Kinh tế tập thể ở Lộc Hà mỗi năm doanh thu gần 350 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng cường liên kết trong sản xuất… là những giải pháp mà các HTX, tổ hợp tác (THT) ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện với nhiều kết quả khả quan.
8c56x90daxbd97xa0dfx12bb6x12adbx115afxcc79xfa75xX7x9da0xd9c2x967dxf742x10e75x120c4xX5x129f9xXaxa42axcd27xXdxb1bfxX1xX3xXex10a55xX3xXexbbdexXbxX3xXexX1x117d0xX3xc83cxX3xfdc9xdb27xX4xX3xcf7axb52fxX3x965bxe11fxXdxX3xX15x95f1xX2cxX3xb5c9x92f0xX6xX15xX1xX3xXexX1x93c3xX3xb27bx9960xX15xX3x1092bxb727x11ce7xX3xXexfa6exX3xc808xb5abxX15xX3exX0xbb61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX34xXaxX12x12bfcx1030axX6xX3xabd4xX1xX35xX6xX3xX1xd133xX4xX3xX67xb697xX3xXexX1xX3cxX1cxXexX3xcfc0xX2axX35xX3xX7x8ca2xX15xX3x10aabxX3cx117ebxXex9f3dxX3xX15xb134xX15xX3exX3xX4xX6xX35xX3xX1xXdxa55axX3cxX3x122eexX3cxX7exX3xX67xXdxX15xX1xX3xXexX19xX85xX3xXexX31xX15xX3exX3xX4xX64x11865xX15xX3exX3xX5xXdx12912xX15xX3xX67xX19xXexX3xXex998cxX35xX15xX3exX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexde0axX3xX5xX2axX3xX15xX1x11600xX15xX3exX3xX3exXdxX7exXdxX3xXbxX1xb2cfxXbxX3xX2cxX2axX3xX4xXd6xX4xX3xX29xXcx8dbdxX85xX3xXexecc5xX3xX1x10004xXbxX3xXexXd6xX4xX3xabbexXcxX29xXcxcbffxX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xXf0xX29xX2axX3xXcxbbadxX15xX1xXf4xX3xX49xX6xX15xX3exX3xXexX1cxXbxX3xXexXb7xX3cxX15xX3exX3xXexX1x9471xX4xX3xX1xXdxX92xX15xX3xX79xcdcaxXdxX3xX15xX1xXdxb0caxX3cxX3xX67xX19xXexX3xX95xX3cxX7exX3xX67xX1xX7exX3xX95xX3cxX6xX15x11db9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde02xX35xX34xb61dxXaxX12xX0xXdxX2cxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12b76xX10xX15xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX14fxX5xX10xX9xXax1156exXdxX34xXexX1x9791xX3x92dfxX2xX43xXbxX81xf342xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX173xX3x8d60xX2xX44xXbxX81xX17axXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX4exX4exXdxX13cx96a5xX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13cxX79xX15xX4exX15xX10xX16exX7xX4ex9bedxX2xX44xX44xX4exd403xX184xX34xX43xX2xX44xX1acxX1b1xX2xX184xXexX1acxX2xX175xX184xX44xX5xX44xX13cxf31fxXbxX3ex10ecdxXb7xX9xX43xX1acxX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exXaxX3xX16exXdxX34xXexX1xX9xXaxX175xX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX184xX2xX44xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xb4f7xX15xX1xX3xX25xXafxX3xXcxXb7xX6dxX15xX3exX3xX29xX7exXdxX3x903cxX3xde93xXdxXd6xX2cxX3xX49x12464xX4xX3xX29xXcxXe2xX3xX15xX83xX2cxX3xb916xX3cxX6xX15xX3exX3xXcxXb7xX3cxX15xX3exX3xXf0xX14cxf688xX15xX1xX3xX25xX26xX4xXf4xX3xX67xXdxX21xX2cxX3xXexXb7xX6xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xf67bxX2cxX3xXexXb7xX64xX123xX4xX3xX5xea75xX4xX3xX19axXd6xX15xX3xXb7xX6xX3xXexX1xf52bxX3xXexXb7xX64xXa9xX15xX3exX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xc847xX1xXcbxX15xX3exX3xX15xX3exX2axX14fxX3xX15xX2axX14fxX85xX3xX6xX15xX1xX3xX25xXafxX3xXcxXb7xX6dxX15xX3exX3xX29xX7exXdxX3xX254xX3xX256xXdxXd6xX2cxX3xX49xX25cxX4xX3xX29xXcxXe2xX3xX15xX83xX2cxX3xX267xX3cxX6xX15xX3exX3xXcxXb7xX3cxX15xX3exX3xXf0xX81xeb3bxX3xX14cxX275xX15xX1xX3xX243xX15xXf4xX3xX49xX6xX15xX3exX3xXb7xX83xXexX3xX79xX3cxXdxX3xX79xX275xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX3xX15xX83xX2cxX3xX4x125acxX6xX3xX4x11120xX3xX7xX23xX3xX79xaf12xX6xX3xX49