Cam bưởi héo rũ, ngô đậu chết khô vì nắng hạn
(Baohatinh.vn) - Ở chảo lửa Hương Khê (Hà Tĩnh), hàng nghìn ha lúa, hoa màu của nông dân đang bị khô héo vì thiếu nước, hàng trăm ha cây ăn quả đang trong tình trạng “hấp hối” vì khát…
9d1exa0e6x14e13xfd56xa868xc739xd0aax12e78xfca6xX7x11fdexa473x136b6xbb1bx13ec1xeb11xX5xc1f6xXax13c61xa69cxX6x140b4xX3x136e8xb310xc12fxXdxX3xX1x1386bxdbafxX3xa7e9x1224cx14a82xX3x15097x14e00xfc76xX3xd95cxaa56xd9e9xX3xX4xX1xfcaexXexX3x13be4xX1xX26xX3xc2bdxe5caxX3xX24x15096xX24xX25xX3xX1xe485xX24xX0x10560xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf07xX10xX6xde09xXaxX12x10cfexX3xX4xX1x105f3xX1exX3xX5x108d2xX6xX3xX50xX18x13ff0xX24xX25xX3xe2e5xX1xbbc1xX3x12bafxX50xa006xX3xXcxdfa1xX24xX1xc72cxX22xX3xX1xX6dxX24xX25xX3xX24xX25xX1xX36xX24xX3xX1xX6xX3xX5x11271xX6xX22xX3xX1xX1exX6xX3xX15xX6dxX2axX3xX4xd173xX6xX3xX24xX26xX24xX25xX3xX53x134bfxX24xX3xX28xX6xX24xX25xX3xX17x10ad1xX3xX31xX1xX26xX3xX1xX1dxX1exX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX2exX2axX3xX24xX18x14501xX4xX22xX3xX1xX6dxX24xX25xX3xXexX20xf3aexX15xX3xX1xX6xX3xX4xX9bx14cb8xX3xXc4xX24xX3xc33exX2axX5axX3xX28xX6xX24xX25xX3xXexX20xX1exX24xX25xX3xXexX36xX24xX1xX3xXexX20xX3exX24xX25xX3x12106xX1x103f6xXbxX3xX1xf920xXdxb0dexX3xX35xX36xX3xX31xX1x100f7xXexabccxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7d3xX24xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10x1124bxXexd61fxX6xX5xXdxX25xX24xe7f7xX3xX4xX10xX24xXexX10xX20xaf36xXaxX12xX13xX6xX15xX22xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0a7xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxd058xXdxX53xXexX1xX129xX3xfbe2xX2x1198fxXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3x10f4bxX2xe390xXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdx13592xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xb54dxX18dxX1b3xddbfxX41xX2xX1b3xX1b3xX53xX1b3xX1b3xX2xX2x118e6xX2xX17exXexX2xX1b3xX18bxX18bxX1b3xX5xX18dxX1a0xba53xXbxX25x9fdexX20xX9xX1c0xX1c0xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX12x12298xX2exX2axX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX4x110c9xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX15xX18xX6xX3xX31xXa4xXbxX3xXexX1xc464xXdxX3xX1b3xX18dxX18dxX3xX25xXf1xX4xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX92xX6xX3xX25xXdxX6xX3xX28xX36xX24xX1xX3xX26xX24xX25xX3xX23exX25xX2axXccxc36bxX24xX3x14245xXdxX2exXexX3x14cd9xfbd4xX1exX3xX7xbe34xX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xXcxX20xX1exX24xX25xX3xX1xX63xX24xX3xX2xX3xXexX1xXfaxX24xX25xX3xXd1xX2axX6xX22xX3xX1b3xX1a0xX18bxX18dxX18dxX3xX1xX6xX3xX4xX6xX15xX22xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX17exX18dxX3xX1xX6xX3xX4xX1xe504xX3xX19xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX28xX6xX24xX25xX3xX17xXa4xX3xX5axX24xX1xX3xX1xX18xX19xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX69xX15xX3xXexX20xeb78xX24xX25xX3xX17xX19xXdxX3xX1xX3exX24xX3xX1xXfaxX24xX1a0xX3xXcxX20xX1exX24xX25xX3xX28xX249xX3xX4xX249xX3xX18bxX18dxX3xX1xX6xX3xX17xX18xX19xXdxX3xafe0xX1xX85xX4xX3xXcxX20xX3exX4xX1xX22xX3xX17cxX18dxX3xX1xX6xX3xX4xX9bxXccxX3xX4xX6xX15xX22xX3xX17exX3xX1xX6xX3xX4xX9bxXccxX3xX4xX1xX2ddxX3xX28xX287xX3xX4xX1xX2axXccx11f3cxX24xX3xX7xX6xX24xX25xX3xX85xX6xX3xX35xX6dxX24xX25xX22xX3xX31xX1xX26xX3xX24xX25xX306xX24xX3xX20x13fd1xXdxX3xX4xX1xXfaxXccxX3xX7xX1dxX15xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xXcxX20xX1exX24xX25xX3xX31xX1xXdxX3xXexX1xX25axXdxX3xXexXdxX2exXexX3xX53xXdxX27exX24xX3xX17xXdxX2exX24xX3xXbxX1xf07dxX4xX3xXexX3exXbxX22xX3xX15xf186xX4xX3xX53xdb48xX3xX15xe40dxXexX3xX7xXf1xX3xX35xX3c6xX24xX25xX3xX28xX287xX3xX121xX2axXedxXexX3xX1xXdxa129xX24xX3xX15xX18xX6xX