Hiện tượng nguy hiểm ở ngón tay, ai nghiện điện thoại, làm việc máy tính nhiều đề phòng không thừa
Những người làm công việc thường xuyên sử dụng tay hoặc dân văn phòng, thậm chí chỉ là thói quen nghiện điện thoại đều có nguy cơ cao mắc chứng viêm bao gân gấp ngón tay (còn gọi là ngón tay lò xo).
9232xdc53xe4d3xcdb9x94e6xf1d7xe633xb498xfa88xb5cdxX8xe628x12636xcaeaxead1x11170xXcxXdxXbxb5caxX0xf960x12c13xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx10738xc440xX2xXdxX6xXexXbxX4xX8xXdxc5c7xX6xXexXaxXbxXdxXexXcxXdx11a75xX7xX6xX2x10da4x9e1dxe019xX4x9bd6x10c56xX8xXdxX2xfc02xX28xdab9xXbxX4xXdxX2xXdxX6xXexXaxXbx10852xX2xa06dxX36xX4xXdxdfb8xe48axX36xX35xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX14xX2xf579xeaa7xX4x12365xX4xX36xX35x10421xX36xX4xXdxX7xX28xadecxX4xX7xX2xX4xX36xX35xX14xX2xX4cxX36xX4xe85dxX2xX4cxX36xX4xXdxX14xa29axb034xX2xX4xX3x10a76xX4xX6xX81xX5dxX4xX3xX2xX4cxX5xX4xX5dxe9b1xX28xX4xXdxe24bxX36xX14xX4xX36xX14xX2xded9xX3axX4xX75xX98xX4xX1exX14x11339xX36xX35xX4xb988xX14x1003bxX36xX35xX4xXdxX14xfc81xX7xXbxX12xX4axX2xX4cxX36xX4xXdxX50xX51xX36xX35xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX14xX2xX5cxX5dxX4xX5fxX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX69xX4xX7xX2xX4xX36xX35xX14xX2xX4cxX36xX4xX75xX2xX4cxX36xX4xXdxX14xX7cxX7dxX2xX69xX4xX6xX81xX5dxX4xX3xX2xX4cxX5xX4xX5dxX8dxX28xX4xXdxX91xX36xX14xX4xX36xX14xX2xX98xX3axX4xX75xX98xX4xX1exX14xXa0xX36xX35xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xXdxX14xXacxX7xX0x9328xX14xX15xX12xX0xX113xX1xX2xX3xX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX4axXexX7xX1xXbxX12xc64bxX14xb9d0xX36xX35xX4xX36xX35xX50xcddbxX2xX4xX6xX81xX5dxX4xX5xXa6xX36xX35xX4xX3xX2xX4cxX5xX4xXdxX14xX50xX137xX36xX35xX4xXcxX3axX28x1195cxX36xX4xX8x127e6xX4xX1x12762xX36xX35xX4xXdxX7xX28xX4xX14xX7cxe31axX5xX4xX1x11049xX36xX4xX3xfdd9xX36xX4xX1exX14xXa0xX36xX35xX69xX4xXdxX14xc3b0xX5dxX4xX5xX14xX91xX4xX5xX14xf96axX4xX6xX81xX4xXdxX14xX63xX2xX4x10d56xX3axXexX36xX4xX36xX35xX14xX2xX4cxX36xX4xX75xX2xX4cxX36xX4xXdxX14xX7cxX7dxX2xX4xX75xX98xX3axX4xX5xX63xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX5x9881xX4xX5xX7xX7cxX4xX5dxec06xX5xX4xX5xX14xf36fxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xd26exX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xb9c5xX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4x9a12xX5xXa0xX36xX4xX35xfd4cxX2xX4xX6xX81xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX6xXa0xX4xXcxX7cx1233cx956axX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exe6cfxX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX2xX5dxX35xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX14xX2xXexX36xX4xXdxX3axX7cxX36xX35xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX14xX2xXexX5dxX4xX7cxX4xX36xX35xX7cxX36xX4xXdxX7xX28xX4xX7xX2xX4xX36xX