Từ 15/10, bán bia cho người dưới 18 tuổi sẽ bị phạt
Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10 cho phép phạt từ 500.000 đến một triệu đồng với hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi.
cf9exd5f5xfc37xff7cxd600xf1aex1043axf32axd0cbxX7x12d81x1583ex13dcbxe82fx110f3x15dbexX5x121eaxXaxd4b5xXcx1420bxX3xX2xf21fx158a3xX2x14490x15b17xX3x12b57x14daax10970xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1x15c99xX3xX1fx111b2xf0e0xd657xXdxX3x1181cxX2bx12567xXdxX3xX2xd8f1xX3xXex101c4x13a64xXdxX3xX7x153a3xX3xX1dx123a8xX3xXbxX1x10b97xXexX0xX18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11702xX10xX6xX2fxXaxX12xfd47xX2axX1xX40xX3xe604xX40xX1fxX1xX3xddc4xX35xX18x1323dxX1axX69xX1axX18xX5cxde61x15f37x143fdx15a43xX3xX4x104fbxX3xX1xXdxd1c6xX38xX3xX5x12049xX4xX3xXexX14xX3xX1fxX2ax11f96x13ab2xX3xX2xX17xX18xX2xX1axX3xX4xX1xX27xX3xXbxX1x105d8xXbxX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX14xX3xX17xX1axX1ax10a8axX1axX1axX1axX3xX61x11b11xX1fxX3x11414x15d74xXexX3xXex126e1xXdxX79xX38xX3xX61xfbf7xX1fxX2axX3xf316xX31xXdxX3xX1xX85xX1fxX1xX3xXbaxXdxX3xX1dxX1exX1fxX1bxX3xX4xX38xX1fxX2axX3xX4x1096axXbxX3xXb0xX2bxdf3dxX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d15xX27xX2fxX86xXaxX12xX0xXdxXabxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxXexX1xX38xXabxX1dxX3xX2fxX1xXdxX2fxX10xX3xXdxX71xX10xX1fxXexX10xXb0xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax142f1xXdxX2fxXexX1x14d61xX3x15ea0x14361xX17xXbxf66fx156e8xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX138xX3x121f4xX66xX1axXbxX13exX13fxXaxX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX18xX18xXdxXa2xX1dxX6xX27xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa2xXbaxX1fxX18xX1fxX10xX133xX7xX18xX69xX1axX13bxX17xX18xX2xX1axeb46xX2fxX2xX1axX13axX17xX13bxX149xX69xXexX149xX149xX69xX13bxX173xX5xX1axXa2x11156xXbxX2ax139b7xXb0xX9xX69xX66xX13bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX2xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX3xX7xX3dxX3xX1dxX40xX3xXbxX1xX44xXexXaxX3xX133xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX13axX13bxX17xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX149xX66xX1axXaxX3xX18xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xX6fxdd93xX86xX3xX5xX85xX3xX61xXdx13234xXabxX3xXabxX31xXdxX3xXbaxef3fxX3xXexX1xX10xX27xX3xX5cxX2axX1xX40xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX2xX35xX17xX18xX69xX1axX2xX13bxX18xX5cxX6fxX70xX71xX72xX3xX1xXdxX79xX1fxX3xX1xX85xX1fxX1xX3xX4xX1x12e14xX3xX13ex10624xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1xX85xX1fxX1xX3xXbaxXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xfd5cxX1fxX3xXbxX1x15fc2xXabxX3xXb0xX2bxXd6xX38xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX1bxX3xX4x1379exX1fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxXdxX6xX3x142ebxX1x10433xX1fxX2axX3x10003xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xX5cxXacxXdxX3xX2fxX38xX1fxX2axX3xXabxX31xXdxX3xXexXb0x146daxX1fxX3xX1fxX1x1250dxXabxX3xXexX1xX7dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXdxX79xX38xX3xX285xX38xX24exX3xX285xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX4xXd1xXabxX3xX1dxX1exX1fxX1bxX3xX4xX38xX1fxX2axX3xX4xXd1xXbxX1bxX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX61x1480bxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX3xXexX44xXdxX3xe923xX38x12fa1xXexX3xX72xX1xX274xX1fxX2axX1bxX3xX4xX1xd9f3xX1fxX2axX3xXexX1exX4xX3xX1xX44xXdxX3xX4xX302xX6xX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX1fx13b7fxXabxX3xX69xX1axX2xX66xX1bxX3xX4xX75xX3xX1xXdxX79xX38xX3xX5xX7dxX4xX3xXexX14xX3xX2xX18xX2xXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xX5cxX2axX1xX40xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX66xX35xX18xX69xX1axX69xX1axX18xX5cxX6fxX70xX71xX72xX3xX4xX1xX27xX3xXbxX1xX94xXbxX3xXbxX1xX44xXexX3xXexXdxe1bdxX1fxX3xXexX14xX3xX13bxX3xX61xXa8xX1fxX3xX17xX3xXexXb0xXdxX79xX38xX3xX61xXb6xX1fxX2axX3xXbaxX31xXdxX3xX1xX85xX1fxX1xX3xXbaxXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxX2b7xX1fxX2axX3xXabxX1exX86xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1xX85xX1fxX2axX3xXexX7dxX3xX61xXacxX1fxX2axX13fxX3xX27fxXdxX1fxX1xX3xX2fxX27xX6xX1fxX1xX3xX7xX24exX1fxX3xXbxX1xX253xXabxX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xXexX44xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX61xX40xX6xX3xX61xXdxX203xXabxX3xX4xXd1xXabxX3xX27fxXdxX1fxX1xX3xX2fxX27xX6xX1fxX1xX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xXexX1xX10xX27xX3xX285xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xXa2xX3xX5cxX2axX27xX85xXdxX3xXexXdxX392xX1fxX3xXbxX1xX44xXexX1bxX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX44xXabxX3xX4xX274xX1fxX3xX1dxX40xX3xXexX40xX4xX1xX3xXexX1xX38xX3xXexX6xX1fxX2axX3xXbaxX312xXexX1bxX3xXbxX1xX2bx118adxX1fxX2axX3xXexXdxX79xX1fxX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX44xXabxX3xXbaxX85xX3xX1dxX38xXacxX4xX3xX1fxXacxXbxX3xX5xX44xXdxX3xX7xX31exX3xXexXdxX392xX1fxX3xXexX1xX38xX3xX5xXd6xXdxX3xX4xX75xX3xX61xX2bxXd6xX4xX3xXexX14xX3xXbaxXdxX79xX4xX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX44xXabxXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xed20xXdxX3xX7xX23axX3xX2fxfc13xX1fxX2axX3xX5xX6xX27xX3xX61xXacxX1fxX2axX3xX5xX85xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX61xX302xX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX3xXexXb0xX7dxX4xX3xXexXdxXa8xXbxX3xXexX1xX6xXabxX3xX2axXdxX6xX3xXbaxX85xX27xX3xXbaxXdxX79xX4xX3xX7xX24exX1fxX3xX13exX38xXd1xXexX1bxX3xXabxX38xX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4x106eaxX1fxX2axX3xX1dxX40xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX14xX3xX13bxX3xX61xXa8xX1fxX3xX17xX3xXexXb0xXdxX79xX38xX3xX61xXb6xX1fxX2axXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX61xXdxX392xX38xX3xX69xX66xX1bxX3xXabx1621cxX4xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX14xX3xX17xX1axX1axXa2xX1axX1axX1axX3xX61xXa8xX1fxX3xXabxXacxXexX3xXexXb0xXdxX79xX38xX3xX61xXb6xX1fxX2axX3xX1exXbxX3xX2fxX4d8xX1fxX2axX3xXbaxX31xXdxX3xXexX1xX2bxX473xX1fxX2axX3xX1fxX1xX1fbxX1fxX3xX27fxXdxX1fxX1xX3xX2fxX27xX6xX1fxX1xX3xXb0xX2bxXd6xX38xX3xX4xX75xX3xX61xXacxX3xX4xXb6xX1fxX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX17xX1bxX17xX3xX61xXacxX3xX4xX75xX3xX1xX85xX1fxX1xX3xXbaxXdxX3xX4xX38xX1fxX2axX3xX4xXd1xXbxX3xXexX1xX281xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX27fxX1xX281xX1fxX2axX3xX4xX1x10ba7xX1fxX1xX3xX13exX1exX4xX1bxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX7dxX3xXexX1xX312xXexX3xXbaxX392xX3xX24exX1fxX1xX3xX1xX2bxd0eaxX1fxX2axX3xX4xX302xX6xX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xXbaxX31xXdxX3xX7xX57dxX4xX3xX27fxX1xea2bxX10xXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xX5cxX2axX2bxX2cxXdxX3xX27fxXdxX1fxX1xX3xX2fxX27xX6xX1fxX1xX3xXb0xX2bxXd6xX38xX3xX4xX75xX3xX61xXacxX3xX4xXb6xX1fxX3xXexX14xX3xX17xX1bxX17xX3xX61xXacxX3xXexXb0xX625xX3xX5xX2b2xX1fxX3xX4xX75xX3xX1xX85xX1fxX1xX3xXbaxXdxX3xX4xX38xX1fxX2axX3xX4xXd1xXbxX3xXexX1xX281xX1fxX2axX3xXexXdxX1fxX3xX27fxX1xX281xX1fxX2axX3xX4xX1xX607xX1fxX1xX3xX13exX1exX4xX1bxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX7dxX3xXexX1xX312xXexX3xXbaxX392xX3xX24exX1fxX1xX3xX1xX2bxX625xX1fxX2axX3xX4xX302xX6xX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX61xX31exXdxX3xXbaxX31xXdxX3xX7xX57dxX4xX3xX27fxX1xX641xX10xX3xX7xX3dxX3xX1dxX40xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexXdxX392xX1fxX3xXexX14xX3xX2xX1axX3xX61xXa8xX1fxX3xX69xX1axX3xXexXb0xXdxX79xX38xX3xX61xXb6xX1fxX2axXa2xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX27xX2fxX86xXaxX12xX71xX339xX1fxX3xX4xX57dxX3xX61xXdxX203xXabxX3xX1dxX3xX27fxX1xX27xX24exX1fxX3xX149xX3xX61xXdxX392xX38xX3xX149xX1bxX3xXabxX57dxX4xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1fxX2b2xX38xX3xXexXb0xX2b2xX1fxX3xX1exXbxX3xX2fxX4d8xX1fxX2axX3xXbaxX31xXdxX3xX1xX85xX1fxX1xX3xXbaxXdxX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX44xXabxX3xX2fxX27xX3xX4xX1exX3xX1fxX1xX1fbxX1fxX3xXexX1xX7dxX4xX3xX1xXdxX79xX1fxXa2xX3xX5cxXa8xX38xX3xXexX39xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX44xXabxX1bxX3xXexXdxX392xX1fxX3xXbxX1xX44xXexX3xX7xX3dxX3xXexX339xX1fxX2axX3xX2axXd1xXbxX3xX61xX281xXdxXa2xX0xX18xXbxX12xX0xX2fxXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxXb0xX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX7xXexXb0xX27xX1fxX2axX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX2b2xX1fxX3xX285xX38xX6xX1fxX138xX0xX18xX7xXexXb0xX27xX1fxX2axX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX70xXexX1xX38xXabxX1dxX70xX6xX1fxX2fxX70xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX392xX3xX13exX38xXd1xXexX3xX285xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX35xX35xX3xX1fxX2axX85xX1fxX1xX3xX1fxX2axX1xX392xX3xX4xXd1xXabxX3xX7xX23axX3xX2fxX4d8xX1fxX2axX3xX5xX6xX27xX3xX61xXacxX1fxX2axX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxXaxX3xX1xXb0xX10x12be1xX9xXaxX18xX5xX6xX27