Đắm say sắc hoa Bà Nà Hills
Nhiều người đến Bà Nà Hills để vui chơi, nghỉ dưỡng trong không gian đậm chất Châu Âu,và được hòa mình vào những lễ hội rộn ràng tràn sức sống. Riêng tôi “mê” Bà Nà vì “kho báu” hoa không đâu có, với hàng trăm loài hoa tuyệt sắc, quý hiếm.
9d4dx124b1x11957xe185x12356x1061fxdec4x11bccxf07exX7x12175xf251xafbfxcd5axc79exf8ddxX5xa4e9xXax10b1exc347xaf71xc20dxX3xX7xX6xabbcxX3xX7xX14xX4xX3xX1xa29cxX6xX3xb9dfxb758xX3xb10fxX24xX3xd962xXdxX5xX5xX7xX0x12341xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xb3e1xXaxX12xX26xX1xXdx9fbex1267exX3xefedxf8c8xb0bex1036cxXdxX3xbb3cx10adexX4axX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX29xXdxX5xX5xX7xX3xX50xf427xX3xb347xX48xXdxX3xX4xX1x11d9exXdxa3e0xX3xX4axX4bxX1xe609xX3xX41xX4cxafc4xX4axX4bxX3xXexa71exX20xX4axX4bxX3xffc3xX1xf2ecxX4axX4bxX3xX4bxXdxX6xX4axX3xX50xccdbxX15xX3xX4xX1xc6d2xXexX3xdf7axX1x117faxX48xX3xd233xX48xX6bxX63xX24xX3xX50xX4cx106eexX4xX3xX1x111ddxX6xX3xX15x10e67xX4axX1xX3xX63xX24xX20xX3xX4axX1xdb73xX4axX4bxX3xX5xe2f0xX3xX1xed0axXdxX3xX79xXb9xX4axX3xX79xX24xX4axX4bxX3xXexX79xX24xX4axX3xX7xbd55xX4xX3xX7xb7a7xX4axX4bx11b80xX3x113a1xXdx10711xX4axX4bxX3xXexX80xXdxX3xXaxX15xXd6xXaxX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX63xXa7xX3xXaxX7exX1xX20xX3xa76cxf4b3xX48xXaxX3xX1xX20xX6xX3xX7exX1xX80xX4axX4bxX3xX50xX94xX48xX3xX4x11c75xX6bxX3xX63xb58cxXdxX3xX1xX24xX4axX4bxX3xXexX79x118abxX15xX3xX5xX20xX24xXdxX3xX1xX20xX6xX3xXexX48xX19xa8a6xXexX3xX7xX14xX4xX6bxX3xee03xX48xb411xX3xX1xXdxX51xX15xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xe371xecf9x10a69xXdxX41xXexX1xaf5axX2xc600xX162x1168bxXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xa36exX2xc37dxX2fxX188xX188xX41xX2xX162xb1cfxXexX2xX162xf2b4xX188xX5xX162xXd2x1140cxXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdx120c1xX19xfc47xXaxX12xX13xX4cxX9fxX4xX3xX15xX122xX4axX1xX3xX41xX6xX4axX1xX3xX5xX24xX3xXexX1xXf2xX4axX1xX3xX50xc542xX6xX3xX1xX20xX6xX6bxX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX29xXdxX5xX5xX7xX3xX7xe985xX3xX1xXb1xX48xX3xX1xX24xX4axX4bxX3xXexX79xX113xX15xX3xX5xX20xX24xXdxX3xX1xX20xX6xX3xX50xXb9xX4xX3xX50xXf2xX20xX3xX4axX1xX4cxX3xX6xX79xX6xXbxX6xX4axX4bxX6bxX3xXexX1xX48xX3xX1xf416xXdxX3xX50xX4cxX4dxX4axX4bxX6bxX3xX4xb789xX15xX3xXexebebxX3xX4x124f8xX48xX6bxX3xXbxX1xX20xX4axX4bxX3xX5xXb1xX6bxX3xXexX1xX48xX3xX1xX259xXdxX3xX50xX4cxX4dxX4axX4bxX6bxX3xX50xX24xX20xX3xX4xX1xX48xX80xX4axX4bxX6bx11e02xX3xX23xX8fxXexX3xX4xXcbxX3xX6xXdxX3xX4xb2d2xX4axX4bxX3xXaxXbxX1xX259xXdxX3xX5xXa3xX4axX4bxXaxX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX7exX1xX105xX15xX3xX1xX20xX6xX3xX79xb5a2xX4xX3xX79xX74xX3xX7xX14xX4xX3xX15xX24xX48xX6bxX3xX4xX113xX4axX4bxX3xX15xX4cxX109xXexX3xX4axX1xX2c0xX6xX3xX7xXcfxX4axX4bxX3xXexX79xX24xX4axX3xX4axX4bxX8axXbxX3xX7exX1xX14xXbxX3xX7exX1xX48xX3xX41xX48xX3xX5xX211xX4xX1xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexe5dcx10b3exX18axX191xX5xX2xXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xX92xXcbxX3xX15xf7b7xXdxX3xX4axX113xX15xX6bxX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX5xee5cxXdxX3xX50x1278fxXdxX3xX15xX109xXdxX6bxX3xX4xX259xXdxX3xXexX3d6xX20xX3xX4xX259xX4axX1xX3xX12axX48xX6xX4axX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xX1xXdxX47xX48xX3xX1xX4cxX109xX4axX4bxX3xX4axX4bxX24xX19xX3xX4xX24xX4axX4bxX3xX159xX6xX4axX1xX6bxX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX51xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX5xX20xX3d6xXdxX3xX4xX94xX19xX3xX7exX1xX80xX4axX4bxX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX159xX6xX4axX1xX3xX15xX24xX3xX4xXa3xX4axX3xXf1xX47xX4axX6bxX3xX7exX1xX80xX4axX4bxX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX50x12554xXbxX3xX15xX24xX3xX4xXa3xX4axX3xX7exb57dxX20xX3xX41xX24xXdxX3xXexX48xX3daxXdxX3xXexX1xf20cxXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX195xf415xX4d3xX4d3xX5x12288xXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xX13xXcbxX4axX4bxX3xX4axX4bxX6xX19xX3xX226xX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xXexX1xX80xXdxX6bxX3xX15xX24xX3xXf1xX26bxX4axX3xXexX1xX26bxX4axX3xX4axX4bxX74xX3xX50xX6xX4axX4bxX3xXexX79xX20xX4axX4bxX3xX15xXb9xXexX3xX4bxX105xX4xX3xX4xX80xX4axX4bxX3xX63xXdxXd6xX4axX3x10881xX6xX79xXdxX7xXd2xX3xX92xX264xX15xX3xXexX268xX3xX4xX26bxX48xX3xX50x11118xX3xXexX79xX226xX3xXexX1xX24xX4axX1xX3xXaxX50x9dd8xX4xX3xX7xX259xX4axXaxX3xX4xde1cxX6xX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX7exX1xXdxX3xX50xX457xXbxX3xX4axX4bxX74xX3xX4axX4bxX24xX4axX4bxX3xX1xX69xX4axX3xX4xX259xX3xXexX3d6xXdxX3xcb08xX12axX48xXd6xX3xX4bxXcfxX4xafc8xX3xX13xX24xX3x102abxX3d6xXexXd2xX3xe140xX1xX80xX4axX4bxX3xX226xX3xX50xX94xX48xX3xX4xX105xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX4xX1xeb2cxX15xX3xX4xX264xX15xX3xXexX268xX3xX4xX26bxX48xX3xX7exX1xX3daxX4axX4bxX3xX5xba6exX3xX4xX113xX4axX4bxX3xX15xX470xX4axX4bxX3xX63xX24xX3xXexX2c0xX3xX50xX3daxXdxX3xX15xX24xX48xX3xXexX1xX10xX20xX3xXexd60dxX4axX4bxX3xX4bxXdxX6xXdxX3xX50xX20xX3d6xX4axX3xX7xXdxX4axX1xX3xXexX79xX4cxX226xX4axX4bxX3xX4axX1xX4cxX3xX226xX3xX23xX24xX3xX26xX24xXd2xX3xX92xX105xX3xXf1xX80xX4axX4bxX3xXexX1xX8axX15xX3xX4xX1xe31cxX3xX50xX4cxX4dxX4axX4bxX3xX7exX660xX4axX1xX3xX5xXd6xX4axX3xXexX109xXdxX3xX35exX162xX4xX15xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX195xX4d3xX162xX35fxX5xX18axXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