NASA công bố phát hiện hành tinh ngoài hệ Mặt Trời
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 23/7 công bố phát hiện của Kính thiên văn Không gian Kepler về hơn 4.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời.
6d8ex9c41xcca7xec97x776cx96e4x121dax953ax9122xX7x73adxfa96xd6d3xc5c0xcd16xa5a4xX5x104f0xXaxe1e8x7260xdd52xa203xX14xX3xX4xc50bxc5c8xd081xX3x8103xb963xX3xXbxX1xe690xXexX3xX1xXdx98a5xX1axX3xX1xb558xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX1axX1bx7d22xX2bxXdxX3xX1xX27xX3x1118bx12337xXexX3xXcxedf0x124e6xXdxX0xca6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexeb16xX5xX10xX9xXaxXexX10x93f4xXexcc2axX6xX5xXdxX1bxX1ax7734xX3xb2d2xe502xX7xXexXdx90d9xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda2fxX10xX6xe08fxXaxX12x9864x11337xX3xb7bbxX61xX6xX1axX3xX71xX2bxX1axX1bxX3x7753xX1xX19xX1axX1bxX3xbd6axbcf5xX3xXexX42x11f37xX3xX3dx11ac3xX3x1074dxX13xX14xX15xX14x87c7xX3xX1xX19x782axX3xf685xa57bxX46xe862xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX4xfbdaxX6xX3xaeb4x7203xX1axX1xX3xXexX1xXdx11401xX1axX3xX8axd284xX1axX3xXbaxX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX3xX8ax9af1xX3xX1xX78xX1axX3x1208bxccf2xa9dcxXe4xXe4xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX36xX2bxXdxX3xX1xX27xX3xX3dxX3exXexX3xXcxX42xX43xXdxXe3xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xc8edxXdxX74xXexX1xX9xXaxX9fxXe4xXe4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX74xX74xXdxX1axX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX1dxX36xX42xX74xX10xX42xX9xXaxXe4xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX42xXaxX12xX0xXexX1dxX36xX74xX4fxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX74xX12xX0xXdxX9dxX1bxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXe3xX1dxX6xX36xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe3xX8axX1axX46xX1axX10xX10fxX7xX46xX2x10019xX9fxe147xX46xX2xXe4x1173fxX74xX185xXe4xX185xX185xa604xXe4xXe4xXexX191xXe2xX2xX191xX187xX5xXe4xXe3xX60xXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xdf4cxX9dxX6xX1bxX10xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX74xX12xX0xX46xXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX36xX1axXaxX12xXbaxXbbxX1axX1xX3xXexX1xXdxXc2xX1axX3xX8axXc6xX1axX3xXbaxX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX1xX78xX1axX3xXe2xXe3xXe4xXe4xXe4xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX36xX2bxXdxX3xX1xX27xX3xX3dxX3exXexX3xXcxX42xX43xXdxX3xX84x11a4cxX3xXexb093xX3xX84xX1xXdxX3xX42xX6xX3xX9dx7dd4xXexX3xX8axX2bxX36xX3xXexX1xX22xX1axX1bxX3xXa0xX46xX9fxXe4xXe4xX187xXe3xX3xd7abxX1axX1xX5exX0xX10xX9dxX12xX3xX13xX14xX15xX14xX0xX46xX10xX9dxX12xX0xX46xXexX74xX12xX0xX46xXexX42xX12xX0xX46xXexX1dxX36xX74xX4fxX12xX0xX46xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX1bxX1axX5exX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6f0xX36xX74xX4fxXaxX12xXcxX1xX10xX36xX0xX10xX9dxX12xX3xX15xXbxX6xX4xX10xX0xX46xX10xX9dxX12xdf7exX3xX13xX14xX15xX14xX3xX1xX19xX9dxX3xX1axX6xX4fxX3xX7x753bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX1axX1x936exX1axX1bxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX9dx7232xXdxX3xX5xXdxXc2xX1axX3