Thực phẩm giàu calo bạn cần ăn nếu muốn giảm cân
Nếu muốn giảm cân theo cách thông thường là cắt giảm lượng calo. Tuy nhiên, trên thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng nói rằng một số thực phẩm có hàm lượng calo cao lại thực sự tốt cho cuộc hành trình giảm cân của bạn.
23c7xd2e5x8893x1048fxecc9x7d4axdc28x33dexaffax102b6x102e2xab50x8c16x30bdx1084fx7f42xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax43eaxe06fxf0f7xXexX0xac0bxXaxX17xX18xX19xXexX0x4f6cx643axX19x9812xXexX0xXaxb7c6xX9x9b14xXdxX18x8622xX2fx9ff0x4ee2x4e49xX5x3b07xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax93d0xX2cxX9xX33xXaxdb61xXcxX9x52bfxX35x8c5bx99ffxX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX23xe681x8dd2xX9xX2cx33c2xX51xX9x3f08xX51xX9xX51x8266xX48xX9xXcxX48x91acxX51xX9xX45xX35x250exXcxX9xX2cx8d47xX51xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbe2exX17xX18xX19xX32xXexa941xX5bxX48xX9xXcxX48xX60xX51xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cx95bfxX2cxXaxX9xXbxXax24fbxX51xX45xX9xXbxXax58cax10cfbxX51xX45xX9xXdxX47xX9xX2cx3beaxXbxX9xX45xX35xX65xXcxX9xXdxXa5x54c9xX51xX45xX9xX2cxX18xXdxX24x91dexX9xX5xX48xX26xX9xX51xXaxX35x7ae6xX51xaf47xX9xXbxc8f6xXc9xX51xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xXbxX5bxXcbxX9xX2cxX99xX2cxX9xX2cxXaxX48xX26xXc9xX51xX9xX45xX35xX18xX9xX19xX35xX51xXaxX9xX19xXa5x2996xX51xX45xX9xX51x62baxX35xX9xXcex7eadxX51xX45xX9xXcx69c5xXbxX9xX2fxX60xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xX33xXaxX42xXcxX9xX2cxXf6xX9xXaxX47xXcxX9xXdxXa5xXb8xX51xX45xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX50xX35xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xX2fxX3dxX9xXbxX60xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX48xXffxX2cxX9xXaxX47xX51xXaxX9xXbxXcex38acxX51xXaxX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xX9xX2cxb640xX18xX9xX23xX50xX51xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbc0bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXex49bbxea6bxX51xX45xX9x6d33xbb96xX9xXbxXcex10189xX51xX45xX0xX1cxX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX81xX5bxX48xX9xX23xX50xX51xX9xX17cxX18xX51xX45xX9xX2cxX60xX9xX45xXaexX51xX45xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xXcbxX9xe5acxX35xdba1xX2cxX9xX2cxXax8222xX51xX9xXdxX178xX51xX45xX9xXbxXcexXaexX51xX45xX9xXbxXcexX181xX51xX45xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX1c1xX145xX9xX2cxX65xX9xf62exX48xX65xX9xXbxXcexX181xX51xX45xX9xX2cxXf6xX9xXbxXax521cxX9xXdxX47xX9xXcxXffxXbxX9xX2cxX99xX2cxXaxX9xX19xdbffxX9xX19xX47xX51xX45xX9xX17cxX1f6xX9xXbxX35xX5bxXbxX9x5fb4xX35xX1c3xXcxX9xX2cxX18xXdxX24xXcbxX9xX51xXaxXa5xX51xX45xX9xX51xXf6xX9xX2cxXf6xX9xXbxXaxX1f6xX9xX214xXaxX9fxX51xX45xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xX2fxX3dxX9xX45xX35xefb6xX33xX9xX23xX50xX51xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xX9xXbxXcexX24xX51xX45xX9xXbxXaxXa6xX35xX9xX45xX35xX18xX51xX9xX19xX47xX35xXc0xX9xX5xXcexX24xX51xX45xX9xX214xXaxX35xX9xX17cxXf6xXcbxX9xXdxX178xX51xX45xX9xX17cxX17dxX9xXbxXcexX181xX51xX45xX9xX2cxXaxX181xX18xX9xX51xXaxX35xc6b6xX48xX9xX2cxXax5041xXbxX9xX19xX35xX51xXaxX9xX19xXa5xXf1xX51xX45xX9xX1e7xX48xX18xX51xX9xXbxXcexX1c8xX51xX45xX9xX51xXaxXa5xX9xX1c1xX35xXbxX18xXcxX35xX51xX9xef2axXcbxX9xX1c1xX35xXbxX18xXcxX35xX51xX9xX169xXcbxX9xe11dx10b12xX9xX1c1xX47xX9xX2cxXaxX24xXdxX35xX51xX9xXdxX47xX9xX51xXax36cexX51xX45xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX19xX35xX51xXaxX9xX19xXa5xXf1xX51xX45xX9xXax243exX9xXbxXcexXb8xX9xX2cxXaxX181xX2cxX9xX51xX57xX51xX45xX9xX2cxXaxX48xX26xX1f6xX51xX9xXaxXf6xX18xX9xX1c1xX47xX9xX2fxX181xX2cxX9xX214xXaxX24xa63axX9xXbxX48xX26xX5bxX51xX9xX45xX35xX99xX33xX9xXcxX47xX9xX2cxX65xX9xXaxX18xX35xX9xX17cxX288xX48xX9xXcexX28dxXbxX9xX1e7xX48xX18xX51xX9xXbxXcexX1c8xX51xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX1c1xX35xX1c3xX2cxX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXcexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x5444xX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX51xXaxXc0xX1c1xX51xX1cxX51xX17xbf80xX2fxX1cxX2axfa17xX2axX2c1xX1cxX2ax5c1axX2c1xX19xX2c1xX388x5f43xX388x37b3xX38dx10177xXbxc7e3xX383xX2c1xX2c1xXdxX388xXc0x5794xX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX48xX2cxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX48xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX23xX18xX51xX9xX2cxX18xX51xX9xX18xX51xX9xX51xX17xX48xX9xXcxX48xX24xX51xX9xX45xX35xX18xXcxX9xX2cxX18xX51xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXex5af1xX2d2xX18xX9xX51xX45xX48xX26xXc9xX51xX9xX214xX17xXcxX0xX1cxX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX4xX99xX2cxX9xX214xXaxX48xX26xX5bxX51xX9xX2cxX99xX24xX9xX1c1xX288xX9xX2cxXaxX5bxX9xX17cxXffxX9xX57xX51xX9xX214xX35xXc9xX51xX45xX9xX51xXf6xX35xX9xXcexXfaxX51xX45xXcbxX9xX23xX50xX51xX9xX2cxXax4c3fxX9xX51xXc9xX51xX9xX57xX51xX9xX2fxX2d2xX18xX9x6c08xXbxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xa87cxX24xX9xXaxX24x3ec2xX2cxX9xX214xXaxX9fxX51xX45xX9xX2cxXf6xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xXcbxX9xX51xXaxXa5xX51xX45xX9xX17cxX35xX288xX48xX9xX17cxXf6xX9xX2cxXf6xX9xXbxXaxX1f6xX9xX214xXaxX9fxX51xX45xX9xXaxX2d2xX48xX9xX460xX2cxXaxX9xXdxXaexXcxXc0xX9xX4xX99xX2cxX9xX51xX45xXaxX35xXc9xX51xX9xX2cxX181xX48xX9xXaxX35xX1c3xX51xX9xXbxX50xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX28dxX26xXcbxX9xX51xXaxX2d2xX51xX45xX9xX2cxXffxX51xX45xX9xX17cx339exX51xX45xX9xXbxX35xXc9xX48xX9xXbxXax7a37xX9xX2fxX2d2xX18xX9xX2cxXaxX181xX18xX9xXaxX47xXcxX9xXdxXa5xXb8xX51xX45xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXf6xX9xXbx1068cxX9xXdxX1c3xX9xX23xX469xX24xX9xX33xXaxX145xX9xXbxXaxX28dxX33xX9xXax104bbxX51xX9xX51xXaxX2d2xX51xX45xX9xX51xX45xXa5xXa6xX35xX9xXbxX35xXc9xX48xX9xXbxXaxX4e5xX9xX2fxX2d2xX18xX9xX460xXbxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xXc0xX9xX81xX45xX48xX26xXc9xX51xX9xX51xXaxX69xX51xX9xX17cxXa5xXb8xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX47xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xXbxXcexX24xX51xX45xX9xX2fxX2d2xX18xX9xX2cxXaxX181xX18xX9xXcxXffxXbxX9xX18x10719xX35xXbxX9xX23xX469xX24xX9xX45xX1c8xX35xX9xXdxX47xX9xX18xX2cxX35xX19xX9xXdxX18xX2cxXbxX17xX9xXdxX35xXc9xX51xX9xXaxXb8xX33xX9x5cadxX4xX177xX2b2x355bxXcbxX9xX17cxXa5xXb8xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX47xX9xX2cxX65xX35xX9xXbxXaxX35xX1c3xX51xX9xX2fxX3dxX9xXcxX28dxXbxX9xXcxXf1xXc0xX9xX5xXaxXc9xXcxX9xX1c1xX47xX24xX9xX17cxXf6xXcbxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xX23x61e5xX9xX2fxX48xX51xX45xX9xXbx8739xX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX24xX50xX35xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xX33xXaxX42xXcxX9xXbxX5e6xX9xX2fxX2d2xX18xX9xX2cxXf6xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xX23xX18xX24xX9xX45xX4daxXcxX9xX2fxX2d2xX18xX9xX2cxXaxX48xX18xX9xX2cxXf6xX9xXbxXaxX1f6xX9xX214xXaxX35xX5bxX51xX9xX23xX50xX51xX9xX2cxX65xXcxX9xXbxXaxX28dxX26xX9xXbxXaxXa5xX9xXbxXaxX99xX35xX9xXaxX51exX51xXcbxX9xX45xX35xX65xXcxX9xX51xXaxX48xX9xX2cxX54xX48xX9xX57xX51xX9xX1c1xX46exXbxXc0xX9xX4xX99xX2cxXaxX9xXbxX60xXbxX9xX51xXaxX28dxXbxX9xX17cxX1f6xX9xX57xX51xX9xX2fxX2d2xX18xX9xX23xX178xX9xX2cxXf6xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xXbxXcexX24xX51xX45xX9xX214xXaxX35xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xX9xXdxX47xX9xXdxX3dxX18xX9xX2cxXaxX1c8xX51xX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX24xX50xX35xX9xX2cxXaxX5bxX9xX33xXaxX42xXcxX9xX2fxX2d2xX18xX9xX17cxX51exX51xX9xX45xX35xX65xX51xXcbxX9xXbxXaxXc9xXcxX9xXbxXcexX99xX35xX9xX2cxX69xX26xX9xX1c1xX47xX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX24xX50xX35xX9xXaxX50xXbxX9xX17cxX1f6xX9xXbxX57xX51xX45xX9xXaxXa5xX51exX51xX45xX9xX1c1x7900xX9xX1c1xX47xX9xX214xX5bxXbxX9xX2cxX28dxX48xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXcexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX36bxX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX51xXaxXc0xX1c1xX51xX1cxX51xX17xX37fxX2fxX1cxX2axX383xX2axX2c1xX1cxX2axX388xX2c1xX19xX2c1xX388xX38dxX388xX38fxX38dxX391