22xX3xX24xX1xX18xX24xX25xX3xX5xX18x133ccxX24xX25xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX28xXfaxX24xX25xX3xX31xX35dxX3xX35xX6dxX3xX53xf59exX3xX17xXfaxX1exX3xXexXdxX2exXbxX3xXexf752xX4xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX3xX25xX6xXccxX3xX25xX39xXexX3xXexX20xX1exX24xX25xX3xX24xX1xXdx105afxX2axX3xX24xX25xX6dxXccxX3xXexXb9xXdxX3xX24xX69xX24xX3xX53xXdxX3dexX24xX3xXex120aexX4xX1xX3xXexX1xXdxX3dexXexX3xX1xX3exXdxX3xX4xX9bxXccxX3xXexX20xX378xX24xX25xX3xX4xX92xX6xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX4xX249xX3xXexX1xX35dxX3xXexXc4xX24xX25xX3xX5xX69xX24xX3xXexX20xX1exX24xX25xX3xXexX1xX25axXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xXexXb9xXdxX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX53xXexX1xX129xX3xX17cxX2xX17exXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3xX18bxX2xX18dxXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdxX1a0xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX1b3xX1b3xX53xX1b3xX1b3xX2xX2xX1b6xX18bxb5e6xXexX1b3xX18dx10897xX2xX17cxX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xX1cfxX20xX9xX1b3xX17cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX12xX23exX25xX2axX378xX24xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xXexX18xXb9xXdxX3xXexf908xX3xX4xXfaxX4xX3xX31xX1xX10xX3xX7xX2axXf1xXdxX3xX24xX1xf125xX22xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX24xX25xfd1exX15xX3xX19xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX28xX287xX3xX4xX3exX24xX3xX31xXdxX3dexXexX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xa19cxf3e5xX24xX3xX4xX1xX85xX24xX25xX3xXexX26xXdxX3xX20xX6xX3xX35xX18xX25axX24xX3xX17xX18xX19xXdxX22xX3xX26xX24xX25xX3xX23exX25xX2axXccxX27exX24xX3xX281xXdxX2exXexX3xX286xX287xX1exX3xX19xX3xXexX1xX26xX24xX3xX2xX22xX3xX121xX287xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xde5dxX26xX3xX4xX1x14b44xX3xX121xX2axXf1xX24xX25xX3xX6xX1exX3xX24xX18xXb9xX4xX3xXbxX1xX449xX6xX3xX7xX6xX2axX3xX24xX1xX6dxX22xX3xX121xX249xXexX3xX121xX6xX129xX3xX13xX1xX18xX6xX3xX17xX6xX1exX3xX25xXdxX25axX3xX24xX25xX18xX25axXdxX3xXexX20xX378xX24xX25xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xX85xX24xX25xX3xXexX26xXdxX3xXbxX1xX5axXdxX3xX28xXf1xXdxX3xX15xX3c2xXexX3xX35xXb9xXdxX3xX1xX3exX24xX3xX1xXfaxX24xX3xX31xX1dxX1exX3xX53xX6dxXdxX3xX24xX1xX18xX3xX1xXdxX3dexX24xX3xXexX3exXdxX1a0xX3xX23exX25xX2axX378xX24xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xXexX18xXb9xXdxX3xXexX59exX3xX4xXfaxX4xX3xX31xX1xX10xX3xX7xX2axXf1xXdxX3xX24xX1xX5afxX22xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX24xX25xX5b9xX15xX3xX28xX287xX3xX4xX3exX24xX3xX31xXdxX3dexXexX1a0xX3xXcxX1xX29xX15xX3xX4xX1xX449xX22xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX1exX3exXexX3xX28xX6xX24xX25xX3xX17xX39xXexX3xX28xX5b9xX2axX3xX31xX1xX6xX24xX3xX1xXdxX2exX15xX3xX53xX5b9xX24xX3xXexX1xX36xX3xX5xXedxXccxX3xX28xX9bxX2axX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX28xX35dxX3xXexX18xXb9xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX9bxXccxX3xX28xX18xX3eexX4xX1a0xX3xX153xX19xXdxX3xX35xX29xXccxX22xX3xX24xX2exX2axX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX4xX249xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX15xX18xX6xX3xX31xXa4xXbxX3xXexX1xX25axXdxX3xXexX1xX36xX3xXexX1exX6dxX24xX3xX17xX3c9xX3xX1b3xX18dxX18dxX3xX25xXf1xX4xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX92xX6xX3xX25xXdxX6xX3xX28xX36xX24xX1xX3xX7xX28bxX3xX31xX1xX249xX3xX4xX3b9xX2axX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX53xXexX1xX129xX3xX17cxX2xX17exXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3xX18bxX2xX18dxXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdxX1a0xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX1b3xX1b3xX53xX1b3xX1b3xX2xX1b3xX18dxX2xX18dxXexX18bxX511xX1b3xX1b6xX17cxX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xX1cfxX20xX9xX1c0xX515xX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX12xX50xX6dxX24xX25xX3xXexX20xXc4xX15xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX15xX22xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX28xX6xX24xX25xX3xX1xXedxXbxX3xX1xXf1xXdxX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX25xX1xXdxX3xX24xX1xX29xX24xX22xX3xX15xX3c9xXexX3xX7xXf1xX3xX1xX3c9xX3xX53xX9bxX24xX3xX19xX3xX121xX287xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX62cxX26xX3xX6bxX24xX63xXdxX3xX35xX409xX6xX3xX4xX6xX15xX3xX67xX1xX10xX3xX286xX9bxXccxX3xX5xXb9xX24xX3xX24xX1xXedxXexX3xX1xX2axXccxX3dexX24xX73xX3xX28xX287xX3xX4xX249xX3xXexX9bxX15xX3xX5x11dcaxX3xXebxX17xX2axX26xX24xX25xX3xX17xX5afxXf3xX1a0xX3xX23exX25xX2axXccxX69xX24xX3xX53xX1exX3xX5xX6dxX3xX1xX306xX3xX19xX3xX121xX6xX3xX4xXfaxX4xX3xX24xX25xX2axX378xX24xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX24xX1xX18xX3xX6xX1exX3xX1xX378xX22xX3xX7xX26xX24xX25xX3xX5xXb9xX24xX3xX24xX69xX24xX3xXebxX1xX2exXexX3xX4xXfaxX4xX1xXf3xX1a0xX3xXcxX1xX10xX1exX3xX1xX306xX22xX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX4xX1xX631xX3xX4xX1xXa4xX2axX3xXexX1xXedxXexX3xXexX1xX2axX3xXexX20xX1exX24xX25xX3xX15xX3c6xX6xX3xX35xX415xX3xX24xXc4xX15xX3xX24xX6xXccxX3xX15xX6dxX3xXexX1xX29xX15xX3xX4xX1xX449xX3xX31xX1xX249xX3xX25xXdxf993xX3xX28xX18xX3eexX4xX3xX4xX9bxXccxX3xX4xX6xX15xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX53xXexX1xX129xX3xX17cxX2xX17exXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3xX18bxX2xX18dxXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdxX1a0xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX1b3xX1b3xX53xX1b3xX1b3xX2xX1b3xX2xX18dxX18bxXexX511xX17cxX515xX18bxX17exX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xX1cfxX20xX9xX511xX1b6xX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX12x112d6xX24xX1xX3xXcxX1xXfaxXdxX3xX281xXc4xX24xX3xXcxX2axXedxX24xX3xX5xX1exX3xX5xX39xX24xX25xX3xX31xX1xXdxX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xXexX1xX35dxX3xX17xX63xX15xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xXexX18xXb9xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX4xX9bxXccxX3xX4xX6xX15xX22xX3xX17xX18xX19xXdxX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xXad1xX24xX1xX3xXcxX1xXfaxXdxX3xX281xXc4xX24xX3xXcxX2axXedxX24xX3xX6bxXexX1xX26xX24xX3xX1c0xX22xX3xX121xX287xX3xX32exX1xX85xX4xX3xXcxX20xX3exX4xX1xX73xX3xX5xX1exX3xX5xX39xX24xX25xX3xX24xX249xXdxX129xX3xX23exX25xX6dxXccxX3xX24xX6dxX1exX3xX4xX21xX24xX25xX3xXbxX1xX5axXdxX3xX4xX1xX3b9xX24xX25xX3xX31xXdxX2exX24xX3xX4xX6xX15xX22xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX24xX25xX18xX25axXdxX3xXexX20xX378xX24xX25xX3xX28xX6xX2axX3xX5xc86dxX24xX25xX3xX5xX39xX15xX1a0xX3xX62cxXfaxX24xX25xX3xX24xX249xXdxX3xX24xX1xXedxXexX3xX5xX6dxX3xX24xX25xX2axX378xX24xX3xX28xXdxX3dexX24xX3xX19xX3xX28xX9bxXccxX3xXd1xX2axXfaxX3xXccxX2exX2axX22xX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX28xX92xX3xXexX5axXdxX3xX28xX35dxX3xX4xX1xX3exXccxX3xX15xXfaxXccxX3xX17xX63xX15xX22xX3xXexX20xX1exX24xX25xX3xX31xX1xXdxX3xX24xX25xX2axX378xX24xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xXexX1xX36xX3xX121xX6xX3xX24xX69xX24xX3xX24xX2exX2axX3xX4xX3b9xX2axX3xX28xX18xX3eexX4xX3xX4xX9bxXccxX3xXexX1xX36xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX449xX3xX4xX21xX24xX25xX3xX5xX6dxX3xXd1xX2axXfaxX3xX5xXb9xX24xX3xX7xX1exX3xX35xXb9xXdxX3xX31xX1xX5axX3xX24xXc4xX24xX25xX3xX4xX92xX6xX3xX24xX25xX18xX25axXdxX3xX53xX9bxX24xX1a0xX3xX67xX1xX26xX24xX25xX3xX17xXdxX2exXexX3xX35xX18xX25axX24xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX24xX1xX6dxX3xXexX26xXdxX3xX7xX28bxX3xX4xXba5xX24xX3xX7xXf1xX24xX25xX3xX4xX5b9xX15xX3xX4xX409xX3xX28xX18xX3eexX4xX3xX17xX6xX1exX3xX24xX1xXdxX69xX2axX3xX24xX25xX6dxXccxX3xX24xX9c8xX6xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX24xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX123xX6xX5xXdxX25xX24xX129xX3xX4xX10xX24xXexX10xX20xX131xXaxX12xX23exX25xX26xX22xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xX3xX53xXexX1xX2axX15xX17xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX53xXexX1xX129xX3xX17cxX2xX17exXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3xX18bxX2xX18dxXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdxX1a0xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX1b3xX1b3xX53xX1b3xX1b3xX2xX1b3xX18dxX17exX1b3xXexX1c0xX18dxX18bxX17exX17exX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xX1cfxX20xX9xX1c0xX511xX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX12xa786xX5b9xX24xX3xX24xX1xX18xX3xXexX1exX6dxX24xX3xX17xX3c9xX3xX53xXdxX3dexX24xX3xXexX449xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX3xX50xX2ddxX3xXexX1xX2axX3xX19xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX28xX287xX3xX4xX1xX2exXexX3xXexX20xX39xX24xX25xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX281xX415xX3xX1xX2ddxX3xXexX1xX2axX22xX3xXexX1exX6dxX24xX3xX1xX2axXccxX3dexX24xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX7xX5axX24xX3xX121xX2axXedxXexX3xX1xX63xX24xX3xX1b3xX1a0xX18dxX18dxX18dxX3xX1xX6xX3xX5xX85xX6xX22xX3xX24xX1xX18xX24xX25xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xX3xX31xX1dxX1exX3xX53xX6dxXdxX3xX31xX1xXdxX2exX24xX3xX31xX1xX1exX5axX24xX25xX3xX1b3xX17exf5e2xX3xX53xXdxX3dexX24xX3xXexX449xX4xX1xX3xX24xX249xXdxX3xXexX20xX69xX24xX3xX17xXa4xX3xX5axX24xX1xX3xX1xX18xX19xX24xX25xX1a0xX3xXcxX20xX1exX24xX25xX3xX28xX249xX22xX3xX31xX1xX1exX5axX24xX25xX3xX515xX18dxX3xX1xX6xX3xX5xX85xX6xX3xX28xX287xX3xX4xX1xX2exXexX22xX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX4xX249xX3xX31xX1xX5axX3xX24xXc4xX24xX25xX3xX1xX378xXdxX3xXbxX1xX415xX4xX1a0xX3xX153xX69xX24xX3xX4xX3exX24xX1xX3xX28xX249xX22xX3xX4xX249xX3xX31xX1xX1exX5axX24xX25xX3xX17cxX18dxX18dxX41xX511xX18dxX18dxX3xX1xX6xX3xX4xX9bxXccxX3xX28xX29xX2axX3xX17xXa4xX3xX5axX24xX1xX3xX1xX18xX19xX24xX25xX3xX17xX19xXdxX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX22xX3xX53xX409xX3xX17xXfaxX1exX3xX7xX5axX24xX3xX5xX18xX3eexX24xX25xX3xXexX1xX2axX3xX1xX1exX3exX4xX1xX3xX7xX28bxX3xX20xXedxXexX3xXexX1xXedxXbxX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX62cxX3c2xX4xX3xX17xXdxX3dexXexX3xX24xX1xXedxXexX22xX3xX25xX5b9xX24xX3xX24xX1xX18xX3xXexX1exX6dxX24xX3xX17xX3c9xX3xX53xXdxX3dexX24xX3xXexX449xX4xX1xX3xX4xX9bxXccxX3xX24xX25xX26xX3xX6bxX511xX17exX18dxX3xX1xX6xX73xX3xX17xXa4xX3xXexX1xXdxX3dexXexX3xX1xX3exXdxX22xX3xX4xX249xX3xX1xX63xX24xX3xX17cxX18dxX18dxX3xX1xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX287xX3xX4xX1xX2exXexX1a0xX3xX153xX6dxX3xX23exX25xX26xX3xXcxX1xXa4xX3xX13xX85xX4xX22xX3xXexX1xX26xX24xX3xX18bxX3xX121xX287xX3xX62cxXdxX433xX24xX3xX286x1356axX3xXexX1xX6xX24xX3xXexX1xX19xX129xX3xXebxX23exX25xX26xX3xX4xX1xX2exXexX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xX28xX2exX24xX3xX24xa068xXdxX3xX4xX1xX85xX24xX25xX3xXexX26xXdxX3xX4xXba5xX24xX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX4xX39xXexX3xX31xXa4xXbxX3xX4xX1xX1exX3xXexX20xX9bxX2axX22xX3xX17xXba5xX3xXc4xX24xX3xX24xX9c8xX6xX1a0xX3xX281xX415xX3xX24xX6dxXccxX3xX25xXdxX6xX3xX28xX36xX24xX1xX3xXexX26xXdxX3xXexX20xX378xX24xX25xX3xX1xX63xX24xX3xX515xX3xX7xX6dxX1