2 năm, người dân Hà Tĩnh “hấp thụ” gần 500 tỷ đồng chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Ban hành và triển khai hiệu quả chính sách để người dân “hấp thụ” tốt là đòn bẩy để nhiều địa phương ở Hà Tĩnh phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, nâng cao thu nhập trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
bfb7x1188dx12cc7x145fcx1449ex170ddx14910x1185dxc1fcxX7x12262x10a32xcdcax13085xf170xd2b9xX5x10326xXaxX3xX7xXex109d9xX5xX10xX9xXaxXexX10xe5cexXex153bexX6xX5xXdx15f70x1697dx14581xX3xdfe8x1234exX7xXexXdx178f2xX15x16c40xXax15606x1701axX3xX23x16c14xd28fx168a1xX3xX23xX22x13766x13f07xXdxX3xf3f3x1320axX23xX3xcee4xd00dxX3xXcx164b6xX23xX1xX3xe7daxX1xe06dxXbxX3xXexX1x157d8x12c40xX3xX22xf5efxX23xX3xd5f1x161eexX58xX3xXex1154cxX3x13c1fx14f04xX23xX22xX3xX4xX1xddcfxX23xX1xX3xX7xc7cbxX4xX1xX3xX1x12044xX3xXex11d53x148f7xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dx13a89xX23xX22xX3xX23x1510cxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xd025xXdxX0xedc7xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xX3dxXaxX2fxe158xX6xX23xX3xX1xX42xX23xX1xX3x176d3xX42xX3xXexX72xXdx155faxX23xX3xf3ccxX1xX6xXdxX3xX1xXdx17791xX27xX3x15a3bxX27xdc72xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX5exXb0xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xXex13d4cxXexX3xX5xX42xX3xX5ex15d2dxX23xX3xed52xc5daxX15xX3xX5exXb0xX3xX23xX1xXdx16e6axX27xX3xX5exebc2xX6xX3xXbxX1xX39x16abexX23xX22xX3xf8acxX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX35xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX1xf832xX3xXexX54xX23xX22xX35xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6x13cf4xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1x165e2xXbxX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxX3x123c1x14531xXcx12654x16362xf4f0xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX72xX2dxXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf2fdxX10xX23xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15e61xXdxX3dxXexX1xX24xX3x171c0xX30xX58xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX57x1395ax167bfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX16bxXeexX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX16bxXaaxX23xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX2xca2cxX8cxX1d1xX30xX3dxX57xX58xX1d1xX57xX1f5xc1fdxX1d1xXexX1d1xX1d1xX1d0xX1c0xX1d0xX5xX58xX16bxX26xXbxX22x16d52xX72xX9xX2xX1c0xX1f5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX1b9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX1c0xX30xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX57xX1d0xX1d1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxdc07xXdxX6xX3xX5exe256xX23xX1xX3xX7fxX23xX22xX3xe14exX39xX102xX23xX22xX3x10333xX2ccxX23xX1xX3xXcxX1x10108xX23xX22xX3xX106xX3xXexX1xX7fxX23xX3x12520xX27xX3exX23xX3xe731xX102xX23xX35xX3xX1cxd60exX3xd019xX39xX27xX3x14a02xX45xX23xX1xX3xX2f1xX102xX23xX3xX166xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX41xX42xX16axX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX35xX3xX1cxX2f7xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1c0xX58xX3xXexX72xXdxXbaxX27xX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxXcxX72xX39xX89xX4xX3xX5exX3exX15xX35xX3xX22xXdxX6xX3xX5exX2ccxX23xX1xX3xX7fxX23xX22xX3xX2d4xX39xX102xX23xX22xX3xX2daxX2ccxX23xX1xX3xXcxX1xX2e1xX23xX22xX3xX106xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX2ecxX27xX3exX23xX3xX2f1xX102xX23xX35xX3xX1cxX2f7xX3xX2f9xX39xX27xX3xX2fdxX45xX23xX1xX3xX2f1xX102xX23xX3xX166xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX41xX42xX16axX3xX4xX1xdf5cxX3xX7xXe4xX23xX22xX3xXeexe3b5xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXf8xX3xXexX72xX5fxX23xX22xX3xXb3xX10xX13exX16bxX3xX169xed53xX4xX3xX3dx10498xX3xX3dxXdxXbaxX23xX3xXexX65xX4xX1xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX3xXb3xX10xX13exX3xX1xX102xX23xX3xX30xX3xX1xX6xX3xX23xX1xX39xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX34xX6fxXdxX3xXaaxX50xX3xXexX1xX27xX3xX1xX13exX12fxX4xX1xX35xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX146xXbxX3xX34xX6xX23xX22xX3xX5xX12fxXdxX3xXb3xX1xX7fxX23xX22xX3xX5exX6axX23