xX64xXe9xX4xX3xX4xc85exX15xX3exX3xX15xX1xX1cxX15xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX3xb296xX15fxX351xd1f1xX3xX42xX3xX7xX6xX35xX3xX4xX83xXbxX3xXexf293xX15xX1xX13cxX3xX15fxX33fxX15xX3exX3xX7xe0d4xX4xX85xX3xXexX88xX2cxX3xX1xX3cxX14fxX19xXexX85xX3xXexXb7xXd6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX92xX2cxX3xX15xX1xXdxX129xX3cxX3xX15xX31xX2cxX3xX95xX3cxX6xX3xX4xX32cxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX79xX2axX3xX4xX33fxX15xX3exX3xX15xX1xX88xX15xX3xX49xX21xX3xX4xfb54xX3xX49xX64xXe9xX4xX3xX15xX1xXcbxX15xX3exX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX3xX4xX1xX83xXexX3xX5xX64xXe9xX15xX3exX85xX3xX6xX15xX3xXexX35xX2axX15xX3xX15xX6xX14fxX3xX49xX303xX3xX49xX64xXe9xX4xX3xX49xX129xX15xX3xX49xXd6xXbxX3xX81xX36cxX15xX3exX3xX49xXd6xX15xX3exX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX243xX15xX1xX3xX25xXafxX3xXcxXb7xX6dxX15xX3exX3xX29xX7exXdxX3xXbxX1xX83xX15xX3xX67xX1xX23xXdxX173xX3xd8c0xX15fxX1xX297xX15xX3exX3xXexX33fxXdxX3xX49xX303xX3xX49xX3fxX3cxX3xXexX64xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX19axX2a3xX3xX2cxXd6xX14fxX3xX2cxX3aexX4xX85xX3xXd6xXbxX3xX34xc075xX15xX3exX3xX67xX1xX35xX6xX3xX1xX6dxX4xX3xX67xX71xX3xXexX1xX3cxX1cxXexX3xX79xX2axX3xX15xX2dxX3xX5xX11axX4xX3xXb7xX83xXexX3xX15xX1xXdxX129xX3cxX3xX49xX21xX3xX15xX83xX2cxX3xX4xX32cxX6xX3xX29xXcxXe2xX3xXexXb7xX23xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX3xX1xX2axX15xX3exX3xX1xX3aexX6xX85xX3xX4xX1xXdxX19xX2cxX3xX49xX64xXe9xX4xX3xX4xX1xX2dxX3xX49xX36cxX15xX3exX3xXexXb7xXafxX15xX3xXexX1xX2a3xX3xXexXb7xX64xXa9xX15xX3exX13cxX3xX29xXdxX92xX15xX85xX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX4xX1xX297xX15xX3exX3xXexX33fxXdxX3xX81xX3cxX83xXexX3xX19axXd6xX15xX3xX42xX44xX44xX3xXexX83xX15xX3xX15xX83xX2cxX3xX7xc1dexX3xXexX64xX330xXdxX85xX3xX3exX3fxX15xX3xX184xX44xX44xX3xX67xX3exX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2axX3xX1xX2axX15xX3exX3xX4xX1xX452xX4xX3xX15xX3exX2axX15xX3xX19axX2a3xX4xX1xX3xXbxX1xX33fxXdxX13cxX13cxX13cxX3xX2cxX6xX15xX3exX3xX79xX129xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX1acxX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX4exX15xX31xX2cxX85xX3xX5xXe9xXdxX3xX15xX1xX3cxX1cxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexXb7xXdxX92xX3cxX3xX49xX4axX15xX3exX4exX15xX31xX2cxX13cxX3xa3eaxXdxX92xX4xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX3xX4xX32cxX6xX3xX29xXcxXe2xX3xX49xX64xXe9xX4xX3xX4xX33fxX15xX3exX3xX15xX1xX1cxX15xX3xX351xX15fxX351xX354xX3xX3exXdxX297xXbxX3xXexX33fxXdxX3xXexX11axX3xXexXdxX15xX3xX2cxX23xX3xXb7xX26xX15xX3exX3xX95xX3cxX14fxX3xX2cxX33fxX3xXexX336xX3xX1acxX13cxX44xX44xX44xX3xX2cxX0xX7xX3cxXbxX12xX1acxX0xX4exX7xX3cxXbxX12xX3xX5xXafxX15xX3xX43xX13cxX44xX44xX44xX3xX2cxX0xX7xX3cxXbxX12xX1acxX0xX4exX7xX3cxXbxX12xX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xX34xX2a3xXbxX3xXexX123xXdxfdc6xX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX0xXdxX2cxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX15xXexX10xXb7xX3xX34xXexX1xX3cxX2cxX19axXaxX3xX7xXexX14fxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX34xXexX1xX173xX3xX175xX2xX43xXbxX81xX17axX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX173xX3xX184xX2xX44xXbxX81xX17axXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX4exX4exXdxX13cxX19axX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