Vật liệu xây dựng “loạn” giá, nhu yếu phẩm tăng nhẹ
(Baohatinh.vn) - Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, các công trình dân dụng, sản xuất nông nghiệp..., khiến nhu cầu về vật liệu xây dựng và các loại nhu yếu phẩm trên địa bàn một số địa phương ở Hà Tĩnh tăng cao. Ghi nhận tại nhiều địa phương, giá các mặt hàng nhu yếu phẩm không chênh lệch nhiều so với trước bão; tuy nhiên, mặt hàng vật liệu xây dựng (VLXD), xuất hiện một số cá nhân, cửa hàng tăng giá để kiếm lời.
814dxa7afx9dd9x8d79x92c1xd80fxdc08xfa38xX6x1131bxb5a3xX1xaab8x92cdxd908xcb0fxX9x11e27xX0xX6x99d9xea27xXcxb4eexcf01xX10x90b0x12b5exb72fxX2xX13xX14x126a0xb842xX16xX17xX2xX6xX5xd717xX2x98c6x8d3bxXcxb6bcxX0xc0bbxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX1ax11f1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19xeb1fxX13xX4xa0d1xX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10x12546xe43exX13xX2xX4xX46x11589xX26xX2x12d70x8431xXexX2xXdx12dcbxX16xX17xX2x925axX4xXcxf846xX16x9a63xX2xX17xX46xe692xcbc3xX2xX16xX1axX26xX2xXex9602xX26xX2xX1xX1axe43axeb23xX2xX13x125f3xX16xX17xX2xX16xX1axa006xX0xX2dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX2dxX1axX3bxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x11023xX49xX5xXdxX9xX10xXbxX29xXcxX2xX6x9c1axX2xX3bx12722xX2xX17xX5exXexX2xX13xX1axX46xX5axX13xX2xX1axX69xX46xX2xX16x12185xX16xX17xX2xX16x9301xX2xc102xXc4xX2xX16xX1axf5a0xX2xdf6bxX70xX2xX3xX6fxX3xX2xX3x103c2xX16xX17xX2xX13xX14xfcb3xX16xX1axX2xXdxX5exX16xX2xXdxb042xX16xX17xX70xX2xX6xd525xX16xX2xX5dxX26xc618xX13xX2xX16xXd5xX16xX17xX2xX16xX17xX1axX46xX5axX1x11811xXfdxXfdxX70xX2x1063cxX1axX46xX77xX16xX2xX16xX1axX26xX2xX3x8ee3xX26xX2xXc6xXc4xX2xXc6xX55xX13xX2xX4xX46xX5axX26xX2xX5dxX5exXexX2xXdxX62xX16xX17xX2xXc6xXcbxX2xX3xX6fxX3xX2xX4xXcxX69xX46xX2xX16xX1axX26xX2xXexX77xX26xX2xX1xX1axX7cxX7dxX2xX13xX14x113c8xX16xX2xd9b5xX1bxX5xX2xX28xXcbxX16xX2xX7dxbc42xX13xX2xX6xXabxX2xX143xX1bxX5xX2xX1xX1axX1fx1046fxX16xX17xX2xXcdxX2xXa0xXcbxX2xX19x9286xX16xX1axX2xX13xX80xX16xX17xX2xX3xX5xXcxXfdxX2x10315xX1axX46xX2xX16xX1axX55xX16xX2xX13xX69xX46xX2xX16xX1axX46xXc4xX26xX2xX143xX1bxX5xX2xX1xX1axX1fxX159xX16xX17xX70xX2xX17xX46xX6fxX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX16xX1axX26xX2xXexX77xX26xX2xX1xX1axX7cxX7dxX2xX102xX1axXd5xX16xX17xX2xX3xX1axX140xX16xX1axX2xX4xX5axX3xX1axX2xX16xX1axX46xXc4xX26xX2xX6xXcxX2xXc6x10890xX46xX2xX13xX14xX1fxX1c9xX3xX2xX28xX29xXcxc6cdxX2xX13xX26xXexX2xX16xX1axX46xX140xX16xX70xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xXc6xX55xX13xX2xX4xX46xX5axX26xX2xX5dxX5exXexX2xXdxX62xX16xX17xX2xede1xX54xd4ecx12245xc5d5x9e93xX70xX2xX5dxX26xXefxX13xX2xX1axX46xX5axX16xX2xX7dxX14cxX13xX2xX6xXabxX2xX3xX6fxX2xX16xX1axX5exX16xX70xX2xX3x831dxX5xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX2xX143x9909xX2xX102xX46xX77xX7dxX2xX4xX20xX46xXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX54xX55xX13xX2xX4xX46xX5axX26xX2xX5dxX5exXexX2xXdxX62xX16xX17xX2xX16xX159xX46xX2xX28xXdbxX16xX1axX2xf678xX16xX70xX2xX16xX159xX46xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX0xX2dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX69xX46xX2xX1axX26xXexX5axX16xX2x1182exff9fxX2xd8e5xX16xX1axX70xX2xX1axX10dxX26xX2xX16xX1axX1fxX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xX102xX1axXd5xX16xX17xX2xX3xe2a0xX2xX6xX62xX2xX28xX46xX77xX16xX2xX143xX14cxX16xX17xX2xXc6xXc4xX2xX17xX46xX6fxXfdxX2xX54xX14cxX46xX2xXc6xXcbxX16xX17xX2xX3xX1axXcdxX2xX13x10aa2xX16xX17xX2xX28xX5xXcxX2xX5dxX46xX2xX7dxX80xX16xX17xX2xX143xX232xX2xX102xX1bxX1xX2xXc6xXc4xX2xX66xXc6xX6fxX6bxX2xX4xX69xX46xX2xX7dxX6fxX46xX2xX16xX1axXcbxX2xX28xX1bxX2xX17xX46xX2d6xX2xX13xX1axXabxX3xX70xX2xX3xX1axX1bxX2x1031cxX17xX26xXex8e00xX16xX2xX19xX1axX1bxX2xX19xX5exX7dxX2xX1fdxX13xX1axXd5xX16xX2xX19xX1axX5xX16xX1axX2xXa0x8643xX5xX70xX2xX5dxX29xX2xX2adxX2aexX2xX19xX1axX1fxX202xX2xX3xX1axXcxX2xX28xX46xX77xX13xX2bxX2xX66xX19xX14xX1fxX1c9xX3xX2xX143xX5exXexX70xX2xX3bxX2xX28xX5xXcxX2xX5dxX46xX2xX7dxX80xX16xX17xX2x8c8ex8384xXfdxXaexXaexXaexX2xX143xb636xX16xX17xX70xX2xX28xX5exXexX2xX17xX46xX20xX2xXc6xc921xX16xX2xX13xX1axX77xXfdxX2xX171xX46xcd69xX5xX2xX13xX1axX20xX46xX2xX143xX46xX232xX7dxX2xX102xX1axX2d6xX2xX102xX1axX80xX16xX2xX16xXcbxXexX70xX2xX16xX77xX26xX2xX3xX2d6xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX16xXcbxXcxX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX2xX13xX1axXdbxX2xX28xXcbxX2xX3xXcxX16xX2xX3xX1axcf94xX16xX17xX2xX13xXd5xX46xX2xX3xXcbxX16xX17xX2xX102xX1axXabxX16xX2xX102xX1axX275xX2xX13xX1axX140xX7dxX6bxXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX13xX49xX5dxX13xf9f2xX5xX4xX46xX17xX16xX2bxX2xX3xX49xX16xX13xX49xX14xX1d5xX9xX10xX0xX46xX7dxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX1axX13xX13xX1xX2bxX2dxX2dxX46xXfdxX28xX5xXcxX1axX5xX13xX46xX16xX1axXfdxXc6xX16xX2dxX16xX49x12466xX6xX2dxX3bxeff2xf4f3xX45exX2dxX45exX45exXdxXaexX3bxd9ddxXaex12825xe5e5xX3bxX13xX45exX46axX45fxX46axX4xXaexXfdx97cdxX1xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX45axX46xXdxX13xX1axX2bxX386xXaexXaexX1xX5dxX1d