CSGT các địa phương ở Hà Tĩnh chỉ cách để học sinh đến trường an toàn
(Baohatinh.vn) - Giáo dục, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn đội mũ và tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh là nhiệm vụ trọng tâm được các ngành chức năng ở Hà Tĩnh triển khai trong tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường (tháng 9/2020).
76c7xcf9dxe3d7xfd0cxfbaex127edx10020xcf6dx790cxX7xd972xc142x84daxe795xa880x89c9xX5xba36xXax10d16xaa0dx9e41x9317xXcxX3xX4x7edbxX4xX3xf32fxa2d2xX6xX3xXbxX1xee76x121cex1208dx11680xX3xafbcxX3x85f4x871dxX3xXcx11bc6xX24xX1xX3xX4xX1x966cxX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cx10d0axX3xX1xa808xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxb701xX24xX3xXexd463xX22xf617xX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexf404xX2axX24xX0xa4d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xab03xXaxX12xX15xXdxX19xX55xX3xX6bx10ee8xX4x11fb1xX3xXexda5exc0e9x9ce0xX24xX3xXexX4bxX79xX7ax1257axX24xX3x8729xX79x11cf2xXexX3xX15xXdxX6xX55xX3xXexX1x1081cxX24xX25xX3xX1cxX22xX4dxX24xX25xX3xa462x9e60x12350xX3xX1xX22x8735xX24xX25xX3xX6bx8470xX24xX3xX1cxX9cxXdxX3x899fxdedcxX3x12de3xX2axX3xXexa463xX24xX25xX3xXadxXaexX3xX9bx9382xX55xX3xX1xXdxX3bxXadxX3xX4xX1xX55xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX5xX2axX3xX24xX1xXdx12ea1xXadxX3xXb0xX74xX3xXexX4bxX3exX24xX25xX3xXexe91axXadxX3xX1cxX22x10007xX4xX3xX4xX19xX4xX3xX24xX25xX2axX24xX1xX3xX4xX1x7ecbxX4xX3xX24x12324xX24xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX3xXexX4bxXdxX3bxX24xX3xaadcxX1xX6xXdxX3xXexX4bxX55xX24xX25xX3xXexX1xX19xX24xX25xX3xX4xX6xX55xX3xX1cxXdxX3bxXadxX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xdad1x11706xXcxX15xXcx11a72xX3xX4xX1xX55xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX47xX24xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX144xXexX1xX19xX24xX25xX3x82a5xX59x1272ax118fexX16cxX16dxX149xac00xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9868xX55xX6bxX7axXaxX12xX0xXdxXadxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax11571xXdxX6bxXexX1xfc91xX3x813cxX2x8d01xXbx9cdexX9dxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1a8xX3xf06axX2xX16dxXbxX1aexX9dxXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a8xX59xX59xXdxX171xX9bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX24xX1xX171xXb0xX24xX59xX24xX10xX1a3xX7xX59xX16cxX16dx790dxX1aaxX59xX2xX1e3xX2xX6bxX1b9xX16cxX2xX2xX16axX2xX1b9xXexX16ax11ecfxX1f3xX16axX16axX5xX16dxX171x96f8xXbxX25x12462xX4bxX9xX1b9xX1e3xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cxX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX47xX24xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xXaxX3xX1a3xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1b9xX2xX16dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX55xX24xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1aexXex10acexX6xX5xXdxX25xX24xX1a8xX3xX1faxX79xX7xXexXdx13002xX7axX9dxXaxX12xfc41xX25xX2axX7axX3xX2xX59xX16axX76xX3xX4xX19xX24xX3xX9bxX9cxX3xba43xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xXcxX1xaf42xX4xX1xX3xX29xX2axX3xXex9971xX3xX4xX1xXffxX4xX3xX1xX22xXa1xX24xX25xX3xX6bxXa6xX24xX3xX1cxX9cxXdxX3xXadxXaexX3xX9bxXbcxX55xX3xX1xXdxX3bxXadxX3xX1cx7ab2xX24xX25xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX4xX1xX55xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX2xX3xXexX2cexXdxX3xXcxX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxXdxX3bxX79xX3xX1xX3exX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX4bx977dxX24xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX29xX2axX171xX171xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX14xX19xX24xX25xX3xX2xX59xX16axX76xX3xX1xX23xX24xX3xX2xX171xX16cxX16dxX16dxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxXdxX3bxX79xX3xX1xX3exX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX4bxX335xX24xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1x94dfxX24xX1xX3xXexX1xXffxX4xX3xX9bxX22xXa1xX4xX3xXb0xX2axX55xX3xX24xX25xX2axX7axX3xXexf199xX79xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX4x791fxX6xX3xX24xX103xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX16cxX16dxX16cxX16dxX3xX28fxX3xX16cxX16dxX16cxX2xX171xX3xX2b2xX3bxX3xX1cxXbcxXadxX3xX9bxXbcxX55xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX4xX1xX55xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xXexX4bxX55xX24xX25xX3xX24xX25xX2axX7axX3xX1cxacffxX79xX3xXexXdxX7bxX24xX3xXexX4bxX27xX3xX5xX2cexXdxX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX1xX3exX4xX76xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX7x76dfxX3xX2b2xX9cxXdxX3xX13xXbcxX24xX1xX3xX7xX19xXexX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX28fxX3xXcxX4bxX87xXexX3xXexX3b1xX3xX144xX2b2xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX149xX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX29xX2axX3xX4xa50fxX3xXadxXb4xXexX3xXex1121cxX3xX7xXa1xXadxX76xX3xXbxX1xXebxX24xX3xX5xX79x10614xX24xX25xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX9dxX3xX1cxX484xX24xX25xX3xXexX1xX4dxXdxX76xX3xX1xX22xXa1xX24xX25xX3xX6bxXa6xX24xX76xX3xX24xX1xb818xX4xX3xX24xX1xX27xX3xXbxX1xX74xX3xX1xX79xX7axX24xX1xX76xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxXdxX3xX1cxX2f8xX24xX25xX3xX5xX2axX24xX3xX1cxX22xX4dxX24xX25xX76xX3xX1cxX9cxXdxX3xXadxXaexX3xX9bxXbcxX55xX3xX1xXdxX3bxXadxX3xX1cxX2f8xX24xX25xX3x1114bxX79xX7axX3xX1cxX1dxX24xX1xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX13xX91xX3x10112x8aefxX3xXcxX1xX2f8xX7axX3xX29xXdxX82xX24xX3xX28fxX3xXcxX2d6xX24xX25xX3xXbxX1xX74xX3xXexX4bxX19xX4xX1xX3xX2b2xX9cxXdxX3xX144xXcxX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxXdxX3bxX79xX3xX1xX3exX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX4bxX335xX24xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX29xX2axX149xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9f06xX1a8xX3x9eeaxX16cxX3xX1cxXdxX3bxXadxX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX24xX1xX6xX79xX3xX2xX3xX117xXadxX3xXb0xX2axX3xX1cxXdxX3xX4efxX79xX6xX3xX4efxX79xf45cxX4xX3xX5xX9cxX3xX2xX145xX3xX24xX7bxX24xX3xXb0