Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thẳng thắn phân tích, chỉ ra những nguyên nhân còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 để tìm ra giải pháp cho thời gian tới.
3826x4599x5147x87dbxc632xae20x8cc0xb168x5f3exX7xb0b1xc2aex6f30xcadbx6506x653fxX5x7dfaxXaxX3xX7xXex6f48xX5xX10xX9xXaxXexX10x7e81xXex9c99xX6xX5xXdx9ba8x4baex5570xX3x4a5cx8afcxX7xXexXdxcf77xX15x7b19xXaxc02fxb18dxX6xX23xX3xXcxX1xbcedxa43exX23xX22xX3xc84dx3efcxX3xXcx7159xX23xX1xX3xc0d4xX15xX3x7113x9022xX3xXcx456exX23xX1xX3x982bxXdx6cf0x7497xX3x3fb0xXdxX50xX51xX3xX4x9644xX23xX22xX3xXex8477xX4xX3xX5xd169xX23xX1xX3xX53xa555xc0c0x7215xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xd1c2xX51xX3x95edxc33exX77xX78xX0xcf5cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6x7ddfxXaxX2fxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xXexX1xb9e9xX23xX22xX3xXexX1x7770xX23xX3xXbxX1x75b6xX23xX3xXex7303xX4xX1xX69xX3xX4xX1xX3fxX3x564dxX6xX3xX23xX1x7925xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15x6c3fxX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xa835xX23xX3xXex9c4exX23xX3xXexX67xXdxX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xX3xX53xX50xX3xXex506cxX51xX3xXc9xX6xX3xX22xXdx683exXdxX3xXbxX1xX5exXbxX3xX4xX1xX68xX3xXexX1xX37xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXex9d1axXdx5718xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx67c5xX10xX23xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax48d5xXdxX8exXexX1xX24xX3xX2xX2x8496xX78xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xcabdx39dcxX78xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX139x983cxX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX3bxX23xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX2xX78xX2xX7cxX183x817cxX8exca89xX78xX1b0xX78xX77xX77x5bfcxXexX2xX1b0xc5bcxX1bcxX5xX183xX1exX2xX77xX1b0xX8exX1b2xX78xX1bcxX1b2xX182xX174xX1b2xXexX1b8xX77xX1b2xX1b2xX174xX5xX78xX139xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX16bxXdxX8exXexX1xX9xXaxX2xX2xX174xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX182xX183xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxX68xX23xXaxX2fxX30xXc0xX3xXexX1xX36xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX68xX47xX23xX22xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xcf15x935axX23xX22xX3xX4xX1xX43xX3xXexXc9xX118xX3xX1x5ec9xXdxX3xX23xX22xX1x7bc0xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXexX6xX198xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX51xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX78xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX8exX8exXdxX23xX22xX9xXaxX1b8xXaxX2fxX0xXexX198xX68xX8exX15xX2fxX0xXexXc9xX2fxX0xXexX8exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fx9915xX5exX23xX22xX3xX183xX7cxX2xX69xX3xX8exX36xX137xXdxX3xX7xd143xX3xX4xX1xX43xX3xXexXc9xX118xX3xX4xX43xX6xX3xX30xXc0xX3xXexX1xX36xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX68xX47xX23xX22xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX27bxX27cxX23xX22xX69xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xXex5156xX3xX4xX1xbaebxX4xX3xX1xX289xXdxX3xX23xX22xX1xX28fxX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xXexX1xX2fcxX4xX3xX1xXdxa6fexX23xX3xX23xX1xXdxX386xX51xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xXc0xX23xX1xX3xXexXc9xX28fxX3xX4xX43xX6xX3xXex52dfxXbxX3xXexX1xX50xX69xX3xX4xX5exX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xX2dxX3xXexXc9xXdxX50xX23xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX386xX51xX3xX3bxX3cxX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX2xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX27bxX2fcxX3xX1xX289xXdxX3xX23xX22xX1xX28fxX3xX4x9fa9xX3x4768xX15xX3xX3bxXdxXd6xX23xX3xX30xX6xX23xX3xX15cxX1x6ee0xXbxX3xX1xX47xX23xX1xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX36x42fdxX23xX22xX3x51d9xX120xX23xX22xX3x46aaxXd6xX3xX41dxX118xX23xX1xX3xX2ecxX419