Thế giới xếp hạng đại học ra sao?
Dư luận trong nước đang quan tâm việc một nhóm chuyên gia độc lập công bố bảng xếp hạng 49 trường ĐH ở Việt Nam. Trên thế giới, các trường được xếp hạng ra sao?
585fx8e84xea59x104b2xce06xf6d7x9cbexdcffxea10x9e78x10b76x10e4ex67e8xe176xdc9bx820cxXdxX4xXdxb631xXbxX7xX3xXcxX12x8b94x7173xX19xX6xX7x101e4xa0bexX4xXdxX12xXbxX7xef59xX1exX1x7b6fxX3x5883xX4x109a5xX4xX3xb31dxX27xX1dxX3xX1xc918xf5ecxX29xX3xea67xX33xX4xX3xX1x101aaxXcxX3xa0ccxX18xX3xX19xX18xX8xcb89xX0xf10dxX1xX2xX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxc334xXbxX18xX5xX7xX24x768cxda10xX3xX12xe45cx8475xX34xX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xX34xX5dxX2bxXcxX3xX37xX18xX34xX29xX3xfb55xX60xX18xX34xX3xXdxa0d9xdb79xX3x5c85xX4x9439xXcxX3xX7bx89e5xXdxX3xX34xX1xb05axX7bxX3xXcxX1xX60xb49dxaea3xX34xX3xX29xX4xX18xX3xX37xX83xXcxX3xX12xX61xX1dxX3xXcxa18fxX34xX29xX3xX9x66d3xX3xX9x94f3xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3x8671xbb6axX3xXdxX3fxX5dx8e13xX34xX29xX3x8d0cxX56xX3x100fcxX3x900bxX4xX7fxXdxX3xc652xX18xX7bxc319xX3xX1exX3fxX8fxX34xX3xXdxX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4x8c7axX3xXcxa424xXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX5dxa00axXcxX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX3fxX18xX3xX19xX18xX8xX45xX0xX47xX1dxX24xX0xXdxX18xX9xX12xXbxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX5xXbxX19xXcxXexX4xX7bxX18xX29xXbxX3xX19xX12xX4xX5xXbxXexXcxX8xX34xXdxXbxX34xXdxX7xX3xXdxX4xXdxX12xXbxX6xX7xX1exX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3x77f1xX2ex9a42xX8xX3fxX5xXdaxX3x1134exX34xX1xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX1exX56x101f9xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xX12x7ca8xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxXa4xXdxX3xX34xX1xf5e6xXdxX3xX34xbda8xX7bxX3x79e1xf40exX2xc669x9a7exX17bxX17cxX2x5b1axX3xX17fxX3xf07dxX34xX1xf574xX3xXbxX34xX29xX18xX5xX29xXbxXdxXcbxXcxX8xX7bxX7xX3xX9xX8xX3fxX5xXbxX3fxX6xX7xX17cxX7xX3xXcxXbxX12xX12xX19xX1dxX18xXcxX4xX34xX29xX6xX7xX17cxX7xX3xXcxXbxX12xX12xX1dxX18xX5xX5xX4xX34xX29xX6xX7xX17cxX7xX3xX18xX12xX4xX29xX34xX6xX7xXcxXbxX34xXdxXbxX3fxX7xX3xX5xX18xXdxX18xX17fxX12xX8xX18xX5xX4xX34xX29xX17fxXdxXbxX2exXdxX6xX7xX1exX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xX3fxX18xX3xX19xX18xX8xX45xX7xX3xX5xX18xXdxX18xX17fxX140xX18xX34xXcxX8exX9xX8xX2exX17fxX29xX3fxX8xX60xX1dxX6xX7xX29xX18xX12xX12xXbxX3fxX8exX7xX24xX0xXdxX9xX8xX5xX8exX24xX0xXdxX3fxX24xX0xXdxX5xX24xX0xX4xX7bxX29xX3xX18xX12xXdxX6xX7xXdxX1xXbxX3xX29xX4xX8xX4xX3xX2exXbxX1dxX3xX1xX18xX34xX29xX3xX5xX18xX4xX3xX1xX8xXcxX3xX3fxX18xX3xX19xX18xX8xX7xX3xX19xX3fxXcxX6xX7xX1xXdxXdxX1dxX18axX47xX47xX4xXcbxX9xX18xX8xX1xX18xXdxX4xX34xX1xXcbxX7dxX34xX47xX34xXbx97c5xX19xX47xX2xX17exae76xc673xX47xX2xX17cxX17bxX5xX17cxX2xX285xX17cxX286xX285xX17bxXdxX17exX285xXb5xX2xX12xX17cxXcbxXaxX1dxX29xX7xX3xX47xX24xX0xX47xXdxX5xX24xX0xX47xXdxX3fxX24xX0xXdxX3fxX24xX0xXdxX5xX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xXcxbb30xXexX12xXbxX29xXbxX34xX5xX3xXcxX18xX1dxXdxX4xX8xX34xX7xX3xX19xXdxX8exX12xXbxX6xX7xXdxXbxX2exXdxX17fxX18xX12xX4xX29xX34xX18axX3xXaxX60xX19xXdxX4xX140xX8ex8d3dxX7xX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxdfb3xX18xX1dxXdxX4xX8xX34xX7xX24xX1exX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xX13exX2exX140xX8xX3fxX5xXdaxX3xX146xX34xX1xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX1exX56xX151xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xX12xX15dxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxXa4xXdxX3xX34xX1xX174xXdxX3xX34xX178xX7bxX3xX17bxX17cxX2xX17exX17fxX17bxX17cxX2xX183xX3xX17fxX3xX187xX34xX1xX18axX3xXbxX34xX29xX18xX5xX29xXbxXdxXcbxXcxX8xX7bxX0xX47xX1dxX24xX0xX47xXdxX5xX24xX0xX47xXdxX3fxX24xX0xX47xXdxX9xX8xX5xX8exX24xX0xX47xXdxX18xX9xX12xXbxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dx6240xX8xX5xX8exX7xX24xX1exX3fxX8fxX34xX3xXdxX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xXcxX88xX3xX37xX27xX34xX3xX1x901fxX34xX3xX17bxX17cxX3xX12xX8xX33xX4xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxXddxXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxXdaxX3xXdxX60xX8exX3xX34xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX1xe0dexX3xXcxX88xX3xX9xX18xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX19x908bxX3xX5xf90bxX34xX29xX3xX1dxX1x100f6xX3xX9xX4xX27xX34xX18axX3xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcx9a66xX18xX3xXdxX33xX1dxX3xXcxX1x5b89xX3xX1exX4xX7bxXbxX19xX3xd9d2xX1exX56xX151xafbfxXdaxX3xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXbexX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX1exX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xdba0xc58fxXdaxX3xX7dxX15dxX3xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX456xX1xX18xX34xX29xX1xX18xX4xX3xX42axX146xe41bx6a2bx10e23xX42exXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xf117xfbd3xXcxX3xX5xdab3xX3xXcxXddxXcxX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX37xf69cxX60xX3xX12xX174xX8exX3xX3fxX174xXdxX3xX34xX1xX4xX4a9xX60xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX37xfb3fxX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xXcxXddxXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xXdaxX3xX7dxedbcxX34xX3xXcxX88xX3xX34xX1xX4xX4a9xX60xX3xX34xX29xX5dxXbaxX4xX3xX2bcxX1xX9fxX34xX29xX3xX37xbd97xX34xX29xX3xXdx730exX34xX1xX3xXcxX1xX8xX3xX3fx1132fxX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxX1xX5dxX18xX3xXcxX88xX3xXdxX1xa691xXcxX3xXcxX1xX174xXdxXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX0xX19xXdxX3fxX8xX34xX29xX24xXbexX18xX3xX5xX33xX34xX29xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX2exX27xX1dxX3xX12xX8xX33xX4xX0xX47xX19xXdxX3fxX8xX34xX29xX24xX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX391xXa7xX34xX29xX3x6c6axX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxXddxXcxX3xX1exX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXbexX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX1exX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xXcxX419xX18xX3xX1exX4xX7bxXbxX19xX3xX42axX1exX56xX151xX42exX3xX12xX15dxX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX1dxX1xX402xX3xX9xX4xX27xX34xX3xX12xX15dxX7bxX3xX2exX9fxX34xX3xX2exX18xX8xX3xX5xX5dxX3xX12xX60xX61xX34xX3xX34xX1xX174xXdxX3xX7bxde28xX4xX3xX2bcxX1xX4xX3xXcxX9fxX34xX29xX3xX9xXa4xX3xX2bcxX27xXdxX3xX74xX60xXa7xX3xX7dxX15dxX8xX3xXdxX1xXddxX34xX29xX3xX17exX3xX1xX503xX34xX29xX3xX34xX178xX7bxX3xX12xX4xX7fxXdxX3xX2bcxX8fxX3xXb5xX183xX17cxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxXa4xXdxX3xX34xX1xX174xXdxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xXdxX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX1exX56xX151xX3xX12xX15dxX3xX7bxX83xXdxX