xXdxXdexX4xX3xX25xXdxX19xX55xX3xX6bxX74xX4xX3xX4xX1xX55xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX4xX1xX335xXbxX3xX1xX2axX24xX1xX3xXexX589xXexX3xX4xX19xX4xX3xX4efxX79xX7axX3xX1cxX1dxX24xX1xX3xXb0xX82xX3xX145xXcxX15xXcxX3xX5xX2axX3xXb0xX91xX3xX4xbba8xX24xX25xX3xX4efxX79xX6xX24xX3xXexX4bxX3exX24xX25xX171xX3xX510xX87xX7axX3xX24xX7bxX24xX76xX3xX24xX25xX6xX7axX3xXexX476xX3xX1cxX3fexX79xX3xX24xX103xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX24xX2axX7axX76xX3xX24xX1xX2axX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX1cx8d1exX3xXbxX1xX589xXdxX3xX1xXf0xXbxX3xX4xX5d9xX24xX25xX3xX2b2xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX79xX87xXexX3xXb0xX82xX3xX145xXcxX15xXcxX3xX4xX1xX55xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX171xX3xX181x9ac5xX24xX25xX3xX5xX589xXdxX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xX1cxX2cexXexX3xX6bxX399xX3xX6bxd3c2xXadxX3xX4xX5d9xX24xX25xX3xX4xX19xX4xX3xX1x9966xX24xX1xX3xXbcxX24xX1xX3xXexX4bxX3b1xX4xX3xX4efxX79xX6xX24xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX9cxX24xX25xX76xX3xX9bxX2axXdxX3xX25xXdxXbcxX24xX25xX3xX4xX3bcxX6xX3xX4xX1xX2f8xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX1cxX617xX3xX1cxX22xXf0xX4xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX1xX2axX55xX3xX1xXffxX24xX25xX3xX1cxX46fxX24xX3xX24xX1xX87xX24xe1f9xe350xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX0xXdxXadxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX4bxXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a8xX59xX59xXdxX171xX9bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX24xX1xX171xXb0xX24xX59xX24xX10xX1a3xX7xX59xX16cxX16dxX1e3xX1aaxX59xX2xX1e3xX2xX6bxX16cxX16dxX1f3xX1b9xX1f3xX16cxX1e3xXexX1f3xX1f3xX1aaxX1f3xX1aaxX5xX16dxX171xX1faxXbxX25xX1fdxX4bxX9x128d0xX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cxX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX47xX24xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xXaxX3xX1a3xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1b9xX16dxX16axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX55xX24xXaxX12xX171xX171xX171xX3xXb0xX2axX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXcxX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxXdxX3bxX79xX3xX1xX3exX4xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX85xX2cexX4xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX2b2xX22xXf0xX4xX3xX9bxXdxX47xXexX76xX3xXexX476xX3xX1cxX3fexX79xX3xXexX1xX19xX24xX25xX3xX16axX3xX1cxX47xX24xX3xX24xX6xX7axX76xX3xX2b2xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX29xX2axX3xX1cxX617xX3xXexX2d6xX3xX4xX1xXffxX4xX3xX25xXdxX19xX55xX3xX6bxX74xX4xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX79xX87xXexX3xXb0xX82xX3xX145xXcxX15xXcxX3xXexX2cexXdxX3xX2xX16dxX3xX1cxXdxX3bxXadxX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXb0xXa1xXdxX3xX7xX3b1xX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX3xX4xX3bcxX6xX3xX25xX3fexX24xX3xX1b9xX171xX16dxX16dxX16dxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX9dxX3xXexX4bxX6xX55xX3xX25xX3fexX24xX3xX1e3xX171xX16dxX16dxX16dxX3xXadxXaexX3xX9bxXbcxX55xX3xX1xXdxX3bxXadxX3xX4xX1xX55xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX5xXa1xXbxX3xX2xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xXcxX2cexXdxX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xdc30xX79xXebxX24xX76xX3xX1cxX617xX3xX4xX46fxX3xX16axX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX1xX3exX4xX3xX1cxX22xXf0xX4xX3xX5xX3b1xX4xX3xX5xX22xXf0xX24xX25xX3xX13xX14xX15xXcxX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXb0xXa1xXdxX3xX1f3xX171xX16cxX1aaxX16dxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXb0xX2axX3xX1b9xX1acxX16dxX3xX25xXdxX19xX55xX3xXb0xXdxX7bxX24xX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX55fxXcxX5d9xX7axX3xXb0xX2axX55xX3xXexX476xX24xX25xX3xX1cxX9cxX3xXexX79xX2d6xXdxX3xX4xX3bcxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX76xX3xX4xX1xX2f8xX24xX25xX3xXexX91xXdxX3xX7xf99axX3xX5xX7bxX24xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX19xX24xX76xX3xX1aexXebxX7axX3xX6bxX3b1xX24xX25xX3xX24xX9cxXdxX3xX6bxX79xX24xX25xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXbxX1xX5d9xX3xX1xXf0xXbxX171xX3xX2a1xX9cxXdxX3xX6bxX79xX24xX25xX3xXexX1xX22xX4dxX24xX25xX3xXexX87xXbxX3xXexX4bxX79xX24xX25xX3xXb0xX2axX55xX3xX5xd754xXdxX3xXb0xXdxX3xXbxX1xX2cexXadxX3xXexX1xX22xX4dxX24xX25xX3xX25xXb4xXbxX3xX117xX1xXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xXadxX2axX3xX5xXffxX6xX3xXexX79xX2d6xXdxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX6xX7axX3xXadxX4acxX4xX3xXbxX1xXbcxXdxX9dxX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xXexXdxX24xX3xX4xX23xX3xX9bxXbcxX24xX3xX4xX3bcxX6xX3xX85xX79xX87xXexX3xX15xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX1cxX22xX4dxX24xX25xX3xX9bxX9cxX9dxX3xX1xX22xXa1xX24xX25xX3xX6bxXa6xX24xX3xX117xX425xX3xX24xX103xX24xX25xX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xXb0xX2axX3xX1aexXebxX7axX3xX6bxX3b1xX24xX25xX3xXb0xX103xX24xX3xX1xX46fxX6xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX6e7xX6e8xX76xX3xX2b2xX2cexXdxX3xX2f8xX7axX3xX85xX7bxX3xdd64xXdxX24xX1xX3xX2a1xX1xX55xX3xX28fxX3xX2b2xX9cxXdxX3xXbxX1xX46fxX3xX2b2xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xX90cxX79xXebxX24xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX55cxX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX0xXdxXadxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX4bxX3xX6bxXexX1xX79xXadxX9bxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX6bxXexX1xX1a8xX3xX1aaxX2xX1acxXbxX1aexX9dxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1a8xX3xX1b9xX2xX16dxXbxX1aexX9dxXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a8xX59xX59xXdxX171xX9bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX24xX1xX171xXb0xX24xX59xX24xX10xX1a3xX7xX59xX16cxX16dxX1e3xX1aaxX59xX2xX1e3xX2xX6bxX1b9xX16cxX2xX16cxX1e3xX16dxX16dxXexX1e3xX753xX1aaxX1acxX753xX5xX16dxX171xX1faxXbxX25xX1fdxX4bxX9xX1e3xX16cxX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cxX