VĐV Hà Tĩnh thắng lớn Giải Rowing vô địch và vô địch trẻ ĐNA
(Baohatinh.vn) - Giải Rowing vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á lần thứ 16 diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 8/11/2016 tại Trung tâm đua thuyền Sông Giá – Hải Phòng.
fd6bx13ac7x14833x10078x15aafx18f45x1134dxfd98x18534xX7x18f39x11ccex124c7x13ac2x15b13x17aa8xX5x12304xXax10646x11788x10770xX13xX3x10c88x16a4fxX3xXcx14f84x148b3xX1xX3xXexX1x17712xX1cx16627xX3xX5x12565xX1cxX3x11674xXdx1849fxXdxX3x14c96x19158x17089xXdxX1cxX23xX3x111e0x145c2xX3x18e97x18873xX4xX1xX3xX35xX18xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX4xX1xX3xXex13851x11278xX3xX14x1746ax1524fxX0x164b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x1572dxXaxX12xX29xXdxX2bxXdxX3xX2exX2fxX30xXdxX1cxX23xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX4xX1xX3xX35xX18xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX4xX1xX3xXexX49xX4axX3xX14xX36xX1cxX23xX3xX4dxX6x11c3exX3x174bexX3xX5x18e1bxX1cxX3xXexX1x12bb1xX3xX2x144d1xX3xX62xXdx131fdxX1cxX3xX49xX6xX3xXex13f1exX3xX1cxX23xX18x15765xX3x10a2fxX50xX2xX2xX3xX38x14f9fxX1cxX3xX1cxX23xX18xXacxX3x1110dxX50xX2xX2xX50xXaex13bdbxX2xX9cxX3xXex153f4xXdxX3xXcxX49x11b1exX1cxX23xX3xXex14490xX8fxX3xX38xXccxX6xX3xXexX1xXccxXacx1215exX1cxX3x13b82xX36xX1cxX23xX3xX29xXdx1103exX3x161bfxX3xX17xX2bxXdxX3x12e63xX1x114a0xX1cxX23x192d5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx163a8xX2fxX62xXacxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10x10350xXex14361xX6xX5xXdxX23xX1cx18f6fxX3x16b18xXccxX7xXexXdx179bbxXacx12a97xXaxX12xXcxX1xX6xX8fxX3xX62x1412axX3xX23xXdxX2bxXdxX3xX4x16172xX3xXbcx13d21xX3xXexX6xXacxX3xX4xX1x18deexX2fxX3x12d2dx10fc1x14a3dxX3xX1cx142c5x1521bxX3xX4x1679cxX6xX3xX137xX3xX38x13659xXdxX3xXexXccxXacx15968xX1cxX3xX4xXe6xX4xX3x150adxXccx14378xX4xX3xX23xXdxX6xX3x12ffdxX6xX5xX6xXacxX7xXdxX6x18a1bxX3x10198xX1cxX62xX2fxX1cxX10xX7xXdxX6xX16fxX3xXdfxXdxX1cxX23xX6xXbxX2fxX49xX10xX16fxX3xXcxX1xXe6xXdxX3x17635xX6xX1cxX3xX35xX18xX3xX13xXdx15221xXexX3xX4dxX6xX8fxXf3xX3xXcxX49xX2fxX1cxX23xX3xX38xX134xX16fxX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX4xX134xX3xXaexX3xX13xX14xX13xX3xX5xX18xX3xXcxX49xX94xX1cxX3xX14x10d65xX1cxX23xX3x17f72x14496xX1cxX23xX3xX35xX18xX3xX4dxX23xXccxXacxXa0xX1cxX3xXcxX1xX39xX3xX17xX2bxXdxX3xXexX1xX6xX8fxX3xX23xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX38x1035dxXccxX3x14eb2xX3xXaexX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX38xX36xXdxX3xX35xX18xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3x131f3xX160xX1cxXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2fxX62xXacxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX4xX10xX1cxXexX10xX49xX123xXaxX12xX0xXdxX8fxX23xX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX30xXdxX62xXexX1xX11axX137xX137xXc2xXbxX112xX123xX1xX10xXdxX23xX1xXexX11axX143xX9cx13807xXbxX112xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX62xX35xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX1cxX23xX3xX5xX2fxX1cxX3xX23xXdxX6xXdxX3xX49xX2fxX30xXdxX1cxX23xX3xX35xX2fxX3xX62xXdxX4xX1xX3xX35xX6xX3xX35xX2fxX3xX62xXdxX4xX1xX3xXexX49xX10xX3xX62xX1cxX6xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf3xX20fxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX35xX1cxX50xX1cxX10xX30xX7xX50xX2xX9cx