5xX1axX49xX46xX17xX1axX13xX2bxX46axXaexXaexX1xX5dxX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xXc6xX5xX13xX2xX4xX46xX49xX26xX2xX5dxX5xXexX2xXdxX26xX16xX17xX2xX4xXcxX5xX16xX2xX17xX46xX5xX2xX16xX1axX26xX2xXexX49xX26xX2xX1xX1axX5xX7dxX2xX13xX5xX16xX17xX2xX16xX1axX49xX9xX2xX2dxX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x11927xX5xX1xX13xX46xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX13xX49xX5dxX13xX427xX5xX4xX46xX17xX16xX2bxX2xX3xX49xX16xX13xX49xX14xX1d5xX9xX10xX337xX1axX14cxX16xX2xX16xX1axX1bxX1xX2xX7dxX26xX5xX2xX28xX6fxX16xX2xX13xXefxX7dxX2xX4xda6axX1xX2xX1xX46xX28xX14xXcxX2xX5dxX46xX2xX7dxX80xX16xX17xX2xXcdxX2xX5dxX29xX2xX2adxX2aexX2xX19xX46xX77xX16xX2xX1fdxX2adxX2aexX2xX2b0xX16xX1axX202xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX69xX46xX2xX19x819dxX2xXa0xXcbxX2xX19xX163xX16xX1axX70xX2xX16xX159xX46xX2xX3xX2d6xX2xX16xX1axX46xXc4xX26xX2xX143xX69xX46xX2xX4x824axX2xX143xX10dxX26xX2xX7dxXabxX46xX2xX3xX26xX16xX17xX2xX3xXefxX1xX2xX54xX1ffxX200xX201xX70xX2xX17xX46xX6fxX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xXc6xX39cxX16xX2xX3xX159xX2xX28xXeaxX16xX2xX275xX16xX2xX143xX1bxX16xX1axXfdxX2x102a1xX16xX17xX2xX337xX17xX26xXexX33bxX16xX2xX54xX80xX16xX2xXbxXdbxX16xX1axX2xX427xX2xX3xX1ax10ea2xX2xX3xX220xX5xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xX19xX1axX5xX16xX1axX2xXbxXdbxX16xX1axX2xX1fdxX143xX1fxX20xX16xX17xX2xXa0xXcbxX2xX19xXd5xX16xX2xcee7xXe4xX3xX202xX2xX3xX1axXcxX2xX28xX46xX77xX13xX2bxX2xX66xXa0xX46xX5axX16xX2xX16xX5xXexX70xX2xX13xXd5xX16xX2xXc6xXcbxX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xX14xXefxX13xX2xX102xX1axX5xX16xX2xX1axX46xX77xX7dxX2xX28xXcdxX46xX2xX6xd56bxX3xX2xX7dxX26xX5xX2xX102xX1axX6fxX2xX4xX1c9xX16xXfdxX2xX19xXd5xX46xX2xX143xX29xX2xX4xX46xX140xX16xX2xX1axX5axX2xXc6xX1c9xX46xX2xX3xX6fxX3xX2xX16xX1axXcbxX2xX7dxX6fxXexX2xXcdxX2x936exXcbxX2xX337xf355xX16xX17xX70xX2x93b0xX26xXeaxX16xX17xX2xX337xX17xX29xX46xX70xX2xXbxXdbxX16xX1axX2xX671xX1bxX16xX1axX2xX143xXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX16xX1axX1fxX16xX17xX2xX143xXc4xX26xX2xX16xX1axX55xX16xX2xX143xX1fxX51exX3xX2xX13xX1axXd5xX16xX17xX2xX13xX46xX16xX2xX1xX1axXeaxX46xX2xX3xX1axX20xX2xX13xX1axX140xX7dxX2xX7dxX14cxX13xX2xX13xX1axX20xX46xX2xX17xX46xX5xX16xX2xX16xX3a6xX5xXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX26xXexX2xX102xX1axX5xX16xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX16xX1axX1fxX16xX17xX2xX13xXd5xX46xX2xXc6xX39cxX16xX2xX17xX46xX3a6xX2xX16xX17xX26xXexX140xX16xX2xX17xX46xX