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX47xX24xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xXaxX3xX1a3xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1b9xX2xX16dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX55xX24xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1aexXexX28fxX6xX5xXdxX25xX24xX1a8xX3xX1faxX79xX7xXexXdxX29cxX7axX9dxXaxX12xXcxX5d9xX7axX3xXb0xX2axX55xX3xX1cxX9cxX3xXexX79xX2d6xXdxX3xX4xX3bcxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX76xX3xX2b2xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xX90cxX79xXebxX24xX3xX7xX9b5xX3xX1aexXebxX7axX3xX6bxX3b1xX24xX25xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX19xX24xX76xX3xX117xX47xX3xX1xX55xX2cexX4xX1xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXbxX1xX5d9xX3xX1xXf0xXbxX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX13xXaexX24xX25xX3xXb0xXa1xXdxX3xXb0xXa1xXdxX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX24xX46fxXdxX3xX4xX1xX79xX7axXdexX24xX76xX3xXexX4bxX6xX55xX3xX1cxX2d6xXdxX3xXexX4bxX3b1xX4xX3xXexXdxX47xXbxX3xXb0xX2axX3xX24xX1xc989xX24xX25xX3xXexX693xX24xX1xX3xX1xX79xX589xX24xX25xX3xX1xX686xXdxX3xX1cxX19xXbxX3xX6bx9124xX3xX24xX1xXa1xX76xX3xX6bxXd48xX3xXexX1xX79xX9cxX4xX3xXexX476xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX19xX24xX3xX9bxX9cxX76xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX7xX425xX3xX13xX14xX15xXcxX76xX3xX1cxX617xX3xX4xX46fxX3xX2xX171xX1aaxX16dxX16dxX3xX25xXdxX19xX55xX3xXb0xXdxX7bxX24xX3xXb0xX2axX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxX29xf736xXcxX3xX2b2xX484xX24xX25xX3xX85xX9cxX4xX3xX144xX13xX6xX24xX3xX85xX9cxX4xX149xX9dxX3xX2xX171xX1b9xX16dxX16dxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXcxX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxX29xXda1xXcxX3xX29xX484xX24xX25xX3xX85xX2dxX24xX1xX3xX144xXcxX90cxX3xX29xX484xX24xX25xX3xX85xX2dxX24xX1xX149xX6e7xX3xX24xX4acxXadxX3xX9bxX4acxXexX3xX4bxX511xX3xX1xX23xX24xX3xX4xX19xX4xX3xX4efxX79xX7axX3xX1cxX1dxX24xX1xX3xX117xX1xXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX1cxX22xX4dxX24xX25xX3xX9bxX9cxX76xX3xXexX693xX24xX1xX3xX1xX693xX24xX1xX3xXexX6xXdxX3xX24xX2cexX24xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xXexX1xX4dxXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX4efxX79xX6xX3xXexX4bxX7bxX24xX3xX1cxX1dxX6xX3xX9bxX2axX24xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX2b2xX22xXf0xX4xX3xX9bxXdxX47xXexX76xX3xX1cxX3bxX3xX24xXebxX24xX25xX3xX4xX6xX55xX3xX1xXdxXdexX79xX3xX4efxX79xXbcxX3xX25xXdxX19xX55xX3xX6bxX74xX4xX76xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xX85xX79xX87xXexX3xX15xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX1cxX22xX4dxX24xX25xX3xX9bxX9cxX3xX4xX1xX55xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX76xX3xX5xX3b1xX4xX3xX5xX22xXf0xX24xX25xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX1cxX617xX3xXbxX1xX589xXdxX3xX1xXf0xXbxX3xXexX589xXexX3xXb0xXa1xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX1xX3exX4xX3xXexX4bxX7bxX24xX3xX1cxX1dxX6xX3xX9bxX2axX24xX3xXexX4bxX55xX24xX25xX