Doanh nghiệp Hà Tĩnh quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của người lao động
(Baohatinh.vn) - Nhận thức được tầm quan trọng của đời sống văn hóa tinh thần, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã quan tâm hơn đến việc xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân, lao động tại đơn vị mình.
9161x11e2ex10744xf650xaf55x12422xbb9fxbbf2xd74dxX7xef25x107fbx1122bxc179xa3bax96a9xX5x9610xXax11414xab20x11385xX6xb0e8xX1xX3xX16xd009xX1xXdxe634xXbxX3xfcb8xced1xX3xXcxab26xX16xX1xX3xfecbx97d3xX6xX16xX3xXexba2bx977axX3xX4xX1xe580xX2fxX3xX5xX14xX3x11a88xd2ecxXdxX3xX7xbc9axX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xb10cxX16xX3xX4xbbecxX6xX3xX16xX1ax10b06xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xa172xX16xX1axX0xff2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xbdc5xXaxX12xe6d0xX1xf6d6xX16xX3xXexX1x123a4xX4xX3xX39xX52xdae6xX4xX3xXexX49xX2fxX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexa08dxcd6bxX16xX1axX3xX4xX4dxX6xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xe671xX33xX16xX3xX1xf887xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16x121c8xX3xX4x1064axX4xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXexc8e1xXdxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX39xad9axX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX1x1038axX16xX3xX39xa481xX16xX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xddb5xX2ex9cc3xX3xX71xb4f0xX16xX1axX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xX4xX1xXe0xX3xX9fxX33xX16xX3xX1xXa4xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX4xaa1dxX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xXb0xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xXexXc4xXdxX3xX39xXdcxX16xX3xX9fx117a0xX3xX2fxcc83xX16xX1xc795xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedd6xX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX4xX10xe7a3xX14x92ddx11c71xX10xX4xXexX3xX71xX1axX2fxX10xX71xXdxX6xX3xX9fxXdxX71xX10xX14xX3xX2fxXbxc567xX3xXdx978dxX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxfe0axXdxX71xXexX1x96baxX3xX2xd47dxX181xcdb5xff2axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xf6aexf354xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX6xXbxXbxX7xX5fxX14xXbxX10xX16xX5fxX2fxX10xX71xXdxX6xX5fxXexX1xX29xX2fxX151x11ea1xXbxX9xX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exc2f9xX71xX167xX181xf387xX167x1185bxd3baxX2xXexX2xX18exX2x122dcxX5xX2xX181xX14fxX181xX181xX1c4xX12axX152xXbxX1axXaxX3xX71xX6xXexX6xX14fxXexXeaxXbxX10xX9xXaxX9fxXdxX71xX10xX14xX5fxX2fxXbxX167xXaxX3xX71xX6xXexX6xX14fxX10xX16xX4xX14xX71xX10xX9xXaxXcx9a15xb140xdfc0xX179xeec8xX4xX200xX13xX201x12269xdb9cxX4xX1axX18fxXbxX208x96d6xX201xX1c4xX5fxb44dxX9fxX18exX1c7xX5fxX2xX5fxX14x975exX18fx92baxX28xX179xX7xX2xX18exX151xX1c6xX1cdxf215xX1c0xX1axX152xXeaxX1axX200xXdxX8dxX213xX1c7xX179xX226xX179xX179xX9fxX201xd329xX20fxX28xX9fxX208xX13axX5xX167x9164xa20axe912xX5fxX209xed97xX71xX1c4xX1c6xX14xX71xX2xb23exXbxX203xX20fxX1c0xX13axX23fxXcxbafbx11e3bx9470xX1axX28xX74xX16axX208xXeax11599xXbxX23fxXdxX20xX167xX253xX20fxX20fxcc9cxXexX10xX226xX24bxX179xX1axX209xX255xX253xX18fxX1ffxX25cxXcxX201xX1c7xX24bxX254xX16axX23fxX183xX18fxX13axX255xX167xX183xX18fxX13axXdxXaxX3xX71xX6xXexX6xX14fxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX71xX6xXexX6xX14fxX6xX8dxX1axX7xX9xXaxX18fxX1c6xX12axX1c4xX18exX18exX18fxX18exX18exX17exX181xX17exX2xX1c6xX1c4xX17exX181xX17exX2xX17exX2xX17exX2xX181xX181xX183xX17exX181xX17exX2xX18fxX1c0xX181xX17exX1cdxX18fxX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX244xXdxX71xX10xX14xX17exX3xX13axX21xXdxX3xXexX76xXbxX3xXexX1x122bdxX3xX71x1082cxX4xX3xX16xX1xX124xXbxX3xX39xXdxX1dxX29xX3xX1axXdxc0d7xX6xX3xX1axXdxX3axX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xXcxX74xX20xX20xX3xX254xX6xXeaxX3xX9fxX21xX3xXcxX1xX52xXdcxX16xX1axX3xX2fxXc4xXdxX3xa3d7xX33xX16xX1axX3xX74xX1xX76xXexX12axX0xX5fxX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX203xX6xX29xX3xX16xX1xX306xX16xX1axX3xX1axXdxX3axX3xX5xX21xX2fxX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xX4xX33xX16xX1axX3xXexX1xfa6cxX16xX1axXb0xX3xX2fxX1dxXexX3xX2fx932dxXdxXb0xX3xX6xX16xX1xX3xX74xX1axX29xXeaxba73xX16xX3xX20xX29xXeaxX3xX20xX14xX21xX16xX1xX3xX14fxX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xXcxX74xX20xX20xX3xXcxX8dxcd57xX16xX1axX3xX8dxc6bexX16xX1axX3xX9fxX21xX3xX203x10f2dxX16xX3xXe8xX29x96a3xXexX3xX16xX1axX29xXeaxec6cxX16xX3xX5xXdxX1dxX29xX3xX1axXdxX3d0xXeaxX3xX20xX6xX16xX9fxXdxX1xX6xX3x9650xX21bxX1xX29xX3xX21bxXdxX16xX1xX3xXexXe0xX3xX244xaef2xX16xX1axX3x1125bxX16xX1axdad8xX3xX5xXc4xXdxX3xX4xc597xX16xX1axX3xX4xXb3xX4xX3xX39xX3bexX16xX1axX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXexX76xXbxX3xX1axXeaxX2fxXb0xX3xX4xX1xXdcxXdxX3xXexX1xX2f4xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexXc4xXdxX3xX255xX1xX29xX108xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