Khởi tố đối tượng trộm cây, chim cảnh ở thị xã Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Trong tháng 8/2020, Trương Ngọc Hải (SN 2003, trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã thực hiện 2 vụ trộm chim và cây cảnh ở trên địa bàn.
c007x15e06x177ebxef12x1657cxeda1x12e55x11853xfa13xX7x1586fx14a4dxf063xd3a6x11f08x113a2xX5x10942xXax1143exe6bbxX1x16a4axXdxX3xXex17845xX3x13fedxX19xXdxX3xXex14431x151e0x1642cx10b2cxX3xXex13abbxe94fxc6acxX3xX4x16eb5x14721x116c0xX3xX4xX1xXdxX28xX3xX4x10752xX22xX1xX3xX15xX3xXexX1x13436xX3x165c6x1679exX3xX13xff07xX3x12e4fxX22xX1xX0x1570fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f77xX10xX6xe022xXaxX12xXcxX26x115c9xX22xX23xX3xXexX1x17200xX22xX23xX3xc11cxX49x16da7x168e6xX6cxX6dxX2dxX3xXcxX26xX20xd2b0xX22xX23xX3x15e9bxX23xd27dxX4xX3xX58xX35xXdxX3x15f26xd5d9xX79xX3xX6cxX6dxX6dx11cb6xX2dxX3xXexX26xce9fxX3xXex12afbxXdxX3xXbxX1xX20xee50xX22xX23xX3xX58xX20xX22xX23xX3xXcxX26xdd91xX2dxX3xXcx1686exX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX2dxX3xX58xd22exX3xXcxf1eexX22xX1x10ffcxX3xX1bxX40xX3xXexX1xfc17xX4xX3xX1xXdx155b8xX22xX3xX6cxX3xe944x10e47xX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX1xXdxX28xX3xXc8xXb1xX3xX4xX2bxX2cxX3xX4xX35xX22xX1xX3xX15xX3xXexX26x1202fxX22xX3xX1bxX3dxX6xX3xc954xXb1xX22xfd6cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d1axX60xX5bxX2cxXaxX12xX0xXdxX28xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10079xX10xX22xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax15bbdxXdxX5bxXexX1xcb39xX3x14602xX2x13421xXbxX3fxc6bdxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX126xX3x16eadxX2xX6dxXbxX3fxX12dxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX49xX49xXdxXefxXecxX6xX60xX1xX6xXexXdxX22xX1xXefxXc8xX22xX49xX22xX10xX121xX7xX49xX6cxX6dxX89xX128xX49x13bccxX128xX5bxX2xX6cxX6cxX2xX6cxX89xX6axXexX89xX89xX128xX137xd367xX5xX6dxXefxd889xXbxX23x10782xX26xX9xX12axX173xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX28xX3xX4xX35xX22xX1xX3xX15xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX121xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX137xX2xX6dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX60xX22xXaxX12xee1cxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXcxX26xX20xX75xX22xX23xX3xX79xX23xX7bxX4xX3xX58xX35xXdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX60xX5bxX2cxXaxX12x10df4xXb1xX60xX3xX1bx11844x1578exX3xXexX1xX66xX22xX23xX3xX6axX49xX6cxX6dxX6cxX6dxX2dxX3xX112xd896xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX22xX1x171a3xX22xX3xX1bxX20xX21xX4xX3xXexXdxX22xX3xXecxX66xX60xX3xX4x15899xX6xX3xX4xX1xX3dxX3xXffx12b47xXdxX3xXcxX1xX3dxX3x14d2cxX225xX43xX22xX1xX3xXcxX26xX6xX22xX23xX3xX82xX83xX79xX3xX2xX164xX164xX2xX2dxX3xXexX26xX8exX3xXexX91xXdxX3xXbxX1xX20xX97xX22xX23xX3xX13xX43xX3xXcxX26xXdxX22xX1xX2dxX3xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXb7xX3xXc8xc842xX3xXc8xXdxXc3xX4xX3xX22xX23xXb1xX2cxX3xX173xX49xX6axX49xX6cxX6dxX6cxX6dxX2dxX3xe0e8xd1e8xX3xX23xXdxX6xX22xX3xX1bxX40xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX22xX1xXb1xX3xX26xXdxXe5xX22xX23xX3xX5x15be8xX2cxX3xXexX26xX27xX28xX3xX2xX3xX4xX2bxX2cxX3xX28xX6xXdxX3xX82xX23xXdxX66xX3xXexX26xX3dxX3xX2bexX1xX60xX35xX22xX23xX3xX12axX3xXexX26xXdxXc3xX225xX3xX1bxca95xX22xX23xXb7xX3xXc8xXb1xX3xX1bxX75xX22xX3xX4xX25exX6xX3xX4xX1xX3dxX3x10278xX60xX40xX22xX3xXcxX1xX3dxX3x130eaxf235xX3xX82xX83xX79xX3xX2xX164xX6axX89xX2dxX3xXexX26xX8exX3xXexX91xXdxX3xXcxX1xX236xX22xX3xX58xX60xX6xX3xXcxX1x17962xX22xX23xX2dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX58xX60xX6xX2dxX3xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXb7xX3xXc8xX2a8xX3xXc8xXdxXc3xX4xX3xX22xX23xXb1xX2cxX3xX2xX164xX49xX6axX49xX6cxX6dxX6cxX6dxX3xX2bexX2bfxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX22xX1xXb1xX3xX26xXdxXe5xX22xX23xX3xX5xX2ddxX2cxX3xXexX26xX27xX28xX3xX2xX3xX4xX60xX22xX3xX4xX1xXdxX28xX3xX82xXexX26xX3dxX3xX23xXdxX66xX3xX2bexX1xX60xX35xX22xX23xX3xX89xX3xXexX26xXdxXc3xX225xX3xX1bxX308xX22xX23xXb7xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX60xX5bxX2cxXaxX12xX83xX6xX225xX3xd885xX225xX66xX3xXexX26x14ba1xX22xX1xX3xX1bxXdxX2a8xX225xX3xXexX26xX6xX3xXc8xXb1xX3xX7xXb1xX22xX23xX3xX5xX7bxX4xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xXe5xX22xX3xX1bxX3dxX6xX3xXecxXb1xX22xX2dxX3xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX1bxX40xX3xX5xXb1xX28xX3xX26x14069xX3xXcxX26xX20xX75xX22xX23xX3xX79xX23xX7bxX4xX3xX58xX35xXdxX3xX5xXb1xX3xXexX1xX25exX3xXbxX1xX91xX28xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxXc3xX22xX3xX6cxX3xXc8xXc9xX3xXexX26xX27xX28xX3xX22x1535axXdxX3xXexX26xXe5xX22xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX60xX5bxX2cxXaxX12xXcxX91xXdxX3xX4xX75xX3xX3ddxX225xX6xX22xX3xX1bxXdxX2a8xX225xX3xXexX26xX6xX2dxX3xXcxX26xX20xX75xX22xX23xX3xX79xX23xX7bxX4xX3xX58xX35xXdxX3xX2bexX1xX6xXdxX3xX22xX1xX24dxX22xX2dxX3xX22xX23xX60xXb1xXdxX3xX6cxX3xXc8xXc9xX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX345xXbxX3xX22xX461xXdxX3xXexX26xXe5xX22xX3xXexX1xX3e3xX3xX1bxX224xX225xX3xXexX1xX66xX22xX23xX3xX6axX49xX6cxX6dxX6cxX6dxX2dxX3xX58xX35xXdxX3xX4xdb60xX22xX3xXexX26xX27xX28xX3xX2xX3xX4xX1xXdxea82xX4xX3xX3fxX10xX3xX28xX66xX2cxX3xXexX91xXdxX3xX1bxX3dxX6xX3xXecxXb1xX22xX3xX3fxX40xX3xX325xX2bxX28xX3xX58xX21xXbxX3xX82xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXb7xX3x166b4xX3xX4xX1xX20xX6xX3xX26xX42exX3xX22xX91xX22xX3xX22xX1xX2bxX22xXefxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX60xX5bxX2cxXaxX12xX58xXdxXc3xX22xX2dxX3xX4xX75xX3xX3ddxX225xX6xX22xX3xX112xX83xX1f1xXcxX3xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX82xX58xXb1xX3xXcxXb4xX22xX1xXb7xX3xX1bxX40xX3xX26xX6xX3xX3ddxX225xX2cxX4f4xXexX3xX1bxX3dxX22xX1xX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXc8xXc9xX3xX66xX22xX2dxX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXecxX3dxX3xX4xX6xX22xX3xX1bxX19xXdxX3xXc8xe6d5xXdxX3xXcxX26xX20xX75xX22xX23xX3xX79xX23xX7bxX4xX3xX58xX35xXdxX3xXc8xX2a8xX3xXexX27xXdxX3x16394xXcxX26xX27xX28xX3xX4xX345xXbxX3xXexXb1xXdxX3xX7xX35xX22x10c55xXefxX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX26xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX225xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX521xXexX1xX225xX28xXecxX521xX6xX22xX5bxX521xX7xX6xXbxX60xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX2xX3xX22xX23xX20xX97xXdxX3xX1f1xXb1xXdxX3xX325xX60xX6xX22xX3xXexX26xX27xX28xX3xX236xXexX236xX3xX28xX6xX22xX23xX3xX1bxXdxX3xX4xX224xX28xX3xX4xX19xXaxX3xX1xX26xX10x10a28xX9xXaxX49xX6xX22xX521xX22xXdxX22xX1xX521xXexX26xX6xXexX521xXexX225xX49xX4xX60xX22xX23xX521xX6xX22xX521xXexX3fxX521xX2bexX2cxX521xX6xX22xX1xX521xX2bexX1xX60xXdxX521xXexX60xX521xX2xX521xX22xX23xX225xX60xXdxX521xX5bxX6xXdxX521xX5xX60xX6xX22xX521xXexX26xX60xX28xX521xX60xXexX60xX521xX28xX6xX22xX23xX521xX5bxXdxX521xX4xX6xX28xX521xX4xX60xX49xX2xX164xX173xX6axX164xX89xXefxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX49xX28xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX6cxX6dxX49xX22xX10xX121xX7xX49xX6cxX6dxX89xX12axX49xX2xX137xX128xX5bxX2xX2xX173xX137xX6dxX89xX6cxXexX137xX89xX173xX89xX6cxX5xX6dxXefxX177xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX28xX3xX4xX35xX22xX1xX3xX15xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc8xX12xX0xX7xXexX26xX60xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX2xX3xX22xX23xX20xX97xXdxX3xX1f1xXb1xXdxX3xX325xX60xX6xX22xX3xXexX26xX27xX28xX3xX236xXexX236xX3xX28xX6xX22xX23xX3xX1bxXdxX3xX4xX224xX28xX3xX4xX19xXaxX3xX1xX26xX10xX66dxX9xXaxX49xX6xX22xX521xX22xXdxX22xX1xX521xXexX26xX6xXexX521xXexX225xX49xX4xX60xX22xX23xX521xX6xX22xX521xXexX3fxX521xX2bexX2cxX521xX6xX22xX1xX521xX2bexX1xX60xXdxX521xXexX60xX521xX2xX521xX22xX23xX225xX60xXdxX521xX5bxX6xXdxX521xX5xX60xX6xX22xX521xXexX26xX60xX28xX521xX60xXexX60xX521xX28xX6xX22xX23xX521xX5bxXdxX521xX4xX6xX28xX521xX4xX60xX49xX2xX164xX173xX6axX164xX89xXefxX1xXexX28xXaxX12xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxXa6xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX2xX3xX22xX23xX20xX97xXdxX3xX1f1xXb1xXdxX3xX325xX60xX6xX22xX3xXexX26xX27xX28xX3xX236xXexX236xX3xX28xX6xX22xX23xX3xX1bxXdxX3xX4xX224xX28xX3xX4xX19xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX26xX60xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX112xX75xX3xX3ddxX225xX6xX22xX3xX112xX35xX22xX1xX3xX7xX66xXexX3xX1bxXdxX2a8xX225xX3xXexX26xX6xX3xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX82xX58xXb1xX3xXcxXb4xX22xX1xXb7xX3xXc8x12d82xX6xX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXc8xXc9xX3xX66xX22xX2dxX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXecxX3dxX3xX4xX6xX22xX3xXc8xXb1xX3xXecxX345xXexX3xXexX91xX28xX3xX23xXdxX6xX28xX3xX1bxX19xXdxX3xXc8xX5b0xXdxX3xX112xX58xX45xX79x10c12xX3x12ad6x13b46xX3x117e5xX8e5xeee3xX3xX82xX83xX79xX3xX2xX164xX6axX6cxX2dxX3xX3ddxX225xX19xX4xX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1f1xXb1xXdxX3xX325xX60xX6xX22xXb7xX3xXc8xX2a8xX3xXexX27xXdxX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX345xXbxX3xXexXb1xXdxX3xX7xX35xX22xXefxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc8xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXffxX345xXexX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX4x17089xX6xX3xX1xXb1xX22xX23xX3xX15xX3xXcx11865xX3xX58xXb1xX3xXcxXb4xX22xX1xX2dxX3xXexX26xX27xX28xX3xX12axX3xX1bxXdxXc3xX22xX3xXexX1xX60xX91xXdxX3xXc8xXb1xX3xX5xX6xXbxXexX60xXbxXaxX3xX1xX26xX10xX66dxX9xXaxX49xX6xX22xX521xX22xXdxX22xX1xX521xXexX26xX6xXexX521xXexX225xX49xXecxX6xXexX521xX5bxX60xXdxX521xXexX225xX60xX22xX23xX521xX5bxX60xXexX521xX22xX1xX6xXbxX521xX4xX225xX6xX521xX1xX6xX22xX23xX521xX60xX521xXexXbxX521xX1xX6xX521xXexXdxX22xX1xX521xXexX26xX60xX28xX521xX12axX521xX5bxXdxX10xX22xX521xXexX1xX60xX6xXdxX521xXc8xX6xX521xX5xX6xXbxXexX60xXbxX49xX2xX6axX164xX12axX164xX12axXefxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX49xX28xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX6cxX6dxX49xX22xX10xX121xX7xX49xX6cxX6dxX2xX89xX49xX2xX6cxX12axX5bxX2xX2xX128xX6cxX6dxX12axX12axXexX6axX137xX89xX128xX89xX5xX6dxXefxX177xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX28xX3xX4xX35xX22xX1xX3xX15xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc8xX12xX0xX7xXexX26xX60xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXffxX345xXexX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX4xX956xX6xX3xX1xXb1xX22xX23xX3xX15xX3xXcxX961xX3xX58xXb1xX3xXcxXb4xX22xX1xX2dxX3xXexX26xX27xX28xX3xX12axX3xX1bxXdxXc3xX22xX3xXexX1xX60xX91xXdxX3xXc8xXb1xX3xX5xX6xXbxXexX60xXbxXaxX3xX1xX26xX10xX66dxX9xXaxX49xX6xX22xX521xX22xXdxX22xX1xX521xXexX26xX6xXexX521xXexX225xX49xXecxX6xXexX521xX5bxX60xXdxX521xXexX225xX60xX22xX23xX521xX5bxX60xXexX521xX22xX1xX6xXbxX521xX4xX225xX6xX521xX1xX6xX22xX23xX521xX60xX521xXexXbxX521xX1xX6xX521xXexXdxX22xX1xX521xXexX26xX60xX28xX521xX12axX521xX5bxXdxX10xX22xX521xXexX1xX60xX6xXdxX521xXc8xX6xX521xX5xX6xXbxXexX60xXbxX49xX2xX6axX164xX12axX164xX12axXefxX1xXexX28xXaxX12xXffxX345xXexX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX4xX956xX6xX3xX1xXb1xX22xX23xX3xX15xX3xXcxX961xX3xX58xXb1xX3xXcxXb4xX22xX1xX2dxX3xXexX26xX27xX28xX3xX12axX3xX1bxXdxXc3xX22xX3xXexX1xX60xX91xXdxX3xXc8xXb1xX3xX5xX6xXbxXexX60xXbxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX26xX60xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXcxX961xX3xX58xXb1xX3xXcxXb4xX22xX1xX3xXc8xX8a5xX6xX3xXecxX345xXexX3xX23xXdxfd93xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXffxX266xXdxX3xX21fxf236xX22xX3xX83xXdxX22xX1xX3xX82xX83xX79xX3xX2xX164xX164xX6dxX2dxX3xXexX26xX8exX3xX3fxX40xX3xX79xX23xX7bxX4xX3xXcxX26xX225xX22xX23xX2dxX3xX1xX225xX2cxXc3xX22xX3xX79xX23xX7bxX4xX3xX325x14848xX4xX2dxX3xXex16213xX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX58xX461xX6xXb7xX3xXc8xX2a8xX3xXexX27xXdxX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX345xXbxX3xXexXb1xXdxX3xX7xX35xX22xXefxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc8xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX79xX23xX1xXdxX3xXa6xX225xX2bxX22xX3xXecxX345xXexX3xX23xXdxX6xX28xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX22xX1xXb1xX3xX4xX1xX266xX6xX3xXexX26xX27xX28xX3xX28xX66xX2cxX3xXc8xXdxX3xXexXa2xX22xX1xXaxX3xX1xX26xX10xX66dxX9xXaxX49xX6xX22xX521xX22xXdxX22xX1xX521xXexX26xX6xXexX521xXexX225xX49xX4xX60xX22xX23xX521xX6xX22xX521xX22xX23xX1xXdxX521xX3fxX225xX6xX22xX521xXecxX6xXexX521xX23