xX23xX69xX3xX4xX5exX4xX3xX53xXe3xX23xX22xX3xX4xX1xXc0xX3xX53xX67xXdxX3xX8exXdxX386xX23xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX34axX3xX4xX1xX34exX4xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX36xX419xX23xX22xX69xX3xX3fcxX15xX3xX198xX6xX23xX3xcd81xXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX36xX419xX23xX22xX3xX3bxX47xX3x5322xX74xX23xX3xXbxX1xXdfxX23xX22xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX36xX419xX23xX22xX3xX41dxX120xX23xX22xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxXexX8exX2fxX0xX7cxXexXc9xX2fxX0xX7cxXexX198xX68xX8exX15xX2fxX0xX7cxXexX6xX198xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX23xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX8exXexX1xX24xX3xX2xX2xX174xX78xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX182xX183xX78xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX139xX198xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX3bxX23xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX2xX78xX2xX7cxX183xX1b0xX8exX1b2xX78xX1b0xX78xX77xX174xX183xXexX2xX78xX2xX77xX5xX77xX1exX2xX77xX1b0xX8exX1b2xX78xX1bcxX1b2xX1bcxX77xX78xXexX174xX2xX174xX1b2xX77xX5xX78xX139xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX16bxXdxX8exXexX1xX9xXaxX2xX2xX174xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX182xX183xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX27bxX2fcxX3xX4exXdx9e63xX23xX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xXexX1xX37xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1b2xX3xX23xX22xX47xX15xX3xb490xX183xX3xX1exX3xX1bcxX7cxX2xX7cxX77xX78xX77xX2xc11axX69xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX7xca9fxX3xXexX1xX2fcxX4xX3xX1xXdxX386xX23xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xXexX1xX2fcxX4xX3xX1xXdxX386xX23xX3xX23xX1xXdxX386xX51xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xXc0xX23xX1xX3xXexXc9xX28fxX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xX3xX4xX43xX6xX3xXexX3a1xXbxX3xXexX1xX50xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX3bxX47xX3xX4xX5exX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xX5exX4xX3xX53xXe3xX23xX22xX3xX4xX1xXc0xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xXexXc9xX2fcxX4xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX69xX3xX3fcxX15xX3xX3bxXdxXd6xX23xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX23xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX8exXexX1xX24xX3xX2xX2xX174xX78xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX182xX183xX78xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX139xX198xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX3bxX23xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX2xX78xX2xX7cxX183xX1b0xX8exX1b2xX78xX1b0xX78xX77xX1b8xX1bcxXexX183xX1b0xX174xX1b2xX5xX1b8xX1exX2xX77xX1b0xX8exX1b2xX78xX1bcxX1b2xX1b0xX2xX1b8xXexX1b2xX182xX1b2xX2xX174xX5xX78xX139xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX16bxXdxX8exXexX1xX9xXaxX2xX2xX174xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX182xX183xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxXcxXc9xX68xX23xX22xX3xX4exX1xX27xX59xX23xX3xX4exX1xX34axX3xX1xX289xXdxX3xX23xX22xX1xX28fxX69xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX4xX27cxX23xX22xX3xX198xX47xX23xX3xX51xX289xXexX3xX7x757dxX3xX23xX289xXdxX3xX8exX27xX23xX22xX3xX3bx4118xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX4xX5exX23xX3xX198xX289xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fx8e93xX1xX5exXexX3xX198xXdxX50xX27xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX51xX67xX4xX3xX1xX289xXdxX3xX23xX22xX1xX28fxX69xX3xX30xXc0xX3xXexX1xX36xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX68xX47xX23xX22xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX27bxX27cxX23xX22xX3xX53xX62xX3x8a89xX27xX5exX23xX3xXexXc9xXdxX386xXexX3xX23xX289xXdxX3xX8exX27xX23xX22xX3xX4xX1xX36xX419xX23xX22xX3xXexXc9xX118xX23xX1xX69xX3xXexX1xX37xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX3bxX47xX3xX4xX5exX4xX1xX3xX5xX47xX51xX3xX4xX43xX6xX3xX1xX289xXdxX3xX23xX22xX1xX28fxX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX23xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX8exXexX1xX24xX3xX2xX2xX174xX78xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX182xX183xX78xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX139xX198xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX3bxX23xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX2xX78xX2xX7cxX2xX78xX183xX8exX1b2xX78xX1b0xX1b2xX1bcxX78xX183xXexX174xX183xX174xX2xX2xX5xX78xX139xX26xXbxX22x9b37xXc9xX9xX1bcxX174xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX16bxXdxX8exXexX1xX9xXaxX2xX2xX174xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX182xX183xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxX68xX23xXaxX2fxX30xXc0xX3xXexX1xX36xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX68xX47xX23xX22xX3xXcxXc9xX27xX23xX22xX3xX27bxX27cxX23xX22xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX51xX67xX4xX3xX1xX289xXdxX3xX23xX22xX1xX28fxX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX30xXc0xX3xXexX1xX36xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX53xX857xX3xX23xX22xX1xX28fxX69xX3xXex5d1axX3xX4exXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX386xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX4xX43xX6xX3xX51xX118xX23xX1xX69xX3xX4xX5exX4xX3xX53xX67xXdxX3xX198xXdxX50xX27xX3xX23xX22xX1xXdxXd6xX23xX3xX4xX34exX27xX69xX3xXexX1xX120xX68xX3xX5xX27xX3a1xX23xX69xX3xX53xXdxX3xXexX1xXb1xX23xX22xX3xX3bxX47xX68xX3xX23xX289xXdxX3xX8exX27xX23xX22xX139xX3xXcxXc9xX68xX23xX22xX3xX53xX3faxX69xX3xX4xb30fxX23xX3xXexX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX53xX5exX23xX1xX3xX22xXdxX5exX3xXc9x8739xX3xX4exX5d7xXexX3xX8bexX27xX120xX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xX198xX84bxXdxX3xX4xX120xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX43xX6xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xX3xX3bxX47xX3xXexX1xX2fcxX4xX3xXexXdxc90exX23xX3xX4xX43xX6xX3xXexX3fxX23xX1xX2dxX3xXbxX1xXbcxX23xX3xXexXc0xX4xX1xX3xXexX1xXb1xX23xX22xX3xXexX1xXb7xX23xX3xX23xX1xXcexX23xX22xX3xX1xX67xX23xX3xX4xX1xX5d7xX3xXexXc9xXd6xX23xX3xXexXa82xX23xX22xX3xX5xX4axX23xX1xX3xX3bxX2fcxX4xX2dxX3xX23xX22xX27xX15xXd6xX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xX1xX43xX3xX8bexX27xX6xX23xX69xX3xX4exX1xX5exX4xX1xX3xX8bexX27xX6xX23xX139xX3xXcxXc9xXd6xX23xX3xX4xX419xX3xX7x9302xX3xX53xX3faxX3xXc9xbde3xXexX3xXc9xX6xX3xX198xX47xXdxX3xX1xc9cfxX4xX3xX4exXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX386xX51xX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX3bxX47xX3xXexX118xX51xX3xXc9xX6xX3xX22xXdxX120xXdxX3xXbxX1xX5exXbxX3xX4exX1xX120xX3xXexX1xXdxX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xXexX1xX37xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX137xXdxX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX23xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX8exXexX1xX24xX3xX2xX2xX174xX78xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX182xX183xX78xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX139xX198xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX3bxX23xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX2xX78xX2xX7cxX183xX1b0xX8exX1b2xX78xX1b0xX2xX1b8xX1b2xX1b8xXexX174xX1b0xX77xX2xX77xX5xX78xX139xX26xXbxX22xX994xXc9xX9xX2xX1b2xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX16bxXdxX8exXexX1xX9xXaxX2xX2xX174xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX182xX183xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxX68xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX87exX1xX3faxX3xX30xXc0xX3xXexX1xX36xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xXexXc9xX2fcxX4xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xXcxXc9xXafbxX23xX3xXcxX1xX5d7xX3xX27bxX27cxX23xX22xX3xX53xXbc8xX4xX3xX198xX5exX68xX3xX4xX5exX68xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xXexX3a1xXbxX3xXexX1xX50xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX68xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exXexX1xX27xX51xX198xX3xX8exX1xXdxX8exX10xX3xXdxX15cxX10xX23xXexX10xXc9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX8exXexX1xX24xX3xX1bcxX77xX78xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b8xX174xX182xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX139xX198xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX139xX3bxX23xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX2xX78xX2xX7cxX2xX78xX183xX8exX1b2xX78xX1b0xX174xX77xX174xX174xXexX1b2xX182xX174xX1b8xX77xX5xX78xX139xX26xXbxX22xX994xXc9xX9xX1bcxX1b0xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX16bxXdxX8exXexX1xX9xXaxX1bcxX77xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b8xX174xX182xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xX8exXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exXc9xX10xX5xX6xXexX10xX8exXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX51xX198xX1exX6xX23xX8exX1exX7xX6xXbxX68xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX69xX3xX22xXdxX5exX51xX3xX7xX5exXexX3xX23xX1xXcexX23xX22xX3xX53xX28fxX6xX3xX198xX47xX23xX69xX3xX5xX4axX23xX1xX3xX3bxX2fcxX4xX3xX8exXb48xX3xX1cxX120xX15xX3xXc9xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX67xX51xXaxX3xX1xXc9xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX6xX23xX22xX7cxXexX6xXbxX1exXexXc9xX27xX23xX22xX1exX4exXdxX10xX51xX1exXexXc9xX6xX1exX22xXdxX6xX51xX1exX7xX6xXexX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exX8exXdxX6xX1exX198xX6xX23xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX3bxX27xX4xX1exX8exX10xX1exX1cxX6xX15xX1exXc9xX6xX1exX7xX6xXdxX1exXbxX1xX6xX51xX7cxX77xX78xX174xX1b2xX1bcxX1b0xX139xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX7cxX51xX10xX8exXdxX6xX7cxX2xX77xX78xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX78xX1b8xX77xX7cxX2xX77xX1b0xX8exX77xX2xX183xX1b8xX78xX78xX77xXexX1b8xX1b2xX77xX2xX1bcxX5xX78xX139xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX8exXdxX3bxX2fxX0xX7xXexXc9xX68xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX69xX3xX22xXdxX5exX51xX3xX7xX5exXexX3xX23xX1xXcexX23xX22xX3xX53xX28fxX6xX3xX198xX47xX23xX69xX3xX5xX4axX23xX1xX3xX3bxX2fcxX4xX3xX8exXb48xX3xX1cxX120xX15xX3xXc9xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX67xX51xXaxX3xX1xXc9xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX6xX23xX22xX7cxXexX6xXbxX1exXexXc9xX27xX23xX22xX1exX4exXdxX10xX51xX1exXexXc9xX6xX1exX22xXdxX6xX51xX1exX7xX6xXexX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exX8exXdxX6xX1exX198xX6xX23xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX3bxX27xX4xX1exX8exX10xX1exX1cxX6xX15xX1exXc9xX6xX1exX7xX6xXdxX1exXbxX1xX6xX51xX7cxX77xX78xX174xX1b2xX1bcxX1b0xX139xX1xXexX51xXaxX2fxXcxX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX69xX3xX22xXdxX5exX51xX3xX7xX5exXexX3xX23xX1xXcexX23xX22xX3xX53xX28fxX6xX3xX198xX47xX23xX69xX3xX5xX4axX23xX1xX3xX3bxX2fcxX4xX3xX8exXb48xX3xX1cxX120xX15xX3xXc9xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX67xX51xX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexXc9xX68xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8exXaxX2fxX3fcxX15xX3xX198xX6xX23xX3xX464xXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX1cxX5exX4xX3xX53xX28fxX23xX1xX3xX23xX22xX68xX47xXdxX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX69xX3xX22xXdxX5exX51xX3xX7xX5exXexX3xXexX1xX36xX37xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXd6xX23xX69xX3xX4xX1xX27xX15xXd6xX23xX3xX53xX857xX3xX7xX620xX3xX4xX1xXbbdxX3xXexXc9xXbc8xX23xX22xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexXc9xX6xX3xX53xX84bxXdxX3xX3bxX137xXdxX3xX23xX1xXcexX23xX22xX3xX53xX28fxX6xX3xX198xX47xX23xX69xX3xX5xX4axX23xX1xX3xX3bxX2fcxX4xX3xX8exXb48xX3xX1cxX120xX15xX3xXc9xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX67xX51xX69xX3xX23xX1xXcexX23xX22xX3xX3bxX40axX23xX3xX53xX857xX3xX23xX34axXdxX3xX4xX289xX51xX69xX3xX22xXbcxX15xX3xX198xX34exX4xX3xX1cxXbbdxX4xX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xX8exX36xX3xX5xX27xX3a1xX23xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX8exXdxX3bxX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX1cxXbcxX15xX3xX8exX2fcxX23xX22xX3xX53xX857xX3xX5exX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX7xX2fcxX3xX53xX120xX51xX3xX198xX120xX68xX3xX4xX1xX40axXexX3xX5xX36x7a19xX23xX22xX3xXexXc9xX118xX23xX1xX3xX41dxX67xXdxX3xX1xX289xXdxX3xX41dxX120xX23xX22xX3xX198xX289xX3xXexX3fxX23xX1xX3xX139xX139xX139xXaxX3xX1xXc9xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX6xX23xX22xX7cxXexX6xXbxX1exXexXc9xX27xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX10xX1exX6xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX7xX27xX1exX8exX6xX51xX1exX198xX6xX68xX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX68xX23xX22xX1exXexXc9xXdxX23xX1xX1exX8exX6xXdxX1exX1xX68xXdxX1exX8exX6xX23xX22xX1exX198xX68xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX1cxXdxX1cxX7cxX2xX1b0xX174xX1b2xX78xX174xX139xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX7cxX51xX10xX8exXdxX6xX7cxX2xX77xX78xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX78xX77xX1b8xX7cxX2xX77xX182xX8exX174xX78xX1b0xX1b8xX1bcxX174xX1b2xXexX182xX183xX78xX1b0xX1b0xX5xX78xX139xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX8exXdxX3bxX2fxX0xX7xXexXc9xX68xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX1cxXbcxX15xX3xX8exX2fcxX23xX22xX3xX53xX857xX3xX5exX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX7xX2fcxX3xX53xX120xX51xX3xX198xX120xX68xX3xX4xX1xX40axXexX3xX5xX36xX12c2xX23xX22xX3xXexXc9xX118xX23xX1xX3xX41dxX67xXdxX3xX1xX289xXdxX3xX41dxX120xX23xX22xX3xX198xX289xX3xXexX3fxX23xX1xX3xX139xX139xX139xXaxX3xX1xXc9xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX6xX23xX22xX7cxXexX6xXbxX1exXexXc9xX27xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX10xX1exX6xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX7xX27xX1exX8exX6xX51xX1exX198xX6xX68xX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX68xX23xX22xX1exXexXc9xXdxX23xX1xX1exX8exX6xXdxX1exX1xX68xXdxX1exX8exX6xX23xX22xX1exX198xX68xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX1cxXdxX1cxX7cxX2xX1b0xX174xX1b2xX78xX174xX139xX1xXexX51xXaxX2fxXcxX3a1xXbxX3xXexXc9xX27xX23xX22xX3xX1cxXbcxX15xX3xX8exX2fcxX23xX22xX3xX53xX857xX3xX5exX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX7xX2fcxX3xX53xX120xX51xX3xX198xX120xX68xX3xX4xX1xX40axXexX3xX5xX36xX12c2xX23xX22xX3xXexXc9xX118xX23xX1xX3xX41dxX67xXdxX3xX1xX289xXdxX3xX41dxX120xX23xX22xX3xX198xX289xX3xXexX3fxX23xX1xX3xX139xX139xX139xX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexXc9xX68xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8exXaxX2fxX30xX6xX23xX3xX15cxX1xX40axXbxX3xX1xX47xX23xX1xX3xX41dxX120xX23xX22xX3xX198xX289xX3xXexX3fxX23xX1xX3xXbxX1xX5exXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXc9xX5exX4xX1xX3xX23xX1xXdxX386xX51xX69xX3xXexXc9xXc0xX3xXexX27xX386xX3xX1cxXbcxX15xX3xX8exX2fcxX23xX22xX3xX53xX857xX3xX5exX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX7xX2fcxX3xX53xX120xX51xX3xX198xX120xX68xX3xX4xX1xX40axXexX3xX5xX36xX12c2xX23xX22xX3xXexXc9xX118xX23xX1xX3xX41dxX67xXdxX3xX1xX289xXdxX3xX41dxX120xX23xX22xX3xX198xX289xX3xXexX3fxX23xX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX5xXafbxX23xX3xXexX1xX34exX3x76cbx944exX15e6xX69xX3xX23xX1xXdxX386xX51xX3xX4exa812xX3xX77xX78xX77xX78xX3xX1exX3xX77xX78xX77xX1b8xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX8exXdxX3bxX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5c64xXbcxX23xX22xX3xX4xX6xX68xX3xX1xXdxX386xX27xX3xX5xX2fcxX4xX69xX3xX1xXdxX386xX27xX3xX8bexX27xX120xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX23xX289xXdxX3xX4xX1xXc0xX23xX1xX69xX3xX4xX120xXdxX3xX4xX5exX4xX1xX3xXexX36xX3xXbxX1xX5exXbxX69xX3xXbxX1xXdfxX23xX22xX3xX4xX1xX84bxX23xX22xX3xX139xX139xX139xXaxX3xX1xXc9xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX6xX23xX22xX7cxX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX68xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX5xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX8bexX27xX6xX1exX4xX68xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX23xX68xXdxX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX4xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1xX1exXexX27xX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xX68xX23xX22xX1exX4xX1xX68xX23xX22xX1exXexX1xX6xX51xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX7cxX2xX1b0xX77xX182xX77xX1b0xX139xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX7cxX51xX10xX8exXdxX6xX7cxX2xX77xX78xX7cxX23xX10xX16bxX7xX7cxX77xX78xX77xX2xX7cxX2xX78xX183xX8exX2xX2xX1bcxX77xX1bcxX2xX1b8xXexX1bcxX183xX183xX78xX77xX5xX78xX139xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxX1xX36xX37xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xX53xXdxX50xX51xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX53xX67xX68xX69xX3xX4xX1xX3fxX3xX53xX67xX68xX3xX23xX74xX51xX3xX77xX78xX77xX78xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX8exXdxX3bxX2fxX0xX7xXexXc9xX68xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX161dxXbcxX23xX22xX3xX4xX6xX68xX3xX1xXdxX386xX27xX3xX5xX2fcxX4xX69xX3xX1xXdxX386xX27xX3xX8bexX27xX120xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX23xX289xXdxX3xX4xX1xXc0xX23xX1xX69xX3xX4xX120xXdxX3xX4xX5exX4xX1xX3xXexX36xX3xXbxX1xX5exXbxX69xX3xXbxX1xXdfxX23xX22xX3xX4xX1xX84bxX23xX22xX3xX139xX139xX139xXaxX3xX1xXc9xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX15xX1exX8exX27xX23xX22xX1exX8exX6xX23xX22xX7cxX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX68xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX5xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX8bexX27xX6xX1exX4xX68xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX23xX68xXdxX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX4xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1xX1exXexX27xX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xX68xX23xX22xX1exX4xX1xX68xX23xX22xX1exXexX1xX6xX51xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX7cxX2xX1b0xX77xX182xX77xX1b0xX139xX1xXexX51xXaxX2fxX161dxXbcxX23xX22xX3xX4xX6xX68xX3xX1xXdxX386xX27xX3xX5xX2fcxX4xX69xX3xX1xXdxX386xX27xX3xX8bexX27xX120xX3xX4xX59xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX23xX289xXdxX3xX4xX1xXc0xX23xX1xX69xX3xX4xX120xXdxX3xX4xX5exX4xX1xX3xXexX36xX3xXbxX1xX5exXbxX69xX3xXbxX1xXdfxX23xX22xX3xX4xX1xX84bxX23xX22xX3xX139xX139xX139xX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexXc9xX68xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8exXaxX2fxX41dxXbcxX15xX3xX5xX47xX3xX51xX3cxX4xX3xXexXdxXd6xX27xX3xX51xX47xX3xX15cxX1xXdxX3xX198xX289xX3xX30xX6xX23xX3xX161dxX289xXdxX3xX4xX1xXc0xX23xX1xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX43xX15xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX23xX1xX3xX53xa752xXexX3xXc9xX6xX3xXexX67xXdxX3xX41dxX67xXdxX3xX1xX289xXdxX3xX5xXafbxX23xX3xXexX1xX34exX3xX15e7xX15e7xX3xX23xX1xXdxX386xX51xX3xX4exX15f2xX3xX77xX78xX77xX78xX3xX1exX3xX77xX78xX77xX1b8xX3xX8exXdxXb48xX23xX3xXc9xX6xX3xXexXc9xX68xX23xX22xX3xX77xX3xX23xX22xX47xX15xX3xX77xX174xX3xX3bxX47xX3xX77xX1b8xX7cxX1b8xX139xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX8exXdxX3bxX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX7cxX27xX5xX2fxX0xX8exXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc9xXaxX2fxX0xX7cxX8exXdxX3bxX2fxX0xX7cxX8exXdxX3bxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx554axX27xXexX1xX68xXc9xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xX46xX47xX0xX7cxXbxX2f
Thu Hà