3xXb0xXdxXdexX4xX3xXexX2d6xX3xX4xX1xXffxX4xX3xXexX1xX3b1xX4xX3xX1xXdxXdexX24xX171xX3xX13xX91xX3xX2a1xX25xX79xX7axXd48xX24xX3xXcxX1xX1dxX3xXae7xXdxX24xX1xX3xXcxXebxXadxX3xX28fxX3xXda1xX1xX46fxX3xX29xXdxXdexX79xX3xXexX4bxX22xX27xX24xX25xX3xXcxX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxX29xXda1xXcxX3xX13xX6xX24xX3xX85xX9cxX4xX3xX4xX1xX55xX3xX9bxXdxX47xXexX1a8xX3xX55fxX13xX1xX2f8xX24xX25xX3xXexX91xXdxX3xX1cxX617xX3xX1cxX484xX24xX25xX3xX1xX2axX24xX1xX3xXb0xXa1xXdxX3xX5xX3b1xX4xX3xX5xX22xXf0xX24xX25xX3xX4xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX24xX25xX6xX7axX3xXexX476xX3xX1cxX3fexX79xX3xX24xX103xXadxX3xX1xX3exX4xX3xXadxXa1xXdxX3xX1cxX3bxX3xXexX2d6xX3xX4xX1xXffxX4xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX76xX3xX117xb44dxX3xX4xX6xXadxX3xX117xX47xXexX3xX4xX1xX55xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX76xX3xXbxX1xX74xX3xX1xX79xX7axX24xX1xX3xX4xX1xX335xXbxX3xX1xX2axX24xX1xX3xX4efxX79xX7axX3xX1cxX1dxX24xX1xX3xX145xXcxX15xXcxX9dxX3xXexX103xX24xX25xX3xX4xX22xX4dxX24xX25xX3xX25xXdxX19xXadxX3xX7xX19xXexX76xX3xX117xXdxX3bxXadxX3xXexX4bxX6xX76xX3xX4efxX79xXbcxX24xX3xX5xXfe1xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xXexXdxXdexX24xX3xX1xXf0xXbxX3xX1cxX484xX24xX25xX3xX1cxX22xX6xX3xX1cxX46fxX24xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX6e7xX6e8xX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX0xXdxXadxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1a3xXdxX6bxXexX1xX1a8xX3xX1aaxX2xX1acxXbxX1aexX9dxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1a8xX3xX1b9xX2xX16dxXbxX1aexX9dxXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a8xX59xX59xXdxX171xX9bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX24xX1xX171xXb0xX24xX59xX24xX10xX1a3xX7xX59xX16cxX16dxX1e3xX1aaxX59xX2xX1e3xX2xX6bxX1b9xX16cxX2xX16cxX1aaxX16cxX1acxXexX16cxX1e3xX16axX1b9xX1e3xX5xX16dxX171xX1faxXbxX25xX1fdxX4bxX9xX1acxX16axX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cxX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX47xX24xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xXaxX3xX1a3xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1b9xX2xX16dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX55xX24xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1aexXexX28fxX6xX5xXdxX25xX24xX1a8xX3xX1faxX79xX7xXexXdxX29cxX7axX9dxXaxX12xX2b2xX55xX2axX24xX3xXb0xXdxX7bxX24xX3xXcxX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xXcxX29xXda1xXcxX3xX13x7ceaxXadxX3xX90cxX79xX7axX7bxX24xX3xX117xXfe1xX3xX4xX6xXadxX3xX117xX47xXexX3xX4xX1xX335xXbxX3xX1xX2axX24xX1xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX79xX87xXexX3xX145xXcxX15xXcxX3xXb0xX2axX3xX4xX19xX4xX3xXexXdexX3xX24xX2cexX24xX3xX1aexX617xX3xX1xX9cxXdxX3xXb0xX2axX55xX3xX1cxX3fexX79xX3xX24xX103xXadxX3xX1xX3exX4xX3xXadxXa1xXdxX171xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX55xX6bxX7axXaxX12xX2b2xX2cexXdxX3xX2f8xX7axX3xXcxX4bxX3fexX24xX3xX29xX55xX2axX24xX25xX3xX29xXdxXdexXbxX3xX28fxX3xX2b2xX9cxXdxX3xXexX4bxX22xX27xX24xX25xX3xX2b2xX9cxXdxX3xX13xX14xX15