exX3xX24xX25xX26xX3xX24xX1xX18xX24xX25xX3xX4xX9bxXccxX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xXbxX1xXfaxXexX3xXexX20xXdxX35dxX24xX3xX28xX18xX3eexX4xX22xX3xX28xX2exX24xX3xX17xX9bxXccxX3xX25xXdxX25axX3xXexX1xX36xX3xX4xX9bxXccxX3xX31xX1xX26xX22xX3xXexX10xX1exX3xXexX249xXbxX3xXexX59exX3xX25xXf1xX4xX3xX28xX2exX24xX3xX24xX25xX306xX24xX22xX3xX4xX1xXfaxXccxX3xX4xX5axX3xX5xXfaxX22xX3xX4xX5axX3xX17xX26xX24xX25xX1a0xX3xX13xX9bxXccxX3xX24xX25xX26xX3xX19xX3xX28xX9bxXccxX3xX4xX1xX92xX3xXccxX2exX2axX3xX53xX409xX6xX3xX35xX6dxX1exX3xX24xX25xX2axX378xX24xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xXexX409xX3xX24xX1xXdxX69xX24xX3xX6bxX24xX18xXb9xX4xX3xX15xX18xX6xX73xX22xX3xXexX20xX1exX24xX25xX3xXexX1xX25axXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX4xX5axX3xXexX1xXfaxX24xX25xX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xX4xX249xX3xX15xX18xX6xX3xX15xX6dxX3xX24xX1xXdxX3dexXexX3xX28xX3c9xX3xX4xX6xX1exX3xXexX1xX36xX3xX4xX9bxXccxX3xX31xX1xX26xX24xX25xX3xXexX1xX35dxX3xX7xXf1xX24xX25xX3xX24x1277dxXdxX1a0xX3xX23exX1xX18xX3xX35xX415xX3xX121xX2axX9bxX24xX3xXexX1xX36xX3xX25xXdxX6xX3xX28xX36xX24xX1xX3xXexX1xX2axX3xX35xX433xX3xX25xX5b9xX24xX3xX17exX3xXexX20xXdxX3dexX2axX3xX28xX378xX24xX25xX3xXexX20xX69xX24xX3xX53xXdxX3dexX24xX3xXexX449xX4xX1xX3xX24xX6dxXccxX3xXexX1xX36xX3xX35xX415xX3xX1xX2ddxX3xXexX1xX2axX3xX4xX1xX39xX4xX3xX4xX1xX39xX24xX3xX5xX6dxX3xX15xXedxXexX3xXexX20xX39xX24xX25xXf3xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX53xXexX1xX129xX3xX17cxX2xX17exXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3xX18bxX2xX18dxXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdxX1a0xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX1b3xX1b3xX53xX1b3xX1b3xX2xX1b3xX1b3xX515xX1b3xXexX511xX511xX18dxX2xX2xX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xX1cfxX20xX9xX17exX2xX515xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX32exX1xX249xX3xX13xX1xX92xX3xXexXa4xX4xX1xX3xc3cexX153xX23exX5e9xX3xX1xX2axXccxX3dexX24xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX32exX1xX6xX24xX3xX67x112adxX3xX4xX1xX1exX3xX17xXdxX2exXexX129xX3xXebxX286xX3c2xX4xX3xX53xX3c6xX3xX1xX3dexX3xXexX1xXf1xX24xX25xX3xXexX1xX92xXccxX3xX5xX3eexXdxX3xX25xX378xX15xX3xX1xX378xX22xX3xX28xX29xXbxX3xX4xX1xX3b9xX6xX3xX24xX18xXb9xX4xX22xX3xX31xX69xX24xX1xX3xX15xX18xX63xX24xX25xX3xXexX20xX69xX24xX3xX28xXa4xX6xX3xX17xX6dxX24xX3xX28xX287xX3xX28xX18xX3eexX4xX3xX28xX5b9xX2axX3xXexX18xX3xX31xX1xXfaxX3xX24xX1xXdxX433xX2axX1a0xX3xe62bxX1exX24xX25xX3xX35xXb9xXdxX3xX28xXdxX433xX2axX3xX31xXdxX3dexX24xX3xXd1xX2axXfaxX3xX31xX1xX39xX4xX3xX24xX25xX1xXdxX3dexXexX22xX3xX1xX3exX24xX3xX1xXfaxX24xX3xX31xX1dxX1exX3xX53xX6dxXdxX3xX24xX69xX24xX3xX7xX5axX24xX3xX121xX2axXedxXexX3xX24xX26xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX3dexXbxX3xX17xXa4xX3xX5axX24xX1xX3xX1xX18xX19xX24xX25xX22xX3xXexX1xXdxX3dexXexX3xX1xX3exXdxX3xX20xXedxXexX3xX5xXb9xX24xX1a0xX3xX62cxX35dxX3xX4xX249xX3xXexX1xX35dxX3xX53xX2axXccxX3xXexX20xX36xX3xX7xX409xX3xX7xXf1xX24xX25xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX9bxXccxX3xXexX20xX378xX24xX25xX22xX3xX1xX2axXccxX3dexX24xX3xX28xX287xX3xX35xX6dxX3xX28xX6xX24xX25xX3xX4xX1xX631xX3xX28xX3exX1exX3xX4xXfaxX4xX3xX28xXa4xX6xX3xXbxX1xX18xX63xX24xX25xX22xX3xX28xX63xX24xX3xX35xXa4xX3xX35xX29xX24xX3xX1xX6dxX24xX1xX3xXexX1xX92xXccxX3xX5xX3eexXdxX3xX28xXdxX433xX2axX3xXexXdxX2exXexX22xX3xXbxX1xX9bxX24xX3xXbxX1xXf1xXdxX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX35xX433xX3xX4xXfaxX4xX3xX35xX3c6xX24xX25xX3xX7xX5axX24xX3xX121xX2axXedxXexX1a0xXf3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX53xXexX1xX129xX3xX17cxX2xX17exXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX129xX3xX18bxX2xX18dxXbxX121xX131xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX41xX41xXdxX1a0xX17xX6xX1exX1xX6xXexXdxX24xX1xX1a0xX35xX24xX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX2xX18dxX53xX515xX1b3xX2xX1b3xX18dxX18dxX17cxXexX1b3xX17cxX17exX1b3xX5xX17cxX123xX2xX2xX18dxX53xX18dxX1b3xX1b3xX2xX17cxX1b3xX511xXexX18bxX515xX17exX511xX5xX2xX123xX2xX1a0xX1ccxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX175xXdxX53xXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX24xXaxX12xX50xX3exX24xX3xX1xXfaxX24xX3xX53xX6dxXdxX3xX24xX25xX6dxXccxX22xX3xX24xX1xXdxX433xX2axX3xX6xX1exX3xX1xX378xX3xXexX20xX69xX24xX3xX28xXa4xX6xX3xX17xX6dxX24xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX28xX287xX3xX31xX1xX26xX3xX4xX3exX24xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xXaxX281xXb9xXdxX3xX53xXdxX3dexX24xX3xXexX449xX4xX1xX3xX4xX9bxXccxX3xXc4xX24xX3xXd1xX2axX5axX22xX3xX1xX2axXccxX3dexX24xX3xXexX449xX4xX1xX3xX4xX409xX4xX3xXexX2axXccxX69xX24xX3xXexX2axXccxX433xX24xX22xX3xX1xX18xXb9xX24xX25xX3xX53xX5eaxX24xX3xX24xX25xX18xX25axXdxX3xX53xX9bxX24xX3xXexX92xX3xX25xXf1xX4xX3xX4xX9bxXccxX3xX25xXdxX9c8xX3xac35xX15xX22xX3xX15xX3exX24xX1xX3xX53xX3exX24xX3xX28xX5b9xX2axX3xXexX18xX3xX5xX39xXbxX3xX28xX3c2xXexX3xX1xX3dexX3xXexX1xXf1xX24xX25xX3xX15xXfaxXccxX3xX17xX63xX15xX22xX3xXf1xX24xX25xX3xX53xX5eaxX24xX3xX24xX18xXb9xX4xX3xX28xX35dxX3xXbxX1xX415xX4xX3xX35xX415xX3xXexX18xXb9xXdxX3xX4xX9bxXccxX3xXexX20xX378xX24xX25xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX1exX53xXccxXaxX12xXcxX1xX409xX4xX3xX1xXdxX3dexX24xX3xX4xX1xX631xX3xX28xX3exX1exX3xX4xX92xX6xX3xX5xX287xX24xX1xX3xX28xX3exX1exX3xXexX631xX24xX1xX22xX3xX4xX1xX85xX24xX25xX3xXexX26xXdxX3xX4xX21xX24xX25xX3xX28xX6xX24xX25xX3xX25xXedxXbxX3xX20xX85xXexX3xXexX20xXdxX35dxX24xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX24xX3exX1exX3xX35xX1dxXexX3xX15xX3c9xXexX3xX7xXf1xX3xX6xX1exX3xX1xX378xX22xX3xX28xX29xXbxX3xXexX1xX92xXccxX3xX5xX3eexXdxX3xX28xX35dxX3xXexX449xX4xX1xX3xX24xX18xXb9xX4xX1a0xX3xX62cxX378xX24xX25xX3xXexX1xX25axXdxX22xX3xX31xXdxX2exX24xX3xX24xX25xX1xXa4xX3xX5xX69xX24xX3xX4xXedxXbxX3xXexX20xX69xX24xX3xXd1xX2axX6xX24xX3xXexX9bxX15xX22xX3xX1xX103exX3xXexX20xX3eexX3xX4xXfaxX4xX3xXexX20xX3exX15xX3xX28xXdxX3dexX24xX3xXexX3exXdxX3xX24xX1xX9c8xX24xX25xX3xX35xX3c6xX24xX25xX3xX7xX5axX24xX3xX121xX2axXedxXexX3xX4xX9bxXccxX3xXc4xX24xX3xXd1xX2axX5axX3xXexX29xXbxX3xXexX20xX2axX24xX25xX3xX24xX1xX18xX3xX67xX1xX10xX3xX286xX9bxXccxX3xX6bxX121xX287xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX62cxX26xX73xX22xX3xXcxX20xX3exX24xX25xX3xX23ex13ee4xX1exX3xX6bxX121xX287xX3xX32exX1xX85xX4xX3xXcxX20xX3exX4xX1xX73xXaxX3xX123xX3xX32exX1xX249xX3xX13xX1xX92xX3xXexXa4xX4xX1xX3xX1300xX153xX23exX5e9xX3xX1xX2axXccxX3dexX24xX3xX50xX18xX63xX24xX25xX3xX67xX1xX69xX3xX32exX1xX6xX24xX3xX67xX131bxX3xX4xX1xX1exX3xX17xXdxX2exXexX3xXexX1xX69xX15xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX20xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX69xX24xX3xXd1xX2axX6xX24xX129xX0xX41xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX123xXexX1xX2axX15xX17xX123xX6xX24xX53xX123xX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb7dcxXexX3xX24xX1xXedxXexX3xXexXb9xXdxX3xX1b3xX18dxX41xX511xX22xX3xX28xX3eexXexX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX3xX19xX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX15xXb9xXdxX3xX31xX2exXexX3xXexX1xX85xX4xXaxX3xX1xX20xX10xd842xX9xXaxX41xX24xX1exX24xX25xX123xX24xX25xX1xXdxX10xXbxX41xXdxXexX123xX24xX1xX6xXexX123xXexX1exXdxX123xX1b3xX18dxX123xX511xX123xX53xX1exXexX123xX24xX6xX24xX25xX123xX24xX1exX24xX25xX123xX1exX123xX1xX6xX123xXexXdxX24xX1xX123xX15