Hồ Ngàn Trươi “cắt lũ” gần 300 triệu m3 cho vùng hạ du
(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, mặc dù diễn biến mưa lũ phức tạp nhưng nhờ hồ chứa Ngàn Trươi (Vũ Quang – Hà Tĩnh) thực hiện tốt "sứ mệnh", tích gần 300 triệu m3 nước nên đã góp phần giảm lũ hiệu quả cho nhiều xã vùng hạ Vũ Quang và thượng Đức Thọ.
b74dx14af7x15759xe74ax13d2fx1696ex14979x142efxf175xX7x1909bxe268x171f0x196e6x19887x11f9cxX5x1463bxXax14e97x121a9x18655xX3xd9c0x15af2x11809x1139exX3xXcxc86fx10ab5x12780xXdxX3xXaxX4x11beaxXexX3xX5x17a91xXaxX3xX17x1050dxX19xX3xbb89x1353dxX2fxX3xXexX1cxXdxcf56xce6axX3x15369xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xfce5xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxf2dfxX4xX3xX4xX1x13d5dxX3x160afx13411xX19xX17xX3xX1x125b5xX3xdadexX36xX0xX40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX57xXaxX12xX16xX1x118c4xX19xX17xX3xX19xX17xX18x153cbxX3x19287xX36xX6x15087xX3xX38x1364axX4xX3xX57xX50xX3xX57xXdx161cbxX19xX3xd14cxXdx11ad3xX19xX3xX38xX1dxX6xX3xX5xX27xX3xXbxX1xeb70xX4xX3xXexX55xXbxX3xX19xX1xX1dxX19xX17xX3xX19xX1x1464dxX3xX1xX14xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xbb41x18830xX27xX3xc4adxX36xX6xX19xX17xX3x1364bxX3xX13xX18xX3xXcx16eedxX19xX1xf7f1xX3xXexX1xe6a0xX4xX3xX1xXdxX35xX19xX3xXex199dfxXexX3xXaxX7xX99xX3xX38xX35xX19xX1xXaxX7dxX3xXex17c13xX4xX1xX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX19xc5dexX19xX3xc9d1x11632xX3xX17x10ec3xXbxX3xXbxX1xX2bxX19xX3xX17xXdx13decxX38xX3xX5xX27xX3xX1xXdxX35xX36xX3xX7axX36xX123xX3xX4xX1xX4dxX3xX19xX1xXdxc534xX36xX3x17949xX116xX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xXbexX27xX3xXc1xX36xX6xX19xX17xX3xX4fxX18xX3xXexX1xX1dx165cfxX19xX17xX3x160c1xX99xX4xX3xXcxX1x11e7bx117aaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144c8xX4dxX57xX78xX3xXbx16b04xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13cxXexd998xX6xX5xXdxX17xX19x112eexX3xX4xX10xX19xXexX10xX1cx13c9exXaxX12xX0xXdxX38xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXax160c0xXdxX57xXexX1xX190xX3x15b9cx16b9cxX2fxXbxX13cxX198xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX190xX3xd26ex10ca9xb8a7xXbxX13cxX198xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX40xX40xXdxX161xX8bxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX161xX4fxX19xX40xX19xX10xX1b7xX7xX40xX2xccf9xX2exX1cdxX40xX1cfxX1bfxX57xX1cexX1bfxX2xX2fxX1cexX1cexX2xXexX1cfxX2xX1bfxfe8cxX2exX5xX2fxX161x18ce1xXbxX17xed4axX1cxX9xX1bexX2exX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xd893xX4xX23xXexX3xX5xX27xc0cfxX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX4dxX19xXaxX12xX15axX8dxX19xX3xX2xX1cfxX1xX7dxX3xX19xX17xX18xX78xX3xX1cdxX40xX1f6xX7dxX3xX38xX99xX4xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xXexX1cxX4dxX19xX17xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX115xX55xXexX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