xX70xX2fxX27xX1fxX2axX70xXbaxXdxX10xX4xX70xX5xX6xXabxX18xX2fxX10xX70xX13exX38xX6xXexX70xX285xX38xX86xX70xX2fxXdxX1fxX1xX70xX35xX35xX70xX1fxX2axX6xX1fxX1xX70xX1fxX2axX1xX10xX70xX4xX6xXabxX70xX7xX38xX70xX2fxX38xX1fxX2axX70xX5xX6xX27xX70xX2fxX27xX1fxX2axX70xX2fxX38xX27xXdxX70xX2xX35xX70xXexX38xX27xXdxX18xX2xX35xX13axX2xX13bxX1axXa2xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX2axX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX18xXabxX10xX2fxXdxX6xX18xX2xX69xX1axX18xX1fxX10xX133xX7xX18xX69xX1axX1axX173xX18xX2xX13bxX149xX2fxX149xX2xX173xX1axX35xX2xX149xXexX35xX1axX149xX149xX149xX5xX1axXa2xX185xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX2xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX3xX7xX3dxX3xX1dxX40xX3xXbxX1xX44xXexXaxX3xX18xX12xX0xX18xX6xX12xX0xX2fxXdxXbaxX12xX0xX7xXexXb0xX27xX1fxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX392xX3xX13exX38xXd1xXexX3xX285xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX35xX35xX3xX1fxX2axX85xX1fxX1xX3xX1fxX2axX1xX392xX3xX4xXd1xXabxX3xX7xX23axX3xX2fxX4d8xX1fxX2axX3xX5xX6xX27xX3xX61xXacxX1fxX2axX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxXaxX3xX1xXb0xX10xX86dxX9xXaxX18xX5xX6xX27xX70xX2fxX27xX1fxX2axX70xXbaxXdxX10xX4xX70xX5xX6xXabxX18xX2fxX10xX70xX13exX38xX6xXexX70xX285xX38xX86xX70xX2fxXdxX1fxX1xX70xX35xX35xX70xX1fxX2axX6xX1fxX1xX70xX1fxX2axX1xX10xX70xX4xX6xXabxX70xX7xX38xX70xX2fxX38xX1fxX2axX70xX5xX6xX27xX70xX2fxX27xX1fxX2axX70xX2fxX38xX27xXdxX70xX2xX35xX70xXexX38xX27xXdxX18xX2xX35xX13axX2xX13bxX1axXa2xX1xXexXabxXaxX12xX6fxX392xX3xX13exX38xXd1xXexX3xX285xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX35xX35xX3xX1fxX2axX85xX1fxX1xX3xX1fxX2axX1xX392xX3xX4xXd1xXabxX3xX7xX23axX3xX2fxX4d8xX1fxX2axX3xX5xX6xX27xX3xX61xXacxX1fxX2axX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX0xX18xX6xX12xX0xX18xX7xXexXb0xX27xX1fxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX104xXacxX3xX310xX6xX27xX3xX61xXacxX1fxX2axX3xX70xX3xXcxX1xX2bxX473xX1fxX2axX3xX1dxXdxX1fxX1xX3xXbaxX85xX3xf5cbxdd14xX3xX1xXacxXdxX3xX61xX392xX3xX13exX38xXd1xXexX3xX285xX38xX86xX3xX61xX40xX1fxX1xX3xX4xX4d8xX3xXexX1xX203xX3xX2fxX6xX1fxX1xX3xXabxX4d8xX4xX3xX35xX35xX3xX4xX281xX1fxX2axX3xXbaxXdxX79xX4xX3xX1dxX40xX3xX4xXd1xXabxX3xXbaxX20bxX3xX2axX1fbxX86xX3xXexX39xX1fxX3xX1xX44xXdxX3xX61xXa8xX1fxX3xX7xX7dxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexXb0xXdxX203xX1fxX3xXexX1xX203xX3xX5xX7dxX4xX1bxX3xXexXb0xX607xX3xX5xX7dxX4xX1bxX3xX1fxX1xX1fbxX1fxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX4xX302xX6xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXexX1xX85xX1fxX1xX3xX1fxXdxX2b2xX1fxXa2xX0xX18xXbxX12xX0xX18xX2fxXdxXbaxX12xX0xX18xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX2axX2bxX2cxXdxX3xX4d1xX1fxX1xX3xX1fxX75xXdxX3xXbaxX392xX3xXbaxX339xX1fxX3xX1xX75xX6xX3xX38xX31exX1fxX2axX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX625xX3xX56xX85xX3xXcx1032bxX1fxX1xXaxX3xX1xXb0xX10xX86dxX9xXaxX18xXbaxX6xX1fxX70xX1xX27xX6xX70xX