Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận ATVSTP cho 31 tàu cá, cảng cá
(Baohatinh.vn) - Thực hiện theo quy định của Bộ NN&PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) cho 31 tàu cá, cảng cá đảm bảo điều kiện.
1008x78d3x1dacx338cx9205x64a6x82c5x3ce1x3306xX7x8967x527bx2873x9444x4396x4826xX5x3f8cxXax3fe4x615cx8c97xX3xXcx1bcex2c82xX1xX3xX4x74efxXbxX3x4ec3xXdxX1cx6906xX3xX4xX1x420cxX18xX1fxX3xX18xX1x2cacxX18xX3x23dexXcx7b38x5f7dxXcx4f92xX3xX4xX1x7786xX3x4144xX2xX3xXexX14x95d3xX3xX4x47a3x30aaxX3xX4x59fcxX18xX1fxX3xX4xX42xX0x91c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x9456xXaxX12xXcxX1x2ed5xX4xX3xX1xXdx20b7xX18xX3xXexX1xX10xX38xX3x125bxX3fxX22xX3x2e64x6eefxX18xX1xX3xX4x6d31xX6xX3x257ax4db5xX3x3dffxX81x89f9xX34xXcxX81xXcxX43xX3x16d7xX1xXdxX3xX4x1a01xX4xX3x8293xX3fxX46xX18xX3xX5x1cf8xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5x12bcx6126xX18xX1fxX3xX18x4331xX18xX1fxX43xX3xX5x2f10x413dxX43xX3xXexX1xX7bxX22xX3xX7xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX75x1f1bxX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3x15cdxX69xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX38xX14xX18xX3xXexX1xX64xX4xX3xXbxX1x407axXadxX3x8823xX2fxXcxX31xX32xXcxX34x6632xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX2xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX43xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xX3xX75xX46xXadxX3x6a06xX46xX38xX3xX75xXdx1f5bxX3fxX3x2010xXdxX69xX18x19ffxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX38xX5fxX22xX3xXbxX8axX10xX18xXexX10x5e66xXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX18xXexX10xX13exXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax3ce7xXdxX5fxXexX1x16cbxX3x60cfxX2x8505xXbx709dx530axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX162xX3x519dxX2x16a2xXbxX168xX169xXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX4dxX4dxXdxX123xX116xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xXd8xX18xX4dxX18xX10xX15dxX7xX4dxX2x4b12xX3ax8feaxX4dxX2xX3axX166xX5fxX3axX175x5ed1xX166xX19exX166xX1a6xXexX19cxX19exX175xX5xX19cx1470xX2xX173xX2xX5fx67a5xX1b6xX1b6xX2xX1a6xX175xX1a6xXexX173xX19cxX19cxX2xX173xX5xX175xX123x1c20xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX2xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX43xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX8axX1xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xX92xX3fxX46xX18xX3xX5xX98xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xXa0xXa1xX18xX1fxX3xX18xXa6xX18xX1fxX43xX3xX5xXacxXadxX43xX3xXexX1xX7bxX22xX3xX7xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX175xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX123xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX38xX5fxX22xXaxX12xX81xX1x3c71xXadxX3xX75xX42xXbxX3xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX3fxX3xX4x5932xX3fxX3xXexXdx8f39xX3fxX3xX5fx353bxX18xX1fxX3xXexX1xX64xX4xX3xXbxX1xXefxXadxX3xX7x2885xX4xX1xX43xX3xX6xX18xX3xXexX38xX14xX18xX3xX4xX7bxX6xX3xX18xX1fxXa0x51d3xXdxX3xX5fxXacxX18xX43xX3xX7exX7fxX3xX81xX81xX83xX34xXcxX81xXcxX3xX75xXc2xX3xX116xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX92xX3fxX22xX3xX4xX1xX3fxXefxX18xX3xX175xX1b6xX1b1xX2xX3axX162xX1b6xX175xX175xX19cxX4dxX7exX81xX81xX34xXcxX81xXcxX3xX1b1xX3xXcxX14xX3fxX3xX4xX42xX3xX1b1xX3x4fd9xXdxX11cxX3fxX3xX11fxXdxX69xX18xX3xX116xX46xX38xX3xX75xX46xXadxX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX43xX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX18xX1x59fexX18xX1fxX