xXbxX393xX393xce70xX388xXdxX2axXc0xX39axX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX48xX2cxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX48xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX23xX18xX51xX9xX2cxX18xX51xX9xX18xX51xX9xX51xX17xX48xX9xXcxX48xX24xX51xX9xX45xX35xX18xXcxX9xX2cxX18xX51xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX5xXcexX99xX35xX9xX23xX51exX0xX1cxX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX4x94c7xX51xX45xX9xX1c1xee7fxX35xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX57cxX51exXcbxX9xX2cxX99xX2cxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xX45xX35xX23fxX33xX9xX45xX35xX2d2xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX50xX51xX9xXdxX69xX48xX9xX17cxXf6xX35xX9xXaxX51exX51xXcbxX9xX45xX35xX65xXcxX9xXaxX18xXcxX9xXcxX48xX60xX51xX9xX57xX51xX9xX2fxX48xX60xXbxX9xX2cxX65xX9xX51xX45xX47xX26xXc0xX9xX177xX24xX50xX35xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xX33xXaxX42xXcxX9xXbxX60xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX3dxX18xX9xX2cxXaxX1c8xX51xX9xX51xX47xX26xX9xX2cxXaxX460xX51xXaxX9xXdxX47xX9xXbxXcexX99xX35xX9xX23xX51exXc0xX9x828cxX18xXcexX35xX51xX18xX9xX4xXaxX18xX33xX18xXcexXcexX24xXcbxX9x525exX2xXcbxX9xX51xX45xXa5xXa6xX35xX9xX33xXaxX99xXbxX9xX51xX45xX9fxX51xX9xX2cxX153xX18xX9xX7bxX1c8xX2cxX9xX1c1xX35xX1c3xX51xX9xX2xX35xX51xXaxX9xX19xXa5xXf1xX51xX45xX9xX1c1xX47xX9xX4xXaxX5bxX9xX17cxXffxX9xX57xX51xX9xX214xX35xXc9xX51xX45xXcbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX5bxXbxX36bxX9xX5xXcexX99xX35xX9xX23xX51exX9xX2cxXf6xX9xX383xX388xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXffxXbxX9xX33xXaxX54xX51xX9xX23xX18xX9xX1e7xX48xX65xX9xX23xX51exXcbxX9xX51xXaxXa5xX51xX45xX9xX2cxXaxX23fxX51xX45xX9xX2cxb8f6xX51xX45xX9xX2cxXf6xX9xX45xX54xX51xX9xX2c1xX388xX9xX1c1xX35xXbxX18xXcxX35xX51xX9xX1c1xX47xX9xX214xXaxX24xX99xX51xX45xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX2cxXffxX51xX45xX9xX1c1xX7d4xX35xX9xX23xX18xX9xX45xXcexX18xXcxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX57cxX51exXc0xX9xX860xXffxXbxX9xX2cxX99xX2cxXaxX9xXbxX48xX26xX1c3xXbxX9xX1c1xXa6xX35xX9xX17cxX1f6xX9xX214xX5bxXbxX9xXaxXb8xX33xX9xX23xX51exX9xX1c1xX47xX24xX9xX214xX5bxX9xXaxX24xX50xX2cxXaxX9xX57xX51xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xX9xXdxX47xX9xX45xXaxX469xX33xX9xX2cxXaxX23fxX51xX45xX9xX1c1xX7d4xX35xX9xXbxXcexX181xX51xX45xX9xX23xX99xX2cxX9xX1c1xX47xX9xX2cxX47xX9xX33xXaxXc9xX9xX1c1xX47xX24xX9xX23xX48xX5dexX35xX9xX2fxX99xX51xX45xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX4xX99xX2cxX9xXdxX24xX50xX35xX9xXaxX50xXbxX0xX1cxX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX81xX5bxX48xX9xX23xX50