Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng xe điện chở học sinh sai quy định ở Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng xe điện du lịch đưa đón học sinh, chở người trái quy định.
7aa4x7e82x1087fx12be9xa3a4xb641x10006xd569x10ce1xX7xedf5xa47bx9173x8fe9xc364xf00axX5xf061xXax7ac9xecdexb5b5xd2b4xX3xX4x1132bxX15xX3x7faaxa819xX3xX5x12109xX3x9524xb6f3xX1xXdxX14xe0e5xX3xXexcf05xX21xX1xX3xXexe9cexcdb1xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xde84xXdxae40xX21xX3xX4xX1x8e12xX3xX1x7d71xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3x9b60xX15xc174xX3xX36xbd5fxX21xX1xX3xX3dxX3xde87xccf7xX26xX3x119faxX15xX4exX14xX21xX0xefe1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf941xX10xX6x889dxXaxX12xe002xX6xX21xX3xbd3dxXcx91efxXcxX3xXexf44dxX21xX1xX3xX70xf578xX3xXcx7f36xX21xX1xX3xX4exX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3x10805xX76x10151x109bcxX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX3xX4xX1xX80xX3xX36xX2fxac22xX3xX5x7c2fxX4xX3xX5xa770x126ddxX21xX22xX3xX4x11f51xX21xX22xX3xX6xX21xX3x941axXdx12349xX26xX3xXexX2exX6x8589xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX73x105e2xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xb699xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xXcbxX3xX4xX1xX3dxX3xX21xX22xXb6xc83fxXdxX3xXexX2ex7f87xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1x98b7xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX4xX10xc5d4xXafxf4dcxc49axX10xX4xXexX3xX73xX22xX26xX10xX73xXdxX6xX3x11c37xXdxX73xX10xXafxX3xX26xXbx9b86xX3xXdxX57xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax100ecxXdxX73xXexX1xb74axX3xX2x7dd8xX17dx88adx1182fxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX17axX3x80c8xf52axX17dxXbxX1bxX180xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX61xX6xXbxXbxX7xX61xXafxXbxX10xX21xX61xX26xX10xX73xXdxX6xX61xXexX1xX15xX26xX14dxa892xXbxX9xX21xX10xX175xX7xX61xX18bxX18bxX18bxX17dxX61xX2x12e35xX18bxX73xX18bxX2xX1bbxX2x899dxX163xX1bbxXex9300xX163xX1c6xX163xX5xX1c6xX14bxX6xX21xX1xX14bxX5xX4xXdxXbxX14bxX18axX126xX14exXbxX22xXaxX3xX73xX6xXexX6xX14bxXexX4exXbxX10xX9xXaxX15bxXdxX73xX10xXafxX61xX26xXbxX163xXaxX3xX73xX6xXexX6xX14bxX10xX21xX4xXafxX73xX10xX9xXaxbb59xX1xX4cx8808xXafx9c19xX7axX1bxX5bxX1bbx116cfxX96xe740xX14exXbxX5xf51ex127b2xX6xcad4xX94x12d1dxa980xb161xX13xX22xXexf33axX1bbxX18axX5xX57xX21xX15xaea3xX20cxX2xX14exXafxf8b2xXafxX1bxccbdxX13xXdxfcd5xd317xX163xXbxX70xX22xX18axX163xX18axXdx10476xX6xX20axX175xX96xX70xXafxX211xX97xXc3xXc3xX13xX7cxX73xX18axX211xXc3xX5xX26x8355xX5bxXc3xX5xX18bxX227xX18axX216xX4exX73xX5bxX73xX222xX213xX96xX97xXbxX17dxX94xX17fxX18bxX76xX217xX13xXcxX22axX97xX73xX1c2xX14exX57xX210xX17dxX163xXafxX7cxXafxX1c2xXexX24axX5bxX216xX2exX1xX1c2xX217xX7axX217xX22axX175xX76xX200xX73xXafxX215xX96xXaxX3xX73xX6xXexX6xX14bxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX73xX6xXexX6xX14bxX6xX2exX22xX7xX9xXaxX1c6xX200xX