Thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Dự án Luật Việc làm.
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chiều 8/6, các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Dự án Luật Việc làm.
c89x3a70x2ee2x7e11x24b5x7ef6x5c97x7590xX6x5b96x38d9xX1x85afx296cx6c1bx35adxX9x3a03xX0xX6x40d2x54f6xXcx4e99x682axX10x4f39xXcx1818xX16xX2xX19xXbx3f04x1476xX2xX21xX1bxX2xfacx8cbdxX16x63fexf7dxX2xX0x6ab2xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX2dxX1xX10xX0xX29x5e32xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX26x36caxX13xX4x1f5exX9xX10xX26xX29x8fffxXcxX2xX4x6b31x36f9xX16xX2x61e7xX2xX13x6e3exX2x254ax5ba6xX2xd0ax2aedxX2x72aexX16xX2x7fe5xX52xX53xX13xX2xX6x49a7xX5xX2x8ee8xX59xX46x8367xX2x8fd2xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2x2204x4c12xX13xX2xX6x90daxX2xX6dxX46xX5cxX52xX2xX3x5a1axX5xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX26xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2x2a1exX29xX49xX16xX2xX13xX29x5b20xX56xX16xX17xX2xX5bxX1bxX2xX5exX5fxX2xX61xX16xX2xX64xX52xX53xX13xX2x53dexX46x3b33xX3xX2xX4xX1bxX7ax9276xX0xX2dxX29xX3bxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX21xX49xX5xXdxX9xX10xX26xX46x1e4axX1xX2xX13x8d10xX3xX2xX3xX29xX9fx3646xX16xX17xX2xX13xX14x1baexX16xX29xX2xX4xX1bxX7axX2xX5bxX46xXb4xX3xX2x4f43x7592xX2xX29x7e9bxX1xX2xX13xX29x6e66xX2x26ccxX70xX2xX20xX52xX7fxX3xX2xX29xX7bxX46xX2xX98xX29x13bexX5xX2x49cax5ab7xX10dxX10dxX70xX2xX3xX29xX46xX5cxX52xX2x345bxX2dx32e8xX70xX2xX3xX61xX3xX2xX6dx7ee8xX46xX2xX72xX46x4e27xX52xX2xX20xX52xX7fxX3xX2xX29xX7bxX46xX2xX19xXcxX1bxX16xX2xX21xX1bxX2xX26xX27xX16xX29xX2xX13xX29xX5xX7axX2xX17xX46xX5xX2xX13xX29xX4exXcxX2xX4xX52xX53xX16xX2xX13xX122xX46xX2xX13xX59xX2xX5bxX5cxX2xX5exX5fxX2xX61xX16xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX70xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX7axX7bxX13xX2xX6xX7fxX2xX6dxX46xX5cxX52xX2xX3xX87xX5xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX2xX5bxX1bxX2xX5exX5fxX2xX61xX16xX2xX64xX52xX53xX13xX2xXb2xX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x6ecbxX29xX61xX13xX2xX72xX46xX127xX52xX2xX13xX122xX46xX2xX13xX59xX70xX2xX19xX122xX46xX2xX72xX46xX127xX52xX2xX26xX14x8345xX16xX2xX26xX46xXd3xX16xX2xX5ex457bxX16xX17xX70xX2x6295xX17xX52xXex1126xX16xX2xXb2x8dd8xX16xX2xX1cfxX29x47a3xX3xX70xX2xX26xX14xX1ecxX16xX2xX1faxX17xXf4xX3xX2xX26xX202xX16xX17xX2xX5bxX1bxX2xX1faxX17xX52xXexX1fexX16xX2xXb2xX202xX16xX2xX6xXddxX16xX2xX16xX29x1268xX13xX2xX13xX14x6498xX2xX5bx761axX46xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX3xX1ecxX16xX2xX14xX1bxX2xX6xXcxX61xX13xX70xX2xX16xX17xX29xX46x1bebxX16xX2xX3xXf9xX52xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX70xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX2xX6xX5xX52xX2xX118xX2xX16xX202xX7axX2xX13xX29xX5fxX3xX2xX29xX46xXb4xX16xX2xX16xX29x524fxX7axX2xX98xX29x4be8xX3xX2xX1xX29xXd7xX3xX2xX16xX29x6fffxX16xX17xX2xX29xX122xX16xX2xX3xX29xXd3xX70xX2xX72xX22exX13xX2xX3xX53xX1xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3x3248xX16xX17xX2xX13xX61xX3xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX2xX13xX29x119cxX46xX2xX17xX46xX5xX16xX2xX5bx