Libya: Giao tranh ở Abugrein, gần 130 người thương vong
Các vụ đụng độ giữa các lực lượng chính phủ được Liên hợp quốc ủng hộ ở Libya và quân đội miền Đông tại thị trấn Abugrein đã làm 24 binh sỹ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương từ cả hai bên.
611ex9169xcebex8466x8bdcxa571xb697x8344x83dbxX7x8b43x7ec3x8261xb19fxc084xbeffxX5xc9caxXaxba1dx723fxXdx8b32xc3cexX6xec2axX3xeb65xXdxX6xe71bxX3xXexf69cxX6xda91xX1xX3x669cxX3x7908xX15x7fb0x6929xX20xX10xXdxX22xeb31xX3xX2axbf48xX22xX3xX2xc9b1x74dfxX3xX22xX2axf672x9497xXdxX3xXexX1xX3bx6f71xX22xX2axX3xaff0xX1dxX22xX2axX0x65fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa71cxX10xX6xe2f2xXaxX12xb553xfbd5xX4xX3xX46xf88exX3xd051xX65xX22xX2axX3xX67x7497xX3xX2axXdxa05fxX6xX3xX4xX61xX4xX3xX5x74f4xX4xX3xX5xX3bx6a72xX22xX2axX3xX4xX1x7765xX22xX1xX3xXbxX1xe8edxX3xX67xX3bxX7exX4xX3xX13xXdx91bbxX22xX3xX1xX7exXbxX3x635dxX29x9401xX4xX3xX8axX22xX2axX3xX1xX6dxX3xX25xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX46xe587xX3xX9axX29xb01axX22xX3xX67xX6dxXdxX3xd7ecxXdxb876xX22xX3x986fx76efxX22xX2axX3xXexe94exXdxX3xXexX1xa2faxX3xXexX20xae7exX22xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX3xX67x85a7xX3xX5xXafxXbaxX3x660bxeee3xX3xX15xXdxX22xX1xX3xX7xdfebxX3xXexX1xXdxc3c4xXexX3xXbaxXc5xX22xX2axX3xX46xXafxX3xX1xX42xX22xX3xX2xX37xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xb175xX1xX61xX4xX3xX15xXcaxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xXexafe2xX3xX4xa8bbxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX93xX22xb1b7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecd0xX1dxX5dxX16xXaxX12xX0xXdxXbaxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbaxX7x9a03xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxcaa7xXdxX5dxXexX1xX18xX3xb4b6xX2xa52fxXbxf184xa6aexX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX18xX3xXe2xX37x6148xXbxX163xX164xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xXexX20xX6xX22xX1xX3xX25xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX2fxX3xX2axX32xX22xX3xX2xX36xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axX3xX1xa94dxX22xX1xX3xX11bxX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX124xX15xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX22xX1xX124xX46xX22xX4bxX22xX10xX158xX7xX4bxXe1xX37xX37xXe2xX4bxX2xX36xXe2xX5dxX2xX2xa54fxX37xX161xXe2xa746xXexX170xX15fxX2xX1ebxXe1xX5xX37xX124xb2ebxXbxX2ax8498xX20xX9xXe1xX15fxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xXexX20xX6xX22xX1xX3xX25xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX2fxX3xX2axX32xX22xX3xX2xX36xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axXaxX3xX5dxX6xXexX6xX149xXbxX1xX1dxXexX1dxX149xX1dxX20xXdxX2axXdxX22xX6xX5xX149xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX18xX4bxX4bxX4xX5dxX22xXdxXbaxX2axX124xX46xXdxX10xXexX22xX6xXbaxXbxX5xX29xX7xX124xX46xX22xX4bxXexX15fxXe1xX37xX4bxX29xXbxX5xX1dxX6xX5dxX10xX5dxX4bxXbxX4xefb9xX1dxX4bxXe1xX37xXe1xX37xc450xX37xX2xX28cxXe1xX1e7xX4bxXe1xX1e7xX37xX2xX28cxX5xXdxX15xX16xX6xX124xX1f5xXbxX2axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX1dxX22xXaxX12xX13xX79xX4xX3xX5xX3bxX7exX22xX2axX3xX4xX1xX84xX22xX1xX3xXbxX1xX8axX3xX13xXdxX15xX16xX6xX124xX3xacc0xbfb9xX2axX29x9ef2xX22xX18xX3x8916xX10xX29xXexX10xX20xX7x6ae4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX5dxX16xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXcxXb3xX22xX3xX5axX1dxX6xX3xX163xXdbxX2fxX3xX4xX61xX4xX3xX46xX65xX3xX67xX65xX22xX2axX3xX67xX6dxX3xX2axXdxX71xX6xX3xX4xX61xX4xX3xX5xX79xX4xX3xX5xX3bxX7exX22xX2axX3xX4xX1xX84xX22xX1xX3xXbxX1xX8axX3xX67xX3bxX7exX4xX3xX13xXdxX93xX22xX3xX1xX7exXbxX3xX9axX29xX9cxX4xX3xX8axX22xX2axX3xX1xX6dxX3xX25xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX46xXafxX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX67xX6dxXdxX3xXbaxXdxXbcxX22xX3xXbfxXc0xX22xX2axX3xXexXc5xXdxX3xXexX1xXcaxX3xXexX20xXcexX22xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX2fxX3xX4xX61xX4xX1xX3xXexX1xXafxX22xX1xX3xXbxX1xX9cxX3x64a6xXdxX7xX20xX6xXexX6xX3xX108xX1xX1dxX11bxX22xX2axX3xX2xXe2xX37xX108xXbaxX3xX67xXdbxX3xX5xXafxXbaxX3xXe1xXe2xX3xX15xXdxX22xX1xX3xX7xXeaxX3xXexX1xXdxXefxXexX3xXbaxXc5xX22xX2axX3xX46xXafxX3xX1xX42xX22xX3xX2xX37xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX108xX1xX61xX4xX3xX15xXcaxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xXexX118xX3xX4xX11bxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX93xX22xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX5dxX16xXaxX12xX398xX6dxXexX3xX22xX2axX29xX2dcxX22xX3xXexXdxX22xX3xX4xX8axX6xX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX67xX6dxXdxX3xXbaxXdxXbcxX22xX3xXbfxXc0xX22xX2axX3xXexX9cxXdxX3xXe1xX15fxX4bxX2xX3xX22xc288xXdxX18xX3xadf2xX60xX29xX6dxX4xX3xX4xX1xXdxd46cxX22xX3xX25xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX3xX67xXdbxX3xX108xX1xXdxX449xX22xX3xX2xXe1xX3xX15xXdxX22xX1xX3xX7xXeaxX3xX4xX8axX6xX3xX4xX1xe899xX22xX2axX3xXexXc0xXdxX3xXexX1xXdxXefxXexX3xXbaxXc5xX22xX2axX3xX46xXafxX3xX161xX161xX3xXexX1xXafxX22xX1xX3xX46xXdxX93xX22xX3xX108xX1xX61xX4xX3xX15xXcaxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX124x61f9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX5dxX16xXaxX12xX60xX61xX4xX3xX5xX79xX4xX3xX5xX3bxX7exX22xX2axX3xX4xX8axX6xX3xX4xX1xX84xX22xX1xX3xXbxX1xX8axX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX67xX3bxX7exX4xX3xX13xXdxX93xX22xX3xX1xX7exXbxX3xX9axX29xX9cxX4xX3xX8axX22xX2axX3xX1xX6dxX3xX4x6991xX22xX2axX3xX4xX1xX1dxX3xX15xXdxX449xXexX3xX2xXe1xX3xXexX6xX16xX3xX7xX471xX22xX2axX3xX4xX8axX6xX3xX1xcb94xX3xX67xXdbxX3xXexX1xXdxXefxXexX3xXbaxXc5xX22xX2axX3xX46xXafxX3xX1xX42xX22xX3xX161xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX108xX1xX61xX4xX3xX15xXcaxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xXexX20xX1dxX22xX2axX3xX4xX61xX4xX3xX46xX65xX