xXcxX28fxXcxXcxX3xX13xX91xX24xX25xX3xX6xX24xX3xX1xX79xX7axXdexX24xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX29xX2axX3xX117xX1xbe7cxX24xX25xX3xX1cxX1dxX24xX1xX1a8xX3xX55fxXcxX1xX91xX24xX25xX3xX4efxX79xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxXf0xXexX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xX7xX9b5xX3xX25xXdxX2f8xXbxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xX79xX7axX3xXexX589xXexX3xX1xX23xX24xX3xXb0xX6xXdxX3xXexX4bx1143dxX76xX3xXexX4bxX19xX4xX1xX3xX24xX1xXdxXdexXadxX3xX4xX3bcxX6xX3xX5xX617xX24xX1xX3xX1cxX2cexX55xX3xX24xX1xX2axX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX76xX3xXexX1xX3fexX7axX3xX4xX91xX3xX25xXdxX19xX55xX3xXb0xX2axX3xXbxX1xX74xX3xX1xX79xX7axX24xX1xX3xXexX4bxX55xX24xX25xX3xXb0xXdxXdexX4xX3xX25xXdxX19xX55xX3xX6bxX74xX4xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX4xX1xX335xXbxX3xX1xX2axX24xX1xX3xXexX589xXexX3xX4xX19xX4xX3xX4efxX79xX7axX3xX1cxX1dxX24xX1xX3xXb0xX82xX3xX145xXcxX15xXcxX9dxX3xX25xXdxX2f8xXbxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xXdxX3bxX79xX3xXb0xX2axX3xX24xX1xX87xX24xX3xXexX1xXffxX4xX3xXadxX589xXdxX3xX24xX25xX79xX7axX3xX1xXdxX3bxXadxX3xX4xX3bcxX6xX3xXb0xXdxXdexX4xX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1cxX3bcxX3xXexX79xX2d6xXdxX3xX1cxXdxX82xX79xX3xX117xX1xXdxX3bxX24xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xXexXdxXdexX24xX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX76xX3xXb0xXdxX3xXbxX1xX2cexXadxX3xXb0xX82xX3xXexX589xX4xX3xX1cxX9cxX76xX3xX6bxX2axX24xX3xX1xX2axX24xX25xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX4xXaexX24xX25xX3xX24xX1xX22xX3xX4xX1xX79xX7axX3bxX24xX3xX1xX22xXa1xX24xX25xX3xX117xX1xX91xX24xX25xX3xX1cxX2f8xX24xX25xX3xX4efxX79xX7axX3xX1cxX1dxX24xX1xX9dxX3xX117xX1xX91xX24xX25xX3xX1cxX9cxXdxX3xXadxXaexX3xX9bxXbcxX55xX3xX1xXdxX3bxXadxX3xX117xX1xXdxX3xX24xX25xX484xXdxX3xXexX4bxX7bxX24xX3xX1aexX10xX3xXadxX91xX3xXexX91xX76xX3xX1aexX10xX3xX25xX4acxX24xX3xXadxX19xX7axX6e7xX3xXcxX476xX3xX1cxX46fxX76xX3xX25xXdxX2f8xXbxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX7xXa1xXadxX3xX1xX693xX24xX1xX3xXexX1xX2axX24xX1xX3xXexX1xX46fxXdxX3xX4efxX79xX10xX24xX3xXexX589xXexX3xX117xX1xXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX76xX3xX25xX46fxXbxX3xXbxX1xX3fexX24xX3xX9bxXbcxX55xX3xX1cxXbcxXadxX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX4xX1xX55xX3xX4xX1xX399xX24xX1xX3xX4xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX4xXaexX24xX25xX3xX24xX1xX22xX3xX4xX9cxX24xX25xX3xX1cxX484xX24xX25xX6e8xX171xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX4bxX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX79xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28fxXexX1xX79xXadxX9bxX28fxX6xX24xX6bxX28fxX7xX6xXbxX55xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX47xXbxX3xXexX74xX4xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXb0xX82xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX4xX1xX55xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xX90cxX79xXebxX24xX76xX3xX13xX6xX24xX3xX85