xX7axX61xX6xX1axX3xde94x99c5xX1axX3xX8axXdxX27xX4xX3xXexc573xX9dxX3xX84xXdxX2efxX9dxX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX36xX2bxXdxX3xX1xX27xX3xX3dxX3exXexX3xXcxX42xX43xXdxX3xX2eexcac0x8418xX4xX3xXexX1x6d9dxX4xX3xX1xXdxX27xX1axX3xX1dxada3xXdxX3xX84xXbbxX1axX1xX3xX8axXdx1206cxX1axX3xX8axde4fxX1axX1bxX3xX84xX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX2b6xX3xXexX42xX36xX1axX1bxX3xX4xX61xe1b4xX4xX3xX1xX35dxXdxX3xXexX1x105b1xX36xX3xXexX42xX327xX4xX3xXexX61xX4fxX2efxX1axXe3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX1bxX1axX5exX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX36xX74xX4fxXaxX12xXaxX71xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX36xX2bxXdxX3xX1xX27xX3xX3dxX3exXexX3xXcxX42xX43xXdxX2b6xX3xX2eexX3exX4xX3xX1dxXdxX27xXexX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2efxX3xX1bxXdxX2e1xXdxX3xX4xe71cxX3xX84xXbbxX4xX1xX3xX4xbcb4xX3xX1axX1x996fxX3xX1axX1xX321xX3xXcxX42xX22xXdxX3x7efexbe49xXexX2b6xX3xXexX1xX61xX35dxX4xX3xX5xc5a0xX1axX1xX3xX8axX327xX4xX3xX84xX1xX36xX6xX3xX1xX33exX4xX3xX8axXdxX33axX1axX3xXexX321xX330xX1axX1bxX3xX4xX1x83e0xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX2eex9702xX4fxX3xX9fxX2xX3xX1axXc6xX9dxXe3xX3xX71xX19xX9dxX3xX1axX6xX4fxX2b6xX3xX1bxXdxX2e1xXdxX3xXexX1xXdxXc2xX1axX3xX8axXc6xX1axX3xX1xX33exX4xX3xX2eexX6xX1axX1bxX3xX2eex11a8fxX1axX1bxX3xXexX42xXc2xX1axX3xX2eexX41axX1axX1xX3xX4xXb7xX6xX3xX8axXdxX27xX4xX3xXexX2f8xX9dxX3xX84xXdxX2efxX9dxX3xX9dxX35dxXexX3xXexX1xX44fxX3xX1bxX2f8xX3xX2eexX3d9xX3xX9dxX2bxX3xX1xX33exX3xX9dxX78xX3xX321xX2e1xX4xX3xX1dxX3f1xX4fxX3xX5xX422xX61xX3xX1axX6xX4fxX2b6xX3xX2eexX3d9xX3xX5xX2bxX3xX9dxX35dxXexX3xXcxX42xX22xXdxX3xX3f0xX3f1xXexX3xX84xX1xX22xX4xX2b6xXaxX3xX13xX14xX15xX14xX3xXexX61xX4fxXc2xX1axX3xX1dxX1exXe3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX1bxX1axX5exX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX36xX74xX4fxXaxX12xXbaxXbbxX1axX1xX3xXexX1xXdxXc2xX1axX3xX8axXc6xX1axX3xXbaxX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX3xXexX42x9850xX3xX1bxXdxX22xX3xX18bxXe4xXe4xX3xXexX42xXdxX27xX61xX3xe5c2xX15x880fxX3xX2eexXdxX3xX8axX2bxX36xX3xX1xX36xec5cxXexX3xX2eexX35dxX1axX1bxX3xX84xX228xX3xXexX22bxX3xXexX1xX22xX1axX1bxX3xXa0xX46xX9fxXe4xXe4xX187xXe3xX3xX13xX3d9xX3xX4xX3d9xX3xX1axX1xXdxX27xX9dxX3xX8axX8fxX3xX1axX1bxX1xXdxXc2xX1axX3xX4xX44fxX61xX3xX7xX327xX3xX2eexX6xX3xX74xX530xX1axX1bxX3xX4xXb7xX6xX3xX1xX27xX3xXexX1xX1exX1axX1bxX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX42xX36xX1axX1bxX3xX13xX1bxX422xX1axX3xX1xX2bxX2b6xX3xX2eexebc7xX1axX1bxX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX2f8xX9dxX3xX84xXdxX2efxX9dxX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX2eexX22xX3xX1bxXdxX1exX1axX1bxX3xX1axX1xX321xX3xXcxX42xX22xXdxX3xX3f0xX3f1xXexX3xX2eexX6xX1axX1bxX3xX1dxX6xX4fxX3xXexX1xX10xX36xX3xX7axX61xX92xX3xX2eexX530xX36xX3xX7axX61xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX9dx10396xX3xX330xX3xX84xX1xX36xX366xX1axX1bxX3xX4xX22xX4xX1xX3xXbxX1x11062xX3xX1xX322xXbxX2b6xX3xX84xX1xXdxX2efxX1axX3xX1axX321xX2e1xX4xX3xX5xX3e5xX1axX1bxX3xX4xX3d9xX3xXexX1xX228xX3xX1xX2f8xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