Bảo tồn nhà cổ ở Trường Lộc
(Baohatinh.vn) - Trường Lưu xưa, Trường Lộc (Can Lộc) bây giờ là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa. Thế kỷ XVIII, nơi đây là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục nổi tiếng của xứ Đàng Ngoài. Cho đến nay, vùng đất này vẫn bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị di sản quý báu mà người xưa để lại. Đặc biệt, ở Trường Lộc đang lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ rất có giá trị, làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa bản địa trong kho tàng văn hóa Việt Nam.
60f0x666fxd5d8x8ef7xe9c3x9b18xf55exd440x70b5xdb47xedc4xf7e5xX5xX8xcd9fxX5xd983x6835xX7x7e12xde58xc905xd900xX3xda5ax9381xX4xX5xX12x766exX6xXaxX3xf5a7xX7xX10xX4xX4xX9xXax79ccxa3a9xX12xX5xX7xX8xXaxdfb7x6527xff17xce7dxX3xX5x102dexX14xX3xX14xX1xf69exX3xX20xb88cxX3x68dfxX3xX28x955exa894x7a48xX14xX13xX3x87dfx9d20xX20xX0xec25xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xe6c0xX8xX10x8481xXaxX2exX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX42xX18xX3xXdxX42xX10xddbbxX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3x8349x6cfexX10xX14xX3xX47xX48xX20xc7d1xX3x7121xebc6xX6xX3xX13xX12xX43xX3xX7xX39xX3xc5b0xada9xX14xX13xX3xc0e9xcb2fxX5xX3xX20xdcadxX3xXa1x865fxX3xX79xX39xX6xX3xX5xX41xX18xX6xXb9xX14xX3xX5xX1x69d8xX14xX13xX3xXacxbbecxX14xX3xX1xXb6xX10xc634xX3xX28xX1xc767xX3xe27axd003xX3xef87xea40x794exXdexXdexX8axX3xX14x76efxX12xX3xXb1xXa2xX6xX3xX7xX39xX3x895axX48xX5xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xX14xX1xb1bcxX14xX13xX3xX5xX41xX18xX14xX13xX3xX5xXa2xXeexX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX8axX3xX13xX12x9ef1xX31xX3xX79x9de2xX20xX3xX14xX3cxX12xX3xX5xX12xXd7xX14xX13xX3xX20xb4a9xX10xX3xXdx103dexX3xe90exX39xX14xX13xX3x76a4xX13xX31xX39xX12xXd3xX3xX98xX1xX31xX3xXb1xXd7xX14xX3xX14xX10xX6xX8axX3xXacxXadxX14xX13xX3xXb1xXb2xX5xX3xX14xX39xX6xX3xXacxc0f5xX14xX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX8axX3xX7xX42xX18xX3xX13xX12xXfaxX8axX3xX27xX1xX113xX5xX3xX1xX18xX6xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41x69afxX3xX79xX12xX3xX4xX30xX14xX3xf39cxX18xd94axX3xXa1xX113xX18xX3xXeexX39xX3xX14xX13xX42xX43xX12xX3xXdxX42xX10xX3xXb1x7ba9xX3xX7xdc17xX12xXd3xX3xX12bxaafbxX20xX3xXa1xX12xa613xX5xX8axX3xX3exX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xXb1xX10xX14xX13xX3xX7xX42xX18xX3xX13xX12xXfaxX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xX14xX13x6901xX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX41xXb2xX5xX3xX20xXb6xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX8axX3xX7xX39xXeexX3xX27xX1xX31xX14xX13xX3xX27xX1xaa78xX3xX5xX1xa087xXeexX3xX14xef73xX5xX3xXb1xc9e6xX27xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXa1xX30xX14xX3xXb1xX17cxX10xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXd9xX1xX31xX3xX5xX39xX14xX13xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXddxX12xX1a8xX5xX3xX130xX10xXeexXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX5xX10xXa1xX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX79xX79xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3x10481xX12xX79xX5xX1xX9xXax8cf6x7fc5xX266xXaxX3xXa1xX31xX41xX79xX