Ngày 19.9, thêm 299 người dương tính với cúm A/H1N1
Ngày 19.9, Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 299 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
5eaex628cxec89x10ff3x87aex9a4bxe410xb973xf0ebxX7xd1ffx8885x757dx73f3xa76exd414xX5xd46bxXax5ed3xe55bx9afdxd982xa57exX3xX2x6da7x7cc1xX19x6993xX3xXexX1x99bfxc4efxX3xd934xX19xX19xX3x792exX14x8b7axac49xXdxX3x6ca7xX29x61aexX27xX14xX3xXexaf52xX27xX1xX3x10041x70e1xXdxX3xX4x109e0xX21xX3xa147xd3ebxdd4bxX2xX13xX2xX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX2dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX19xX1cxX3xc291xe9ecxX4xX3xd0e8xX3xXex9e97xX3xX2dx6039xX3xXbxX1x8591xX27xX14xX3xX38xX15xX3xaedex1035bxXdxX3xXexcdd8xX29xX2axX27xX14xX3xa9dexX3xc40cxc5c7xX3xX6bxX3xXexX6exX3xX4xX1x902cxX3xd8e6xXdxX6exXexX1cxX3x675fxXdx924axXexX3xX13xX6xX21xX3xc28excfdfxX3xX14xX1xXdxX3xX27xX1x11396xX27xX3xXexX1xX20xX21xX3xX23xX19xX19xX3xXexX81xX29xX2axX27xX14xX3xX1x10ae7xXbxX3xX2dxX29xX2fxX27xX14xX3xXexX34xX27xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX4xX3dxX21xX3xX40xX41xX42xX2xX13xX2xX1axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX2dxX16xXaxX12xXcxX81xX93xX27xX14xX3xXa4x9aa3xX1cxX3x7824xX1xb6bexX3xX38xX71xX4xX3xXbxX1xX34xX6xX3xX13xX6xX21x9b54xX3xX23x61e2xX23xX3xX4xX6xX1cxX3xXfdxX1xXffxX3xX38xX71xX4xX3xX21xXdxe431xX27xX3xX89x718bxX4xX10dxX3x7f90xb721xX3xX4xX6xX1cxX3xXfdxX1xXffxX3xX38xX71xX4xX3xX21xXdxX121xX27xX3xXcxX81xXffxX27xX14xX10dxX3x64d2x9f63xX3xX4xX6xX1cxX3xXfdxX1xXffxX3xX38xX71xX4xX3xXcxcde5xX16xX3xX13xX14xXffxX16xX20xX27xX10dxX3xX2xX23xX3xX4xX6xX1axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX2dxX16xXaxX12xX13xX1xX29xX3xX38xXadxX16xX1cxX3xXexX34xX27xX1xX3xXa4xX6exX27xX3xX2xX145xX1xX3xX4xa25exX27xX14xX3xX27xX14xX15xX16xX1cxX3xX9bxXdxX9dxXexX3xX13xX6xX21xX3xXa4xXa5xX3xX14xX1xXdxX3xX27xX1xXadxX27xX3xX0xX10xX21xX12xX0xX7xXexX81xX93xX27xX14xX12x770axX1axX129xX145xX12axX3xXexX81xX29xX2axX27xX14xX3xX1xXc1xXbxX3xX2dxX29xX2fxX27xX14xX3xXexX34xX27xX1xX1cxX3xX145xX3xX4xX6xX3xXex8c23xX3xX38xX93xX27xX14xX1axX0xX41xX7xXexX81xX93xX27xX14xX12xX0xX41xX10xX21xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX2dxX16xXaxX12xX0xXexX6xX95xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX14xX9xXaxX110xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2dxX2dxXdxX27xX14xX9xXax1123fxXaxX3xe4f6xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX129xX22dxX110xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX81xXaxX3xX95xX14xX4xX93xX5xX93xX81xX9xXax1154bxX10xX12axX10xX10xdcbcxX6xXaxX3xX95xX93xX81xX2dxX10xX81xX9xXaxX110xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX95xX93xX81xX2dxX10xX81xX87xX4xX93xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX10dxX3xX7xX10xXbxX6xX81xX6xXexX10xXaxX12xX0xXexX95xX93xX2dxX16xX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX2dxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10x63b4xXexX87xX6xX5xXdxX14xX27xX10dxX3xX4xX10xX27xXexX10xX81xXaxX12xX0xX10xX21xX12xXcxX1xX10xX93xX3xXcx10180xX3xX4xX1xa558xX4xX3xX6bxX3xXexX6exX3xXexX1xX6exX3xX14xXdxX39xXdxX3x902ex8023xX42xd744xa80bxX1cxX3xXa4xX6exX27xX3xXa4xf735xXffxX3xXexX1x6391xX27xX14xX3xX19xX1cxX3xXexX93xX15xX27xX3xXexX1xX6exX3xX14xXdxX39xXdxX3xXa4xXa5xX3xX14xX1xXdxX3xX27xX1xXadxX27xX3xX1xX2fxX27xX3xX144xX110xX110xX1axX110xX110xX110xX3xXexX81xX29xX2axX27xX14xX3xX1xXc1xXbxX3xX2dxX29xX2fxX27xX14xX3xXexX34xX27xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX4xX3dxX21xX3xX40xX41xX42xX2xX13xX2xX1cxX3xXexX81xX93xX27xX14xX3xXa4xXfaxX3xX4xXfaxX3xX1xX2fxX27xX3xX144xX1axX110xX110xX110xX3xXexX81xX29xX2axX27xX14xX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1dfxX3xX38xX93xX27xX14xX1axX0xX41xX10xX21xX12xX0xX41xXexX2dxX12xX0xX41xXexX81xX12xX0xX41xXexX95xX93xX2dxX16xX12xX0xX41xXexX6xX95xX5xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfad9xX93xXffxX81xX4xX10xXaxX12xX13xX14xXffx113d9xX27xX10dxX3xXcxXcxfe04xX9bxX13xX0xX41xXbxX12
HongDuong