xX22xX3xXb3xXb0xX16bxX3xX2c7xXdxX6xX3xX5exX2ccxX23xX1xX3xX7fxX23xX22xX3xXcxX1xX2e1xX23xX22xX3xX5exX2f7xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5exfff1xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX4xXbfxXdxX3xXexX12fxX13exX35xX3xXbdxX27xX15xX3xX1xX13exX12fxX4xX1xX3xX5xX12fxXdxX3xX5exX4bxXexX3xX5exX6xXdxX3xX5exXb0xX3xXexX72xX5fxX23xX22xX3xX4xX6axX4xX3xX5xX13exX12fxXdxX3xX4xX3exX15xX3xXbxX1xX3daxX3xX1xX73xXbxX3xX23xX1xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX6xX3xX4xedffxX3xX5exXdxXf8xX27xX3xXb3xXdxXbaxX23xX16bxX3xX2daxX6xX23xX22xX3xX5xc3a2xX4xX3xXb3xX1xX4a8xX3xXb3xX1xX33xX23xX35xX3xX23xX1xX3axX3xX4xX4a8xX3xX7xX7axX3xXexXdxX455xXbxX3xX7xc7bbxX4xX3xXex15b0cxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX3xX4xc20fxX6xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX35xX3xX1cxX2f7xX35xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX2xcb95xX35xX3xX22xXdxX6xX3xX5exX2ccxX23xX1xX3xX7fxX23xX22xX3xXcxX1xX2e1xX23xX22xX3xX5exX2f7xX3xX4xX1xX27xX15xXb0xX23xX3xX5exe261xXdxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXf8xX3xXexX72xX5fxX23xX22xX3xX4xX6axX4xX3xX5xX13exX12fxXdxX3xX3dxX39xX6xX35xX3xX1xX13exX6xX3xX4xX4bbxX4xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxX49xX2daxXb0xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX3xXaaxX89xXdxX3xX3dxXdxXbaxX23xX3xXexX65xX4xX1xX3xX1xX102xX23xX3xX30xX58xX58xX34xX0xX7xX27xXbxX2fxX30xX0xX8cxX7xX27xXbxX2fxX35xX3xXexX7fxXdxX3xX5exX54xX27xX3xXexX39xX3xX1xX455xXexX3xX1xX102xX23xX3xX30xX58xX58xX3xXexX72xXdxXbaxX27xX3xX5exX5fxX23xX22xX35xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX5exX4a8xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX35xX3xX1cxX2f7xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1c0xX58xX3xXexX72xXdxXbaxX27xX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXaaxX42xX3xX4xX3exX15xX3xX22xXdxXe4xX23xX22xX16bxX3xX2daxX3d6xX4xX3xXeexXdxXbaxXexX35xX3xX4xX1xX4bbxX23xX22xX3xXexX7fxXdxX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xXexX146xXbxX3xX1xX27xX4bxX23xX3xXb3xbfcfxX3xXexX1xX27xX146xXexX3xX4xX6xX23xX1xX3xXexX6axX4xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXbaxX3xX34xX89xXdxX3xX23xe5d0xX23xX3xXaaxXdxXbaxX4xX3xX4xX1xX27xX15xXb0xX23xX3xX5exX53bxXdxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX4xX3exX15xX3xXexX72xX5fxX23xX22xX3xX34xX89xXdxX3xX72xX4bxXexX3xXexX1xX27xX146xX23xX3xX5xX73xXdxX16bxX3xX2d4xX13exX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXeexX2ccxX23xX1xX3xXbdxX27xX3exX23xX3xXexX4dcxX3xX3dxX39xX6xX3xX5xX39xX89xXdxX35xX3xX1xX13exX6xX3xX4xX4bbxX4xX3xX5exX12fxXexX3xX1c0xX58xX3xXexX72xXdxXbaxX27xX3xX5exX5fxX23xX22xX8cxX23xX33xX34xX16bxX3xX41xXdxXbaxX23xX35xX3xXexX7fxXdxX3xX5exX2f7xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX4bxXbxX3xX34xX106xX3xX72xe750xX23xX22xX3xX3dxXdxXbaxX23xX3xXexX65xX4xX1xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX3xX5xX66axX23xX3xX1f5xX58xX58xX34xX0xX7xX27xXbxX2fxX30xX0xX8cxX7xX27xXbxX2fxX51xX3x106d2xX3xX7fxX23xX22xX3xX2d4xX39xX102xX23xX22xX3xX2daxX2ccxX23xX1xX3xXcxX1xX2e1xX23xX22xX3xX4xX1xX13exX3xX1xX6xX15xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fx1347fxX1xX7fxX23xX22xX3xX4xX1xX3b9xX3xX22xXdxX6xX3xX5exX2ccxX23xX1xX3xX7fxX23xX22xX3xXcxX1xX2e1xX23xX22xX35xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX2ecxX27xX3exX23xX3xX2f1xX102xX23xX3xX5exX2f7xX3xX4xX4a8xX3xX30xX1d1xX3xX1xX6f9xX3xX3dxX3exX23xX3xX5exX54xX27xX3xXexX39xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX3xXaaxX89xXdxX3xXexX53bxX23xX22xX3xX3dxXdxXbaxX23xX3xXexX65xX4xX1xX3xX2xX58xX16bxX1d1xX1d0xX30xX34xX0xX7xX27xXbxX2fxX30xX0xX8cxX7xX27xXbxX2fxX16bxX3xXcxX72xX5fxX23xX22xX3xX3dxX39xX6xX35xX3xX1xX13exX6xX3xX4xX4bbxX4xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX3xX5exX2f7xX3xXexX72xX106xX3xXexX1xX42xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXf8xX3xX34xX6xX23xX22xX3xX5xX12fxXdxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX146xXbxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX4xX505xX6xX3xXeexX42xX3xX4xX13exX23xX3xX23xX102xXdxX3xX5exX3exX15xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX72xX2dxXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1aaxX10xX23xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX1c0xX30xX58xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX57xX1d0xX1d1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX16bxXeexX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX16bxXaaxX23xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX2xX1f5xX8cxX1d1xX30xX3dxX57xX58xX1d1xX57xX1c0xX2xX30xXexX1f5xX51axX1f5xX1ffxX1f5xX5xX58xX16bxX26xXbxX22xX20dxX72xX9xX1c0xX58xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX1b9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX1c0xX30xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX57xX1d0xX1d1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX7fxX23xX3xX2ecxX27xX3exX23xX3xX2f1xX102xX23xX3xX4xX4a8xX3xX30xX1d1xX3xX1xX6f9xX3xX3dxX3exX23xX3xX5exX54xX27xX3xXexX39xX3xX23xX1xX42xX3xX5xX39xX89xXdxX3xXaaxX89xXdxX3xXexX53bxX23xX22xX3xXb3xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX65xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX4xX505xX6xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xXaaxX42xX3xX1cxX2f7xX3xX5xX42xX3xX1xX102xX23xX3xX2xX35xX30xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fx12055xX23xX22xX3xX2d4xX39xX102xX23xX22xX3x15ff6xX23xX1xX3xX2d4x127ccxX23xX22xX3xX1exX3xX1aaxX1xX505xX3xXexXfcxX4xX1xX3xdcb4xXa1xX167xX2d4xX3xX1cxX2f7xX3xX2f9xX39xX27xX3xX2fdxX45xX23xX1xX3xX2f1xX102xX23xX3xX4xX1xX13exX3xXeexXdxX455xXexX35xX3xXaaxX89xXdxX3xX34xX50xX4xX3xXexXdxX66axX27xX3xXbxX1xX4bxX23xX3xX5exX4bxX27xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX1cxX2f7xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX167xXcxX169xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX2xX35xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX6axX4xX3xX5xX2f7xX23xX1xX3xX5exX12fxX13exX35xX3xX4xX1xX3b9xX3xX5exX12fxX13exX3xX4xX4bxXbxX3xX505xX15xX35xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbdxX27xX15xXf8xX23xX3xX1cxX6axX4xX3xX5exXfcxX23xX1xX3xXaaxXdxXbaxX4xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX146xXbxX3xX4xX1xX13exX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX5xX42xX3xX15xX455xX27xX3xXexXe4xX3xXbdxX27xX6xX23xX3xXexX72xf0f8xX23xX22xX3xX23xX1xX4bxXexX16bxX3xX2daxX455xX23xX3xX23xX6xX15xX35xX3xXexX13exX42xX23xX3xX1cxX2f7xX3xX4xX4a8xX3xX57xX51axX3xX34xX7fxX3xX1xX2ccxX23xX1xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX3xXexX72xX66axX23xX3xX4xX6axX4xX3xX5xX45xX23xX1xX3xXaaxX7axX4xX3xX4xX1xX33xX23xX3xX23xX27xX7fxXdxX35xX3xXexX72xX5fxX23xX22xX3xXexX72xXafexXexX3xXaaxX89xXdxX3xXexX53bxX23xX22xX3xX3dxX13exX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX22xX54xX23xX3xX1ffxX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX8cxX23xX33xX34xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxX1aaxXa13xX23xX22xX3xXexX1xX10xX13exX3xX1aaxX1xX505xX3xXexXfcxX4xX1xX3xXa22xXa1xX167xX2d4xX3xX1cxX2f7xX3xX2f9xX39xX27xX3xX2fdxX45xX23xX1xX3xX2f1xX102xX23xX35xX3xX5exXb0xX3xX4xX4a8xX3xXb3xX455xXexX3xXbdxX27xXbfxX3xX23xX42xX15xX35xX3xX4xX6axX4xX3xX22xX4a8xXdxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX4xX505xX6xX3xXexX3b9xX23xX1xX35xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xXaaxX42xX3xX1cxX2f7xX3xX5exX2f7xX3xX5exX4a8xX23xX22xX3xXaaxX6xXdxX3xXexX72xXebxX3xX72xX4bxXexX3xXbdxX27xX6xX23xX3xXexX72xXafexX23xX22xX35xX3xX5xX42xX34xX3xXaxX34xX5fxXdxX51xX3xX5exXb0xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bbxXexX3xX4xX6axX4xX3xX23xX22xX27xX5fxX23xX3xX5exXe4xXdxX3xX4d8xX23xX22xX3xXexX4dcxX3xX23xX6f9xXdxX3xX5xX7axX4xX16bxX3x1563cxXdxX66axX23xX22xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xXexX146xXbxX3xXexX72xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX13exX3xX4xX1xX13exX3xX4xX1xX3d6xX23xX22xX3xX23xX39xX89xX4xX3xX72xX4bbxXexX3xX1cxX2f7xX3xX167xXcxX169xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX35xX3xXexX13exX42xX23xX3xX1cxX2f7xX3xX2f9xX39xX27xX3xX2fdxX45xX23xX1xX3xX2f1xX102xX23xX3xX5exX2f7xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX1xX102xX23xX3xX2xX57xX35xX1d0xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXexX4dcxX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX4xX505xX6xX3xXexX3b9xX23xX1xX35xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xXaaxX42xX3xX1cxX2f7xX35xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX5exX4a8xX35xX3xX5exX54xX27xX3xXexX39xX3xX4xX1xX13exX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX3xX5xX42xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX72xX2dxXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1aaxX10xX23xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX1c0xX30xX58xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX57xX1d0xX1d1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX16bxXeexX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX16bxXaaxX23xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX2xX1f5xX8cxX1d1xX30xX3dxX57xX58xX1c0xX58xX1ffxX1ffxX1c0xXexX30xX1f5xX1d1xX1d1xX1d1xX5xX58xX16bxX26xXbxX22xX20dxX72xX9xX1d0xX51axX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX1b9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX1c0xX30xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX57xX1d0xX1d1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX167xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX1aaxX1xX3exX27xX3xX5exX2f7xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX4bxXbxX35xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX34xX89xXdxX3xX1xX102xX23xX3xX2xX57xXb3xX34xX3xXaaxX89xXdxX3xXexX53bxX23xX22xX3xXb3xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX65xX3xX30xX57xX3xXexX5cxX2dxX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX5exX4a8xX35xX3xX23xX22xX27xX5fxX23xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX4xX505xX6xX3xXexX3b9xX23xX1xX3xXaaxX42xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX5xX42xX3xX1xX102xX23xX3xX1ffxX35xX57xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX1aaxX1xX3exX27xX3xX5xX42xX3xX5exXfcxX6xX3xXbxX1xX39xX102xX23xX22xX3xX5exX54xX27xX3xXexXdxX66axX23xX3xX4xX505xX6xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX1cxX2f7xX3xX167xXcxX169xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX3xXaaxX42xX13exX3xX4xX27xXe4xXdxX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX58xX16bxX3xX169xX3d6xX4xX3xX3dxX3daxX3xX4xX4a8xX3xX23xXf8xX23xX3xXexXbfxX23xX22xX3xX1xX12fxX3xXexX54xX23xX22xX3xXb3xX1xX6axX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXeexX6f9xX3xX23xX1xX39xX23xX22xX3xX5exXb0xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX1cxX2f7xX3xX167xXcxX169xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX35xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX1aaxX1xX3exX27xX3xX5exX2f7xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX1xX27xX15xX3xX5exX6f9xX23xX22xX3xXexX1xX66axX34xX3xXb3xX1xX6axX3xX23xX1xXdxXf8xX27xX3xX23xX22xX27xX5fxX23xX3xX5xX7axX4xX3xX5exXb0xX3xX4xX505xX23xX22xX3xX4xXe4xX35xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX4bxXbxX3xX4xX6axX4xX3xXexXdxX66axX27xX3xX4xX1xX65xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxX1aaxX1xX505xX3xXexXfcxX4xX1xX3xXa22xXa1xX167xX2d4xX3xX1cxX2f7xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX1aaxX1xX3exX27xX3xX2f9xX66axX3xX2fdxX33xX23xX3xXcxX1xX7fxX23xX22xX3xX4xX1xX13exX3xXeexXdxX455xXexX35xX3xX5exXb0xX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xXdxXbaxX23xX3xX1xX13exX42xX23xX3xXexX1xX42xX23xX1xX3xXexXdxX66axX27xX3xX4xX1xX65xX3xX22xXdxX6xX13exX3xXexX1xX7fxX23xX22xX35xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX1aaxX1xX3exX27xX3xX5exX2f7xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX4bxXbxX35xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX34xX89xXdxX3xX1xX102xX23xX3xX2xX57xXb3xX34xX3xXaaxX89xXdxX3xXexX53bxX23xX22xX3xXb3xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX65xX3xX30xX57xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX35xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX5exX4a8xX3xX23xX22xX27xX5fxX23xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX4xX505xX6xX3xXexX3b9xX23xX1xX3xXaaxX42xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX1xX102xX23xX3xX1ffxX35xX57xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX16bxX3xX2daxXdxXf8xX27xX3xXbdxX27xX6xX23xX3xXexX72xXafexX23xX22xX3xX