35xX14xX2xXexX36xX4xX1xX2xXexX36xX4xXdxX14xX7cxX7xX2xX4xX6xX7xX5dxX4xX3xX2xXexX5xX4xX5dxX7xX28xX4xXdxX2xX36xX14xX4xX36xX14xX2xXexX3axX4xX1xXexX4xX1exX14xX7cxX36xX35xX4xXa4xX14xX7cxX36xX35xX4xXdxX14xX3axX7xXbxX4xX8x118fcxX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX37xX113xX113xX2xX1f3xX1c3xX7xX7cxX14xX7xXdxX2xX36xX14xX1f3xX3xX36xX113xX36xXex108a9xX8xX113xX15xfe6bx11d53xe922xX113xX296xX296xX1x1068bxX297xX297xXdxX296xa90fx10559x98a6xX6xX2a3xX1f3xX39xX1exX35xXbxX4xX8xXdxX28xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX28xX37xX1c3xX6xX7cxX5xXa4xX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX6xXexX3exXdxX37xX7xX3axXdxX7cxX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX276xX2xX35xX14xXdxX37xX7xX3axXdxX7cxXbxX4xX113xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX1fxX14xc6a8xX4xX36xX81xX7cxX4xX6xX81xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28x103fexX0xX113xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xc6f9xX167xX28xX4xX6xX81xX4xX5dxb9cbxXdxX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX14xb5ccxX36xX14xX4xXdxX14xX81xX36xX14xX4xX5fxX4xX3xf42axX4xXdxX276xX91xX4xXa4xX14xdf6axX1exX4xX36xff1cxX2xX4xX35xX2xX130xX7xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX3xX374xX2xX4xX1c3xX81xX36xX4xXdxX7xX28xX69xX4xX36xX63xX4xXdxX14xX3axX350xX5xX4xX3xX98xX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX1xX7cxX4xX3xX2xX4xXa4xX14xX3axa223xX36xX1f3xX4xX203xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX6xX81xX4xX5dxX350xXdxX4xXa4xX307xXdxX4xX5xX1ccxX3axX4xX1xX7dxX36xX35xX4xXdx10fb1xX2xX4xX1c3xX7xX7cxX4xX18axX3axX7xX36xX14xX4xX5xX8dxX5xX4xX35xX167xX36xX4xX5xX1aexX69xX4xX35xX2xX3ddxX1exX4xXdxX7cxX81xX36xX4xX1c3xX350xX4xX35xX167xX36xX4xX3xX81xX4xX5xX1aexX4xX5xX378xX4xX75xX36cxX36xX14xX4xXdxX276xX152xX36xX4xX5dxXa6xX4xXcxX50xX1aexX36xX35xX69xX4xX36xX35xX16bxX36xX4xX36xX35xXacxX7xX4xX5xX8dxX5xX4xX5xX1aexX4xX35xX167xX36xX4xX1c3xX36cxX4xX35xX2xccd0xX36xX4xX6x9ec7xX36xX35xX4xX14xX7cxX163xX5xX4x11970xXdxX276xX50xX51xXdxb728xX4xX8xX7xX36xX35xX4xX14xX7xX2xX4xX1c3xX152xX36xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX1fxX276xX7cxX36xX35xX4xXdxX35fxX36xX14xX4xXdxX276xX7dxX36xX35xX4xX5xX8dxX5xX4xX5xX1aexX4xX35xX167xX36xX4xX1c3xX36cxX4xX5dxX7xX4xX8xX8dxXdxX4xX18axX3axX8dxX4xX5dxX1baxX5xX4xX8x9c6cxX4xX1xd3d2xX36xX4xX75xX307xX36xX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX5xX1aexX4xX35xX167xX36xX4xX3xX81xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX5dxX7xX36xX35xX4xXdxX91xX36xX14xX4xXdx1063dxX36xX4xXdxX14xX50xX1aexX36xX35xX4xX6xX167xX3axX4xX36xX35xX81xX28xX69xX4xX1c3xX2xX5cxX3axX4xX14xX2xX4cxX36xX4xX1xea54xX4xXdxX14xX1ccxX28xX4xX36xX14xX1ccxXdxX4xX5xX14xX91xX36xX14xX4xX6xX81xX4xX8xX50xX36xX35xX4xX1exX14x10237xX1f3xX4xX12exX307xX3axX4xX5fxX4xX5dxX1baxX5xX4xX75