Sau phản ánh, đoạn đường ở trung tâm TP Hà Tĩnh đã “thông tuyến”
(Baohatinh.vn) - Tiếp thu phản ánh của Báo Hà Tĩnh về việc đường giao thông ngõ 19, đường Hà Huy Tập thi công chậm tiến độ, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương có biện pháp khắc phục.
56b7x76afxc0d6xd233xd3c6x76c1xc0b0x9fadx9aadxX7x8c48x6854xa194x88c5x7f9dx7387xX5xa2f9xXax7954x60c7xX6xb371xX3xXbxX1x68a9xb4fexX3xce91xX1axX1x9c9axX3xd31fxbf5dx8469xX1axX3xX21x5ea0xa30bxX1axcc47xX3x667exX3xXex60fcxX15xX1axX2axX3xXex7a9axa94axX3xXcx5c97xX3xbf1dx5c44xX3xXcx7177xX1axX1xX3xX21x839bxX3x6a43xXexX1x91c4xX1axX2axX3xXexX15x8b47x788cxX1axb19axX0x82d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xcca4xXaxX12xXcxXdxX50xXbxX3xXexX1xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX3xX4xb72fxX6xX3xaa59xX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xa6e0xcb91xX3xX8bxXdx8939xX4xX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2axXdxX6xX22xX3xXexX1xX49xX1axX2axX3xX1axX2ax5743xX3xX2x88d2xX1fxX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX3bxX3cxX3xX3bxX15xX4fxX3xXcx5925xXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX1axX2axX3xX4xX1xXbaxX36xX3xXexXdxX50xX1axX3xX21x90f1xX1fxX3xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xb10dxX6xX36xX3xX3bxX3cxX3xbbbcxXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1x8d8dxX3xX21xX44xX3xX4xX1x6b93xX3xX21xX23xX22xX3xX1axX1xX3cxX3xXexX1x61cbxX15xX3x9595xX1x8121xX1axX3xXexX2fxX27x7684xX1axX2axX3xX4x63a9xX3x8f1bxXdxX90xX1axX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX103xX1x8953xX4xX3xXbxX1xcb8cxX4xbbfbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX22xX66xX4fxX3xXbx746bxX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX36xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX1axXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXax6d18xXdxX66xXexX1xa2a8xX3xa9baxX2xbe52xXbxc948x9c4dxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX164xX3x7dfexX2x7491xXbxX16axX16bxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX54xX54xXdxX125xX112xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX125xX8bxX1axX54xX1axX10xX15fxX7xX54xa9f5xX177xX19dxX175xX54xX2x63c6xX177xX66xX1a3xX177xc2f0xX175xX168xX19dxX175xXexX166xX168xX168xX177xX177xX5xX177xX125xa7eexXbxX2ax82e6xX2fxX9xX1a8xX19dxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2cxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xX46xXexX1xX49xX1axX2axX3xXexX15xX4fxX50xX1axX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xacd4xX10bxX1axX3xX8bx78f4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX1axX2axX3xXexXbaxXbxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX1xd575xX4xX3xX1xXdxX90xX1axX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX23xX1axX2axX3xX36xX123xX4xX3xX5xX3cxX36xX3xX1axX8cxX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX22xX66xX4fxXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX49xX1axX2axX3xXcxX2fxX100xX1axX3xc7e4xX15xX35xX1axX3xX13xX10bxX1axX3xaf78xX3xX13bxX1xX7cxX3xXexX227xX4xX1xX3xb46axX7fxXdbx60c6xX3xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xXdbxX6xX36xX3xX3bxX3cxX1fxX3xX1axX2axX6xX4fxX3xX7xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX3xX4xX7cxX6xX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX1fxX3xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