xX3xX255xX1xX29xX3xX16xX1xX21xX3xeca7xX3xX71xX21xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX71xXexX1xX17exX3xX1c6xX2xX1c7xXbxXe8xX184xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX167xX2xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12axX151xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX9fxX16xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX181xX1c4xX1c7xX1c7xX181xX1c7xXexX18exX1c4xX1c0xX18fxX1c7xX5xX181xX12axX152xXbxX1axX1b1xX8dxX9xX1cdxX181xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX179xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1c6xX2xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX167xX2xX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX254xXb3xXeaxX3xXexX76xXbxX3xX1axXeaxX2fxX3xX39xX52xX80xX4xX3xXexX8dxX6xX16xX1axX3xX151xX124xX3xX39xX2f4xX3xXbxX1xX2f7xX4xX3xX9fxX2f7xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX241xX16xX1xX3xX20xX14xX21xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX151xXdxXe0xXexX17exX3xb1acxXcxX1xX3axXdxX3xX1axXdxX6xX16xX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX2f4xX3xXexX1xX6xX14xX3xX4xX29xX3exXdxX3xX16xX1axX21xXeaxX3xX255xX1xX108xX16xX1axX3xX4xX1xd743xX3xX1axXdx1060dxXbxX3xX4xX1xX604xX16xX1axX3xXexX108xXdxX3xX8dxd1c0xX16xX3xX5xX29xXeaxX1dxX16xX3xX7xX7bxX4xX3xX255xX1xX38axX10xXb0xX3xX1axXdxX3cbxXdxX3xXexX38axX6xX3xX4xX33xX16xX1axX3xXexX1xX380xX16xX1axXb0xX3xX4xXa4xX3xX1axXdxX3d0xX4xX3xX16xX1axX4dxX3xX16xX1axX14xX16xX3xX9fxX21xX3xX5xX21xX2fxX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xX1xXdxX1dxX29xX3xX28xX29xX3cbxX3xX1xXdcxX16xXb0xX3xX2fxX21xX3xX4x99cfxX16xX3xX5xX21xX3xX28xX29xXd0xX16xX1axX3xXexX1xX3axXdxX3xX1axXdxX6xX16xX3xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX124xX3xX10xX2fxX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xXexX8dxX669xX3xX4xX1xX29xXeaxX1dxX16xXb0xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX9fxXdxX3d7xX16xX3xX16xX1xX6xX29xX3xX255xX1xXdxX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXe8xX6xX3xX16xX1xX21xe276xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX16axX3faxX16xX1axX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXc4xXdxX3xX255xX1xX29xX3xX16xX1xX21xX3xX44axX3xX71xX21xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xXb0xX3xX9fxX80xX3xX4xX1xX3bexX16xX1axX3xX4xX1xX124xX3xX74xX1axX29xXeaxX396xX16xX3xXcxX1xX124xX3xX13axX127xX16xX1xX3xX14fxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xX3xX1xX21xX16xX1xX3xX4xX1xb460xX16xX1xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX255xX1xXb3xX3xX1xX21xXdxX3xX5xX669xX16xX1axX3xX255xX1xXdxX3xX39xX52xX80xX4xX3xX4xX3d0xXbxX3xX2fxX5bxXexX3xX4xX33xX16xX3xXbxX1xX669xX16xX1axX3xX9fxac98xXdxX3xX39xX49xXeaxX3xX39xX4dxX3xXexXdxX1dxX16xX3xX16xX1axX1xXdxX3xX16xX1xX52xX3xX39xXdx10736xX29xX3xX1xX669xX6xXb0xX3xX2fxXb3xXeaxX3xX1axXdxd19exXexXb0xX3xXexX4dxX3xX5xXc4xX16xX1xX3xX9fxX21xX3xX4xXb3xX4xX3xX9fxX76xXexX3xX71xX2f7xX16xX1axX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xXeaxXe0xX29xX3xX255xX1xXb3xX4xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX71xXexX1xX17exX3xX1c6xX2xX1c7xXbxXe8xX184xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX167xX2xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12axX151xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX9fxX16xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX181xX1c4xX18exX1c6xX167xX18fxXexX1cdxX1cdxX1c4xX181xX18fxX5xX181xX12axX152xXbxX1axX1b1xX8dxX9xX1cdxX1c4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX179xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1c6xX2xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX167xX2xX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX244xX76fxXdxX3xX4xX33xX16xX3xXbxX1xX669xX16xX1axX3xX39xX52xX80xX4xX3xXexX8dxX6xX16xX1axX3xX151xX124xX3xX39xX49xXeaxX3xX39xX4dxX3xXexXdxX1dxX16xX3xX16xX1axX1xXdxXb0xX3xX9fxX80xX3xX4xX1xX3bexX16xX1axX3xX4xX1xX124xX3xX13axX127xX16xX1xX3xX39xXd0xX3xX1ax11368xX16xX3xX151xXa4xX3xX16xX1xXdxX789xX29xX3xX16xX33xX2fxX3xX9fxX76fxXdxX3xX255xX1xX29xX3xX16xX1xX21xX3xX44axX3xX4xX1xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX16axX1xX124xX3xX13axX127xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX151xXdxXe0xXexX17exX3xX5d6xXcxXdxX1dxX16xX3xX16xX1axX1xXdxX3xX39xX49xXeaxX3xX39xX4dxXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX5xXc4xXdxX3xX1xa188xX3xXexX8dxX80xX3xXexXdxX789xX16xX3xX39xXdxX1dxX16xX3xX16xX52xX76fxX4xXb0xX3xX33xX16xX3xX4xX6xX3xX16xX3d7xX16xX3xX9fxX80xX3xX4xX1xX3bexX16xX1axX3xXexX108xXdxX3xXeaxX3d7xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX44axX3xX39xX2exXeaxX3xX2fxX21xX3xX255xX1xX108xX16xX1axX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX39xXdxX3xXexX1xX29xX3d7xX3xXexX8dxX8exX3xX151xX3d7xX16xX3xX16xX1axX14xX21xXdxX12axX3xX74xX1xXdxX789xX29xX3xX1axXdxX6xX3xX39xX127xX16xX1xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX4xXa4xX3xX4xX14xX16xX3xX16xX1xX38axX3xX4xX3faxX16xX1axX3xX7xX3exX16xX1axX3xX44axX3xX255xX1xX29xX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX2f4xX3xX16xX21xXeaxX3xX16xX1xXdxX789xX29xX3xX16xX33xX2fxX3xX16xX6xXeaxX3xX8dxX3bexXdxX6c3xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xXcxXc4xXdxX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX16axX240xX3xX16axX3cbxX16xX1axX3x1175axX29xX3exX4xX3xXexXe0xX3xX209xX21xX14xX3xX14fxX3xX244xXdxX1dxXexX3xX3ecxXexX1xX29xX5bxX4xX3xX254xXdxXexX8dxX6xX4xX14xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX401xXb0xX3xX1axX49xX16xX3xX18fxX1c7xX181xX3xX4xXb3xX16xX3xX151xX5bxXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX39xX789xX29xX3xX39xX52xX80xX4xX3xXexX1xX2f7xX3xX1xX52xX44axX16xX1axX3xX4xXdcxX3xX7xX44axX3xX9fxX76xXexXb0xX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xX4xX1xXe0xX3xX9fxX33xX16xX3xX1xXa4xX6xX3xX39xX49xXeaxX3xX39xX4dxXb0xX3xXexXdxX1dxX16xX3xX16xX1axX1xXdxXb0xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX39xXc4xXdxX12axX3xX74xX1axX14xX21xXdxX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xXe8xX2exXeaxX3xX71xXedxX16xX1axX3xX255xX1xX29xX3xX16xX1xX21xX3xX44axXb0xX3xX151xXe0xXbxX3xX33xX16xX3xXexXedxX3xX4xX1xX8exX16xX3xX9fxX76fxXdxX3xX255xX1xX108xX16xX1axX3xX1axXdxX6xX16xX3xX39x1228axXbxXb0xX3xXexX1xXedxX4xX3xX39xXdcxX16xX3xX4xX1xX3d0xXexX3xX5xX52xX80xX16xX1axXb0xX3xXbxX1xX14xX16xX1axX3xXbxX1xX604xXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX4xX669xX16xX3xX39xX49xX29xX3xXexX52xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX3exX16xX1axX3xXbxX1xX669xX16xX1axX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX2f4xX3xXexX1xX6xX14xX3xX255xX1xXb3xX3xX151xX21xXdxX3xX151xX3cbxX16xXb0xX3xX4xX1xX29xXeaxX3d7xX16xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX9fxX76fxXdxX3xX255xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX736xX3xX1xX21xX16xX1axX3xXexX8dxX33xX2fxX3xXexX8dxXdxX1dxX29xX3xX39xX3bexX16xX1axX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX71xXexX1xX17exX3xX1c6xX2xX1c7xXbxXe8xX184xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX167xX2xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12axX151xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX9fxX16xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX181xX1c4xX167xX167xX167xX1c6xXexX1c7xX181xX1c6xX181xX1c0xX5xX181xX12axX152xXbxX1axX1b1xX8dxX9xX18fxX1c7xX1c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX179xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1c6xX2xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX167xX2xX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13axXe0xXbxX3xX33xX16xX3xXexXedxX3xX4xX1xX8exX16xX3xXexXc4xXdxX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX16axX240xX3xX16axX3cbxX16xX1axX3xXa75xX29xX3exX4xX3xXexXe0xX3xX209xX21xX14xX3xX14fxX3xX244xXdxX1dxXexX3xXbxX1xX2f7xX4xX3xX9fxX2f7xX3xX1axX49xX16xX3xX18fxX1c7xX181xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX16axX1xX4dxX3xXexX124xX4xX1xX3xX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX16axX240xX3xX16axX3cbxX16xX1axX3xXa75xX29xX3exX4xX3xXexXe0xX3xX209xX21xX14xX3xX14fxX3xX244xXdxX1dxXexX3xX209xX3d7xX3xX244xX33xX16xX3xX13axXc4xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX151xXdxXe0xXexX17exX3xX5d6xX244xX127xX3xX39xXdxX789xX29xX3xX255xXdxX1dxX16xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXb3xX4xXb0xX3xX16xX1xXdxX789xX29xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xXe8xX6xX3xX16xX1xX21xX3xX71xX21xXdxX3xX16xX1axX21xXeaxX3xX16xX3d7xX16xX3xX5xXd0xX16xX1xX3xX39xXc4xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX8dxX3d0xXexX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX39xXe0xX16xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX124xX3xX10xX2fxX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX12axX3xX16axXb3xX4xX3xX1axXdxX3cbxXdxX3xX39xX3d0xX29xX3xXexX1xX2f4xX3xXexX1xX6xX14xXb0xX3xX1xXb3xXexX3xX255xX6xX8dxX6xX14xX255xX10xX3xX39xX52xX80xX4xX3xX4xX1xX604xX16xX1axX3xXexX108xXdxX3xXex9a8dxX3xX4xX1xX7bxX4xX3xXexX1xX52xX3axX16xX1axX3xXe8xX29xXeaxX3d7xX16xX3xX39xX2f4xX3xXexXc4xX14xX3xX7xX2exX16xX3xX4xX1xXdcxXdxX3xXexX1xX52xX3xX1axXdxXd0xX16xXb0xX3xX1axX919xX16xX3xX255xXe0xXexX3xX1axXdxX306xX6xX3xX4xXb3xX4xX3xX151xX5bxX3xXbxX1xX76xX16xXb0xX3xX255xX1xX736xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xXb0xX3xX255xX1xX736xX3xXexX1xXe0xX3xX39xX2f4xX3xX2fxX8exXdxX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX9fxX29xXdxX3xX9fxc36exXb0xX3xX1xX33xX16xX1axX3xX7xX6xXeaxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX1xXdcxX16xX6c3xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX16xXexX10xX8dxX3xX71xXexX1xX29xX2fxX151xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX71xXexX1xX17exX3xX1c6xX2xX1c7xXbxXe8xX184xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX167xX2xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12axX151xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX9fxX16xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX181xX1c4xX167xX1c7xX18exX1c4xXexX18fxX1c4xX1c0xX1c4xX2xX5xX181xX12axX152xXbxX1axX1b1xX8dxX9xX167xX1cdxX1c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX179xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1c6xX2xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX167xX2xX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX20xX1dxX3xXexX1xX3exX16xX1axX3xX255xX1xX29xX3xX16xX1xX21xX3xXexX1xX2f4xX3xXexX1xX6xX14xX3xX39xX52xX80xX4xX3xX39xX49xX29xX3xXexX52xX3xX1xX21xX16xX1axX3xXexX8dxX33xX2fxX3xXexX8dxXdxX1dxX29xX3xX39xX3bexX16xX1axX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX33axXa4xX16xX1axX3xX4xX1xX2exX16xX3xX16xX1axX6xXeaxX3xXexX8dxX3d7xX16xX3xXexX29xXeaxXe0xX16xX3xXa75xX29xX3exX4xX3xX5xX5bxX3xX2xX241xX3xX39xX14xXc4xX16xX3xX28xX29xX6xX3xXe8xXd0xX3xX16axbfb7xX2fxX3xXcxX8dxX29xX16xX1axX3xX3ecxX1xX29xXeaxX1dxX16xX3xX16axX1098xX2fxX3xX253xX29xXeaxX3d7xX16xX401xX3xX16xX3d7xX16xX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xXcxX74xX20xX20xX3xX254xX6xXeaxX3xX9fxX21xX3xXcxX1xX52xXdcxX16xX1axX3xX2fxXc4xXdxX3xX33axX33xX16xX1axX3xX74xX1xX76xXexX3xX255xX1xX108xX16xX1axX3xX4xXa4xX3xX16xX1xXdxX789xX29xX3xX28xX29x9856xX3xX39xX3d0xXexX3xX39xX2f4xX3xXe8xX2exXeaxX3xX71xXedxX16xX1axX3xX7xX2exX16xX3xX4xX1xXdcxXdxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX12axX3xX74xX1xX52xX16xX1axX3xX255xX1xXdxX3xX4xX1xX7bxX16xX1axX3xX255xXdxXe0xX16xX3xX2fxX21xX16xX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX2f4xX3xX71xX2f7xX4xX3xX16xX1xX124xXbxX3xX39xXdxX1dxX29xX3xX1axXdxX306xX6xX3xX1axXdxX3axX3xX4xX4dxX6xX3xX1axX49xX16xX3xX2xX1cdxX181xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX16xX1axX6xXeaxX3xXexXc4xXdxX3xX16xX1xX21xX3xXe8xX52xX44axX16xX1axXb0xX3xX4xX1xX604xX16xX1axX3xXexX108xXdxX3xX16xX1xX76xX16xX3xXexX1xX3d0xXeaxX3xX7xXedxX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX4dxX6xX3xX5xXd0xX16xX1xX3xX39xXc4xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX39xX3exXdxX3xX9fxX76fxXdxX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xX7xX7bxX4xX3xX255xX1xX38axX10xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX1xX124xX3xX10xX2fxX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX16axX1xX124xX3xX244x12404xX3xXcxX1xX124xX3xX74xX1axX6xX3xX14fxX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXee2xX17exX3xX5d6xX16axX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xXe8xX52xX44axX16xX1axX3xX2fxX6xXeaxX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX16xX1axX3bexXdxX3xX1c0xX3xXexXdxXe0xX16xX1axX5fxX3xX16xX1axX21xXeaxXb0xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX2f4xX3xX8dxX3d0xXexX3xX2fxX1dxXexX3xX2fxX38axXdxX184xX3xX9fxX76fxXdxX3xXbxX1xX2f7xX3xX16xX306xX3xXexX1xX127xX3xX5xXc4xXdxX3xX4xX21xX16xX1axX3xX255xX1xX108xX16xX1axX3xXexX3exXexX3xX4xX1xX14xX3xXexX2exX2fxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5x98faxX12axX3xX33axX52xX80xX4xX3xX9fxX76xX16xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX4xXdcxX3xXexX1xX2f4xXb0xX3xXexX8dxX736xX3xX16xXd0xX14xX3xX9fxX76fxXdxX3xX16xX1xX306xX16xX1axX3xX151xX21xXdxX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX2f4xX3xX71xX2f7xX4xX3xX16xX1axX919xX16xX3xX1axXdxX306xX6xX3xX1axXdxX3axX3xX16xX1xX52xX3xXexX1xXe0xX3xX16xX21xXeaxX3xX255xX1xXdxXe0xX16xX3xX4xX1xX604xX16xX1axX3xXexX108xXdxX3xX4xX3cbxX2fxX3xXexX1xX3d0xXeaxX3xX39xX52xX80xX4xX3xXexX1xX52xX3xX1axXdxXd0xX16xXb0xX3xX255xX1xX38axX10xX3xX255xX1xX14xX919xX16xX3xX4xX3cbxX3xXexX1xX2f4xX3xX4xX1xX3d0xXexX3xX5x10dd5xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX16xX3d7xX16xX3xX255xX1xXdxX3xX28xX29xX6xXeaxX3xX5xXc4xXdxX3xX4xX108xX16xX1axX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xXexX1xX127xX3xX1xXdxX1dxX29xX3xX7xX29xX3d0xXexX3xX4xX6xX14xX3xX1xXdcxX16xXb0xX3xXexX76xXbxX3xXexX8dxX29xX16xX1axX3xX9fxX21xX3xX6xX16xX3xXexX14xX21xX16xX3xX1xXdcxX16xX6c3xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX71xXexX1xX17exX3xX1c6xX2xX1c7xXbxXe8xX184xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX167xX2xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12axX151xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX9fxX16xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX181xX1c4xX167xX1cdxX1c7xX1c7xXexX167xX1c4xX167xX167xX5xX1c6xX14fxX2xX18exX1c0xX71xX18exX2xX1cdxX167xX2xX1c7xX1c6xXexX1c6xX1cdxX1c7xX18exX1c7xX5xX181xX12axX152xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX179xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1c6xX2xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX167xX2xX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX74xX306xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16axX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xXcxX74xX20xX20xX3xX254xX6xXeaxX3xX9fxX21xX3xXcxX1xX52xXdcxX16xX1axX3xX2fxXc4xXdxX3xX33axX33xX16xX1axX3xX74xX1xX76xXexX3xX39xX52xX80xX4xX3xXexX797xX16xX1axX3xXb3xX14xX3xX71xX21xXdxX3xX9fxX21xX14xX3xX71xX124xXbxX3xX1c0xX5fxX18exX5fxX18fxX181xX18fxX2xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX4xX108xX16xX1axX3xXexXeaxX3xX4xX3faxX16xX1axX3xX2fxX52xX80xX16xX3xX7xX2exX16xX3xXexX76xXbxXb0xX3xXexXe6cxX3xX4xX1xX7bxX4xX3xX4xXb3xX4xX3xXexX8dxX76xX16xX3xX39xX3d0xX29xX3xX1axXdxX6xX14xX3xX1xX306xX29xX3xX151xXa4xX16xX1axX3xX4xX1xX29xXeaxX789xX16xXb0xX3xX151xXa4xX16xX1axX3xX39xXb3xX184xX3xXexX797xX16xX1axX3xX28xX29xX21xXb0xX3xXb3xX14xX3xX71xX21xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX306xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX4xXb3xX4xX3xX71xX124xXbxX3xX5xX396xX3xXexXe0xXexX3xX39xX2f4xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX9fxXdxX3d7xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX1xX124xX3xX10xX2fxX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX74xXe0xX29xX3xX16xX1xX52xX3xX4xXb3xX4xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX5xX76fxX16xX3xX39xX49xX29xX3xXexX52xX3xX4xXdcxX3xX7xX44axX3xX9fxX76xXexX3xX4xX1xX3d0xXexX3xXbxX1xX2f7xX4xX3xX9fxX2f7xX3xX16xX1xX29xX3xX4xX49xX29xX3xX9fxX33xX16xX3xX1xXa4xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXb0xX3xXexX1xX127xX3xX4xXb3xX4xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX16xX1xX38axX3xX44axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX4xX3faxX16xX1axX3xX4xXa4xX3xX4xXb3xX4xX1xX3xX8dxXdxX3d7xX16xX1axX3xX39xX2f4xX3xX255xX1xX736xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xXb0xX3xXexXc4xX14xX3xX255xX1xX736xX3xXexX1xXe0xX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX4xX108xX16xX1axX3xX9fxXdxX1dxX4xX12axX3xX33axXdxX789xX29xX3xX39xXa4xX3xXexX1xX2f4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX44axX3xX9fxXdxX1dxX4xXb0xX3xX16xX1xXdxX789xX29xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXe8xX2exXeaxX3xX71xXedxX16xX1axX3xX39xX52xX80xX4xX3xX2fxX108xXdxX3xXexX8dxX52xX3axX16xX1axX3xX5xX21xX2fxX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexX1xXdxX1dxX16xXb0xX3xX4xX44axXdxX3xX2fxX44axX184xX3xXexXe6cxX3xX4xX1xX7bxX4xX3xX4xXb3xX4xX3xX1xX14xXc4xXexX3xX39xX5bxX16xX1axX3xXexX1xX6xX2fxX3xX28xX29xX6xX16xX3xX71xX29xX3xX5xX124xX4xX1xXb0xX3xX71xXd0xX3xX16xX1axX14xXc4xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX12axX12axX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX179xXdxX71xXexX1xX17exX3xX1c6xX2xX1c7xXbxXe8xX184xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17exX3xX167xX2xX181xXbxXe8xX184xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12axX151xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX12axX9fxX16xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX2xX18exX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX181xX1c4xX167xX1c0xX167xX1c4xXexX1c4xX18fxX1c6xX1cdxX1c7xX5xX181xX12axX152xXbxX1axX1b1xX8dxX9xX1c6xX18fxX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX179xXdxX71xXexX1xX9xXaxX1c6xX2xX1c7xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX167xX2xX181xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX33axX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xX9fxX33xX16xX3xX1xXa4xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX39xX52xX80xX4xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX7x9e8cxX3xX1axXa4xXbxX3xXbxX1xX49xX16xX3xX1axXdxX604xXbxX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX1axXdxX3cbxXdxX3xXexX38axX6xX3xXb3xXbxX3xX5xXedxX4xX3xX4xX29xX5bxX4xX3xX7xX3exX16xX1axXb0xX3xX1xX33xX16xX1axX3xX7xX6xXeaxX3xX1xXdcxX16xX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX4xX108xX16xX1axX3xX9fxXdxX1dxX4xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xX13axX21xXeaxX3xXexX38axX3xX28xX29xX6xX16xX3xX39xXdxX2f4xX2fxX3xX9fxX789xX3xX9fxX3d0xX16xX3xX39xX789xX3xX16xX21xXeaxXb0xX3xX240xX1xXa4xX3xX16axX1xX4dxX3xXexX124xX4xX1xX3xX209xX33axX209xX33axX3xXexX600xX16xX1xX3xX209xX3d7xX3xXcxX1xX124xX3xX20xX3cbxXdxX3xX265xXe0xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX8dx108b6xX16xX1axX17exX3xX21bxX1xXdxX3xX28xX29xXb3xX3xXexX8dxX127xX16xX1xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX1xXa4xX6xX3xX14fxX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX39xXc4xXdxX3xX1xXa4xX6xX3xX151xX29xX5bxX4xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX4xX1xX3d0xXbxX3xX16xX1xX76xX16xX3xX5xX3exXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX1axX3d0xXbxX3xX1axXb3xXbxXb0xX3xX4xX33xX16xX1axX3xXexX1xX380xX16xX1axXb0xX3xX9fxX33xX16xX3xX1xXa4xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX7xX1893xX3xX5xX21xX3xX5d6xX4xXb3xXdxX3xX9fxX6xX16xX6c3xX3xX39xXdxX789xX29xX3xX4xX1xX600xX16xX1xX3xX39xX2f4xX3xX1axXdxX604xXbxX3xX1xX8exX3xX1axXdxX3cbxXdxX3xXexX38axX6xX3xX9fxX21xX3xX4xX2exX16xX3xX151xX194axX16xX1axX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX4xX29xX5bxX4xX3xX7xX3exX16xX1axX184xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX255xX1xX736xX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX1xX8exX3xX16xX999xX3xX5xXedxX4xX3xX1xXdcxX16xX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX4xX108xX16xX1axX3xX9fxXdxX1dxX4xX12axX3xX13xX14xX3xX39xXa4xXb0xX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX5xX21xX3xX1xXe0xXexX3xX7xX7bxX4xX3xX4xX49xX16xX3xXexX1xXdxXe0xXexXb0xX3xX39xX669xXdxX3xX1xX38axXdxX3xX4xX1xX4dxX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX9fxX21xX3xXexXe6cxX3xX4xX1xX7bxX4xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xXbxX1xXb3xXexX3xX1xX29xXeaxX3xX1xXdcxX16xX3xX16xX306xX6xX3xX9fxX6xXdxX3xXexX8dxX669xX3xXexX8dxXb3xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1dxX2fxX3xX4xX4dxX6xX3xX2fxX127xX16xX1xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX14xX71xXeaxXaxX12xXaxX209xX33axX209xX33axX3xXexX600xX16xX1xX3xX39xXd0xX3xX4xX1xX600xX3xX39xXc4xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX4xXb3xX4xX3xX4xX3d0xXbxX3xXbxX1xX3exXdxX3xX1xX80xXbxX3xX5xXd0xX16xX1xX3xX39xXc4xX14xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xXe8xX2exXeaxX3xX71xXedxX16xX1axX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xX9fxX33xX16xX3xX1xX14xXb3xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX16xX1xX2exX16xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX184xX3xXexXc4xX14xX3xX2fxX108xXdxX3xXexX8dxX52xX3axX16xX1axX3xX5xX21xX2fxX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xX9fxX33xX16xX3xX2fxXdxX16xX1xXb0xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX39xXc4xXdxX12axX3xX20xXdxX1dxX16xX3xX16xX6xXeaxXb0xX3xX16xX1xXdxX789xX29xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXexX8dxX3d7xX16xX3xX39xX124xX6xX3xX151xX21xX16xX3xXexX1xXedxX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX255xX1xXb3xX3xXexX3exXexX3xX9fxX3d0xX16xX3xX39xX789xX3xX16xX21xXeaxX12axX3xX33axX2exXeaxX3xX5xX21xX3xX2fxX5bxXexX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX16xX1xX306xX16xX1axX3xX39xXdxX789xX29xX3xX255xXdxX1dxX16xX3xX39xX2f4xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX1axX919xX16xX3xX151xXa4xX3xX9fxX76fxXdxX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX5xX2exX29xX3xX71xX21xXdxX6c3xX3xX14fxX3xX240xX1xXa4xX3xX16axX1xX4dxX3xXexX124xX4xX1xX3xX209xX33axX209xX33axX3xXexX600xX16xX1xX3xX209xX3d7xX3xXcxX1xX124xX3xX20xX3cbxXdxX3xX265xXe0xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX6xXeaxX12axX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX8dxX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14fxXexX1xX29xX2fxX151xX14fxX6xX16xX71xX14fxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX240xX1xX604xX4xX3xX5xX80xXdxX3xX39xX3cbxX2fxX3xX151xX3cbxX14xXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxXb0xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xXeaxX3d7xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX408xX16xX1axX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX12axX12axX12axXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX9fxXdxX10xX4xX14fxX5xX6xX2fxX5fxXbxX1xX29xX4xX14fxX5xX14xXdxX14fxX71xX6xX2fxX14fxX151xX6xX14xX14fxX4xX14xX16xX1axX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX28xX29xX6xX16xX14fxXexX6xX2fxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX14fxXeaxX10xX16xX14fxXexX6xX2fxX14fxX4xX29xX16xX1axX14fxX71xX14xX6xX16xX1xX14fxX16xX1axX1xXdxX10xXbxX14fxXexX1xX29xX4xX14fxX1xXdxX10xX16xX14fxX2fxX29xX4xX14fxXexXdxX10xX29xX14fxX255xX10xXbxX5fxX18fxX181xX1cdxX18fxX1c0xX1cdxX12axX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX2fxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX18fxX181xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX181xX1c0xX5fxX2xX181xX1c6xX71xX2xX2xX18exX1c7xX1c6xX181xX2xXexX1c0xX1cdxX1c7xX18fxX5xX1c4xX14fxX2xX18exX1c0xX71xX181xX18fxX18fxX2xX18fxX167xX167xXexX1cdxX1c0xX18fxX1c4xX2xX5xX181xX12axX152xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX240xX1xX604xX4xX3xX5xX80xXdxX3xX39xX3cbxX2fxX3xX151xX3cbxX14xXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxXb0xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xXeaxX3d7xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX408xX16xX1axX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX12axX12axX12axXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX9fxXdxX10xX4xX14fxX5xX6xX2fxX5fxXbxX1xX29xX4xX14fxX5xX14xXdxX14fxX71xX6xX2fxX14fxX151xX6xX14xX14fxX4xX14xX16xX1axX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX28xX29xX6xX16xX14fxXexX6xX2fxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX14fxXeaxX10xX16xX14fxXexX6xX2fxX14fxX4xX29xX16xX1axX14fxX71xX14xX6xX16xX1xX14fxX16xX1axX1xXdxX10xXbxX14fxXexX1xX29xX4xX14fxX1xXdxX10xX16xX14fxX2fxX29xX4xX14fxXexXdxX10xX29xX14fxX255xX10xXbxX5fxX18fxX181xX1cdxX18fxX1c0xX1cdxX12axX1xXexX2fxXaxX12xX240xX1xX604xX4xX3xX5xX80xXdxX3xX39xX3cbxX2fxX3xX151xX3cbxX14xXb0xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxXb0xX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xXeaxX3d7xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX408xX16xX1axX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX12axX12axX12axX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX33axXe0xX16xX3xX16xX6xXeaxXb0xX3xXexX8dxX3d7xX16xX3xX1c4xX1c7xX183xX3xX71xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX44axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX39xXd0xX3xX28xX29xX6xXeaxX3xXexX8dxX44axX3xX5xXc4xXdxX3xX5xX21xX2fxX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xX7xX6xX29xX3xXexXe0xXexX3xX74xX1axX29xXeaxX3d7xX16xX3xX39xXb3xX16xX3xXcxX2exX16xX3xX203xb072xX29xX3xX18fxX181xX18fxX2xX12axX3xX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX4xXb3xX4xX3xX4xX3d0xXbxX3xX39xXd0xX3xX255xX124xXbxX3xXexX1xX3axXdxX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX9fxXdxX3d7xX16xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xXbxX1xXb3xXexX3xX1xX29xXeaxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xXb0xX3xXexX8dxXb3xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1dxX2fxX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX4xX108xX16xX1axX3xX9fxXdxX1dxX4xX3xX9fxX21xX3xXexX1xXedxX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX16xX1axX1xXdxX3d7xX2fxX3xX4xXb3xX4xX3xX28xX29xXeaxX3xX39xX124xX16xX1xX3xXbxX1xX669xX16xX1axXb0xX3xX4xX1xX3exX16xX1axX3xX71xX124xX4xX1xX3xX16axX14xX9fxXdxX71xX3xX14fxX2xX1c4xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX9fxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5d6xXcxXe0xXexX3xX7xX29xX2fxX3xX9fxX49xXeaxXb0xX3xX255xXe0xXexX3xX16xX3exXdxX3xXeaxX3d7xX29xX3xXexX1xX52xXdcxX16xX1axX6c3xX3xX9fxX76fxXdxX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX255xX1xX29xX3xX255xXdxX16xX1xX3xXexXe0xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX16xX1xXdxXbxX14fxX4xX6xX29xX14fxXeaxX10xX29xX14fxXexX1xX29xX14xX16xX1axX5fxXexX10xXexX14fxX7xX29xX2fxX14fxX9fxX6xXeaxX14fxX255xX10xXexX14fxX16xX14xXdxX14fxXeaxX10xX29xX14fxXexX1xX29xX14xX16xX1axX14fxX9fxX14xXdxX14fxX16xX1axX29xX14xXdxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX255xX1xX29xX14fxX255xXdxX16xX1xX14fxXexX10xX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX5fxX18fxX181xX1c6xX1c7xX1cdxX18exX12axX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX2fxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX18fxX181xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX181xX1c7xX5fxX1cdxX18fxX71xX1c6xX18fxX2xX1c7xX1cdxX181xX2xXexX18exX1cdxX18fxX181xX167xX5xX181xX12axX152xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5d6xXcxXe0xXexX3xX7xX29xX2fxX3xX9fxX49xXeaxXb0xX3xX255xXe0xXexX3xX16xX3exXdxX3xXeaxX3d7xX29xX3xXexX1xX52xXdcxX16xX1axX6c3xX3xX9fxX76fxXdxX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX255xX1xX29xX3xX255xXdxX16xX1xX3xXexXe0xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX16xX1xXdxXbxX14fxX4xX6xX29xX14fxXeaxX10xX29xX14fxXexX1xX29xX14xX16xX1axX5fxXexX10xXexX14fxX7xX29xX2fxX14fxX9fxX6xXeaxX14fxX255xX10xXexX14fxX16xX14xXdxX14fxXeaxX10xX29xX14fxXexX1xX29xX14xX16xX1axX14fxX9fxX14xXdxX14fxX16xX1axX29xX14xXdxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX255xX1xX29xX14fxX255xXdxX16xX1xX14fxXexX10xX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX5fxX18fxX181xX1c6xX1c7xX1cdxX18exX12axX1xXexX2fxXaxX12xX5d6xXcxXe0xXexX3xX7xX29xX2fxX3xX9fxX49xXeaxXb0xX3xX255xXe0xXexX3xX16xX3exXdxX3xXeaxX3d7xX29xX3xXexX1xX52xXdcxX16xX1axX6c3xX3xX9fxX76fxXdxX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX255xX1xX29xX3xX255xXdxX16xX1xX3xXexXe0xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX5d6xXcxXe0xXexX3xX7xX29xX2fxX3xX9fxX49xXeaxXb0xX3xX255xXe0xXexX3xX16xX3exXdxX3xXeaxX3d7xX29xX3xXexX1xX52xXdcxX16xX1axX6c3xX3xX5xX21xX3xX4xX1xX52xXdcxX16xX1axX3xXexX8dxX127xX16xX1xX3xX1294xX3xX16xX1axX1xX24xX6xX3xX39xX52xX80xX4xX3xX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX4xXb3xX4xX3xX21bxX1xX29xX3xX21bxXdxX16xX1xX3xXexXe0xX3xX3ecxX21bxX21bxXcxX401xX3xXexX600xX16xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xXexXe6cxX3xX4xX1xX7bxX4xX3xX16xX1xX194axX2fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXee2xX3xX255xX124xXbxX3xXexX1xX3axXdxX3xX16xX1xX306xX16xX1axX3xX255xX1xXa4xX3xX255xX1xX33xX16xX3xX39xX3exXdxX3xX9fxX76fxXdxX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX12axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX9fxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX253xX29xX2exX16xX3xX3d0xX2fxX3xXb3xXbxX3xX4xX4dxX6xX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX9fxXdxX10xX4xX14fxX5xX6xX2fxX5fxXe8xX29xX6xX16xX14fxX6xX2fxX14fxX6xXbxX14fxX4xX29xX6xX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX9fxXdxX10xX16xX14fxX16xX1axX29xX14xXdxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX5fxX18fxX181xX1c6xX167xX1c7xX1c6xX12axX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX2fxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX18fxX181xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX181xX1c7xX5fxX2xX18exX1c0xX71xX167xX18fxX181xX1c7xX1c0xX181xX1c6xXexX167xX18exX18fxX1c7xX2xX5xX181xX12axX152xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX253xX29xX2exX16xX3xX3d0xX2fxX3xXb3xXbxX3xX4xX4dxX6xX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX9fxXdxX10xX4xX14fxX5xX6xX2fxX5fxXe8xX29xX6xX16xX14fxX6xX2fxX14fxX6xXbxX14fxX4xX29xX6xX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX9fxXdxX10xX16xX14fxX16xX1axX29xX14xXdxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX5fxX18fxX181xX1c6xX167xX1c7xX1c6xX12axX1xXexX2fxXaxX12xX253xX29xX2exX16xX3xX3d0xX2fxX3xXb3xXbxX3xX4xX4dxX6xX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX8dxX3cbxXdxX3xX28xX29xX6xX3xX2fxX5bxXexX3xX16xX33xX2fxX3xX4xX1xX3exX16xX1axX3xX4xX1xX8exXdxX3xX9fxX76fxXdxX3xX71xX124xX4xX1xX3xX151xX1dxX16xX1xXb0xX3xXexX1xXdxX3d7xX16xX3xXexX6xXdxXb0xX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX39xXd0xX3xX16xX1xX76xX16xX3xX39xX52xX80xX4xX3xX7xXedxX3xX39xX3bexX16xX1axX3xX1xX21xX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xX4xX4dxX6xX3xXexXe6cxX3xX4xX1xX7bxX4xX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xXb0xX3xX39xX2f4xX3xX39xXa4xX16xX3xXe8xX29xX2exX16xX3xXcxX2exX16xX3xX203xX201axX29xX3xX18fxX181xX18fxX2xX3xXexX8dxX14xX16xX1axX3xX3d0xX2fxX3xXb3xXbxX3xXexX127xX16xX1xX3xXexX1xX52xXdcxX16xX1axX3xXeaxX3d7xX29xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX9fxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX16xX999xX3xX5xXedxX4xX3xX39xX2f4xX3xX5d6xXexX3d0xXexX3xX4xX3cbxX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX39xX789xX29xX3xX4xXa4xX3xXexXe0xXexX6c3xXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX71xX14xX6xX16xX14fxXexX1xX10xX5fxX4xX14xX16xX1axX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX14fxX16xX14xX14fxX5xX29xX4xX14fxX71xX10xX14fxXexX6xXexX14fxX4xX6xX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX9fxXdxX10xX16xX14fxX16xX1axX29xX14xXdxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX71xX10xX29xX14fxX4xX14xX14fxXexX10xXexX5fxX18fxX181xX1c7xX18exX1c7xX1c4xX12axX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1axX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX5fxX2fxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX18fxX181xX5fxX16xX10xX179xX7xX5fxX18fxX2xX181xX18exX5fxX2xX181xX1c6xX71xX2xX181xX1cdxX2xX1c7xX18exX1c7xXexX18fxX167xX1c0xX167xX5xX1c4xX14fxX2xX18exX1c0xX71xX2xX18fxX181xX18exX167xX181xX167xXexX1c7xX18exX1cdxX167xX5xX167xX14fxX2xX12axX152xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX28xX29xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX2fxX3xX5xX14xX3xX39xX3axXdxX3xX7xX3exX16xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX3xX4xX4dxX6xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX16xX999xX3xX5xXedxX4xX3xX39xX2f4xX3xX5d6xXexX3d0xXexX3xX4xX3cbxX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX39xX789xX29xX3xX4xXa4xX3xXexXe0xXexX6c3xXaxX3xX1xX8dxX10xX208xX9xXaxX5fxX71xX14xX6xX16xX14fxXexX1xX10xX5fxX4xX14xX16xX1axX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX1xX6xX14fxXexXdxX16xX1xX14fxX16xX14xX14fxX5xX29xX4xX14fxX71xX10xX14fxXexX6xXexX14fxX4xX6xX14fxX71xX14xX6xX16xX14fxX9fxXdxX10xX16xX14fxX16xX1axX29xX14xXdxX14fxX5xX6xX14xX14fxX71xX14xX16xX1axX14fxX71xX10xX29xX14fxX4xX14xX14fxXexX10xXexX5fxX18fxX181xX1c7xX18exX1c7xX1c4xX12axX1xXexX2fxXaxX12xX16axX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX16xX999xX3xX5xXedxX4xX3xX39xX2f4xX3xX5d6xXexX3d0xXexX3xX4xX3cbxX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX39xX789xX29xX3xX4xXa4xX3xXexXe0xXexX6c3xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX8dxX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxXe0xXexX3xX74xX1axX29xXeaxX3d7xX16xX3xX33axXb3xX16xX3xXcxX2exX16xX3xX203xX201axX29xX3xX39xXd0xX3xX4xX76xX16xX3xX255xX789xXb0xX3xX209xX33axX209xX33axX3xXexX600xX16xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX16xX1xX3xX39xX6xX16xX1axX3xXexX736xX4xX1xX3xX4xXedxX4xX3xX4xX1xX600xX3xX39xXc4xX14xX3xX4xXb3xX4xX3xX4xX3d0xXbxX3xX4xX108xX16xX1axX3xX39xX14xX21xX16xX3xXexX76xXbxX3xXexX8dxX29xX16xX1axX3xX16xX1axX29xX3bexX16xX3xX5xXedxX4xX3xX39xX2f4xX3xX39xX3cbxX2fxX3xX151xX3cbxX14xX3xX4xX1xX14xX3xX5d6xXcxX3d0xXexX3xX4xX3cbxX3xX39xX14xX21xX16xX3xX9fxXdxX3d7xX16xXb0xX3xX16xX1axX52xX3axXdxX3xX5xX6xX14xX3xX39xX5bxX16xX1axX3xX39xX789xX29xX3xX4xXa4xX3xXexXe0xXexX6c3xX12axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX9fxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX29xX5xX12xX0xX71xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8dxXaxX12xX0xX5fxX71xXdxX9fxX12xX0xX5fxX71xXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX241xX29xXexX1xX14xX8dxXaxX12xX21bxXdxX789xX29xX3xX254xXdxX16xX1xX0xX5fxXbxX12
Kiều Minh