13cxX79xX15xX4exX15xX10xX16exX7xX4exX1acxX2xX44xX44xX4exX2xX42xX43xX34xX175xX2xX44xX44x10b63xX1acxX67fxXex10067xX175xX2xX42xX5xX42xX254xX1b1xX184xX34xX43xX44xX1b1xX43xX184xX43xX2xXexX1acxX2xX42xX683xX44xX5xX44xX13cxX1c4xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exXaxX3xX16exXdxX34xXexX1xX9xXaxX175xX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX184xX2xX44xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xX63xX2axX15xX3xX3exX2axX3xX1xX2axX15xX3exX3xX4xX1xX452xX4xX3xX15xX3exX2axX15xX3xX4xX35xX15xX3xX4xX32cxX6xX3xX29xXcxXe2xX3xX4xX1xX31xX15xX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xXcxX2axXdxX3xX25xX11axX4xX3xX49xX6xX15xX3exX3xX4xX1xXa9xX3xXexX19xXexX3xX81xX3cxX83xXexX3xX19axXd6xX15xX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX15fx10b10xX15xX3exX3xX79xX123xXdxX3xX79xXdxX92xX4xX3xX4xX1xX297xX3xXexXb7xX6dxX15xX3exX3xX79xX129xX3xX4xX1xX83xXexX3xX5xX64xXe9xX15xX3exX85xX3xXexXb7xc2dbxXdxX3xX3exX2axX3xX4xX32cxX6xX3xX29xXcxXe2xX3xX4xX1xX31xX15xX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xXcxX2axXdxX3xX25xX11axX4xX3xXf0xX81xX303xX3xX14cxX275xX15xX1xX3xX243xX15xXf4xX3xX34xX35xX3xX33fxX15xX3exX3xX2c1xX3exX3cxX14fxa2c7xX15xX3xX63xX275xX15xX1xX3xX29xXdxX19xX15xX3xX5xX2axX2cxX3xX3exXdxXd6xX2cxX3xX49xX25cxX4xX3xX49xX28dxX14fxX3xX2cxX79exX15xX1xX3xX5xXdxXafxX15xX3xX67xX19xXexX3xX49xX21xX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX3xX19axX129xX15xX3xX79xXcbxX15xX3exX85xX3xX49xX7exX2cxX3xX19axX7exX35xX3xX49xX3fxX3cxX3xXb7xX6xX3xX4xX1xX35xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX13cxX3xXcxX79exXdxX3xXexX1xXa9xXdxX3xX49xXdxX21xX2cxX3xX15xX2axX14fxX85xX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xX683xX3xX67xX1xX3cxX3xX4xX1xX3cxX4axX15xX3exX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xX4xX32cxX6xX3xX4xX330xX3xX7xX23xX3xX49xX6xX15xX3exX3xX4xX3aexX3xX1xX330xX15xX3xX42xX43xX13cxX44xX44xX44xX3xX4xX35xX15xX3xX3exX2axX3xX49xX32cxX3xX4xXd6xX4xX3xX5xX36cxX6xX3xXexX3cxXe6xXdxX17axX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xX49xX3aexX85xX3xX67xX1xX35xX7exX15xX3exX3xX2xX4exX1acxX3xX7xX25cxX3xX5xX64xXe9xX15xX3exX3xX4xX3aexX3xXexX1xX21xX3xX81xX3cxX83xXexX3xX19axXd6xX15xX3xX79xX2axX35xX3xX34xX2a3xXbxX3xXexX19xXexX13cxX3xX14cxd691xX15xX3exX3xX1xX275xX15xX1xX3xXexX1xX36cxX4xX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xX5xXdxXafxX15xX3xX67xX19xXexX3xX79xX123xXdxX3xX15fxX33fxX15xX3exX3xXexX14fxX3xX15fxXe6xX3xXbxX1xX3fxX15xX3xX256xX35xX5xX34xX10xX15xX3xX15fxXdxXexX14fxX3xXf0xX2c1xX3exX1xX92xX3xX243xX15xXf4xX85xX3xX15xX31xX2cxX3xX15xX6xX14fxX85xX3xXexXb7xX79exXdxX3xX3exX2axX3xX15xX2axX14fxX3xX81xX3cxX83xXexX3xX19axXd6xX15xX3xX1acxX1acxX44xX3xXexX83xX15xX85xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX2xX683xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX85xX3xX5xXe9xXdxX3xX15xX1xX3cxX1cxX15xX3xX2xX85xX43xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX13cxX3xX575xX2axX3xX95xX3cxX6xX15xX3xXexXb7xX6dxX15xX3exX3xX15xX1xX83xXexX3xX5xX2axX3xX29xXcxXe2xX3xX67xX1xX33fxX15xX3exX3xX19axX6xX35xX3xX3exXdxXa9xX3xXbxX1xX7exXdxX3xX5xX35xX3xX49xX3fxX3cxX3xXb7xX6xX3xX4xX1xX35xX3xX7xX7exX15xX3xXbxX1xX28dxX2cxX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xa36bxX15xX3exX3xX63xcf84xX15xX3exX3xX29xX4axX15xX3exX3xXcxX1xX3cxX28dxX15xX3xX254xX3xX15fxX1xX32cxX3xXexX2a3xX4xX1xX3xeef0xX