106c8xX137xX50xX2xXc2xX9cxX62xXaexX2xX2xXaexX265xX137xX143xXexX265xXaexXc2xX144xX5xXbcxXf3xX11cxXbxX23xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19137xX6xXbxXexXdxX2fxX1cxXaxX12xX13xX14xX13xX3xXcxX49xX94xX1cxX3xX14xX1c1xX1cxX23xX3xX1c5xX1c6xX1cxX23xX3xX4x142d9xX1cxX23xX3xX38x152c4xX1cxX23xX3xX38xX151xXdxX3xX1cxX1x11ac1xX1cxX3xX17xX2f6xX13xX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX20fxX160xX1cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2fxX62xXacxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX4xX10xX1cxXexX10xX49xX123xXaxX12xX0xXdxX8fxX23xX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX30xXdxX62xXexX1xX11axX137xX137xXc2xXbxX112xX123xX1xX10xXdxX23xX1xXexX11axX143xX9cxX265xXbxX112xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX62xX35xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX1cxX23xX3xX5xX2fxX1cxX3xX23xXdxX6xXdxX3xX49xX2fxX30xXdxX1cxX23xX3xX35xX2fxX3xX62xXdxX4xX1xX3xX35xX6xX3xX35xX2fxX3xX62xXdxX4xX1xX3xXexX49xX10xX3xX62xX1cxX6xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf3xX20fxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX35xX1cxX50xX1cxX10xX30xX7xX50xX2xX9cxX2caxX137xX50xX2xXc2xX9cxX62xXaexX2xX143xX137xX144xX2caxX9cxXexX137xX2xX2caxX143xX5xX143xXf3xX11cxXbxX23xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f6xX6xXbxXexXdxX2fxX1cxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX4xX10xX1cxXexX10xX49xX123xXaxX12xXf3xXf3xXf3xX3xX1cxX1xX322xX1cxX3xX17xX2f6xX103xX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX38xX36xXdxX3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2fxX62xXacxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX11cxXccxX7xXexXdxX121xXacxX123xXaxX12x13f26xXb4xXexX3xX15exXccxX2bxX16fxX3xXcxX49xX94xX1cxX3xX14xX1c1xX1cxX23xX3xX1c5xX1c6xX1cxX23xX3xX38x17218xX3xX23xXdxX18xX1cxX1xX3xX38x1162ex1888axX4xX3xX2xX3xX17xX2f6xX13xX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX20fxX160xX1cxX3xX4xX313xX1cxX23xX3xX35xX26xXdxX3xX13xX14xX13xX3xXcxX49xX94xX1cxX3xX14xX99xX4xX3xXcxX313xX1cxX23xX3xX142xX17xX2bxXdxX3xX1c5xX4b9x12f75xX1cxX23xX148xX16fxX3xXeexX1xXc7xX8fxX3xX167xXdxX1cxX1xX3xX2f6xX1x111f4xX1cxX1xX3xX142xX17xX18xX3xX4dxX151xXdxX148xX16fxX3xX14xX18xX8fxX3xX13xX1c1xX1cxX3xX17xXdxXb4xXccxX3xX142xX14xX21xX4xX3xX18cxX21xX4xX148xX123xX3xX2xX3xX17xX2f6xX103xX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX38xX36xXdxX3xX4xX313xX1cxX23xX3xX35xX26xXdxX3xXeexX1xXc7xX8fxX3xX167xXdxX1cxX1xX3xX2f6xX1xX50bxX1cxX1xX3xX142xX17xX18xX3xX4dxX151xXdxX148xXf3xX3xX13xX14xX13xX3xX4dxX23xXccxXacxXa0xX1cxX3xXcxX1xX39xX3xX17xX2bxXdxX3xX23xXdxX18xX1cxX1xX3xX17xX2f6xX103xX3xX1edxX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX38xX36xXdxX3xX4xX313xX1cxX23xX3xX13xX14xX13xX3xX13xXdxX3xXcxX1xX39xX3xX17xX4b9xX4f9xX1cxX23xX3xX142x17278xXccxX2bxX1cxX23xX3xX103x17e39xX1cxX1xX148xXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2fxX62xXacxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX4xX10xX1cxXexX10xX49xX123xXaxX12xX0xXdxX8fxX23xX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX30xXdxX62xXexX1xX11axX137xX137xXc2xXbxX112xX123xX1xX10xXdxX23xX1xXexX11axX143xX9cxX265xXbxX112xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX62xX35xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX1cxX23xX3xX5xX2fxX