5xX42xX3xXexX4dcxX3xX23xX22xX27xX5fxX23xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX4xX505xX6xX3xXexX3b9xX23xX1xX35xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX5exX2f7xX3xXb3xX65xX4xX1xX3xXexX1xX65xX4xX1xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX23xX22xX27xX5fxX23xX3xX5xX7axX4xX3xX5exXe4xXdxX3xX4d8xX23xX22xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX167xX1xX3exX23xX3xX3dxX3exX23xX3xX5exXb0xX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xXdxXbaxX23xX3xXexXdxX66axX27xX3xX4xX1xX65xX3xX23xX42xX15xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxXcxX1xX7axX4xX3xX1xXdxXbaxX23xX3xX4xX1xX39xX102xX23xX22xX3xXexX72xX2ccxX23xX1xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX167xXcxX169xX35xX3xX5exX455xX23xX3xX4xX27xXe4xXdxX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xX4xX4a8xX3xX2xX30xX8cxX2xX30xX3xX1cxX2f7xX35xX3xXexX1xXfcxX3xXexX72xX4bxX23xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX167xXcxX169xX35xX3xX2xX3xX1cxX2f7xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX167xXcxX169xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX16bxX3xX2daxXfcxX6xX3xXbxX1xX39xX102xX23xX22xX3xX23xX42xX15xX3xX5exX6xX23xX22xX3xXexX146xXbxX3xXexX72xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX13exX3xX4xX1xX13exX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX167xXcxX169xX3xXaaxX42xX13exX3xX4xX27xXe4xXdxX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX2xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxX2daxXb0xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xXb3xXdxX23xX1xX3xXexX455xX35xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX6xX13exX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX146xXbxX3xXaaxX42xX3xX4xX505xX23xX22xX3xX4xXe4xX35xX3xX23xX3exX23xX22xX3xX4xX4bxXbxX3xXexXdxX66axX27xX3xX4xX1xX65xX3xXaaxXf8xX3xX1xX12fxX3xXexX54xX23xX22xX35xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX30xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX2xX51axX3xX1exX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xX5exX2f7xX3xXexX72xX65xX4xX1xX3xX23xX22xX3exX23xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX22xX54xX23xX3xX30xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX22xX3xXbdxX27xX6xX3xX22xX4a8xXdxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xXexX1xX10xX13exX3xX23xX22xX1xXfcxX3xXbdxX27xX15xX455xXexX3xX4xX505xX6xX3xX41xX2daxX167xX2d4xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX16bxX3xX167xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX2xX35xX3xX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xX3dxX7axX3xX3dxX7axX3xXb3xXdxX455xX23xX3xX4xX1xXdxX3xXb3xX1xX13exXbfxX23xX22xX3xX2xX57xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX5exXb0xX3xXb3xX1xX27xX15xX455xX23xX3xXb3xX1xX65xX4xX1xX35xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX167xXcxX169xX35xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX7xXbfxX23xX3xXbxX1xXefxX34xX3x152ccxX1aaxX1409x14026xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX72xX2dxXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1aaxX10xX23xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX1c0xX30xX58xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX57xX1d0xX1d1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX16bxXeexX6xX13exX1xX6xXexXdxX23xX1xX16bxXaaxX23xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX2xX1f5xX8cxX1d1xX30xX3dxX57xX58xX1c0xX58xX57xX58xX1d0xXexX51axX1c0xX1f5xX30xX1d1xX5xX58xX16bxX26xXbxX22xX20dxX72xX9xX57xX2xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX1b9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX1c0xX30xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX57xX1d0xX1d1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX13exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX167xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xXexX13exX42xX23xX3xXexX3b9xX23xX1xX3xX5xX42xX34xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1c0xX1ffxX58xXb3xX34xX3xX5exX39xX3axX23xX22xX3xX2c7xXcxX167xXcxX35xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX5exX4a8xX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