Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến
(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh đã thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến; đưa mức độ hài lòng của người bệnh, người dân đối với các dịch vụ y tế tại đây lên hơn 96%.
d1f6x10939xe87axfdf4x10649x12f8cx1442ex12326xe268xX7x15871x14dafx16714xfa65xfc39x11e6bxX5xed1bxXax13648x16203x154d7x10bd2xX1xX3xeba5xXdxX14xX15xX3xf0e3xX6xX3xf95cxX1x11af9xX6xX3x134b3x10a96xX3xXcxeb70xX15xX1xX3xXexX1x10528xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3x16401x12516x1553exX4xX3x1059ax16deex1677dxX3xX20x156dcxX3xXexX1xf85fx12fc2xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1x1420cxX15xX3xXexX45xe71fx16c77xX15xX0x106bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x153caxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3x14ae4xX13x102b9xX1dx16e49x13fe9xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX37xdc5dxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15x12734xX3xX37xX38xX6xX3x15dacx137fcxX4xX3xX37x171aexX3xX1xX26xXdxX3xX5x1560exX15x15d8axX3xX4x12660xX6xX3xX15xXd1xX38xf403xXdxX3x13904xX14xX15xX1x15dc7xX3xX15xXd1xX38xXdaxXdxX3xX6bxX50xX15xX3xX37x177d5xXdxX3xX18x16436xXdxX3xX4x1457axX4xX3xX6bx17028xX4xX1xX3xX18x1203axX3xX55xX3xXexX56xX3xXex15b05xXdxX3xX37xX50xX55xX3xX5x14ae0xX15xX3xX1xffa5xX15xX3xe54ax10b6cxdba4x10a2bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13f6exX10xX15xXexX10x12461xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXax1662exXdxX6bxXexX1x12df8xX3xX117xX2x15222xXbx16f6dxXbdxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX150xX3x16f69xX2x1529axXbxX156xXbdxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX119xXddxX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX18xX15xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX2xX163x17395xX59xX2xX3dxX3dxX6bxX2xX2xX117xX154xX161xX2xX163xXexX3cxX116xX116xX3dxX187xX5xX163xX119x12b9axXbxXd1xd6f3xX141xX9xX3dxX187xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX117xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXex15d0bxX15xX1xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX15xXd1xX26xX55xX3xX4xX26xX15xXd1xX3xX20xX1xX6xX15xXd1xX3xXexX141xX6xX15xXd1xXe1xX3xX156xX6xX15xX1xXe1xX3xX7xX107xX4xX1xXe1xX3xX37x1658fxXbxX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xed7ex14d15xXc3xX3xX3exX163xX3exX163xXe1xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX37xX38xX39xX4xX3x12871x168edxX3x12316xX3xXexX56xX3xXbxX1xX10fxX3xX6bxX45xX55xX14xXexX3xXddx10dfexX3xX7xX45xX15xXd1xX3xX2xX2xX187xX3xX6bxXfaxX4xX1xX3xX18xXffxX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xXc3xXf2xXdxXe1xX3xX15xX50xX15xXd1xX3xX7xXeexX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xXexX1xX45xXc8xX4xX3xXexX45xX55xX56xX15xX3x1679cxX2f4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX5xX26xX3xX3cxX2xXe1xX187xX116xX118xX3xX18xX26xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX3xX37xX90xX3xX5xX26xXc3xX3xX4xX1xXd4xX3xX1xX22xX26xX15xX3xXexX22xX26xX15xX3xX4xXf6xX4xX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX5xX50xXc3xX3xX7xX26xX15xXd1xX3xX15xX2b6xXdxX3xXddxX46xXexX3xX15xX1xX38xX