14cxX2c1xc76bxX3xX81xX303xX3xX14cxX275xX15xX1xX3xX243xX15xX3xX4xX1xX35xX3xX19axXdxX19xXexX3xXexX1xXafxX2cxX173xX3xX427xX29xXdxX92xX15xX3xX15xX6xX14fxX85xX3xXexXb7xXafxX15xX3xX49xX2a3xX6xX3xX19axX2axX15xX3xX81xX303xX3xX49xX6xX15xX3exX3xX4xX3aexX3xX43xX3xX29xXcxXe2xX29xX3xX79xX2axX3xX1acxX44xX3xXcxX29xXcxX3xX1xX35xX79exXexX3xX49xX26xX15xX3exX3xX1xXdxX92xX3cxX3xX95xX3cxX7exX13cxX3xX267xX3cxX6xX3xX49xX3aexX85xX3xX3exX3aexXbxX3xXbxX1xX3fxX15xX3xX3exXdxX7exXdxX3xX95xX3cxX14fxX19xXexX3xX79xXdxX92xX4xX3xX5xX2axX2cxX3xX79xX2axX3xXexX31xX15xX3exX3xXexX1xX3cxX3xX15xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX35xX3xX1xX2axX15xX3exX3xXexXb7xX31xX2cxX3xX5xX6xX35xX3xX49xX26xX15xX3exX85xX3xX3exXdxX297xXbxX3xX15xX1xXdxX129xX3cxX3xX1xX26xX3xX5xX2axX2cxX3xX3exXdxX2axX3cxX13cxX3xX2c1xX3exX35xX2axXdxX3xXexX79exX35xX3xXb7xX6xX3xX15xX1xXcbxX15xX3exX3xX49xXdxX21xX2cxX3xX15xX1xX83xX15xX3xX79xX2axX3xX7xX11axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX49xX26xX15xX3exX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xX19axX36cxX4xX3xXexXb7xX6xX15xX1xX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX3xXexX1xX275xX3xX67xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX4xa9e7xX15xX3exX3xX3exX3aexXbxX3xXbxX1xX3fxX15xX3xX81xX88xX14fxX3xX34xX11axX15xX3exX3xX4xXd6xX4xX3xX49xX2a3xX6xX3xX4xX1xX361xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1cxX14fxX3xX49xX21xX3xX2c1xX1xX88xX15xX3xX34xX88xX15xX3xX1xX6dxX4xX3xXexX1cxXbxX3xX79xX2axX3xX2cxX79exX15xX1xX3xX34xX79exX15xX3xX5xX2axX2cxX3xX31xX15xX3xXexX1xX10xX35xX5faxX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX0xXdxX2cxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX15xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX14fxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX34xXexX1xX173xX3xX175xX2xX43xXbxX81xX17axX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX173xX3xX184xX2xX44xXbxX81xX17axXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX4exX4exXdxX13cxX19axX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13cxX79xX15xX4exX15xX10xX16exX7xX4exX1acxX2xX44xX44xX4exX1b1xX184xX34xX175xX44xX1b1xX43xX2xX44xX42xXexX184xX42xX1acxX44xX5xX42xX254xX1acxX254xX4xX35xXbxX14fxX13cxX1c4xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exXaxX3xX16exXdxX34xXexX1xX9xXaxX175xX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX184xX2xX44xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xX29xXcxXe2xX3xX2c1xX3cxX33fxXdxX3xXexXb7xX4axX15xX3exX3xXexX1xX32cxX14fxX3xX7xX7exX15xX3xX29xX776xX15xX3exX3xXcxX1xX3cxX1cxX15xX3xXf0xX81xX303xX3xa483xX6xXdxX3xX354xX1xX452xXf4xX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xX1xX19xX15xX3xX4xX1xX35xX3xX5xXe9xXdxX3xX15xX1xX3cxX1cxX15xX3xX4xX6xX35xX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX2c1xX1xXa9xX3xX49xX64xXe9xX4xX3xXexX79exX35xX3xX49xXdxX129xX3cxX3xX67xXdxX92xX15xX3xX79xX129xX3xX4xX1xX32cxX3xXexXb7xX64xX330xX15xX3exX85xX3xX95xX3cxX71xX3xX49xX83xXexX85xX3xX79xX6xX14fxX3xX79xX25cxX15xX85xX3xX1xX2dxX3xXexXb7xXe9xX3xXbxX1xXd6xXbxX3xX5x1221axXc4xX3xX15xXafxX15xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX1xXdxX92xX15xX3xX4xX3aexX3xX1b1xX175xX3xX29xXcxXe2xX3xX79xX2axX3xX2xX1acxX2xX3xXcxX29xXcxX3xX1xX35xX79exXexX3xX49xX26xX15xX3exX3xXexXb7xXafxX15xX3xXexX83xXexX3xX4xX7exX3xX4xXd6xX4xX3xX5xX104xX15xX1xX3xX79xX11axX4xX85xX