1cx1312fxX19xX1xX3xX1cexX1bfxX38xX40xX1cdxX1cfxX7dxX1bexX38xX7dxX3xX57xX36xX19xX17xX3xXexXecxX4xX1xX3xX115xX55xXexX3xX17xX2bxX19xX3xX1cdxX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX2exX3xXbdxXexe339xX19xX17xX3xX7xX4dxX3xX4fxX48xXdxX3xXexX1xXa8xXdxX3xX115xXdx113b7xX38xX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xX38xX1dxX6xX3xX5xX27xX3xXbdxX19xX17xX18xX78xX3xX1bfxX40xX1f6xXd0xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX2exX161xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX171xX6xX19xX3xX7axX36xX123xX19xX3xX5xdb55xX3xX15axX2bxX36xX3xXexX1dxX3xX4fxX18xX3x174f4x17a06xX78xX3xX57xXd4xX19xX17xX3xXcxX1x173efxX78xX3xX5xX156xXdxX3xX1cexX3xXbdxX171xf37dxX3xX16xX16x168edx15cfexXcxX16xXcxXd0xX3xXc7xX3xX115xX1exX19xX3xX4fx167b5xX3xX7axX36xX123xX19xX3xX5xX347xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX7dxX3xXexfd55xX3xX19xX17xX18xX78xX3xX1bfxX3xX115xX8dxX19xX3xX1cdxX40xX1f6xX7dxX3xX5xX1dxX156xX19xX17xX3xX38xX1dxX6xX3x11a72xX1xX36xX3xX4fxXd4xX4xX3xXexX1xX1dxX156xX19xX17xX3xX19xX17xX36xX14xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX8bxX2b9xX19xX1xX3xX7axX36xX354xX19xX3xX3b1xX1xX4dxX123xX19xX17xX3xX208xX2fxX2fxX38xX38xX161xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xXaxX12xX15axX8dxX19xX3xX4xX36xXddxXdxX3xX4xX1xXdxX139xX36xX3xX1cdxX40xX1f6xX7dxX3xX38xX99xX4xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xXexX1cxX4dxX19xX17xX3xX1xX14xX3xX115xX55xXexX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1cxX2b9xX19xX1xX3xX1cexX1bfxX38xX40xX1cdxX1cfxX7dxX1bexX38xX7dxX3xX57xX36xX19xX17xX3xXexXecxX4xX1xX3xX115xX55xXexX3xX17xX2bxX19xX3xX1cdxX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xXbdxXexX2e9xX19xX17xX3xX7xX4dxX3xX4fxX48xXdxX3xXexX1xXa8xXdxX3xX115xXdxX2fbxX38xX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xX38xX1dxX6xX3xX5xX27xX3xXbdxX19xX17xX18xX78xX3xX1bfxX40xX1f6xXd0xX3xX5xX18xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX161xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xXaxX12xX177x16ae2xX3xXexX1xX2fbxX7dxX3xXexX55xXdxX3xXexX1xXa8xXdxX3xX115xXdxX2fbxX38xX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xX5xec3exX4xX3xX38xX1dxX6xX3xX5xX27xX3xXbdxX19xX17xX18xX78xX3xX1bfxX40xX1f6xXd0xX7dxX3xX38xX99xX4xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xXexX1cxX4dxX19xX17xX3xX1xX14xX3xX115xX55xXexX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1cxX2b9xX19xX1xX3xX2exX1bfxX38xX7dxX3xX57xX36xX19xX17xX3xXexXecxX4xX1xX3xX1xX14xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX115xX55xXexX3xX17xX2bxX19xX3xX1bfxX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX161xX3xX15axX8dxX19xX3xX19xX6xX78xX3xXbdxX208xX40xX1f6xXd0xX7dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX4fx11657xX19xX3xX115xX6xX19xX17xX3xXexX1cxX4dxX19xX17xX3xX38xX99xX4xX3xX115xX123xX38xX3xX8bxX123xX4dxX3xX6xX19xX3xXexX4dxX18xX19xX7dxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX1xXdxX35xX19xX3xX13cxX123xX3xX5xX27xX161xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xX3xXbxX177xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13cxXexX18axX6xX5xXdxX17xX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX1cxX198xXaxX12xX0xXdxX38xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX57xXexX1xX190xX3xX1bexX1bfxX2fxXbxX13cxX198xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX190xX3xX1cdxX1cexX1cfxXbxX13cxX198xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX40xX40xXdxX161xX8bxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX161xX4fxX19xX40xX19xX10xX1b7xX7xX40xX2xX1f6xX2exX1cdxX40xX1cfxX1bfxX57xX1cexX1bfxX2xX1bfxX1bfxX2exX1cdxXexX1cexX2exX2fxX1cdxX208xX5xX2fxX161xX20dxXbxX17xX210xX1cxX9xX2xX2fxX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX22bxX4xX23xXexX3xX5xX27xX232xX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX4dxX19xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX4xX119xX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1cxX2b9xX19xX1xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX3b1xX8dxX3xX115x17e9bxX19xX1xX3xX115xd725xXbxX3xX115xX55xXexX3xX1cdxX1cfxX7dxX1bexX38xX7dxX3xX57xX36xX19xX17xX3xXexXecxX4xX1xX3xX1cfxX1cfxX1cdxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX7dxX3xX115xX123xX38xX3xX8bxX123xX4dxX3xXexXecxX4xX1xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4fxX18xX3xX115xXdxX139xX36xX3xXexXdxX8dxXexX3xX5xX27xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xXaxX12xX22bxXbexX48xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xXexX1cxX2b9xX19xX1xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX3b1xX8dxX3xX115xX6e8xX19xX1xX3xX115xX6edxXbxX3xX115xX55xXexX3xX1cdxX1cfxX7dxX1bexX38xX7dxX3xX57xX36xX19xX17xX3xXexXecxX4xX1xX3xX1xX14xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX1cfxX1cfxX1cdxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX7dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX4xX119xX3xX19xX1xXdxX35xX38xX3xX4fxX4c6xX3xXexXecxX4xX1xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4fxX18xX3xX115xXdxX139xX36xX3xXexXdxX8dxXexX3xX5xX27xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xX161xX3xXbexX48xXdxX3xXexX2bxX19xX3xX7xX36x15b65xXexX3xX38xX1dxX6xX3xX19xX1xX1dxX3xX19xX1xX71xX19xX17xX3xX19xX17xX18xX78xX3xX7axX36xX6xX7dxX3xX19xX8dxX36xX3xX3b1xX1x1301fxX19xX17xX3xX4xX119xX3xX4xX829xX19xX17xX3xXexX1cxX2b9xX19xX1xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX115xX119xX19xX17xX3xX4fxX6xXdxX3xXexX1cx19092xX3xX22bxX4xX23xXexX3xX5xX27xX232xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xXexX1xX2b9xX3xX4xd3f8xX4xX3xX13cxX116xX3xXexX1cxXd4xX4xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xX3xXbdxX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xXbexX27xX3xXc1xX36xX6