6fxX2xX16xX1axX1fxX2xX13xX14xX1fxX1c9xX3xX70xX2xXc6xX2fbxX5xX2xX13xX69xXcxX2xX26xXexX2xX13xc67exX16xX2xXc6xX1c9xX46xX2xX102xX1axX6fxX3xX1axX2xX1axXcbxX16xX17xX70xX2xXc6xX2fbxX5xX2xX3xX1axX46xX5xX2xX6xd941xX2xX102xX1axX2d6xX2xX102xX1axX80xX16xX2xXc6xX1c9xX46xX2xX28xXcbxX2xX3xXcxX16xX2xX16xX1axX5exX16xX2xXdxX5exX16xX6bxXfdxX2xX4e2xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xXdxX5exXexX2xX13xX1axa85cxX1xX70xX2xX102xaf19xX7dxX70xX2xX143xX46xX16xX1axX2xXc6xX39cxX16xX2xXcdxX2xX7dxX640xX3xX2xX17xX46xX6fxX2xX3x95c9xXfdxX2xX4e2xX353xX16xX2xXd5xX16xX17xX2xX1ffxX140xX2xX54xX80xX16xX2xXa0xX1fxX16xX17xX2xX427xX2xX7dxX14cxX13xX2xX16xX17xX1fxX20xX46xX2xXdxX5exX16xX2xXcdxX2xX5dxX29xX2xX19xX1axX69xX3xX1axX2xXa0xX69xX2xX1fdxX19xX55exX2xXa0xXcbxX2xX19xX163xX16xX1axX202xX2xX3xX1axX46xX5xX2xX6xX74bxX2bxX2xX66x88a7xX5xX26xX2xX28xX29xXcxX70xX2xXdxd599xX2xX16xX1axX26xX2xX3xX10dxX26xX2xXc6xXc4xX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xX3xX5d1xX5xX2xX16xX1axX5exX16xX2xXdxX5exX16xX2xX14xXefxX13xX2xX4xX1c9xX16xX2xX16xX1axX1fxX16xX17xX2xX143xX46xXc4xX26xX2xX143xX6fxX16xX17xX2xX7dxX2fbxX16xX17xX2xX4xXcbxX2xX1axX46xX5axX16xX2xX16xX5xXexX70xX2xX17xX46xX6fxX2xX13xXd5xX16xX70xX2xX5dxX46xX2xX7dxX80xX16xX17xX70xX2xX6x1005cxX13xX70xX2xX13xX1axX77fxX1xb284xX2xXc6xX39cxX16xX2xX17xX46xX3a6xX2xX16xX17xX26xXexX140xX16xX6bxXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX13xX49xX5dxX13xX427xX5xX4xX46xX17xX16xX2bxX2xX3xX49xX16xX13xX49xX14xX1d5xX9xX10xX0xX46xX7dxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX1axX13xX13xX1xX2bxX2dxX2dxX46xXfdxX28xX5xXcxX1axX5xX13xX46xX16xX1axXfdxXc6xX16xX2dxX16xX49xX45axX6xX2dxX3bxX45exX45fxX45exX2dxX45exX45exXdxXaexX3bxX467xXaexX469xX46axX3bxX13xX387xX45exX46axX387xX4xX3bxXfdxX474xX1xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX45axX46xXdxX13xX1axX2bxX386xXaexXaexX1xX5dxX1d5xX1axX49xX46xX17xX1axX13xX2bxX46axXaexXaexX1xX5dxX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xXc6xX5xX13xX2xX4xX46xX49xX26xX2xX5dxX5xXexX2xXdxX26xX16xX17xX2xX4xXcxX5xX16xX2xX17xX46xX5xX2xX16xX1axX26xX2xXexX49xX26xX2xX1xX1axX5xX7dxX2xX13xX5xX16xX17xX2xX16xX1axX49xX9xX2xX2dxX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4e2xX5xX1xX13xX46xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX13xX49xX5dxX13xX427xX5xX4xX46xX17xX16xX2bxX2xX474xX26xX6xX13xX46xaddfxXexX1d5xX9xX10xX337xX17xX1fxX20xX46xX2xXdxX5exX16xX2xX2adxX2aexX2xX2b0xX16xX1axX2xX13xX14xX5xX16xX1axX2xX13xX1axX5d1xX2xX7dxX26xX5xX2xXc6xX55xX13xX2xX4xX46xX5axX26xX2xXc6xXc4