xX26xX4bxX6xX19xX3xX4xX259xX3xX6xX79xX6xXbxX6xX4axX4bxX3xX1xX6xX19xX3xX4xXa3xX4axX3xX4bxX470xXdxX3xX5xX24xX3xXexX1xX6xX4axX1xX3xX6xX4axX1xX6bxX3xX5xX20xX24xXdxX3xX1xX20xX6xX3xXaxX7exX1xX105xX3xXexX660xX4axX1xXaxX3xX4xX2a0xX4axX4bxX3xX50xX4cxX9fxX4xX3xX7exX1xX48xX3xX41xX48xX3xX5xX211xX4xX1xX3xX4axX4bxX1xXdxXd6xX4axX3xX4xXcbxX48xX3xXexXa7xX15xX3xXexXa3xXdxX3xX63xX24xX3xX4xX1xXdxX4axX1xX3xXbxX1x11603xX4xX3xXexX1xX24xX4axX1xX3xX4xX80xX4axX4bxX3xX50xX61xX3xXexb860xX6xX3xX7xX14xX4xX3xX7xX48xXcfxXexX3xX18axX3xX15xX5f5xX6xX3xX4bxXdxXb1xX6xX3xX50xXb9xX3xX4xX6xX20xX3xX1xX69xX4axX3xX2xX35exX162xX162xX15xX6bxX3xX50xc6b5xX15xX3xXexX1xX14xX15xX3xX1xX69xX4axX6bxX3xX12axX48xX19xX51xX4axX3xX79xX2a0xX3xX1xX69xX4axXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX35fxX2xX195xX35fxX5xX35exXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX5xX48xX80xX4axX3xX50xX4cxX6xX3xX41xX48xX3xX7exX1xXf2xX4xX1xX3xXexX62axX3xXf1xX8fxXexX3xX4axX4bxX4dxX3xX4axX24xX19xX3xX12axX48xX6xX3xXf1xX8fxXexX3xX4axX4bxX4dxX3xX7exX1xXf2xX4xXd2xX3xcf5fxfd70xX4axX3xX5xX24xX3xX4xX94xX19xX3xX159xX6xX4axX1xX6bxX3xX63xX906xX4axX3xX5xX24xX3xX1xX20xX6xX3xX15xX48xX80xX4axX3xX7xX14xX4xX6bxX3xX4axX1xX4cxX4axX4bxX3xX15xX3c7xXdxX3xX4axX113xX15xX3xX5xX3d6xXdxX3xX50xX4cxX9fxX4xX3xX7xXf2xX4axX4bxX3xXexX3d6xX20xX3xX63xX24xX3xXaxXexX79xXa7xX4axX1xX3xX41xXdxXb6xX4axXaxX3xXexX1xX10xX20xX3xX15xXb9xXexX3xX4xXf2xX4xX1xX3xX7exX1xXf2xX4xX3xX5xX3d6xX3xX50xX61xX3xX50xX10xX15xX3xX50xX51xX4axX3xXexX79xX259xXdxX3xX4axX4bxX1xXdxX122xX15xX3xX63xX80xX3xX4xX5f5xX4axX4bxX3xXexX1xX268xX3xX63xX211xXd2xX3xX26xX113xX15xX3xX4axX6xX19xX6bxX3xXexX3d6xXdxX3xX7exX1xX48xX80xX4axX3xX63xXdxXd6xX4axX3xXbxX1xX660xX6xX3xX7xX6xX48xX3xX7exX1xXf2xX4xX1xX3xX7xX3d6xX4axX3xbadaxX20xX79xXdxX4axX6bxX3xX4xX259xX3xX15xXb9xXexX3xX7exX1xX80xX4axX4bxX3xX4bxXdxX6xX4axX3xX1xX20xX6xX3xX50xX4cxX9fxX4xX3xXaxX1xX80xX3xXf1xXdxX51xX4axXaxX3xXexX1xX24xX4axX1xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xXexXf2xX4xX3xXbxX1xX264xX15xX3xX50xXb9xX4xX3xX50xXf2xX20xX6bxX3xX5xX24xX3xX4axX69xXdxX3xX4xX1xX10xX4xX7exX3xXdxX4axX3xX5xX12cxX3xXexX4cxX226xX4axX4bxX3xX4xX5a6xX6xX3xX41xX48xX3xX7exX1xXf2xX4xX1xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX4d7xX195xX2xX4d7xX5xX191xXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xX29xX20xX6xX3xX226xX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX50xX4cxX9fxX4xX3xX4xX1xX470xX4axX3xX4bxXdxXcfxX4axX4bxX6bxX3xX4cxX69xX15xX3xXexX79xX60axX4axX4bxX3xX63xX24xX3xX4xX1xX113xX15xX3xX7xX105xX4xX3xXexX1xX10xX20xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX12axX48xX19xX3xXexX79xXa7xX4axX1xX3xX4xX1xX48xX264xX4axX3xX15xX2c0xX4xX3xX63