3xX75xXdxX11cxX3fxX3xX11fxXdxX69xX18xX3xX75xX46xXadxX3xX116xX46xX38xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xXexX13exX2b1xX18xX3xX4xX42xX4xX3xXexX14xX3fxX3xX75xX42xX18xX1xX3xX116x8c34xXexX43xX3xX4xX1x1545xX3xX116xXdxX37axX18xX43xX3xXexX1xX3fxX3xXadxX3fxX6xX3xXd8xX14xX3xXd8xX2cxX18xX3xX4xX1xX3fxX22x3424xX18xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX123xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX38xX5fxX22xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX75x1741xX43xX3xXexX38xX14xX18xX3xXex56bfxX18xX1xX3xX1xXdxX69xX18xX3xX4xX3bbxX3xX3axX175xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xX4xX3bbxX3xX4xX1xXdxX11cxX3fxX3xX5fxX14xXdxX3xXexX13exX2b1xX18xX3xX2xX166xXadxX3xX75xX2c4xXexX3xX2xX175xX3xX4xX1xX3c4xX3xXexXdxX2b1xX3fxX3xX4xX8fxX3xXexX1xX395xX3xXd8xX11cxX3xX11fxX37axXexX3xX4xX1cxX3fxX43xX3xX116x6330xX3xXexX13ex7013xX3xX18xX1fxXa0xX3xX4xX8fxX43xX3xXexX13exX6xX18xX1fxX3xXexX1xXdxX37axXexX3xX116xX76xX43xX3xX1xX3bbxX6xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX116xX46xX38xX3xX71xX3fxX46xX18xX43xX3xX1xX69xX3xXexX1xX414xX18xX1fxX3xXexX1xX38xX42xXexX3xX18xXa0x2437xX4xX3xXexX1xX46xXdxX43xX3xX4xX1xX1cxXexX3xXexX1xX46xXdxX43xX3xX5fxX8fxX18xX1fxX3xX4xX8fxX3xX5xX14xXadxX3xXd8xX69xX3xX7xXdxX18xX1xX43xX3xX11fxX1x61a9xX3xXexX13exX2b5xX18xX1fxX43xX3xX75xXa0xXa1xX4xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX123xX3xXcxX13exX38xX18xX1fxX3xX75xX3bbxX43xX3xX4xX3bbxX3xX1b6xX164xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xX4xX7bxX6xX3xXcx40baxX3x45cfx8dfdxX3xX2fxX18xX1xX43xX3xX1b6xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xX81xX1fxX1xXdxX3xX4c0xX3fxXacxX18xX43xX3xX2xX3xXexX14xX3fxX3x13daxX7fxX4xX3xX13xX14xX43xX3xX2xX3xXexX14xX3fxX3xX8axXefxXadxX3xX4c0xX3fxX22xX2b1xX18xX123xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX38xX5fxX22xXaxX12xX8axX2b5xX18xX1fxX3xXd8xX456xXdxX3xX75xX3bbxX43xX3xX8axX46xX18xX1fxX3xX4xX42xX3xX8axX481xX6xX3xX32xX3bbxXexX3xXf2xX168xXc2xX3xXcxX1xX2c4xX4xX1xX3xX4c2xXdxXadxX3x2712xX3xX4e4xX7fxX4xX3xX13xX14xXf9xX3xX4x119bxX18xX1fxX3xX75xX7bxX3xX75xXdxX11cxX3fxX3xX11fxXdxX69xX18xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX123xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX38xX5fxX22xX3xXbxX8axX10xX18xXexX10xX13exXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX18xXexX10xX13exX3xX5fxXexX1xX3fxXadxX116xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX5fxXexX1xX162xX3xX164xX2xX166xXbxX168xX169xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX162xX3xX173xX2xX175xXbxX168xX169xXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX162xX4dxX4dxXdxX123xX116xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xXd8xX18xX4dxX18xX10xX15dxX7xX4dxX2xX19cxX3axX19exX4dxX2xX3axX166xX5fxX3axX175xX1a6xX166xX19cxX2xX2xXexX1b6xX2xX175xX166xX5xX173xX1b1xX2xX173xX2xX5fxX1b6xX1b6xX1b6xX1b6xX2xX3axX164xXexX19cxX173xX173xX19exX19cxX5xX175xX123xX1c6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX2xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX43xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX32xX46xX18xX3xXbxX1xXefxXadxX3xX7xX6xX3fxX3xX11fxX1xXdxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX75xXa0xXa1xX4xX3xX116xX46xX38xX3xX71xX3fxX46xX18xX3xX75xX46xXadxX3xX116xX46xX38xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX11fxX1xXdxX3xX168xX3fxX1cxXexX3xX13exX6xX3xXexX1xX76xX3xXexX13exXa0xX2d8xX18xX1fxX123xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX38xX5fxX22xXaxX12xX8axX1xXdxX3xX4xX8fxX4xX3xXcxX1xX7bxX22