1f5axX5xX2xec6xX52xX5xXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX26xX29xX7fxX16xX17xX2xX16xX29xX22exX13xX2xX5bxX236xX46xX2xX2edxX52xX5xX16xX2xX6dxX46xX127xX7axX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX3xX1ecxX16xX2xX72xX4exXcxX2xX6dxX4exX7axX2xX13xX233xX16xX29xX2xX98x7601xX1xX2xX13xX29xX2e1xX46xX70xX2xX3xX29xX233xX16xX29xX2x85c6xX61xX3xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX2xX6dxX127xX2xX29xX52xXexX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX6dxX9fx5fbexX3xX2xX6xXf9xX3xX2xX7axX122xX16xX29xX2xX5bxX1bxX2xX6xXf9xX3xX2xX6xX61xX16xX17xX2xX13xX122xXcxX2xX13xX2eaxX2xX3xXddxX2xX6xX56xX70xX2xX13xX2eaxX2xX2edxX52xX1ecxX16xX2xX3xX29xX207xX16xX17xX2xX16xX29x76cexX16xX2xXdxX3b0xX16x7b19xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX29xX109xX5xX2xX7axX7bxX13xX2xX6xX7fxX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX1xX29x796fxX2xX29xX37axX1xX2xX5bxX236xX46xX2xX13xX29xX5fxX3xX2xX13xX46xX1fexX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX61xX3xX2xX5bxX202xX16xX2xX72xX4exX16xX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX3xX29xX46xX2xX13xX46xXd3xX13xX2xX13xX29xX46xX2xX29xX1bxX16xX29xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX29xX46xXb4xX16xX2xX29xX1bxX16xX29xX2xX5bxX1bxXcxX2xX5exX5fxX2xX61xX16xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX16xX29xX297xX7axX2xX3xXd7xX2xX13xX29xX127xX2xX29xX109xX5xX2xX5bxX1bxX2xX16xX3b0xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX17xX46xX61xX2xX13xX14xX33exX2xX1xX29xX61xX1xX2xX4x2f0exXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX13xX5xX72xX4xX49xX2x18d5xX46xXdxX13xX29xX8xX9x7ed1x39c6xX471xX9xX2xX3xX49xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX46xX16xX17xX8xX9xX3bxX9xX2xX3xX49xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX46xX16xX17xX8xX9xX3bxX9xX2xX72xXcxX14xXdxX49xX14xX8xX9xX471xX9xX2xX5xX4xX46xX17xX16xX8xX9xX3xX49xX16xX13xX49xX14xX9xX10xX0xX13xX72xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX46xX7axX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX2dxX2dxX46xXbaxX72xX5xXcxX29xX5xX13xX46xX16xX29xXbaxX5bxX16xX2dxX16xX49xX469xX6xX2dxX3bx1107xX470xX470xX2dxX118xXfbxXdx70afxXfbx1165xX471xX471xX13xX4dfxX471x1344xXfbxXfbxX4xX471xXbax1f46xX1xX17xX9xX2xX2dxX10xX0xX2dxX13xXdxX10xX0xX2dxX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x3e25xX5xX1xX13xX46xXcxX16xX9xX10xX19xXbxX2xX26xX14xX1ecxX16xX2xX26xX46xXd3xX16xX2xX5exX1f5xX16xX17xX2xX1xX29xX61xX13xX2xX72xX46xX127xX52xX2xX13xX122xX46xX2xX13xX29xX4exXcxX2xX4xX52xX53xX16xX2xX13xX59xX0xX2dxX13xXdxX10xX0xX2dxX13xX14xX10xX0xX2dxX13xX72xXcxXdxXexX10xX0xX2dxX13xX5xX72xX4xX49xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX26xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX59xX16xX17xX2xX6xX7fxX2xX3bxX471xX4dfxX2xX6dxX46xX5cxX52xX2xX3xX87xX5xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX2xX29xX46xXb4xX16xX2xX29xX1bxX16xX29xX70xX2xX5exX5fxX2xX61xX16xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX70xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX4e8xX4e8xX2xX6dxX46xX5cxX52xX2x31acxX6dxX9fxX37axX3xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX70xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX13xX2eaxX2xX515xX29xX9fxXddxX16xX17xX2xX10dxX2xX6dxXd3xX16xX2xX515xX29xX9fxXddxX16xX17xX2xX10dxXb2x4cd5xX70xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX6dxX109xX2xX13xX53xX1xX2xX13xX14xX52xX16xX17xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX70xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX5bxX5cxX2xX29xXb4xX2xX13xX29xX7fxX16xX17xX2xX13xX46xX24fxX52xX2xX3xX29xX52x5d36xX16xX2xX3xX87xX5xX2xXdxX5xX16xX29xX2xX29xX46xXb4xX52xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX2xX5bxX1bxX2xX3xX61xX3xX2xX29xXe3xX16xX29xX2xX13xX29xXf9xX3xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xXbaxX2xX1faxX17xXcxX1bxX46xX2xX14xX5xX70xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX70xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX7axX7bxX13xX2xX6xX7fxX2xX16xX7bxX46xX2xXdxX52xX16xX17xX2xX4xX46xX24fxX16xX2xX2edxX52xX5xX16xX2xX6dxXd3xX16xX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX3xX29xX52xX16xX17xX70xX2xX16xX17xX52xXexX24fxX16xX2xX13xX29cxX3xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX70xX2xX13xX29xX644xX7axX2xX2edxX52xXexX5cxX16xX2xX72xX5xX16xX2xX29xX1bxX16xX29xX2xX29xXe3xX16xX29xX2xX13xX29xXf9xX3xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX70xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xX2xX5bxX1bxX2xX13xX29xX87xX2xX13xXd7xX3xX2xX29x79ffxX2xX6xXddxX2xX34dx7783xX13xX2xX13x74a5xX16xX17xX2xX3xX61xX3xX2xXdxX5xX16xX29xX2xX29xX46xXb4xX52xX2xX13xX29xX46xX2xX6dxX52xX5xX2xX5bxX1bxX2xX29xXe3xX16xX29xX2xX13xX29xXf9xX3xX2xX98xX29xX49xX16xX2xX13xX29xX9fxX56xX16xX17xXbaxX2xX26xX52xXexX2xX16xX29xX46xX24fxX16xX70xX2xX3xX61xX3xX2xX6dxX122xX46xX2xX72xX46xX127xX52xX2xX3x336cxX16xX2xX72xX202xX16xX2xX98xX29xXcxX202xX16xX2xX5bxX1bxX2xX98xX29xX2c2xX16xX17xX2xX13xX61xX16xX2xX13xX29xX1bxX16xX29xX2xX5bxX236xX46xX2xX16xX29xX46xX5cxX52xX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX3xX87xX5xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX4xX3b0xX52xX2xX16xX5xXexX2xX3xX772xX16xX2xX72xX22exX13xX2xX3xX53xX1xX70xX2xX3xX29xX9fxX5xX2xX6xX61xX13xX2xX5bxX236xX46xX2xX13xX29xX5fxX3xX2xX13xX46xX1fexX16xX2xX5bxX1bxX2xX3xX772xX16xX2xX7axX3b0xX52xX2xX13xX29xX52x86b3xX16xX2xX5bxX236xX46xX2xX7axX7bxX13xX2xX6xX7fxX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX3xX87xX5xX2xX3xX61xX3xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX98xX29xX61xX3xX3b6xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX7axX7bxX13xX2xX6xX7fxX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX7axX236xX46xX2xX3xX1f5xX16xX17xX2xX3xX29xX9fxX5xX2xX17xX46xX4exX46xX2xX2edxX52xXexXd3xX13xX2xX13xX14xX46xXb4xX13xX2xX6dxX127xX2xX16xX29xX2a6xX16xX17xX2xX72xX22exX13xX2xX3xX53xX1xX70xX2xX29xX122xX16xX2xX3xX29xXd3xX2xX3xX87xX5xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX29xX46xXb4xX16xX2xX29xX1bxX16xX29xXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXb2xXe3xX2xX5bxX53xXexX70xX2xX3xX61xX3xX2xX6dxX122xX46xX2xX72xX46xX127xX52xX2xX6dxX5cxX2xX16xX17xX29xX33exX2xXbxX5xX16xX2xX6xXcxX122xX16xX2xX13xX29xX4exXcxX2xX3xX1ecxX16xX2xX16xX17xX29xX46xX24fxX16xX2xX3xXf