xXdxXbaxX23xX3xXexX1xX10xX13exX3xX4xX102xX3xX4xX1xX455xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxXdxX3xX34xX33xX23xX22xX3xX4xX505xX6xX3xXexX3b9xX23xX1xX3xX5xX42xX3xX1xX102xX23xX3xX1d0xX1ffxX30xX3xXb3xX34xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX13exX3dxX15xXaxX2fxX1aaxX1xX6axX23xX1xX3xXaaxX33xX23xX3xXbxX1xXebxX23xX22xX3xX2daxXdxXf8xX27xX3xXbxX1xXe4xXdxX3xX167xXcxX169xX3xXexX3b9xX23xX1xX3xXcxX72xX54xX23xX3xX41xX27xX15xX3xX1409xX6axX23xX1xX3xX4xX1xX13exX3xXeexXdxX455xXexX24xX3xXcxX72xX13exX23xX22xX3xX30xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX2xX51axX3xX1exX3xX30xX58xX30xX58xX35xX3xX4xX6axX4xX3xX5exXfcxX6xX3xXbxX1xX39xX102xX23xX22xX3xXexX72xX66axX23xX3xXexX13exX42xX23xX3xXexX3b9xX23xX1xX3xX5exX2f7xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xXb3xX1xX27xX15xX455xX23xX3xXb3xX1xX65xX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xXexX72xX66axX23xX3xX5xX45xX23xX1xX3xXaaxX7axX4xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX167xXcxX169xX3xXexX1xX10xX13exX3xX167xX22xX1xXfcxX3xXbdxX27xX15xX455xXexX3xX2xX30xX1ffxX8cxX30xX58xX2xX1c0xX8cxX167x14b92xX1exX41xX2daxX167xX2d4xX3xX23xX22xX42xX15xX3xX30xX1ffxX8cxX2xX30xX8cxX30xX58xX2xX1c0xX3xX5xX42xX3xX30xX1d1xX57xX35xX57xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX16bxX3xX1aaxX3daxX23xX22xX3xX5exX4a8xX35xX3xX4xX4bxXbxX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX35xX3xXexX1xXfcxX35xX3xXexX1xX42xX23xX1xX3xXbxX1xXe4xX3xX4xXa13xX23xX22xX3xXeexX6xX23xX3xX1xX42xX23xX1xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX167xXcxX169xX3xXaaxX89xXdxX3xX7xXe4xX3xXexXdxXf8xX23xX3xX5exX2f7xX3xX22xXdxXbfxXdxX3xX23xX22xX3exX23xX3xXeexX2ccxX23xX1xX3xXbdxX27xX3exX23xX3xX2xX2xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX8cxX23xX33xX34xX16bxX3xX2daxX3exX15xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX5xX42xX3xX5exX6f9xX23xX22xX3xX5xX7axX4xX3xXbdxX27xX6xX23xX3xXexX72xXafexX23xX22xX3xX5exXb0xX3xX5exX6f9xX23xX22xX3xXaaxXdxX66axX23xX3xX167xX1xX3exX23xX3xX3dxX3exX23xX3xX4xX3daxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xXdxXbaxX23xX3xX4xX6axX4xX3xXexXdxX66axX27xX3xX4xX1xX65xX3xX167xXcxX169xX35xX3xX5exX3d6xX4xX3xXeexXdxXbaxXexX3xX5xX42xX3xXexXdxX66axX27xX3xX4xX1xX65xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX146xXbxX3xXaaxX42xX3xX22xXdxX6xX13exX3xXexX1xX7fxX23xX22xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xX3dxXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX72xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX2fxX0xX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX66axX23xX3xXbdxX27xX6xX23xX24xX0xX8cxX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX34xXeexX1exX6xX23xX3dxX1exX7xX6xXbxX13exXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c7xX54xX23xX3xX51axX58xX58xX3xX34xX7fxX3xX1xX2ccxX23xX1xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX35xX3xXexX12fxX13exX3xX5exX6f9xX23xX22xX3xX5xX7axX4xX3xX5exXb0xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX75axd803xX3xXa0exX23xX1xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX167xXcxX169xX3xXaaxX42xX13exX3xX23xX33xX34xX3xX16bxX16bxX16bxXaxX3xX1xX72xX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxX22xX6xX23xX1exX51axX58xX58xX1exX34xX13exX1exX1xXdxX23xX1xX1exX3dxX27xX13exX4xX1exX1xX13exX1exXexX72xX13exX1exXexX6xX13exX1exX3dxX13exX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exX3dxX10xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exXb3xX15xX1exX6xX23xX1xX1exX3dxX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXexX34xX1exXaaxX6xX13exX1exX23xX6xX34xX1exX30xX58xX30xX1ffxX8cxX30xX58xX1c0xX51axX58xX1d0xX16bxX1xXexX34xXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX34xX10xX3dxXdxX6xX8cxX2xX30xX58xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX2xX30xX8cxX1f5xX1ffxX3dxX1d0xX58xX51axX57xX30xX1ffxX1c0xXexX57xX1d1xX1c0xX58xX58xX5xX58xX16bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX3dxXdxXaaxX2fxX0xX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c7xX54xX23xX3xX51axX58xX58xX3xX34xX7fxX3xX1xX2ccxX23xX1xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX35xX3xXexX12