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX4xX1xX35xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX13cxX3xXcxXb7xX3cxX15xX3exX3xX19axX275xX15xX1xX85xX3xX2cxX2dxXdxX3xX49xX330xX15xX3xX79xX2a3xX3xX67xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX4xX3aexX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX67xX1xX35xX7exX15xX3exX3xX2xX85xX175xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX4exX15xX31xX2cxX85xX3xX5xXe9xXdxX3xX15xX1xX3cxX1cxX15xX3xX43xX44xX44xX3xXexXb7xXdxX92xX3cxX3xX49xX4axX15xX3exX4exX15xX31xX2cxX13cxX3xX29xXdxX92xX15xX85xX3xX67xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX49xX6xX15xX3exX3xXexX79exX35xX3xX79xXdxX92xX4xX3xX5xX2axX2cxX3xX4xX1xX35xX3xX67xX1xX35xX7exX15xX3exX3xX67fxX13cxX44xX44xX44xX3xX5xX6xX35xX3xX49xX26xX15xX3exX3xX5xX2axX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX79xXdxXafxX15xX85xX3xX81xX303xX3xX79xXdxXafxX15xX85xX3xX5xX6xX35xX3xX49xX26xX15xX3exX3xXexX79exXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX79xX123xXdxX3xX2cxX36cxX4xX3xXexX1xX3cxX3xX15xX1xX1cxXbxX3xX67xX1xX35xX7exX15xX3exX3xX42xX85xX43xX3xXexXb7xXdxX92xX3cxX3xX49xX4axX15xX3exX4exX15xX3exX64xXa9xXdxX4exXexX1xXd6xX15xX3exX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xXcxXb7xX35xX15xX3exX3xX7xX25cxX3xX15xX2axX14fxX85xX3xX4xX3aexX3xX15xX1xXdxX129xX3cxX3xX29xXcxXe2xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX2axX15xX3exX3xX4xX1xX452xX4xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX85xX3xX5xXe9xXdxX3xX15xX1xX3cxX1cxX15xX3xXexXb7xXafxX15xX3xX2xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX85xX3xX3exXdxX7exXdxX3xX95xX3cxX14fxX19xXexX3xX79xXdxX92xX4xX3xX5xX2axX2cxX3xX4xX1xX35xX3xX15xX1xXdxX129xX3cxX3xX5xX6xX35xX3xX49xX26xX15xX3exX3xX15xX1xX64xX173xX3xX29xXcxXe2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxXafxX15xX3xXexX1xX33fxX15xX3xXcxX1xX64xXe9xX15xX3exX3xX354xX1xX297xX3xXf0xX29xX4axX15xX3exX3xX25xX26xX4xXf4xX85xX3xX29xXcxXe2xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX34xX2a3xX4xX1xX3xX79xX452xX3xX29xX79exX15xX1xX3xX354xX1xX297xX4xX3xXf0xX14cxX275xX15xX1xX3xX243xX15xXf4xX85xX3xX29xXcxXe2xX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xXexXb7xX4axX15xX3exX3xXexX1xX32cxX14fxX3xX7xX7exX15xX3xX29xX776xX15xX3exX3xXcxX1xX3cxX1cxX15xX3xXf0xXc90xX6xXdxX3xX354xX1xX452xXf4xX85xX3xX29xXcxXe2xX3xX4xX1xX19xX3xX19axXdxX19xX15xX3xX1xX7exXdxX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX3xX67xX1xX28dxX3cxX3xX63xX4axX15xX3exX3xX15fxX1xX88xX3cxX3xX79xX2axX3xX29xXcxXe2xX3xX29xX7exXdxX3xX29xX2axX3xXf0xXcxX1xX79exX4xX1xX3xX13xXdxX2cxXf4xX85xX3xX29xXcxXe2xX3xX25xX35xX6xX15xX3xX29xX35xX6xX15xX3xXf0xXcxX1xX79exX4xX1xX3xX15fxX1xX88xX3cxXf4xXc4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX0xXdxX2cxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX15xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX14fxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX34xXexX1xX173xX3xX175xX2xX43xXbxX81xX17axX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX173xX3xX184xX2xX44xXbxX81xX17axXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX4exX4exXdxX13cxX19axX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13cxX79xX15xX4exX15xX10xX16exX7xX4exX1acxX2xX44xX44xX4exX2xX42xX43xX34xX175xX2xX44xX1acxX683xX184xX2xXexX2xX1b1xX184xX175xX5xX43xX254xX1b1xX184xX34xX175xX44xX1b1xX43xX42xX42xX43xXexX1