xX21xX44xX3xX5xX3cxX36xX3xX4xX6xX36xX3xX103xX50xXexX3xX8bxcc22xXdxX3xX21xX10bxX1axX3xX8bxX227xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX1axX2axX1fxX3xX4fxbf7cxX15xX3xX4xX100xX15xX3xX21xX105xX4fxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX50xX1axX3xX21xXd1xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX1axX2axX3xX1xX22xX3cxX1axX3xXexX1xX3cxX1axX1xX3xX4xX49xX1axX2axX3xXexX2fx5eddxX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX2axX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX15xX100xX1axX3xXexX1xX1cxX1axX2axX3xX166xX54xX19dxX177xX19dxX177xX125xX3xX222xX50xX1axX3xX1axX6xX4fxX1fxX3xX21xX10bxX1axX3xX8bxX227xX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX1axX2axX3xX21xX44xX3xX1axX2axX1xXdxX2fbxX36xX3xXex656bxX4xX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX90xX1axX3xX4xX6xX36xX3xX103xX50xXexX1fxX3xXexX15xX4fxX50xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX4xX10bxX3xX112xX19xX1axX3xX1xX22xX3cxX1axX3xXexX1xX3cxX1axX1xX3xXe2xX4xX1xXf4xX3xX4xb086xX1axX3xX1xX23xX1axX2axX3xX36xX123xX4xX3xX2fxX44xX1axX1xX3xX1axX27xX2e6xX4xXedxX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX22xX66xX4fxX3xXbxX13bxX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX36xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX1axXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX66xXexX1xX164xX3xX166xX2xX168xXbxX16axX16bxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX164xX3xX175xX2xX177xXbxX16axX16bxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX54xX54xXdxX125xX112xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX125xX8bxX1axX54xX1axX10xX15fxX7xX54xX19dxX177xX19dxX175xX54xX2xX1a3xX177xX66xX1a3xX177xX1a8xX175xX168xX168xX177xXexX1a3xXa9xX2xX1a3xX19dxX5xX177xX125xX1b6xXbxX2axX1b9xX2fxX9xX1a3xb664xXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2cxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xX46xXexX1xX49xX1axX2axX3xXexX15xX4fxX50xX1axX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xX222xX50xX1axX3xX1axX6xX4fxX1fxX3xX1axX8cxX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX21xX44xX3xX21xX27x8e96xX4xX3xX2fxX19xXdxX3xXexX1xX19xX36xX3xXexX1xX10xX22xX3xX1xd45exX3xX7xX10bxX3xXexX1xXdxX50xXexX3xX103xX50xX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX22xX66xX4fxXaxX12xXcxX2fxX27xX2e6xX4xX3xX21xX110xX1fxX3xX1axX1xX27xX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX4xX49xX1axX2axX3xXexX2fxX330xX1axX1xX3xX1axX35xX1axX2axX3xX4xad5axXbxX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2axXdxX6xX22xX3xXexX1xX49xX1axX2axX3xX1axX2axXa6xX3xX2xXa9xX1fxX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX3bxX3cxX3xX3bxX15xX4fxX3xXcxXbaxXbxX3xX21xXdxX3xc908xX15xX6xX3xXex9bb2xX3xX66xX35xX1axX3xXbxX1x6f4fxX3xX2xX3xX8bxX3cxX3xX1a3xX3xXe2xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xXdbxX6xX36xX3xX3bxX3cxXedxX3xX4xX110xX3xX4xX1xXdxX8cxX15xX3xX66xX3cxXdxX3xX19dxX177xX168xX1fxX2xXa9xX36xX1fxX3xX2fxXd1xX1axX2axX3xX2xX19dxX36xX1fxX3xXexX2fxX22xX1axX2axX3xX21xX110xX3xX5xX3b1xX1axX2axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX166xX36xX3xX8bxX2e6xXdxX3xXexX57exX1axX2axX3xX36x8fc1xX4xX3xX21xX100xX15xX3xXexX27xX3xX1xX10bxX1axX3xX2xX1fxX45fxX3xXex5ce1xX3xX21xX4eexX1axX2axX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX22xX66xX4fxX3xXbxX13bxX10xX1axXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX36xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX15xX36xX112xX3xXdxX13bxX10xX1axXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX66xXexX1xX164xX3xX166xX2xX168xXbxX16axX16bxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX164xX3xX175xX2xX177xXbxX16axX16bxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX54xX54xXdxX125xX112xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX125xX8bxX1axX54xX1axX10xX15fxX7xX54xX19dxX177xX19dxX175xX54xX2xX1a3xX177xX66xX1a3xX177xX1a8xX175xX166xX177xX175xXexX166xX2xX175xX168xX1a8xX5xX177xX125xX1b6xXbxX2axX1b9xX2fxX9xX166xX1a8xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2cxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xX46xXexX1xX49xX1axX2axX3xXexX15xX4fxX50xX1axX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xXcxX15xX4fxX50xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX1xX10bxX1axX3xX19dxX177xX177xX36xX3xX21xX44xX3xX1xX22xX3cxX1axX3xXexX1xX3cxX1axX1xX1fxX3xX21xXdxX3xX8bxX3cxX22xX3xX7xb96fxX3xX66xX123xX1axX2axX125xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX22xX66xX4fxXaxX12xX222xX35xX4fxX3xX5xX3cxX3xX66xX23exX3xX1cxX1axX3xX66xX22xX3xX298xX7fxXdbxX29bxX3xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xXdbxX6xX36xX3xX3bxX3cxX3xX5xX3cxX36xX3xX4xX1xX7cxX3xX21xX100xX15xX3xXexX27xX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xX4xX10bxX3xX7xX2cxX3xX1axX2axX15xX4eexX1axX3xX4xX35xX1axX3xX21xX586xXdxX3xX1axX2axX35xX1axX3xX7xX1cxX4xX1xX3xXexcfbbxX3xX298xX7fxXdbxX29bxX3xXexX1xX3cxX1axX1xX3xXbxX1xX586xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX1fxX3xX13bxX49xX1axX2axX3xXexX4fxX3xX13bxX39xX3xX284xX35xX4fxX3xX66xX23exX1axX2axX3xXcxX35xX1axX3xX3bxX19xXdxX3xX13xX10bxX1axX3xXe2xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xX3bxX3cxX3xX3bxX15xX4fxX3xXcxXbaxXbxX1fxX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xXedxX3xXexX1xXdxX3xX4xX49xX1axX2axX3xX1axX1xX27xX1axX2axX3xX7xX6xX15xX3xX2xX1a8xX3xXexX1xX1cxX1axX2axX3xXexX2fxXdx9a9exX1axX3xX103xX1xX6xXdxX3xXe2xXex8d52xX1axX1xX3xX21xX50xX1axX3xXexX1xX1cxX1axX2axX3xX168xX54xX19dxX177xX19dxX177xXedxX3xX8bxce44xX1axX3xX4xX1xX27xX6xX3xX1xX22xX3cxX1axX3xXexX1xX3cxX1axX1xX1fxX3xX19xX1axX1xX3xX1xX27xX2cxX1axX2axX3xX21xX50xX1axX3xX2axXdxX6xX22xX3xXexX1xX49xX1axX2axX3xX21xXdxX3xX5xX23xXdxX3xX4x763exX1axX2axX3xX1axX1xX27xX3xX36xX549xXexX3xX36xc986xX3xX579xX15xX6xX1axX3xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXexX1xX3cxX1axX1xX3xXbxX1xX586xX125xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX66xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX2fbxX1axX3xX579xX15xX6xX1axX164xX0xX54xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x6370xXexX1xX15xX36xX112xX8f8xX6xX1axX66xX8f8xX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX50xXbxX3xXexX1xX15xX3xX8bxX549xX1axX3xX21xX8cxX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX1axX2fbxX15xX1fxX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xX7fxX330xX1axX1xX3xXexX57exX3xX4xX1xX5e0xX4xX3xX66xcd95xX1axX3xX2fxX1cxX4xX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xX21xX2fbxX3xX3bx9ac4xX15xX3xX39xX1xX7cxXaxX3xX1xX2fxX10xca55xX9xXaxX54xXbxX1xX6xX1axX8f8xX1xX22xXdxX8f8xX112xX6xX1axX8f8xX66xX22xX4xX54xXexXdxX10xXbxX8f8xXexX1xX15xX8f8xX8bxX6xX1axX8f8xX66xX10xX8f8xX112xX6