xX2xX6xX220xX5xX2xX3xX1axX3a6xX5xX2xX3xX6fxX3xX2xX3xXd5xX16xX17xX2xX13xX14xXdbxX16xX1axX2xX1axX1fxX2xX1axcc48xX16xX17xX2xXdxXcxX2xX7dxX1fxX5xX2xX28xX29xXcxXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX14xXcxX16xX17xX2xX102xX1axX46xX2xX143xX2d6xX70xX2xX13xX69xX46xX2xX1axX26xXexX5axX16xX2xXa0xX1fxX159xX16xX17xX2xX2adxX1axX140xX70xX2xX143xX29xX2xX5dxXeaxXexX2xX14xX5xX2xX13xXdbxX16xX1axX2xX13xX14xX69xX16xX17xX2xX66xX4xXcxX69xX16xX6bxX2xX17xX46xX6fxX2xX3xX6fxX3xX2xX6xXeaxX16xX2xX1xX1axX7cxX7dxX2xX54xX1ffxX200xX201xXfdxX2xXbxX140xX16xX2xX3xX69xX16xX1axX2xX7dxX14cxX13xX2xX6xXabxX2xX143xX69xX46xX2xX4xX57bxX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xXc6xX39cxX16xX2xX17xX46xX3a6xX2xX17xX46xX6fxX2xXcdxX2xX7dxX640xX3xX2xX275xX16xX2xX143xX1bxX16xX1axX2xX13xX1axXdbxX2xX3xX79cxX16xX17xX2xX3xX2d6xX2xX102xX1axXd5xX16xX17xX2xX72exX13xX2xX143xX69xX46xX2xX4xX57bxX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX70xX2xX143xXbfxX3xX2xX28xX46xX5axX13xX2xX143xXabxX46xX2xXc6xX1c9xX46xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX13xXefxX7dxX2xX4xX51exX1xX2xX964xX46xX28xX14xXd5xX2xX5dxX46xX2xX7dxX80xX16xX17xXfdxX2xX1ffxX57bxX2xX17xX46xXeaxX46xX2xX3xX1axXcxX2xX1axX46xX5axX16xX2xX13xX1fxX51exX16xX17xX2xX16xXcbxXexX70xX2xX3xX1axX5d1xX2xX143xX69xX46xX2xX4xX57bxX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xXa0xX1fxX20xX16xX17xX2xXbxX5exX16xX2xX1fdxX13xX1axX1bxX2xX13xX14xXefxX16xX2xXa0xX1fxX159xX16xX17xX2xX2adxX1axX140xX202xX2xX3xX1axXcxX2xX28xX46xX77xX13xX2bxX2xX66xX4e2xX1axX3ebxX16xX17xX2xX13xXd5xX46xX2xX16xX1axX55xX1xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX13xX2fbxX2xX67axX26xXeaxX16xX17xX2xXbxXdbxX16xX1axX70xX2xX1axX46xX5axX16xX2xX3xXd5xX16xX17xX2xX13xXexX2xX6xXeaxX16xX2xX5dxX26xXefxX13xX2xX3xX1axX1bxX26xX2xXeaxX16xX1axX2xX1axX1fxXcdxX16xX17xX2xX16xXbfxX16xX17xX2xX16xXc4xX2xX3xX5d1xX5xX2xX28xX29xXcxXfdxX2xX201xXcxX2xX143xX2d6xX70xX2xX3xX6fxX3xX2xX143xX69xX46xX2xX4xX57bxX2xX3xX1axX3ebxX16xX17xX2xX13xXd5xX46xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX2xX13xX2fbxX2xX7dxX14cxX13xX2xXc6xXcbxX46xX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2dxX3bxX2xX13xXefxX7dxX2xX4xX51exX1xX2xX143xX232xX2xX1axd357xX2xX13xX14xX51exX2xX3xXd5xX16xX17xX2xX13xXexX6bxXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xXdbxX16xX1axX2xX13xX14xX69xX16xX17xX2xX66xX4xXcxX69xX16xX6bxX2xX17xX46xX6fxX2xX54xX1ffxX200xX201xX2xXcdxX2xX102xX1axX26xX2xXc6xX62xX3xX2xX13xX1axX1bxX2xX5dxX29xX2xX2adxX2aexX2xX2b0xX16xX1axX2xX28xX46xX77xX16xX2