acxX43xX184xX44xX1b1xX5xX44xX13cxX1c4xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exXaxX3xX16exXdxX34xXexX1xX9xXaxX175xX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX184xX2xX44xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xXcxX336xX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xX5xXe9xX15xX3xX5xXdxXafxX15xX3xX67xX19xXexX85xX3xX15xX3cxX33fxXdxX3xX19axX4fbxX3xX42xX14cxX85xX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX683xX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xX79xXdxXafxX15xX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xX29xXcxXe2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxXafxX15xX3xXcxX1xX64xXe9xX15xX3exX3xX354xX1xX297xX3xXf0xX29xX4axX15xX3exX3xX25xX26xX4xXf4xX3xX4xX3aexX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX330xX15xX3xX1acxX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX85xX3xX5xXe9xXdxX3xX15xX1xX3cxX1cxX15xX3xX2xX85xX43xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exX13cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX35xX34xX14fxXaxX12xX354xX1xX3aexX3xX15fxX1xX32cxX3xXexX2a3xX4xX1xX3xX9e4xX14cxX2c1xX9e7xX3xX1xX3cxX14fxX92xX15xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2c1xX3exX3cxX14fxX7d6xX15xX3xX575xX31xX15xX3xX243xX15xX3xX49xXd6xX15xX1xX3xX3exXdxXd6xX173xX3xX15fxXd6xX4xX3xX29xXcxXe2xX85xX3xXcxX29xXcxX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX49xX6xX15xX3exX3xXbxX1xXd6xXexX3xXexXb7xXdxX21xX15xX3xXe6xX15xX3xX49xX2a3xX15xX1xX85xX3xX49xXd6xXbxX3xX36cxX15xX3exX3xXexX25cxXexX3xX1xX330xX15xX3xX15xX1xX3cxX3xX4xX3fxX3cxX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX85xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX13cxX3xXcxXb7xX35xX15xX3exX3xX95xX3cxXd6xX3xXexXb7xX275xX15xX1xX3xX1xX35xX79exXexX3xX49xX26xX15xX3exX3xX49xX303xX3xXbxX1xXd6xXexX3xX1xX3cxX14fxX3xX95xX3cxX14fxX129xX15xX3xXexX11axX3xX4xX1xX32cxX85xX3xXexX11axX3xX95xX3cxX14fxX19xXexX3xX49xX2a3xX15xX1xX85xX3xXexX11axX3xX4xX1xX2a3xX3cxX3xXexXb7xXd6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX92xX2cxX3xX79xX2axX3xX1xXdxX92xX3cxX3xX95xX3cxX7exX13cxX3xX267xX3cxX6xX3xX49xX3aexX85xX3xX49xX3aexX15xX3exX3xX3exX3aexXbxX3xXexc3ecxX4xX1xX3xX4xX11axX4xX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xXbxX1xXd6xXexX3xXexXb7xXdxX21xX15xX3xX67xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX254xX3xX81xX303xX3xX1xX26xXdxX3xXexXb7xXafxX15xX3xX49xX2a3xX6xX3xX19axX2axX15xX85xX3xX15xX1xX83xXexX3xX5xX2axX3xX81xX35xXd6xX3xX49xX3aexXdxX3xX3exXdxX7exX2cxX3xX15xX3exX1xee0bxX35xX85xX3xX3exXdxX7exXdxX3xX95xX3cxX14fxX19xXexX3xX79xXdxX92xX4xX3xX5xX2axX2cxX85xX3xX81xX88xX14fxX3xX34xX11axX15xX3exX3xX2cxX33fxX3xX1xX275xX15xX1xX3xX1xX6dxX4xX3xXexX1cxXbxXc4xX0xX4exXbxX12xX0xX34xXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xXb7xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexXb7xX35xX15xX3exX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXafxX15xX3xX95xX3cxX6xX15xX173xX0xX4exX7xXexXb7xX35xX15xX3exX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX254xXexX1xX3cxX2cxX19axX254xX6xX15xX34xX254xX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX26xXdxX3xX2c1xX33fxX15xX3exX3xX34xX88xX15xX3xX29xX2axX3xXcxX104xX15xX1xX3xX79xXdxX15xX1xX3xX34xX6xX15xX1xX3xX1b1xX44xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX85xX3xX4xXd6xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX85xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX3exXdx9018xXdxXaxX3xX1xXb7xX10xe18fxX9xXaxX4exX34xX35xX6xX15xX254xXexX1xX10xX4exX1xX35xXdxX254xX15xX35xX15xX3exX254xX34xX6xX15xX254xX1xX6xX254xXexXdxX15xX1xX254xX79xXdxX15xX1xX254xX34xX6xX15xX1xX254xX1b1xX44xX254xXexX6xXbxX254xXexX1xX10xX254xX4xX6xX254xX15xX1xX6xX15xX254xX7xX6xX15xX254xX81xX3cxX6xXexX254xX67xXdxX15xX1xX254xX34xX35xX6xX15xX1xX254xX3exXdxX35xXdxX4exX2xX1b1xX683xX175xX42xX44xX13cxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3exX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4exX2cxX10xX34xXdxX6xX4exX2xX1acxX44xX4exX15xX10xX16exX7xX4exX1acxX44xX42xX184xX4exX2xX1acxX67fxX34xX42xX2xX42xX1acxX2xX44xX42xXexX42xX42xX42xX43xX5xX683xX254xX67fxX44xX34xX42xX2xX2xX2xX184xX42xX42xXexX175xX175xX42xX1acxX43xX5xX44xX13cxX1c4xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX34xXdxX79xX12xX0xX7xXexXb7xX35xX15xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX26xXdxX3xX2c1xX33fxX15xX3exX3xX34xX88xX15xX3xX29xX2axX3xXcxX104xX15xX1xX3xX79xXdxX15xX1xX3xX34xX6xX15xX1xX3xX1b1xX44xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX85xX3xX4xXd6xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX85xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX3exXdxX140exXdxXaxX3xX1xXb7xX10xX1415xX9xXaxX4exX34xX35xX6xX15xX254xXexX1xX10xX4exX1xX35xXdxX254xX15xX35xX15xX3exX254xX34xX6xX15xX254xX1xX6xX254xXexXdxX15xX1xX254xX79xXdxX15xX1xX254xX34xX6xX15xX1xX254xX1b1xX44xX254xXexX6xXbxX254xXexX1xX10xX254xX4xX6xX254xX15xX1xX6xX15xX254xX7xX6xX15xX254xX81xX3cxX6xXexX254xX67xXdxX15xX1xX254xX34xX35xX6xX15xX1xX254xX3exXdxX35xXdxX4exX2xX1b1xX683xX175xX42xX44xX13cxX1xXexX2cxXaxX12xX29xX26xXdxX3xX2c1xX33fxX15xX3exX3xX34xX88xX15xX3xX29xX2axX3xXcxX104xX15xX1xX3xX79xXdxX15xX1xX3xX34xX6xX15xX1xX3xX1b1xX44xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX85xX3xX4xXd6xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX85xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX3exXdxX140exXdxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXb7xX35xX15xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX29xX26xXdxX3xX2c1xX33fxX15xX3exX3xX34xX88xX15xX3xX29xX2axX3xXcxX104xX15xX1xX3xX49xX303xX3xXexXe6xX3xX4xX1xX36cxX4xX3xX79xXdxX15xX1xX3xX34xX6xX15xX1xX3xX1b1xX44xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX85xX3xX4xXd6xX3xX15xX1xX88xX15xX3xX4xX3aexX3xXexX1xX2axX15xX1xX3xXexX12daxX4xX1xX3xX81xX3cxX83xXexX3xX7xa76axX4xX3xXexXb7xX35xX15xX3exX3xXbxX1xX35xX15xX3exX3xXexXb7xX2axX35xX3xX7xX7exX15xX3xX81xX3cxX83xXexX85xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX3exXdxX140exXdxX3xX3exXdxX6xXdxX3xX49xX35xX79exX15xX3xX1acxX44xX2xX43xX254xX1acxX44xX1acxX44xX13cxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX34xXdxX79xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX79xXcbxX15xX3exX3xX19axX64xX123xX4xX3xXexXb7xXafxX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xXexXb7xX275xX15xX1xX3xX79xX64xX330xX15xX3xX5xXafxX15xX3xX3exXdxX2axX3cxX3xX49x11d7fxXbxXaxX3xX1xXb7xX10xX1415xX9xXaxX4exX81xX6xX14fxX254xX34xX3cxX15xX3exX254xX34xX6xX15xX3exX4exX5xX35xX4xX254xX1xX6xX254xX79xX3cxX15xX3exX254xX19axX3cxX35xX4xX254xXexXb7xX10xX15xX254xX1xX6xX15xX1xX254xXexXb7xXdxX15xX1xX254xX79xX3cxX35xX15xX254xX5xX10xX15xX254xX3exXdxX6xX3cxX254xX34xX10xXbxX4exX2xX1b1xX175xX67fxX67fxX683xX13cxX