xX51xX9xX17cxX18xX51xX45xX9xXbxX145xXcxX9xX214xX35xX5bxXcxX9xX33xXaxXa5xX51exX51xX45xX9xX33xXaxX99xX33xX9xX17cxX1f6xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xX9xXbxXaxX145xX9xX57xX51xX9xX51xXax3675xX9xX1c1xX7d4xX35xX9xXcxXffxXbxX9xX2fxX60xX9xX460xXbxX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX24xX50xX35xX9xXaxX50xXbxX9xXdxX47xX9xXcxXffxXbxX9xXdxX3dxX18xX9xX2cxXaxX1c8xX51xX9xXbxX48xX26xX1c3xXbxX9xX1c1xXa6xX35xXc0xX9x75f8xXf6xX9xXdxX47xX9xX23xe600xX35xX9xX1c1xX145xX9xX2cxXaxX23fxX51xX45xX9xX17cxXa5xXb8xX2cxX9xX51xX50xX33xX9xX1c1xX7d4xX35xX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX17cxX50xXcxXcbxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX57cxX51exXcbxX9xX2cxXaxX28dxXbxX9xX23xX469xX24xX9xX17cxX51exX51xX9xX1c1xX47xX9xX214xXaxX9fxX51xX45xX9xX23x372dxX24xX9xXaxX178xX18xX9xX17cxX18xX9xX45xX35xX23fxX33xX9xX23xX50xX51xX9xX2cxX65xXcxX9xXbxXaxX28dxX26xX9xX51xXaxXa1exX9xX51xXax108c6xXcxX9xX1c1xX47xX9xX51xX24xX9xX23xX4e5xX51xX45xXc0xX9xX5xX28dxXbxX9xX51xXaxX35xXc9xX51xXcbxX9xX51xX5bxX48xX9xX2cxXaxX23fxX51xX45xX9xX17cxXa5xXb8xX2cxX9xXbxX35xXc9xX48xX9xXbxXaxX4e5xX9xXcxXffxXbxX9xX2cxX99xX2cxXaxX9xXbxXaxX460xX2cxXaxX9xXaxXb8xX33xX9xXbxXaxX145xX9xXaxX35xX1c3xX48xX9xX1e7xX48xX65xX9xX2cxX47xX51xX45xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX51exX51xXc0xX9xX4xX99xX2cxXaxX9xX17cxX51exX51xX9xX45xX35xX65xX51xX9xXdxX47xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX24xX50xX35xX9xXaxX50xXbxX9xXbxXaxX47xX51xXaxX9xX51xXaxX2d2xX51xX45xX9xX33xXaxX54xX51xX9xX51xXaxX17dxX9xX214xXaxX24xX65xX51xX45xX9xX2axX1cxX749xX9xX2cxX60xX2cxX9xX17cxX1f6xX9xXbxXcexX99xX51xXaxX9xX57xX51xX9xX1e7xX48xX99xX9xX51xXaxX35xX288xX48xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXcexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX36bxX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX51xXaxXc0xX1c1xX51xX1cxX51xX17xX37fxX2fxX1cxX2axX383xX2axX2c1xX1cxX2axX388xX2c1xX19xX2c1xX388xX38dxX388xX38fxX38dxX391xXbxX383xX38dxX38fxX38fxXdxX2c1xXc0xX39axX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX48xX2cxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX48xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX23xX18xX51xX9xX2cxX18xX51xX9xX18xX51xX9xX51xX17xX48xX9xXcxX48xX24xX51xX9xX45xX35xX18xXcxX9xX2cxX18xX51xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX2xX54xX48xX9xX24xXdxX35xX48xX0xX1cxX2fxXbxXcexX24xX51xX45xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX5bxX9xX17cxXffxX9xX57xX51xX9xXa56xX6efxX18xX9xX5xXcexX48xX51xX45xX9xX7bxX65xX35xX9xXdxX47xX9xX2cxXaxX5bxX9xX17cxXffxX9xX57xX51xX9xX48xX60xX51xX45xX9xX2cxX69xX51xX9xX23xXfaxX51xX45xX9xX1c1xX47xX9xXdxX47xX51xXaxX9xXcxX50xX