“Chiếc cổ chai” khó chịu…
(Baohatinh.vn) - Đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) là trục đường chính, lưu lượng người tham gia giao thông khá đông. Phía cuối, đường Mai Thúc Loan (phường Tân Giang) đấu nối không đồng cấp nên bị bóp lại như “chiếc cổ chai” gây khó khăn trong lưu thông.
194cx2422x88ddx6e07x6733x6847x2b15x6a6cx3c54x4fe6x6a5ex421bx71f3x8ae0x4e8ax2bbcxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax44fex928ex5f05xXexX0x55eaxXaxX17xX18xX19xXexX0x2afcx3424xX19x3d44xXexX0xXax250fxX9x287cxXdxX18x7d5exX2fx1c3ex95e4x2f3cxX5x2b2bxXbxXdxX17xX32xXex53d5xX4xXaxX35x6804xX2cxX9xX2cx6e97xX9xX2cxXaxX18xX35x52c6xX9x46cbxXax6094xX9xX2cxXax5c07x88e1x66c9xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6642xX17xX18xX19xX32xXex1a9bx56a5x478bx4617x46ccxX9xX7xXaxX18xX6dxX9xX6ax94e0xX6dxXaxX9xX7xXax5ddbxX6dxX6exX9x7b94xX5xX7xX9xX64x5d3fxX9xX5x7b13xX6dxXax68c2xX9xXdxX85xX9xXbx27c5x7abaxX2cxX9x26efxX6bxX6cxX6dxX6exX9xX2cxXax86afxX6dxXax91f3xX9xXdxX6bxX52xX9xXdxX6bx2df3xX6dxX6exX9xX6dxX6exX6bxX6cxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX6exX35xX18xX9xX6exX35xX18xX24xX9xXbxXax90adxX6dxX6exX9xX4bxXax5b29xX9xX95xXc2xX6dxX6ex9118xX9xX7xXaxX9dxX18xX9xX2cxX52x7441xX35xXa0xX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9x697cxX18xX35xX9xX5xXax5261xX2cxX9x701dxX24xX18xX6dxX9xX80xX33xXaxX6bxX6cxX6dxX6exX9xX5x56dcxX6dxX9x27e1xX35xX18xX6dxX6exX8bxX9xX95x81adxX52xX9xX6dxXd7xX35xX9xX4bxXaxXc2xX6dxX6exX9xX95x862axX6dxX6exX9xX2cxX103xX33xX9xX6dx992exX6dxX9xX23xX51xX9xX23xX4dxX33xX9xXdx5850xX35xX9xX6dxXaxX6bxX9xX3bxX2cxXaxX35xX3fxX2cxX9xX2cxX43xX9xX2cxXaxX18xX35xX49xX9xX6exXf8xX26xX9xX4bxXaxX4dxX9xX4bxXax26a9xX6dxX9xXbxX91xX24xX6dxX6exX9xXdxX6bxX52xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x91d4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX6exX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxX33xX24xXbxXdxX35xX6exXaxXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x5e3fxX35xX19xXbxXax86bax2734x3089xX193xX33x3daex342dxXaxX17xX35xX6exXaxXbxX191x906bxX193xX193xX33xX196xX32xX9xX2fxX91xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX191xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX6dxXaxXcex92cdxX6dxX1cxX6dxX17xX18cxX2fxX1cxX2ax7f76xX19fx2ceexX1cxX2axX193x2d08xX19x918dxX193x943exX19fxX1c7xX2axX2axXbxX1d1xX1c7x4880xX192xXdxX193xXcex7132xX33xX6exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX17xX2cxX9xX2cxX24xX9xX2cxXaxX18xX35xX9xX4bxXaxX24xX9xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX6exX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxX33xX24xXbxXdxX35xX6exXaxXbxX9xX19xXbxXaxX52xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18cxX35xX19xXbxXaxX191xX192xX193xX193xX33xX196xX197xXaxX17xX35xX6exXaxXbxX191xX19fxX193xX193xX33xX196xX32xX9xX2fxX91xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX191xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX6dxXaxXcexX1bexX6dxX1cxX6dxX17xX18cxX2fxX1cxX2axX1c7xX19fxX1c9xX1cxX2axX193xX1cdxX19xX1cfxX193xX1d1xX19fxX1c7xX2axX2axXbxX1cfxX1cfxX1c9xX19fxXdxX2axXcexX1dexX33xX6exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX17xX2cxX9xX2cxX24xX9xX2cxXaxX18xX35xX9xX4bxXaxX24xX9xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX6dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX196xXbx2f59xX18xXdxX35xX6exX6dxX191xX9xX1dexX52xX2fxXbxX35x4fecxX26xX197xX32xXexXe1x4b8dxX35xX9xX2fxXc8xX6dxX6exXa0xX9xXbx3ac4xX6dxX6exX9xX95xX24xX85xX6dxX9xX196xX17xX9xXcxXc8xX26xXa0xX9xXc2xX9xXbxXc2xX9xXbxX103xX33xX9xX6dx6a07xX33xX9xX1bexX85xX24xX9xX91xX18xX9xX2cxXc8xX2cxX9x4c53xX52xXc8xX6dxXcexX9xX5xXaxX305xXcxX9xX2cxXaxX9dxXa0xX9xX19xX2eaxX6dxX6exX9xX95xX2e0xX9xX2cxXaxX24xXc8xX6dxX9xXaxX3fxXbxX9xXdx4b82xX6dxX6exX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exXa0xX9xX6exXf8xX26xX9xXbx6ae1xX2cxX9xX6dxX6exXax872fxX6dxX9xX6exX35xX18xX24xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX6axX35x4f8axX52xX9xX95xXc8xX6dxX6exX9xX6dxX4dxX35xX9xXax4df3xX6dxX9xXdxX85xXa0xX9xX95xX24xX125xX6dxX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9xX6dxX85xX26xX9xX2cxX4dxX9xX91xX103xXbxX9xX6dxXaxX35xX371xX52xX9xX313xX52xXc8xX6dxX9xXaxX85xX6dxX6exX9xX146xX6dxX9xX2fxXc8xX6dxX6exX9xX6dxX11axX6dxX9xXbxX76xX6dxXaxX9xXaxX76xX6dxXaxX9xX2cxX85xX6dxX6exX9xXbxXaxX11axXcxX9xXdx2172xX6dxX9xX196xX3ccxX6dxXcexX9xX4xXc8xX2cxX9xX313xX52xXc8xX6dxX9xXaxX85xX6dxX6exX9xX95xX371xX52xX9xX2cxXd7xX9xX3bxX1bexX6bxX37exX6dxX49xX9xX91xX18xX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exXa0xX9xX4bxXaxX35xX3fxX6dxX9xX95xX24xX125xX6dxX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9xX95x9254xX9xXax8d89xX33xX9xXdxX125xX35xX9xX2cxX85xX6dxX6exX9xX23xX51xX9xX3bxX23xX4dxX33xX9xX6dxX6exXaxX40fxXbxX49xX9xXdxX125xX35xXcexX9xXe1xX2e0xX35xX9xX2fxXc8xX6dxX6exXa0xX9xXbxX2eaxX6dxX6exX9xX95xX24xX85xX6dxX9xX196xX17xX9xXcxXc8xX26xXa0xX9xXc2xX9xXbxXc2xX9xXbxX103xX33xX9xX6dxX305xX33xX9xX1bexX85xX24xX9xX91xX18xX9xX2cxXc8xX2cxX9xX313xX52xXc8xX6dxXcexX9xX5xXaxX305xXcxX9xX2cxXaxX9dxXa0xX9xX19xX2eaxX6dxX6exX9xX95xX2e0xX9xX2cxXaxX24xXc8xX6dxX9xXaxX3fxXbxX9xXdxX336xX6dxX6exX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exXa0xX9xX6exXf8xX26xX9xXbxX346xX2cxX9xX6dxX6exXaxX34cxX6dxX9xX6exX35xX18xX24xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexXe1x19d7xX2cxX9xX19xX7cxX9xX6dxX6exX18xX26xX9xX95xX24xX125xX6dxX9xX6exX35xX18xX24xX9xX6exX35x3e6bxX18xX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9xXe1xX18xX35xX9xX5xXaxXe7xX2cxX9xXeaxX24xX18xX6dxX9xX2cdxX9xX7xXaxX18xX6dxX9xX6axX76xX6dxXaxX9xX7xXaxX7cxX6dxX6exXa0xX9xX6exX35xX18xX24xX9xX2cxX346xXbxX9xX1bex483exX35xX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9x912axX6exX52xX26x7c09xX6dxX9xX5xX91xX52xX6dxX6exX9xX5xXaxX35xX11axX6dxX9xX2cxX4dxX9xXax7a34xX9xXbxXaxXd7xX6dxX6exX9xX95x8994xX6dxX9xXaxX35xX52bxX52xX9xX6exX35xX18xX24xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exXa0xX9xXbxX52xX26xX9xX6dxXaxX35xX11axX6dxXa0xX9xX6dxXaxX35xX371xX52xX9xX4bxXaxX35xX9xXaxX52bxX9xXbxXaxXd7xX6dxX6exX9xX95xX534xX6dxX9xXbxX91x1a6fxX9xX6dxX11axX6dxX9xXcxX103xXbxX9xXbxXc8xX2cxX9xX19xX92xX6dxX6exXcexX9xX514xXaxX103xXbxX9xXdxX85xX9xX6dxXaxX4d7xX6dxX6exX9xX6dxX6exX85xX26xX9xX6dxX6exXax20d8xX9xX2cxX52xXd7xX35xX9xXbxX52x2752xX6dxXa0xX9xX6dxXaxX35xX371xX52xX9xX6dxX6exX6bxX6cxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX6exX35xX18xX9xX6exX35xX18xX24xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exX9xX2cxXaxX6cxX9xXaxX3fxXbxX9xXdxX6bxXa8xXbxX9xX95xX534xX6dxX9xX3bxX196xX18xX6dxXaxXa0xX9xX95x6956xXa0xX9xX196xX18xX6dxXaxX49xX9xX1bex3680xX6dxX9xX2cxXaxX6bxX18xX9xXbxXax47fdxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX52xX26xX5f0xX6dxX9xX95xX6bxXa8xX2cxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX6axX6bxXa8xX2cxX9xX23xX35xX3fxXbxXa0xX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9xXe1xX18xX35xX9xX5xXaxXe7xX2cxX9xXeaxX24xX18xX6dxX9xX95xX40cxX9xXbxX2eaxX6dxX6exX9xX95xX6bxXa8xX2cxX9xX95xX6bxX18xX9xXdxX11axX6dxX9xX3bxX23xX85xX6dxX9xX6dxX6exXaxX51xX9xX2fx7490xX49xX9xX95xX5f0xX9xX196xXe7xX2cxX9xXbxX35xX3fxX6dxX9xX95xX59fxX52xX9xXbxX6bxX9xX6dxXf8xX6dxX6exX9xX2cxX103xX33xXcexX9xX5xX52xX26xX9xX6dxXaxX35xX11axX6dxXa0xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX3fxX52xX9xX6dxX6exX52xX111xX6dxX9xX1bexXd7xX6dxX9xX6dxX11axX6dxX9xX2cxXaxX9dxX6dxXaxX9xX313xX52xX26xX371xX6dxX9xX5xX7xX9xX64xX85xX9xX5xX88xX6dxXaxX9xX2cxXaxX6bxX18xX9xXbxXaxX655xX2cxX9xXaxX35xX52bxX6dxX9xX95xX6bxXa8xX2cxX9xX19xX655xX9xXc8xX6dxX9xX6dxX85xX26xXcexX9x8b64xX85xXa0xX9xX6dxXaxX35xX371xX52xX9xX6dxX146xXcxX9xX313xX52xX18xXa0xX9xX2cxX24xX6dxX9xX95xX6bxX6cxX6dxX6exX9xX6dxX85xX26xX9xX95xX40cxX9xX23xX51xX9xX3bxXdxX40cxX6dxX6exX9xX313xX52xX11axX6dxX49xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX35xX3fxXbxX9xX6dxX6exXaxX88xXa0xX9xX4bxXaxX35xX9xX2cxXaxX6bxX18xX9xX2cxX4dxX9xX2fxX655xX9xX95xX59fxX52xX9xXbxX6bxX9xXbxX6bxX37exX6dxX6exX9xX196x3fbbxX6dxX6exXa0xX9xX2cxXc8xX2cxX9xX2cxX103xX33xXa0xX9xX6dxX6exX85xX6dxXaxX9xX2cx1bd4xX18xX9xXbxXaxX85xX6dxXaxX9xX33xXaxXd7xX9xX2cxX59fxX6dxX9xXbxXaxX655xX2cxX9xXaxX35xX52bxX6dxX9xXbxXd7xXbxX9xX2cxXc2xX6dxX6exX9xXbxXc8xX2cxX9xX19xX52xX26xX9xXbxX52xX9xX23x4f7dxX24xX9xX19xX6bx7071xX6dxX6exXa0xX9xX95xXc8xX33xX9xX73exX6dxX6exX9xX6dxXaxX52xX9xX2cxX59fxX52xX9xXdxX6bxX52xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exXcexX9xX6axX4c0xX2cxX9xX23xX35xX52bxXbxX9xXdxX85xX9xX2cxX59fxX6dxX9xX2cxX4dxX9xX6exX35xX783xX35xX9xX33xXaxXc8xX33xXa0xX9xX313xX52xX26xX9xX95xX51xX6dxXaxX9xX2cxX92xX9xXbxXaxX5f0xXa0xX9xXaxX35xX52bxX52xX9xX313xX52xX783xX9xX1bexX371xX9xXaxX24xX125xXbxX9xX95xX3ccxX6dxX6exX9xX2cxX753xX18xX9xX2cxXc8xX2cxX9xX313xX52xXc8xX6dxX9xXaxX85xX6dxX6exXa0xX9xX95xX783xXcxX9xX23xX783xX24xX9xXaxX85xX6dxXaxX9xXdxX18xX6dxX6exX9xX18xX6dxX9xXbxX24xX85xX6dxX9xX6exX35xX18xX24xX9xXbxXaxXc2xX6dxX6exXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x56abxX52xXbxXaxX24xX91xX32xXexX5xX91xX59fxX6dxX9x3c77xX52x8475xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Trần Quý