8xX41xX9xXaxX266xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX41xXaxX2exX0xX5xXa1xX31xX79xX6xX2exX0xX5xX41xX2exX0xX5xX79xX2exX0xX12xXeexX13xX3xX4xX41xX20xX9xXaxX4bxX4bxX12xXd3xXa1xX10xX31xX1xX10xX5xX12xX14xX1xXd3xXacxX14xX4bxX14xX8xX25exX4xX4bxX2xb64cxX2b4xX2b4xX4bxX2xX266x9689xX79xX2xX266xX2bax89cbxa042xX266xX266xX5xX2bax10111xc120xX2c0xX2c6xX7xX266xXd3xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX31xXdexXeexX10xX13xX8xXaxX3xX4bxX2exX0xX4bxX5xX79xX2exX0xX4bxX5xX41xX2exX0xX5xX41xX2exX0xX5xX79xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX98xX10xX27xX5xX12xX31xX14xXaxX2exX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xXb1xX10xX14xX13xX3xX7xX42xX18xX3xX13xX12xXfaxX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX41xXb2xX5xX3xX20xXb6xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX0xX4bxX27xX2exX0xX4bxX5xX79xX2exX0xX4bxX5xX41xX2exX0xX4bxX5xXa1xX31xX79xX6xX2exX0xX4bxX5xX10xXa1xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exX98xXa2xX6xX3xXb1xX10xX8axX3xX13xX12xXd7xX14xX13xX3xX14xX42xd36axX20xX8axX3xX20xX3cxX14xX13xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX7xX39xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX1xa6dbxX14xX1xX3xX30xX14xX1xX3xX13xd6e3xX14xX3xX13xd8b5xX12xX8axX3xXb1xb21bxX3xXb1xX12xX3xXacxX39xX31xX3xX7x8bafxX14xX13xX3xX14xX13xX42xX43xX12xXd3xX3xX47xX39xX14xX13xX3xX185xX18xX1f8xX3xXddxX12xX1a8xX5xX3xX130xX10xXeexX8axX3xX7xX39xX14xX13xX3xX185xX18xX1f8xX3xX76xX39xX3xX28xc343xX14xX1xX8axX3xX3exX3xXb1xXa2xX18xX3xX20xX3c0xX14xX13xX3xX20xXb6xXd3xX3xXddxXadxX14xX13xX3xX185xX18xX1f8xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xXb1xX3c5xX3xXb1xX3cxX12xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xX14xX1xX42xX14xX13xX3xX14xX1fcxX5xX3xXdxX42xX10xX3xXacxX152xX14xX3xX20xX3cfxX14xX3xXb1xXb6xXd3xX3xX28xX1xXb2xX27xX3xX5xX1xX31xX113xX14xX13xX3xX4xX10xX18xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xX3cxX14xX13xX3xX7xX39xX14xX13xX8axX3xX20xX31xX14xX3xXb1xX42xX43xX14xX13xX3xX27xX1xX125xX3xXa1xXb6xX14xX13xX3xX20xXa2xX6xX3xXdxX10xX14xX1xX3xX7xX39xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xXd9xX12xXd7xX14xX3xX5xX41xX1f4xX20xX3xX20xX3cxX3xXeexX10xX14xX13xX3xXb1xe8b6xXeexX3xX79xXb2xX18xX3xXb2xX14xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX20xX125xX10xX3xXacxXadxX14xX13xX3xXb1xXb2xX5xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX42xX18xX3xXdxX42xX10xXd3xX3xX130xX1xXfaxX14xX13xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX5xX41xX18xX6xXb9xX14xX3xX5xX1xXc8xX14xX13xX3xX13x8daaxX14xX3xXacxX39bxX12xX3xX7xX17cxX20xX1xX3xX4x619cxX3xX20xX125xX10xX3xX7xX39xX14xX13xX8axX3xX20xX125xX10xX3xX20xX113xX20xX3xX79xX3cfxX14xX13xX3xX1x73ccxX3xX185xX18xX10xX3xXa1xX10xX31xX3xX5xX1xXd7xX3xX1xX1a8xX3xXb1xX3c5xX3xX7xX39xXeexX3xX27xX1xX31xX14xX13xX3xX27xX1xX1f4xX3xX5xX1xX1f8xXeexX3xXa1xXb9xX3xX79xX39xX6xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXacxXadxX14xX13xX3xXb1xXb2xX5xX3xX14xX39xX6xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exX12bxX1a3xX20xX3xX4xX4fcxX20xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX7xX39xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX125xX10xX3xX20xX113xX20xX3xX20xX1xX125xX3xX14xX1xXa2xX14xX3xX5xX1xX18xX48xX20xX3xX79xX3cfxX14xX13xX3xX1xX523xX3xX130xX13xX18xX6xb71cxX14xX3xX76xX18xX6xX3xXfxX3xXeexX48xX5xX3xX79xX3cfxX14xX13xX3xX1xX523xX3xXacxX12xX14xX1xX3xX1xX12xX19bxX14xX3xXb1xX3c5xX3xX7xX39xXeexX3xX41xX19exX14xX13xX3xX79xX10xX14xX1xX3xX185xX18xX1f8xX3xX1xX42xXe4xX14xX13xX8axX3xXb1xXb2xX5xX3xX14xX42xX39bxX20xXd3xX3xX76xX12xX1a8xX14xX3xX14xX10xX6xX8axX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX125xX10xX3xX1cexX14xX13xX3xX130xX13xX18xX6xX5d3xX14xX3xX76xX18xX6xX3xX28xX1xX30xX14xX3xXb1xX42x7874xX20xX3xXdxXd7xX27xX3xXacxX39xX31xX3xX79xX12xX1a8xX14xX3xX20xX3cxX3xX14xX1xXb2xX5xX3xXacxX39xX3xX20xX3c0xX14xX13xX3xXb1xX200xX27xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX5xX41xX1f8xX14xX3xXb1xX17cxX10xX3xXa1xX39xX14xXd3xX3x675axX14xX13xX3xX28xX1xX30xX14xX3xX7xX39xX3xXb1xX43xX12xX3xX5xX1xX129xX3xX2bfxX3xX4xX3exX3xX1xXfaxX18xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xXd3xX3xX98xX1xX42xX10xX3xX41xeeacxX3xX5xX1xX43xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX20xX1xc891xX14xX1xX3xXdxX113xX20xX8axX3xX14xX1xX42xX14xX13xX3xX6b7xX5xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xXb1xX3c5xX3xX5xX34xX14xX3xX5xX19exX12xX3xX13xX3bcxX14xX3xX265xX266xX266xX3xX14xXcdxXeexXd3xX3xX28xX41xca44xX3xXeexX48xX5xX3xX4xXc8xX3xX1xX19exX14xX13xX3xXeexX117xX20xX3xX14xX1xX42xX3xXeexX113xX12xX3xX14xX13xXb6xX12xX8axX3xX41xX18xX12xX8axX3xXeex791cxX14xX8axX3xX20xX3bcxX18xX3xX27xX1xX31xX14xX13xX3xXb1xX3c5xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX5xX1xXd7xX3xX79xX31xX3xXeexXc8xX12xX3xXeexX523xX5xX8axX3xX5xX1xX43xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX8axX3xXeexX42xX10xX3xX14xX4fcxX14xX13xX3xX7xX39xXeexX3xX1xX42xX3xX1xce96xX14xX13xX8axX3xXdxX18xXc8xX14xX13xX3xX20xXb2xX27xX3xX5xX1xX3b3xX3xX20xX113xX20xX3xX27xX1xX3bcxX14xX3xXd9xX1xX113xX20xX3xX20xX125xX10xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xXacxX152xX14xX3xX14xX13xX18xX6xX1f8xX14xX3xXacxX200xX14xXd3xX3xdd1fxX1a3xX20xX3xX79xXadxX3xX14xX13xX1xcd0fxX3xX1xX42xX18xX3xX5xX19exX12xX3xX28xe355xX3xX76xX34xX3xX98xX1xX6b7xX3xX79cxX12xX14xX1xX8axX3xX14xX1xX42xX14xX13xX3xX1x92a8xX14xX13xX3xX14xXcdxXeexX8axX3xX1cexX14xX13xX3xX28xX1xX30xX14xX3xXacxX152xX14xX3xX5xX41xX3exX3xXacxXb9xX3xX20xXc8xX3xX1xX42xXe4xX14xX13xX3xXb1xX19bxX3xX5xX1cexX14xX3xX5xX19exX31xX8axX3xX13xX12xXfaxX3xX13xX3b3xX14xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX5xX3cxX3xX5xX12xX1f8xX14xX3xXb1xX19bxX3xX7xX19exX12xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exX98xXb6xX3xX5xX1xX19bxX3xXd9xX1x816dxX14xX13xX3xXb1xX17cxX14xX1xX8axX3xX14xX1fcxX5xX3xXb1xX1a3xX20xX3xX4xX4fcxX20xX3xXacxXc8xX14xX3xX20xXb6xX3xX20xX125xX10xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX185xX18xX1f8xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xX20xX1xX6b7xX14xX1xX3xX7xX39xX3xX1xX1a8xX3xX5xX1xXc8xX14xX13xX3xX79xX12xX3xX4xX30xX14xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX20xX3cfxX14xX3xX7xX42xX18xX3xX13xX12xXfaxX8axX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXb1xXb6xX8axX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX7xX39xX3xXeexX48xX5xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xXb1xX12xX19bxXeexX3xX14xX1xXb2xX14xX3xX20xX125xX10xX3xX4xaabcxX3xXd9xXd7xX5xX3xX14xXc8xX12xX3xX79xX3cfxX14xX13xX3xX20xX1xX30xX6xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xXd3xX3xX7b1xX1xX3bcxX14xX3xX7xX39bxX14xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xXb1xXb9xX18xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xX5xX1xX12xXd7xX5xX3xXd9xXd7xX3xX2c5xX3xX13xX12xX10xX14xX8axX3xX265xX3xX1xX34xX12xXd3xX3xX28xX1xX8xX31xX3xX20xX113xX20xX3xXa1xX4b0xX20xX3xX20xX10xX31xX3xX14xX12xX1f8xX14xX3xX5xX1xX3b3xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX5xX1xX12xXd7xX5xX3xXd9xXd7xX8axX3xX5xX3b3xXeexX3xXd9xX12xXd7xXeexX3xXacxX4b0xX5xX3xX7xX12xX1a8xX18xX3xX7xX39xXeexX3xX14xX1xX39xX3xX1xX10xX6xX3xXa1xXc8xX3xX5xX41xX6b7xX3xX13xX12xXfaxX10xX3xX20xX113xX20xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX14xX1xX42xX3xX5xX1xXd7xX3xX14xX39xX31xX3xX20xX1xX31xX3xX1xX645xX27xX3xX7xX187xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xX14xX13xX42xX43xX12xX3xXdxX42xX10xX3xX5xX6b7xX14xX1xX3xX5xX31xX113xX14xX3xX5xX1xX4b0xX14xX3xX5xX41xX523xX14xX13xXd3xX3xX79cx6844xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX8axX3xXeexX9d9xX12xX3xX1xX34xX12xX3xXb1xXb9xX18xX3xX20xXb6xX3xXeexXc8xX12xX3xX7xX12xX1f8xX14xX3xX1xX1a8xX3xXeexX4b0xX5xX3xX5xX1xX12xXd7xX5xX8axX3xX1xX39xX12xX3xX1xX3cfxX10xXd3xX3xX130xX13xX18xX6xX1f8xX14xX3xX7xX12xX1a8xX18xX3xXb1xX19bxX3xX7xX39xXeexX3xX27xX1xX3bcxX14xX3xXd9xX1xX18xX14xX13xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX20xX1xX125xX3xX6xXd7xX18xX3xX7xX39xX3xX20xX113xX20xX3xX7xX31xX19exX12xX3xX13xX9d9xX3xXeexX6b7xX5xX8axX3xX7xX12xXeexX8axX3xX79xX3cxX12xX8axX3xX20xX1xX18xX10xX3xXd9xX1xX1fcxX5xXd3xXd3xXd3xX3xX98xX3cfxX14xX3xXdxXa2xX6xX3xX5xX42xX43xX14xX13xX8axX3xX7xX113xX5xX3xX5xX1xXb9xXeexX3xX5xX1xX42xX43xX14xX13xX3xXa1xX7c7xX14xX13xX3xX13xX19exX20xX1xX3xX14xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX125xX3xX20xX1cexX14xX13xX3xXacxX39xX3xXb1xX113xX3xX5xX8e9xX3xX14xX1xX12xX1f8xX14xX8axX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXb1xXb6xX3xX20xXb6xX3xX20xX30xX3xXb1xX113xX3xX31xX14xX13xXd3xX3xX130xX1xX39xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xX5xX1xX12xXd7xX5xX3xXd9xXd7xX3xXa1xX7c7xX14xX13xX3xXd9xX1xX18xX14xX13xX3xX13xX9d9xX3xX5xXc8xX5xX8axX3xXeexX113xX12xX3xX7xX645xX27xX3xX14xX13xXb6xX12xX8axX3xX5xX42xX43xX14xX13xX3xXdxXa2xX6xX3xXa1xX7c7xX14xX13xX3xXb1xX113xX8axX3xX13xX19exX20xX1xX8axX3xX5xX1xX19bxX3xX1xX12xX1a8xX14xX3xX4xX8e9xX3xX13xX12xX39xX18xX3xX20xXb6xX3xX20xX125xX10xX3xX20xX113xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX1xX125xX3xXb1xX42xXe4xX14xX13xX3xX5xX1xX43xX12xXd3xX3xX76xX3bcxX18xX3xX1xXd7xX5xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xXb1xXb9xX18xX3xX79xX39xX12xX3xX14xX1xX42xX14xX13xX3xX5xX1xXb2xX27xX8axX3xXacxX3b3xX3xX5xX1xX8xX31xX3xX20xX113xX20xX3xX20xX117xX3xX20xX10xX31xX3xX5xX18xX3cxX12xX3xX3exX3xXb1xXa2xX6xX3xX5xX1xX3b3xX3xX14xX13xX42xX43xX12xX3xXdxX42xX10xX3xX185xX18xX10xX14xX3xX14xX12xX1a8xXeexX3xXd9xX1xX1cexX14xX13xX3xXdxXa2xX6xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX10xX31xX3xX1xXe4xX14xX3xXb1xX3b3xX14xX1xX8axX3xX20xX1xXadxX10xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX5xX10xXa1xX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX79xX79xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX25exX12xX79xX5xX1xX9xXaxX265xX266xX266xXaxX3xXa1xX31xX41xX79xX8xX41xX9xXaxX266xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX41xXaxX2exX0xX5xXa1xX31xX79xX6xX2exX0xX5xX41xX2exX0xX5xX79xX2exX0xX12xXeexX13xX3xX4xX41xX20xX9xXaxX4bxX4bxX12xXd3xXa1xX10xX31xX1xX10xX5xX12xX14xX1xXd3xXacxX14xX4bxX14xX8xX25exX4xX4bxX2xX2b4xX2b4xX2b4xX4bxX2xX266xX2baxX79xX2xX266xX2baxX2bfxX2c0xX266xX266xX5xX2baxX2c5xX2c6xX2c6xX266xX7xX2xXd3xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX31xXdexXeexX10xX13xX8xXaxX3xX4bxX2exX0xX4bxX5xX79xX2exX0xX4bxX5xX41xX2exX0xX5xX41xX2exX0xX5xX79xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX98xX10xX27xX5xX12xX31xX14xXaxX2ex8f46xXb2xX18xX3xXb2xX14xX3xX41xX6a9xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXd9xX12xXd7xX14xX3xX5xX41xX1f4xX20xX3xX20xX125xX10xX3xXeexX48xX5xX3xX4xXc8xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX3exX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xX7xX39xX3xX20xX1xX19exXeexX3xX5xX41xX3cxX3xX1xX31xX10xX3xXacxXcdxX14xXd3xX3xX12bxX42xX43xX14xX13xX3xX14xX1fcxX5xX3xX20xX39xX14xX13xX3xXeexXb9xXeexX3xXeexX19exX12xX8axX3xX4xX4fcxX20xX3xX4xX30xX31xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX4bxX5xX79xX2exX0xX4bxX5xX41xX2exX0xX4bxX5xXa1xX31xX79xX6xX2exX0xX4bxX5xX10xXa1xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exXca0xXb2xX18xX3xXb2xX14xX3xX41xX6a9xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXd9xX12xXd7xX14xX3xX5xX41xX1f4xX20xX3xX20xX125xX10xX3xXeexX48xX5xX3xX4xXc8xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX3exX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xX7xX39xX3xX20xX1xX19exXeexX3xX5xX41xX3cxX3xX1xX31xX10xX3xXacxXcdxX14xXd3xX3xX12bxX42xX43xX14xX13xX3xX14xX1fcxX5xX3xX20xX39xX14xX13xX3xXeexXb9xXeexX3xXeexX19exX12xX8axX3xX4xX4fcxX20xX3xX4xX30xX31xX8axX3xX20xX39xX14xX13xX3xX20xX1xX129xX14xX13xX3xX5xX75exX3xX13xX12xX10xX3xX20xX1xX125xX3xX20xXb6xX3xX5xX3bcxXeexX3xX1xX12xX19bxX18xX3xXa1xX12xXd7xX5xX3xX41xX48xX14xX13xX8axX3xX14xX13xX42xX43xX12xX3xX5xX1xX645xX3xX20xXb6xX3xX5xX41xX3b3xX14xX1xX3xXb1xX48xX3xX20xX10xX31xXd3xX3xX130xX1xXfaxX14xX13xX3xX14xX1xX39xX3xX13xX12xX39xX18xX3xX20xXb6xX3xX5xX1xX3b3xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX20xX1xX19exXeexX3xXd9xX1xX4fcxX20xX8axX3xXb1xX4fcxX27xX3xX1xX3b3xX14xX1xX3xX7xX31xX14xX13xX8axX3xX7xX6xX8axX3xX185xX18xX6xX8axX3xX27xX1xX42xX645xX14xX13xX3xX41xXb2xX5xX3xX20xX3bcxX18xX3xXd9x8fc9xXd3xX3xX28xX1xX1f8xXeexX3xXacxX39xX31xX3xXb1xXb6xX8axX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX8axX3xX20xX1xX125xX3xX14xX1xXa2xX14xX3xX20xX3cfxX14xX3xX7xX42xX18xX3xX13xX12xXfaxX3xXb1xX42xX645xX20xX3xXeexX48xX5xX3xX4xXc8xX3xX1xX12xX1a8xX14xX3xXacxX4b0xX5xX3xX185xX18xX187xXd3xX3xX130xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX3exX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xX20xXb6xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX14xX1fcxX5xX3xX41xX12xX1f8xX14xX13xX3xX4xX31xX3xXacxX39bxX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX3exX3xX7b1xX1xX42xX39bxX20xX3xX28xX6b7xX20xX1xX3xX97xX28xX1xX6f1xX10xX3xX28xX1xX12xX1f8xX14xX3xXfxX3xX76xX18xXd7xX9fxX8axX3xX76xX48xX12xX3xe2caxX14xX3xX97x7046xX18xX30xX14xX13xX3xX130xX10xXeexX9fxX8axX3xX12bxX42xX43xX14xX13xX3xX47xXa2xXeexX3xX97xX5xX1xX17cxX3xXdxX3c5xX3xcb16xXe4xX14xX3xX28xXa2xX6xX3xXfxX3xX76xX39xX3xX130xX48xX12xX9fxXd3xXd3xXd3xX3xX130xX1xX42xX14xX13xX3xXb1xX12xXb9xX18xX3xX20xX1xX18xX14xX13xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX79xX5d3xX3xX20xX30xXeexX3xX14xX1xX4b0xX14xX8axX3xXb1xXb6xX3xX7xX39xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX5xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX5xX34xX14xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exb428xX12xX113xX31xX3xX4xX42xX8axX3xX28xX12xXd7xX14xX3xX4xb073xX3xXd9xX1xX31xX10xX3xX1xX523xX20xX3xX130xX13xX18xX6xX5d3xX14xX3xX76xX18xX6xX3xX79cxXfdcxX3xX7xX39xX3xX14xX13xX42xX43xX12xX3xX14xX1a3xX14xX13xX3xX7xX3cfxX14xX13xX3xXacxX39bxX12xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX14xX13xX1xX12xX1f8xX14xX3xX20xX129xX18xX8axX3xX13xX12xXfaxX3xX13xX3b3xX14xX3xXacxX39xX3xX27xX1xX113xX5xX3xX1xX18xX6xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xX79xX12xX3xX4xX30xX14xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX79xX31xX3xX5xX12xXb9xX14xX3xX14xX1xXa2xX14xX3xXb1xX19bxX3xX7xX19exX12xXd3xX3xX76xXe4xX14xX3xX10xX12xX3xX1xXd7xX5xX8axX3xX1cexX14xX13xX3xX1xX12xX19bxX18xX3xX41xXb2xX5xX3xX41xX6a9xX3xX187xX3xX14xX13xX1xX3faxX10xX3xX20xX125xX10xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX20xX125xX10xX3xX79xX3cfxX14xX13xX3xX1xX523xX3xXeexX3b3xX14xX1xX8axX3xX185xX18xX1f8xX3xX1xX42xXe4xX14xX13xX3xXeexX3b3xX14xX1xX3xX20xX3cfxX14xX3xX5xX34xX14xX3xX5xX19exX12xX3xXb1xXd7xX14xX3xX14xX13xX39xX6xX3xX14xX10xX6xXd3xX3xX12bxXb9xX3xX5xX39xX12xX3xda74xX130xX13xX1xX12xX1f8xX14xX3xX20xX129xX18xX3xX20xX113xX20xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX7xX39xX14xX13xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX42xX18xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xXdxXa2xX6xX3xX79xX8e9xX14xX13xX3xXeexX1cexX3xX1xX3b3xX14xX1xX3xX7xX39xX14xX13xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXfxX3xX79xX18xX3xX7xX17cxX20xX1x6d63xX3xX79xX31xX3xXfcdxX12xX113xX31xX3xX4xX42xX3xX130xX13xX18xX6xX5d3xX14xX3xX76xX18xX6xX3xX79cxXfdcxX3xX7xX39xXeexX3xX20xX1xX125xX3xX14xX1xX12xX1a8xXeexX3xXacxX6f1xX10xX3xXeexX10xX14xX13xX3xX5xX6b7xX14xX1xX3xXd9xX1xX31xX10xX3xX1xX523xX20xX8axX3xXacxX6f1xX10xX3xX20xXb6xX3xX5xX6b7xX14xX1xX3xXd9xX1xX30xX3xX5xX1xX12xXd3xX3xX67cxX14xX13xX3xXb1xX10xX14xX13xX3xX5xX6b7xX20xX1xX3xX20xX8e9xX20xX3xX27xX1xXc8xX12xX3xX1xX645xX27xX3xXacxX39bxX12xX3xX20xX113xX20xX3xX20xXe4xX3xX185xX18xX10xX14xX3xX20xX1xX129xX20xX3xX14xXcdxX14xX13xX3xXa1xX30xX31xX3xXacxX1a8xX3xX20xX113xX20xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX20xX125xX10xX3xXacxXadxX14xX13xX3xX185xX18xX1f8xX3xX14xX39xX6xXd3xX3xX12bxX12xXb9xX18xX3xXeexX39xX3xX13xX12xX113xX31xX3xX4xX42xX3xX5xX41xXcdxX14xX3xX5xX41xX3exX3xX7xX39xX3xX7xX39xXeexX3xX5xX1xXd7xX3xX14xX39xX31xX3xXb1xX19bxX3xX5xX1xX8e9xX20xX3xX1xX12xX1a8xX14xX3xX5xXc8xX5xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX5xX1cexX