xX19xX17xX3xX4fxX18xX3xXexX1xX1dxX156xX19xX17xX3xX15axX99xX4xX3xXcxX1xX160xXd0xX3xX4xX18xX19xX17xX3xX8bxX37bxX3xX19xX17xX6edxXbxX3xX7xX354xX36xX3xXexX1cxX4dxX19xX17xX3xX8bxXdxX2fbxX19xX3xX19xX1dxX48xX4xX232xX3xX18axX3xX829xX19xX17xX3xXbexX2e9xX19xX3xXcxX1xX23xX19xX17xX3xX18axX3xX36exX1xX119xX3xX171xX6xX19xX3xX7axX36xX123xX19xX3xX5xX347xX3xX15axX2bxX36xX3xXexX1dxX3xX4fxX18xX3xX353xX354xX78xX3xX57xXd4xX19xX17xX3xXcxX1xX35exX78xX3xX5xX156xXdxX3xX1cexX3xXbxX1xX354xX19xX3xXexXecxX4xX1xX161xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xX3xXbxX177xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13cxXexX18axX6xX5xXdxX17xX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX1cxX198xXaxX12xX0xXdxX38xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX57xXexX1xX190xX3xX1bexX1bfxX2fxXbxX13cxX198xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX190xX3xX1cdxX1cexX1cfxXbxX13cxX198xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX40xX40xXdxX161xX8bxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX161xX4fxX19xX40xX19xX10xX1b7xX7xX40xX2xX1f6xX2exX1cdxX40xX1cfxX1bfxX57xX1cexX1bfxX2xX1bfxX1cfxX2xX1bexXexX1bexX1cdxX2fxX2xX1bexX5xX2fxX161xX20dxXbxX17xX210xX1cxX9xX2exX1bexX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX22bxX4xX23xXexX3xX5xX27xX232xX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX4dxX19xXaxX12xX16xX1xXa8xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXaxX4xX23xXexXaxX3xX5xX27xX7dxX3xX19xX1xXdxX139xX36xX3xX13cxX116xX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xXbexX27xX3xXc1xX36xX6xX19xX17xX3xX4fxX18xX3xXexX1xX1dxX156xX19xX17xX3xX15axX99xX4xX3xXcxX1xX160xX3xX115xX116xX3xX17xXdxX123xX38xX3xX19xX1x15e08xX3xXexX1xXdxX35xXexX3xX1xX55xXdxX3xX57xX4dxX3xXexX1xXdxX112xX19xX3xXexX6xXdxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xXaxX12xb7f2xX80xX4xX3xX57xX50xX3xX115xX116xX3xX115xX1dxX156xX4xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX22bxX4xX23xXexX232xX3xX1xX1exX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX19xX1xX1dxX19xX17xX3xX57xX4dxX3xX38xX1dxX6xX3xX5xX48xX19xX3xX3b1xcc3cxX4dxX3xX57xX18xXdxX7dxX3xX1xX2bxX36xX3xX1xX8dxXexX3xX4xX881xX4xX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX115xX14xX19xX17xX3xXexX1cxX112xX19xX3xX115xX37bxX6xX3xX8bxX18xX19xX3xX1xX36xX78xX35xX19xX3xXbexX27xX3xXc1xX36xX6xX19xX17xX3xX4fxX56exX19xX3xX8bxX37bxX3xX19xX17xX6edxXbxX3xX4e2xX19xX17xX7dxX3xX19xX80xX19xX17xX3xX19xX1xX808xXexX3xX5xX18xX3x16cc7xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xX3xXac9xXdxX19xX1xX7dxX3xX15axX99xX4xX3x12da7xXcdxX19xX1xX7dxX3xX15axX99xX4xX3xf2fdxXdxX6xX19xX17xX161xX161xX161xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX4dxX57xX78xXaxX12xX16xX1xXdxX139xX36xX3xX1xX36xX78xX8dxXexX3xX38xX55xX4xX1xX3xX17xXdxX6xX4dxX3xXexX1xX829xX19xX17xX3xX7axX36xX6xX19xX3xXexX1cxX160xX19xX17xX3xX4xX35exX6xX3xX4xX881xX4xX3