1cxX3xX23xXdxX6xXdxX3xX49xX2fxX30xXdxX1cxX23xX3xX35xX2fxX3xX62xXdxX4xX1xX3xX35xX6xX3xX35xX2fxX3xX62xXdxX4xX1xX3xXexX49xX10xX3xX62xX1cxX6xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXf3xX20fxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX35xX1cxX50xX1cxX10xX30xX7xX50xX2xX9cxX2caxX137xX50xX2xXc2xX9cxX62xXaexX2xX2caxXc2xXc2xX143xX9cxXexX2caxX2caxX2xXc2xX5xX265xXf3xX11cxXbxX23xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f6xX6xXbxXexXdxX2fxX1cxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX4xX10xX1cxXexX10xX49xX123xXaxX12xX13xX14xX13xX3xX4dxX23xXccxXacxXa0xX1cxX3xXcxX1xX39xX3xX17xX2bxXdxX3xX4xX313xX1cxX23xX3xX38xX318xX1cxX23xX3xX38xX151xXdxX3xX1cxX1xX322xX1cxX3xX17xX2f6xX103xX3xX1edxX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX38xX36xXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2fxX62xXacxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX114xX6xX5xXdxX23xX1cxX11axX3xX11cxXccxX7xXexXdxX121xXacxX123xXaxX12xX14xX4b9xX4baxX4xX3xX20fxXdxXb4xXexX16fxX3xXcxX49xX94xX1cxX3xX14xX1c1xX1cxX23xX3xX1c5xX1c6xX1cxX23xX3xX35xX18xX3xX4dxX23xXccxXacxXa0xX1cxX3xXcxX1xX39xX3xX17xX2bxXdxX3xX38xXdcxXccxX3xX5xX18xX3xX13xX14xX13xX3xX4xX14bxX6xX3xXcxX49xXccxX1cxX23xX3xXexXd1xX8fxX3xXcxX1xX157xX3xX62x165d1xX4xX3xXcxX1xX157xX3xXexX1xX6xX2fxX3xXex104f7xX1cxX1xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX38xX4b9xX4baxX4xX3xX23x1418dxXdxX3xX35xX18xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX38xX1eaxXccxX3xX4xX1xX2fxX3xX38xX151xXdxX3xXexXccxXacxX157xX1cxX3xX38xXccxX6xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX15exXccxX160xX4xX3xX23xXdxX6xXf3xX3xX2f6xXe6xX4xX3xX13xX14xX13xX3xX38xXdcxXccxX3xXexXa7xX1cxX23xX3xX23xXdxX18xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxXdcxXccxX3xX1xXccxXacxX3xX4xX1xX4b9xX4f9xX1cxX23xX3xXexXc7xXdxX3xX4xXe6xX4xX3xX23xXdxX2bxXdxX3xX38xX1eaxXccxX3xX15exXccxX160xX4xX3xX23xXdxX6xX16fxX3xX15exXccxX160xX4xX3xXexXb4xXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX2fxX62xXacxXaxX12xX29xXdxX2bxXdxX3xX5xX18xX3xX8fxX151xXexX3xXexX49xX2fxX1cxX23xX3xX1cxX1xX147xX1cxX23xX3xX7xX12cxX3x16b60xXdxX195xX1cxX3xX5xX26xX1cxX3xX4xX14bxX6xX3xXexX1xX157xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX13xXdxX195xXexX3xX4dxX6xX8fxX3xXexX49xX2fxX1cxX23xX3xX1cxX1c1xX8fxX3xXaexXc2xX2xX9cxX3xX1cxX1x18ceexX8fxX3xX23xXdx170ddxXbxX3xX4xXe6xX4xX3xX13xX14xX13xX3xXexX1xXdxX3xX38xX1eaxXccxX3xX4xX7a6xX3xX112xXe6xXexX16fxX3xXexX50bxX4xX1xX3xX5xX1c6xXacxX3xX853xXdxX1cxX1xX3xX1cxX23xX1xXdxX195xX8fxX3xX35xX18xX3xX5xX18xX3xX4xXccxX151xX4xX3xX23xXdxX6xX2fxX3xX5xX4b9xXccxX3xX23xXdxX147xX6xX3xX4xXe6xX4xX3xX1cxX4b9xX26xX4xX3xX853xX1xX160xXdxX3xX4exXdfx177f7xX4exX4dxXf3xX3xX2f6xXe6xX4xX3xX13xX14xX13xX3xXexX1xX6xX8fxX3xX62xX12cxX3xXexX49xX6xX1cxX1xX3xXexX18xXdxX3xX1edxX3xX4xXe6xX4xX3xX1cxX151xXdxX3xX62xXccxX1cxX23xX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX38xX4f9xX1cxX16fxX3xX38xX36xXdxX16fxX3xXexX1xXccxXacxXdcxX1cxX3xX2caxX3xX1xXc7xX1cxX23xX3xX1cx16e55xX1cxX23xX3xX35xX18xX3xX1cxX1x12db6xX3xX4xX14bxX6xX3xX1cxX6xX8fxX16fxX3xX1cxX147xX3xX1edxX3xX4xXe6xX4xX3xX4xX12cxX3xX5xXacxXf3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXccxXexX1xX2fxX49xXaxX12xX4dxX23xXccxXacxXa0xX1cxX3xX4dxX23xX6xX3xX114xX3xX91xXdxX3xX13xXd1xX1cxX0xX50xXbxX12
Nguyễn Nga - Ái Vân