Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh.
Theo Cục Hải quan tỉnh, 6 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đều tăng mạnh, đặc biệt là kim ngạch nhập khẩu(NK).
814axc3c8x9acbx837dxcbb4xe40fx91c6xccf6xc500xX7xcfd5x101ecxbcf5xb8d5xc0f2xce0axX5xc1efxXaxe0e7xabbfxXdx99cfxX3xe81ex8abaxea35xX4xX1xX3xc909x9bd9xe938xXexX3xX17xX1x82daxXbxX3x85b9xX1xde31xX1exX3xXex9661xX17xX18xX3xX15xX19xX17xX1xb8afxX0xebe3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10212xX10xX6x81aexXaxX12xXcxX1xX10xa9e1xX3x838fxa02fxX4xX3xX46x96e4xXdxX3xe11axX1exX6xX17xX3xXex970axX17xX1xede2xX3xfbfaxX3xXexX1x109b2xX17xX18xX3x825bxc718xX1exX3xX17xX2dxX15xX3x8580xe2dbxX2xX2xX62xX3xX27xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxXexX3xX17xX1xX24xXbxX3xX27xX1xX29xX1exX3xXexdf19xcd7fxX17xX3xX6cx9207xX6xX3xe812x107afxX17xX3xXexX5fxX17xX1xX3xX6cxeb56xX1exX3xXexX2dxX17xX18xX3xX15xX19xX17xX1xX62xX3xX6cx90f2xX4xX3xX9cxXdx9e0fxXexX3xX5xX9dxX3xX27xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xX17xX1xX24xXbxX3xX27xX1xX29xX1exbfb0xa5bcxX13x8173xX35xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6xX49xXaxX3xX7xXex98daxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexc9bfxX6xX5xXdxX18xX17xf6f9xX3xX4xX10xX17xXexX10xX94xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX35xX9cxX6xX4fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX35xcc0axX17xX37xX17xX10x10948xX7xX37xX2xX2xX74x999axX37xX12bxd3d1xX49xX74xX2x10807xddd9xX75xX75xX75xXexX2xf1eexX74xX74xX133xX5xX75xX35xf628xXbxX18xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX4fxX17xXaxX12xb0bbx9914xX4xX3xX1dxff68xXbxX3xX1xX9dxX17xX18xX3xX7xXdxX95xX1exX3xXexX94xdb52xX17xX18xX3x8c15xX3xX4xX56xX17xX18xX3xaecdx10838xX17xX18xX3x9a23xX17xX18xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX4fxX49xXefxXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX6cxf6b1xX62xX3xX27xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3x10929xX13xX3xX6cxX19xXexX3xXexX94xX95xX17xX3xX12exX64xX62xX132xX3xXexX94xXdxXbaxX1exX3x9ab8x90acx1000cxX62xX3xXexX2dxX17xX18xX3xXexX94xX95xX17xX3xX2xX64xX62xX132xX3xXexX94xXdxXbaxX1exX3xX1c5xX1c6xX1c7xX3xX7xX4fxX3xX120xbf44xXdxX3xX4xbd7exX17xX18xX3xX27xfd9axX3xX17xX2dxX15xX3xX74xX75xX2xX75xX62xX3xXexX94xX4fxX17xX18xX3xX6cxX1a1xX62xX3xX5xX4fxX19xXdxX3xX1xe498xX17xX1xX3xX1dxX1exX1fxXexX3xX27xXdxX17xX1xX3xX49xX4fxX6xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX164xX15xX3xX4xX1xfa8bxX3xXefxX164xX1exX3xX120xX1e7xXdxX3xX27xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xX6cxX19xXexX3xX18xX6dxX17xX3xX12exX74xX3xXexX94xXdxXbaxX1exX3xX1c5xX1c6xX1c7xX62xX3xXexX2dxX17xX18xX3xX18xX6dxX17xX3xX74xX75xX3xXexX94xXdxXbaxX1exX3xX1c5xX1c6xX1c7xX3xX7xX4fxX3xX120xX1e7xXdxX3xX4xX1ebxX17xX18xX3xX27xX1f0xX3xX17xX2dxX15xX3xXexX94xc037xX1e7xX4xX35xX3xX51xc17bxX17xX3xX27xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXd4xX13xX3xX64xX3xXexX1xX68xX17xX18xX3xX6cxX6dxX1exX3xX17xX2dxX15xX3xX6cxX19xXexX3xXexX94xX95xX17xX3xX2xX3xXexea8bxX3xX1c5xX1c6xX1c7xX62xX3xXexX94xX4fxX17xX18xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX4fxX17xX3xX7xX160xX3xX17xX9dxXefxX3xX177xX3xX4xX1ebxX17xX18xX3xX27xX1f0xX3xX17xX2dxX15xX3xX74xX75xX2xX75xX3xX4xX1xX5fxX3xX5xX9dxX3xXexX94xX95xX17xX3xX12exX75xX62xX74xX3xXexX2afxX3xX1c5xX1c6xX1c7xX35xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX4fxX49xXefxXaxX12xXd4xX18xX1exXefxX95xX17xX3xX17xX1xaa54xX17xX3xX27xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXd4xX13xX3xXexX2dxX17xX18xX3xX5xX9dxX3xX49xX4fxX3xX17xX1xX24xXbxX3xXexX1xXdxX164xXexX3xX9cxX99xX3xX15xX68xXefxX3xX15xX1a1xX4xX3xXbxX1xX52xX4xX3xX120xX52xX3xX4xX1xX4fxX3xX13xX1xX1exX3xX27xXdxX17xX1xX3xXexX164xX3xX17exX17fxX17xX18xX3xX183xX17xX18xX35xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a94xX1exXexX1xX4fxX94xXaxX12xXcxX94xX173xX17xX18xX3xXcxX1exXbaxX0xX37xXbxX12
Trọng Tuệ