126xX1c2xX1c6xX1c6xX1c6xX1c6xX200xX17axX17dxX17axX2xX1c6xX1c2xX17axX17dxX17axX2xX17axX2xX17axX2xX17dxX17dxX17fxX17axX17dxX17axX2xX18bxX22exX17dxX17axX200xX18bxX17dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX14bxX6xX5xXdxX22xX21xX17axX3xX4xX10xX21xXexX10xX2exX180xXaxX12xX0xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX24axXdxX73xX10xXafxX17axX3xX5bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX0xX61xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX96xX22xX85xX4exX3xX2xX1bbxX61xX1bbxX61xX18bxX17dxX18bxX18bxXcbxX3xX76xX11bxXafxX3xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xX3xX36xb0f2xX21xX22xX3xXex9dabxXdxX3xX14dxX85xXdxX3xX15bxXdxba8dxXexX3xe971xX76x8e86xXexX3xX6xX21xX3xXc3xX1xXdxX3xX73xbe54xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xdfacxX3xXbxX1xX37bxX21xX3xX11bxX21xX1xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX26xe1bdxXexX3xX7xb9b9xX3xX4xX11bxX3xX21xX1xe9dbxX21xX3xX7xX1cxX3xX73xXe9xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xac24xXbxX1xXb6x7da4xX21xX22xX3xXexXdxX38xX21xX3xXexX1xXb6xX116xX21xX22xX3xX36xXb6xXb7xX4xX3xX7xX1cxX3xX73xXe9xX21xX22xXcbxX3xXbxX1xXe9xX4xX3xX15bxXe9xX3xXexX2exXafxX21xX22xX3xXc3xX1xX15xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xc401xX3xX36xXc5xX3xX5xXb6xX15xX3xX1xX85xX21xX1xX3xXexX2exX14xX21xX3xX4cxX15xX3d7xX4xX3xX5xX3d3xXcbxX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX2fxXdxX3xXcxX2exXb6xX116xX21xX22xX3xXcxX70xX57xX20axX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xXcbxX3xX1bxebd5xX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xXcbxX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xXcxX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX21xX85xX4exX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX4xX1xX80xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX2fxX26xX3xX4xX11bxX4xX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX4xbb05xX6xX3xX211xX15x12f8cxXexX3xX7cxXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xX36xXb6xX116xX21xX22xX3xX14dxX3d3xX3xX26xX85xX3xX4xa187xX21xX3xXexXdx10027xX26xX3xX58xX21xX3xX21xX22xX15xX4exX3xX4xX3f5xX3xX4xX6xXafxX3xX1bxX37bxX4exX3xX2exX6xX3xXexX6xXdxX3xX21xX2fxX21xX3xX22xXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xX3f1xXcxX96xX7cxXcxX42cxXcbxX3xX37bxX21xX1xX3xX1xXb6xX3dxX21xX22xX3xXex8cd7xXdxX3xX7xc14exX4xX3xXc3xX1xeae9xX10xXcbxX3xXexcb48xX21xX1xX3xX26xX2fxX21xX22xX3xX4xX4d8xX6xX3xX4xX11bxX4xX3xX10xX26xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX175xXdxX73xXexX1xX17axX3xX22exX18bxX17dxXbxX1bxX180xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX200xXbxX1bxX180xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX61xX61xXdxX126xX14dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX21xX1xX126xX15bxX21xX61xX21xX10xX175xX7xX61xX18bxX18bxX18bxX17dxX61xX2xX1bbxX18bxX73xX18bxX2xX1bbxX18bxX18bxX18bxX163xXexX163xX1bbxX1c2xX2xX17dxX5xX17dxX126xX14exXbxX22xX1adxX2exX9xX1c6xX2xX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX175xXdxX73xXexX1xX9xXaxX22exX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX200xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxXafxX21xXaxX12xX5bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xXexX1xX6xX4exX3xX36x11d76xXdxX3xXc3xX384xXexX3xX4xX389xX15xX3xXc3x10227xX3xXexX1xX15xX4ddxXexX3xX36xXc5xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXcxX2exXb6xX116xX21xX22xX3xXcxX70xX57xX20axX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX20axX6xX15xX3xXc3xX1xXdxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX36xXb6xXb7xX4xX3xX36xX376xX21xX22xX3xXexX37bxXdxXcbxX3xX76xX6xX21xX3xX7axXcxX7cxXcxX3xXexX80xX21xX1xX3xX36xX476xX3xX4xX102xX3xX15bxX376xX21xX3xX14dxX37bxX21xX3xX22xX1cxXdxX3xX57xXbcxX21xX22xX3xX6xX21xX3xXexX80xX21xX1xXcbxX3xX20axX3dxX3xX7cxXcxX24axXcxXcbxX3xX20axX3dxX3xX7cxX97xa740xbe27xXcxX3xX15bxX85xX3xX94xX76xX96xX97xX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX3xX15bxX4fdxX3xX15bxXdxX38xX4xX3xXexX376xX21xX22xX3xX4xXb6xX116xX21xX22xX3xXc3xXdxXc5xX26xX3xXexX2exX6xXcbxX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX73xX394xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX2exX14xX21xX3xX36xX51xX6xX3xX14dxX85xX21xX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX24axX376xX21xX3xX14dxX37bxX21xX3xX73xXafxX3xXbcxX21xX22xX3xX211xXb6xX3f5xX21xX22xX3xX237xX1xX6xX21xX3xX22dxb72bxX3xX14bxX3xX7cxXdxX11bxX26xX3xX36xX3d7xX4xX3xX20axX3dxX3xX7cxXcxX24axXcxXcbxX3xX237xX1xX102xX3xXcxX2exXb6xX3dxX21xX22xX3xX14dxX6xX21xX3xX7axXcxX7cxXcxX3xXexX80xX21xX1xX3xXc3xX1fxX3xX21xX14xX15xX3xX2ex1323fxXcbxX3xX1xXdxX38xX21xX3xX21xX6xX4exXcbxX3xXexX2exX384xX21xX3xXexX15xX4exX384xX21xX3xX36xXb6xX116xX21xX22xX3xX203xX211xX3xX2xX1bbxX76xXcbxX3xX203xX211xX3xX22exX57xX3xX22xX1xXdxX3xX21xX1xX4ddxX21xX3xX4xX102xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX73xX394xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX21xX3d3xXdxX3xX14dxX3d3xX3xX4xX4d8xX6xX3xX22dxX1xX15xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xXcxX1xXdxX14xX21xX3xX57xX18xX26xX3xX36xXc5xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX3dxX3xXcxX2exXb6xX116xX21xX22xX3xXcxX70xX57xX20axX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xX3xX15bxX4fdxX3xX4xX11bxX4xX3xX1bxX476xX3xX57xX58xX26xX3xX211xX88xX21xX1xXcbxX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xX3xX15bxX85xX3xXexX1xX51xX3xXexX2exX389xX21xX3xXcxX1xXdxX14xX21xX3xX57xX18xX26xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX74dxXc5xX3xX4xX1xX389xX26xX3xX73xX540xXexX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xXexX2exX14xX21xX3xX15bxX85xX3xXbxX1xX4f8xX21xX22xX3xX21xX22x10abdxX6xX3xX4xX11bxX4xX3xX15bxXe9xX3xXcxX96xX7cxXcxX3xX36xX11bxX21xX22xX3xXexXdxX384xX4xX3xX4xX102xX3xXexX1xXc5xX3xX1bxX37bxX4exX3xX2exX6xXcbxX3xX76xX6xX21xX3xX7axXcxX7cxXcxX3xXexX80xX21xX1xX3xX4exX