xX24xX3xX79xX8fxXexX3xX7ex113e4xX3xX4xX80xX4axX4bxXd2xX3xX13xX61xX3xX79xX60axXdxX3xX1xX20xX6xX3xX50xX47xX4axX3xX50xXf2xXbxX3xX4axX4bxX4cxX4dxXdxX6bxX3xXexX1xX48xX3xX1xX259xXdxX3xX50xX4cxX4dxX4axX4bxX3xX7exX462xX20xX3xX41xX24xXdxX3xXexX1xX4dxXdxX3xX4bxXdxX6xX4axX3xXexX4cxX69xXdxX3xX7xX14xX4xX3xX7xX48xXcfxXexX3xX35fxX3xXexX1xXf2xX4axX4bxX3xXexX1xX6xX19xX3xX63xXa7xX3xX4d7xX3xXexX1xXf2xX4axX4bxX3xXexX1xX80xX4axX4bxX3xXexX1xX4cxX4dxX4axX4bxX6bxX3xX15xX4cxX4dxXdxX3xX4bxXdxX4dxX3xf101xX4xX3xX226xX3xX159xXcbxX3xX4axX105xX4axX4bxX3xX63xXcfxX4axX3xX4xX1xX70xX3xX4xX1xX20xX3xX5xXf2xX6bxX3xX63xX8axX19xX3xX15xX24xX3xX5xXd6xX4axX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX5xX3d6xXdxX3xXf1xX8axXexX3xX79xX6xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX7exX1xX105xX15xX3xX1xX20xX6xX3xX63xX24xX4axX4bxX3xX79xX2c0xX4xX6bxX3xX1xX6xX19xX3xXexX48xX5xXdxXbxX3xX4xX2a0xX4axX4bxX3xX4axX226xX3xX79xXb9xX3xX63xX24xX3xXexX1xX14xX15xX3xX7xX14xX4xX3xX4bxX8fxXbxX3xX18axX3xXexX1xX4dxXdxX3xX4bxXdxX6xX4axX3xX226xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX4axX69xXdxX3xX7exX1xXf2xX4xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX2xX2xX191xX18axX5xX35fxXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xX13xX61xX3xX5xX24xX15xX3xX4axXd6xX4axX3xX4xX259xX4axX1xX3xX7xX14xX4xX3xXexX1xX26bxX4axX3xXexXdxXd6xX4axX3xX4axX24xX19xX6bxX3xX7exX1xX48xX3xX41xX48xX3xX5xX211xX4xX1xX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX50xX58fxX3xX7exX1xX462xX20xX3xX5xX462xX20xX3xX12axX48xX19xX3xX1xX20xX3d6xX4xX1xX3xX63xX24xX3xXexX3d6xX20xX3xX4axXd6xX4axX3xX4xX259xX4axX1xX3xX12axX48xX6xX4axX3xX50xX59dxX4xX3xXexX79xX4cxX4axX4bxX3xX226xX3xXexX62axX4axX4bxX3xX7exX1xX48xX3xX63xX2c0xX4xX3xX7exX1xXf2xX4xX3xX4axX1xX6xX48xX3xX50xX61xX3xX50xX10xX15xX3xX50xX51xX4axX3xX4xX259xX15xX3xX159xX268xX4xX3xXbxX1xX20xX4axX4bxX3xXbxX1xX268xX3xX4axX1xX8fxXexX6bxX3xX50xXf2xX4axX4bxX3xX4axX1xX109xX3xX4axX1xX8fxXexX3xX4xX1xX20xX3xX41xX48xX3xX7exX1xXf2xX4xX1xX160xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX4xX1xX8axX48xX3xX1xX20xX6xX3xX8fxX4axX3xXexX4cxX9fxX4axX4bxX3xX226xX3xX12axX48xX259xX4axX4bxX3xXexX79xX4cxX4dxX4axX4bxX6bxX3xX5xX20xX24xXdxX3xXbxX1xX4cxX9fxX4axX4bxX3xXexX660xX15xX6bxX3xXexX5f5xX4axX4bxX3xXf1xXf2xX4xX1xX3xX1xXa3xX6xX3xX1xXa3xX6xX3xX63xX24xX20xX3xXexX1xXdxXd6xX4axX3xX4axX1xXdxXd6xX4axX3xX4xX1xX94xX48xX3xX97xX48xX3xX5xX24xX4axX4bxX3xX57cxX1xXf2xXbxX6bxX3xX1xX6xX19xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX5xX20xX24xXdxX3xX1xX20xX6xX3xXexX1xX6xX4axX1xX3xXexX211xX4axX1xX3xX7exX1xX48xX3xXcxX94xX15xX3xX5xXdxX4axX1xX293xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xX1f5xX15bxXdxX41xXexX1xX160xX35fxX4d7