Hà Tĩnh quyết tâm đạt 18.500 tấn hải sản vụ cá Nam
(Baohatinh.vn) - Phấn đấu sản lượng khai thác hải sản đạt 18.500 tấn, trị giá 778 tỷ đồng là mục tiêu ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đặt ra trong vụ cá Nam năm 2020.
f8f6x13039x10f7ax124f4x12d49x1568cx16b2ex14a26x10968xX7x17f71x174afx18e14x12165x12339x1456bxX5x1141bxXax15d48x15bb3x13196xX3xXcx11270x132d2xX1xX3x1540fx11f5fx10e1fx19377xXexX3xXex1690cx184acxX3x18b01x18205xXexX3xX2x19a95x1312bx17922x1799axX2dxX3xXex127d9xX18xX3xX1x15818xXdxX3xX7xX35xX18xX3x112a5x1473axX3xX4x16c7axX3x1147exX6xX23xX0x12dbdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x17acaxXaxX12x131c5xX1xX31xX18xX3xX25xX31xX1cxX3xX7xX35xX18xX3xX5x14c16x17c3exX18x1848axX3x1205cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18x184c7xX3xXex14b61x19728xX3xX6cxXdxX40xX3x12c9axX98xX2axX3xXex136abxX3xX25x15705xX18xX6cxX3xX5xX14xX3xX23xX3dxX4xX3xXexXdx171e0xX1cxX3xX18xX6cxX14xX18xX1xX3xX42xX42x15c73xX5bxXcxX42xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX25x13f31xXexX3xX91xX6xX3xXexX91x141f9xX18xX6cxX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xX3xX18x17415xX23xX3x18e7dxX2dxXe1xX2dxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18903xXcfxX58xX1dxX3xXbx1666exX10xX18xXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax18d2exXdxX58xXexX1x154f8xX3x1326cxX2xX2cxXbx1966dx14e34xX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX124xX3x19669xX2xX2dxXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX46xX46xXdxX2bx16004xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3cxX18xX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxXe1xX2dxX46xX2x194eexX2cxX58xX2dxX2xX135xX2cxX163xX2dxXe1xXexX163xX2xX98x10c4axX5xX2dx11dd2xX2xX135xX2xX58xX2dxX2dxX2dxX163xX2dxX2xX2xXexX2xX171xX2xX98xX126xX5xX2dxX2bx1529axXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXcfxX18xXaxX12xX42xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX3x10dcbxX1cxX22xX18xX3x14a16xXadxX18xX3x171e4xX42xX6cxX1xXdxX3xX1e9xX1cxX22xX18x166e9xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX4xX40xX3xX3cxX3dxX3xX42xX6xX23xX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12xXcx11c2cxX3xX58x12c28xX3xX14bxX40xXcfxX3xX4xX40xX4xX3xX35xX18xX1xX3xX1xX69x18fedxX18xX6cxX3xX3cxfd8dxX3xX25xXdxX248xX1cxX3xX6exXdx17bd7xX18xX3xXexX1x11b03xXdxX3xXexXdxX1exXexX8exX3xX18xX6cxX69xX3xXexX91xX69xX256xX18xX6cxX8exX3xXex134f3xX18xX1xX3xX1xX26cxX18xX1xX3xX14bxXdxX1exX18xX3xX25x198aexX18xX6cxX3xX6cxXdxX40xX3xX18xX1xXdxXadxX18xX3xX5xXdxX251xX1cxX8exX3xX6cxXdxX40xX3xX7xX35xX18xX3xXbxX1x17eaexX23xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX8exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX25xX69xX6xX3xX91xX6xX3xX23xX3dxX4xX3xXexXdxXadxX1cxX3xX7xX35xX18xX3xX5xX69xX6axX18xX6cxX3xX4xX40xX3xX3cxX3dxX3xX42xX6xX23xX3xXe1xX2dxXe1xX2dxX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX8exX3xX69x18b36xX4xX3xXexX91xX92xX3xX6cxXdxX40xX3xX98xX98xX2axX3xXexX9dxX3xX25xXa0xX18xX6cxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12xXcxX91xXcfxX18xX6cxX3xX25x13867xX8exX3xX7xX35xX18xX3xX5xX69xX6axX18xX6cxX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX14bxXdx1171axX18xX3xX2xX126xX2bxX163xX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX8exX3xX69xX2f1xX4xX3xXexX91xX92xX3xX6cxXdxX40xX3xX98xX2xXe1xX3xXexX9dxX3xX25xXa0xX18xX6cxX3xX3cxX14xX3xX7xX35xX18xX3xX5xX69xX6axX18xX6cxX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX18xX27bxXdxX3xX25xX92xX6xX3xX25xX26xXexX3xXe1xX2bxXe1xX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX8exX3xX69xX2f1xX4xX3xXexX91xX92xX3xX6cxXdxX40xX3xX126xX126xX3xXexX9dxX3xX25xXa0xX18xX6cxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxX3xXbxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX58xXexX1xX124xX3xX126xX2xX2cxXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX124xX3xX135xX2xX2dxXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX46xX46xXdxX2bxX14bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3cxX18xX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxXe1xX2dxX46xX2xX163xX2cxX58xX2dxX2xX135xX2cxX163xX2xX2dxXexX98xX98xX2dxX2xX5xX2dxX174xX2xX135xX2xX58xX2dxX2dxX2dxXe1xX98xX2cxX171xXexX98xX126xX2axX135xX2xX5xX2dxX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXcfxX18xXaxX12xXfbxX40xXdxX3xX5xXcfxX26xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX4xX40xX3xX3cxX3dxX3xX42xX6xX23xX3xX23xX6xX18xX6cxX3xX5xX26xXdxX3xX6cxXdxX40xX3xXexX91xX92xX3xX6exXdxX18xX1xX3xXexX1exX3xX4xX6xXcfxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3x1406exX18xX6cxX3xX42xX6cxX1cxX1dx15679xX18xX3xXcxX4f6xX18xX6cxX3xXcxX1x16ac6xX18xX6cxX3x15c6bxX3xX5bxX1xX324xX3xXfbxX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXexX91xX69xX243xX18xX6cxX3xXfbxX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXcxX1x14d60xX1dxX3xX7xX35xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8exX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xX3xX1x11ab7xX18xX6cxX3xX18xXdexX23xX3xX6ex180ddxXcfxX3xX58xX14xXdxX3xX126xX3xXexX1xX40xX18xX6cxX3xX1f2xXexX230xX3xXexX1xX40xX18xX6cxX3xX135xX3xX25xX1exX18xX3xXexX1xX40xX18xX6cxX3xX2xX2dxX1fcxX2bxX3x117e3xX22xX1dxX3xX5xX14xX3xX3cxX3dxX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX25xX40xX18xX1xX3xX6cxXdxX40xX3xX4xX324xX3xX18xX1xXdxX248xX1cxX3xX1dxX1exX1cxX3xXex19ed5xX3xX14bxX31xXexX3xX5xX6axXdxX3xX3cxX248xX3xXexX1xX256xXdxX3xXexXdxX1exXexX3xX1x126a5xX18xX3xX7xXcfxX3xX3cxX2f1xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xXf5xX508xX4xX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12xXcxX1cxX1dxX3xX18xX1xXdxXadxX18xX8exX3xX4xX40xX4xX3xX5xXcfxX26xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX25xX69xX6axX4xX3xXexX230xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xX3xX23xX6xX18xX6cxX3xX5xX26xXdxX3xX6cxXdxX40xX3xXexX91xX92xX3xX6exXdxX18xX1xX3xXexX1exX3xX4xX6xXcfxX3xX18xX1xX69xX124xX3xX4xX40xX3xXexX1xX1cxX8exX3xX4xX40xX3xX4xX6xX23xX8exX3xX23xX233xX4xX8exX3xX6cxX1x18c8fxX8exX3xX5a9xX4xX3xX1xX69xX5c1xX18xX6cxX2bxX2bxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxX3xXbxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX58xXexX1xX124xX3xX126xX2xX2cxXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX124xX3xX135xX2xX2dxXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX46xX46xXdxX2bxX14bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3cxX18xX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxXe1xX2dxX46xX2xX163xX2cxX58xX2dxX2xX135xX2cxX98xX135xX2cxXexX126xX98xX2xX163xX5xX171xX174xX2xX135xX2xX58xX2dxX2dxX2xX2dxX2cxXe1xX135xXexX2axX98xX2dxX2cxX98xX5xX2dxX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXcfxX18xXaxX12x14d3bxX1xX65bxX3xX5xX14xX3xX23xX27bxXexX3xXexX91xXcfxX18xX6cxX3xX18xX1x11ef4xX18xX6cxX3xX5xXcfxX26xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX4xX324xX3xX6cxXdxX40xX3xXexX91xX92xX3xX4xX6xXcfxX3xXexX230xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12xXfbx10cbcxX18xX6cxX3xXexX1xX10xXcfxX3xX4f6xX18xX6cxX3xXcxX1xX508xX18xX6cxX8exX3xX25xX33dxX3xX25xX26xXexX3xX25xX69xX6axX4xX3xX23xX3dxX4xX3xXexXdxXadxX1cxX3xXexX91xXadxX18xX8exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX25x1035dxX3xX3cxX14xX3xX25xX6xX18xX6cxX3xX4xX31xXbxX3xX23xX2f1xXdxX8exX3xX6cxXdxX6xX3xX1xX26xX18xX3xX2cxX2dxX2dxX3xX6cxXdxX31xX1dxX3xXbxX1xX54fxXbxX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX1xX52bxX1dxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX14xX3xX25xXdexX18xX6cxX3xX6exXdxX33dxX23xX3xX4xX1xXcfxX3xXe1xX2cxX2dxX3xXexX14xX1cxX2bxX3xXfbxX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXcxX1xX52bxX1dxX3xX7xX35xX18xX3xX4xX1x1840bxX3xX25xX26xXcfxX3xX4xX40xX4xX3xX25xX92xX6xX3xXbxX1xX69xX5c1xX18xX6cxX3xX1xX1cxX1dxX3xX25xX27bxX18xX6cxX3xXexX5a9xXdxX3xX25xX6xX3xX25xX27bxXdxX3xXexX14xX1cxX3xXexX1xX1cxX1dxX248xX18xX3xX7xX35xX18xX3xX12axX1cxX31xXexX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12x182a4xXc7xXexX3xX6exX1xX40xX4xX8exX3xX6exX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX6exX1x19e19xX4xX1xX3xX18xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX3xX4xX35xXdxX3xX1xXcfxX40xX18xX3xX18xX22xX18xX6cxX3xX4xX6xXcfxX3xX4xX4f6xX18xX6cxX3xX7xX1cxX31xXexX3xX23xX40xX1dxX3xXexX14xX1cxX8exX3xX3cxX69xX5c1xX18xX3xX91xX6xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX12axX6xX3xX14bxX256xX3xX18xX1xX546xX23xX3xX25xX40xX18xX1xX3xX14bxX508xXexX3xX4xX40xX4xX3xX5xXcfxX26xXdxX3xXexX1xX1cxX9dxX3xX7xX35xX18xX3xX4xX324xX3xX6cxXdxX40xX3xXexX91xX92xX3xX6exXdxX18xX1xX3xXexX1exX3xX4xX6xXcfxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxX3xXbxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX58xXexX1xX124xX3xX126xX2xX2cxXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX124xX3xX135xX2xX2dxXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX46xX46xXdxX2bxX14bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3cxX18xX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxXe1xX2dxX46xX2xX163xX2cxX58xX2dxX2xX135xX2cxXe1xX2cxX2dxXexX2xX171xX171xX163xX5xX126xX174xX2xX135xX2xX58xX126xXe1xX163xX2cxX126xX2xX98xXexX98xX126xX163xX163xX98xX5xX2dxX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXcfxX18xXaxX12x10a17xX233xX4xX3xX5xX69xX6axX18xX6cxX3x19549xXdxX33dxX23xX3xX18xX6cxX69xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdexX18xX6cxX3xX4xX69xX256xX18xX6cxX3xX4xX4f6xX18xX6cxX3xXexX40xX4xX3xXexX1cx12fedxX18xX3xXexX91xX6xX8exX3xX6exXdxX33dxX23xX3xX7xXcfxX40xXexX3xXexX91xXadxX18xX3xX14bxXdxX33dxX18xX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxXaxX12xXa44xX233xX4xX3xX5xX69xX6axX18xX6cxX3xXa4exXdxX33dxX23xX3xX18xX6cxX69xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1f2xXfbxX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXcxX1xX52bxX1dxX3xX7xX35xX18xX1fcxX3xX7xff30xX3xXexX1xX69xX256xX18xX6cxX3xX12axX1cxX1dxXadxX18xX3xXex134fexX3xX4xX1x15efcxX4xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1cxX27bxX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX91xX6xX8exX3xX6exXdxX33dxX23xX3xXexX91xX6xX8exX3xX6exXdxX33dxX23xX3xX7xXcfxX40xXexX3xX1xXcfxX26xXexX3xX25xX27bxX18xX6cxX3xX18xX6cxX1xX248xX3xX4xX40xX3xXexX91xXadxX18xX3xX7xX4f6xX18xX6cxX8exX3xXexX91xXadxX18xX3xX14bxXdxX33dxX18xX8exX3xX25xX299xX1dxX3xX23xX26xX18xX1xX3xX4xX4f6xX18xX6cxX3xXexX40xX4xX3xXexX1cxX1dxXadxX18xX3xXexX91xX1cxX1dxX248xX18xX8exX3xXbxX1xX40xXexX3xX1xXdxX251xX18xX3xX12ax1863dxX3xX5x16340xX3xX18xX6cxX1xXdxXadxX23xX3xX4xX40xX4xX3xXexX91xX69xX256xX18xX6cxX3xX1xX6axXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX26xX23xX3xX3cxX248xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX18xX6cxX1cxXa0xX18xX3xX5xX6axXdxX3xXexX1xX52bxX1dxX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX2bxX2bxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xXcfxX58xX1dxX3xXbxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX1cxX23xX14bxX3xX58xX1xXdxX58xX10xX3xXdxXfbxX10xX18xXexX10xX91xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX58xXexX1xX124xX3xX126xX2xX2cxXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX124xX3xX135xX2xX2dxXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX46xX46xXdxX2bxX14bxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX2bxX3cxX18xX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxXe1xX2dxX46xX2xX2dxX126xX58xX2dxXe1xX2xX135xX171xX2dxX2dxXexX2axXe1xX126xX2xX5xX126xX174xX2xX2xX2dxX58xX2xX2xX135xX163xX126xX135xX98xXexX98xX171xX126xXe1xX5xX135xX174xX171xX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX91xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXadxX18xX3xX1bxX1cxX6xX18xX124xX0xX46xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX174xXexX1xX1cxX23xX14bxX174xX6xX18xX58xX174xX7xX6xXbxXcfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b6xX233xX4xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX23x19d57xX6xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX6cxXdxX40xX8exX3xX18xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX3xX4xXb67xX6xX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX1cxXdxX3xX18xX1xX69xX3xX1xX27bxXdxXaxX3xX1xX91xX10x163daxX9xXaxX46xX18xXcfxX18xX6cxX174xX18xX6cxX1xXdxX10xXbxX46xX23xX1cxX4xX174xX58xX1cxXcfxX4xX174xX23xX1cxX6xX174xX58xX1cxXcfxX4xX174xX6cxXdxX6xX174xX18xX6cxX1cxX174xX58xX6xX18xX174xX4xX1cxX6xX174xX14bxXdxX10xX18xX174xX1xX6xX174xXexXdxX18xX1xX174xX3cxX1cxXdxX174xX18xX1xX1cxX174xX1xXcfxXdxX46xX2xX171xXe1xX2xX163xX2cxX2bxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX46xX23xX10xX58xXdxX6xX46xX2xXe1xX2dxX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxX2xX171xX46xX2xX163xX2cxX58xX135xXe1xXe1xX2dxX2cxX2xX126xXexX2cxX98xXe1xXe1xX5xX163xX174xX171xXe1xX58xX135xX2xX2axX135xX2cxX2cxX2xXexX2axXe1xX135xX2cxX2cxX5xX2dxX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX3cxX12xX0xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b6xX233xX4xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX23xXd13xX6xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX6cxXdxX40xX8exX3xX18xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX3xX4xXb67xX6xX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX1cxXdxX3xX18xX1xX69xX3xX1xX27bxXdxXaxX3xX1xX91xX10xXd49xX9xXaxX46xX18xXcfxX18xX6cxX174xX18xX6cxX1xXdxX10xXbxX46xX23xX1cxX4xX174xX58xX1cxXcfxX4xX174xX23xX1cxX6xX174xX58xX1cxXcfxX4xX174xX6cxXdxX6xX174xX18xX6cxX1cxX174xX58xX6xX18xX174xX4xX1cxX6xX174xX14bxXdxX10xX18xX174xX1xX6xX174xXexXdxX18xX1xX174xX3cxX1cxXdxX174xX18xX1xX1cxX174xX1xXcfxXdxX46xX2xX171xXe1xX2xX163xX2cxX2bxX1xXexX23xXaxX12xX8b6xX233xX4xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX23xXd13xX6xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX6cxXdxX40xX8exX3xX18xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX3xX4xXb67xX6xX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX1cxXdxX3xX18xX1xX69xX3xX1xX27bxXdxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXa44xXdxXadxX18xX3xXexX3dxX4xX3xXexX91xXcfxX18xX6cxX3xX18xX1xX777xX18xX6cxX3xX18xX6cxX14xX1dxX3xX1bxX1cxX6xX8exX3xX18xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX3xX12axX7f1xX3xX1e9xX1cxX22xX18xX3xX13xX27bxXdxX3xX1f2xX42xX6cxX1xXdxX3xX1e9xX1cxX22xX18xX8exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1fcxX3xXbxX1xX31xX18xX3xX6exX1xX243xXdxX3xX3cxX26cxX3xXexX91x17eb3xX18xX6cxX3xX25x156c2xX23xX3xX23xX233xX4xX3xX14bxXdxX33dxX18xX2bxX3xXfbxX14xX18xX6cxX3xXbxX1xX31xX18xX3xX6exX1xX243xXdxX3xX1xX5c1xX18xX3xX6exX1xXdxX3xX23xX233xX4xX3xX25xXa75xX1cxX3xX23xXd13xX6xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX6cxXdxX40xX8exX3xX23x15f7bxXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX91xX6xX3xX6exX1xX5c1xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xXexX1xX1cxX3xX18xX1xXf8bxXbxX3xX1xX14xX18xX6cxX3xXexX91xXdxX251xX1cxX3xX25xXa0xX18xX6cxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX3cxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX14bxX508xXexX3xX6cxXdxX777xX3xXe1xX3xXexX14xX1cxX3xX4xX40xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX324xX6xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xXexX91xXadxX18xX3xX3cxXd13xX18xX6cxX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX7xX6xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX25xX92xX18xX1xXaxX3xX1xX91xX10xXd49xX9xXaxX46xX6xX18xX174xX18xXdxX18xX1xX174xXexX91xX6xXexX174xXexX1cxX46xX1xX6xX174xXexXdxX18xX1xX174xX14bxX6xXexX174xX6cxXdxX1cxX174xXe1xX174xXexX6xX1cxX174xX4xX6xX174xXexX1xX6xX18xX1xX174xX1xXcfxX6xX174xX6exX1xX6xXdxX174xXexX1xX6xX4xX174xX1xX6xXdxX174xX7xX6xX18xX174xXexX91xX10xX18xX174xX3cxX1cxX18xX6cxX174xX14bxXdxX10xX18xX174xX7xX6xXdxX174xX1bxX1cxX1dxX174xX58xXdxX18xX1xX46xX2xX171xX2xX171xX163xX2axX2bxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX46xX23xX10xX58xXdxX6xX46xX2xXe1xX2dxX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxX2xX171xX46xX2xX135xX2xX58xX2xX2xX126xXe1xX2dxXe1xX2axXexX2cxX2xX2axXe1xX2xX5xX2dxX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX3cxX12xX0xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX14bxX508xXexX3xX6cxXdxX777xX3xXe1xX3xXexX14xX1cxX3xX4xX40xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX324xX6xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xXexX91xXadxX18xX3xX3cxXd13xX18xX6cxX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX7xX6xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX25xX92xX18xX1xXaxX3xX1xX91xX10xXd49xX9xXaxX46xX6xX18xX174xX18xXdxX18xX1xX174xXexX91xX6xXexX174xXexX1cxX46xX1xX6xX174xXexXdxX18xX1xX174xX14bxX6xXexX174xX6cxXdxX1cxX174xXe1xX174xXexX6xX1cxX174xX4xX6xX174xXexX1xX6xX18xX1xX174xX1xXcfxX6xX174xX6exX1xX6xXdxX174xXexX1xX6xX4xX174xX1xX6xXdxX174xX7xX6xX18xX174xXexX91xX10xX18xX174xX3cxX1cxX18xX6cxX174xX14bxXdxX10xX18xX174xX7xX6xXdxX174xX1bxX1cxX1dxX174xX58xXdxX18xX1xX46xX2xX171xX2xX171xX163xX2axX2bxX1xXexX23xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX14bxX508xXexX3xX6cxXdxX777xX3xXe1xX3xXexX14xX1cxX3xX4xX40xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX324xX6xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xXexX91xXadxX18xX3xX3cxXd13xX18xX6cxX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX7xX6xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX25xX92xX18xX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXe1xX3xXexX14xX1cxX3xX4xX40xX3xX6exX54fxXcfxX3xX5xX69xX2f1xXdxX3xX58xX26xX3xX18xX14xX1dxX3xX25xX40xX18xX1xX3xX14bxX508xXexX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX7xX6xXdxX3xX3cxXd13xX18xX6cxX3xX14bxXdxX33dxX18xX3xX14bxX92xX3xX5xX233xX4xX3xX5xX69xX6axX18xX6cxX3xXa4exXdxX33dxX23xX3xX18xX6cxX69xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1f2xXfbxX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXcxX1xX52bxX1dxX3xX7xX35xX18xX1fcxX3xX3cxX14xX3xX579xXa0xX18xX3xXf5xXdxXadxX18xX3xXbxX1x17d0exX18xX6cxX3xXfbxXb67xX6xX3x14f71xX324xXexX3xXbxX1xX40xXexX3xX1xXdxX251xX18xX8exX3xX14bxX508xXexX3xX6cxXdxX777xX3xX4xX1xXdxX248xX1cxX3xX2xX2xX46xX2cxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX3cxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXae5xX3xX25xXa0xX18xX6cxX3xX1bxX1cxX35xX18xX3xX5xXb6axX3xX18xX6cxX1xX248xX3xX4xX40xX3xX3cxX10xX18xX3xX14bxX256xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX18xX6cxX3xXexX6xX1dxX3xX14bxX35xXcfxX3xX3cxX251xX3xX18xX6cxX69xX3xXexX91xX69xX256xX18xX6cxXaxX3xX1xX91xX10xXd49xX9xXaxX46xX18xXcfxX18xX6cxX174xX18xX6cxX1xXdxX10xXbxX46xXexXcfxX174xX58xXcfxX18xX6cxX174xX1bxX1cxX6xX18xX174xX5xX1dxX174xX18xX6cxX1xX10xX174xX4xX6xX174xX3cxX10xX18xX174xX14bxXcfxX174xX1xX6xX174xXexXdxX18xX1xX174xX4xX1xX1cxX18xX6cxX174xXexX6xX1dxX174xX14bxX6xXcfxX174xX3cxX10xX174xX18xX6cxX1cxX174xXexX91xX1cxXcfxX18xX6cxX46xX2xX171xX2xX2dxX2dxX