xX3xX7xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX75xX6xX18xX1fxX3xXexXdxX37axXbxX3xXexX8fxX4xX3xX75xXefxX22xX3xXadxX2c4xX18xX1xX3xXexX3fxX22xX2b1xX18xX3xXexX13exX3fxX22xX11cxX18xX43xX3xXexX2cxXbxX3xX1xX3fxX1cxX18xX43xX3xX1xXa0xX456xX18xX1fxX3xX5fx44c7xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX14xX3fxX3xXexX1xX64xX4xX3xX1xXdxX69xX18xX3xXexX1xX10xX38xX3xX75x4218xX18xX1fxX3xX18xX1xX344xX18xX1fxX3xX4xX1xX3c4xX3xXexXdxX2b1xX3fxX3xX75xXc2xX3xX75xX11cxX3xX13exX6xX43xX3xX1fxXdxX74exXbxX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX18xXacxX18xX1fxX3xX4xX6xX38xX3xX98xX3xXexX1xX26xX4xX3xXd8xX14xX3xX1fxX3bbxXbxX3xXbxX1xX2acxX18xX3xX75xX46xXadxX3xX116xX46xX38xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xXa0xXa1xX18xX1fxX3xX7xX46xX18xX3xXbxX1xXefxXadxX3xXexX13exXa0xX456xX4xX3xX11fxX1xXdxX3xX168xX3fxX1cxXexX3xX11fxX1xX38xX123xX3xX31fx888axX18xX1fxX3xXexX1xX2d8xXdxX43xX3xXexXdxX37axX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX11fxXdxX395xXadxX3xXexX13exX6xX43xX3xXexX1xXefxXadxX3xX75xX76xX18xX1xX3xX4xX42xX4xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xXexX1xX10xX38xX3xX71xX3fxX22xX3xX4xX1xX3fxXefxX18xX3xX75xX395xX3xXexXdxX37axX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX123xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX13exX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2b1xX18xX3xX71xX3fxX6xX18xX162xX0xX4dxX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b1xXexX1xX3fxXadxX116xX1b1xX6xX18xX5fxX1b1xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axX1xX7bxX3xXexX14xX3fxX3xXd8xX14xX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX4xX2acxX18xX3xX18xX1xX456xX3xX18xX1xX344xX18xX1fxX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX18xX14xX22xX3xX11fxX1xXdxX3xX13exX6xX3xX11fxX1x561fxXdxXaxX3xX1xX13exX10x5780xX9xXaxX4dxX18xX38xX18xX1fxX1b1xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX4dxX4xX1xX3fxX1b1xXexX6xX3fxX1b1xXd8xX6xX1b1xX18xX1fxX3fxX1b1xX5fxX6xX18xX1b1xX4xX6xX18xX1b1xX18xX1xX38xX1b1xX18xX1xX3fxX18xX1fxX1b1xX71xX3fxX22xX1b1xX5fxXdxX18xX1xX1b1xX18xX6xX22xX1b1xX11fxX1xXdxX1b1xX13exX6xX1b1xX11fxX1xX38xXdxX4dxX2xX1a6xX166xX164xX164xX19cxX123xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX4dxXadxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1b6xX175xX4dxX18xX10xX15dxX7xX4dxX2xX19cxX1b6xX1a6xX4dxX2xX1b6xX1a6xX5fxX173xX175xX1a6xX3axX173xX3axX2xXexX164xX1a6xX166xX166xX5xX2xX175xX1b1xX3fxX18xXexXdxXexX5xX10xX5fxX1b1xX1b6xX123xX1c6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX2xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX43xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXd8xX12xX0xX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axX1xX7bxX3xXexX14xX3fxX3xXd8xX14xX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX4xX2acxX18xX3xX18xX1xX456xX3xX18xX1xX344xX18xX1fxX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX18xX14xX22xX3xX11fxX1xXdxX3xX13exX6xX3xX11fxX1xX8cexXdxXaxX3xX1xX13exX10xX8d5xX9xXaxX4dxX18xX38xX18xX1fxX1b1xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX4dxX4xX1xX3fxX1b1xXexX6xX3fxX1b1xXd8xX6xX1b1xX18xX1fxX3fxX1b1xX5fxX6xX18xX1b1xX4xX6xX18xX1b1xX18xX1xX38xX1b1xX18xX1xX3fxX18xX1fxX1b1xX71xX3fxX22xX1b1xX5fxXdxX18xX1xX1b1xX18xX6xX22xX1b1xX11fxX1xXdxX1b1xX13exX6xX1b1xX11fxX1xX38xXdxX4dxX2xX1a6xX166xX164xX164xX19cxX123xX1xXexXadxXaxX12xX8axX1xX7bxX3xXexX14xX3fxX3xXd8xX14xX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX4xX2acxX18xX3xX18xX1xX456xX3xX18xX1xX344xX18xX1fxX