xX350xX4xX36xX14xadb3xX4xXdxX14xX35fxX4xX5xX63xX4xXdxX14xX5cxX4xXdxX14xXa6xX36xX35xX4xX18axX3axX7xX4xX5xX14xX167xX5dxX4xX5xX1baxX3axX4xX14xX7cxX163xX5xX4xX5xX8dxX5xX4xX75xX350xX36xX35xX4xXdxX8dxX5xX4xX5xX7cxX4xX35xX2xX43exX36xX4xXdxX14xeebexX4xX5xXa6xX36xX35xX4xX75xX5cxX4xX75xX2xX98xX3axX4xXdxX276xX36cxX1f3xX4xX1fxX276xX50xX137xX36xX35xX4xX14xX51xX1exX4xX36xX163xX36xX35xX4xX6xX7dxX2xX4xX5x11bc1xX36xX4xX1exX14xddfdxX2xX4xXdxX2xX307xX36xX4xX14xX81xX36xX14xX4xX1exX14xX4b0xX3axX4xXdxX14xX3axX177xXdxX69xX4xXdxX14xX50xX137xX36xX35xX4xX6xX81xX4xX75xX5cxX4xX44bxX5xX1b5xXdxX4xX5dxX5fxX451xX4xX5xX8dxX5xX4xX1exX14xX59axX36xX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX1c3xX36cxX4xX14xX535xX1exX69xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX75xX5cxX4xX5xX14xX3ddxX36xX35xX4xX75x10b6fxX4xX5xX14xX163xXdxX4xX6xX152xX36xX4xX5xX8dxX5xX4xX35xX167xX36xX4xX5xX1aexX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xdeb8xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xXdxX14xX50xX137xX36xX35xX4xX1xX507xX4xXcxX59fxX28xX4xX276xX7xX4xX5fxX4xX75xX350xX4xXdxX3axX4e8xX2xX4xX2a2xX2a3xX4xX31xX4xX298xX2a3xX69xX4xX36xX130xX4xX35xX2xX374xX2xX4xX1xX507xX4xX5dxX1b5xX5xX4xX1c3xX4cxX36xX14xX4xX14xX1aexX36xX4xX36xX7xX5dxX4xX35xX2xX374xX2xX4xX3xX374xX2xX4xXdxc380xX4xX6xX4cxX4xX6xX152xX36xX4xX75xX307xX36xX4xX15xX2a3xX37xX15xX1f3xX4xX348xX163xX5xX4xX1c3xX2xX4cxXdxX69xX4xX36xX14xX130xX36xX35xX4xX75xX378xX2xX4xXdxX50xX51xX36xX35xX4xXdxX14xX50xX137xX36xX35xX4xXcxX3axX28xX152xX36xX4xX8xX156xX4xX1xX159xX36xX35xX4xXdxX7xX28xX4xX3xX81xX4xX5xX8dxX5xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX36xX14xX50xX4xX1xX523xX36xX35xX4xX5dxX8dxX28xX4xX3xX2xX4xXdxX91xX36xX14xX69xX4xX75xX2xX4cxX36xX4xXdxX14xX7cxX7dxX2xX4xX3xX1f3xX3x10e0fxX4xX8xX4adxX4xX276xX1ccxXdxX4xX1xX507xX4xX1c3xX36cxX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX6xXa0xX4xXcxX7cxX4xX36xX81xX28xX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX2xX5dxX35xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX14xX2xXexX36xX4xXdxX3axX7cxX36xX35xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX14xX2xXexX5dxX4xX7cxX4xX36xX35xX7cxX36xX4xXdxX7xX28xX4xX7xX2xX4xX36xX35xX14xX2xXexX36xX4xX1xX2xXexX36xX4xXdxX14xX7cxX7xX2xX4xX6xX7xX5dxX4xX3xX2xXexX5xX4xX5dxX7xX28xX4xXdxX2xX36xX14xX4xX36xX14xX2xXexX3axX4xX1xXexX4xX1exX14xX7cxX36xX35xX4xXa4xX14xX7cxX36xX35xX4xXdxX14xX3axX7xXbxX4xX8xX276xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX37xX113xX113xX2xX1f3xX1c3xX7xX7cxX14xX7xXdxX2xX36xX14xX1f3xX3xX36xX113xX36xXexX292xX8xX113xX15xX296xX297xX298xX113xX296xX296xX1xX29dxX297xX297xXdxX298xX296x10cd0xX29dxX6xX15xX1f3xX39xX1exX35xXbxX4xX8xXdxX28xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX28xX37xX1c3xX6xX7cxX5xXa4xX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX6xXexX3