2axX2bxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX6cxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX46xX23xX10xX58xXdxX6xX46xX2xXe1xX2dxX46xX18xX10xX11fxX7xX46xXe1xX2dxX2xX126xX46xX2xX2xX2dxX58xX2cxX2dxX98xX2cxX2axX2cxX135xXexXe1xX2axX163xX98xX5xX2cxX174xX2xX135xX2xX58xX135xX2xX98xX163xX2axX2dxX135xXexX126xX135xX163xX2axX2cxX5xX2dxX2bxX189xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXexX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX2xX2axX2bxX2cxX2dxX2dxX3xXexX31xX18xX3xX1xX35xXdxX3xX7xX35xX18xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX3xX42xX6xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX3cxX12xX0xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXae5xX3xX25xXa0xX18xX6cxX3xX1bxX1cxX35xX18xX3xX5xXb6axX3xX18xX6cxX1xX248xX3xX4xX40xX3xX3cxX10xX18xX3xX14bxX256xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX18xX6cxX3xXexX6xX1dxX3xX14bxX35xXcfxX3xX3cxX251xX3xX18xX6cxX69xX3xXexX91xX69xX256xX18xX6cxXaxX3xX1xX91xX10xXd49xX9xXaxX46xX18xXcfxX18xX6cxX174xX18xX6cxX1xXdxX10xXbxX46xXexXcfxX174xX58xXcfxX18xX6cxX174xX1bxX1cxX6xX18xX174xX5xX1dxX174xX18xX6cxX1xX10xX174xX4xX6xX174xX3cxX10xX18xX174xX14bxXcfxX174xX1xX6xX174xXexXdxX18xX1xX174xX4xX1xX1cxX18xX6cxX174xXexX6xX1dxX174xX14bxX6xXcfxX174xX3cxX10xX174xX18xX6cxX1cxX174xXexX91xX1cxXcfxX18xX6cxX46xX2xX171xX2xX2dxX2dxX2axX2bxX1xXexX23xXaxX12xXcxXae5xX3xX25xXa0xX18xX6cxX3xX1bxX1cxX35xX18xX3xX5xXb6axX3xX18xX6cxX1xX248xX3xX4xX40xX3xX3cxX10xX18xX3xX14bxX256xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX18xX6cxX3xXexX6xX1dxX3xX14bxX35xXcfxX3xX3cxX251xX3xX18xX6cxX69xX3xXexX91xX69xX256xX18xX6cxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX91xXcfxX18xX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX1e9xX40xX4xX3xX25xX92xX18xX1xX3xX18xX6cxX69xX3xXexX91xX69xX256xX18xX6cxX3xX58xXa0xXdxX3xX58xX14xXcfxX3xX7xXad5xX3xX5xX14xX3xX18xX6cxX1cxXa0xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6exX1exX3xX1xX546xX18xX6cxX3xX18xX6cxX14xX1dxX3xX4xX1xXcfxX3xX14bxX14xX3xX4xXcfxX18xX3xX18xX6cxX69xX3xX58xX22xX18xX8exX3xXcxXae5xX3xX25xXa0xX18xX6cxX3xX1bxX1cxX35xX18xX3xX5xXb6axX3xX18xX6cxX1xX248xX3xX4xX40xX3xX3cxX10xX18xX3xX14bxX256xX3xX243xX3xX1xX1cxX1dxX251xX18xX3xX42xX6cxX1xXdxX3xX1e9xX1cxX22xX18xX3xX1f2xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1fcxX3xX25xX7f1xX3xX25xX299xX1dxX3xX23xX26xX18xX1xX3xX4xX4f6xX18xX6cxX3xXexX40xX4xX3xX14bxX35xXcfxX3xX3cxX251xX3xX3cxX14xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX91xXdxX33dxX18xX3xX4xX40xX4xX3xX6exX1xX1cxX3xX3cxX233xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX35xX18xX3xX4xX52bxX6xX3xX4xX40xX4xX3xX5xXcfxX26xXdxX3xX4xX40xX8exX3xX23xX233xX4xX2bxX2bxX2bxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX3cxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX1cxX5xX12xX0xX58xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX91xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX3cxX12xX0xX46xX58xXdxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ddaxX1cxXexX1xXcfxX91xXaxX12xX13xX777xX1cxX3xXcxX91xX1cxX18xX6cxX0xX46xXbxX12
Hữu Trung