Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về chỉ huy Hezbollah tại Iraq
Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng tới 10 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin về Mohammad al-Kawtharani, một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah tại Iraq.
f399x16495x1c854x154c2x1348cx13179x11ccaxfe54x13aa7xX7x13ecex11277x13786x1a927x1aae3x1127axX5x165a3xXax12699x1625fx1481dxX3xXex169b6xX10x17d7axX3xXexX1x12d51x1189bx1543ax16ed2xX3xX2x1ba13xX3xXexX17xXdx1c4dex11d90xX3x1ae16x1360fx1390cxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1x194d7xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3x13485x1a0e3xX3xX4xX1x15b24xX3xX1xX29x1cc9fxX3x11a35xX10x127edx12999xX19xX5xX5xX6xX1xX3xXex16199xXdxX3x12997xX17xX6x1cf6axX0x14634xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x10cfaxXaxX12x15452xfa84xX3x18ebaxX20xX19xX53xXdxX3xX20xXdxX6xX19xX3xX13xX14xX3x16c17x1233dxX3xXexX17xX10xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXex1ab7dxXdxX3xX2xX23xX3xXexX17xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX19xX3xX1fxX20xX1dx13ea5xXdxX3xX1fx1bf06xX19xX3xX4xX29xX1fxX20xX3xX4x10d3fxXbxX3xXexX1xX35xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX3dxX3exX3xX13xX19xX1xX6x1a730xXc9xX6xX6dxX3xX6xX5x1bca3x13e15xX6x126d3xXexX1xX6xX17xX6xX1fxXdx1c4c3xX3xXc9xX71xXexX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX59xX29x11951xX1fxX3xX7x16a39xX3xX4xXb5xXbxX3xX4xX6xX19xX3xX4x1c161xX6xX3xX5xXefxX4xX3xX5xX1dxfd11xX1fxX20xX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59x10de7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1be14xX10xX1fxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxXc9xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX1fxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXd3xXdxX6dxXexX1x1c14dxX3xfe94xX2x14b53xXbx1ae70x12d3bxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX152xX3x1b790x124d1xX156xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX5bxX5bxXdxX119xX4bxX6xX19xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX119xX3dxX1fxX5bxX1fxX10xXd3xX7xX5bx16628xX23xX2xX164xX5bxX2xX23x15078xX6dxX23xX23x198cdxX164xX18bxX18bxX156xXexX164xX196xX23xX154xX5xX163xXd0xXdxX17xX6xX59xXd0xX2xX2xX23xX164xX18bxX23xX119x10673xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX10xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX2xX23xX3xXexX17xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX35xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX3dxX3exX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX19xX1fxXaxX12xX129x131caxX4xX3xXexX6xX46xX3xX7x13525xX1fxX20xX3xXexX1xX29xX71xX4xX3xX1fxX1x11921xXc9xX3xX3dx134ffxX3xXexX17xX6xX1fxX20xX3xXd1xX6xXexX6xXdxX4bxX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xX81xXdxX3exX29xX3xXexX17xX6xX3xXexX53xXdxX3xX1xXdxX28xX1fxX3xXexX17xX1dxXa8xX1fxX20xX3xX3dx19a0exX3xX19xX6xX1fxX1xX3x14e97xf630xX4xX1xX3xX4xXfaxX6xX3xX59xX29xXebxX1fxX3xX81xX71xXdxX3xX13xX14xX3xXexX53xXdxX3x1051exX6xXdxXc9xXdbxX3xX56xX17xX6xX59xXdbxX3xX