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xX34xX1x58edxX34xX29xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX12xX7axX60xX3xX37xXbaxX4xX3xX34xX1xX174xXdxX3xX7dxX2bxX4xX3xX2bcxX4xX34xX1xX3xX34xX29xX1xX4xX7fxX7bxX3xX29xd40dxX34xX3xfdedxX17cxX3xX34xX178xX7bxXcbxX3xX56xX4xX7fxX34xX3xXdxX33xX4xXdaxX3xX1exX56xX151xX3xX19xX3f9xX3xX5xX3fcxX34xX29xX3xX2xX285xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xXcxX1xX4xX18xX3xX12xX15dxX7bxX3xX6a2xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX12xX2bxX34xX3xX37xX4c4xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xX7bxX83xXdxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX1xX3cxXcxX3xX7dxX2bxX4xX3xX7xX1xX7fxX3xX19xXa4xX7xX3xXcxX419xX18xX3xX7bxX5e9xX4xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX2bcxX1xXddxXcxX3xX34xX1xX18xX60xXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xXc8xX1xX66fxX34xX29xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xXcxX1xX4xX18xX3xX3fxX18xX3xXdxX1xX15dxX34xX1xX3xX6a2xX3xX34xX1xX88xX7bxX3xX34xX1xX5dxX3xX19xX18xX60xX18axX3xXcxX1xX174xXdxX3xX12xX5dxXe9xX34xX29xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX5xX33xX8exX3xX42axXcxX1xX4xX27xX7bxX3xXb4xX17cxf286xX3xXdxX402xX34xX29xX3xX19xXa4xX3xX37xX4xX4c4xX7bxX42exXdaxX3xX2bcxX27xXdxX3xX74xX60xXa7xX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxb058xX60xX3xX42axX285xX17cxX790xX42exXdaxX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX7b1xX60xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xXdxX3fxX422xXcxX1xX3xX5xX4dcxX34xX3xX42axX285xX17cxX790xX42exXdaxX3xXdxX69fxX7bxX3xX34xX1xX4faxX34xX3xX74xX60xXa4xXcxX3xXdxX27xX3xX42axX17exXcbxX6a2xX790xX42exX3xX7dxX15dxX3xXdxX1xX60xX3xX34xX1xX61xX1dxX3xXcxX419xX18xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX42axX17bxXcbxX6a2xX790xX42exXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX2f6xX88xX3xXdxX1xX4c4xX3xXdxX1xX174xX8exX3xX1exX56xX151xX3xX12xX174xX8exX3xXcxX1xX174xXdxX3xX12xX5dxXe9xX34xX29xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX5xX33xX8exX3xX7dxX15dxX3xXcxX9fxX34xX29xX3xXdxX3fxX4faxX34xX1xX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX7b1xX60xX3xXcxX419xX18xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX12xX15dxX3xX1xX18xX4xX3xX8exX27xX60xX3xXdxXa4xX3xX74xX60xX18xX34xX3xXdxX3fxX3cxX34xX29xX3xX34xX1xX174xXdxX3xX37xX4c4xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xX7bxX83xXdxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xXc8xX29xX5dxXe9xXcxX3xX12xX33xX4xXdaxX3xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXbexX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX1exX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xX455xX456xX3xXcxX1xX3e6xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX5xX51axX18xX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX19xXddxX60xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX12xX2bxX34xXdaxX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xX37xX88xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX7xX5xX18xX34xX1xX3xXdxX4xX27xX34xX29xX3xX1xX15dxX34xX3xX12xX7axX7bxX7xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xXcxX1xX8xX3xX12xX15dxX3xX74xX60xX18xX34xX3xXdxX3fxX3cxX34xX29xX3xX34xX1xX174xXdxXdaxX3xXcxX1xX4xX27xX7bxX3xX37xX27xX34xX3xXb4xX17cxX790xX3xXdxX402xX34xX29xX3xX19xXa4xX3xX37xX4xX4c4xX7bxXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX1exX1xXbxX8xX3