xX143xX14cxX16xX17xX2xX13xX1axX49xXcxX2xX13xX2fbxX16xX17xX2xX17xX46xX20xXfdxX2xX19xX1axX49xXcxX2xX1xX1axXeaxX16xX2xX6fxX16xX1axX2xX3xX5d1xX5xX2xX16xX17xX1fxX20xX46xX2xXdxX5exX16xX2xX143xX1bxX5xX2xX1xX1axX1fxX159xX16xX17xX70xX2xX3xX2d6xX2xX16xX1axX3a6xX16xX17xX2xX13xX14xX1fxX20xX16xX17xX2xX1axX51exX1xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX2xXc6xX55xX13xX2xX4xX46xX5axX26xX2xX4xX140xX16xX2xX17xXefxX1xX2xX469xX427xX45fxX2xX4xX10dxX16xX2xX6xXcxX2xXc6xX1c9xX46xX2xX16xX17xXcbxXexX2xX13xX1axX1fxX20xX16xX17xXfdxX2xX5faxX14cxX13xX2xX16xX17xX1fxX20xX46xX2xXdxX5exX16xX2xX1xX1axX1fxX20xX16xX17xX2xX2adxX2aexX2xX55exX1axX1fxX159xX16xX17xX2xX1xX1axXeaxX16xX2xX6fxX16xX1axX70xX2xX28xXdbxX16xX1axX2xX13xX1axX1fxX20xX16xX17xX70xX2xX7dxX14cxX13xX2xXc6xX46xX140xX16xX2xX16xX17xX2d6xX46xX2xX3xX1ax10076xX2xX102xX1axXcxXeaxX16xX17xX2xX45fxX427xX46axX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX70xX2xX16xX5xXexX2xX3xX2d6xX2xX143xX69xX46xX2xX4xX57bxX2xX13xX80xX16xX17xX2xX4xX140xX16xX2xX45exX427xX3bxXaexX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xXfdxX2xX5faxX14cxX13xX2xX3xX6fxX16xX2xX28xX14cxX2x8eafxXbxX337xX201xX2xX13xX1axX1bxX2xX5dxX29xX2xX2adxX2aexX2xX2b0xX16xX1axX2xX3xX1axXcxX2xX28xX46xX77xX13xX70xX2xX6xX5xX26xX2xX102xX1axX46xX2xX3xX2d6xX2xX16xX1axX46xXc4xX26xX2xX16xX17xX1fxX20xX46xX2xXdxX5exX16xX2xX28xX6fxXcxX2xX3xX6fxXcxX2xXc6xXc4xX2xX13xXdbxX16xX1axX2xX13xX14xX69xX16xX17xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX2xX54xX1ffxX200xX201xX70xX2xX13xX1axX1bxX2xX5dxX29xX2xX143xX29xX2xX28xX6fxXcxX2xX3xX6fxXcxX2xX7e8xXcdxX2xX4e2xXd5xX16xX17xX2xX13xX1axX1fxX159xX16xX17xX2xX143xX232xX2xX16xX84exX7dxX2xX13xXdbxX16xX1axX2xX1axXdbxX16xX1axX2xXc6xXcbxX2xX13xX14xX46xX232xX16xX2xX102xX1axX5xX46xX2xX3xX6fxX3xX2xX17xX46xXeaxX46xX2xX1xX1axX6fxX1xXfdxX2xX671xX1fxX51exX3xX2xX28xX46xX77xX13xX70xX2xX13xX1axX1bxX2xX5dxX29xX2xX2adxX2aexX2xX2b0xX16xX1axX2xX1axX46xX5axX16xX2xX143xX5xX16xX17xX2xX13xX14xX46xX232xX16xX2xX102xX1axX5xX46xX2xX7dxXcdxX2xX3xX220xX5xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX28xXdbxX16xX1axX2xX275xX16xX2xX17xX46xX6fxX2xX143xXabxX46xX2xXc6xX1c9xX46xX2xX7dxX14cxX13xX2xX6xXabxX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX54xX1ffxX200xX201xXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX337xX1axX26xX2xXexX77xX26xX2xX1xX1axX7cxX7dxX2xX13xX80xX16xX17xX2xX16xX1axX86xX0xX2dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX69xX46xX2xX19xX55exX2xXa0xXcbxX2xX19xX163xX16xX1axX70xX2xX16xX17xX5xXexX2xX6xX5xX26