xX9cxX4xXaxX3xX1xX4bxX10xX29cxX9xXaxX59xXbxX1xX6xXbxX28fxX5xX79xX6xXexX28fxX6bxX55xXdxX28fxX7xX55xX24xX25xX59xXexXdxX10xXbxX28fxXexX79xX4xX28fxXexX79xX7axX10xX24xX28fxXexX4bxX79xX7axX10xX24xX28fxXb0xX10xX28fxX6xX24xX28fxXexX55xX6xX24xX28fxX25xXdxX6xX55xX28fxXexX1xX55xX24xX25xX28fxX4xX1xX55xX28fxX1xX55xX4xX28fxX7xXdxX24xX1xX28fxX24xX25xX1xXdxX28fxX1aexX79xX6xX24xX28fxX4xX6xX24xX28fxX5xX55xX4xX59xX2xX16axX753xX16cxX1b9xX753xX171xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX25xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX59xXadxX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX16cxX16dxX59xX24xX10xX1a3xX7xX59xX16cxX16dxX1e3xX1aaxX59xX16axX16cxX6bxX16cxX16dxX16axX2xX16dxX1acxX753xXexX1acxX1acxX16cxX753xX16dxX5xX16dxX171xX1faxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1cxX3bxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1cxX47xX24xX3xXexX4bxX22xX4dxX24xX25xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXb0xX12xX0xX7xXexX4bxX55xX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX47xXbxX3xXexX74xX4xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXb0xX82xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX4xX1xX55xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xX90cxX79xXebxX24xX76xX3xX13xX6xX24xX3xX85xX9cxX4xXaxX3xX1xX4bxX10xX29cxX9xXaxX59xXbxX1xX6xXbxX28fxX5xX79xX6xXexX28fxX6bxX55xXdxX28fxX7xX55xX24xX25xX59xXexXdxX10xXbxX28fxXexX79xX4xX28fxXexX79xX7axX10xX24xX28fxXexX4bxX79xX7axX10xX24xX28fxXb0xX10xX28fxX6xX24xX28fxXexX55xX6xX24xX28fxX25xXdxX6xX55xX28fxXexX1xX55xX24xX25xX28fxX4xX1xX55xX28fxX1xX55xX4xX28fxX7xXdxX24xX1xX28fxX24xX25xX1xXdxX28fxX1aexX79xX6xX24xX28fxX4xX6xX24xX28fxX5xX55xX4xX59xX2xX16axX753xX16cxX1b9xX753xX171xX1xXexXadxXaxX12xXcxXdxX47xXbxX3xXexX74xX4xX3xXexX79xX7axX7bxX24xX3xXexX4bxX79xX7axX82xX24xX3xXb0xX82xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX3xX4xX1xX55xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xX90cxX79xXebxX24xX76xX3xX13xX6xX24xX3xX85xX9cxX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX4bxX55xX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX13xX19xX4xX3xX10xXadxX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX27xX3xX2a1xX25xX1xXdxX3xX90cxX79xXebxX24xX76xX3xX13xX6xX24xX3xX85xX9cxX4xX3xX144xX29xX2axX3xXcxX2dxX24xX1xX149xX3xXb0xX476xX6xX3xX1cxX22xXf0xX4xX3xXexX4bxX6xX24xX25xX3xX9bxX1dxX3xX117xXdxX47xX24xX3xXexX1xXffxX4xX3xXb0xX82xX3xX6xX24xX3xXexX55xX2axX24xX3xX25xXdxX6xX55xX3xXexX1xX91xX24xX25xX76xX3xXbxX1xX12aexX24xX25xX3xX4xX1xX589xX24xX25xX3xXexXdexX3xX24xX2cexX24xX3xX1aexX617xX3xX1xX9cxXdxX3xX24xX25xX6xX7axX3xX117xX1xXdxX3xX9bxX22xXa1xX4xX3xXb0xX2axX55xX3xX24xX103xXadxX3xX1xX3exX4xX3xXadxXa1xXdxX171xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXb0xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX79xX5xX12xX0xX6bxXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX59xX6bxXdxXb0xX12xX0xX59xX6bxXdxXb0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX79xXexX1xX55xX4bxXaxX12xXcxX1xX5d9xX7axX3x985exX22xX23xX24xX25xX0xX59xXbxX12
Thùy Dương