150xX3xX37x11831xXexX3xX7xXexX10xX15xXexX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX18xX26xX15xX1xXbdxX3xXbxX1xf009xX45xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX45xX3xX15xX90xX22xXe1xX3xXc3xX26xX15xXd1xX3xX15xX90xX22xXbdxX3xXbxX1xX39exX45xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX45xX3xXexXd4xX55xX3xX7xXeexX15xXd1xXbdxX3xXbxX1xX39exX45xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xd68dxX3xXexX1x108edxX15xX3xX20xXdxX15xX1xXe1xX3xX4xXc8xXexX3xX7xXeexX15xXd1xXe1xX3xX37xX29xX6xX3xX37xX14xXc3xXe1xX3xXexX1xX6xX55xX3xX20xX1xXf2xXbxX3xX1xXf6xX15xXd1xXe1xX3xX20xX1xXf2xXbxX3xXd1xXeexXdxXe1xX3xX20xX1xXf2xXbxX3xX18xX6xXdxXbdxX3xX15xXc8xXdxX3xX7xX22xXdxX3xX20xX1xXf2xXbxX3xXd1xXeexXdxXe1xX3xXexXf6xXdxX3xXexX107xX22xX3xX6bxX50xX55xX3xX4xX1xf3b7xX15xXd1xXbdxX3xX15xXc8xXdxX3xX7xX22xXdxX3xXexX6xXdxXe1xX3xXc3xe5bcxXdxXe1xX3xX156xX22xX6xX15xXd1xXe1xX3xX2b6xX3xXddxXffxX15xXd1xXe1xX3xX5x13005xX15xXd1xX3xX15xXd1xX2fxX4xXbdxX3xX15xXc8xXdxX3xX7xX22xXdxX3xXexXf6xX15xX3xX7x12e32xXdxX3xX5xX6xX7xX10xX141xXe1xX3xX4x143c6xXexX3xX45xX3xXbxX1x10df3xX3xX37xX107xXdxX3xXexX45xX55xX56xX15xX3xXexXdxX3dbxX15xX3xX5xXdxX14xXexXe1xX3xX45xX3xXddxX26xX15xXd1xX3x12d0fxX45xX6xX15xXd1xXe1xX3xX1xX26axXbxX3xX15xXdxX14xX45xX3xX37xX107xX22xXbdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX15xXexX10xX141xX3xX6bxXexX1xX45xXc3xXddxXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX6bxXexX1xX150xX3xX117xX2xX154xXbxX156xXbdxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xXbdxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX119xXddxX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX18xX15xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX2xX163xX187xX59xX2xX3dxX3dxX6bxX2xX2xX117xX154xX161xX3exX3cxXexX3dxX3dxX3dxX187xX3cxX5xX163xX119xX19dxXbxXd1xX1a0xX141xX9xX117xX3dxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX117xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX84x17719xXbxX3xXbxX1xX39exX45xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX15xXc8xXdxX3xX7xX22xXdxX3xX4xX488xXexX3xXex15f3dxX3xX4xX45xX15xXd1xX3xXexX22xX26xX15xX3xXbxX1xX3dfxX15xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12x10ac5xX1xX39exX45xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX6bxX39exX15xX3xX5xX38xX45xX3xX15xX90xX22xX3xXexX1x100d9xXexXbdxX3xX37xX388xXexX3xXc3xXf6xX55xX3xXexX107xX22xX3xX15xX1xXfaxXbxX3xXexXdxXc3xX3xX18xX29xX15xX1xX3xX18xXdx12f79xX15xX3xX2xX3xXddxX45xX466xX15xXd1xXe1xX3xX3exX3xXddxX45xX466xX15xXd1xXbdxX3xX6bx17657xX15xXd1xX3xXexX1xX45xXeexX4xX3xXexXdxX10fxX45xX3xX7xX39xXdxX3xX1xX45xX55xX56xXexX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX15xX1xX466xXdxX3xXc3xXf6xX45xX3xX4xX113xX3xXexXdxXc3xXe1xX3xX15xX1xX466xXdxX3xXc3xXf6xX45xX3xX15xX90xX22xXbdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX56xXexX3xXc3xX26xX15xXd1xX3xXbxX1xX2b6xXdxX3xX6bxX38xXf2xXdxX3xX1xX38xXf2xX15xXd1xX3xX6bxX39exX15xX3xX13cxXcxf6d2xX2a3xX4xX6xX15xX15xX10xX141xXbdxX3xX5x133b6xX4xX3xXc3xXf6xX45xX3xX5xXdxX10fxX15xX3xXexXffxX4xX3xXddxX43fxX15xXd1xX3xXc3xXf6xX55xX3xX7xXdxX10fxX45xX3xX5xX6e8xX4xX3xXc3xXf6xX45xX3xX25xfa44x13a25xX3xX22xX15xX5xXdxX15xX10xXbdxX3xX37xXdxX3dbxX45xX3xXexX141xXfaxX3xX13xX6xX7xX10xX6bxX22xX14bxXe1xX3xX45xX15xXd1xX3xXexX1xX38xX3xXexX45xX55xX56xX15xX3xXd1xXdxXf6xXbxX3xXddxX43fxX15xXd1xX3xXdxX6ddxXeexXexX3xXbxX1x11167xX15xXd1xX3xX156xX107xX3xX2xX3dxX2xXbdxX3xX37xXdxX3dbxX45xX3xXexX141xXfaxX3xX4xXf6xX4xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xXd1xX22xX26xXdxX3xX6bxX6xX3xXddxX43fxX15xXd1xX3xXc3xXf6xX55xX3xX5xX6xX7xX10xX141xX3xX18xX26xX3xXbxX5xX6xX7xXc3xX6xX119xX119xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX15xXexX10xX141xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX6bxXexX1xX150xX3xX117xX2xX154xXbxX156xXbdxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xXbdxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX119xXddxX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX18xX15xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX2xX163xX187xX59xX2xX3dxX3dxX6bxX2xX2xX117xX154xX154xX3dxX154xXexX117xX3cxX3cxX163xX3exX5xX163xX119xX19dxXbxXd1xX1a0xX141xX9xX3exX3dxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX117xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX23axX15xX1xX3xX37xX38xX6xX3xX18xX26xX22xX3xX7xX604xX3xX6bxXffxX15xXd1xX3xXc3xXf6xX55xX3xX4xX1xXdxX56xX45xX3xXexXdxX6xX3xXbxX5xX6xX7xXc3xX6xX3xX5xX107xX15xX1xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX1dxX388xX4xX3xXddxXdxX14xXexXe1xX3xX7xX6xX45xX3xX2xX3xX15xX283xXc3xX3xXexX141xXdxf01axX15xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxXe1xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX3xX37xX90xX3xX4xX1xXffxXbxX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX1xX22xX3xX117xX2xX154xX3xX4xX6xXe1xX3xXexXdxX56xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX3dxX2xX3dxX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX50xX15xXe1xX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX37xX74bxX3xX4xX74bxX3xX15xX1xXdxX3dbxX45xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX50xX15xX3xX141xX643xXexX3xX15xX388xX15xXd1xX3xX37xX90xX3xX18xX38xX39xXexX3xX4adxX45xX6xX3xX4xX113xX15xX3xX15xXd1xX45xX55xX3xX20xXfaxX4xX1xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX82xXf2xXdxX3xX15xX1xf7f4xX15xXd1xX3xX20xX56xXexX3xX4adxX45x13118xX3xX15xX2b6xXdxX3xXddxX46xXexXe1xX3xX15xXd1xX26xX55xX3xX2xX116xX59xX2xX3exX59xX3exX163xX3exX163xXe1xX3xX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX4xXd4xX6xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX3xX37xX90xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX82xXdxX14xX15xX3xXcxXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX82xXdxX14xXexX3xX282xX6xXc3xX3xX4x1196exX15xXd1xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX5xX26xX3xX37xX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX37xXc8xX4xX3xX5xX46xXbxXe1xX3xX37xXf6xX15xX1xX3xX6bxX643xX45xX3xXddxX38xXf2xX4xX3xX4xX1xX45xX55xX907xX15xX3xXc3xX107xX15xX1xX3xXc3xd830xX3xX4xXd4xX6xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX18xX26xX3xX7xX2fxX3xXexX141xX38xX2a4xX15xXd1xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX18xX38xX39xXexX3xXddxX46xX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xXf6xX4xX3xX55xXe1xX3xXddxXf6xX4xX3xX7xX41xX