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX3exX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4exX2cxX10xX34xXdxX6xX4exX2xX1acxX44xX4exX15xX10xX16exX7xX4exX1acxX44xX42xX1acxX4exX683xX175xX34xX42xX44xX683xX42xX184xX2xX43xXexX2xX1acxX42xX2xX5xX67fxX254xX19axXdxX254xXexX1xX3cxX254xX5xX35xX4xX254xX1xX6xX254xX5xX6xXdxX254xX35xX67xX13cxX1c4xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1cxXbxX3xXexX1xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX15xX31xX2cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX3xXexX47xX3xX49xX4axX15xX3exXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX34xXdxX79xX12xX0xX7xXexXb7xX35xX15xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX79xXcbxX15xX3exX3xX19axX64xX123xX4xX3xXexXb7xXafxX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xXexXb7xX275xX15xX1xX3xX79xX64xX330xX15xX3xX5xXafxX15xX3xX3exXdxX2axX3cxX3xX49xX1720xXbxXaxX3xX1xXb7xX10xX1415xX9xXaxX4exX81xX6xX14fxX254xX34xX3cxX15xX3exX254xX34xX6xX15xX3exX4exX5xX35xX4xX254xX1xX6xX254xX79xX3cxX15xX3exX254xX19axX3cxX35xX4xX254xXexXb7xX10xX15xX254xX1xX6xX15xX1xX254xXexXb7xXdxX15xX1xX254xX79xX3cxX35xX15xX254xX5xX10xX15xX254xX3exXdxX6xX3cxX254xX34xX10xXbxX4exX2xX1b1xX175xX67fxX67fxX683xX13cxX1xXexX2cxXaxX12xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX79xXcbxX15xX3exX3xX19axX64xX123xX4xX3xXexXb7xXafxX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xXexXb7xX275xX15xX1xX3xX79xX64xX330xX15xX3xX5xXafxX15xX3xX3exXdxX2axX3cxX3xX49xX1720xXbxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexXb7xX35xX15xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xXcxXb7xX35xX15xX3exX3xX15xX1xXdxX92xX2cxX3xX67x12709xX3xX95xX3cxX6xX85xX3xX49xX64xXe9xX4xX3xX7xX11axX3xX95xX3cxX6xX15xX3xXexX88xX2cxX3xX5xX303xX15xX1xX3xX49xX79exX35xX85xX3xX4xX1xX361xX3xX49xX79exX35xX3xX4xX32cxX6xX3xXcxX361xX15xX1xX3xX32cxX14fxX85xX3xX29xX63xX2c1xX9e7xX85xX3xX9e4xX14cxX2c1xX9e7xX85xX3xcdf0xX14fxX3xX19axX6xX15xX3xXc90xXcxXcxX267xX3xX79xX2axX3xX4xXd6xX4xX3xX7xX23xX85xX3xX19axX6xX15xX85xX3xX15xX3exX2axX15xX1xX85xX3xX49xX35xX2axX15xX3xXexX1xX21xX3xX4xX83xXbxX3xXexX361xX15xX1xX85xX3xX63xX7exX15xX3exX3xX19axX26xX3xX79xX2axX3xX2c1xX1xX88xX15xX3xX34xX88xX15xX3xX1xX3cxX14fxX92xX15xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX3xX49xX303xX3xX49xX35xX2axX15xX3xX67xX19xXexX3xX79xX64xXe9xXexX3xX95xX3cxX6xX3xX67xX1xX3aexX3xX67xX1xX31xX15xX85xX3xX4xX1xX3cxX15xX3exX3xXexX6xX14fxX3xX81xX88xX14fxX3xX34xX11axX15xX3exX3xX95xX3cxXafxX3xX1xX64xX330xX15xX3exX3xXbxX1xXd6xXexX3xXexXb7xXdxX21xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX85xX3xXexX35xX2axX15xX3xX34xXdxX92xX15xX85xX3xX49xX297xX15xX3exX3xX49xX2a3xX15xX1xX3xX1xX64xX123xX15xX3exX85xX3xX95xX3cxX6xX3xX49xX3aexX3xX3exX3aexXbxX3xXbxX1xX3fxX15xX3xXexX79exX35xX3xXexXdxX129xX15xX3xX49xX129xX3xX79xXcbxX15xX3exX3xX4xX1xX1691xX4xX3xX49xX21xX3xX1xX3cxX14fxX92xX15xX3xX2cxX123xXdxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX452xX4xX3xX79xX64xX330xX15xX3xX5xXafxX15xX13cxX13cxX13cxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX34xXdxX79xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX3cxX5xX12xX0xX34xXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX12xX0xX4exX34xXdxX79xX12xX0xX4exX34xXdxX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX243xX3cxXexX1xX35xXb7xXaxX12xXcxXdxX19xX15xX3xX9e7xXb0cxX15xX3exX0xX4exXbxX12
Tiến Dũng