fxX13exX3xX5exX6f9xX23xX22xX3xX5xX7axX4xX3xX5exXb0xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX75axX189fxX3xXa0exX23xX1xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX167xXcxX169xX3xXaaxX42xX13exX3xX23xX33xX34xX3xX16bxX16bxX16bxXaxX3xX1xX72xX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxX22xX6xX23xX1exX51axX58xX58xX1exX34xX13exX1exX1xXdxX23xX1xX1exX3dxX27xX13exX4xX1exX1xX13exX1exXexX72xX13exX1exXexX6xX13exX1exX3dxX13exX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exX3dxX10xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exXb3xX15xX1exX6xX23xX1xX1exX3dxX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXexX34xX1exXaaxX6xX13exX1exX23xX6xX34xX1exX30xX58xX30xX1ffxX8cxX30xX58xX1c0xX51axX58xX1d0xX16bxX1xXexX34xXaxX2fxX2c7xX54xX23xX3xX51axX58xX58xX3xX34xX7fxX3xX1xX2ccxX23xX1xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX35xX3xXexX12fxX13exX3xX5exX6f9xX23xX22xX3xX5xX7axX4xX3xX5exXb0xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX75axX189fxX3xXa0exX23xX1xX3xX5exX12fxXexX3xX4xX1xX27xXefxX23xX3xX167xXcxX169xX3xXaaxX42xX13exX3xX23xX33xX34xX3xX16bxX16bxX16bxX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxX167xX22xX1xXfcxX3xXbdxX27xX15xX455xXexX3xX2xX58xX57xX8cxX167xX16c4xX1exX41xX2daxX167xX2d4xX3xX23xX22xX42xX15xX3xX57xX8cxX2xX8cxX30xX58xX30xX2xX3xXaaxXf8xX3xX34xX6f9xXexX3xX7xXe4xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xXb3xX1xX27xX15xX455xX23xX3xXb3xX1xX65xX4xX1xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX4xX6axX4xX3xX5xX45xX23xX1xX3xXaaxX7axX4xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX35xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX167xXcxX169xX3xX4xX505xX6xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX75axX189fxX3xXa0exX23xX1xX3xX166xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX16axX3xX5exX6xX23xX22xX3xX5exX39xX73xX4xX3xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexX12fxXdxX3xX4xX6axX4xX3xX5exXfcxX6xX3xXbxX1xX39xX102xX23xX22xX3xXexX72xX66axX23xX3xX5exXfcxX6xX3xXeexX42xX23xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX3dxXdxXaaxX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX140cxX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1xX102xX23xX3xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xXb3xX1xX27xX3xX3dxX3exX23xX3xX4xX39xX3xX34xcd60xX27xXaxX3xX1xX72xX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX13exX1exXexX72xX13exX1exX1xX13exX23xX1exX1ffxX1exXexX15xX1exX3dxX13exX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX3dxX27xX23xX22xX1exXb3xX1xX27xX1exX3dxX6xX23xX1exX4xX27xX1exX34xX6xX27xX8cxX30xX58xX1c0xX1d0xX2xX1ffxX16bxX1xXexX34xXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX34xX10xX3dxXdxX6xX8cxX2xX30xX58xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX2xX2xX8cxX1c0xX1d0xX3dxX30xX2xX1f5xX57xX1ffxX2xX51axXexX51axX2xX1ffxX1d1xX2xX5xX58xX16bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX3dxXdxXaaxX2fxX0xX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX140cxX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1xX102xX23xX3xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xXb3xX1xX27xX3xX3dxX3exX23xX3xX4xX39xX3xX34xX1c47xX27xXaxX3xX1xX72xX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX13exX1exXexX72xX13exX1exX1xX13exX23xX1exX1ffxX1exXexX15xX1exX3dxX13exX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX3dxX27xX23xX22xX1exXb3xX1xX27xX1exX3dxX6xX23xX1exX4xX27xX1exX34xX6xX27xX8cxX30xX58xX1c0xX1d0xX2xX1ffxX16bxX1xXexX34xXaxX2fxXcxX140cxX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1xX102xX23xX3xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xXb3xX1xX27xX3xX3dxX3exX23xX3xX4xX39xX3xX34xX1c47xX27xX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxXa22xXa1xX167xX2d4xX3xXcxX140cxX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX7x1428axX3xXbxX1xX3exX23xX3xXeexX53bxX3xX1ffxX35xX2xX57xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX51axX3xXexX1xX7fxX23xX35xX3xXexX1xX27xX6f9xX4xX3xX30xX3xX1cxX2f7xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xXcxX72xX27xX23xX22xX3xXaaxX42xX3xXcxX1xX12fxX4xX1xX3xX41xX12fxX