9xX52xX70xX2xX6xX6axX5xX2xX6dxX59xX46xX2xX72xX59xX2xX6xX52xX16xX17xX2xX7axX5xX16xX17xX2xX13xX233xX16xX29xX2xX13xX59xX16xX17xX2xX13xX29xX127xX70xX2xX13xXcxX1bxX16xX2xXdxX46xXb4xX16xX2xX5bxX1bxX2xX6dxX4exX7axX2xX72xX4exXcxX2xX13xX233xX16xX29xX2xX98xX29xX4exX2xX13xX29xX46xXbaxX26xX29xX5xX7axX2xX17xX46xX5xX2xX17xX109xX1xX2xX45cxX2xX5bxX5cxX2xXdxX5fxX2xX61xX16xX2xX64xX52xX53xX13xX2xXb2xX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX6dxX122xX46xX2xX72xX46xX127xX52xX2xX1faxX17xX52xXexX1fexX16xX2xXb2xX202xX16xX2x20b5xXddxX16xX2xX16xX29xX22exX13xX2xX13xX14xX233xX2xX5bxX236xX46xX2xX6xX5fxX2xX3xX1ecxX16xX2xX13xX29xX46xXd3xX13xX2xX72xX5xX16xX2xX29xX1bxX16xX29xX2xX64xX52xX53xX13xX2xX17xX109xX1xX2xX1xX29xX1ecxX16xX2xX29xXcxX1bxX16xX2xX13xX29xX46xXb4xX16xX2xX3xX29xX233xX16xX29xX2xX6xX61xX3xX29xX2xX1xX29xX61xX1xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX5bxX5cxX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX13xX122xXcxX2xX3xXddxX2xX29xX7bxX46xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX6dxX4exX7axX2xX72xX4exXcxX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX72xX5cxX16xX2xX5bxX2a6xX16xX17xX2xX5bxX1bxX2xX5xX16xX2xX13xXcxX1bxX16xX2xX3xX29xXcxX2xX7axXf4xX46xX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX34dx387exX2xX29xX7bxX46xX3b6xX2xX16xX3b0xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX14xX61xX3xX29xX2xX16xX29xX46xXb4xX7axX2xX3xX87xX5xX2xX16xX29xX1bxX2xX16xX9fxX236xX3xX2xX5bxX1bxX2xX34dxXa06xX2xX29xX7bxX46xX2xX6dxX7fxX46xX2xX5bxX236xX46xX2xX5bxX22exX16xX2xX6dxX5cxX2xX13xX29xX207xX3xX2xX6dxX644xXexX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX3xX4exX46xX2xX13xX29xX46xXb4xX16xX2xX6dxX46xX5cxX52xX2xX98xX46xXb4xX16xX2xX4xX1bxX7axX2xX5bxX46xXb4xX3xX70xX2xX16xX3b0xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX29xX22exX13xX2xX4xX9fxX37axX16xX17xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX3xX29xXcxX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xXbaxXbaxXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX5exX9fxX2xX13xX29xX4exXcxX2xX64xX52xX53xX13xX2xXb2xX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX6dxX46xX5cxX52xX2xX3xX29x3c04xX16xX29xX2xX3xX61xX3xX2xX2edxX52xX5xX16xX2xX29xXb4xX2xX5bxX5cxX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX17xX71bxX7axX2xX3xX61xX3xX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX5bxX5cxX2xXfbxX2xX16xX7bxX46xX2xXdxX52xX16xX17xX2xX3xX29xX233xX16xX29xX2xX4xX1bxX2xX29x6e0exX2xX13xX14xX37axX2xX13xX122xXcxX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX3b6xX2xX13xX29xX2c2xX16xX17xX2xX13xX46xX16xX2xX13xX29xX33exX2xX13xX14xX9fxX2e1xX16xX17xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX3b6xX2xX6dxX61xX16xX29xX2xX17xX46xX61xX70xX2xX3xX22exX1xX2xX3xX29xXf9xX16xX17xX2xX3xX29xXaddxX2xX98x1797xX2xX16xX202xX16xX17xX2xX16xX17xX29xX5cxX2xX2edxX52xX7fxX3xX2xX17xX46xX5xX3b6xX2xXdxX33exX3xX29xX2xX5bxXd7xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX5bxX1bxX2xX72xX4exXcxX2xX29xX46xX127xX7axX2xX13xX29xX22exX13xX2xX16xX17xX29xX46xXb4xX1xXbaxX2xX515xX61xX3xX2xX16xX7bxX46xX2xXdxX52xX16xX17xX2xX16xX1bxXexX2xX61xX1xX2xXdxXd7xX16xX17xX2xX6dxX7fxX46xX2