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX57xXbcxX21xX22xX3xX6xX21xX3xXexX80xX21xX1xXcbxX3xX20axX3dxX3xX7cxXcxX24axXcxX3xXexX1xX10xXafxX3xX4xX1xX540xX4xX3xX21xX376xX21xX22xX3xX21xX1xXdxX38xX26xX3xX15bxXe9xXcbxX3xX4xX1xX80xX3xX36xX2fxXafxX3xX4xX11bxX4xX3xXbxX1xX4f8xX21xX22xXcbxX3xX36xX3f5xX21xX3xX15bxX51xX3xX4xX1xX540xX4xX3xX21xX376xX21xX22xX3xXc3xXdxXc5xX26xX3xXexX2exX6xXcbxX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX1xX10xXafxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX4xX4d8xX6xX3xXbxX1xX11bxXbxX3xX5xX15xX4ddxXexX3xX36xX3d7xXdxX3xX15bxX53cxXdxX3xXexX692xX3xX4xX1xX540xX4xX3xX4xX11bxX3xX21xX1xX3dexX21xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX2fxX26xXcbxX3xX21xX1xX389xXexX3xX5xX85xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX2fxX26xX3xXexX2exXafxX21xX22xX3xX1xXafxX2fxXexX3xX36xX3d3xX21xX22xX3xXc3xXdxX21xX1xX3xX73xXafxX6xX21xX1xX3xX15bxX4ddxX21xX3xXexX37bxXdxXcbxX3xXbxX1xXb6xX3f5xX21xX22xX3xXexXdxX38xX21xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX36xX37bxX26xX3xX14dxX37bxXafxX3xX36xXdxX4fdxX15xX3xXc3xXdxX38xX21xX3xX6xX21xX3xXexXafxX85xX21xX3xXc3xX69exX3xXexX1xX15xX4ddxXexXcbxX3xX21xX22xXb6xX116xXdxX3xX5xX11bxXdxX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX4xX102xX3xX4xX1xX540xX21xX22xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX1xX15xX4exX14xX21xX3xX26xXbcxX21xX180xX3xX1xXafxX2fxXexX3xX36xX3d3xX21xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX21xX22xXb6xX116xXdxXcbxX3xXc3xX1xX11bxX4xX1xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX36x125d6xX21xX22xX3xXexX2exXafxX21xX22xX3xXbxX1xX2fxX26xX3xX15bxXdxX3xX4xX1xXafxX3xXbxX1xc3d3xXbxX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX21xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX175xXdxX73xXexX1xX17axX3xX22exX18bxX17dxXbxX1bxX180xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX200xXbxX1bxX180xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX61xX61xXdxX126xX14dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX21xX1xX126xX15bxX21xX61xX21xX10xX175xX7xX61xX18bxX18bxX18bxX17dxX61xX2xX1bbxX18bxX73xX18bxX2xX1bbxX18bxX18axX1bbxX163xXexX1c6xX163xX22exX2xX22exX5xX17dxX126xX14exXbxX22xX1adxX2exX9xX1c2xX18bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX175xXdxX73xXexX1xX9xXaxX22exX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX200xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxXafxX21xXaxX12xXcxX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX73xXe9xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexXdxX4fdxX26xX3xX58xX21xX3xX21xX22xX15xX4exX3xX4xX3f5xX3xX4xX6xXafxX3xX1bxX37bxX4exX3xX2exX6xX3xXcxX96xX7cxXcxX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX94xX76xX96xX97xX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX3xXexX376xX21xX22xX3xX4xXb6xX116xX21xX22xX3xX4xXbcxX21xX22xX3xXexX11bxX4xX3xX4cxX15xX37bxX21xX3xX5xX1fxX3xX21xX1xX85xX3xX21xXb6xX53cxX4xX3xX36xX3d7xXdxX3xX15bxX53cxXdxX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX1xXafxX2fxXexX3xX36xX3d3xX21xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xXc3xX1xX11bxX4xX1xX3xXexX2exXafxX21xX22xX3xXc3xX1xX15xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xXcxX1xXdxX14xX21xX3xX57xX18xX26xX126xX3xXcxX692xX3xX4xX1xX540xX4xX3xX2exX85xX3xX7xXafxX11bxXexXcbxX3xX4cxX15xX11bxX21xX3xXexX2exXdxX38xXexX3xX36xX384xX21xX3xXexX692xX3xX4xX1xX540xX4xXcbxX3xX4xX11bxX3xX21xX1xX3dexX21xX3xX1xXafxX2fxXexX3xX36xX3d3xX21xX22xX3xXc3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xXexX2exX14xX21xX3xX36xX51xX6xX3xX14dxX85xX21xXcbxX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX73xXe9xX21xX22xX3xXbxX1xXb6xX3f5xX21xX22xX3xXexXdxX38xX21xX3xX36xXc5xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xXcbxX3xX4xX1xX3dxX3xX21xX22xXb6xX116xXdxX3xXexX2exX11bxXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX4xX4d8xX6xX3xXbxX1xX11bxXbxX3xX5xX15xX4ddxXexX3xX15bxX85xX3xX4xX1xX80xX3xX36xX2fxXafxX3xX5xXb2xX4xX3xX5xXb6xXb7xX21xX22xX3xX4xXbcxX21xX22xX3xX6xX21xX3xX1xX15xX4exX38xX21xXcbxX3xX4xXbcxX21xX22xX3xX6xX21xX3xX1bxX476xX3xXc3xXdxXc5xX26xX3xXexX2exX6xXcbxX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX1xX10xXafxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX36xX3d7xXdxX3xX15bxX53cxXdxX3xX4xX11bxX4xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX2fxX26xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX96xX384xX15xX3xX36xXc5xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX2fxX26xX3xX1bxX37bxX4exX3xX2exX6xXcbxX3xX22xX3dexX4exX3xXcxX96xX7cxXcxX3xX4xX102xX3xXexX1xXc5xX3xX1bxX37bxX4exX3xX2exX6xX3xXexX1xX29xX3xX57xX1xX4d8xX3xXexX51xX4xX1xX3xX94xX76xX96xX97xX3xXc3xXdxX14xX26xX3xXcxX2exXb6xX3dxX21xX22xX3xX14dxX6xX21xX3xX7axXcxX7cxXcxX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xXbxX1xX37bxXdxX3xX4xX1xX51xX15xX3xXexX2exX11bxX4xX1xX3xX21xX1xXdxX38xX26xX3xXexX2exXb6xX53cxX4xX3xX94xX76xX96xX97xX3xXexX80xX21xX1xX3xX15bxX85xX3xX57xX1xX4d8xX3xXexX51xX4xX1xX3xX94xX76xX96xX97xX3xXexX80xX21xX1xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX21xXexX10xX2exX3xX73xXexX1xX15xX26xX14dxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX175xXdxX73xXexX1xX17axX3xX22exX18bxX17dxXbxX1bxX180xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX17axX3xX1bbxX163xX200xXbxX1bxX180xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX61xX61xXdxX126xX14dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX21xX1xX126xX15bxX21xX61xX21xX10xX175xX7xX61xX18bxX18bxX18bxX17dxX61xX2xX1bbxX18bxX73xX18bxX2xX1bbxX18bxX163xX17dxX163xXexX1c6xX1c2xX2xX1bbxX18axX5xX17dxX126xX14exXbxX22xX1adxX2exX9xX18axX1c6xX200xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX175xXdxX73xXexX1xX9xXaxX22exX18bxX17dxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bbxX163xX200xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxXafxX21xXaxX12xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xX3xX4exX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX4xX11bxX4xX3xX21xX22xX85xX21xX1xX3xX4xX1xX540xX4xX3xX21xX376xX21xX22xX3xXc3xXdxXc5xX26xX3xXexX2exX6xXcbxX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX73xXe9xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX1xX15xX4exX38xX21xX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX20axX3dxX3xX7cxX97xX74cxX74dxXcxX3xX4xX1xX80xX3xX36xX2fxXafxX3xX4xX11bxX4xX3xX21xX1xX85xX3xXexX2exXb6xX116xX21xX22xX3xX36xX102xX21xX22xX3xXexX2exX14xX21xX3xX36xX51xX6xX3xX14dxX85xX21xX3xXexX1xX51xX3xXexX2exX389xX21xX3xXcxX1xXdxX14xX21xX3xX57xX18xX26xXcbxX3xX1bxX476xX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xXcbxX3xX1bxX476xX3xX57xX58xX26xX3xX211xX88xX21xX1xX3xX15bxX85xX3xX4xX11bxX4xX3xXc3xX1xX15xX3xX15bxXb2xX4xX3xX5xX3dexX21xX3xX4xX4ddxX21xX3xXbxX1xX3d7xXdxX3xX1xXb7xXbxX3xX15bxX53cxXdxX3xX4xX1xX54axX21xX1xX3xX4cxX15xX4exX4fdxX21xX3xX36xX51xX6xX3xXbxX1xXb6xX3f5xX21xX22xXcbxX3xX14dxX6xX21xX3xX36xX2fxXdxX3xX73xXdxX38xX21xX3xX4xX1xX6xX3xX26xc96cxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX15xX4exX14xX21xX3xXexX2exX15xX4exX4fdxX21xX3xX36xX384xX21xX3xXbxX1xXe9xX3xX1xX15xX4exX21xX1xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX7xX1cxX3xX73xXe9xX21xX22xX3xXbxX1xXb6xX3f5xX21xX22xX3xXexXdxX38xX21xX3xX36xX37bxX26xX3xX14dxX37bxXafxX3xXexX1xX10xXafxX3xX4exX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xXc3xX69exX3xXexX1xX15xX4ddxXexX3xX21xX1xXb6xX17axX3xX36xX376xX21xX22xX3xXc3xX1fxXcbxX3xX36xX376xX21xX22xX3xXc3xXdxXc5xX26xX3xX15bxX85xX3xXbxX1xX394xX3xX1xXdxX38xX15xX3xX1bxX10xXcbxe69exX3xX36xXc5xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX126xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xXafxX73xX4exXaxX12xX22dxX51xXbxX3xXexX1xX116xXdxX3xX21x8d81xX26xX3xX14dxX1209xXexXcbxX3xXexX1xX10xXafxX3xX73xX840xXdxX3xX15bxX85xX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xX14dxX11bxXafxX3xXc3xX51xXbxX3xXexX1xX116xXdxX3xX36xX384xX21xX3xX5xXb2xX4xX3xX5xXb6xXb7xX21xX22xX3xX4xX1xX540xX4xX3xX21xX376xX21xX22xX3xX36xXc5xX3xX4xX102xX3xX14dxXdxX38xX21xX3xXbxX1xX11bxXbxX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX36xX3d7xXdxX3xX15bxX53cxXdxX3xXexX692xX3xX4xX1xX540xX4xXcbxX3xX4xX11bxX3xX21xX1xX3dexX21xX3xX1xXafxX2fxXexX3xX36xX3d3xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX36xX37bxX26xX3xX14dxX37bxXafxX3xX4xX11bxX4xX3xX36xXdxX4fdxX15xX3xXc3xXdxX38xX21xX3xX6xX21xX3xXexXafxX85xX21xX3xXexX1xX10xXafxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX126xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxX15bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX2exX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX14xX21xX3xX4cxX15xX6xX21xX17axX0xX61xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14bxXexX1xX15xX26xX14dxX14bxX6xX21xX73xX14bxX7xX6xXbxXafxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX389xXexX3xX6xX21xX3xXc3xX1xXdxX3xX73xX394xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX1xX2exX10xX227xX9xXaxX61xX6xX21xX14bxX21xXdxX21xX1xX14bxXexX2exX6xXexX14bxXexX15xX61xX14dxX6xXexX14bxX6xX21xX14bxXc3xX1xXdxX14bxX73xX15xX21xX22xX14bxX1bxX10xX14bxX73xXdxX10xX21xX14bxX73xX15xX6xX14bxX73xXafxX21xX14bxX1xXafxX4xX14bxX7xXdxX21xX1xX14bxXafxX14bxX4xX6xX26xX14bxX1bxX15xX4exX10xX21xX61xX18bxX18axX2xX1c6xX1c2xX1c6xX126xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX61xX26xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX18bxX17dxX61xX21xX10xX175xX7xX61xX18bxX18bxX2xX1c2xX61xX2xX1bbxX18bxX73xX17dxX17dxX200xX1bbxX2xX2xX200xXexX22exX163xX17dxX1bbxX1bbxX5xX17dxX126xX14exXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX15bxX12xX0xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX389xXexX3xX6xX21xX3xXc3xX1xXdxX3xX73xX394xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX1xX2exX10xX227xX9xXaxX61xX6xX21xX14bxX21xXdxX21xX1xX14bxXexX2exX6xXexX14bxXexX15xX61xX14dxX6xXexX14bxX6xX21xX14bxXc3xX1xXdxX14bxX73xX15xX21xX22xX14bxX1bxX10xX14bxX73xXdxX10xX21xX14bxX73xX15xX6xX14bxX73xXafxX21xX14bxX1xXafxX4xX14bxX7xXdxX21xX1xX14bxXafxX14bxX4xX6xX26xX14bxX1bxX15xX4exX10xX21xX61xX18bxX18axX2xX1c6xX1c2xX1c6xX126xX1xXexX26xXaxX12xX76xX389xXexX3xX6xX21xX3xXc3xX1xXdxX3xX73xX394xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX73xX394xX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX73xX15xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX36xXb6xX6xX3xX36xX102xX21xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX3dxX3xXcxX2exXb6xX116xX21xX22xX3xXcxX70xX57xX20axX3xX57xX58xX26xX3xX96xX1xXb6xXb7xX21xX22xX3xX3f1xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXcbxX3xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xX42cxX3xX36xX476xX3xX73xXdx7e6exX21xX3xX2exX6xX3xXexX2exXafxX21xX22xX3xXexX1xX116xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xXc3xX1xX11bxX3xX5xX3dexX15xX3xX21xX1xXb6xX21xX22xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX14dxX51xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxXcbxX3xX73xc287xX21xX3xXexX53cxXdxX3xXexXdxX4fdxX26xX3xX58xX21xX3xX21xX22xX15xX4exX3xX4xX3f5xX3xX1bxX37bxX4exX3xX2exX6xX3xXexX6xXdxX3xX21xX2fxX21xX3xX22xXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX126xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX15bxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX96xX22xX15xX4exX3xX4xX3f5xX3xXexX6xXdxX3xX21xX2fxX21xX3xX22xXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xXexX94fxX3xX387xX14dxX384xX21xX3xX4xX102xX4xX3bcxX3xXexX2exX14xX21xX3xX203xX211xX3xX2xX3xX3dxX3xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xXaxX3xX1xX2exX10xX227xX9xXaxX61xX14dxX6xX21xX14bxX73xXafxX4xX14bxX15bxXdxX10xXexX61xX21xX22xX15xX4exX14bxX4xXafxX14bxXexX6xXdxX14bxX21xX6xX21xX14bxX22xXdxX6xXafxX14bxXexX1xXafxX21xX22xX14bxXexX15xX14bxX14dxX10xX21xX14bxX4xXafxX4xX14bxXexX2exX10xX21xX14bxX4cxX5xX14bxX2xX14bxXafxX14bxX1xX6xX14bxXexXdxX21xX1xX61xX18bxX18axX2xX18axX1c6xX2xX126xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX61xX26xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX18bxX17dxX61xX21xX10xX175xX7xX61xX18bxX18bxX2xX22exX61xX2xX1bbxX18bxX73xX17dxX18bxX18axX18axX163xX163xX18axXexX1bbxX1c2xX2xX22exX17dxX5xX17dxX126xX14exXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX1xXdxX14xX26xX3xXexX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX1bxX10xX3xX36xXdxX38xX21xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xX3dxX3xX57xX58xX26xX3xX5bxX15xX4exX14xX21xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX15bxX12xX0xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX96xX22xX15xX4exX3xX4xX3f5xX3xXexX6xXdxX3xX21xX2fxX21xX3xX22xXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xXexX94fxX3xX387xX14dxX384xX21xX3xX4xX102xX4xX3bcxX3xXexX2exX14xX21xX3xX203xX211xX3xX2xX3xX3dxX3xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xXaxX3xX1xX2exX10xX227xX9xXaxX61xX14dxX6xX21xX14bxX73xXafxX4xX14bxX15bxXdxX10xXexX61xX21xX22xX15xX4exX14bxX4xXafxX14bxXexX6xXdxX14bxX21xX6xX21xX14bxX22xXdxX6xXafxX14bxXexX1xXafxX21xX22xX14bxXexX15xX14bxX14dxX10xX21xX14bxX4xXafxX4xX14bxXexX2exX10xX21xX14bxX4cxX5xX14bxX2xX14bxXafxX14bxX1xX6xX14bxXexXdxX21xX1xX61xX18bxX18axX2xX18axX1c6xX2xX126xX1xXexX26xXaxX12xX96xX22xX15xX4exX3xX4xX3f5xX3xXexX6xXdxX3xX21xX2fxX21xX3xX22xXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xXexX94fxX3xX387xX14dxX384xX21xX3xX4xX102xX4xX3bcxX3xXexX2exX14xX21xX3xX203xX211xX3xX2xX3xX3dxX3xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX2exXafxX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX29xX21xX1xX3xXexX2exX2fxX21xX22xX3xX4xX11bxX4xX3xX21xX1xX85xX3xX1bxX10xX3xX36xX102xX21xXcbxX3xXexX2exX37bxX3xXc3xX1xX11bxX4xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX4cxX15xX4exX3xX36xX51xX21xX1xX3xXexX2exX14xX21xX3xX4cxX15xX3d7xX4xX3xX5xX3d3xX3xX2xX3xX3dxX3xX70xX85xX3xXcxX88xX21xX1xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX4xX1xX80xX3xX22xX3dexX4exX3xX26xX389xXexX3xXexX2exX4ddxXexX3xXexXb2xX3xX6xX21xX3xXexXafxX85xX21xX3xX22xXdxX6xXafxX3xXexX1xXbcxX21xX22xX3xX3f1xX7axXcxX7cxXcxX42cxX3xX26xX85xX3xX4xX4f8xX21xX3xX73xX15dexX21xX3xXexX53cxXdxX3xX7xXb2xX3xX4xX2fxX21xX1xX3xXexX2exX6xX21xX1xX3xXc3xX1xXbcxX21xX22xX3xX4xXbcxX21xX22xX3xX14dx121acxX21xX22xX3xX22xXdx8adbxX6xX3xX4xX11bxX4xX3xX36xX3f5xX21xX3xX15bxX51xX3xXc3xXdxX21xX1xX3xX73xXafxX6xX21xX1xX3xX15bxX4ddxX21xX3xXexX37bxXdxX3xX1xX85xX21xX1xX3xXc3xX1xX11bxX4xX1xX126xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX15bxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX15xX5xX12xX0xX73xXdxX15bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX61xX73xXdxX15bxX12xX0xX61xX73xXdxX15bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX15xXexX1xXafxX2exXaxX12xX24axX376xX21xX3xX74dxX540xX4xX0xX61xXbxX12
Văn Đức