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xXb3xX1xX27xX3xX3dxX3exX23xX3xX4xX39xX3xX34xX1c47xX27xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX23xX33xX34xX3xX30xX58xX30xX2xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX3dxXdxXaaxX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xXeexX6xX23xX3xX1xX42xX23xX1xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX22xX54xX23xX3xX1d1xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXbaxXbxX35xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX16bxX16bxX16bxXaxX3xX1xX72xX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxX5xX13exX4xX1exX1xX6xX1exXeexX6xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1xX13exX1exXexX72xX13exX1exX22xX6xX23xX1exX1d1xX1ffxX1exXexX15xX1exX3dxX13exX23xX22xX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX72xXdxX10xX23xX1exX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX23xX13exX23xX22xX1exXexX1xX13exX23xX8cxX30xX58xX1d1xX58xX51axX1d0xX16bxX1xXexX34xXaxX2fxX0xXdxX34xX22xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX8cxX34xX10xX3dxXdxX6xX8cxX2xX30xX58xX8cxX23xX10xX1b9xX7xX8cxX30xX2xX58xX1d1xX8cxX51axX1d0xX3dxX1d0xX58xX1f5xX2xX1f5xX57xX1ffxXexX51axX58xX57xX1f5xX1c0xX5xX58xX16bxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX23xX33xX34xX35xX3xX23xX22xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX49xX1xX4bxXbxX3xXexX1xX50xX51xX3xX22xX54xX23xX3xX57xX58xX58xX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX34xX89xXdxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX3dxXdxXaaxX2fxX0xX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xXeexX6xX23xX3xX1xX42xX23xX1xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX22xX54xX23xX3xX1d1xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXbaxXbxX35xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX16bxX16bxX16bxXaxX3xX1xX72xX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxX5xX13exX4xX1exX1xX6xX1exXeexX6xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1xX13exX1exXexX72xX13exX1exX22xX6xX23xX1exX1d1xX1ffxX1exXexX15xX1exX3dxX13exX23xX22xX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX72xXdxX10xX23xX1exX23xX13exX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX23xX13exX23xX22xX1exXexX1xX13exX23xX8cxX30xX58xX1d1xX58xX51axX1d0xX16bxX1xXexX34xXaxX2fxX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xXeexX6xX23xX3xX1xX42xX23xX1xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xX22xX54xX23xX3xX1d1xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXbaxXbxX35xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX16bxX16bxX16bxX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX72xX13exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxX2daxXb0xX3xXexX12fxX13exX3xX49xX5exXebxX23xX3xXeexXefxX15xX51xX3xX4xX1xX13exX3xX4xX6axX4xX3xX5exXfcxX6xX3xXbxX1xX39xX102xX23xX22xX35xX3xX1xX6f9xX3xX22xXdxX6xX3xX5exX2ccxX23xX1xX3xX5exXefxX15xX3xX34xX12fxX23xX1xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX72xXdxXb0xX23xX3xX7xXbfxX23xX3xX1cxX27xX4bxXexX35xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX34xX7fxX3xX1xX2ccxX23xX1xX3xXb3xXdxX23xX1xX3xXexX455xX35xX3xX49xXexX33xX23xX22xX3xXexXe4xX4xX51xX3xXexX72xX13exX23xX22xX3xX1cxX3exX15xX3xX3dxX7axX23xX22xX3xX167xXcxX169xX3xXaaxX42xX3xX5exX7fxX3xXexX1xXfcxX3xXaaxX33xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX35xX3xX1xX27xX15xXbaxX23xX3xX2f9xX6f9xX4xX3xX41xX42xX3xX166xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX16axX3xX5exX2f7xX3xXeexX6xX23xX3xX1xX42xX23xX1xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX1xX6fxX3xXexX72xX73xX3xXexX72xX7axX4xX3xXexXdxX455xXbxX3xXaaxX89xXdxX3xXexX53bxX23xX22xX3xXb3xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX65xX3xX22xX54xX23xX3xX1d1xX1ffxX3xXexX5cxX3xX5exX5fxX23xX22xX16bxX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX3dxXdxXaaxX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX8cxX27xX5xX2fxX0xX3dxXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX72xXaxX2fxX0xX8cxX3dxXdxXaaxX2fxX0xX8cxX3dxXdxXaaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0exX27xXexX1xX13exX72xXaxX2fxXa1xX6axX3xXcxX3exX23xX0xX8cxXbxX2f
Bá Tân