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX18xX14xX22xX3xX11fxX1xXdxX3xX13exX6xX3xX11fxX1xX8cexXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX32xX6xX3fxX3xX75xXacxX22xX3xX5xX14xX3xX18xX1xX344xX18xX1fxX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xXexX414xXdxX3xXexX1xXdxX395xX3fxX3xXadxX14xX3xXadx19f5xXdxX3xX4xX1xX7bxX3xXexX14xX3fxX3xXd8xX14xX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX4xX2acxX18xX3xX1fxX1xXdxX3xX18xX1xX456xX3xX11fxX1xXdxX3xX13exX6xX3xX11fxX1xX8cexXdxX123xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX168xX481xX3xX5xX98xX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xXd8xXdxX3xXbxX1xX2c4xXadxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xXaxX3xX1xX13exX10xX8d5xX9xXaxX4dxX18xX38xX18xX1fxX1b1xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xX168xX3fxX1b1xX5xX22xX1b1xX1xX6xX18xX1fxX1b1xX4xX1xX3fxX4xX1b1xXexX6xX3fxX1b1xX4xX6xX1b1xXd8xXdxX1b1xXbxX1xX6xXadxX1b1xX11fxX1xX6xXdxX1b1xXexX1xX6xX4xX1b1xX1xX6xXdxX1b1xX7xX6xX18xX4dxX2xX1a6xX166xX173xX164xX3axX123xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX4dxXadxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1b6xX175xX4dxX18xX10xX15dxX7xX4dxX2xX19cxX1b6xX164xX4dxX2xX173xX2xX5fxX175xX2xX166xX166xX3axX3axX2xXexX3axX3axX173xX166xX175xX5xX175xX123xX1c6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX2xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX43xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXd8xX12xX0xX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX168xX481xX3xX5xX98xX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xXd8xXdxX3xXbxX1xX2c4xXadxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xXaxX3xX1xX13exX10xX8d5xX9xXaxX4dxX18xX38xX18xX1fxX1b1xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xX168xX3fxX1b1xX5xX22xX1b1xX1xX6xX18xX1fxX1b1xX4xX1xX3fxX4xX1b1xXexX6xX3fxX1b1xX4xX6xX1b1xXd8xXdxX1b1xXbxX1xX6xXadxX1b1xX11fxX1xX6xXdxX1b1xXexX1xX6xX4xX1b1xX1xX6xXdxX1b1xX7xX6xX18xX4dxX2xX1a6xX166xX173xX164xX3axX123xX1xXexXadxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX168xX481xX3xX5xX98xX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xXd8xXdxX3xXbxX1xX2c4xXadxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX2d8xXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX1fxX2acxX18xX3xX75xXacxX22xX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXex15e1xX18xX1fxX3xX4xXa0xX2d8xX18xX1fxX3xX4xXa6xX18xX1fxX3xXexX42xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX13exX6xX43xX3xX11fxXdxX395xXadxX3xX7xX38xX42xXexX3xX18xX1fxX1xX11cxX3xX4xX42xX3xXexX13exX2b1xX18xX3xX116xXdxX395xX18xX3xXd8xX14xX3xXexX2c4xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xX123xX3xX92xX3fxX6xX3xX75xX3bbxX43xX3xXbxX1xX42xXexX3xX1xXdxX69xX18xX3xXd8xX14xX3xX168xX481xX3xX5xX98xX3xX18xX1xXdxX11cxX3fxX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX116xX1cxXexX3xX1xXa1xXbxX3xXbxX1xX42xXbxX3xXexX1xX10xX38xX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX4xX7bxX6xX3x2eeex3a96xXdfaxX3xXf2xX4xX1xX414xX18xX1fxX3xX18xX2c4xX18xX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX116xX1cxXexX3xX1xXa1xXbxX3xXbxX1xX42xXbxX43xX3xX11fxX1xXa6xX18xX1fxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xX116xX42xX38xX3xXd8xX14xX3xX11fxX1xXa6xX18xX1fxX3xXexX1xX10xX38xX3xX71xX3fxX22xX3xX75xX76xX18xX1xX3xX4xX7bxX6xX3x5f11xX22xX3xX116xX6xX18xX3xX4xX1xXacxX3fxX3x32b1xX3fxX123xXf9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax6082xXdxX74exXbxX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1fxXdxX344xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX3xXexXa0xX8cexXdxX3xX7xX2c4xX4xX1xX3xX18xX1fxX6xX22xX3xXexX13exX2b1xX18xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xXaxX3xX1xX13exX10xX8d5xX9xXaxX4dxX18xX38xX18xX1fxX1b1xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1fxXdxX3fxXbxX1b1xX18xX1fxX3fxX1b1xX5fxX6xX18xX1b1xX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xX1fxXdxX3fxX1b1xX1xX6xXdxX1b1xX7xX6xX18xX1b1xXexX3fxX38xXdxX1b1xX7xX6xX4xX1xX1b1xX18xX1fxX6xX22xX1b1xXexX13exX10xX18xX1b1xXexX6xX3fxX1b1xX4xX6xX4dxX2xX1a6xX3axX2xX173xX19exX123xX1xXexXadxXaxX12xX0xXdxXadxX1fxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX4dxXadxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1b6xX175xX4dxX18xX10xX15dxX7xX4dxX2xX19cxX1b6xX175xX4dxX2xX173xX2xX5fxX173xX1b6xX3axX3axX1a6xX166xX19exXexX19cxX166xX1b6xX19exX166xX5xX175xX123xX1c6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxXbxX3xX1fxXdxX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX18xX1fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxXcxX31xX32xXcxX34xX3xX4xX1xX38xX3xX3axX2xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX43xX3xX4xX46xX18xX1fxX3xX4xX42xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXd8xX12xX0xX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe77xXdxX74exXbxX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1fxXdxX344xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX3xXexXa0xX8cexXdxX3xX7xX2c4xX4xX1xX3xX18xX1fxX6xX22xX3xXexX13exX2b1xX18xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xXaxX3xX1xX13exX10xX8d5xX9xXaxX4dxX18xX38xX18xX1fxX1b1xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX4dxX1fxXdxX3fxXbxX1b1xX18xX1fxX3fxX1b1xX5fxX6xX18xX1b1xX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xX1fxXdxX3fxX1b1xX1xX6xXdxX1b1xX7xX6xX18xX1b1xXexX3fxX38xXdxX1b1xX7xX6xX4xX1xX1b1xX18xX1fxX6xX22xX1b1xXexX13exX10xX18xX1b1xXexX6xX3fxX1b1xX4xX6xX4dxX2xX1a6xX3axX2xX173xX19exX123xX1xXexXadxXaxX12xXe77xXdxX74exXbxX3xX18xX1fxXa0xX3xX5fxXacxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1fxXdxX344xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX3xXexXa0xX8cexXdxX3xX7xX2c4xX4xX1xX3xX18xX1fxX6xX22xX3xXexX13exX2b1xX18xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX13exX38xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX31xX69xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX38xX14xX18xX3xXexX1xX64xX4xX3xXbxX1xXefxXadxX3xXf2xX2fxXcxXcxX34xXf9xX3xXexX13exX2b1xX18xX3xXexX14xX3fxX3xX4xX42xX3xX7x15f7xX3xX1fxX3bbxXbxX3xXbxX1xX2acxX18xX3xX18xXacxX18xX1fxX3xX4xX6xX38xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xXa0xXa1xX18xX1fxX3xX7xX46xX18xX3xXbxX1xXefxXadxX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX7xX6xX3fxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX123xX3xX7ex3d44xXdxX3xXd8xX2cxX22xX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX75xX6xX18xX1fxX3xXexX418xX4xX1xX3xX4xX64xX4xX3xXexXd52xX18xX1fxX3xX4xXa0xX2d8xX18xX1fxX3xX4xXa6xX18xX1fxX3xXexX42xX4xX3xX71xX3fxX46xX18xX3xX5xX98xX3xXd8xX456xXdxX3xXadxX8fxX4xX3xXexXdxX2b1xX3fxX3xX4xX3fxX18xX1fxX3xX4xX1cxXbxX3xX18xX1fxX3fxX7c5xX18xX3xX1xX46xXdxX3xX7xX46xX18xX3xX7xX2c4xX4xX1xX3xX75xX37axX18xX3xX18xX1fxXa0xX2d8xXdxX3xXexXdxX2b1xX3fxX3xX5fxX2b5xX18xX1fxX123xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX3fxX5xX12xX0xX5fxXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13exXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX3fxXexX1xX38xX13exXaxX12xX13xX344xX3fxX3xXcxX13exX3fxX18xX1fxX0xX4dxXbxX12
Hữu Trung