xX115xX37bxX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX19xX17xX3xX19xX18xX78xX3xX4xX27xX19xX17xX3xX8bxX37bxX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX5xX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX23xXexX3xX19xX1xX1dxX190xX3xcfb6xX19xX3xX36exX1xX4e2xX3xX18axX3xX177xX1xX156xX3xX171xX369xX19xX17xX3xXbdxX115xX4dxX55xX19xX3xX7axX36xX6xX3xX13cxX116xX3xX15axX99xX4xX3xXb89xXcdxX19xX1xXd0xX7dxX3xX115xX1dxXa8xX19xX17xX3xX19xXddxXdxX3xX177xX2bxX36xX3xX15axX14xX19xX17xX3xXbexX2e9xX19xX3xX115xXdxX3xX15axX99xX4xX3xXb89xXdxX112xX19xX3xXbdxX115xX4dxX55xX19xX3xX7axX36xX6xX3xX13cxX116xX3xX15axX99xX4xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xXd0xX7dxX3xX115xX1dxXa8xX19xX17xX3xX115xXdxX3xX7axX36xX6xX3xX4xX881xX4xX3xX13cxX116xX3xX15axX99xX4xX3xX171xX14xX19xX17xX7dxX3xX15axX99xX4xX3xXb89xXcdxX19xX1xX3xX161xX161xX161xX0xX40xXbxX12xX0xX57xXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX112xX19xX3xX7axX36xX6xX19xX190xX0xX40xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18axXexX1xX36xX38xX8bxX18axX6xX19xX57xX18axX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXac9xX1dxX6xX3xX3b1xX8dxXexX3xX1xX156xXbxX3xXexX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13cxX123xX3xX5xX27xX7dxX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX36exX1xXddxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xX3xe895xX1exX19xX3xX57xX354xX19xX17xX3xX19xX1xX6xX19xX1xXaxX3xX1xX1cxX10x10e7cxX9xXaxX40xX13cxX6xX18axX1xX4dxXdxX40xX38xX36xX6xX18axX3b1xX10xXexX18axX1xX4dxXbxX18axXexX1xX36xX78xX18axX57xXdxX10xX19xX18axX13cxX6xX18axX5xX36xX18axX19xX36xX4dxX4xX18axX7xX4dxX19xX17xX18axX19xX17xX6xX19xX18axXbxX1xX4dxX18axX4fxX36xX19xX17xX18axX1xX6xX18axX1xX36xX4dxX19xX17xX18axX7xX4dxX19xX18axX57xX6xX19xX17xX18axX19xX1xX6xX19xX1xX40xX2xX1cfxX1bexX1cdxX2xX2exX161xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX38xX10xX57xXdxX6xX40xX2xX1bfxX2fxX40xX19xX10xX1b7xX7xX40xX2xX1f6xX2exX1cdxX40xX1cfxX1bfxX57xX1bfxX2xX1bexX2xX208xX1bfxX1cfxXexX1cdxX2fxX208xX2exX2fxX5xX2fxX161xX20dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX22bxX4xX23xXexX3xX5xX27xX232xX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX57xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXac9xX1dxX6xX3xX3b1xX8dxXexX3xX1xX156xXbxX3xXexX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13cxX123xX3xX5xX27xX7dxX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX36exX1xXddxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xX3xXd42xX1exX19xX3xX57xX354xX19xX17xX3xX19xX1xX6xX19xX1xXaxX3xX1xX1cxX10xXd55xX9xXaxX40xX13cxX6xX18axX1xX4dxXdxX40xX38xX36xX6xX18axX3b1xX10xXexX18axX1xX4dxXbxX18axXexX1xX36xX78xX18axX57xXdxX10xX19xX18axX13cxX6xX18axX5xX36xX18axX19xX36xX4dxX4xX18axX7xX4dxX19xX17xX18axX19xX17xX6xX19xX18axXbxX1xX4dxX18axX4fxX36xX19xX17xX18axX1xX6xX18axX1xX36xX4dxX19xX17xX18axX7xX4dxX19xX18axX57xX6xX19xX17