xXdxX6xX28xX521xX5bxX60xXdxX521xXexX225xX60xX22xX23xX521xX5bxX60xXexX521xX22xX1xX6xXbxX521xX22xX1xX6xX521xX4xX1xX225xX6xX521xXexX26xX60xX28xX521xX28xX6xX2cxX521xXc8xXdxX521xXexXdxX22xX1xX49xX2xX6axX173xX173xX89xX173xXefxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX49xX28xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX6cxX6dxX49xX22xX10xX121xX7xX49xX6cxX6dxX6dxX6axX49xX164xX128xX5bxX6cxX2xX12axX6cxX137xX2xX2xXexX6cxX2xX6dxX89xX164xX5xX6dxXefxX177xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX28xX3xX4xX35xX22xX1xX3xX15xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX13xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXc8xX12xX0xX7xXexX26xX60xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX79xX23xX1xXdxX3xXa6xX225xX2bxX22xX3xXecxX345xXexX3xX23xXdxX6xX28xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX22xX1xXb1xX3xX4xX1xX266xX6xX3xXexX26xX27xX28xX3xX28xX66xX2cxX3xXc8xXdxX3xXexXa2xX22xX1xXaxX3xX1xX26xX10xX66dxX9xXaxX49xX6xX22xX521xX22xXdxX22xX1xX521xXexX26xX6xXexX521xXexX225xX49xX4xX60xX22xX23xX521xX6xX22xX521xX22xX23xX1xXdxX521xX3fxX225xX6xX22xX521xXecxX6xXexX521xX23xXdxX6xX28xX521xX5bxX60xXdxX521xXexX225xX60xX22xX23xX521xX5bxX60xXexX521xX22xX1xX6xXbxX521xX22xX1xX6xX521xX4xX1xX225xX6xX521xXexX26xX60xX28xX521xX28xX6xX2cxX521xXc8xXdxX521xXexXdxX22xX1xX49xX2xX6axX173xX173xX89xX173xXefxX1xXexX28xXaxX12xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX79xX23xX1xXdxX3xXa6xX225xX2bxX22xX3xXecxX345xXexX3xX23xXdxX6xX28xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX1bxX27xXexX3xX22xX1xX24dxXbxX3xX22xX1xXb1xX3xX4xX1xX266xX6xX3xXexX26xX27xX28xX3xX28xX66xX2cxX3xXc8xXdxX3xXexXa2xX22xX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX26xX60xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX112xX75xX3xX3ddxX225xX6xX22xX3xX112xX35xX22xX1xX3xX7xX66xXexX3xX1bxXdxX2a8xX225xX3xXexX26xX6xX3xX112xX236xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX225xX2cxXc3xX22xX3xX79xX23xX1xXdxX3xXa6xX225xX2bxX22xX3xXc8xX8a5xX6xX3xX26xX6xX3xX3ddxX225xX2cxX4f4xXexX3xX1bxX3dxX22xX1xX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXc8xXc9xX3xX66xX22xX2dxX3xX2bexX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXecxX3dxX3xX4xX6xX22xX3xXc8xXb1xX3xX26xX6xX3xX5xXc3xX22xX1xX3xXexX91xX28xX3xX23xXdxX6xX28xX3xX1bxX19xXdxX3xXc8xX5b0xXdxX3xX79xX23xX225xX2cx10c59xX22xX3xX112xX236xX22xX23xX3xXcxXdxX4f4xX22xX3xX82xX83xX79xX3xX2xX164xX6axX2xXb7xX3xXexX26xX8exX3xXexX91xXdxX3xXbxX1xX20xX97xX22xX23xX3xXffxX4f4xX22xX3xXcxX1xX25exX2cxX2dxX3xXcxX1xXb1xX22xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX21fxXdxX22xX1xX3xX82xX79xX23xX1xXc3xX3xX45xX22xXb7xX3xXc8xX2a8xX3xXexX27xXdxX3xX5caxXcxX26xX27xX28xX3xX4xX345xXbxX3xXexXb1xXdxX3xX7xX35xX22xX5dbxXefxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXc8xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX225xX5xX12xX0xX5bxXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxXc8xX12xX0xX49xX5bxXdxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX225xXexX1xX60xX26xXaxX12xX26dxX225xX6xX22xX23xX3xX45xX22xX1xX0xX49xXbxX12
Quang Anh