xX37xX88xXdaxX3xXdxX402xX3xXcxX1xX7b1xXcxX3xX455xX456xX3xX19x640exX3xX2bcxX1xXa7xX8xX3xX19xXddxXdxX3xX34xX29xX5dxXbaxX4xX3xXdxX3fxX4xX3xXdxX1xX7b1xXcxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xXdxX8xX15dxX34xX3xXdxX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xX7dxX4a9xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX1xX3cxXcxX3xX37xX7b1xX34xX29xX3xX37xX69fxX60xX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xX12xc9bdxX34xX1xX3xX7dxX51axXcxX3xX1xX3cxX3xX37xX18xX34xX29xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX61xX1dxX3xX1xX18xX8exX3xX12xX15dxX7bxX3xX7dxX4xX7fxXcxXcbxX3xXc8xX178xX7bxX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xXcxd6a0xX34xX3xX12xX33xX4xX3xXcxX419xX18xX3xX1xX3cxX3xX12xX15dxX18axX3xX5xX18xX34xX1xX3xXdxX4xX27xX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xX34xX1xX66fxX34xX29xX3xX34xX29xX5dxXbaxX4xX3xXcxX174xX1dxX3xXcxX18xX8xX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX42axX2xX17cxX790xX42exXdaxX3xXdxX3e6xX3xX12xX7fxX3xX19xX4xX34xX1xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xX7bxX5e9xX4xX3xX2bcxX1xX8xX18xX3xX42axX17bxX17cxX790xX42exXdaxX3xXdxX3e6xX3xX12xX7fxX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX34xX5dxX2bxXcxX3xX34xX29xX8xX15dxX4xX3xX42axX6a2xX790xX42exX3xX7dxX15dxX3xXdxX3e6xX3xX12xX7fxX3xX19xX4xX34xX1xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX34xX5dxX2bxXcxX3xX34xX29xX8xX15dxX4xX3xX42axX6a2xX790xX42exXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xXc8xX27xX60xX3xX1xX18xX4xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xX1exX4xX7bxXbxX19xX3xX7dxX15dxX3xX455xX456xX3xX37xX4a9xX60xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xXcxX1xX174xXdxX3xX12xX5dxXe9xX34xX29xX3xXcxX1xX60xX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXdxX1xX4faxX3xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX56xX15dxX34xX3xX12xX7axX7bxX3xX2f6xXddxXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXbexX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX1exX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xX3xX42axX146xX475xX476xX477xX42exXdaxX3xX1xX18xX8exX3xXcxXa3cxX34xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX9xX4xX27xXdxX3xX37xX27xX34xX3xX12xX15dxX3xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX456xX1xX18xX34xX29xX1xX18xX4xXdaxX3xXcxX1xX3e6xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xXcxXddxXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX5xX51axX18xX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX19xX51axX3xX5dxX60xX3xXdxfe9fxX3xXcxX419xX18xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xXdxX33xX4xX3xX37xX7axX8exXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX456xX1xX18xX34xX29xX1xX18xX4xX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xX2xXcbxX17bxX17cxX17cxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX4c4xX3xXcxX1xX3cxX34xX3xX3fxX18xX3xX6a2xX17cxX17cxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXdxXa4xXdxX3xX34xX1xX174xXdxX3xX5xX51axX18xX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX19xXddxX60xX3xXdxX4xX8fxX60xX3xXcxX1xX422xX18axX3xX19xXa4xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xXcxX88xX3xX29xX4xXa7xX4xX3xXdxX1xX5dxXc1xX34xX29xX3xXc8xX8xX9xXbxX12xX3xX7dxX15dxX3x653axX4xXbxX12xX5xX19xX3xX42axXcxX1xX4xX27xX7bxX3xX2xX17cxX790xX3xXdxX402xX34xX29xX3xX19xXa4xX3xX37xX