exXdxX37xX7xX3axXdxX7cxX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX276xX2xX35xX14xXdxX37xX7xX3axXdxX7cxXbxX4xX113xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX12exX14xX130xX36xX35xX4xXdxX8dxX5xX4xX14xX7dxX2xX4xXdxXacxX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX0xX113xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xXexX5dxX12xc089xX50xX36xX35xX4xX1exX14xX523xX4xX5xX159xX5xX4xX1c3xX350xX69xX4xX8xX2xX36xX14xX4xX14xX7cxX7dxXdxX4xX1c3xX1ccxXdxX4xXdxX2xX4cxX36xX0xX113xXexX5dxX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX88bxX7xX3axX4xXa4xX14xX2xX4xX5dxX1b5xX5xX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX6xXa0xX4xXcxX7cxX69xX4xX5xX8dxX5xX4xX5xX1aexX4xX35xX167xX36xX4xX5fxX4xX1c3xX81xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX8xX4adxX4xX5xX63xX4xXcxX3axX4xX14xX50xX374xX36xX35xX4xX8xX50xX36xX35xX4xX1exX14xX523xX4xX6xX152xX36xX4xX3xX81xX4xX3xX374xX2xX4xX36xX14xX2xX98xX3axX4xX5dxX1baxX5xX4xX75xX350xX4xXa4xX14xX8dxX5xX4xX36xX14xX7xX3axX1f3xX4xX1fxX35fxX36xX14xX4xXdxX276xX7dxX36xX35xX4xX36xX81xX28xX4xX35xX167xX28xX4xX276xX7xX4xXdxX276xX5fxX4xX36xX35xX7dxX2xX4xX5xX14xX7cxX4xX5xX8dxX5xX4xX14xX7cxX7dxXdxX4xX75xX350xX36xX35xX4xX5xX571xX7xX4xX36xX35xX50xX137xX2xX4xX1c3xX4cxX36xX14xX69xX4xX59fxX36xX14xX4xX14xX50xX5fxX36xX35xX4xX75xX307xX36xX4xXa4xX307xXdxX4xX18axX3axX59fxX4xX14xX1dexX5xX4xXdxX177xX1exX4xX3xX81xX4xX6xX81xX5dxX4xX3xX2xX4cxX5xX1f3xX4xX12exX307xX3axX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xXa4xX36cxX1exX4xXdxX14xX137xX2xX4xX75xX2xX98xX3axX4xXdxX276xX36cxX4xX8xX4adxX4xX5xX63xX4xXdxX14xX5cxX4xX35xX163xX1exX4xXa4xX14xX63xX4xXa4xX14xX16bxX36xX4xX5dxX43exX36xX4xXdxX91xX36xX14xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX5dxX1dexX2xX4xX5xX156xX4xX75xX350xX36xX35xX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xXexX5dxX12xX348xX7xX3axX4xX36xX14xX1baxX5xX4xXa4xX14xX63xX4xX5xX14xX36cxX3axX69xX4xX59fxX36xX14xX4xX14xX50xX5fxX36xX35xX4xX5xX14xX1ccxXdxX4xX6xX50xX51xX36xX35xX4xX5xX3axX350xX5xX4xX8xX378xX36xX35xX0xX113xXexX5dxX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX12exX35xX50xX137xX2xX4xX1c3xX36cxX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX8xX4adxX4xX6xX3axXa6xX36xX4xX5xX59fxX5dxX4xXdxX14xX1ccxX28xX4xX5xX8dxX5xX4xXa4xX14xX374xX1exX4xXcxX50xX1aexX36xX35xX4xX5fxX4xXdxX7xX28xX4xX276xX1ccxXdxX4xXa4xX14xX63xX4xX5xX14xX36cxX3axX69xX4xX36xX14xX50xX36xX35xX4xX75xX7xX4xX8xX378xX4xX6xX7dxX2xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xXdxX14xX5cxX4xX5xX14xX180xX4xX276xd85bxX4xX6xX81xX4xX75xX7xX3axX4xX36xX14xX1baxX5xX4xX5fxX4xX1c3xX350xX4xX1exX14xX177xX36xX4xX36xX81xX7cxX1f3xX4xe34axX3ddxX5xX4xX3xX177xX36xX4xX75xX350xX36xX35xX69xX4xX1c3xX152xX36xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX5xX8dxX5xX4xXa4xX14xX374xX1exX4xX5xX63xX4xX5xX59fxX5dxX4xX35xX2xX8dxX5xX4xX75xX7xX3axX4xX36xX14xX1baxX5xX4xX14xX7cxX163xX5xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX5xX63xX4xX8xX1baxX5xX69xX4xX75xXa6xX2xX4xX6xX3ddxX5xX4xX5xXa0xX36xX4xX36xX14xX50xX4xX1c3xX36cxX4xXa4xX2xX5dxX4xX5xX14xX167xX5dxX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX348xX378xX2xX4xXdxX50xX51xX36xX35xX4xX36xX81xX7cxX4xX1xX507xX4xX1c3xX36cxX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX6xXa0xX4xXcxX7cxX0xX113xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xXexX5dxX12xX12exX35xX50xX137xX2xX4xX6xX81xX5dxX4xX3xX2xX4cxX5xX4xX5xX63xX4xXdxX91xX36xX14xX4xX5xX14xX1ccxXdxX4xXdxX4e8xX36xX4xX14xX7dxX2xX4xXcxX50xX1aexX36xX35xX4xXa4xX14xX374xX1exX4xXdxX7xX28xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xXdxX14xX137xX2xX4xX35xX2xX7xX36xX4xX1xX81xX2xX0xX113xXexX5dxX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX12exX14xX63xX5dxX4xX75xX378xX2xX4xXdxX50xX51xX36xX35xX4xX36xX81xX28xX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35x10706xX5dxX4xX1xX167xX36xX4xX3xX16bxX36xX4xX1exX14xXa0xX36xX35xX4xX8xX156xX4xX1xX159xX36xX35xX4xX5dxX8dxX28xX4xX3xX2xX4xXdxX91xX36xX14xX4xXdxX14xX50xX137xX36xX35xX4xXcxX3axX28xX152xX36xX69xX4xX36xX35xX50xX137xX2xX4xX5xX14xX1aexX2xX4xX5xX8dxX5xX4xX6xX7cxX7dxX2xX4xX36xX14xX7dxX5xX4xX5xX159xX69xX4xX75xX59axX3axX4xX1c3xX307xX1exX69xX4xXdxX81xX2xX4xXcxX307xX69xX4xXdxX14xX51xX4xX5xX1b5xXdxX4xXdxX63xX5xX69xX4xX36xX35xX50xX137xX2xX4xXa4xX14xX3axX167xX36xX4xX3xX8dxX5xX4xX3xX177xXdxX4xX36xX163xX36xX35xX69xX4xX3xX81xX4xX5xX59fxX4xX36xX14xX130xX36xX35xX4xX36xX35xX50xX137xX2xX4xX5xX63xX4xXdxX14xX63xX2xX4xX18axX3axXexX36xX4xX36xX35xX14xX2xX4cxX36xX4xX75xX2xX4cxX36xX4xXdxX14xX7cxX7dxX2xX4xX14xef0exX36xX35xX4xX36xX35xX81xX28xX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX2xX5dxX35xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX14xX2xXexX36xX4xXdxX3axX7cxX36xX35xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX14xX2xXexX5dxX4xX7cxX4xX36xX35xX7cxX36xX4xXdxX7xX28xX4xX7xX2xX4xX36xX35xX14xX2xXexX36xX4xX1xX2xXexX36xX4xXdxX14xX7cxX7xX2xX4xX6xX7xX5dxX4xX3xX2xXexX5xX4xX5dxX7xX28xX4xXdxX2xX36xX14xX4xX36xX14xX2xXexX3axX4xX1xXexX4xX1exX14xX7cxX36xX35xX4xXa4xX14xX7cxX36xX35xX4xXdxX14xX3axX7xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX1xXdxX14xX3axX5dxX1c3xXbxX4xX8xX276xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX37xX113xX113xX2xX1f3xX1c3xX7xX7cxX14xX7xXdxX2xX36xX14xX1f3xX3xX36xX113xX36xXexX292xX8xX113xX15xX296xX297xX298xX113xX296xX296xX1xX29dxX297xX297xXdxX2a2xX296xX298xddcbxX6xX297xX1f3xX39xX1exX35xXbxX4xX8xXdxX28xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX28xX37xX1c3xX6xX7cxX5xXa4xX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX6xXexX3exXdxX37xX7xX3axXdxX7cxX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX276xX2xX35xX14xXdxX37xX7xX3axXdxX7cxX40xX292xX2xX1xXdxX14xX37xX298xX2a2xX29dxX1exXcxX40xX14xXexX2xX35xX14xXdxX37xX2a2xX298xX2a4xX1exXcxXbxX4xX113xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX1fxX14xX7xX7cxX4xXdxX8dxX5xX4xXdxX7xX28xX4xX18axX3axX8dxX4xX36xX14xX2xX98xX3axX4xX3xX374xX2xX4xXdxX378xX5xX4xX75xX350xX4xX36xX14xX7xX36xX14xX4xX3xX81xX4xX5xX50xX137xX36xX35xX4xX75xX350xX4xX5xX7xX7cxX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX8xX3axX378xXdxX4xXdxX14xX137xX2xX4xX35xX2xX7xX36xX4xX1xX81xX2xX4xX8xX4adxX4xX1xX4b0xX36xX4xX75xX307xX36xX4xX8x9566xX4xX5dxX4cxXdxX4xX5dxX442xX2xX4xX3xX81xX4xXdxX4e8xX36xX4xXdxX14xX50xX1aexX36xX35xX4xX5xX14xX7cxX4xX5xX8dxX5xX4xXa4xX14xX374xX1exX4xXcxX50xX1aexX36xX35xX4xX3xX81xX4xX5xX59fxX4xX35xX167xX36xX4xX5xX1aexX1f3xX4xX12exX307xX3axX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX5xX63xX4xX1c3xX2xX4cxX36xX4xX1exX14xX8dxX1exX4xX5xX59fxX2xX4xXdxX14xX2xX4cxX36xX4xXdxX35fxX36xX14xX4xX14xX35fxX36xX14xX4xXdxX14xX35fxX4xX36xX35xX3axX28xX4xX5xX1aexX4xX5dxX1b5xX5xX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX6xX81xX4xX276xX1ccxXdxX4xX5xX7xX7cxX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xXexX5dxX12x11e65xX14xX159xX4xX36xX130xX4xX8xX7xX3axX4xXa4xX14xX2xX4xX8xX2xX36xX14xX0xX113xXexX5dxX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX88bxX59fxX36xX4xX1exX14xX159xX4xX8xX7xX3axX4xXa4xX14xX2xX4xX8xX2xX36xX14xX4xX5xX7cxX36xX4xXdxX14xX35fxX4xX1xX3axX36xX35xX4xX6xX50xX51xX36xX35xX4xX5dxX8dxX3axX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX5xX1aexX4xXdxX14xX5cxX4xXdxX16bxX36xX35xX4xX6xX152xX36xX69xX4xX1xX507xX4xX1xX4b0xX36xX4xX75xX307xX36xX4xXdxX35fxX36xX14xX4xXdxX276xX7dxX36xX35xX4xX5xX1aexX4xX35xX167xX36xX4xX3xX81xX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX1c3xX36cxX4xX8xX3axX36xX35xX4xX14xX3axX28xX307xXdxX69xX4xX1exX14xX523xX4xXdxX14xX571xX36xX35xX1f3xX4xX12exX35xX7cxX81xX2xX4xX276xX7xX69xX4xXdxX14xX152xX5dxX4xX3xX81xX7cxX4xX3xX2xX4cxX5xX4xX1exX14xX59fxX2xX4xXdxX14xX50xX137xX36xX35xX4xXcxX3axX28xX152xX36xX4xX1c3xX307xX4xX5xX7cxX36xX69xX4xX5xX14xX7cxX4xX5xX7cxX36xX4xX1c3xX3ddxX69xX4xX75xX350xX36xX35xX4xXdxX8dxX5xX4xXdxX7xX28xX4xX6xX163xX1exX4xX75xX2xX4xX6xX163xX1exX4xX6xX7dxX2xX4xX75xX1aexX36xX4xX36xX14xX1ccxXdxX4xX36xX152xX36xX4xX5xX81xX36xX35xX4xX1xX507xX4xX5dxX1b5xX5xX4xX5xX14xX1baxX36xX35xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX6xXa0xX4xXcxX7cxX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xXaebxX81xX5dxX4xX8xX7xX7cxX4xX75xX5cxX4xX1exX14xXa0xX36xX35xX4xX36xX35xXacxX7xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xX1c3xX7xX7cxX4xX35xX167xX36xX4xX35xX1ccxX1exX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX329xX0xX113xX8xXdxX276xX7cxX36xX35xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX1fxX276xX7cxX36xX35xX4xX5xX8dxX5xX4xX8xX2xX36xX14xX4xX14xX7cxX7dxXdxX4xX14xXce9xX36xX35xX4xX36xX35xX81xX28xX4xX36xX14xX50xX4xX36xX1ccxX3axX4xX36xX50xX374xX36xX35xX69xX4xX35xX2xX163xXdxX4xX35xX2xd119xX69xX4xXdxX14xX152xX3axX4xXdxX14xX523xX7xX69xX4xX5dxX7xX28xX4xX3xX8dxX4xX3xX81xX4xX1xX1dexX36xX4xX1xX535xX1exX4xX36xX14xX81xX4xX5xX156xX7xX4xX3xX1f3xX3xX700xX69xX4xX1c3xX7dxX36xX4xX5xX59axX36xX4xX5xX14xX3ddxX4xe15exX4xXdxX14xX7xX7cxX4xXdxX8dxX5xX4xX3xX374xX2xX4xXdxX50xX4xXdxX14xX307xX4xXdxX7xX28xX4xXa4xX14xX7cxX7xX4xX14xX1dexX5xX4xX36xX14xX1ccxXdxX69xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX36xX152xX36xX4xX5xX7cxX4xX35xX1ccxX1exX4xX14xX7xX28xX4xX1xX3ax11801xX2xX4xXdxX14x10315xX36xX35xX4xX18axX3axX8dxX4xX5dxX1baxX5xX4xX5xX59fxX4xX1c3xX81xX36xX4xXdxX7xX28xX4xX3xX81xX4xX5xX8dxX5xX4xX36xX35xX63xX36xX4xXdxX7xX28xX1f3xX4xXaebxX3ddxX5xX4xX5xX59axX36xX4xXcxX8dxX5xX14xX4xX3xX8dxX5xX4xX3xX177xXdxX4xX36xX163xX36xX35xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX36xX152xX36xX4xX18axX3axX8dxX4xX8xX1baxX5xX4xX5dxX81xX4xXdxX4e8xX36xX4xXdxX14xX50xX1aexX36xX35xX4xXcxX50xX1aexX36xX35xX4xXa4xX14xX374xX1exX4xX6xX4b0xX36xX4xX35xX167xX36xX4xX5xX1aexX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX0xX2xX5dxX35xX4xX7xX6xXdxXaxXbxX14xX2xXexX36xX4xXdxX3axX7cxX36xX35xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX14xX2xXexX5dxX4xX7cxX4xX36xX35xX7cxX36xX4xXdxX7xX28xX4xX7xX2xX4xX36xX35xX14xX2xXexX36xX4xX1xX2xXexX36xX4xXdxX14xX7cxX7xX2xX4xX6xX7xX5dxX4xX3xX2xXexX5xX4xX5dxX7xX28xX4xXdxX2xX36xX14xX4xX36xX14xX2xXexX3axX4xX1xXexX4xX1exX14xX7cxX36xX35xX4xXa4xX14xX7cxX36xX35xX4xXdxX14xX3axX7xXbxX4xX8xX276xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX37xX113xX113xX2xX1f3xX1c3xX7xX7cxX14xX7xXdxX2xX36xX14xX1f3xX3xX36xX113xX36xXexX292xX8xX113xX15xX296xX297xX298xX113xX296xX296xX1xX29dxX297xX297xXdxX15xX297xX2a3xX2a3xX6xX2a2xX1f3xX39xX1exX35xXbxX4xX8xXdxX28xX6xXexXaxXbxX1xX2xX8xX1exX6xX7xX28xX37xX1c3xX6xX7cxX5xXa4xX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX6xXexX3exXdxX37xX7xX3axXdxX7cxX40xX5dxX7xX276xX35xX2xX36xX31xX276xX2xX35xX14xXdxX37xX7xX3axXdxX7cxXbxX4xX113xX12xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX12exX35xX50xX137xX2xX4xX1exX14xX59fxX2xX4xX6xX81xX5dxX4xX3xX2xX4cxX5xX4xX3xX374xX2xX4xXdxX14xX7xX7cxX4xXdxX8dxX5xX4xXdxX7xX28xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xXdxX14xX137xX2xX4xX35xX2xX7xX36xX4xX1xX81xX2xX4xX5xX59axX36xX4xX5xX63xX4xXdxX14xX63xX2xX4xX18axX3axXexX36xX4xX36xX35xX14xX180xX4xX36xX35xX1aexX2xX4xX35xX2xX43exX36xX4xX5xX8dxX5xX14xX4xX1exX14xX523xX4xX14xX51xX1exX1f3xX4xX88bxX7xX3axX4xXa4xX14xX7cxX59fxX36xX35xX4xX15xX4xX35xX2xX137xX4xX6xX81xX5dxX4xX3xX2xX4cxX5xX69xX4xX1c3xX7dxX36xX4xX36xX152xX36xX4xXdxX14xX50xX4xX35xX2xX43exX36xX4xX1c3xXce9xX36xX35xX4xX5xX8dxX5xX14xX4xX1xXacxX36xX35xX4xX14xX