xX8axX606xX1axX1bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7xX1exX1axX1bxX3xX2eexX321xX322xX4xXe3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX1bxX1axX5exX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX36xX74xX4fxXaxX12xXbaxXbbxX1axX1xX3xXexX1xXdxXc2xX1axX3xX8axXc6xX1axX3xX84xX1xX22xX9dxX3xXbxX1xX22xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX1axX1xX43xX3xXbxX1xX321xX78xX1axX1bxX3xXbxX1xX22xXbxX3xXaxX7axX61xX22xX3xX4xX366xX1axX1xXaxXe3xX3xXbaxX1xXdxX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX74xXdxX3xX4xX1xX61xX4fxX228xX1axX3xX7axX61xX6xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXexX42xX321xX2e1xX4xX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX9dxX5f4xX2b6xX3xX1axX3d9xX3xX7xX2c6xX3xX1axX1bxXc6xX1axX3xX4xX1xX3exX1axX3xX9dxX35dxXexX3xXbxX1xded1xX1axX3xX22xX1axX1xX3xX7xX22xX1axX1bxX3xX4xXb7xX6xX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX1axX2bxX4fxXe3xX3xXbaxXbbxX1axX1xX3xXexX1xXdxXc2xX1axX3xX8axXc6xX1axX3xX7xX2c6xX3xX7axX61xX6xX1axX3xX7xX22xXexX3xX1axX1xX2d2xX1axX1bxX3xXexX1xX6xX4fxX3xX2eexcfabxXdxX3xX1axX1xX3e5xX3xXexX42xX36xX1axX1bxX3xX2eexX35dxX3xX7xX22xX1axX1bxX3xX4xXb7xX6xX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX2eexX228xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX42xX6xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX9dxX2e1xXdxXe3xX3xXcxX741xX1axX1bxX3xX4xX35dxX1axX1bxX2b6xX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xXe2xXe3xX18bxX18bxX2xX3xX44fxX1axX1bxX3xX4xa093xX3xX8axXdxXc2xX1axX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX2b6xX3xXexX42xX36xX1axX1bxX3xX2eexX3d9xX3xX4xX3d9xX3xX2xXe3xXe4xX9fxX191xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX2eexX321xX322xX4xX3xX4xX22xX3xX1axX1xX2bxX3xX84xX1xX36xX6xX3xX1xX33exX4xX3xX56xX22xX4xX3xX1axX1x1247bxX1axXe3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX1bxX1axX5exX3xX60xX61xX7xXexXdxX65xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX36xX74xX4fxXaxX12xXcxX42xX36xX1axX1bxX3xXexX1xX22xX1axX1bxX3xX185xX46xX9fxXe4xX2xXa0xX2b6xX3xXbaxXbbxX1axX1xX3xXexX1xXdxXc2xX1axX3xX8axXc6xX1axX3xXbaxX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX3xX84xX2efxXexX3xXexX1x107cbxX4xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2eexX36xX530xX1axX3xX2eexX6fcxX61xX3xX7xX44fxX3xX9dxX27xX1axX1xX2b6xX3xX84xX1xXdxX3xX8axX19xX3xX5xXc6xX1axX1bxX3xXexX1xX44fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX42xX36xX1axX1bxX3xX7xX1exX3xX1dxX1exX1axX3xX8axX19xX3xX5xXc6xX1axX1bxX3xXbxX1xX366xX1axX3xX44fxX1axX1bxX3xX1dxX513xX3xX1xX3e5xX1axX1bxXe3xX3xX3f0xX422xX4fxX3xX5xX2bxX3xX1dxX35dxX3xXbxX1xX7f2xX1axX3xXexX321xX78xX1axX1bxX3xXexX327xX3xX1axX1xX321xX3xX4xX36xX1axX3xX7axX61xX6xX4fxX3xX1xX598xXdxX3xX4xX1xX61xX4fxX228xX1axX2b6xX3xX1bxXdxX861xXbxX3xX74xX61xX4fxX3xXexX42xX2f8xX3xX8axX513xX3xXexX42xXbbxX3xX4xXb7xX6xX3xXbaxX10xXbxX5xX10xX42xX3xXexX42xX36xX1axX1bxX3xX84xX1xX19xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX1axXe3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX36xX61xX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xb42axX1axd2b1xX56xXbxX42xX10xX7xX7xX0xX46xXbxX12
congthanh