3xX2axXdxX6xX1dxX3xXexX20xX6xX22xX1xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX1dxX5dxX16xXaxX12xXcxX29xX16xX3xX22xX1xXdxX93xX22xX2fxX3xX4xX1xX84xX22xX1xX3xXbxX1xX8axX3xX22xX3bxee24xX4xX3xX22xXafxX16xX3xXexX29xX16xX93xX22xX3xX15xX9cxX3xX67xXdbxX3xX67xc69bxX16xX3xX5x6992xXdxX3xX67xX3bxX7exX4xX3xX4xX29xX6dxX4xX3xXexXcexX22xX3xX4xXc0xX22xX2axX3xX4xX8axX6xX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX67xX6dxXdxX3xX25xX3xXbaxXdxXbcxX22xX3xXbfxXc0xX22xX2axX3xXexXc5xXdxX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX2fxX3xXbxX1xX61xX3xX1xX8axX16xX3xX46xXafxX3xXexX1xX29xX3xX2axXdxX71xX3xX22xX1xXdxXbcxX29xX3xX163xX10xX3xX15xX515xX4xX3xXexX1x8d8exXbxX3xX4xX8axX6xX3xX5xX79xX4xX3xX5xX3bxX7exX22xX2axX3xX67xX9cxXdxX3xX67xXcaxX4xX1xX3xX22xXafxX16xX124xX4bxX124xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX20xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX20xX1dxX22xX2axX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX93xX22xX3xX9axX29xX6xX22xX18xX0xX4bxX7xXexX20xX1dxX22xX2axX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX149xXexX1xX29xXbaxX15xX149xX6xX22xX5dxX149xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axX11bxXdxX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX4x7ed7xX29xX3xXe1xX37xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX5dxXdxX3xX4xX3bxX3xX15xXcexXexX3xX1xX7exXbxX3xXbxX1xX61xXbxX3xX25xX3xX46xX5a0xX22xX2axX3xX15xXdx6283xX22xX3xX22xX2axX1dxXafxXdxX3xX108xX1xX42xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX285xX9xXaxX4bxX5dxXdxX10xXbaxX149xX22xX1dxX22xX2axX4bxX1xX6xXdxX149xX9axX29xX6xX22xX149xX5xXdxX15xX16xX6xX149xX4xX29xX29xX149xXe1xX37xX37xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xX5dxXdxX149xX4xX29xX149xX15xX6xXexX149xX1xX1dxXbxX149xXbxX1xX6xXbxX149xX1dxX149xX46xX29xX22xX2axX149xX15xXdxX10xX22xX149xX22xX2axX1dxX6xXdxX149xX108xX1xX1dxXdxX4bxX2xX1ebxX2xX15fxX2xX1ebxX124xX1xXexXbaxXaxX12xX0xXdxXbaxX2axX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4bxXbaxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXe1xX37xX4bxX22xX10xX158xX7xX4bxX2xX170xXe2xX36xX4bxX2xX37xX1ebxX5dxX161xX2xXe2xX36xX161xX36xXe2xXexX36xX161xXe1xX1e7xX5xXe1xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xX22xX1xX6xXbxX149xX4xX29xX149xXexX20xX6xXdxX149xXbxX124xX1f5xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xXexX20xX6xX22xX1xX3xX25xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX2fxX3xX2axX32xX22xX3xX2xX36xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX46xX12xX0xX7xXexX20xX1dxX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axX11bxXdxX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX4xX697xX29xX3xXe1xX37xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX5dxXdxX3xX4xX3bxX3xX15xXcexXexX3xX1xX7exXbxX3xXbxX1xX61xXbxX3xX25xX3xX46xX5a0xX22xX2axX3xX15xXdxX6c0xX22xX3xX22xX2axX1dxXafxXdxX3xX108xX1xX42xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX285xX9xXaxX4bxX5dxXdxX10xXbaxX149xX22xX1dxX22xX2axX4bxX1xX6xXdxX149xX9axX29xX6xX22xX149xX5xXdxX15xX16xX6xX149xX4xX29xX29xX149xXe1xX37xX37xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xX5dxXdxX149xX4xX29xX149xX15xX6xXexX149xX1xX1dxXbxX149xXbxX1xX6xXbxX149xX1dxX149xX46xX29xX22xX2axX149xX15xXdxX10xX22xX149xX22xX2axX1dxX6xXdxX149xX108xX1xX1dxXdxX4bxX2xX1ebxX2xX15fxX2xX1ebxX124xX1xXexXbaxXaxX12xX5axX11bxXdxX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX4xX697xX29xX3xXe1xX37xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX5dxXdxX3xX4xX3bxX3xX15xXcexXexX3xX1xX7exXbxX3xXbxX1xX61xXbxX3xX25xX3xX46xX5a0xX22xX2axX3xX15xXdxX6c0xX22xX3xX22xX2axX1dxXafxXdxX3xX108xX1xX42xXdxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX20xX1dxX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX13xX79xX4xX3xX5xX3bxX7exX22xX2axX3xX5axX11bxXdxX3xX9axX29xXb3xX22xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX67xXdbxX3xX67xXdxXbcxX29xX3xX4xX61xX4xX3xXexXafxX29xX3xXexX1b6xXbaxX3xX108xXdxX449xXbaxX3xX4xX697xX29xX3xX1xX6dxX3xXexX588xXdxX3xX46xXafxX3xX4xX697xX29xX3xX67xX3bxX7exX4xX3xXexbc82xX22xX2axX3xX4xX6dxX22xX2axX3xXe1xX37xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX5dxXdxX3xX4xX3bxX3xX15xXcexXexX3xX1xX7exXbxX3xXbxX1xX61xXbxX2fxX3xXexX20xX1dxX22xX2axX3xX67xX43cxX3xX4xX43cxX3xX1e7xX3xXbxX1xX65xX3xX22xX71xX3xX46xXafxX3xX36xX3xXexX20x8db0xX3xX10xXbaxX2fxX3xX15xXcaxX3xX22xX1xX2dcxXdxX3xX22xX1xX5ffxXexX3xXexX20xX93xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX449xX4xX3xXexX1xX29xX16xXbcxX22xX3xX2axd2f6xX124xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX46xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xX29xX22xX2axX3xXexXb3xXbaxX3xX2axXdxX6xXbaxX3xX2axXdxX71xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX22xX1x9c12xXbxX3xX4xX3bxX3xX25xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX15xXcaxX3xX108xX1xXc0xX22xX2axX3xX108xX84xX4xX1xX2fxX3xX84xXexX3xX22xX1xXcexXexX3xX2xXe1xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axXaxX3xX1xX20xX10xX285xX9xXaxX4bxX9axX29xX1dxX4xX149xXexX10xX4bxXexX20xX29xX22xX2axX149xXexX6xXbaxX149xX2axXdxX6xXbaxX149xX2axXdxX29xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xX22xX1xX6xXbxX149xX4xX29xX149xX1dxX149xX5xXdxX15xX16xX6xX149xX15xXdxX149xX108xX1xX1dxX22xX2axX149xX108xXdxX4xX1xX149xXdxXexX149xX22xX1xX6xXexX149xX2xXe1xX37xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xXexX1xX29xX1dxX22xX2axX149xX46xX1dxX22xX2axX4bxX2xX1e7xX161xXe1xX36xX2xX124xX1xXexXbaxXaxX12xX0xXdxXbaxX2axX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4bxXbaxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXe1xX37xX4bxX22xX10xX158xX7xX4bxX2xX170xXe1xX15fxX4bxX2xXe1xXe2xX5dxX36xX37xX1ebxXe2xX170xX161xXe2xXexX15fxX170xX37xXe2xX5xX2xX37xX149xX2xX124xX1f5xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xXexX20xX6xX22xX1xX3xX25xX3xX27xX15xX29xX2axX20xX10xXdxX22xX2fxX3xX2axX32xX22xX3xX2xX36xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX46xX12xX0xX7xXexX20xX1dxX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xX29xX22xX2axX3xXexXb3xXbaxX3xX2axXdxX6xXbaxX3xX2axXdxX71xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX22xX1xX9daxXbxX3xX4xX3bxX3xX25xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX15xXcaxX3xX108xX1xXc0xX22xX2axX3xX108xX84xX4xX1xX2fxX3xX84xXexX3xX22xX1xXcexXexX3xX2xXe1xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axXaxX3xX1xX20xX10xX285xX9xXaxX4bxX9axX29xX1dxX4xX149xXexX10xX4bxXexX20xX29xX22xX2axX149xXexX6xXbaxX149xX2axXdxX6xXbaxX149xX2axXdxX29xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xX22xX1xX6xXbxX149xX4xX29xX149xX1dxX149xX5xXdxX15xX16xX6xX149xX15xXdxX149xX108xX1xX1dxX22xX2axX149xX108xXdxX4xX1xX149xXdxXexX149xX22xX1xX6xXexX149xX2xXe1xX37xX149xX22xX2axX29xX1dxXdxX149xXexX1xX29xX1dxX22xX2axX149xX46xX1dxX22xX2axX4bxX2xX1e7xX161xXe1xX36xX2xX124xX1xXexXbaxXaxX12xXcxX20xX29xX22xX2axX3xXexXb3xXbaxX3xX2axXdxX6xXbaxX3xX2axXdxX71xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX22xX1xX9daxXbxX3xX4xX3bxX3xX25xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX15xXcaxX3xX108xX1xXc0xX22xX2axX3xX108xX84xX4xX1xX2fxX3xX84xXexX3xX22xX1xXcexXexX3xX2xXe1xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX3xX46xX1dxX22xX2axX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX20xX1dxX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX398xX6dxXexX3xXexX20xX29xX22xX2axX3xXexXb3xXbaxX3xX2axXdxX6xXbaxX3xX2axXdxX71xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX22xX1xX9daxXbxX3xX4xX3bxX3xXexX20xX61xXdxX3xXbxX1xX5ffxXbxX3xX25xX3xX22xX2axX1dxXc5xXdxX3xXc0xX3xXcxX6xX1f5xX1dxX29xX20xX6xX2fxX3xXbxX1xX84xX6xX3xXbfxXc0xX22xX2axX3xXexX1xX8axX3xX67xXc0xX3xXcxX20xXdxXbxX1dxX5xXdxX2fxX3xX13xXdxX15xX16xX6xX3xX15xXcaxX3xX108xX1xXc0xX22xX2axX3xX108xX84xX4xX1xX3xXexX9cxXdxX3xXe1xX4bxX1e7xX3xX108xX1xXdxX449xX22xX3xX84xXexX3xX22xX1xXcexXexX3xXe2xX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xXdxXefxXexX3xXbaxXc5xX22xX2axX2fxX3xX1ebxX37xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xX15xXcaxX3xXexX1xX3bxX42xX22xX2axX2fxX3xX2e0xX10xX29xXexX10xX20xX7xX3xX5dx9953xX22xX3xXexX1xXc0xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xXexX118xX3xX22xX2axX3bxX3cxXdxX3xXbxX1xX61xXexX3xX22xX2axXc0xX22xX3xc12cxXcaxX4xX1xX3xX46xX65xX3xX16xX3xXexX449xX3xX108xX1xX59cxX22xX3xX4xXcexXbxX3xX398xX6xX5xX10xX108xX3xX398xX10xX20xX7xX10xX108xX3xX4xX1xX1dxX3xX15xXdxX449xXexX124xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX46xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX29xX5xX12xX0xX5dxXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX46xX12xX0xX4bxX5dxXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce3fxX1dxX29xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3x7285xXdxX10xXexX22xX6xXbaxe598xX0xX4bxXbxX12