xX18axX19xX1xX6xX19xX1xX40xX2xX1cfxX1bexX1cdxX2xX2exX161xX1xXexX38xXaxX12xXac9xX1dxX6xX3xX3b1xX8dxXexX3xX1xX156xXbxX3xXexX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13cxX123xX3xX5xX27xX7dxX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX36exX1xXddxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xX3xXd42xX1exX19xX3xX57xX354xX19xX17xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXac9xX1dxX6xX3xX5xX48xX19xX3xXexX1cxX4dxX19xX17xX3xX19xX1xXdxX139xX36xX3xX19xX17xX18xX78xX3xX7axX36xX6xX3xX4xX50xX19xX17xX3xX4fxX48xXdxX3xX4fxXdxX35xX4xX3xX16xX1xX18xX3xX38xX881xX78xX3xXcxX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xX3xXd42xX1exX19xX3xXbdxX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xXd0xX3xX13cxX123xX3xX5xX27xX3xX115xX116xX3xX5xX18xX38xX3xX38xX99xX4xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX36exX1xXddxX3xXexX55xXdxX3xX4xX881xX4xX3xX13cxX116xX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX1xX36xX78xX35xX19xX3xX57xX354xX19xX17xX3xX5xX112xX19xX3xX3b1xX1xX4dxX123xX19xX17xX3xX2exX2fxX3xX18axX3xX1cdxX2fxX3xX4xX38xX7dxX3xX19xX17xX36xX78xX3xX4xX1exX3xX19xX17xX6edxXbxX3xX5xX4c6xXexX7dxX3xX7xX55xXexX3xX5xXb77xX3xX115xX808xXexX3xX3b1xX1xX881xX3xX4xX6xX4dxX161xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX57xXdxX4fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xX3xX38xX1dxX6xX3xX57xX14xX19xX3xX57xX6edxXbxX7dxX3xX5xX27xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX5xX112xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX7dxX3xXcxX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13xXddxX3xX13xX829xX3xX13cxX123xX3xXexX1cxX18xX19xXaxX3xX1xX1cxX10xXd55xX9xXaxX40xX13cxX6xX18axX1xX4dxXdxX40xX1xX6xX18axXexXdxX19xX1xX18axX38xX36xX6xX18axX57xX4dxX19xX18axX57xX6xXbxX18axX5xX36xX18axX7xX4dxX19xX17xX18axX5xX10xX19xX18axX19xX1xX6xX19xX1xX18axXexX1xX36xX78xX18axX57xXdxX10xX19xX18axX1xX4dxX18axX1xX4dxX18axX13cxX6xX18axXexX1cxX6xX19xX40xX2xX1cfxX1bexX1cexX1bexX2fxX161xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX38xX10xX57xXdxX6xX40xX2xX1bfxX2fxX40xX19xX10xX1b7xX7xX40xX2xX1f6xX2exX1cdxX40xX2xX2fxX208xX57xX1bfxX2fxX1bexX1cexX1cdxX1bfxX1cexXexX1f6xX1cfxX1bexX2exX208xX5xX2fxX161xX20dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX22bxX4xX23xXexX3xX5xX27xX232xX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX57xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xX3xX38xX1dxX6xX3xX57xX14xX19xX3xX57xX6edxXbxX7dxX3xX5xX27xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX5xX112xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX7dxX3xXcxX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13xXddxX3xX13xX829xX3xX13cxX123xX3xXexX1cxX18xX19xXaxX3xX1xX1cxX10xXd55xX9xXaxX40xX13cxX6xX18axX1xX4dxXdxX40xX1xX6xX18axXexXdxX19xX1xX18axX38xX36xX6xX18axX57xX4dxX19xX18axX57xX6xXbxX18axX5xX36xX18axX7xX4dxX19xX17xX18axX5xX10xX19xX18axX19