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX5xX29xX15xX1xX3xX18xX2fxX4xX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX82xXf2xXdxX3xX18xX6xXdxX3xXexX141xXcfxX3xX5xX26xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX37xX3dfxX45xX3xX15xXd1xX26xX15xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xX55xX3xXexX56xX3xXexX23axX15xX1xX3xX15xX1xX26xXe1xX3xXexX141xX38xXf2xX4xX3xX15xX1xX9cexX15xXd1xX3xX6bxXdxX663xX15xX3xXddxXdxX56xX15xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXexX107xXbxX3xX4xXd4xX6xX3xX6bxXfaxX4xX1xX3xX13cxX22xX18xXdxX6bxX6ddxX2xX116xXe1xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX37xX90xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xXexXeexXexX3xX18xXdxX14xX4xX3xXbxX1xX50xX15xX3xX5xX45xX466xX15xXd1xXe1xX3xX7xX26xX15xXd1xX3xX5xX6e8xX4xXe1xX3xX156x159ddxXexX3xX15xXd1xX1xXdxX14xXc3xX3xX18xX26xX3xX4xX604xX3xX4xXf6xX15xX3xXddxXc8xX3xXexX1xX6xXc3xX3xXd1xXdxX6xX3xX1x1387bxX3xXexX141xX39xX3xX37xXdxX3dbxX45xX3xXexX141xXfaxX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX50xX15xX3xXc3xX488xX4xX3xXddxX14xX15xX1xX3xXexX107xXdxX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX20xX1xX45xX3xX18xX2fxX4xX3xX13cxX604xX6xX3xX20xX1x157aexX45xX3xX4adxX45xXeexX4xX3xXexX56xX3xX13cxX3dfxX45xX3xXcxX141xX10xX22xX119xX119xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX15xXexX10xX141xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX6bxXexX1xX150xX3xX117xX2xX154xXbxX156xXbdxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xXbdxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX119xXddxX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xX119xX18xX15xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX2xX163xX187xX59xX2xX3dxX3dxX6bxX2xX2xX117xX154xX3cxX3dxX2xXexX3cxX3cxX3dxX163xX3cxX5xX163xX119xX19dxXbxXd1xX1a0xX141xX9xX3dxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX14bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX117xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxXd1xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xX82xXdxX14xX15xX3xXcxXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX82xXdxX14xXexX3xX282xX6xXc3xX3xXexX141xX6xX22xX3xXd1xXdxX643xX55xX3xX4xX1xXc4xX15xXd1xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX37xXc8xX4xX3xX5xX46xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX119xX3xf4e7xX15xX1xX150xX3xXcxX38xX3xX5xXdxX14xX45xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xe1f7xX45xX6xX3xX20xX56xXexX3xX4adxX45xX9d8xX3xX20xX1xX9d8xX22xX3xX7xXf6xXexX3xXd1xX3dfxX15xX3xX37xX50xX55xX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX643xX55xXe1xX3xXc3xXc4xX4xX3xX37xXc8xX3xX1xX26xXdxX3xX5xXcfxX15xXd1xX3xX4xXd4xX6xX3xX15xXd1xX38xXdaxXdxX3xXddxX14xX15xX1xXe1xX3xX15xXd1xX38xXdaxXdxX3xX6bxX50xX15xX3xX37xXeexXdxX3xX18xXf2xXdxX3xX4xXf6xX4xX3xX6bxXfaxX4xX1xX3xX18xXffxX3xX55xX3xXexX56xX3xXexX107xXdxX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX37xX107xXexX3xX1xX113xX15xX3xX116xX117xX118xXe1xX3xXc3xXc4xX4xX3xX37xXc8xX3xX1xX26xXdxX3xX5xXcfxX15xXd1xX3xX37xXeexXdxX3xX18xXf2xXdxX3xX15xX1xX50xX15xX3xX18xXdxX10fxX15xX3xX55xX3xXexX56xX3xX37xX107xXexX3xX116xX154xX118xX