1fxX20xXacxX46xX3xX163xX23xX5bxX2xX18bxX5bxX18bxX23xX2xX196xX119xX3x10149xX1fxX1xX3xXc9xXdxX1fxX1xX3xX1x13101xX6xX152xX3x13ef4x15933xX5bxXcxXcxff0bx17aa0xX73xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX3dxX3xXdxX6dxX9xXaxX6dxXdxX3dx1d28bxXdxX17xX7xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX19xX6dxX46xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXbxX1xX231xX1fxX20xX3xX3dxXdx1b7ecxX1fxX3xXcxXcxX2b8xX2b9xX73xX3xXexX53xXdxX3xXcxX17xX29xX1fxX20xX3x11d4fxX35xX1fxX20xXdbxX3xXexX17xX19xX1fxX20xX3xXexX29xX46xX2f0xX1fxX3xX4bx12ae4xX3xX1fxX20xXacxX46xX3xX2xX23xX5bxX164xXdbxX3xX70xX71xX3xX73xX20xX19xX53xXdxX3xX20xXdxX6xX19xX3xX13xX14xX3xX1fxX2f0xX29xX3xX17x1c2f1xX3xXd1xX6xXd3xXexX1xX6xX17xX6xX1fxXdxX3xX81xX82xX3x1c5a4xXexX1xX6xXc9xX3xX20xXdxX6xX3xX81xXdxX3exX29xX3xXbxX1xX316xXdxX3xX4xX1xX270xX1fxX1xX3xXexX17x11238xX3xX3dxX91xXdxX3xXc9xX71xXexX3xX7xX316xX3xX1fxX1xX231xXc9xX3xXfaxX1fxX20xX3xX1xX71xX3xX56xX17xX6xX1fx1bfddxX119xX3xX129xX21dxX4xX3xX1fxX1xX231xXc9xX3xX1fxXacxX46xX3xX4xX231xX3xX5xXdxX2f0xX1fxX3xX59xX29xX6xX1fxX3xXexX91xXdxX3xXexX1dxX91xX1fxX20xX3xX288xX6xX7xX7xX10xXc9xX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXdbxX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX5xXefxX4xX3xX5xX1dxX103xX1fxX20xX3xX81x1cbcdxX4xX3xX1fxX1xXdxX28xXc9xX3xX288xX29xX6dxX7xX3xX4xXfaxX6xX3xX56xX17xX6xX1fxX3xX81xX82xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xXc9xX53xX1fxX20xX3xXexX17xX19xX1fxX20xX3xXc9xX71xXexX3xX3dxX268xX3xX26fxX1xX35xX1fxX20xX3xX26fxX270xX4xX1xX3xX4xXfaxX6xX3xX13xX14xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xX3xX1x11dccxXdxX3xXexX1xX21dxX1fxX20xX3xX13xX71xXexX3xX3dx1752bxX6xX3xX59xX29xX6xX119xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX19xX6dxX46xXaxX12x1ac2axXdxX91xXdxX3xX4xX1x147e9xX4xX3xX13xX14xX3xX4xX21dxX19xX3xX4bxX29xX71xX4xX3xXd1xX6xXd3xXexX1xX6xX17xX6xX1fxXdxX3xX1x1585exX29xX3xXexX1xX29x14d33xX1fxX3xX4xX21dxX4xX3xX1fxX1xX231xXc9xX3xX3dxX235xX3xXexX17xX6xX1fxX20xX3xXexXb5xX1fxX3xX4xX35xX1fxX20xX3xX4xX21dxX4xX3xXbxX1xX21dxXdxX3xX81xX19xXacxX1fxX3xX1fxX20xX19xX53xXdxX3xX20xXdxX6xX19xX3xX3dxXacxX3xX4xX231xX3xX5xXdxX2f0xX1fxX3xX59xX29xX6xX1fxX3xXexX91xXdxX3xX1fxX1xXdxX3exX29xX3xX1xX19xX53xXexX3xX81xX71xX1fxX20xX3xXbxX1xX53xXc9xX3xXexX71xXdxX3xX4xX231xX3xXexffd2xX3xX4xX1xX44dxX4xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xX119xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12xX0xX6dxXdxX3dxX3xXdxX6dxX9xXaxX6dxXdxX3dxX10xX1fxX6dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX19xX6dxX46xXaxX12xX13xX14xX3xX81xX82xX3xX81xX1dxX6xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX4xXb5xXbxX3xX4xX6xX19xX3xX4xXfaxX6xX3xX5xXefxX4xX3xX5xX1dxX103xX1fxX20xX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xX3dxXacxX19xX3xX6dxX6xX1fxX1xX3xX7xX21dxX4xX1xX3xX26fxX1xXfaxX1fxX20xX3xX4bxX316xX3xXexX19xXacxX1fxX3xX4x11a2cxX29xX3xXexX42axX3xX1fx10934xXc9xX3xX18bxX23xX2xX163xXdbxX3xX3dxX91xXdxX3xX4xX21dxX19xX3xX4bxX29xX71xX4xX3xX1x18ba1xX3xXexX17xX103xX3xXexXacxXdxX3xX4xX1xX270xX1fxX