xX1xX6xX19xX1xX18axXexX1xX36xX78xX18axX57xXdxX10xX19xX18axX1xX4dxX18axX1xX4dxX18axX13cxX6xX18axXexX1cxX6xX19xX40xX2xX1cfxX1bexX1cexX1bexX2fxX161xX1xXexX38xXaxX12xX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xX3xX38xX1dxX6xX3xX57xX14xX19xX3xX57xX6edxXbxX7dxX3xX5xX27xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX5xX112xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX7dxX3xXcxX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13xXddxX3xX13xX829xX3xX13cxX123xX3xXexX1cxX18xX19xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX1xX829xX19xX17xX3xXexXdxX19xX3xXexX395xX3xX15axX18xXdxX3x194fexXcxXcxXbexX3xX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xX7dxX3xX115xX8dxX19xX3xX1cexX1xX3xX7xX881xX19xX17xX3xX19xX6xX78xX3xXbdxX2exX40xX1f6xXd0xX7dxX3xX5xX1dxX156xX19xX17xX3xX38xX1dxX6xX3xX4xX6xX4dxX3xX19xX1xX808xXexX3xXexX1cxX112xX19xX3xX115xX37bxX6xX3xX8bxX18xX19xX3xX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xX3xXexX6edxXbxX3xXexX1cxX36xX19xX17xX3xXb77xX3xX13xX1dxX1exX19xX17xX3xXcxX1cxX55xX4xX1xX3xXbdxX13xX1dxX1exX19xX17xX3xX12a3xX1xX112xXd0xX3xX4fxX48xXdxX3xX1cexX1cdxX208xX7dxX1cfxX38xX38xX161xX3xXac9xX1dxX6xX3xX5xX48xX19xX3xX57xX14xX19xX3xX57xX6edxXbxX3xX115xX116xX3xX3b1xX1xXdxX8dxX19xX3xX38xXd4xX4xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX881xX4xX3xX7xX829xX19xX17xX3xX5xX112xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX7dxX3xXcxX1xX35exX78xX3xX115xXdxX35xX19xX3xX13xXddxX3xX13xX829xX3xX8bxX36xX369xX4xX3xXbxX1xX123xXdxX3xX13cxX123xX3xXexX1cxX18xX19xX161xX161xX161xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX57xXdxX4fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX829xX19xX17xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX6xX19xX3xX8bxX123xX4dxX3xX4fxX35xX3xX3b1xX112xX19xX1xX3xX57xX56exX19xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xXexX1xX881xX19xX17xX3xX1cdxX40xX1bfxX2fxX2xX1f6xXaxX3xX1xX1cxX10xXd55xX9xXaxX40xX57xX6xX36xX18axXexX36xX40xX1xX4dxX6xX19xX18axXexX1xX6xX19xX1xX18axXexX1xXdxX18axX4xX4dxX19xX17xX18axX5xX6xX19xX18axX4xX6xX19xX18axX8bxX6xX4dxX18axX4fxX10xX18axX3b1xX10xX19xX1xX18axX57xX6xX19xX18axX19xX36xX4dxX4xX18axX19xX17xX6xX19xX18axXexX1cxX36xX4dxXdxX18axXexX1cxX36xX4dxX4xX18axXexX1xX6xX19xX17xX18axX1cdxX18axX1bfxX2fxX2xX1f6xX40xX2xX208xX1bexX1bexX1bfxX1cfxX161xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX40xX38xX10xX57xXdxX6xX40xX2xX1bfxX2fxX40xX19xX10xX1b7xX7xX40xX2xX1f6xX2fxX1cfxX40xX2xX2fxX208xX57xX2fxX2fxX1bexX2xX2xX2exX2exXexX208xX1cdxX208xX1cexX5xX2fxX18axX2xX2fxX208xX57xX2exX2fxX1f6xX2xX1f6xX2exX208xXexX1f6xX1cfxX1bexX1bfxX5xX1bexX18axX2xX161xX20dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX22bxX4xX23xXexX3xX5xX27xX232xX3xX17xX2bxX19xX3xX2exX2fxX2fxX3xXexX1cxXdxX35xX36xX3xX38xX0xX7xX36xXbxX12xX2exX0xX40xX7xX36xXbxX12xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX50xX19