xX1exXdxX123xX31xX10xXexX123xXexX1xX2axX4xX41xX2xX1c0xX17exX1b3xX515xX1b6xX1a0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX1b3xX18dxX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX1b6xX41xX2xX17exX1b3xX53xX2xX2xX1b3xX18dxX18bxX18dxX1c0xXexX511xX17cxX511xX1b6xX515xX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX35xX12xX0xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1876xXexX3xX24xX1xXedxXexX3xXexXb9xXdxX3xX1b3xX18dxX41xX511xX22xX3xX28xX3eexXexX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX3xX19xX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX15xXb9xXdxX3xX31xX2exXexX3xXexX1xX85xX4xXaxX3xX1xX20xX10xX18b1xX9xXaxX41xX24xX1exX24xX25xX123xX24xX25xX1xXdxX10xXbxX41xXdxXexX123xX24xX1xX6xXexX123xXexX1exXdxX123xX1b3xX18dxX123xX511xX123xX53xX1exXexX123xX24xX6xX24xX25xX123xX24xX1exX24xX25xX123xX1exX123xX1xX6xX123xXexXdxX24xX1xX123xX15xX1exXdxX123xX31xX10xXexX123xXexX1xX2axX4xX41xX2xX1c0xX17exX1b3xX515xX1b6xX1a0xX1xXexX15xXaxX12xX1876xXexX3xX24xX1xXedxXexX3xXexXb9xXdxX3xX1b3xX18dxX41xX511xX22xX3xX28xX3eexXexX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX3xX19xX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX15xXb9xXdxX3xX31xX2exXexX3xXexX1xX85xX4xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX138axX6xX2axX3xX31xX1xXdxX3xX4xXfaxX4xX3xXexX20xX29xX24xX3xX15xX18xX6xX3xX53xX26xX24xX25xX3xX24xX1xXdxX3dexXexX3xX31xX2exXexX3xXexX1xX85xX4xX22xX3xXexX1xX25axXdxX3xXexXdxX2exXexX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xXd1xX2axX6xXccxX3xXexX20xX19xX3xX5xX3exXdxX3xX35xXb9xXdxX3xX24xX1xX9c8xX24xX25xX3xX24xX25xX6dxXccxX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX3xX25xX6xXccxX3xX25xX39xXexX1a0xX3xX5e9xX409xX3xX17xXfaxX1exX22xX3xX28xX3eexXexX3xX24xX39xX24xX25xX3xX24xX249xX24xX25xX3xX24xX6dxXccxX3xX7xX28bxX3xX31xX1dxX1exX3xX53xX6dxXdxX3xXexXb9xXdxX3xX1xX2exXexX3xX1b3xX18dxX41xX511xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX35xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX286xX18xX6xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xXedxX15xX3xX28xX378xX24xX25xX22xX3xX20xX2axX3c9xX24xX25xX3xX1xX2ddxX3xXexX1xX2axX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX5xX3exXdxX3xX28xXf1xXdxX3xX15xX3c2xXexX3xX28xX3eexXexX3xX1xX3exX24xX3xX15xXb9xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX18b1xX9xXaxX41xX24xX1exX24xX25xX123xX24xX25xX1xXdxX10xXbxX41xX15xX2axX6xX123xX4xX1xX2axX6xX123xXexX1xX6xX15xX123xX53xX1exX24xX25xX123xX20xX2axX1exX24xX25xX123xX1xX10xX123xXexX1xX2axX123xX1xX6xX123xXexXdxX24xX1xX123xX5xX6xXdxX123xX53xX1exXdxX123xX15xX6xXexX123xX53xX1exXexX123xX1xX6xX24xX123xX15xX1exXdxX41xX2xX1c0xX18bxX511xX511xX18bxX1a0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX1b3xX18dxX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX17cxX41xX1b6xX18bxX53xX17cxX2xX18dxX1b3xX515xX18dxX18dxXexX1b6xX2xX17exX1b3xX1b6xX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX35xX12xX0xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX286xX18xX6xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xXedxX15xX3xX28xX378xX24xX25xX22xX3xX20xX2axX3c9xX24xX25xX3xX1xX2ddxX3xXexX1xX2axX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX5xX3exXdxX3xX28xXf1xXdxX3xX15xX3c2xXexX3xX28xX3eexXexX3xX1xX3exX24xX3xX15xXb9xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX18b1xX9xXaxX41xX24xX1exX24xX25xX123xX24xX25xX1xXdxX10xXbxX41xX15xX2axX6xX123xX4xX1xX2axX6xX123xXexX1xX6xX15xX123xX53xX1exX24xX25xX123xX20xX2axX1exX24xX25xX123xX1xX10xX123xXexX1xX2axX123xX1xX6xX123xXexXdxX24xX1xX123xX5xX6xXdxX123xX53xX1exXdxX123xX15xX6xXexX123xX53xX1exXexX123xX1xX6xX24xX123xX15xX1exXdxX41xX2xX1c0xX18bxX511xX511xX18bxX1a0xX1xXexX15xXaxX12xX286xX18xX6xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xXedxX15xX3xX28xX378xX24xX25xX22xX3xX20xX2axX3c9xX24xX25xX3xX1xX2ddxX3xXexX1xX2axX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX5xX3exXdxX3xX28xXf1xXdxX3xX15xX3c2xXexX3xX28xX3eexXexX3xX1xX3exX24xX3xX15xXb9xXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX23exX1xX9c8xX24xX25xX3xX4xX63xX24xX3xX15xX18xX6xX3xX1xXdxX2exX15xX3xX1xX1exXdxX3xX7xX6xX2axX3xX1xX63xX24xX3xX2xX3xXexX1xXfaxX24xX25xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xX3xXbxX1xX5b9xX24xX3xX24xX6dxX1exX3xX53xXa4xX2axX3xX24xX1xXdxX3dexXexX3xX28xX378xX24xX25xX3xX20xX2axX3c9xX24xX25xX22xX3xX7xX1exX24xX25xX3xX28xXdxX433xX2axX3xX31xX1xXdxX2exX24xX3xX17xX6dxX3xX4xX1exX24xX3xX24xX26xX24xX25xX3xX53xX9bxX24xX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX3xX5xX1exX3xX5xX39xX24xX25xX3xX5xX6dxX3xX35xX5eaxX24xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xX35dxX3xXebxX4xX39xXexX3xX1xX3exX24xXf3xX3xX35xX415xX3xX5xX85xX6xX3xX1xX2ddxX3xXexX1xX2axXfcxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX35xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax112f1xX287xX3xX24xX25xX1xX2ddxX1exX3xX35xX3c6xX24xX25xX3xXexX1xX18xX3eexX24xX25xX3xX67xX131bxX3xXad1xX24xX1xX3xXd1xX2axX6xXccxX3xXd1xX2axX39xXexX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX1xX20xX10xX18b1xX9xXaxX41xX24xX1exX24xX25xX123xX24xX25xX1xXdxX10xXbxX41xX121xX6xX123xX24xX25xX1xX10xX1exX123xX35xX2axX24xX25xX123xXexX1xX2axX1exX24xX25xX123xX31xXccxX123xX6xX24xX1xX123xXd1xX2axX6xXccxX123xXd1xX2axX6xXexX123xX35xXdxX123xX24xX6xX24xX25xX123xX1xX6xX24xX41xX2xX1c0xX18bxX17cxX18bxX1b6xX1a0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX1b3xX18dxX41xX24xX10xX175xX7xX41xX1b3xX18dxX1b3xX17cxX41xX17cxX515xX53xX515xX1b3xX515xX18bxX511xX17exX2xXexX17exX17exX1b3xX17exX1c0xX5xX18dxX1a0xX1ccxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX2exXexX3xX31xX1xX26xX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX35xX12xX0xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1e11xX287xX3xX24xX25xX1xX2ddxX1exX3xX35xX3c6xX24xX25xX3xXexX1xX18xX3eexX24xX25xX3xX67xX131bxX3xXad1xX24xX1xX3xXd1xX2axX6xXccxX3xXd1xX2axX39xXexX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xXaxX3xX1xX20xX10xX18b1xX9xXaxX41xX24xX1exX24xX25xX123xX24xX25xX1xXdxX10xXbxX41xX121xX6xX123xX24xX25xX1xX10xX1exX123xX35xX2axX24xX25xX123xXexX1xX2axX1exX24xX25xX123xX31xXccxX123xX6xX24xX1xX123xXd1xX2axX6xXccxX123xXd1xX2axX6xXexX123xX35xXdxX123xX24xX6xX24xX25xX123xX1xX6xX24xX41xX2xX1c0xX18bxX17cxX18bxX1b6xX1a0xX1xXexX15xXaxX12xX1e11xX287xX3xX24xX25xX1xX2ddxX1exX3xX35xX3c6xX24xX25xX3xXexX1xX18xX3eexX24xX25xX3xX67xX131bxX3xXad1xX24xX1xX3xXd1xX2axX6xXccxX3xXd1xX2axX39xXexX3xX35xX36xX3xX24xX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX20xX1exX24xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX23exX39xX24xX25xX3xX1xX3exX24xX3xX31xX1xXf1xX4xX3xX5xXdxX3dexXexX3xX28xX287xX3xX5xX6dxX15xX3xX28xX5axX1exX3xX5xX3c9xX24xX3xX4xX2axX3c9xX4xX3xX7xXf1xX24xX25xX22xX3xX5axX24xX1xX3xX1xX18xX19xX24xX25xX3xX24xX3c2xX24xX25xX3xX24xX433xX3xXexXb9xXdxX3xX7xX5axX24xX3xX121xX2axXedxXexX3xX4xX92xX6xX3xX24xX25xX18xX25axXdxX3xX53xX9bxX24xX3xX121xX287xX3xX67xX131bxX3xXcxX9bxXccxX3xX6bxX67xX131bxX3xXad1xX24xX1xX3xX123xX3xX50xX6dxX3xXcxX70xX24xX1xX73xX1a0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX35xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX2axX5xX12xX0xX53xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX35xX12xX0xX41xX53xXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXad1xX2axXexX1xX1exX20xXaxX12xX5e9xX18xX63xX24xX25xX3xX13xX1xXdxX2exX24xX0xX41xXbxX12
Dương Chiến