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX21dxX4xX3xX1fxX1xX231xXc9xX3xX3dxX235xX3xXexX17xX6xX1fxX20xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xX3xX3dxXacxX3xX81xX1dxX6xX3xX4xX21dxX4xX3xXexX6xX46xX3xX7xX225xX1fxX20xX3xX56xX17xX6xX59xX3xX3dxXacxX19xX3xX2cxX46xX17xXdxX6xX119xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX17xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX2f0xX1fxX3xX59xX29xX6xX1fxX152xX0xX5bxX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd0xXexX1xX29xXc9xX4bxXd0xX6xX1fxX6dxXd0xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13d30xXc9xX3xX7xX21dxXexX3xXexX1dxX91xX1fxX20xX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxX3xXd0xX3xX26fx1bde4xX3xX1fxX20xX29xX46xX2f0xX1fxX3xX1fxX20xX29xX46xX3xX1xXdx14f1exXc9xX3xXc9xX91xXdxX3xX1exX3xXcxX17xX29xX1fxX20xX3xX303xX35xX1fxX20xXaxX3xX1xX17xX10xX2cbxX9xXaxX5bxX59xX29xX19xX4xXd0xXexX10xX5bxX6xXc9xXd0xX7xX6xXexXd0xXexX29xX19xX1fxX20xXd0xX7xX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXd0xX26fxX46xXd0xX1fxX20xX29xX46xX10xX1fxXd0xX1fxX20xX29xX46xXd0xX1xXdxX10xXc9xXd0xXc9xX19xXdxXd0xX19xXd0xXexX17xX29xX1fxX20xXd0xX6dxX19xX1fxX20xX5bxX2xX192xX156xX156xX164xX163xX119xX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX20xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5bxXc9xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX18bxX23xX5bxX1fxX10xXd3xX7xX5bxX18bxX23xX23xX18bxX5bxX2xX23xX156xX6dxX18bxX23xX196xX156xX164xX163xX23xXexX2xX192xX18bxX18bxX5xX154xX119xX1afxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX10xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX2xX23xX3xXexX17xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX35xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX3dxX3exX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX639xXc9xX3xX7xX21dxXexX3xXexX1dxX91xX1fxX20xX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxX3xXd0xX3xX26fxX653xX3xX1fxX20xX29xX46xX2f0xX1fxX3xX1fxX20xX29xX46xX3xX1xXdxX663xXc9xX3xXc9xX91xXdxX3xX1exX3xXcxX17xX29xX1fxX20xX3xX303xX35xX1fxX20xXaxX3xX1xX17xX10xX2cbxX9xXaxX5bxX59xX29xX19xX4xXd0xXexX10xX5bxX6xXc9xXd0xX7xX6xXexXd0xXexX29xX19xX1fxX20xXd0xX7xX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXd0xX26fxX46xXd0xX1fxX20xX29xX46xX10xX1fxXd0xX1fxX20xX29xX46xXd0xX1xXdxX10xXc9xXd0xXc9xX19xXdxXd0xX19xXd0xXexX17xX29xX1fxX20xXd0xX6dxX19xX1fxX20xX5bxX2xX192xX156xX156xX164xX163xX119xX1xXexXc9xXaxX12xX639xXc9xX3xX7xX21dxXexX3xXexX1dxX91xX1fxX20xX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxX3xXd0xX3xX26fxX653xX3xX1fxX20xX29xX46xX2f0xX1fxX3xX1fxX20xX29xX46xX3xX1xXdxX663xXc9xX3xXc9xX91xXdxX3xX1exX3xXcxX17xX29xX1fxX20xX3xX303xX35xX1fxX20xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX4d6xX1fxX20xX3xXexX1xX316xX1fxX20xX3xXcxX17xX29xXc9xXbxX3xXexXd3xX10xX10xXexX3xX349xXc9xX2afxXdxX3xX4xX1xX29xX46xX28xX1fxX3xX3dxX46exX1fxX3xX4d6xX1fxX382xX3xX7xX6xX29xX3xX26fxX1xXdxX3xX56xX17xX6xX1fxX3xXexXb5xX1fxX3xX4xX35xX1fxX20xX3xXexX17x1a7bexX3xXexX1x11dfexX3xX3dxXacxX19xX3xX4xX568xX1fxX3xX4xX44dxX3xX13xX14xX119xX3xX73xX1xX1dxX1fxX20xX3xX4xX231xX3xX5xfc35xX3xX4xX1xX42xX3xXc9x1cf21xX1fxX1xX3xX35xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1x14077xX3xX3dxX468xX46xX119xX3xX446xXdxX6xXdxX3xX81xX19xX53xX1fxX3xX81xX561xX46xX3xX17xXfaxXdxX3xX17xX19xX3xX81xX6xX1fxX20xX3xX81x15329xX1fxX3xX3dxX91xXdxX3xXcxX17xX29xX1fxX20xX3xX303xX35xX1fxX20xX119xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX6xX3xX26fxX365xX4xX1xX3xX4bxX8a4xX1fxX3xX3dxX3exX3xX158xX29xX1fxX20xX3xX81xX71xXexX3xX13xX14xX3xXd0xX3xX56xX17xX6xX1fxX3xX4xX231xX3xXexX1xX663xX3xX158xX8a4xX46xX3xX17xX6xXaxX3xX1xX17xX10xX2cbxX9xXaxX5bxX59xX29xX19xX4xXd0xXexX10xX5bxX4bxX6xXd0xX26fxXdxX4xX1xXd0xX4bxX6xX1fxXd0xX3dxX10xXd0xX158xX29xX1fxX20xXd0xX6dxX19xXexXd0xXc9xX46xXd0xXdxX17xX6xX1fxXd0xX4xX19xXd0xXexX1xX10xXd0xX158xX6xX46xXd0xX17xX6xX5bxX2xX192xX156xX164xX164xX163xX119xX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX20xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5bxXc9xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX18bxX23xX5bxX1fxX10xXd3xX7xX5bxX18bxX23xX23xX2xX5bxX2xX23xX156xX6dxX23xX2xX23xX163xX18bxX163xX164xXexX18bxX154xX2xX23xX154xX5xX23xX119xX1afxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX10xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX2xX23xX3xXexX17xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX35xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX3dxX3exX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX6xX3xX26fxX365xX4xX1xX3xX4bxX8a4xX1fxX3xX3dxX3exX3xX158xX29xX1fxX20xX3xX81xX71xXexX3xX13xX14xX3xXd0xX3xX56xX17xX6xX1fxX3xX4xX231xX3xXexX1xX663xX3xX158xX8a4xX46xX3xX17xX6xXaxX3xX1xX17xX10xX2cbxX9xXaxX5bxX59xX29xX19xX4xXd0xXexX10xX5bxX4bxX6xXd0xX26fxXdxX4xX1xXd0xX4bxX6xX1fxXd0xX3dxX10xXd0xX158xX29xX1fxX20xXd0xX6dxX19xXexXd0xXc9xX46xXd0xXdxX17xX6xX1fxXd0xX4xX19xXd0xXexX1xX10xXd0xX158xX6xX46xXd0xX17xX6xX5bxX2xX192xX156xX164xX164xX163xX119xX1xXexXc9xXaxX12xX70xX6xX3xX26fxX365xX4xX1xX3xX4bxX8a4xX1fxX3xX3dxX3exX3xX158xX29xX1fxX20xX3xX81xX71xXexX3xX13xX14xX3xXd0xX3xX56xX17xX6xX1fxX3xX4xX231xX3xXexX1xX663xX3xX158xX8a4xX46xX3xX17xX6xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12x1104dxX53xX1fxX20xX3xX7xX21dxX1fxX20xX3xX192xX5bxX2xXdbxX3xX56xX17xX6xX1fxX3xX81xX82xX3xXbxX1xX231xX1fxX20xX3xX1fxX1xXdxX3exX29xX3xXexX2f0xX1fxX3xX5x17f4fxX6xX3xX81xX53xX1fxX3xX81xX53xX19xX3xX1fxX1x1bd95xXc9xX3xX3dxXacxX19xX3xX4xX21dxX4xX3xX4xX568xX1fxX3xX4xX44dxX3xX59xX29xXebxX1fxX3xX7xXefxX3xX13xX14xX3xXexX17xX2f0xX1fxX3xX5xX82xX1fxX1xX3xXexX1xX4d6xX3xX56xX17xX6xX59xX3xX1fxX1xXb3exXc9xX3xXexX17xX8a4xX3xX81xX235xX6xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX21dxXdxX3xX4xX1xX8f7xXexX3xX4xXfaxX6xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX5xXefxX4xX3xX5xX1dxX103xX1fxX20xX3xX288xX29xX6dxX7xX3xX288xX6xX7xX7xX10xXc9xX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxX119xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX21dxXexX3xX1xX53xXdxX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXdbxX3xX13xX14xX3xXexX17xX225xX1fxX20xX3xX26fxX