4xX4c4xX7bxX42exXdaxX3xX29xX4xXa7xX4xX3xXdxX1xX5dxXc1xX34xX29xX3xXcxXddxXcxX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xXdxX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX42axX17bxX17cxX790xX42exX2e8xX3xX34xX1xX15dxX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX7b1xX60xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX37xXddxX34xX1xX3xX29xX4xXddxX3xXcxX18xX8xX3xX5xX51axX18xX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX5xX18xX34xX1xX3xX19xXddxXcxX1xX3xX7bxX2bxX4xX3xX34xX1xX174xXdxX3xXcxX419xX18xX3xX1exX1xX8xX7bxX18xX19xX3xX475xXbxX60xXdxXbxX3fxX19xX3xX42axX17bxX17cxX790xX42exXdaxX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX7b1xX60xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX2exX60xX174xXdxX3xX9xXa7xX34xX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xXdxX33xX1dxX3xXcxX1xX422xX3xX2bcxX1xX8xX18xX3xX1xX3cxXcxX3xX12xX9ffxX34xX1xX3xX7dxX51axXcxX3x7af4xX1xX8xX18xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX51axX3xX34xX1xX4xX8fxX34xX3xX42axX17bxX17cxX790xX42exXdaxX3xX19xXa4xX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX7b1xX60xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX7dxX15dxX8xX3xX5cxX18xX34xX1xX3xX7bxX3fcxXcxX3xXdxX3fxX422xXcxX1xX3xX5xX4dcxX34xX3xX2bcxX1xX8xX18xX3xX1xX3cxXcxX3xX42axX17bxX17cxX790xX42exXdaxX3xXdxX3e6xX3xX12xX7fxX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX7dxX15dxX3xX34xX1xX15dxX3xX34xX29xX1xX4xX8fxX34xX3xXcxX7b1xX60xX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xXdxX402xX34xX29xX3xX19xXa4xX3xX34xX1xX7axX34xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX12xX15dxX7bxX3xXdxX8xX15dxX34xX3xXdxX1xXbaxX4xX3xX29xX4xX18xX34xX3xX42axX2xX17cxX790xX42exXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX0xX19xXdxX3fxX8xX34xX29xX24xX1exX51axX3xXcxX60xX34xX29xX3xXcxX174xX1dxX3xX19xXa4xX3xX12xX4xX7fxX60xX0xX47xX19xXdxX3fxX8xX34xX29xX24xX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24x7f93xX3xX34xX1xX66fxX34xX29xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX2bcxX1xXddxXcxX3xX34xX1xX18xX60xXdaxX3xX7bxX83xXdxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXcxX88xX3xXdxX1xX4c4xX3xXcxX88xX3xXdxX1xX7b1xX3xX1xX33xX34xX29xX3xX2bcxX1xXddxXcxX3xX34xX1xX18xX60xXdaxX3xX34xX1xX5dxX34xX29xX3xX34xX1xX4faxX34xX3xXcxX1xX60xX34xX29xX3xXcxXddxXcxX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX7dxX4dcxX34xX3xXcxX1xX8xX3xXdxX1xX174xX8exX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xXcxX494xX34xX29xX3xX7bxX83xXdxX3xX9xX7b1xXcxX3xXdxX3fxX18xX34xX1xX3xXdxX8xX15dxX34xX3xXcxXa7xX34xX1xXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX391xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xX1exX56xX151xX3xX7dxX15dxX3xX455xX456xX3xX37xX4a9xX60xX3xXcxX1xX8xX3xXdxX1xX174xX8exX3xX6a2xX17exX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xX19xXa4xX3xX17exX286xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xX146xX34xX1xX3xX12xX3cxXdxX3xX7dxX15dxX8xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX37xX4a9xX60xX3xX9xfd2fxX3xXdxX3fcxXdxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX19xX8xX3xX7dxX2bxX4xX3xX34xX178xX7bxX3xXdxX3fxX5dxX2bxXcxXdaxX3xX7dxX15dxX3xXcxX88xX3xX37xX27xX34xX3xX9xXa4xX34xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXbexX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXcxX419xX18xX3xX34xX5dxX2bxXcxX3xX146xX34xX1xX3xX34