1xX6xX70xXexXdxX1fxX1xX18xX1fxX2axX38xX27xXdxX70xX6xX1fxX1xX70xX1fxX27xXdxX70xXbaxX10xX70xXbaxX6xX1fxX70xX1xX27xX6xX70xX38xX27xX1fxX2axX70xXb0xX38xX27xX38xX70xX1dxXdxX6xX70xX27xX70xX1xX6xX70xXexXdxX1fxX1xX18xX2xX35xX149xX66xX149xX13bxXa2xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX2axX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX18xXabxX10xX2fxXdxX6xX18xX2xX69xX1axX18xX1fxX10xX133xX7xX18xX69xX1axX1axX1axX18xX2xX69xX66xX2fxX17xX2xX2xX17xX149xX17xX149xXexX69xX1axX173xX69xX2xX5xX1axXa2xX185xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX2xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX2fxX2bxX31xXdxX3xX2xX35xX3xXexX38xX39xXdxX3xX7xX3dxX3xX1dxX40xX3xXbxX1xX44xXexXaxX3xX18xX12xX0xX18xX6xX12xX0xX2fxXdxXbaxX12xX0xX7xXexXb0xX27xX1fxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX2axX2bxX2cxXdxX3xX4d1xX1fxX1xX3xX1fxX75xXdxX3xXbaxX392xX3xXbaxX339xX1fxX3xX1xX75xX6xX3xX38xX31exX1fxX2axX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX625xX3xX56xX85xX3xXcxXb5fxX1fxX1xXaxX3xX1xXb0xX10xX86dxX9xXaxX18xXbaxX6xX1fxX70xX1xX27xX6xX70xX1xX6xX70xXexXdxX1fxX1xX18xX1fxX2axX38xX27xXdxX70xX6xX1fxX1xX70xX1fxX27xXdxX70xXbaxX10xX70xXbaxX6xX1fxX70xX1xX27xX6xX70xX38xX27xX1fxX2axX70xXb0xX38xX27xX38xX70xX1dxXdxX6xX70xX27xX70xX1xX6xX70xXexXdxX1fxX1xX18xX2xX35xX149xX66xX149xX13bxXa2xX1xXexXabxXaxX12xX5cxX2axX2bxX2cxXdxX3xX4d1xX1fxX1xX3xX1fxX75xXdxX3xXbaxX392xX3xXbaxX339xX1fxX3xX1xX75xX6xX3xX38xX31exX1fxX2axX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX625xX3xX56xX85xX3xXcxXb5fxX1fxX1xX0xX18xX6xX12xX0xX18xX7xXexXb0xX27xX1fxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xfca1x11002xX3xXabxX31xXdxX3xX1xX473xX1fxX3xX149xX3xXexX1xX1exX1fxX2axX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX7xX31exX1fxX2axX3xXbaxX85xX3xX5xX85xXabxX3xXbaxXdxX79xX4xX3xXexX44xXdxX3xX56xX85xX3xXcxXb5fxX1fxX1xX1bxX3xX1fxX1xX2bxX1fxX2axX3xXexX1x1538axX86xX3xXcxX27xXabxX3xX56xXdxX5xX5xX3x14800xX285xX38xX31exX4xX3xXexX40xX4xX1xX3xX4d1xX1fxX1xd8b1xX3xX1xXdxX79xX1fxX3xX5xX85xX3xX2axXdxX1exX27xX3xXbaxXdxX2b2xX1fxX3xX1fxX2axX27xX44xXdxX3xX1fxX2ax141eaxX3xXcxXb0xX2bxX2cxX1fxX2axX3xX56xXacxXdxX3xX1fxX1xX312xXbxX3xX285xX38xX31exX4xX3xXexXa8xX3xXdx109b4xX4xX1xX27xX27xX5xX3xX56xX85xX3xXcxXb5fxX1fxX1xX3xX61xXa82xX3xX4xX75xX3xX1fxX1xXd90xX1fxX2axX3xX4xX24exXabxX3xX1fxX1xX312xX1fxX3xX1dxX6xX1fxX3xX61xXd5axX38xX3xX27fxX1xX1exX3xXexX1x15ecaxX3xXbaxX40xX3xXbaxX392xX3xXbaxX339xX1fxX3xX1xX75xX6xX3xX38xX31exX1fxX2axX3xXb0xX2bxXd6xX38xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX302xX6xX3xX1fxX2axX2bxX2cxXdxX3xX56xX85xX3xXcxXb5fxX1fxX1xXa2xX0xX18xXbxX12xX0xX18xX2fxXdxXbaxX12xX0xX18xX5xXdxX12xX0xX18xX38xX5xX12xX0xX2fxXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb0xXaxX12xX0xX18xX2fxXdxXbaxX12xX0xX18xX2fxXdxXbaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdabxX27xX38xXb0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX5cxX2axd830xX4xX3xX56x11b86xX18x1524bxX1fxdfeaxX13exXbxXb0xX10xX7xX7xX0xX18xXbxX12