xX17xX3xX1xX55xX3xX57xX36xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX57xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX829xX19xX17xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX6xX19xX3xX8bxX123xX4dxX3xX4fxX35xX3xX3b1xX112xX19xX1xX3xX57xX56exX19xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xXexX1xX881xX19xX17xX3xX1cdxX40xX1bfxX2fxX2xX1f6xXaxX3xX1xX1cxX10xXd55xX9xXaxX40xX57xX6xX36xX18axXexX36xX40xX1xX4dxX6xX19xX18axXexX1xX6xX19xX1xX18axXexX1xXdxX18axX4xX4dxX19xX17xX18axX5xX6xX19xX18axX4xX6xX19xX18axX8bxX6xX4dxX18axX4fxX10xX18axX3b1xX10xX19xX1xX18axX57xX6xX19xX18axX19xX36xX4dxX4xX18axX19xX17xX6xX19xX18axXexX1cxX36xX4dxXdxX18axXexX1cxX36xX4dxX4xX18axXexX1xX6xX19xX17xX18axX1cdxX18axX1bfxX2fxX2xX1f6xX40xX2xX208xX1bexX1bexX1bfxX1cfxX161xX1xXexX38xXaxX12xX13xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX829xX19xX17xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX6xX19xX3xX8bxX123xX4dxX3xX4fxX35xX3xX3b1xX112xX19xX1xX3xX57xX56exX19xX3xX19xX1dxX48xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xXexX1xX881xX19xX17xX3xX1cdxX40xX1bfxX2fxX2xX1f6xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1cxX4dxX19xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX1cxX1dxX48xX4xX3xX78xX112xX36xX3xX4xX2bxX36xX3xX115xX123xX38xX3xX8bxX123xX4dxX3xX6xX19xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX19xX17xX1dxXa8xXdxX3xX4fxX18xX3xX17xXdxX6xX3xX7xX4e2xX4xX3xX5xX1dxX36xX3xXexX1xX829xX19xX17xX3xX7axX36xX6xX3xX1xX35xX3xXexX1xXddxX19xX17xX3xX3b1xX112xX19xX1xX3xX57xX56exX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXbdxX13xX18xX3xXcxXcdxX19xX1xXd0xX7dxX3xX171xX369xX3xX16xX16xX36dxX36exXcxX16xXcxX3xX115xX116xX3xX4xX1xX4dxX3xX115xXdxX139xX36xX3xX4xX1xX6e8xX19xX1xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX3b1xX8dxX7dxX3xX8bxd8fcxX3xX7xX36xX19xX17xX3xXexX1xX112xX38xX3xX1xX55xX19xX17xX3xX38xX4c6xX4xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX6xX19xX3xXexX1cxX112xX19xX3xX3b1xX112xX19xX1xX3xX57xX56exX19xX161xX3xX13xXdxX35xX19xX3xX19xX6xX78xX7dxX3xX115xX1exX19xX3xX4fxX37bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX829xX19xX17xX3xX115xX6xX19xX17xX3xX115x15664xX78xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexXdxX8dxX19xX3xX115xX369xX3xX57xXd4xX3xX881xX19xX7dxX3xXbxX1xX808xX19xX3xX115xX808xX36xX3xX1xX4dxX18xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX4xX829xX19xX17xX3xXexX1cxX2b9xX19xX1xX3xXexX1cxX1dxX48xX4xX3xXexX1xX881xX19xX17xX3xX1cdxX40xX1bfxX2fxX2xX1f6xX161xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX57xXdxX4fxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX36xX5xX12xX0xX57xXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX40xX57xXdxX4fxX12xX0xX40xX57xXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd234xX36xXexX1xX4dxX1cxXaxX12xXexX1xX6xX19xX1xX3xX1xX4dxX18xXdxX0xX40xXbxX12
Thanh Hoài