8f7xX3xX349xXc9xX1dxX103xX1fxX3xX81xX6xX19xX3xX20xXdxX8f7xXexX3xX1fxX20xX1dxXa8xXdxX382xX3xX4xXfaxX6xX3xX56xX7xX17xX6xX10xX5x16c06xXaxX3xX1xX17xX10xX2cbxX9xXaxX5bxX4bxXdxX1fxX1xXd0xX5xX29xX6xX1fxX5bxX7xX6xXexXd0xX1xX6xXdxXd0xX7xX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXd0xXc9xX46xXd0xXexX17xX29xX1fxX20xXd0xX26fxX10xXd0xXc9xX29xX19xX1fxXd0xX6dxX6xX19xXd0xX20xXdxX10xXexXd0xX1fxX20xX29xX19xXdxXd0xX4xX29xX6xXd0xXdxX7xX17xX6xX10xX5xX5bxX2xX192xX156xX164xX18bx17f3bxX119xX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX20xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5bxXc9xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX18bxX23xX5bxX1fxX10xXd3xX7xX5bxX18bxX23xX23xX2xX5bxX2xX23xX156xX6dxX154xX18bxX18bxX163xX18bxX18bxX163xXexX154xX196xX154xX192xX5xX2xX119xX1afxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX10xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX2xX23xX3xXexX17xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX35xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX3dxX3exX3xX4xX1xX42xX3xX1xX29xX46xX3xX48xX10xX4axX4bxX19xX5xX5xX6xX1xX3xXexX53xXdxX3xX56xX17xX6xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX21dxXexX3xX1xX53xXdxX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXdbxX3xX13xX14xX3xXexX17xX225xX1fxX20xX3xX26fxX8f7xX3xX349xXc9xX1dxX103xX1fxX3xX81xX6xX19xX3xX20xXdxX8f7xXexX3xX1fxX20xX1dxXa8xXdxX382xX3xX4xXfaxX6xX3xX56xX7xX17xX6xX10xX5xXc10xXaxX3xX1xX17xX10xX2cbxX9xXaxX5bxX4bxXdxX1fxX1xXd0xX5xX29xX6xX1fxX5bxX7xX6xXexXd0xX1xX6xXdxXd0xX7xX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXd0xXc9xX46xXd0xXexX17xX29xX1fxX20xXd0xX26fxX10xXd0xXc9xX29xX19xX1fxXd0xX6dxX6xX19xXd0xX20xXdxX10xXexXd0xX1fxX20xX29xX19xXdxXd0xX4xX29xX6xXd0xXdxX7xX17xX6xX10xX5xX5bxX2xX192xX156xX164xX18bxXc66xX119xX1xXexXc9xXaxX12xX2cxX21dxXexX3xX1xX53xXdxX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXdbxX3xX13xX14xX3xXexX17xX225xX1fxX20xX3xX26fxX8f7xX3xX349xXc9xX1dxX103xX1fxX3xX81xX6xX19xX3xX20xXdxX8f7xXexX3xX1fxX20xX1dxXa8xXdxX382xX3xX4xXfaxX6xX3xX56xX7xX17xX6xX10xX5xXc10xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX17xX19xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX56xX7xX17xX6xX10xX5xX3xX4xX231xX3xX81xX71xX1fxX20xX3xX4x19b20xXdbxX3xX7x1a1e4xX1fxX3xXexX1xX35xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xXexX8caxX1fxX1xX3xX4bxX21dxX19xXdbxX3xXexX1xX42axX6xX3xXbxX1xX1dxXe18xX1fxX20xX3xXexXdxX28xX1fxX3xX21dxXc9xX3xX7xX21dxXexX3xXexX1dxX91xX1fxX20xX3xX2cxX19xX5xX10xXdxXc9xX6xX1fxXdxXdbxX3xX3dxX468xX46xX3xXexX53xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX81xX8f7xX1fxX3xX20xXdxXa8xX3xX35xX1fxX20xX3xX1fxXacxX46xX3xXc9xX91xXdxX3xX4bxX365xX3xX20xXdxX8f7xXexX3xXexX17xX19xX1fxX20xX3xXexX6xX46xX3xX13xX14xXc10xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX29xX5xX12xX0xX6dxXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX19xX29xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX70xX21dxX19xX3xXcxXdxX1fxX3xXexX44dxX4xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX3dxX12