xX2xX28xX29xXcxX70xX2xX3xX6fxX3xX2xX3xX1axX51exX2xXdxX5exX16xX2xX6xX46xX16xX1axX2xX13xX14xX140xX16xX2xX143xX1bxX5xX2xX28xXcbxX16xX2xX143xX29xX2xX7dxXcdxX2xX28xX6fxX16xX2xX13xX14xXcdxX2xX4xX69xX46xXfdxX2xX19xX26xXexX2xXeaxX16xX1axX2xX1axX1fxXcdxX16xX17xX2xX3xX5d1xX5xX2xX28xX29xXcxX2xX6xXabxX2xX3bxXaexX2xX102xX1axX46xX77xX16xX2xX13xXdbxX16xX1axX2xX13xX14xX69xX16xX17xX2xX102xX1axX5xX16xX2xX1axX46xX77xX7dxX2xX143xX10dxX26xX2xXc6xXcbxXcxX2xX13xX80xX16xX17xX856xX2xX16xX1axX1fxX16xX17xX2xX17xX46xX6fxX2xX14xX5xX26xX2x10945xX26xXeaxX70xX2xX13xX1axX62xX3xX2xX1xX1axX7cxX7dxX2xX13xX69xX46xX2xX3xX6fxX3xX2xX3xX1axX51exX2xXdxX5exX16xX2xX6xX46xX16xX1axX2xX102xX1axXd5xX16xX17xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX7dxX69xX16xX1axXfdxX2xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX13xX49xX5dxX13xX427xX5xX4xX46xX17xX16xX2bxX2xX3xX49xX16xX13xX49xX14xX1d5xX9xX10xX0xX46xX7dxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX1axX13xX13xX1xX2bxX2dxX2dxX46xXfdxX28xX5xXcxX1axX5xX13xX46xX16xX1axXfdxXc6xX16xX2dxX16xX49xX45axX6xX2dxX3bxX45exX45fxX45exX2dxX45exX45exXdxXaexX3bxX467xXaexX469xX46axX3bxX13xX46ax1171bxX387xX3bxX4xX469xXfdxX474xX1xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX45axX46xXdxX13xX1axX2bxX386xXaexXaexX1xX5dxX1d5xX1axX49xX46xX17xX1axX13xX2bxX46axXaexXaexX1xX5dxX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xXc6xX5xX13xX2xX4xX46xX49xX26xX2xX5dxX5xXexX2xXdxX26xX16xX17xX2xX4xXcxX5xX16xX2xX17xX46xX5xX2xX16xX1axX26xX2xXexX49xX26xX2xX1xX1axX5xX7dxX2xX13xX5xX16xX17xX2xX16xX1axX49xX9xX2xX2dxX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4e2xX5xX1xX13xX46xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX49xX8xX9xX13xX49xX5dxX13xX427xX5xX4xX46xX17xX16xX2bxX2xX3xX49xX16xX13xX49xX14xX1d5xX9xX10xX171xX46xX6fxX2xX14xX5xX26xX2xX13xX69xX46xX2xX7dxX14cxX13xX2xX6xXabxX2xX3xX1axX51exX2xXcdxX2xXa0xXcbxX2xX19xX163xX16xX1axX2xX102xX1axXd5xX16xX17xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX7dxX69xX16xX1axX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2adxX1axXeaxXcxX2xX6xX6fxX13xX2xXcdxX2xX7dxX14cxX13xX2xX6xXabxX2xX3xX1axX51exX70xX2xX17xX46xX6fxX2xX16xX1axX46xXc4xX26xX2xX4xXcxX69xX46xX2xX14xX5xX26xX70xX2xXf1fxX26xXeaxX2xX13xX80xX16xX17xX2xX16xX1axX86xX70xX2xX16xX1axX1fxX16xX17xX2xX102xX1axXd5xX16xX17xX2xXf1fxX26xX6fxX2xX3xX5xXcxX2xX6xXcxX2xXc6xX1c9xX46xX2xX16xX17xXcbxXexX2xX13xX1axX1fxX20xX16xX17xXfdxX2xXbxXdbxX16xX1axX2xX13xX1axX1fxX20xX16xX17xX70xX2xX7dxX14cxX13xX2xX28xX2d6xX2xX14xX5xX26xX2xX7dxX26xXabxX16xX17xX2xX387xXfdxXaexXaexXaexX2xX143xX38exX16xX17xX2xX13xX1axXdbxX2xX16xX5xXexX2xX13xX80xX16xX17xX2xX4xX140xX16xX2xX386xXfdxXaexXaexXaexX2xX427xX2xX467xXfdxXaexXaexXaexX2xX143xX38exX16xX17xX1d5xX2xX14xX5xX26xX2xX3xXeaxX46xX2xX16xX17xf771xX13xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX13xX2fbxX2xX469xXaexX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX2dxX102xX17xX2xX4xX140xX16xX2xX469xX387xXfdxXaexXaexXaexX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX1d5xX2xX3xXcbxX2xX3xX1axX26xX5xX2xX3bxX469xX427xX3bxX45fxX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX2dxX102xX17xXfdxXfdxXfdxX2xX171xX46xX6fxX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX16xXcbxXexX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX6xX46xX140xX26xX2xX13xX1axX1bxX2xX3xX159xX2xX28xXeaxX16xX2xX3xX79cxX16xX17xX2xX13xX1fxX159xX16xX17xX2xX13xX62xX2xX16xX1axX1fxX2xX3xX1axX51exX2xXdxX5exX16xX2xX6xX46xX16xX1axXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX69xX46xX2xX102xX1axX26xX2xXc6xX62xX3xX2xX3xX1axX51exX2xX1axX26xXexX5axX16xX2xXa0xX1fxX159xX16xX17xX2xX2adxX1axX140xX2xXc6xXcbxX2xX7dxX14cxX13xX2xX6xXabxX2xX143xX1bxX5xX2xX1xX1axX1fxX159xX16xX17xX2xX102xX1axX6fxX3xX2xX16xX1axX1fxX2bxX2xX4e2xX7cxX7dxX2xX200xX26xXexX140xX16xX70xX2xX1axX26xXexX5axX16xX2xX2adxX2aexX2xX2b0xX16xX1axX70xX2xX1ffxX14cxX3xX2xXa0xXcbxX856xX70xX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX13xX1axX62xX3xX2xX1xX1axX7cxX7dxX2xXc6xX39cxX16xX2xX17xX46xX3a6xX2xX16xX17xX26xXexX140xX16xX2xX17xX46xX6fxX2xX1axXcxXbfxX3xX2xX3xX1axXcd2xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX16xX1axX86xXfdxX2xX4e2xXe4xX2xX13xX1axX232xX70xX2xX17xX46xX6fxX2xX13xX1axX1bxX13xX2xX4xX51exX16xX2xXdxX5xXcxX2xX143xX14cxX16xX17xX2xX13xX2fbxX2xX387xXaexX427xX45exXaexX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX2dxX102xX17xX70xX2xX3xX6fxX2xX4xX2d6xX3xX2xX16xX26xXd5xX46xX2xX45exXaexX427xX467xXaexX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX2dxX102xX17xX70xX2xX17xX69xXcxX2xX13xX2fbxX2xX3bxXaexX427xX3bxX387xX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX2dxX102xX17xX70xX2xX3xX6fxX3xX2xX7dxXbfxX13xX2xX1axXcbxX16xX17xX2xX14xX5xX26xX70xX2xX3xX5d1xX2xX13xX80xX16xX17xX2xX28xXdbxX16xX1axX2xXf1fxX26xX5exX16xX2xX3bxX427xX469xX2xX16xX17xX1axXdbxX16xX2xX143xX38exX16xX17xX2dxX102xX17xXfdxXfdxXfdxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2b0xX26xX13xX1axXcxX14xX9xX10xX337xX1axX2d6xX7dxX2xX55exXfdxX54xX2xX2adxX46xX16xX1axX2xX13xX77xX0xX2dxX1xX10
Nhóm P.V Kinh tế