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xXcxX1xX107xX4xX3xX7xX41xXe1xX3xXddxXf6xX4xX3xX7xX41xX3xX25xX22xX26xX15xXd1xX3xXd9fxX45xX6xX15xXd1xX3xXcxX141xX45xX15xXd1xX3xX6ddxX3x1263bxXdxXf6xXc3xX3xX37xXeexX4xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x123fdxX150xX3x11377xX282xX1xX9cexX15xXd1xX3xX20xX56xXexX3xX4adxX45xX9d8xX3xX37xX107xXexX3xX37xX38xX39xX4xX3xXexX1xXdaxXdxX3xXd1xXdxX6xX15xX3xX4adxX45xX6xXe1xX3xX37xX388xX4xX3xXddxXdxX14xXexX3xX5xX26xX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX15xX283xXc3xX3xX3exX163xX3exX163xX3xX5xX26xX3xX37xXdxX907xXc3xX3xXexX2fxX6xX3xX37xX907xX3xXc3xXbbexXdxX3xX4xXf6xX15xX3xXddxXc8xXe1xX3xX15xX1xX50xX15xX3xX18xXdxX10fxX15xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xXexXdxX56xXbxX3xXexXffxX4xX3xX5xX26xXc3xX3xXexX141xXcfxX15xX3xX7xXc4xX3xXc3xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX283xXc3xX3xX7xX74bxX4xX3xX7xXc4xX4xX3xX20xX1xX47dxX10xX3xX282xX1xX50xX15xX3xX6bxX50xX15xX119xX3xXcxX141xX22xX15xXd1xX3xX37xX74bxXe1xX3xXexX46xXbxX3xXexX141xX45xX15xXd1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xXexXeexXexX3xXbxX1xX38xX113xX15xXd1xX3xX4xX1xX50xXc3xX150xX3xXeaexX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX5xX26xX3xX15xX1xX26xXe1xX3xXbxX1xXcfxX15xXd1xX3xX20xX1xXf6xXc3xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX5xX26xX3xXbxX1xXcfxX15xXd1xX3xX20xX1xXf6xX4xX1xXe1xX3xX55xX3xX37xXc4xX4xXe1xX3xXd1xXdxX6xX22xX3xXexXdxX56xXbxX3xX5xX26xX3xX4xXeexXexX3xXexX604xXe1xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX50xX15xX3xX5xX26xX3xXexX141xX45xX15xXd1xX3xXexX50xXc3xX3xX4xX1xX22xX3xXc3xX6e8xXdxX3xX1xX22xX107xXexX3xX37xXc8xX15xXd1xX3xX4xXd4xX6xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xXe1xX3xX4xX1xX45xX55xX10fxX15xX3xXc3xXa3cxX15xX3xX5xX26xX3xX4adxX45xX6xX15xX3xXexX141xX6e8xX15xXd1xX3xX15xX1xX643xXexXe1xX3xX37xXc8xXdxX3xX15xXd1xX452xX3xX4xXf6xX15xX3xXddxXc8xXe1xX3xX18xXdxX10fxX15xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX5xX26xX3xXexX26xXdxX3xX7xX9d8xX15xX3xX18xXa3cxX3xXd1xXdxXf6xXbdxX3xX141xX6xX3xX7xXc4xX4xX3xXbxX1xX643xX15xX3xX37xX643xX45xX3xX156xX50xX55xX3xX6bxX2fxX15xXd1xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX150xX3x126daxX15xX3xXexX22xX26xX15xXe1xX3xXexX1xX50xX15xX3xXexX1xXdxX14xX15xXe1xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX18xX48fxX3xX6bxX50xX15x1707cxX119xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX6bxX55xXaxX12xXe8fxXdxXf6xXc3xX3xX37xXeexX4xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX20xX1x16980xX15xXd1xX3xX37xXfaxX15xX1xXe1xX3xX15xXd1xX22xX26xXdxX3xX18xXdxX14xX4xX3xX6bxX45xX55xX3xXexX141xX48fxXe1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xXexXeexXexX3xX4xXf6xX4xX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX4xX6xX22xXe1xX3xX4xX1xX45xX55xX10fxX15xX3xX7xX50xX45xX3xX37xX90xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX4xX1xX45xX55xX907xX15xX3xXd1xXdxX6xX22xX3xXexX1xX48fxX3xXc3xXc8xXexX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX15xX1xX9cexX15xXd1xX3xX15xX1xXdxX14xXc3xX3xX18xXffxX3xX4xXeexXexX3xX5x14065xXdxX3xXexX1xXdaxXdxX3xXd1xXdxX6xX15xX3xXexXf2xXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX37xX113xX15xX3xX18xXfaxX3xX5xX26xX3xXexX46xXbxX3xXexX141xX45xX15xXd1xX3xXexX141xXdxX907xX15xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xXf6xX4xX3xX6bxX2fxX3xXf6xX15xX3xX156xX50xX55xX3xX6bxX2fxX15xXd1xX3xX20xX1xX45xX3xX156xX107xX3xXexX141xXfaxXe1xX3xXexX141xX45xX15xXd1xX3xXexX50xXc3xX3xX7xX9d8xX15xX3xX6ddxX3xX15xX1xXdxX3xXexX1xX10xX22xX3xX37x157b3xX15xXd1xX3xXexXdxX56xX15xX3xX37xXc8xXe1xX3xXbxX1xX643xX15xX3xX37xX643xX45xX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX15xX283xXc3xX3xX3exX163xX3exX2xX3xX37xX38xX6xX3xX20xX1xX45xX3xX156xX107xX3xXexX141xXfaxX3xX18xX26xX22xX3xX1xX22xX107xXexX3xX37xXc8xX15xXd1xXe1xX3xX4adxX45xX6xX3xX37xX74bxXe1xX3xXd1xX74bxXbxX3xXbxX1xX3dfxX15xX3xXd1xXdxX9d8xXc3xX3xXexX9d8xXdxX3xX4xX1xX22xX3xXexX45xX55xX56xX15xX3xXexX141xX10fxX15xXe1xX3xXd1xXdxX9d8xXc3xX3xXddxXf2xXexX3xX15xX1xX9cexX15xXd1xX3xX20xX1xX74bxX3xX20xX1xX283xX15xXe1xX3xX18xX643xXexX3xX18xX9d8xX3xX4xX1xX22xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX50xX15xX3xX18xX26xX3xX15xXd1xX38xXdaxXdxX3xX15xX1xX26xX3xXddxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX50xX15xX119xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX141xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX45xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6ddxXexX1xX45xXc3xXddxX6ddxX6xX15xX6bxX6ddxX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX4xX1xX5d6xX15xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX4xX74bxX3xX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX37xXc8xX4xX3xX5xX46xXbxXaxX3xX1xX141xX10x13cdaxX9xXaxX59xX55xX6ddxXexX10xX59xX1xX6xX6ddxXexXdxX15xX1xX6ddxX4xX1xXdxX15xX1xX6ddxXexX1xX45xX4xX6ddxX4xX22xX6ddxX6bxX22xX15xX6ddxX18xXdxX6ddxXexXdxXc3xX6ddxXc3xX6xX4xX1xX6ddxX4xX6xX15xX6ddxXexX1xXdxX10xXbxX6ddxX6bxX22xX4xX6ddxX5xX6xXbxX59xX3exX163xX3dxX187xX3cxX116xX119xX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xXc3xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX3exX163xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX163xX154xX163xX59xX2xX163xX117xX6bxX117xX2xX161xX2xX154xX3exX3exXexX3dxX2xX154xX116xX5xX3cxX6ddxX2xX3dxX3dxX6bxX3exX3exX163xX154xX2xX2xX154xXexX154xX187xX154xX3cxX187xX5xX163xX119xX19dxXbxXd1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX18xX12xX0xX7xXexX141xX22xX15xXd1xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX4xX1xX5d6xX15xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX4xX74bxX3xX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX37xXc8xX4xX3xX5xX46xXbxXaxX3xX1xX141xX10xX12fcxX9xXaxX59xX55xX6ddxXexX10xX59xX1xX6xX6ddxXexXdxX15xX1xX6ddxX4xX1xXdxX15xX1xX6ddxXexX1xX45xX4xX6ddxX4xX22xX6ddxX6bxX22xX15xX6ddxX18xXdxX6ddxXexXdxXc3xX6ddxXc3xX6xX4xX1xX6ddxX4xX6xX15xX6ddxXexX1xXdxX10xXbxX6ddxX6bxX22xX4xX6ddxX5xX6xXbxX59xX3exX163xX3dxX187xX3cxX116xX119xX1xXexXc3xXaxX12xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX4xX1xX5d6xX15xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX4xX74bxX3xX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX37xXc8xX4xX3xX5xX46xXbxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX141xX22xX15xXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX2a3xX6xX45xX3xX2xX3xX15xX283xXc3xX3xX37xX38xX6xX3xX18xX26xX22xX3xX18xX46xX15xX3xX1xX26xX15xX1xX3xX37xX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxXe1xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX37xX90xX3xX5xX26xXc3xX3xX4xX1xXd4xX3xX15xX1xXdxX3dbxX45xX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xXc3xXf2xXdxX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX5xX29xX15xX1xX3xX18xX2fxX4xX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX18xX26xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX82xXdxX14xX15xX3xXcxXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4adxX45xXeexX4xX3xXd1xXdxX6xX3xX4xXa3cxX15xXd1xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX5xX26xX3xXeaexX1dxX113xX15xX3xX18xXfaxX3xXexXdxXc3xX3xXc3xX107xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX14xXbxX3xX37xXc8xX4xX3xX5xX46xXbxX10aaxX119xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX18xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX282xX1xXdxX3xXcxX141xX45xX15xXd1xX3xX38xX113xX15xXd1xX3xX1xXbbexX3xXexX141xX39xX3xX4xX1xX45xX55xX10fxX15xX3xXc3xXa3cxX15xX3xX4xX1xX22xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xXaxX3xX1xX141xX10xX12fcxX9xXaxX59xX55xX6ddxXexX10xX59xXddxX10xX15xX1xX6ddxX18xXdxX10xX15xX6ddxX15xX1xXdxX6ddxXexX141xX45xX15xXd1xX6ddxX45xX22xX15xXd1xX6ddxX1xX22xX6ddxXexX141xX22xX6ddxX4xX1xX45xX55xX10xX15xX6ddxXc3xX22xX15xX6ddxX4xX1xX22xX6ddxXddxX18xX6bxX20xX6ddxX1xX6xX6ddxXexXdxX15xX1xX59xX2xX116xX116xX116xX154xX117xX119xX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xXc3xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX3exX163xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX163xX161xX163xX59xX2xX3dxX3dxX6bxX163xX2xX116xX3dxX3exX161xX161xXexX2xX154xX3dxX154xX154xX5xX163xX119xX19dxXbxXd1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX18xX12xX0xX7xXexX141xX22xX15xXd1xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX282xX1xXdxX3xXcxX141xX45xX15xXd1xX3xX38xX113xX15xXd1xX3xX1xXbbexX3xXexX141xX39xX3xX4xX1xX45xX55xX10fxX15xX3xXc3xXa3cxX15xX3xX4xX1xX22xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xXaxX3xX1xX141xX10xX12fcxX9xXaxX59xX55xX6ddxXexX10xX59xXddxX10xX15xX1xX6ddxX18xXdxX10xX15xX6ddxX15xX1xXdxX6ddxXexX141xX45xX15xXd1xX6ddxX45xX22xX15xXd1xX6ddxX1xX22xX6ddxXexX141xX22xX6ddxX4xX1xX45xX55xX10xX15xX6ddxXc3xX22xX15xX6ddxX4xX1xX22xX6ddxXddxX18xX6bxX20xX6ddxX1xX6xX6ddxXexXdxX15xX1xX59xX2xX116xX116xX116xX154xX117xX119xX1xXexXc3xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX282xX1xXdxX3xXcxX141xX45xX15xXd1xX3xX38xX113xX15xXd1xX3xX1xXbbexX3xXexX141xX39xX3xX4xX1xX45xX55xX10fxX15xX3xXc3xXa3cxX15xX3xX4xX1xX22xX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX141xX22xX15xXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX23axX15xX1xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX80xX13xX82xX1dxX84xX3xXexX23axX15xX1xX85xX3xX18xX26xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX282xX1xXdxX3xXcxX141xX45xX15xXd1xX3xX38xX113xX15xXd1xX3xX18xf52cxX6xX3xX20x13c40xX3xX20xX56xXexX3xX1xX39xXbxX3xXexXf6xX4xX3xX18xX26xX3xXexX141xXdxX907xX15xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xXf6xX4xX3xX1xX22xX107xXexX3xX37xXc8xX15xXd1xX3xX1xXbbexX3xXexX141xX39xXe1xX3xX4xX1xX45xX55xX907xX15xX3xXd1xXdxX6xX22xX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX20xX1xXf6xXc3xXe1xX3xX4xX1xX9cexX6xX3xXddxX14xX15xX1xX119xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX18xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13cxX45xXeexXdxX3xX15xX283xXc3xX3xX3exX163xX3exX2xX3xX37xX38xX6xX3xX20xX1xX45xX3xX156xX107xX3xXexX141xXfaxX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX18xX26xX22xX3xX1xX22xX107xXexX3xX37xXc8xX15xXd1xXaxX3xX1xX141xX10xX12fcxX9xXaxX59xX55xX6ddxXexX10xX59xX4xX45xX22xXdxX6ddxX15xX6xXc3xX6ddxX3exX163xX3exX2xX6ddxX6bxX45xX6xX6ddxX20xX1xX45xX6ddxX156xX6xX6ddxXexX141xXdxX6ddxXddxX18xX6bxX20xX6ddxX1xX6xX6ddxXexXdxX15xX1xX6ddxX18xX6xX22xX6ddxX1xX22xX6xXexX6ddxX6bxX22xX15xXd1xX59xX2xX116xX3exX187xX3dxX2xX119xX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xXd1xX3xX7xX141xX4xX9xXaxX59xXc3xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX3exX163xX59xX15xX10xX14bxX7xX59xX3exX163xX3exX2xX59xX2xX163xX117xX6bxX3dxX2xX3dxX3exX163xX154xX161xXexX187xX117xX3cxX2xX5xX3dxX6ddxX2xX3dxX3dxX6bxX3dxX163xX116xX161xX163xX154xX3exXexX187xX116xX3dxX116xX163xX5xX163xX119xX19dxXbxXd1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX20xX41xX3xXexX1xX45xX46xXexX3xX18xX38xX39xXexX3xXbxX1xX50xX15xX3xXexX45xX55xX56xX15xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX18xX12xX0xX7xXexX141xX22xX15xXd1xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13cxX45xXeexXdxX3xX15xX283xXc3xX3xX3exX163xX3exX2xX3xX37xX38xX6xX3xX20xX1xX45xX3xX156xX107xX3xXexX141xXfaxX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX18xX26xX22xX3xX1xX22xX107xXexX3xX37xXc8xX15xXd1xXaxX3xX1xX141xX10xX12fcxX9xXaxX59xX55xX6ddxXexX10xX59xX4xX45xX22xXdxX6ddxX15xX6xXc3xX6ddxX3exX163xX3exX2xX6ddxX6bxX45xX6xX6ddxX20xX1xX45xX6ddxX156xX6xX6ddxXexX141xXdxX6ddxXddxX18xX6bxX20xX6ddxX1xX6xX6ddxXexXdxX15xX1xX6ddxX18xX6xX22xX6ddxX1xX22xX6xXexX6ddxX6bxX22xX15xXd1xX59xX2xX116xX3exX187xX3dxX2xX119xX1xXexXc3xXaxX12xX13cxX45xXeexXdxX3xX15xX283xXc3xX3xX3exX163xX3exX2xX3xX37xX38xX6xX3xX20xX1xX45xX3xX156xX107xX3xXexX141xXfaxX3xX13xX82xX1dxX84xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX18xX26xX22xX3xX1xX22xX107xXexX3xX37xXc8xX15xXd1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX141xX22xX15xXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX1dxX74bxX3xX5xX26xX3xXc3xXffxX4xX3xXexXdxX10fxX45xX3xX37xX38xX39xX4xX3xX1dxX9d8xX15xXd1xX3xXddxXc8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXexX23axX15xX1xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX15xX1xX3xX37xX3dbxX3xX141xX6xX3xXexX141xX22xX15xXd1xX3xX15xX1xXdxX14xXc3xX3xX20xd262xX3xX3exX163xX3exX163xX3xX6ddxX3xX3exX163xX3exX154xX119xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX18xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX45xX5xX12xX0xX6bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX141xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX18xX12xX0xX59xX6bxXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1085xX45xXexX1xX22xX141xXaxX12xX62axX1xX11c5xX4xX3xXd9fxX45xX6xX15xXd1xX0xX59xXbxX12
Phúc Quang