xX22xX8f8xX1xX6xX8f8xXexXdxX1axX1xX8f8xX1axX10xX15xX8f8xXexX1xX6xX4xX1xX8f8xX112xXdxX1axX1xX8f8xXexX22xX8f8xX4xX1xX15xX4xX8f8xX66xX22xX1axX8f8xX2fxX6xX4xX8f8xXexX2fxX10xX1axX8f8xX66xX10xX8f8xX1xX15xX15xX8f8xXbxX1xX15xX54xX2xX45fxX1a8xX177xX177xX45fxX125xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX54xX36xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19dxX177xX54xX1axX10xX15fxX7xX54xX19dxX177xX177xX166xX54xX2xX175xXa9xX66xX19dxX2xX19dxX1a3xX166xX19dxX19dxXexX166xX166xXa9xX175xX1a8xX5xX177xX125xX1b6xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2cxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xX46xXexX1xX49xX1axX2axX3xXexX15xX4fxX50xX1axX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX50xXbxX3xXexX1xX15xX3xX8bxX549xX1axX3xX21xX8cxX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX1axX2fbxX15xX1fxX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xX7fxX330xX1axX1xX3xXexX57exX3xX4xX1xX5e0xX4xX3xX66xX94cxX1axX3xX2fxX1cxX4xX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xX21xX2fbxX3xX3bxX95cxX15xX3xX39xX1xX7cxXaxX3xX1xX2fxX10xX967xX9xXaxX54xXbxX1xX6xX1axX8f8xX1xX22xXdxX8f8xX112xX6xX1axX8f8xX66xX22xX4xX54xXexXdxX10xXbxX8f8xXexX1xX15xX8f8xX8bxX6xX1axX8f8xX66xX10xX8f8xX112xX6xX22xX8f8xX1xX6xX8f8xXexXdxX1axX1xX8f8xX1axX10xX15xX8f8xXexX1xX6xX4xX1xX8f8xX112xXdxX1axX1xX8f8xXexX22xX8f8xX4xX1xX15xX4xX8f8xX66xX22xX1axX8f8xX2fxX6xX4xX8f8xXexX2fxX10xX1axX8f8xX66xX10xX8f8xX1xX15xX15xX8f8xXbxX1xX15xX54xX2xX45fxX1a8xX177xX177xX45fxX125xX1xXexX36xXaxX12xXcxXdxX50xXbxX3xXexX1xX15xX3xX8bxX549xX1axX3xX21xX8cxX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX1axX2fbxX15xX1fxX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xX7fxX330xX1axX1xX3xXexX57exX3xX4xX1xX5e0xX4xX3xX66xX94cxX1axX3xX2fxX1cxX4xX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xX21xX2fbxX3xX3bxX95cxX15xX3xX39xX1xX7cxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxXdxX50xXbxX3xXexX1xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX3xX4xX7cxX6xX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX8bxX8cxX3xXexX330xX1axX1xX3xXexX2fxX23xX1axX2axX3xX21xX57exX3xX2fxX1cxX4xX3xX112xX79bxX6xX3xX112xX44xXdxX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xX21xX2fbxX3xX3bxX95cxX15xX3xX39xX1xX7cxX1fxX3xX298xX7fxXdbxX29bxX3xX16axX44xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xX7fxX330xX1axX1xX3xXe2xXcxX39xX125xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xXedxX3xX21xX44xX3xXexXdxX50xX1axX3xX1xX3cxX1axX1xX3xXexX57exX3xX4xX1xX5e0xX4xX3xX66xX94cxX1axX3xX66x56c4xXbxX3xX2fxX1cxX4xX1fxX3xX103xX1xX11exX4xX3xXbxX1xX123xX4xX3xXexX330xX1axX1xX3xXexX2fxX23xX1axX2axX3xX1axX110xXdxX3xXexX2fxX2fbxX1axX125xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax648cxXdxX8f8xX586xXexX3xX5xX549xX1axX3xX21xX549xXexX3xX4xX49xX1axX2axX3xX21xX27xX4dcxX4xX3xX2axXdxX19xXdxX3xXexb4adxX6xX1fxX3xX1axX2axX27xX28xXdxX3xX66xX35xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX110xX1axX2axX3xX16axX35xX4fxX3xX36xX27xX10bxX1axX2axX3xXexX1xX22xX1cxXexX3xX1axX27xX2e6xX4xXaxX3xX1xX2fxX10xX967xX9xXaxX54xX112xX6xX1axX8f8xX66xX22xX4xX8f8xX8bxXdxX10xXexX54xX103xXdxX8f8xX22xXexX8f8xX5xX6xX1axX8f8xX66xX6xXexX8f8xX4xX22xX1axX2axX8f8xX66xX15xX22xX4xX8f8xX2axXdxX6xXdxX8f8xXexX22xX6xX8f8xX1axX2axX15xX22xXdxX8f8xX66xX6xX1axX8f8xX1axX1xX6xX1axX1xX8f8xX4xX1xX22xX1axX2axX8f8xX16axX6xX4fxX8f8xX36xX15xX22xX1axX2axX8f8xXexX1xX22xX6xXexX8f8xX1axX15xX22xX4xX54xX2xX45fxX1a3xX45fxX175xX175xX125xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX54xX36xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19dxX177xX54xX1axX10xX15fxX7xX54xX2xXa9xX175xXa9xX54xX2xX168xX19dxX66xX166xX2xX175xX2xX168xX177xX168xXexX19dxX2xX2xXa9xX168xX5xX177xX125xX1b6xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2cxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xX46xXexX1xX49xX1axX2axX3xXexX15xX4fxX50xX1axX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc60xXdxX8f8xX586xXexX3xX5xX549xX1axX3xX21xX549xXexX3xX4xX49xX1axX2axX3xX21xX27xX4dcxX4xX3xX2axXdxX19xXdxX3xXexXc7exX6xX1fxX3xX1axX2axX27xX28xXdxX3xX66xX35xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX110xX1axX2axX3xX16axX35xX4fxX3xX36xX27xX10bxX1axX2axX3xXexX1xX22xX1cxXexX3xX1axX27xX2e6xX4xXaxX3xX1xX2fxX10xX967xX9xXaxX54xX112xX6xX1axX8f8xX66xX22xX4xX8f8xX8bxXdxX10xXexX54xX103xXdxX8f8xX22xXexX8f8xX5xX6xX1axX8f8xX66xX6xXexX8f8xX4xX22xX1axX2axX8f8xX66xX15xX22xX4xX8f8xX2axXdxX6xXdxX8f8xXexX22xX6xX8f8xX1axX2axX15xX22xXdxX8f8xX66xX6xX1axX8f8xX1axX1xX6xX1axX1xX8f8xX4xX1xX22xX1axX2axX8f8xX16axX6xX4fxX8f8xX36xX15xX22xX1axX2axX8f8xXexX1xX22xX6xXexX8f8xX1axX15xX22xX4xX54xX2xX45fxX1a3xX45fxX175xX175xX125xX1xXexX36xXaxX12xXc60xXdxX8f8xX586xXexX3xX5xX549xX1axX3xX21xX549xXexX3xX4xX49xX1axX2axX3xX21xX27xX4dcxX4xX3xX2axXdxX19xXdxX3xXexXc7exX6xX1fxX3xX1axX2axX27xX28xXdxX3xX66xX35xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX110xX1axX2axX3xX16axX35xX4fxX3xX36xX27xX10bxX1axX2axX3xXexX1xX22xX1cxXexX3xX1axX27xX2e6xX4xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXdbxX2axX6xX4fxX3xX7xX6xX15xX3xX103xX1xXdxX3xX103xXdxX8f8xX586xXexX3xXexX23xXdxX3xX7xX586xX3xX177xX168xX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xXdbxX2axX15xX4fx77f1xX1axX3xX7fxXdxX814xX15xX3xX5xX549xX1axX3xX4xX1xXdxX50xX36xX3xX21xX549xXexX3xX4xX49xX1axX2axX3xX21xX27xX4dcxX4xX3xXexX1xX1cxX22xX3xX66xcb51xX1fxX3xX1axX2axX27xX28xXdxX3xX66xX35xX1axX3xXexX57exX3xX66xX35xX1axX3xXbxX1xX586xX3xX2xX3xXe2xXbxX1xX27xX28xX1axX2axX3xXdbxX6xX36xX3xX3bxX3cxX1fxX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xXedxX3xX21xX44xX3xXexXdxX50xX1axX3xX1xX3cxX1axX1xX3xX16axX35xX4fxX3xX36xX27xX10bxX1axX2axX3xXexX1xX22xX1cxXexX3xX1axX27xX2e6xX4xX125xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX123xX4xX3xbf46xX15xX19xX1axX3xX5xb2a2xX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX112xXd1xX3x9261xXfb0xX3xX8bxX3cxX22xX3xX4xX15xXd1xX4xX3xX103xXdxX814xX36xX3xXexX2fxX6xX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX23xX36xX3xX21xX549xX15xX3xX1axX586xXdxX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xXf9fx6cfbxX3xX2x7d62xX3xX2cxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xXaxX3xX1xX2fxX10xX967xX9xXaxX54xX6xX1axX8f8xX1axXdxX1axX1xX8f8xXexX2fxX6xXexX8f8xXexX15xX54xX4xX15xX4xX8f8xX579xX15xX6xX1axX8f8xX5xX4fxX8f8xX66xX15xX22xX1axX2axX8f8xX112xX22xX8f8xXdxXdxX8f8xX8bxX6xX22xX8f8xX4xX15xX22xX4xX8f8xX103xXdxX10xX36xX8f8xXexX2fxX6xX8f8xX8bxXdxX8f8xXbxX1xX6xX36xX8f8xX66xX6xX15xX8f8xX1axX22xXdxX8f8xXexX2fxX10xX1axX8f8xX579xX5xX8f8xX2xX6xX8f8xX22xX8f8xX1xX6xX8f8xXexXdxX1axX1xX54xX2xX45fxX19dxXa9xX1a8xX177xX125xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX54xX36xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX19dxX177xX54xX1axX10xX15fxX7xX54xX2xXa9xX175xX1a8xX54xX1a8xX19dxX66xX1a3xX2xX168xX1a3xX177xX177xX1a8xXexX175xX168xX2xX1a3xX175xX5xX177xX125xX1b6xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX1axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX2cxX3xXexX2fxX15xX1axX2axX3xXexX35xX36xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX3xX21xX44xX3xX46xXexX1xX49xX1axX2axX3xXexX15xX4fxX50xX1axX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX123xX4xX3xXf9fxX15xX19xX1axX3xX5xXfa5xX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX112xXd1xX3xXfb0xXfb0xX3xX8bxX3cxX22xX3xX4xX15xXd1xX4xX3xX103xXdxX814xX36xX3xXexX2fxX6xX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX23xX36xX3xX21xX549xX15xX3xX1axX586xXdxX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xXf9fxXfdbxX3xX2xXfdexX3xX2cxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xXaxX3xX1xX2fxX10xX967xX9xXaxX54xX6xX1axX8f8xX1axXdxX1axX1xX8f8xXexX2fxX6xXexX8f8xXexX15xX54xX4xX15xX4xX8f8xX579xX15xX6xX1axX8f8xX5xX4fxX8f8xX66xX15xX22xX1axX2axX8f8xX112xX22xX8f8xXdxXdxX8f8xX8bxX6xX22xX8f8xX4xX15xX22xX4xX8f8xX103xXdxX10xX36xX8f8xXexX2fxX6xX8f8xX8bxXdxX8f8xXbxX1xX6xX36xX8f8xX66xX6xX15xX8f8xX1axX22xXdxX8f8xXexX2fxX10xX1axX8f8xX579xX5xX8f8xX2xX6xX8f8xX22xX8f8xX1xX6xX8f8xXexXdxX1axX1xX54xX2xX45fxX19dxXa9xX1a8xX177xX125xX1xXexX36xXaxX12xX13bxX123xX4xX3xXf9fxX15xX19xX1axX3xX5xXfa5xX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX112xXd1xX3xXfb0xXfb0xX3xX8bxX3cxX22xX3xX4xX15xXd1xX4xX3xX103xXdxX814xX36xX3xXexX2fxX6xX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX23xX36xX3xX21xX549xX15xX3xX1axX586xXdxX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xXf9fxXfdbxX3xX2xXfdexX3xX2cxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX2fxX22xX1axX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1xX3xX4xX7cxX6xX3xX7fxX1cxX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX1fxX3xX4xX1xXdxX8cxX15xX3xX19dxX1a8xX54xX2xX2xX1fxX3xX13bxX123xX4xX3xXf9fxX15xX19xX1axX3xX5xXfa5xX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX112xXd1xX3xXfb0xXfb0xX3xXe2xX7fxXd1xX3xc272xXcx909cxXcxXedxX3xXexXdxX50xX1axX3xX1xX3cxX1axX1xX3xX103xXdxX814xX36xX3xXexX2fxX6xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX57exX3xX4xX1xX5e0xX4xX1fxX3xX4xX1cxX3xX1axX1xX35xX1axX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX23xX36xX3xX1xX22x798axX4xX3xX4xX110xX3xX66xX549xX15xX3xX1xXdxX90xX15xX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX23xX36xX3xX8bxX8cxX3xX103xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1cxX4xX3xX7xX729xX3xX66xX123xX1axX2axX3xX21xX549xXexX3xXexX2fxX22xX1axX2axX3xXbxX1xX23xX36xX3xX8bxXdxX3xX112xX19xX22xX3xX8bxX90xX3xX103xX50xXexX3xX4xX549xX15xX3xX1xX23xX3xXexX100xX1axX2axX3xX2axXdxX6xX22xX3xXexX1xX49xX1axX2axX3xX21xX27xX28xX1axX2axX3xX112xXd1xX3xXexX2fxX2fbxX1axX3xXf9fxX15xX586xX4xX3xX5xXd1xX3xX2xXfdexX3xXexX15xX4fxX50xX1axX3xXexX2fxX1cxX1axX1xX3xXcxX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX1axX1xX125xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX15xX5xX12xX0xX66xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xX66xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xX54xX66xXdxX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdexX15xXexX1xX22xX2fxXaxX12xXfdexX1axX3xXdbxX1xXdxX2fbxX1axX0xX54xXbxX12
An Nhiên