51xXaxX9xX51xXaxXa5xX51xX45xX9xX2cxX99xX2cxX9xX2cxXaxX48xX26xXc9xX51xX9xX45xX35xX18xX9xX214xXaxX48xX26xXc9xX51xX9xX23xX50xX51xX9xX51xXc9xX51xX9xXbxXaxX3dxX2cxX9xXaxX35xX1c3xX51xX9xX2cxXaxX5bxX9xX17cxXffxX9xX51xX47xX26xX9xXa5dxX9xXcxX181xX2cxX9xX45xX35xX47xX48xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX17cxX1f6xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xXc0xX9xX2xX54xX48xX9xX24xXdxX35xX48xX9xXdxX47xX9xXcxXffxXbxX9xX18xX57cxX35xXbxX9xX23xX469xX24xX9xX214xXaxX9fxX51xX45xX9xX23xXaa0xX24xX9xXaxX178xX18xX9xX17cxX18xXcbxX9xX2cxXf6xX9xX51xX45xXax8b01xX18xX9xXdxX47xX9xX51xXf6xX9xX2cxXaxX181xX18xX9xX51xXaxX35xX288xX48xX9xX24xXcxX17xX45xX18x4903xX38fxX9xX1c1xX47xX9xX24xXcxX17xX45xX18xXd32xc926xXcbxX9xXdxX47xXcxX9xX19xX6efxX48xX9xX2cxXaxX181xX51xX45xX9xX1c1xX35xXc9xXcxX9xX59fxXcxXffxXbxX9xX51xX45xX48xX26xXc9xX51xX9xX51xXaxX69xX51xX9xX33xXaxX5dexX9xX23xX35xX5bxX51xX9xX45xX69xX26xX9xXbxX57xX51xX45xX9xX2cxX69xX51xX5a3xXc0xX9xX4xXaxX48xX26xXc9xX51xX9xX45xX35xX18xX9xX19xX35xX51xXaxX9xX19xXa5xXf1xX51xX45xX9xX4xXaxX18xX33xX18xXcexXcexX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX5bxXbxXcbxX9xXcxXffxXbxX9xXcxX48xX2e7xX51xX45xX9xX2cxX18xX51xXaxX9xX19xX54xX48xX9xX9fxXd32xXdxX35xX48xX9xX2cxXf6xX9xX214xXaxX24xX65xX51xX45xX9xX2axX2c1xX388xX9xX2cxX18xXdxX24xXcbxX9xX1c1xX145xX9xX1c1x105c1xX26xX9xXbxX60xXbxX9xX51xXaxX28dxXbxX9xX23xX50xX51xX9xX51xXc9xX51xX9xX19xX7cfxX51xX45xX9xX17cxX1f6xX9xXdxX47xXcxX9xX2fxX18xXdxX18xX19xX9xX1c1xX47xX9xX51xX28dxX48xX9xXcexX18xX48xX9xXaxX24xX46exX2cxX9xX2fx7bb6xX9xX19xX4e5xX51xX45xX9xX214xXaxX35xX9xXbxXaxXa5xXa5dxX51xX45xX9xXbxXaxX181xX2cxX9xX23xX2d2xX18xX9xX57xX51xX9xX51xXaxXa1exX9xXdxX47xX51xXaxX9xXcxX50xX51xXaxX9xX214xXaxX35xX9xX2cxX60xX9xX45xXaexX51xX45xX9xX45xX35xX65xXcxX9xX2cxX69xX51xXc0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX169xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXcexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX36bxX1cxX1cxX35xXc0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX51xXaxXc0xX1c1xX51xX1cxX51xX17xX37fxX2fxX1cxX2axX383xX2axX2c1xX1cxX2axX388xX2c1xX19xX2c1xX388xX38dxX388xX38fxX38dxX391xXbxXd3exX38fxXd3exXdxX38fxXc0xX39axX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX48xX2cxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX48xX9xX2cxX18xXdxX24xX9xX23xX18xX51xX9xX2cxX18xX51xX9xX18xX51xX9xX51xX17xX48xX9xXcxX48xX24xX51xX9xX45xX35xX18xXcxX9xX2cxX18xX51xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3f5xX24xX48xXcexX2cxX17xX32xXexX0xX35xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX48xX2cxX214xXaxX24xX17xX19xX24xX35xX2fxX24xX51xX45xXc0xX1c1xX51xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe