Đấu giá 40 lô đất ở phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh)
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất dự án hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.
e3ebx1177fx14246x14fb7x165e1xf445x11ae8xf4fex14355xX7x16400x121a7x156fbx16b46x136fax13f7bxX5x1331exXaxffabx1012ax15507xfb08xX3x11abbxXdx11ff6xX3x14be8x11270xX3xX5x154e5xX3x1614exX14xXexX3xfd80xX3xXbxX1x12a94x12f44x10a4fxX17xX3xXcx10c95x10491xX2bxX3x15c82xX1x1315fxX3x11012xXcxX33xX3xe94ax174b2xX3xXcx15bd0xX2bxX1x10725xX0x1249cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6x10877xXaxX12x15ccexX1fxX2bxX17xX3xXex14595xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1x148e4xXbxX3xX56xX6xX2bxX1xX3xXcxX2fxX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX1x16a2axX2bxX1xX3xXex1736axX3xX4xX1xe803xX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3x12e15xX15xX5fx1704dxX2bxX3xX7x15d30xX3xX56x121d8xX2bxX17xX3xX21xX14xXexX3xX56x152f9xX3xX19xX2bxX3xX1x14d6cxX3xXexX30xX2bxX17xX3x118fbxX1xX15xX3xX56x12051xX2bxX3xX4xX29xX3x13235xX10xX2bxX3xX56x1224bx14533xX3xXexX80xX3xX56xXb4xX2bxX3xXbxX1x13466xX3xX2x14833xX3xXbxX1xX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX2fxX30xX2bxX3xX33xX1xX35xXcexX3xXexX1xX3cxX2bxX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1x1405cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1f0x15e37xX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbaxXex13b28xX6xX5xXdxX17xX2bx14d46xX3xX4xX10xX2bxXexX10xX2fx114eaxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX3bxfa05x1422dx171f7xX3xX102xf90bx147f0xX3xX13x12c89x132e9xX3xX130x143dcxX133xX3xX8fxX138xf7eex104c3xX12fxX3x16b7bx139d2xX3x14733x12a96xX12fxX130xX3xX13xX137xXcxX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX59xX1fxX2bxX17xX3xXexX5fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6axXbxX3xX56xX6xX2bxX1xX3xXcxX2fxX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX1xX7bxX2bxX1xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX8fxX15xX5fxX92xX2bxX3xX7xX96xX3xX56xX99xX2bxX17xX3xX21xX14xXexX3xX56xXa2xX3xX19xX2bxX3xX1xXa8xX3xXexX30xX2bxX17xX3xXafxX1xX15xX3xX56xXb4xX2bxX3xX4xX29xX3xXbaxX10xX2bxX3xX56xXbfxXc0xX3xXexX80xX3xX56xXb4xX2bxX3xXbxX1xXcbxX3xX2xXcexX3xXbxX1xX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX2fxX30xX2bxX3xX33xX1xX35xXcexX3xXexX1xX3cxX2bxX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1xXf2xX3xX59xX99xX3xXexX1xeb08xX3xX2bxX1xX29xX3xX7xX6xX15xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX3cxXdxX3xX7x11733xX2bxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3xX130x16a65xXc0xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxXcexX3xX56xXdx1748dxX2bxX3xXex145aaxX4xX1xX3xX4xX19xX4xX3xX5xX1fxX3xXex16aa9xX3xX2xea75x13b48xXcex11f0fxXc0xX0xX7xX15xXbxX12x11ea6xX0xX44xX7xX15xXbxX12xX44xX5xX1fxX3xX21x130e4xX2bxX3xX278xX1bxX2xXcexX1cxX278xXc0xX0xX7xX15xXbxX12xX278xX0xX44xX7xX15xXbxX12xX44xX5xX1fxX3xX17xXdxX19xX3xXafxX1xX25xXdxX3xX21xXdxX20dxXc0xX3xXexX26bxX3xX26fxX1bx10dabxXf2x145a3xX26fxX2b3xXf2xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX24fxX2bxX17xX44xX5xX1fxX3xX21xX284xX2bxX3xX278xXf2xX2b3xX26exX2xXf2xX278xX278xX1cxXf2xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX24fxX2bxX17xX44xX5xX1fxXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxXdxX92xX2bxX3xX21xf9ffxXexX3xXexX2fxX29x10be1xX4xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3xX2xX26exX3x168cdxX3xX113xX3xX278xX1cxX3xX316xX3xX7xX103xX3xff22xX306xXdxX3xX17xXdxX19xX3xXafxX1xX25xXdxX3xX21xXdxX20dxXc0xX3xX4xf7e9xX6xX3xXexX26bxX2bxX17xX3xX5xX1fxXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX1xX2axXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX3xX2bx14076xXbxX3xXexXdxX92xX2bxX3xX21xX300xXexX3xXexX2fxX29xX306xX4xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3xXcxX26bxX3x1707fxX3xX17xXdxX2axX3xX271xX1cxX3xXbxX1xX35xXexX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xX1cxX278xX44xX1cxX387xX44xX278xX1cxX2xX26fxX3xX21xX284xX2bxX3xX2xX2b3xX3xX17xXdxX2axX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xX1cxX1bxX44xX1cxX387xX44xX278xX1cxX2xX2b1xX3xX0xX10xXc0xX12xX37xX2bxX368xXbxX3xXexX2fxX103xX2bxX17xX3xX17xXdxX2axX3xX1xX3cxX2bxX1xX3xX4xX1xX25fxX2bxX1xX42xXf2xX0xX44xX10xXc0xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX102xX29xX306xX4xX3xX17xXdxX19xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3xXcxX26bxX3xX1bxX1cxXf2xX1cxX1cxX1cxXf2xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX24fxX2bxX17xX44xX5xX1fxX3xX21xX284xX2bxX3xX387xX26exXf2xX1cxX1cxX1cxXf2xX1cxX1cxX1cxX3xX21xX24fxX2bxX17xX44xX5xX1fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3bxfdb7xX2bxX1xX3xXexX1xX84xX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3x16eabx173c3xX2bxX17xX3xX481xfd3fxX3xXbxX1xXdxX284xX15xX3xX17xXdxX19xX2bxX3xXexXdxX284xXbxXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxXdxX92xX2bxX3xX1xX24fxX3xX7x167baxX3xXexX1xX6xXc0xX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX119xX3xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX26exX1cxX1cxXf2xX1cxX1cxX1cxX21xX24fxX2bxX17xX44xX21xX4bfxX2bxX3xXexX1xX6xXc0xX3xX17xXdxX6xXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX1xX2axXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX3xXexX1xX6xXc0xX3xXafxX1xX239xX103xX3xX1xX24fxX3xX7xX4bfxXcexX3xXbaxX10xXc0xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX239xX2bxX3xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3xXcxX26bxX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xXexX1xX1fxX2bxX17xX3xX481xX19xX103xX3xX21xX284xX2bxX3xX2xX2b3xX3xX17xXdxX2axX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xX1cxX1bxX44xX1cxX387xX44xX278xX1cxX2xX26fxXcexX3xXexXa8xXdxX3xX59xX1fxX2bxX17xX3xXexX5fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6axXbxX3xX56xX6xX2bxX1xX3xXcxX2fxX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX1xX7bxX2bxX1xX3xX322xX3cxX3xX138xX102xX12fxX147xX3xX33xXf2xXcxX2fxX30xX2bxX3xX33xX1xX35xXcexX3xXexX1xX3cxX2bxX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1xXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX1xX2axXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX3xX21x14f92xX2bxX17xX3xXafx10116xX3xXexX1xX6xXc0xX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX119xX3xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX26bxX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xXexX1xX1fxX2bxX17xX3xX481xX19xX103xX3xX21xX284xX2bxX3xX2xX2b3xX3xX17xXdxX2axX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xX1cxX1bxX44xX1cxX387xX44xX278xX1cxX2xX26fxXcexX3xXexXa8xXdxX3xX59xX1fxX2bxX17xX3xXexX5fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6axXbxX3xX56xX6xX2bxX1xX3xXcxX2fxX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX1xX7bxX2bxX1xXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX102xX15xX80xXdxX3xX4xX1fxX2bxX17xX3xX481xXcbxX3xXafxX284xXexX3x15250xX15xX239xX3xXexX2fxX239xX3xX17xXdxX19xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX119xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX3x1731dxX3cxX103xX3xX1cxX2b1xX3xX17xXdxX2axX3xX2bxX17xX3cxX5fxX3xX1cxX2b3xX44xX1cxX387xX44xX278xX1cxX2xX26fxXcexX3xXexXa8xXdxX3xX1xX368xXdxX3xXexX2fxX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX2fxX15xX2bxX17xX3xXexXb4xXc0xX3xX6b0xX5eaxX2bxX3xX1x121e3xX6xX3xXcxX1xX1fxX2bxX17xX3xXexXdxX2bxX3xXcxX1xX20dxX3xXexX1xX6xX103xX3x129b1xX3xX147xX15xX3xX5xX7bxX4xX1xX3xXexX1xX3cxX2bxX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1xXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12x14bf4xX25fxX2bxX1xX3xXc0xX2axXdxX3xX21xXa8xXdxX3xX56xXdxX25bxX2bxX3xX1xX368xX3xX17xXdxX6xX3xX21xX45exX2bxX1xXcexX3xX4xX19xX3xX2bxX1xXb4xX2bxX3xX4xX6eaxX3xX2bxX1xX15xX3xX4xX30xX15xX3xX21xX284xX2bxX3xXexX1xX6xXc0xX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12x13fbfx16f60xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX284xXexX3xXbaxXdxX2bxX3xX5xXdx10618xX2bxX3xX1xX25bxX119xX3xX59xX1fxX2bxX17xX3xXexX5fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6axXbxX3xX56xX6xX2bxX1xX3xXcxX2fxX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX1xX7bxX2bxX1xXcexX3xX144xXcbxX3xX387xX2b3xXcexX3xX21xX29xX2axX2bxX17xX3xX3bxX3cxXc0xX3xX12fxX17xX1xXdxXcexX3xXcxX33xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1xX3xX322xX3cxX3xX138xX102xX12fxX147xX3xX33xXf2xXcxX2fxX30xX2bxX3xX33xX1xX35xXcexX3xXexX1xX3cxX2bxX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1xXf2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX13xXdxX25bxX2bxX3xXexX1xX103xXa8xXdxX119xX3xX1cxX26fxX387xX1bxX3xX26exX2b1xX278xX3xX2b3xX271xX26fxX3xX37xX13xX44xX4xX3xX33xX1xX29xX4bfxX2bxX17xX42xX3xX1xX103xX300xX4xX3xX1cxX26fxX2xX26fxX3xX387xX26fxX2b1xX3xX26fxX26fxX387xX3xX37xX13xX44xX4xX3xXcxX15xX14xX2bxX42xXf2xX3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12x172b4xX10xX481xX7xXdxXexX10xX119xX3xX0xX15xX12xX56xX6xX15xX17xXdxX6xXexX2fxX15xX103xX2bxX17xXexX1xXdxX2bxX1xXf2xX322xX2bxX0xX44xX15xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbaxXexX113xX6xX5xXdxX17xX2bxX119xX3xX4xX10xX2bxXexX10xX2fxX121xXaxX12xX0xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX10xX2bxXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxXc0xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX15xXc0xX481xX3xX56xX1xXdxX56xX10xX3xXdxX59xX10xX2bxXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXax11f8exXdxX56xXexX1xX119xX3xX2b3xX387xX26fxXbxXbaxX121xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX119xX3xX1bxX278xX2xXbxXbaxX121xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXf2xX481xX6xX103xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf2xX322xX2bxX44xX2bxX10xX915xX7xX44xX2xX26fxX278xX26exX44xX387xX2b3xX56xX2xX1cxX2b1xX26exX2b3xX2xX2b1xXexX1bxX26exX1cxX271xX1bxX5xX1cxXf2x14f9bxXbxX17x125acxX2fxX9xX2b1xX387xX387xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexX3xX25xX3xXbxX1xX29xX2axX2bxX17xX3xXcxX2fxX30xX2bxX3xX33xX1xX35xX3xX37xXcxX33xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX2bxX1xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX15xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbaxXexX113xX6xX5xXdxX17xX2bxX119xX3xX2fxXdxX17xX1xXexX121xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX130xXdxX19xXc0xX3xX21xXcbxX4xX3xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbaxXexX113xX6xX5xXdxX17xX2bxX119xX3xX2fxXdxX17xX1xXexX121xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xXcxX1fxX3xXcxX1xX7bxX3xXcxX45exX2bxX1xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX0xX44xX7xXexX2fxX103xX2bxX17xX12xX0xX44xXbxX12