxX34xX18xX3xXcxX1xX2e4xX18xX2cxX35xX3xX126xXbaxX3xX10cxX440xX101xX3xXcxX1xX9exX18xX1xX3xX31cxX10cxX440xX101xX3xX443xX1dxXfcxX9axX18xX35xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX359xX3xX18xX1xXdxXd8xX1dxX3xX18xX531xX101xX3xX7xXd4xX18xX2cxX3xXexX6axX47xX18xX2cxX3xX1f4xX3xX18xX1xXdxX14afxX101xX35xX3xX29xX71xXdxX3xX62xXdxX23exX18xX3xX101xX3bexX3xX29xX42xX3xX10cxX440xX101xX3xXcxX1xX9exX18xX1xX35xX3xX4xX1xX39xX18xX1xX3xX33fxX1dxXfcxXd8xX18xX3xX29xX9exX6xX3xXbxX1xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX29xXbaxX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX1dxX3xXb6xX14xX3xX126xXcbxXfcxX3xX62xX3b1xX18xX2cxX3xXbxX1xX1ffxX20xX18xX2cxX3xX42xX18xX3xX3bxX1xX2e4xX4xX3xXbxX1xX5f3xX4xXe9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXb6xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX1dxX5xX12xX0xX62xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6axXaxX12xX0xX50xX62xXdxXb6xX12xX0xX50xX62xXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX410xX1dxXexX1xX47xX6axXaxX12xXb5fxXe9xX1394xX0xX50xXbxX12
V.Đ