14xX3xX5xX19exX31xX8axX3xX14xXa2xX14xX13xX3xX20xXb2xX27xX3xX14xX1xX42xX14xX13xX3xXacxX152xX14xX3xXd9xX1xX1cexX14xX13xX3xX7xX39xXeexX3xXeexXb2xX5xX3xXb1xX12xX3xX14xX1fcxX5xX3xXb1xX200xX27xX3xX5xX41xX18xX6xXb9xX14xX3xX5xX1xXc8xX14xX13xX3xX20xX125xX10xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xXb1xX3c5xX3xXdxX18xXc8xX14xX13xX3xX20xXb2xX27xX8axX3xX1xX42xX3xX1xX75exX14xX13xe3aaxX0xX4bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exX2fxX1f8xX14xX3xX20xX19exX14xX1xX3xX2xX2c5xX3xX79xX12xX3xX5xX6b7xX20xX1xX3xX7xX17cxX20xX1xX3xX4xX509xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX97xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXb1xXb6xX3xX20xXb6xX3xX2c5xX3xX79xX12xX3xX5xX6b7xX20xX1xX3xX20xXb2xX27xX3xX185xX18xXc8xX20xX3xX13xX12xX10xX9fxX3xXb1xX3c5xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xXdxXd7xX27xX3xX1xX19exX14xX13xX3xX7xX39xX3xX1xX39xX14xX13xX3xX20xX1xX117xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xXb1xX3c5xX3xXacxX39xX3xXb1xX10xX14xX13xX3xX7xX39xXeexX3xX4xXc8xX14xX13xX3xX7xX19exX12xX3xX185xX18xX113xX3xXd9xX1xX129xX3xX20xX125xX10xX3xXacxXadxX14xX13xX3xXb1xXb2xX5xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX8axX3xX14xXe4xX12xX3xX20xX1xX129xX10xX3xXb1xX8e9xX14xX13xX3xXeexX48xX5xX3xXd9xX1xX31xX3xX5xX39xX14xX13xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXb1xX1a3xX20xX3xX4xX4fcxX20xX3xXacxX39xX31xX3xXa1xX4b0xX20xX3xX14xX1xXb2xX5xX3xX76xX39xX3xX28xX3faxX14xX1xXd3xX3xX12bxX12xX3xX185xX18xX10xX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xX5xX1xXd7xX3xX1xX1a8xX8axX3xX14xX13xX42xX43xX12xX3xX79xXa2xX14xX3xX14xXe4xX12xX3xXb1xXa2xX6xX3xX7xX18xX1cexX14xX3xXa1xX12xXd7xX5xX3xXb1xXb9xX3xX20xX10xX31xX8axX3xX20xX31xX12xX3xX5xX41xX523xX14xX13xX3xX14xX1xXfaxX14xX13xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXeexX39xX3xX5xX12xXb9xX14xX3xX14xX1xXa2xX14xX3xXb1xX19bxX3xX7xX19exX12xX3xX20xX1xX31xX3xX1xX4b0xX18xX3xX5xX1xXd7xXd3xX3xXf43xX8e9xX3xX5xX34xX14xX3xX5xX19exX12xX3xX20xX125xX10xX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX5xX1xX19bxX3xX1xX12xX1a8xX14xX3xX187xX3xX5xX1xX129xX20xX3xXacxXb9xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX8axX3xX13xX3b3xX14xX3xX13xX12xXfaxX3xXd9xX1xX113xX3xX5xXc8xX5xXd3xX3xX28xX1xXd7xX3xX1xX1a8xX3xX4xX10xX18xX3xX5xX12xXd7xX27xX3xX14xXc8xX12xX3xX5xX1xXd7xX3xX1xX1a8xX3xX5xX41xX42xX39bxX20xX3xXb1xX3c5xX3xX7xX39xXeexX3xX27xX1xX31xX14xX13xX3xX27xX1xX1f4xX8axX3xXb1xX1a3xX20xX3xX4xX4fcxX20xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXa1xX30xX14xX3xXb1xX17cxX10xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xX4xX8e9xX3xXb1xX10xX3xX79xX19exX14xX13xX3xX20xX125xX10xX3xXd9xX1xX31xX3xX5xX39xX14xX13xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX76xX39xX3xX28xX3faxX14xX1xX8axX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXddxX12xX1a8xX5xX3xX130xX10xXeexXd3xX3xXf43xX42xX18xX3xX5xX3bcxXeexX8axX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX8axX3xX27xX1xX113xX5xX3xX1xX18xX6xX3xX20xX113xX20xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xX79xX12xX3xX4xX30xX14xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX14xXb6xX12xX3xX20xX1xX18xX14xX13xX8axX3xX5xX1cexX14xX3xX5xX19exX31xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX14xXb6xX12xX3xX41xX12xX1f8xX14xX13xX3xX7xX39xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX7xX39xXeexX3xX20xX3bcxX14xX3xX5xX1xX12xXd7xX5xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX2fxX31xX79xX6xXaxX2exX28xX1xX8xX31xX3xX1cexX14xX13xX3xX130xX13xX18xX6xX5d3xX14xX3xX28xX41xX6b7xX3xXf43xXe4xX14xX3xXfxX3xXfcdxX12xX113xXeexX3xXb1xXc8xX20xX3xX2fxX30xX31xX3xX5xX39xX14xX13xX3xX76xX39xX3xX28xX3faxX14xX1xX8axX3xX14xXd7xX18xX3xX20xXb6xX3xXeexX48xX5xX3xX79xX8e9xX3xX113xX14xX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX4x6b2axX3xX5xX1xX18xX4b0xX14xX3xX7xX645xX12xX3xX20xX1xX31xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX5xX3b3xXeexX3xX1xX12xX19bxX18xX8axX3xXb1xX113xX14xX1xX3xX13xX12xX113xX3xXeexX48xX5xX3xX20xX113xX20xX1xX3xX5xX31xX39xX14xX3xX79xX12xX1a8xX14xX3xXacxX39xX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xXd9xX1xX1cexX14xX13xX3xX20xX1xX7a6xX3xX3exX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xXeexX39xX3xX20xX30xX3xX20xX113xX20xX3xXb1xX17cxX10xX3xX27xX1xX42xXe4xX14xX13xX8axX3xXacxXadxX14xX13xX3xXeexX12xXb9xX14xX3xXd9xX1xX113xX20xX3xX5xX41xX1f8xX14xX3xX5xX31xX39xX14xX3xX5xX7a6xX14xX1xXd3xX3xX76xX1a8xX3xX5xX1xXc8xX14xX13xX3xX79xX12xX3xX4xX30xX14xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xXacxX4b0xX5xX3xX5xX1xX19bxX3xXacxX39xX3xX27xX1xX12xX3xXacxX4b0xX5xX3xX5xX1xX19bxX3xX5xX41xX1f8xX14xX3xXacxXadxX14xX13xX3xXb1xXb2xX5xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xX3xXb1xX10xX14xX13xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xX13xX12xX39bxX12xX3xXd9xX1xX31xX10xX3xX1xX523xX20xX3xX5xX12xXd7xX27xX3xX5xX117xX20xX3xX14xX13xX1xX12xX1f8xX14xX3xX20xX129xX18xX3xXb1xX19bxX3xX7xX39xXeexX3xX4xX113xX14xX13xX3xX5xX75exX3xX14xX1xX12xXb9xX18xX3xXacxXb2xX14xX3xXb1xXb9xX3xX20xXb6xX3xX13xX12xX113xX3xX5xX41xX17cxX3xXeexX39xX3xX7xXa2xX18xX3xX14xX10xX6xX3xX20xX1xX42xX10xX3xXb1xX42xX645xX20xX3xX5xX12xXd7xX27xX3xX20xX4b0xX14xX8axX3xX1xX31xX1a3xX20xX3xX20xX1xX42xX10xX3xX20xXb6xX3xXb1xX12xXb9xX18xX3xXd9xX12xX1a8xX14xX3xXb1xX19bxX3xX5xX12xXd7xX27xX3xX20xX4b0xX14xXd3xXd3xXd3xX3xX5xX41xX31xX14xX13xX3xXb1xXb6xX3xX20xXb6xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX14xX13xX1xX12xX1f8xX14xX3xX20xX129xX18xX8axX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX5xX41xX18xX6xXb9xX14xX3xX5xX1xXc8xX14xX13xXd3xX3xX98xX31xX12xX3xX5xX41xX523xX14xX13xX3xXacxX12xX1a8xX20xX3xX13xX12xXfaxX3xX13xX3b3xX14xX8axX3xXa1xX30xX31xX3xX5xX34xX14xX3xX20xX113xX20xX3xX14xX13xX1cexX12xX3xX14xX1xX39xX3xX20xX3cxX3xX4xX1614xX3xX13xXb6xX27xX3xX27xX1xX3bcxX14xX3xX7xX39xXeexX3xX27xX1xX31xX14xX13xX3xX27xX1xX1f4xX8axX3xXb1xX10xX3xX79xX19exX14xX13xX3xX20xX113xX20xX3xX79xX12xX3xX4xX30xX14xX3xXacxXcdxX14xX3xX1xXb6xX10xX3xX27xX1xX12xX3xXacxX4b0xX5xX3xX5xX1xX19bxX3xXeexX39xX3xXd9xX1xX1cexX14xX13xX3xX27xX1xX30xX12xX3xX14xXe4xX12xX3xX14xX39xX31xX3xX20xX3c0xX14xX13xX3xX20xXb6xX3xX14xX1xX42xX3xXacxXadxX14xX13xX3xXb1xXb2xX5xX3xX28xX41xX42xX43xX14xX13xX3xX47xX48xX20xXd3xX0xX4bxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXf21xX18xX5xX1xX31xX41xXaxX2exXdcxX18xXa2xX14xX3xX2fxX113xX18xX0xX4bxX27xX2e
Xuân Báu