xX2xXbxX159xX1f5xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX160xX35exX2xX35exXbxX159xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX35exX18axX4d3xX162xX5xX188xXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX41xXexX1xX48xX15xXf1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xXcxX8fxXexX3xX4xX259xX3xX5xX24xX15xX3xX4axXd6xX4axX3xX15xXb9xXexX3xXexX1xXdxXd6xX4axX3xX50xX4cxX4dxX4axX4bxX3xX4xX5a6xX6xX3xXexXa7xX4axX1xX3xX19xXd6xX48xX6bxX3xX4axX69xXdxX3xX4xX259xX4axX1xX3xX7xX14xX4xX3xX50xX4cxX6xX3xX4axX1xXb1xX4axX4bxX3xX4xX48xX4axX4bxX3xXf1xX8axX4xX3xX4xX259xX15xX3xX159xX268xX4xX3xXexX1xX113xX4axX4bxX3xX1xX20xX6xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX159xX15axX15bxXdxX41xXexX1xX160xX2xX162xX162xX164xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX2fxX2fxXdxXd2xXf1xX6xX20xX1xX6xXexXdxX4axX1xXd2xX63xX4axX2fxX4axX10xX15bxX7xX2fxX2xX188xX2xX18axX2fxX188xX188xX41xX2xX162xX191xXexX195xX162xX4d3xX2xX5xX195xXd2xX19axXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX41xX6xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX7xX6xX4xX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX6xX3xX4axX6xX3xX1xXdxX5xX5xX7xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX20xX4axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xXcxX62axX3xX1xX69xX4axX2xX162xX3xX5xX20xX24xXdxX3xX1xX20xX6xX3xXf1xX259xX4axX3xX50xX211xX6xX6bxX3xX63xX109xXdxX3xX4axX3c7xX3xX5xX2c0xX4xX3xX50xX3daxXdxX3xX15xX109xXdxX3xX15xX6xX4axX4bxX3xX50xX51xX4axX3xXexX79xX259xXdxX3xX4axX4bxX1xXdxX122xX15xX3xXbxX1xX20xX4axX4bxX3xXbxX1xX268xX6bxX3xX15xX109xXdxX3xX5xX3d6xX3xX4xX1xX20xX3xX41xX48xX3xX7exX1xXf2xX4xX1xX6bxX3xX7exX1xX48xX3xX41xX48xX3xX5xX211xX4xX1xX3xX23xX24xX3xX26xX24xX3xX29xXdxX5xX5xX7xX3xX50xX58fxX3xX4cxX69xX15xX3xXexX79xX60axX4axX4bxX3xX63xX24xX3xXexX3d6xX20xX3xX4axXd6xX4axX3xX63xX2a0xX3xX50xXdxX122xX48xX3xX1xX20xX6xX3xX50xXb9xX4xX3xX4axX1xX8fxXexX6bxX3xX50xX61xX3xX5xX24xX15xX3xX4axXd6xX4axX3xX4axX462xXexX3xX50xX59dxX4xX3xX7xX14xX4xX3xXf1xXdxX51xX4axX3xX5dexX1xX48xX3xX41xX48xX3xX5xX211xX4xX1xX3xX1xX24xX4axX4bxX3xX50xX26bxX48xX3xX905xXdxX122xXexX3xX26xX6xX15xX3xXexX79xX226xX3xXexX1xX24xX4axX1xX3xX50xXdxX61xX15xX3xX50xX51xX4axX3xX7exX1xX80xX4axX4bxX3xXexX1xX61xX3xXf1xX7c3xX3xX12axX48xX6xX3xX4xX5a6xX6xX3xX41xX48xX3xX7exX1xXf2xX4xX1xX3xXexX79xX20xX4axX4bxX3xX63xX24xX3xX4axX4bxX20xX24xXdxX3xX4axX4cxX109xX4xXd2xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcb4xX20xX48xX79xX4xX10xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15axX6xX5xXdxX4bxX4axX160xX3xX19axX48xX7xXexXdxX1f3xX19xX1f5xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xc124xX94xX4axX3xXexX79xX660xX0xX2fxXbxX12