7cxX7dxXdxX4xX75xX350xX36xX35xX4xX5fxX4xXdxX7xX28xX69xX4xX5xX63xX4xXdxX14xX5cxX4xX5xX14xX81xX4xXcxX8dxXdxX4xX14xX7xX2xX4xXdxX7xX28xX4xX35xX2xX3ddxX1exX4xXdxX14xXa6xX36xX35xX4xXa4xX2xX36xX14xX4xX5dxX7dxX5xX14xX69xX4xXcxX7cxX7xX28xX4xX5xX4e8xX4xXdxX7xX28xX4xX35xX2xX3ddxX1exX4xX5xX8dxX5xX4xX5xX1aexX4xX35xX167xX36xX4xX75xX50xX51xX5xX4xXdxX14xX59fxX4xX6xX442xX36xX35xX1f3xX4xX12exX35xX7cxX81xX2xX4xX276xX7xX69xX4xX36xX35xX167xX5dxX4xXdxX7xX28xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX36xX50xX374xX5xX4xX1ccxX5dxX4xX5xX1112xX36xX35xX4xX276xX1ccxXdxX4xX14xX2xX4cxX3axX4xX18axX3axX59fxX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xbdfbxX523xX7xX4xX6xX7dxX36xX14xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX5xX14xX180xX4xX1exX14xX59fxX2xX4xX5xX59axX36xX4xX35xX2xX130xX4xX1ccxX5dxX4xX5xX14xX7cxX4xX75xXa6xX2xX4xX5xX14xX167xX36xX4xX5dxX81xX4xX75xXa6xX2xX4xXdxX7xX28xX4xX5xX1112xX36xX35xX4xX36xX152xX36xX4xX75xX50xX51xX5xX4xX50xX3axX4xX8dxX2xX4xX36xX14xX50xX4xX3xX177xX28xX1f3xX4xX1fxX14xX137xX2xX4xXdxX2xX307xXdxX4xX6xX7dxX36xX14xX4xX276xX1ccxXdxX4xX1xX507xX4xXa4xX14xX2xX307xX36xX4xX5xX8dxX5xX4xXa4xX14xX374xX1exX4xX3xX81xX4xX35xX167xX36xX4xX1c3xX152xX36xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX1c3xX36cxX4xX5xX7cxX4xX5xX1baxX36xX35xX69xX4xX35xX167xX28xX4xXa4xX14xX63xX4xXa4xX14xX16bxX36xX4xXdxX276xX7cxX36xX35xX4xX5xX156xX4xX75xX350xX36xX35xX4xX3xX81xX4xX1xX507xX4xX1c3xX36cxX4xX75xX7xX3axX4xX36xX14xX1baxX5xX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX203xX7cxX1xX28xXbxX12xX1fxX276xX7cxX36xX35xX4xXdxX276xX50xX137xX36xX35xX4xX14xX51xX1exX4xX5dxX1dexX2xX4xX1exX14xX50xX1aexX36xX35xX4xX1exX14xX8dxX1exX4xXa4xX14xX1b5xX5xX4xX1exX14xX159xX5xX4xX75xX98xX3axX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX5dxX7xX36xX35xX4xX14xX2xX4cxX3axX4xX18axX3axX59fxX69xX4xX1c3xX7dxX36xX4xX5xX59axX36xX4xX36xX14xX7xX36xX14xX4xX5xX14xX63xX36xX35xX4xX75xX307xX36xX4xX1c3xX4cxX36xX14xX4xX3xX2xX4cxX36xX4xX75xX5cxX4xX75xX50xX51xX5xX4xX5xX14xX3bcxX36xX4xX75xX7cxX8dxX36xX4xX3xX81xX4xX75xX2xX98xX3axX4xXdxX276xX36cxX4xX8xX374xX5dxX1f3xX4xX12exX307xX3axX4xX75xX5cxX4xXdxX35fxX36xX14xX4xXdxX276xX7dxX36xX35xX4xX3xX2xX152xX5dxX4xXa4xf787xX7cxX4xX1xX81xX2xX4xXa4xX14xXa6xX36xX35xX4xX36xX14xX130xX36xX35xX4xX35xX167xX28xX4xX1c3xX1ccxXdxX4xXdxX2xX4cxX36xX4xX5xX14xX7cxX4xX8xX2xX36xX14xX4xX14xX7cxX7dxXdxX4xX5dxX81xX4xX5xXa0xX36xX4xX5xX63xX4xX36xX35xX3axX28xX4xX5xX1aexX4xX6xX81xX5dxX4xXdxX14xX7cxX8dxX2xX4xX14xX63xX7xX4xX5xX59fxX4xX1c3xX81xX36xX4xXdxX7xX28xX69xX4xXdxX14xX177xX5dxX4xX5xX14xX91xX4xX6xX7xX36xX4xX8xX7xX36xX35xX4xX5xX8dxX5xX4xX1c3xX350xX4xX1exX14xX177xX36xX4xXa4xX14xX8dxX5xX1f3xX0xX113xX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX88bxX7cxX3axX276xX5xXexXbxX12xX1fxX14xXexX7cxX4x9290xX5dxX1xXexX1exX1f3xX3xX36xX0xX113xX1exX12