xX5bxX236xX46xX2xX7axXf4xX46xX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX70xX2xX72xX5xXcxX2xX17xX71bxX7axX2xX3xX4exX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX3xX109xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX5d9xX3xX109xX2xX29xXcxX725xX3xX2xX98xX29xX2c2xX16xX17xX2xX3xX109xX2xX2edxX52xX5xX16xX2xX29xXb4xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX609xX2xX5bxX1bxX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX98xX29xX2c2xX16xX17xX2xX3xX109xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX5d9xX3xX29xX9fxX5xX2xX3xX109xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX29xXcxX725xX3xX2xX7axX22exX13xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX609xX70xX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX1xX29xX59xX2xX13xX29xX2c2xX16xX17xX2xX5bxX1bxX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX3xX109xX2xX13xX14xXe3xX16xX29xX2xX6dxX7bxX2xX3xX29xX52xXexX24fxX16xX2xX7axX2c2xX16xX2xX98xXb6fxX2xX13xX29xX52xX53xX13xXbaxX2xX515xX29xX233xX16xX29xX2xX6xX61xX3xX29xX2xX29xXb23xX2xX13xX14xX37axX2xX13xX122xXcxX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX2xX61xX1xX2xXdxXd7xX16xX17xX2xX3xX29xX87xX2xXexXd3xX52xX2xX6dxX7fxX46xX2xX5bxX236xX46xX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX3xX29xX9fxX5xX2xX3xX109xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX3xX29xX233xX16xX29xX2xX6xX61xX3xX29xX2xX72xX4exXcxX2xX29xX46xX127xX7axX2xX13xX29xX22exX13xX2xX16xX17xX29xX46xXb4xX1xX2xX61xX1xX2xXdxXd7xX16xX17xX2xX3xX29xX87xX2xXexXd3xX52xX2xX6dxX7fxX46xX2xX5bxX236xX46xX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX2xX72xX33exX2xX7axX22exX13xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axXbaxX2xX515xX61xX3xX2xX2edxX52xXexX2xX6dxX33exX16xX29xX2xX5bxX5cxX2xXdxX33exX3xX29xX2xX5bxXd7xX2xX5bxX46xXb4xX3xX2xX4xX1bxX7axX70xX2xX13xX29xX2c2xX16xX17xX2xX13xX46xX16xX2xX13xX29xX33exX2xX13xX14xX9fxX2e1xX16xX17xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX70xX2xX6dxX61xX16xX29xX2xX17xX46xX61xX70xX2xX3xX22exX1xX2xX3xX29xXf9xX16xX17xX2xX3xX29xXaddxX2xX98xXb6fxX2xX16xX202xX16xX17xX2xX16xX17xX29xX5cxX2xX2edxX52xX7fxX3xX2xX17xX46xX5xX2xX6dxX9fxX37axX3xX2xX61xX1xX2xXdxXd7xX16xX17xX2xX3xX29xX52xX16xX17xX2xX6dxX7fxX46xX2xX5bxX236xX46xX2xX13xX22exX13xX2xX3xX4exX2xX16xX17xX9fxX2e1xX46xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX26xX52xXexX2xX16xX29xX46xX24fxX16xX70xX2xX3xX1ecxX16xX2xX14xX1bxX2xX6xXcxX61xX13xX2xX3xX61xX3xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX98xX29xX61xX3xX2xX16xX29xX9fxX2xX4xX52xX53xX13xX2xX4xX5xXcxX2xX6dxX7bxX16xX17xX70xX2xX4xX52xX53xX13xX2xXdxX122xXexX2xX16xX17xX29xX5cxX70xX2xX4xX52xX53xX13xX2xX72xX4exXcxX2xX29xX46xX127xX7axX2xX5bxXbaxX5bxXbaxX2xX6dxX127xX2xX6dxX4exX7axX2xX72xX4exXcxX2xX13xX233xX16xX29xX2xX13xX29xX7fxX16xX17xX2xX16xX29xX22exX13xX2xX13xX14xX61xX16xX29xX2xX16xX29xX2a6xX16xX17xX2xX3xX29xX71bxX16xX17xX2xX3xX29xX721xXcxX70xX2xX7axX3b0xX52xX2xX13xX29xX52xX7e8xX16xXbaxX0xX2dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x2027xX52xX13xX29xXcxX14xX9xX10xX1cfxX29xX122xX7axX2xX1faxX17xX29xX27xX5xX2xX5d9xX26xX21xX609xX0xX2dxX1xX10
Phạm Nghĩa (TH)