xX503xX7bxX3xXdxX3fxX8xX34xX29xX3xXdxX8xX1dxX3xX183xX3xXcxXddxXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xXdxX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xXdaxX3xXdxX1xXbxX8xX3xX1exX1xXbxX3x86bexX60xX18xX3fxX5xX4xX18xX34xXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX48fxX490xXcxX3xX5xX494xX3xX12xX15dxX3xX34xX1xX66fxX34xX29xX3xX9xXa7xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xX7xXdxX8xX1dxX3xX285xX7xX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xXdxX1xX27xX3xX29xX4xX2bxX4xXdaxX3xX34xX1xX5dxX34xX29xX3xX34xX1xX4xX4a9xX60xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX7dxX15dxX3xX1xX3cxXcxX3xX19xX4xX34xX1xX3xXcxX1xX3e6xX3xXdxX3fxX422xXcxX1xX3xX1xX7fxX3xXdxX1xXa4xX34xX29xX3xX7dxX15dxX3xX1dxX1xX5dxX3adxX34xX29xX3xXdxX1xX7b1xXcxX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xXcxXddxXcxX3xXdxX402xX3xXcxX1xX7b1xXcxXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX1027xX18xX3fxX8exX3xX456xX18xX60xX12xX3xX48fxX8xX3fxX19xX8xX34xX3xX7dxX15dxX3xX48fxX8xX3fxXdxX8xX34xX3xX456xXcxX1xX18xX7bxX1dxX4xX8xXdaxX3xX1xX18xX4xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xXbexX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xXc8xX8xX3fxXdxX1xX280xXbxX19xXdxXbxX3fxX34xXdaxX3xX48fx7ea0xX3xXcxX1xX3e6xX3xXdxX3fxX422xXcxX1xX3xX1xX7fxX3xXdxX1xXa4xX34xX29xX3xX2exX27xX1dxX3xX1xX33xX34xX29xX3xXcxX419xX18xX3xX1exX4xX7bxXbxX19xX3xX7dxX9fxX3xXcxX494xX34xX29xX3xX29xX18xX8exX3xX29xc440xXdxX3xXdxX3fxX8fxX34xX3xX2f6xX1xX4xXcxX18xX29xX8xX3xX1exX3fxX4xX9xX60xX34xXbxXcbxX3xX56xX18xX4xX3xX29xX4xXa7xX34xX29xX3xX7dxX4xX8fxX34xX3xX2bcxX1x5c68xX34xX29xX3xX37xXfa5xX34xX1xX3xX3fxX503xX34xX29xX3xX19xXa4xX3xX12xX4xX7fxX60xX3xX12xX15dxX3xXcxXddxXcxX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXcxX60xX34xX29xX3xXcxX174xX1dxX3xX34xX8fxX34xX3xX1xX3cxX3xXcxX88xX3xXdxX1xX4c4xX3xX7xX19xXddxX34xX29xX3xXdxX33xX8xX7xXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX2f6xX3fcxX3xXdxX1xX4c4xXdaxX3xX37xXa4xX4xX3xX7dxX2bxX4xX3xXcxX1xX3e6xX3xX19xXa4xX3xX1xX3cxXcxX3xX19xX4xX34xX1xX3xX37xX5dxXe9xXcxX3xX34xX1xX61xX34xX3xX34xX1xX4xX4a9xX60xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xXcxX88xX3xX37xX27xX34xX3xX1xX18xX4xX3xX9xX5dxX2bxXcxX3xX37xX4c4xX3xX34xX83xX1dxX3xX37xX3adxX34xX3xX7dxX15dxX8xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX18axX3xXdx7638xX3xX3fxX18xX3xX74xX60xX18xX34xX3xXdxX7axX7bxX3xX9xX503xX34xX29xX3xXcxXddxXcxX1xX3xX29xX3f9xX4xX3xXdxX1xX5dxX3xX37xX4xX7fxX34xX3xXdxX3f9xXdaxX3xX7dxX15dxX3xX19xX18xX60xX3xX37xX88xX3xX12xX15dxX3xX34xX83xX1dxX3xX37xX3adxX34xX3xXdxX1xX61xXdxX3xX19xX51axXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX391xX8xX5xX8exX7xX24xX48fxX83xXdxX3xX19xXa4xX3xXdxX3fxX5dxXbaxX34xX29xX3xX37xX33xX4xX3xX1xX3cxXcxX3xX7bxX60xXa4xX34xX3xX34xX7axX34xX29xX3xXdxX3e6xX3xX12xX7fxX3xX1xX3cxXcxX3xX19xX4xX34xX1xX3xX9xXfa5xX3xXdxb97dxX3xXcxX1xXa4xX4xX3xX19xX9b4xX3xXdxX422xX34xX1xX3xX19xXa4xX3xX7xX1xX3cxXcxX3xX19xX4xX34xX1xX3xX34xX83xX1dxX3xX37xX3adxX34xX7xX3xX12xX15dxX3xXcxXa7xX3xX34xX1xX66fxX34xX29xX3xX1xX3cxXcxX3xX19xX4xX34xX1xX3xXcxX1xX3e6xX3xX29xX3f9xX4xX3xXdxX1xX5dxX3xX37xX4xX7fxX34xX3xXdxX3f9xX3xXdxX1251xX3xX19xX51axX3xX74xX60xX18xX34xX3xXdxX7axX7bxX3xXcxX419xX18xX3xX7bxX4faxX34xX1xXcbxX0xX47xX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX456xX8xX60xX3fxXcxXbxX7xX24xX1exX1xXbxX8xX3xX1exX60xX402xX4xX3xXdxX3fx7770xX0xX47xX1dxX24